Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • muwuu Yazan:REFl' CEVAD ULUNAY Tefrika No.7 Kızımız daha evlenme çağına gelmedi,pek küçüktür Çıkan kısımların hülâsası:İki hamlacının çektiği piyadede kadife gözlü fevkalâde güzel bir kadın,derede san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • yİCkiHt'e kadc at Bir hesap açtırarak t 2 lira tutarında ikramiye veren OcÂ-tatık keşidesine istttak edmv 1 Kişiye 25.000 lira!1 Kişiye 10.000 lira!Her 150 liraya bir kur'a numarası ¦•olV Büyük ^ktamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • 3 EKİM 1955 15 EKİM 1955 Pazartesi Günü Pazartesi-Günü ÎSTANBULDA ANKARA DA NİŞANTAŞI YENİ MAHALLE AJANSLARIMIZ HİZMETİNİZE GİRECEKLERDİR ZARİF AÇILIŞ HEDİYELERİ NİŞANTAŞI ve KALAMISTA APARTMAN DAİREL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • DEMİR YUMRUK 0':M Çizen:JÛHir C.MURPHY İGOX.içim Bol_t.iyi okunmuş Bte •OTXU» SıSIVC(BOi_T'U^» «APTJfil BÜTÜN» maçi Airısi muAusaa eısıOı'siNJE GÖSTKfiO'UAlÇ.«ISMCTİB/T«»aİX BPİLMI^Tİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • Çıkan kısımların hülâsası:Ada'da bir ev~ Evin kızı Ayşe,sabaha karşı kuş cıvıltıları arasında uyanıyor.Olen babası Rıza Bey"ı cFRfftnmektedir.Benliğinde yer eden bazı çocukluk hâdiselerini hatırlıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • ME V L İ D Aile reisimiz M.M V.Tagkızak tersanesi kıymetli ustalarından Rüş ü Yararbaşın)ruhuna ithafen 2/10/955 pazar günü öğle namazını mü teakip Kasımpaşada Zindanarka Camii Şerifinde H.H.Yakup İht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • na SİNEMALAR BEYOĞLU ŞAN Tel:86792)»Balıkçının Kızı» James Stewart Joanne Dru Renkli,İngilizc»» MELEK:Tel:40868)«Şark Ekspresi» Silvana Pampanini Henri VIdal Renkli Fransızca.AR Tel:44394)«Kanlı Orman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • v.v ıMı'ıMMıMıM»!y-y t KIM de 60.000 Lira VI L Sonunda 120.000 im İKRAMİYELER 5jC Şimdden hesap açtırrnız vX*/Hr 150)Vay* îv&'f vsJk bir kur'a EMNİYET SANDIĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • ACI BİR ÖLÜM General Mustafa Daldaban kızı ve Tüccardan merhum Tahsin Bey egi.Temyiz Mahkemesi Bag Müddeiumumisi Van Saylavı merhum Yusuf Nihat Berker ve Muharrir Siirt Saylavı merhum İsmail Mûgtak Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • I İsim buhranı üzerine ÜN,çocuklarımıza isim bulma buhranı ge-J çirdiğimizi hatırlattım.Bugün,sebebini arattıracağım.İsim buhranı,dil ve zevk buhranını birbi-İ rine karıktırıyor.Çocuklara yeni konan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • Sadık Aldoğan bf Çankırı'da yaptığı susmadan dolayı mah .hapse mahkûm edilen I nel İdare Kurulu üye doğan hakkındaki kan rafından bozulmuştur,lan murafaa sonunda ğan'm beraatine karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • Hırsızlık yapan 2 kişi 5 yıl hapse mahkûm oldu Vahit Genç ve Ahmet Bölükbaşı adında iki kişi dün 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde,hırsızlık suçundan 5 er sene ağır hapse mahkûm olmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • Hesap puslasına kızmış!Şehremininde oturan Niyazi Kiraz adında biri ile üç arkadaşı,Beyoğlundan aldıkları tanınmış bir kadınla Yeniköyde Londra oteline gitmiş ve geç vakte kadar oturup eğlenmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • 20 yaşında bir genç tekme ile bir ameleyi öldürdü Yeşilköy istasyonu civarında cereyan eden feci hâdiseye basit bir münakaşa sebebiyet verdi Yeşilköyde bir cinayet işlenmiş,26 yaşında bir amele 20 yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • Kaza yapan şoförler yeniden imtihan edilecek Son günlerde seyrüsefer kazalarının göze batar bir şekilde artması üzerine Trafik Müdürlüğü bundan böyle kaza yapan şoförleri yeni baştan imtihana tâbi tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • Zarar gören dükkânların hemen hepsi tamir edildi 6 eylül hâdiselerinde zarar görenlere yardım işi sür'atle gelişmektedir.Bilhassa hasara uğrayan bütün dükkânların tamiri tamamlanmış gibidir.Çalışmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • Trende öldü Osman Gülhan adında 30 yaşında biri,gitmekte olan banliyö treninde baygın bir halde bulunmuş ve hastahaneye kaldırılırken ölmüştür.Ölüm şüpheli görüldüğünden ceset morga kaldırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • Taşradan gelen her hasla haslahaneye alınmayacak Sağlık Vekâleti,şehrimize gelen hastaların ancak bulundukları yerde tedavi olamayacakları hususunda rapor almalarını şart koşuyor Son günlerde şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • 260 polis memuru dün diplomalarını aldı Yıldızdaki Polis Okulunu bitiren 260 polis memuru,dün ayrıldıkları motor,trafik ve süvari kurslarını bitirmiş ve diplomalarını almışlardır.Emniyet Müdürü Hayret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • 2 esrar satıcısı yakalandı Hüseyin Topçu ve Hamza Gözübüyük adında iki esrar satıcısı yakalanmıştır.Unkapanı ve Cibali semtlerinde icrayi faaliyet eden suçluların evine dün sabah ani bir baskın yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • Bir açıklama Tarlabaşı caddesinde 203 numarada oturan Eethi Taştabak'm dairesinde cereyan eden hırsızlığa adı karışan Apostol Makridis,gazetemize gelerek hâdise ile ilgili olmadığını,bir iftira karşıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • KISA HABERLER ŞEHİR Umumi Meclisi,bu sabah saat 10 dan itibaren Ekim devresi toplantısına başlayacaktır.Meclisin bugünkü oturumunda Daimi Encümen seçimi de bulunmaktadır.MASLAKTAKİ 3 yol ağzı İle,Hacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • Şehir hatlarında kış tarifesine başlandı Şehir hattı vapur seferlerinde kış tarifesinin tatbikine bu sabahtan itibaren başlanacaktır.Yeni tarife,bir müddet önce yolcular arasında açılan anketten fayda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • Beyazıt Koska yolunun açılma işi hızlandırıldı Şehrin muhtelif semtlerindeki istimlâkler devam etmektedir.Bu arada Beyazıt Koska yolunun açılması işi hızlandırılmıştır.Bunun dışında yenicen bazı mınta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1955
  • Halk Partisinin kır balosu Son hâdiseler dolayısiyle tehir edilmiş olan,C.H.P.Beyoğlu İlçesinin Bebek Belediye Bahçesinde tertiplemiş olduğu kır balosu yarın aynı yerde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.10.1955
  • e yetişecek yt menleriyle ses da görüşecek 4 50 bin metre kare araziyi kaplayan yeni binadaki hususiyetlerden biri de,reylerin ışıklı işaretle verilmesidir Ankara'da Bakanlıkların hemen biraz İlerisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1955
  • Ucuzluk vaadcisi Migros işe başladı t Bagtaraft birincide Şirketimizde hissesi bulunan Senator Duttweiller ve yardımcısı Hoch-»aassat hiç bir menfaatleri olmadan,t-ok sevdikleri Türk milletine yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1955
  • Fechteller şehrimizde NATO Güney Avrupa Keıimi Komutanı Oramiral Fechteller,eşi ve kızı ile birlikte dün gece cehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1955
  • Kral Hüseyin bugün GELİYOR t Bastarafı birincide mamen hususi mahiyette olup Kral,uzu» zamandanberi tedavi altında bulunan babası Tallal'ı görecektir.Diğer taraftan bir kaç gündenberi şehrimizde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1955
  • Nato deniz tatbikatı dün nihayete erdi t Bastarajx birincide ıw Kte,diğerleri ise kendilerini tehlikeden en serî ve kifayetli şekilde uzaklaştıracak hareketleri yapmakta İdiler.Bu manevraların son saf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1955
  • ı m m ı n ı m m m m ı f n ı i 11!m m w m 11 m m f n m m m m m 11 h it t m ı m m n 11111 u m u t u m m u u m t s m m n m 11 m 1111 r t m 11 i 11 m u m n 111 ı m m u ıı n m n 1111 u m i ı u u m 1111^^-B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1955
  • İSTANBUL'UN EN GÜZEL YERİNDE EN GÜZEL MANZARALI-MÜSTESNA BİR APARTMANIN TAMAMI KÜÇÜKYALI ÇAMLI APARTMAN YIL SONU İKRAMİYESİ AYRICA ZENGİN PAR A İKRAMI YELERİ-200.000 LİRA A K B A N X
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1955
  • Victory Lâstik Fabrikasından HAUCIOĞLU Fabrikamızın yeniden faaliyete geçtiğini sayın müşteri ve dostlarına bildirirmSSmitSmmmTm iiTtstt~r'irrT,rrvr"'ıv,ı~r ıffriirnrı'iriTfiıP'ı r-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1955
  • JLP1.Jml JHl t* I Bu akşam 20,55 le Istanbul ve 21 de Ankara Radyolarını muhakkak dinleyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1955
  • Her türlü cinsî müşkülünüzü halledecek eser EVLİLİK MÜNASEBETLERİ Evlilikte ilk gece Cinsî münasebetin safhaları Aşk oyununda yapılan hareketler Öpüşme ve çeşitleri—Normal ve anormalin hududu İdeal mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1955
  • Higros DÜNDEN veya bugünden itibaren fiilen çalışmağa başlama bulunan Migros Türk Ticaret Anonim Şirketinin açılış me-râsiminde bulunmak üzere Karaköy'den kayığa binerek ğ Yeni Hâl binalarına giderken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1955
  • Futbol maçlarına müsaade edildi Örfi İdare Kumandanlığından I 1.Evvele» futbol hariç olmak üzer* bütün spor müsabakalarına f müsaade etmiştim.5.Ekim.1955 Çarşamba gUnündan İtibaren fut-p bol maçlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1955
  • Çalışkan memurlara ikramiye verilecek t Baştarafı bimıcide bir faydanın sağlanması İtin »»ilik ve bayatını tehlikeye koyarak çalışanlara da maaşlarıma üe misli karlılığında İkramiye verilmeel tasarıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1955
  • Dolmuş deniz motorları kaldırıldı t Baştarajı birincide biki ile Emniyet Müdür Muavini ve Trafik Polisi Müdürü Orhan Eyüpoğlu vazifelendirilmiştir.Diğer taraftan limanda çalıştırılan bilûmum deniz mot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1955
  • TÜRKİYE KREDİ BANK AS n 28 Aralık 1955 Çekilişinde Göztepe asfaltında bir Ayrıca Apartman dairesi $0=l k^e 5000 tf&mğ^xı\5 k»siye i-000 Daireyi kazanana V^Ştta Jfr/J nnnm.ı ı W^m^/215 kişiye 500 3.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1955
  • İngiltere kızılların Orta Doğudaki son hareketlerini takbih etti Mac Millan'm Birleşmiş Milletlerde verdiği demeci Sovyet ve Çek Hariciye Vekilleri büyük bir dikkatle takip ettiler [ASSOCIATED PRESS]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1955
  • Cezayir meselesinin akıbeti belli oluyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] BİRLEŞMİŞ MİLLETLER,30 Cezayir meselesinin gündeme alınıp alınmaması mevzuunda bugün öğleden sonra başlayan müzakereler henüz neticele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1955
  • Ziraî gelirden alınacak vergi Tasarıda küçük çiftçinin himaye edilmesi isteniyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 30 Şimdiye kadar Gelir Vergisi dışında bırakılan ziraî kazançların vergilendirilmesi hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1955
  • Vilâyet Umumî Meclisi dün ilk toplantısını yaptı t Baştaraft birincide da izahat vermiştir.Prof.Gökay bu arada bilhassa okul,yol,su ve dispanser gibi mevzular üzerinde önemle durulması gerektiğini bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1955
  • Seçimlerin kat'î neticesi [ANADOLU AJANSI!ANKARA,SO 25/9/1955 tarihinde yapılan Vilâyet Umumî Meclis seçimlerine ait ilçe seçim kurullarından gelen malûmat tasnif edilmiştir.Bu malûmata göre,kafi seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1955
  • Menderes'in Yunan Başvekiline mesajı t Batftarafı birincide mesaja cevap vereceğini bildirmiştir.Menderes'in bu mesajında iki memleket arasında senelerdir devam edegelen dostluk belirtilmekte ve Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.10.1955
  • KÖSEM SULTAN Çıkan kısımların hülâsası:1603 yılının sonbaharında,bir harp gemisi Adalar denizinde bir ay süren karakol ve korsan takibi vazifesini bitirmiş İstanbula.Tersaneye dönmektedir.60 gemici ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1955
  • m OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak İs hayatınız:Paranızın kıymetini biliniz.Hi» hayatınız:Olduğunuzdan başka türlü görünmek istemeyiniz.Sağlığınız:Normal.¦SCı% sıkılacak,lik var.KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1955
  • 15 Ekim 1955 Akşamına Kadar SÜMERBANK'da 150 liralık hesap açfırırsanız Ankara,Mithatpaşa Caddesindeki KALORİFERLİ apartımanın bir dairesine sahip olabilirsiniz.Ayrıca Zengin Para İkramiyeleri SÛMERBA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1955
  • SAĞLIK mm KANSIZLIK if İ f v-*5«te I Hazırlayan:Dr.Ercüment Baktır J Resim Nezi V-Resimler:Nezih 'ffi&ttİ&l Bazı ailelerde,rengi solmuş kimselere ve çocuklara rastlanır.Bunlar,hiç şüphe yok ki tıbta a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1955
  • TAKSİM KRİSTAL SALONUNDA HER AKŞAM YİLDİZ ERDEM LÜTFÜ GÜNERİ Ercüment Batanay Ali Demir İsmail Tezelli,Cemal Cümbüş,Paraşko,Üfler,Hasan Ortaköylü,İsmail Duygulu,Avni,Ali Kocadinç.Celâl Tokses ve Mahmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1955
  • 3 yaşında bîr çocuk ezilerek öldü Kasımpaşada Mutfakkapı caddesinde 15 numarada oturan Cemal Canakiymaz adında 3 yaşında bir çocuk,dün evinin önünde oynarken Mehmet Gökbulut'un idaresindeki 4476 plâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1955
  • Ba&ı memleketlerle ticaretimizin aldığı yeni şekil Tek taraflı ticaret ve ödeme muayyen bir plâfon dâhilinde anlaşmalariyle bağlı bulunduğu-emtea almakta ve bundan sonra muz Polonya,Çekoslovakya ve Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1955
  • BOBS 30 Eylül 1955 Cuma SERBEST ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 73.20—73.25 Reşat 79.50—79.75 Vahit 70.25—70.50 Hamit 71.00—71.50 Aziz 69.50—70.00 Gulden Hollanda 67.60—67.80 Külçe 10.63—10.65 İngiliz Vikto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1955
  • İNSANLAR HARASI yazarı OUSS Charles Royer'in Bütün dünyayı Gezerek her çeşit kadınların hayatlarını ve aşklarını tetkik ederek vücuda getirdiği Yazarın en güzel,en kuvvetli eseridir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1955
  • AMESİMİ BOĞMAK İSTEMİŞ Ayhan Altmdost adında bir genç,dün annesini boğmağa teşebbüs etmek suçundan adliyeye verilmiştir.Kumkapıda oturan Ayhan,iddiaya göre,annesi Mahmure Çiçek'ten para istemiş ve red
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1955
  • İntihara kalkan birisi ağırca yaralandı Emirgân'da Boyacıköy'de oturan Necdet Karan,evvelki gece kendisini evinin üçüncü katından sokağa atmak suretiyle intihara teşebbüs etmiş ve ağır surette yaralan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1955
  • ^ı ıııııııillimıııııııılımını.ımımmmımmıımiK,TARIM MECMUASI 70 inci sayı çıktı.ş Bu yegâne tarih mecmuamı-f zın yetmişinci sayısı da dol-İ gun münderecat ve resim-I lerle çıktı.Kısa adres:Posta kutusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1955
  • SAYIN BAYANLAR Yüz,kol,bacak tüylerinin Tekrar çıkmamak garantisiyle)kati izalesi yalnız EPİLA SAM ENSTİTÜSÜNDE İstanbul Ankara İzmir Tel.49601 Tel.25005 Tel.32575
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1955
  • ft Taksim Kristal Salonunda HER AKŞAM Raks Yıldızı TÜRKÂN ŞAMİL Her Pazar saat 14.30 da AİLE MATİNESİ i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1955
  • Taksim Kristal Salonunda HER AKŞAM Ankara Radyo San'atkân,zamanımızın Ses Yıldızı Mediha DEMİRKIRAN Her Pazar saat 14.30 da Aile matinesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1955
  • Taksim Kristal Salonunda HER AKŞAM Müthiş komikler BAL ARILARI Her Pazar saat 14.30 da Aile matinesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1955
  • i Taksim Kristal Salonunda HER AKŞAM Hususî surette getirttiğimin İzmir Radyosu Ses San'atkân SUZAN YANAN Her Pazar saat 14.30 da Aile matinesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1955
  • ALTI YENİ KİTAP Varlık Yayınevi bu ay da size altı yeni kitabını sunar:1 John Steinbeck:Bilinmiyen bir Tanrıya Roman)2 Ahmet Hamdi Tanpmar:Yaz Yağmuru Hikâyeler)3 Jules Romains:Bir Adam Öldü Roman)4 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1955
  • Azimet dolayısiyle açık arttırma ile fevkalâde satış 2 Ekim 1955 Pazar sabahı saat 10 da Beyoğlu Tepebaşı Amerikan Sefareti karşısında 225 No.lu Apt.1 No.lu dairesinde BA-YAN GENCEL'e ait kıymetli eşy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.10.1955
  • Aşçı Dede nin Hâtıraları:4b Nemçe vapuru ile 10 Osmanlı altınına Beyrut'dan istanbul'a dönüş!BEYRUT'da İstanbul Oteline misafir olduk.Ertesi Pazartesi günüdür,erkenden Nemçe vapurlarından birinin Beyr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1955
  • i AVRUPA KALORİFER ÇELİK KAZANLARI Avrupa,kendinden kömür verme depolu,kalorifer kazanlarımız g«lmi$tir.8 metre kareden 21 metreye kadar ihtiyaç sahiplerine derhal tealim.42808 telefona.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1955
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Şehir Hatları işletmesinden Şahir Hatlarında 1 Ekim 1955 Cumartesi gününden itibaren kış tarifcıi tatbik olunacaktır.Yeni tarifeler iskelelere asılmıştır.13960)l#
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1955
  • jp=İSTANBUL ARI İNŞAAT MÜESSESESİ DENİZYURT BAHÇELİ EVLER ARSALARINI TAKDİM EDER:Denizyurt,yeni yapılan Marşal bulvarı köprüsünü geçince Florya Küçükçekmece ve havalisinin en şâhâne deniz manzaralı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1955
  • Hazırcevaplığa dâir.Okuyucumuz Feridun Ş.İstanbul)bâzı tanıdıklarının nüktelerine ve hazırcevaplıklarına hayranl'ğını anlatıyor:«öyle tanıdıklarım var ki hiç söz altında kalmazlar.Velev kendilerine hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1955
  • BİZ KADINLAR fleyyîre Köprü üstünde DOLMUŞU,İkinci Dünya Harbinde bir şoför kât etmiş.Aferüı adama.Bu şehre büyük iyiliği olmuş.Adını trafik tarihine yaldızla yazmalı.Gerçi çalımı,tafrası,kaprisi var.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1955
  • İ Hei-J-faftot I I BİR ASK HİKAYESİ 1 I SİSLER İÇİNDE 1 TEFRIKA NO:1 Adam,sıcaktan bunalmıştı.Caketini çıkarıp arabanın arka tarafına attı.Kızgın bir yaz günü idi.Yollar güneşten kavruluyordu ve kimse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1955
  • Hollywood'un elli alii yaşındaki şöhretli sanatkârı Humphery Bogart film çevirmek için 1.000.000 dolar istiyor!Sinema dünyasının bu eski fakat hâlâ sevilen aktörü daha önce de başka bir film için aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.10.1955
  • ^JÇ^ Puro sabununun müstesna mevkii.«•vtrnU Saa Sanatkarı «a Filim Yıldın "Her sabah k allandığı m çefitl» tuvalet malzemesi arasında PURO baf mevkii iggal eder„ diyor.Çünkü Poro hem mükemmel ve emsat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.10.1955
  • BAHÇELİ FERAH EVLER İNŞAAT MÜESSESESİ MÜESSİSİ HAYDAR KÜTÜK Sayın halkımıza,Beyazıtta on dakika mesafede ve istanbul Belediyesinin istediği evsaflara uygun olan muhtelif semtlerdeki kıymetli arsaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.10.1955
  • BOGAZiCi Sil ¦««seû.g Bûzelhisarda çok uygun M «e şartlarla akbileceğiniz bir arsa Boğaziçi Köprüsü yapı/ağ zaman size Tahmininizin {ivicinde faydalı olabilirhakkında111 yeni ssı I eı.tuMane dair »¦WW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.10.1955
  • İstanbul Sağırlar Okulu Müdürlüğünden 1 İstanbul Sağırlar Okuluna 1955 mail yılı ihtiyacı aşağıda «ins ve miktar muhammen bedeli ve ilk teminatı yazılı 1 kalem yiyecek maddesi 2490 sayılı kanun hüküml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.10.1955
  • ŞOFÖR DİKKAT İstanbulda yersizlik çekmeyiniz,İkiyüz kamyon alacak büyük garajımız en modern YIKAMA YAĞLAMA BENZİN MOTORİN tesisleri ile emrinizdedir.EMNİYET SÜRAT TEMİZLİK ve UCUZLUK Lütfen bir defa u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.10.1955
  • SAS KUTUP YOLU SEFERLERİNDE büyük tenzilâtlı tarifesini tatbik ediyor X olcuların gittikçe artan talebi karşısında,Avrupa ile Kalifornia arasında en kısa yol olan SAS'a münhasır Kutup Yolu seferlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.10.1955
  • ı 1 111111 I 1111 11 1 111 11111111 111 I ı 1111111 11111;i:rv SATILIK ÇOCUK ARABASI I İngiliz Pedigree Prams I marka çocuk arabası satılık-j E tır.Müracaat:Mahmutpasa I İrfaniye Çarşısı,14.Tel:20271
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.10.1955
  • KİRALIK 250 ODALI Büyük Milas Hanında Yazıhane,laboratuar,depo ve imalâthaneye müsait konforlu ve ferah odalar.Aşirefendi Cad.Cemal Nadir Sokak,Büyük Milas Han Tel:28898
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.10.1955
  • TEZGAHTAR BAYAN ARANIYOR Umum Sigorta Han No.203 Bahçekapı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.10.1955
  • Pendikte Satılık Ev Merkezinde,yeni inşa,lüks kon forlu 3 oda,hol,balkon,Yakacık terkozlu otuz bin liraya Gazi Pasa Caddesinde Radyocu İsmail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.10.1955
  • TRİKO MISIRLI!Atelyelerinde çalıgmak için dikişten anlayan bayanlar aranmaktadır.Müracaat:Galatasaray No.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.10.1955
  • DEVREN SATILIK Kaynak makinalariyle çamurluk tamirine elverişli soğuk demir atelyesi.Müracaat:Davutpaşa Küçük Lânga Caddesi No.171
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.10.1955
  • PLASİYER ARANIYOR Müracaat:Cağaloğliı Hoca Rüstem Mektep Sokak No.11/3 Kız Enstitüsü kargısı)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.10.1955
  • KİRALIK DÜKKÂN Örücüler Çarşılı Han 1kat'76 No.Her işe elverişlidir.Müracaat:Tel:25481
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.10.1955
  • İHTA R-Alman menşeli,yüksek kaliteli TİKU kalemlerinin ffirik vasfı TİKU ismi ve ayrıca kırmızı halka,Türkiyede marka olarak himaye edilmektedir.İki senedir TİKU markalı kalemler Türkiyeye ithal edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.10.1955
  • Her Hesap Sahibine Bir Ev İKİNCİ TERTİP Bankamızda bir tasarruf hesabı tesis edilmiştir.Dört grup üzerine tesis edilen bu hesaba aşağıdaki şartlara uygun ^1p*»lr para yatıranların hepsine bir ev veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1955
  • GAİBE İHTAR SUÇ:Firar Maznun:ŞERAFETTİN İRİYARI Ahmet oğlu 928 doğumlu Ödemiş Emmi oğlu mahallesi Mahmutça sokak numara 41 de nüfusa kayıtlı hâlen 2.Sv.Tüm.Tank Savar Bl.erlerinden Yukarıda açık adres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1955
  • İSTANBUL'un EN GÜZEL YERİNDE Fevkalâde Manzaralı MÜSTESNA ARSALAR Denize nezaret,bol güneş,kurak hava ve şehre yakınlık Bahçelievler Yeşilköy arası Marşal bulvarı üzerindeki nadide arsalar,metrekaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1955
  • Milliııet 5 u m 6 r Ercüment Karacan Şirketi adınt ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürleri Faruk Demirtaş.Alp Zirek Baııldtöı yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.33 T.L 6 Ayhk.17 Ti.3 Ayhk.9 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1955
  • 1375 Cumartesi 1 RUMÎ 1871 Sata* EKİM ¦riaı M 1955 M VAKİT VASATİ EZANİ Güne» öğle İkindi Akşam Yatsı İmaAk 5.57 12.04 15.22 17.52 19.25 4.18 12.0* 8.11 9.29 12.00 1.81 10.İ5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1955
  • Bütün ağrılara karşı 4fIDSD5il UKlrlN başarı ile kullanılır 4 «eat »re ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1955
  • I YEŞİLKÖY HAVA ALANI SALONLARINDA Yeşilköy hava alam lokantası salon ve caz orkestrası ile yeni-t den açılmıştır.Orkestraya İspanyol Şantözleri iştirak edecek ay-J rica atraksiyon numaralan sayın müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1955
  • Maarif Vekâletinden 1 3666 ve 3659 sayılı kanunlara göre yapılacak kasım dönemi Devlet Yabancı Dil imtihanları Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde İngilizce,Fransızca ve Almanca'dan,İstanbul Üni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1955
  • J;Çiftlik Alınacaktır Yalova kazasına azamî 8 kilometre kadar mesafede,deniz kena-ti,münbit topraklı çiftlik almacaktir.Sahiplerinin harita veya ta-pulariyle birlikte:i' I Şişli,Osmanbey,Halâskârgaai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1955
  • İST.LV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERÎ KITAAT İLANLARI Kırklareli Garnizon hayvanları ihtiyacı için 110)ton kuru ot satın alınacaktır.Geçici teminatı 1650)lira olup ihalesi kapalı zarf usulü ile Lüleburga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1955
  • İNHİSARLAR VMUM Mi.İLÂNLARI Satmalına Komisyonu Reisliğinden Malzemenin cinsi:Muvakkat İhalenin Miktarı teminