Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.11.1955
  • TOPTAN SOBA BORUSU SATIŞI İstanbul için hazır soba borusu,Anadolu müşterilerimiz için ayrıca 50 lik paketler halinde yan mamul soba borusu imalâtına baslamaaıg ve aatışa arzedilmiştir.Yeni Doğu Ticare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1955
  • i-ÜM in V-iinrn' 5rV 5»S« III ill,I İLHAN DEMİRELI SİNİRLİ!FLLER A,om'lll)günlük hayatımıza nasıl gireceğini gösteren bir sor^'i,bugün Taskısla'da acılacak-tır.Yukarıdaki fotoğrafta hu sergide teshir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1955
  • Bir otobüs kazasında 5 kişi öldü Elâzığ'da uçuruma yuvarlanan otobüste 15 kişi de yaralandı I Hususi Muhabirimiz REFİK EREN'DEN] ELÂZIĞ,14 Bugün bir otobüs kazasında,5 kişi ölmüş,15 kişi de ağır suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1955
  • CAN Ml DAYANIR?[A.P.Bu kadar güzel göğüse can mı dayanır?Amerikan aktörü Steve Cochran,İngiliz televizyonunun sükseli yıldızı Sabrina'nuı yıldızlı gerdanlıkla kaplı güzel göğsünü görünce,gayri ihtiyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1955
  • [İLHAN DEMİREL] HİNTLİ TURİST,DÜNKÜ ŞARKI PROVASINDA.MARGARETİN KALBİNİ şarkıları ile fethedecek Townsend'i düelloya davet eden» Hintli turist,şimdi bunu unutup şarkıcılığa başladı [HALİT KIVANÇ] «Sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1955
  • EMEKLİLERE YENİ haklar tanınıyor Hazırlanan tasarıda maaşların arttırılması,tedavilerinin meccani yapılması ve mesken kredisi hususları yer alıyor Hususi Muhabirimiz Burhan Tekinli'deııl ANKARA,14 Eme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1955
  • Meclis yarın toplanıyor Komisyon seçimlerinin hararetli ve sürprizli geçmesi muhtemel görülüvor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN I ANKARA.14 Büyük Millet Meclisi bu çarşamba günü İhtisas Encümenleri seçimi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1955
  • Bir Jet uçağının pilotu göle düştü Paraşütü açılmayınca,göle düşen pilot kurtuldu [Hususi Muhabirimiz Mtıkbil Öztıınalı'dan BANDIRMA 14 Bugün vazife uçuşu yapmak üzere 6 ncı hava üssünden havalanan F.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1955
  • Kaynanasına eşek dili yedirmiş [İBRAHİM ÖRS] Kaynanasına eşek diii yedirdiği iddia olunan Nebahat Gözet adında genç bir kadın adliyeye verilmiştir.20 yaşlarındaki Nebahat.üç ay önce Fâtih'ten Bebek'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1955
  • SCOTLAND YARD KENDİ HAKKINDA TAHKİKAT AÇTI Gazetelerden)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1955
  • BREZİLYA'DA İSYAN Bir darbesi,Breıilya'yı da günün mevzuu hâline getirmiştir.Bir kac'Agün 7^ ev e!»"^y*11 Gen»™» Henrique T.Lott sağda)Başkan Carlos Commera da Luz!u iiyeündcdTr «eCİ™ljtlr-GeTOMl-lk k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1955
  • YİNE GÜLÜMSÜYOR!Başkan Eisenhower,evvelki gün Uenver'ricki liastahancden,yüzünde tipik tebessümü olduğu halde çıkmış ve Washington':uçakla gitmiştir.İke,refikası Mamie ile beraber Beyaz Saraya giderke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1955
  • 19 lar partilerinin tüzüğünü hazırlıyor Gönderilen binlerce mektupta yeni partiye muhtelif isimler teklif ediliyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZ NEDRET SELÇUKERdenl ANKARA.14 Muhtelif partilere mensup kimselerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1955
  • ALMAN ORDUSU KURULDU IA.P.Batı Almanya Müdafaa Vekili Theodore Blank,evvelki gün General Adolf Husinger solda)İle General Hans Speidel'e,yeni kurulan Alman ordusuna intisap eden ilk 101 gönüllüye ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1955
  • Bir Mormon kadını cehrimize geldi Oç karılı bîr adamın en genç eşi «Türkiye'de çok karılı erkekler varmış.Görmek istiyorum» diyor [İzzet S.SEDES] «Teaddüdü zevcat» taraftarları yalnız Türkiye'de olaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1955
  • ÇOCUK SEVGİSİ Bu âna kadar dünyaya çocuk getiremeyen ve miniminileri çok seven sevimli İran Kraliçesi Süreyya,geçen hafta Tahran'da Fakir Çocuklara Bakım Ocağının açılış merasiminde hazır bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1955
  • Dört Hariciye Vekili hiç kir hususta anlaşamadı Gündemdeki meseleleri hailede miyen dörtler iki blok arasında san'at tiyatro ve spor temasları mevzuunu müzakereye başladı [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] CENE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1955
  • Meclis üyeleri toplantılara başladılar Seçim Kuruluna gelen malûmattan seçimlerin DP.lehine neticelendiği anlaşılıyor.İstanbul meclis üyeleri dün toplanarak çalışmaya başladılar [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.11.1955
  • Şehremini İlkokulu istimlâk edilecek İnşaatı devam eden Londra asfaltı üzerindeki Şehremini ilkokulu istimlâk edilecektir.Üç sınıflı ve 174 mevcutlu bu okul,eski bir medrese binasında tedrisat yapmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1955
  • Et ve Balık Kurumu mubayaaya başladı Et ve Balık Kurumu,müstahsili korumak ve istihsâli teşvik etmek maksadiyle,geniş ölçüde balık mubayaasına başlamıştır.Bu arada,bâzı kimselerin spekülatif maksatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1955
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN:Tel:86792':«Askım Satılmaz» Gina LollobriRida Fransızca MELEK Tel:40868)«Kırık Melodi» Glenn Ford Eleanor Parker Renkli İngilizce Sinemaskop.AR:Tel:44394;«Toto Kaldırım Mühendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1955
  • KIS* HABERLER BELEDİYECE Saraçhanebaşmda yaptırılacak olan halk lokantası ve hamamının temelleri yakında merasimle atılacaktır.EYÜP'TE oturan cBoncuk» nâmile mâruf Ahmet adında biri,annesine sözle sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1955
  • Musiki ve dil J"VVELKİ gün,Ulunay'a verdiğim cevapta,E C'»'1' noktanın izahını eksik bırakmışım.Arkadaşım,Atatürk'ün «Alaturka musikiyi E ben kaldırmadım,kaldırsaydım onu iade etmez-İ dim» dediği hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1955
  • "•htmU:t\YARIN AKŞAMA KAD PARA YATIRANLAR $ffîih 5 paitttrtafijffai^i:i:Vt 45000 UIÂ ğ/ala tfkatmiWli TÜRK TİCARET BANKASI j HIR 50 lİKATA NUMASAS.1ÜİİİÜI!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1955
  • r Sayın Bayan,Kadın Terzi Levazımatma ve Garnitürlerde bütün teferruatım bulundurmak maksadiyle 17/11/955 perşembe günü saat 11 de açılacak olan GARNİTÜR mağazasının açılış törenine huzurunuzla şeref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1955
  • 52 PERİDE CELAL Belki de kıskandılar.Reşid'in kıymetini anladı Ayae.Oğlan yeni çektiği fotoğrafları göstermek için gelmişti.Müdür salona girinceye kadar nisbet gibi Ayşe'nin yanından ayrılmadı.Hülya h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1955
  • DEMİR Çizen:^ÖHîT C:IflJîffHy PE.1CA.M' IK» OC**SiMA.BENf LÜTFEN 3ÖrÜjzürz müsünüz?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1955
  • İZMİR EŞREFPAŞA AJANSIMIZ 16 KASIM 1955 ÇARŞAMBA GUNU HİZMETE GİRMEKTEDİR Bu ajansımızda hesap açtıranlara mahsus keşideye iştirak etmek için 150 LİRALIK bir hesap açtırmayı ihmâl etmeyiniz.Bütün şube
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1955
  • İSTANBUlliN Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.52 Hafız hanım,Ra'nâ'ya saçlarının tanzimini bile tarif ediyordu Ne yapalım?Kısmet,elbet bir gün Allah başka bir yerden ihsan eder.Sen ne dersen de.Ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1955
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI ANKARA Yenişehir Ajansının Açılış münasebetiyle Bu ajansımızda hesap açtıranlar için tertiplenen HUSUSÎ KEŞİDE Bir adet ömür boyunca aylık gelir,bir adet mesken kredisi 000 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1955
  • Yeni teşkil edilen polis ekibi Beyoğlunda vazifeye başladı Hususî surette kurslarda yetiştirilen polisler,bundan böyle istiklâl caddesinde" uygun adım la devriye gezerek kontrollar yapacak Emniyet Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1955
  • Yüksek Ticarete alınacak öğrencilerin imtihanı Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunun bu seneki kontenjanında açık kalan 82 kişilik yere alınacak talebelerin imtihanları dün sona ermiştirimtihan neticeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1955
  • Bir amele 900 lirasını çarptırdı Heybeliada sanatoryomunda amele olarak çalışan Muhittin Şahin adında bir amele,polise başvurarak,Kadıköy vapur iskelesinde 900 lirasının yankesicilik suretile çalındığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1955
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 15 Kasım çekilişi bugün saat 13.30 da Ankarada yapılacak;ikramiye kazanan numaralar bu gece saat 23 te Ankara Radyosu ile yayınlanacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1955
  • Amerikalı filmciler Ankara'ya gittiler Atatürk'ün hayatiyle alâkalı film hazırlıklarına başlamak üzere şehrimize gelmiş olan Amerika'n filmciler,dün hususî bir uçakla Ankaraya gitmişlerdir.Amerika'lı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1955
  • BORSA 14 Kasım 1955 Sah SERBEST ALTIN FIATLARI Cumhuriyet 81.25—81.50 Rejat 90.75—91.00 Vahit 77.50—77.75 Ham it 78.50—79.00 Aziz 77.00—77.25 Gulden Hollanda 78.40—78.50 Külçe 11.90—11.93 İngiliz Vikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1955
  • RET YATIRIM SİYASETİNDE YENİ BAZI DEĞİŞİKLİKLERE DOĞRU Hükümetin takip etmekte olduğu yatırım politikasında bâzı değişik likler yapılması ve bu sayede iktisadî bünyeye «para şırıngası» nın önlenmesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.11.1955
  • m atanımla ol ir* ile Atadan'ı ikinîtimde onu biraz ş'eli,biraz daha buldum.Odası zamanki gibi zi-rle doluydu.Sa-Uâettin Yavaşça,*enç doktor,Sabiden ve bâzı tanıı kimseler vardı.urduktan sonra general
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1955
  • DEVLERİN ÇEVİRDİĞİ CİHAN ŞAHESERİ STİKLAL KAHRAMANLARI «VERA CRUZ» BURT LANCASTER GARRY COOPER DENİŞE DARSEL CESAR ROMERO ve Meksika'nın yakan Atcs Alev bombası SARİTA MONTİKL)16 MİLYON DOLABA YARATIL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1955
  • iayalkalemle kazımak!'ettin A.IstanlıuI)meslek hayatınıizene koymuş bir umu/Bzaman önce yükısile devi ederken gazeteci harrir ollc hevesindeymiş.adan çab uyandım.Diyor im gazeteana o kadar az veriyord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1955
  • Dört Hariciye Vekili hiç bir hususta anlaşamadı t Baştarafı birincide Konferans çarşamba günü 16 ncı oturumunu yapacaktır.Molotov,Pinay'in tekliflerini büyük bir ciddiyetle yarın tetkik edebileceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1955
  • MARGARETİN KALBİNİ şarkıları ile fethedecek 4 Baştarajı birincide Yoo,diyor,vazgeçmedim amma.Yani o isterse düello ederiz,Erkek değil miyiz?Şimdi benim için en mühim nokta,şarkı meselesi.Caz ve yarı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1955
  • Kaynanasına eşek dili yedirmiş t Baştarafı birincide ler yüzlü,tatlı dilliydi.Fakat evde gelini ile yalın?kalmayagörsün!«Ne biçim gelinsin?diye başlar ve artık ¦¦amak bilmezdi.Nebahat'in oturması,kalk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1955
  • 19 lar partilerinin t Baştarajı birincide telif parti isimleri de tavsiye edilmektedir.Bunların içinde en fazla «Hürriyeti,'Memleket» ve «Adaleti gibi isimlere yer verilmektedir.Dikkati çeken nokta.«D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1955
  • Amerika Türkiye arasında vize işleri kolaylaştı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN J ANKARA,14 Türkiye ile Birleşik Amerika Devletleri arasında yapılacak seyahatler için vize muameleleri kolaylaştırılarnk harçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1955
  • Bir Mormon kadını şehrimize geldi Baştarafı birincide Aralarında mesut bir işbirliği hüküm sürmektedir.Patricia yemekleri yapmakta,Martha evin idaresiyle meşgul olmakta,Lcona ise kocasına çiftlikte ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1955
  • İstanbulun en güzel semtlerinden biri olan Göztepe asfaltı üstündeki apartman dairesi Türkiye Kredi Bankasının Galata Şubesi müşterilerinden 52423 numaralı cüzdan sahibi Bay Vittorio Zosimo'ya isabet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1955
  • MAY K MICKEY v SPİLLANEfö m SON NEFESE KADAR n\BUNDAN ÖNCE CDXAN 19 KİTAP ŞUNLARDIR 1 Ölüm Meleği.2 Tehlikeyi Severim.3 Yeşil Elli Kaatll.4 Seni Yaşatmayacağım.5 Yosmam Seni Kim Öldürdü?6 Ölüm Avını A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1955
  • "Barış için Atom" bugün merasimle açılıyor Taşkışladaki sergi Atom'un gündelik hayatımıza nasıl gireceğini bizlere gösteriyor [SAMİ KOHEN] «Atom enerjisi nedir?Bugün İstanbul Teknik Üniversitesinin Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1955
  • Alınan son neticeler t Baştarafı birincide Manyas'ta iştirak yüzde 73 dür.43 rey fazlaslyle Müstakiller kazanmıştır.Sağır nahiyesinde,Kızıksa nahiyesinde D.P.kazanmıştır.Gönen'de henüz kat'î netice al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1955
  • Seçilen Meclis Üyeleri toplantılara başladılar t Baştarafı birincide Saksam D.P.Beyoğlu ilçe lokalinde bir 1 parti grupu içtimai yaparak Riyaset Divanı.İhtisas Komisyonları ve Daimi «Komisyon namzetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1955
  • HIMIIIItlllll J Adliye binası A Çil.IS merasimine davetli olduğum halde gidemediğim yeni E f^ Adliye binasına bir iş için ilk defa olarak dün gittim.İtiraf ederim ki bina bir Adliye Sarayı olmak bakım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.11.1955
  • KÖSEM SULTAN 49 Dedi.Rebia Hâtûnla Hatta kapu arkasında feracelerini giyerken,Hüsam Reis bahçeyi çıktı.Caferi havuz başında dalgn ve düşünceli buldu.Oğlan,gözleri çıplak ayaklarının üzerine saplanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1955
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak İ4 hayal ın«:Bugün m?yeni bir i?başlayacaksınız önden iyi bilgi toplayınız.His hayatını;Dostluğun alacağı bir •I f bü-İlli yr rlrarr giriyorsunuz KOVA BURCU 21 Aralık 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1955
  • r GLIK FİLMİ Kahve zararlı mıdır Kahve zararlı inidir?Bıı sual.asırlardan beri ti;bilginleri arasında büyük münakaşalara yol açtruş-v.Kahvenin zar-avlı telâkki fdilisinr «p-bep.ih)ı «sttefl kafein ıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1955
  • ~KAVi AKKAPJûçŞ.LA+tz csic^eBit-'Kİz:AKTK.t?UKU|vJ SİZİNLE UFAK BİR.HESA-BIMIZ VAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1955
  • Telsizci île oNuşue- EM ÖSüe MEMUIZ GİZLİCE TELEFON EPftOg.GEZAV/K'İNj P/ĞEe OVRAFINPA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1955
  • IfUUBQVUJZ.İÇ.Ini SA.V|N4 BKE^İ'rCAMrZ İÇİKl B« ICONFEeAWS HA.£1?EC£ SİK ŞEY 0-MA uı.ötle.Bie sev kî Besıi fcv^,üVut BİR ŞEy Kİ OKUYUNCA,SEV*40MPEM J OM,guta.O M^J-P'E 50O L_İe£AL_IKâ Buz.çek.îfc -J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1955
  • ISTANBUL 5 12.27 Açılış ve program lü.'JO* *Öğle konseri 13.00 Şarkılar İr-îfan Doğrusöz)13.30 Saz eserle-jj *ti 13.43 Haberler 14.00 Küçük* orkestra İdare eden:Orhan Boran* 14.30 Şarkılar' Gülseren G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1955
  • Itfiliiiief Sahibi:lciiment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü A B Dİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1955
  • Hicri Sah Rnml 1375 15 »71 Rebiül' evvel KASIM Kasım M 1955 t VAKİT VASATİ EZANİ Güneı 47 İM Öğle 11.50 7.07 İkindi 14.35 9.44 Aksam 16.51 12.00 Yatsı İS.26 1.35 İmsak 5.05 12.13 V.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1955
  • T5îî5n,x* Baş,di$,afe/«I.ağrılarırvkin tfot Bayanla muo^yen lamantfki sapct* arına koy dalıdır,R iN günde 3 alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1955
  • SEIBERLINB Safety Emniyet'CâsTiâC 1500 kiloluk sademe İle patlamadan bir demir yolu tritonuna travers çivisi)mukavemet eder.Bu mukavemet tecrübesinde ScibcrlinR Safety emniyet lâstiği ve diğer 5 tanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1955
  • BUIGK OTO J L4000 Liraya acele satılık Tel:80733 Çankaya Garajı Taksim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1955
  • SATILIK Satılık hiç kullanılmmış makinesi,sehpa ve flâşı ile dır.Müracaat:Ençirı Gksel tant Fâtih.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1955
  • Ruhsatsız inşâ ed gazino yıktırıl Rumelihisarında ruhsat inşa edilen İnci otel ve Belediyece yıktırılmaya t tır.Diğer taraftan Belediye kip Bürosu faaliyetini 1 mıştır.Büro,kaçak kontrolla vazifelendh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1955
  • SATILIK ı MUHTELİF EMTEA Muhtelif emtea açık arttırma suretîle sal ila çaktır.TaVıblerin ı emtiayı hergün sat 9 17 of)arasında Üsküdar İskele Meyadnı inzi-j I bat karakolu arkasındaki eski çimento dep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1955
  • i YENİ IV!ELEK sin«iasin,ia s s Sinemacılık tarihinin en büyük muvaffakiyeti Herkesi memnun eden film A B R İ N A!I x j 3 üncü ve kafi olarak son hafta bugün başlıyor.S Dikkat:Bu gece loca vo kulüp ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1955
  • Bu akşam SÜMER ve yarın akşam INCt Pangaltı)SİNEMALARINDA ATLAS FİLM'in Parolası DAİMA İYt VE MÜKEMMELE DOĞRU.ANKARA SANSÜR HEYETİNİN İTTİFAKLA TAKDİR ETTİĞİ FİLM:MÜNİR ÖZKUL "UMU kaynak BİR ASK HİKÂY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1955
  • m^ llpl ^M;BİR BEBE CİLDİNDEI NE FARKI V Filim yıldızı NERİMAN KOKSAL "cildimi Pnro'nun ihtimamına bıraktığım gün en isabetli kararı vermiş oldum»,diyor "PURO.mükemmel bir krem vazifesi görerek cildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1955
  • KARACA TİYATRODAN MÜHİM Tiyatroya hevesli ve i'izik bakını nidan sahneyi liyle doldurabilecek kabiliyette genç kızlar «lir tiyatro Verilecek ücret gösterecekleri liyakat derecesir takdir edilecektir.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1955
  • jMlltlHHHIIIIHtlIlllllltlIlHlIç Yapılmakta olan Beyazıd meydan istimlâkinin hitamınd dana nazır,köşebaşı 850 M2 sahası olan ve 730 M2 inşaat bilir,dört parçaya ifrazı mümkün çarşı,otel,iş hanı ve h« i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.11.1955
  • gacoaaramwa C3.JLJ1 t?ULt5 »111 Hi?Büyük Sene Sonu Keşidesinde Türkiye İŞ Bankası ikişer daireli,bodrumlu 5 apartmanın tamamını veriyor Türkiye İş Bankası ikramiye evlerinden biri Aralık 1955 Çekilişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.11.1955
  • F.Bahçelilerin nabzını yoklu yor uz 100 KiŞiDEN 61'i MARKOŞ SiSTEMiNi TASViP ETMiYOR M* Osman NİHAT «Bizde sistem değil enerji vardır.Fenerbahçe kulübü idar* heyeti bu sene profesyonel kadrosunu sonsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1955
  • Fenerbahçe idare heyeti antrenör Markoş'un istifasını kabul etmedi Zeki Rıza Sporel'in riyasetinde yapılan toplantıda M ark osun selâhiy ellerinin tahdit edilmesine karar verildi ve bir tebliğ neşredi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1955
  • Sadri dedi kî:«Gayemiz milli vazifeleri desteklemektir» Millî Futbol takımımızı tesbit etmek gayesiyle,İstanbul,İzmir ve Ankara karmaları arasında yapılacak maçlara,Beşiktaş takımının oyuncu vermiyece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1955
  • Vefa Aralık'ta İspanya'ya gidecek Yeşil Beyazlılar,lig maçları devre arası talilinden istifade ederek ispanya'da 4 maç yapacaklar Vefa profesyonel futbol takımı lig maçlarının yirmi günlük aralığından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1955
  • AVCILIK I MEVSİMSİZ BILDIR-CİN GEÇİMİ Geçen hafta içinde perşembe günü 10 kasım)Şişli sırtlarında ve Anadolu yakasında Uzunçayırdan itibaren Kartala kadar uzanan sahalarda,oldukça bol bir bıldırcın ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1955
  • Fenerbahçe yene takım antrenörü Reşat Erte istifa etmiştir.Reşat Erte'nin istifa sebebleri henüz kat'i olarak bilinmemekle beraber,kulüp müdürü 'Fikret Arıtan ile tanlarında bir ihtilâfın mevcut olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1955
  • l SAMİ ÖNEMLtl ANKARA'I II AR Bu9Ün tstanbulla karşılaşacak olan Avltarahlar otellerinde kendilerini ziyaret» n b gelen Beşiktaşlı Ercan solda)ve Nazmı sağda)ile konuşurlarken.ÜÇ ŞEHİR KARMASI MAÇLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1955
  • Meşhur atlet Futterer,ameliyat geçirecek [TÜRKTELJ FRİBOURG,14 Geçen mevsim Almanya'nın bir numaralı sprinteri unvanını almış olan Heinz Futterer hâlen burada bir klinikte tedavi altında bulunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1955
  • D ü n y a n m en iyi ping pongcuiarı [TÜRKTEL] Cardiff,14 Beynelmilel ping pong federasyonunun yayınladığı bir tebliğe göre dünyada 1955 yılının en iyi 12 ping-pongcusu şöyle sıralanmaktadır:Erkekler:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1955
  • Yunanistan futbol şampiyonası [TÜBKTEL] Selanik,14 Yunanistan futbol şampiyonası 8 ocak tarihinde başlayacaktır.Şampiyonaya Atina,Pire ve Selanik'ten ikişer takım katılacak,diğer bölgelerin de lig şam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1955
  • Sporting 52 Olimpiyakos 44 tTÜRKTEL] Atina,14 Kadmlararası basketbol maçında Sporting takımı basketbolcuları Olimpiyakos'u 52/44 mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1955
  • [A.P.ZEBEC'İN HÜCUMU Franaa'yun Yugoslavya ile berabere kaldığı maçta Fravsız kalecisi Remetı ite mükemmel bir oyun çıkarmıştır.Yaptığı kurtarışlar,Yugoslav akınlarını akamete ugraiımş*e\tLeSmim,Remit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1955
  • 4g,Ut^tetHtHlUtea^ BABÜRJKRmMAM ŞANSI OLMAYAN MİLLİ FUTBOLCU Fenerbahçe'nin sempatik futbolcusu Nedim hakikaten çok şanssızmış.Her millî takıma çağırılışında muhakkak başına bir aksilik geliyor.Bu sef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1955
  • Basket mîllî takımımız seçildi Spor 0 unları r ederasyoniUldaM tebliğ edilmiştir:25,26,27 kasım tarihlerinde İstanbul'da sapılacak Enternasyonal Basketbol Turnıuuunn İştirak edecek Türk Milli Takımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1955
  • BE$İKTA$ ADALET MAÇI KİN KAMPA GİRİYOR Siyah Beyazlıların kamp kadrosu bugünkü antrenmanı müteakip ilân edilecek.Recep Bursa'dan bugün dönüyor Beşiktaş profesyonel futbol Galatasaray maçında sakatla-k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1955
  • BU HAFTAKİ LİG MAÇLARI Profesyonel lig Tertip Komitesi dün akşam Bölge merkezinde toplanmış ve haftanın lig maçları programı etrafında müzakerelerde bulunmuştur.Bu hafta oynanacak lig maçlarının progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1955
  • 30 Rus atleti Çine gidiyor Viyana,14 Moskova Radyosunun bildirdiğine göre,Vladmir Küte ve Nina Otkalenko'nun da dahil bulunduğu 30 kişilik bir Rus atlet kafilesi üç hafta kalıp muhtelif şehirlerde yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor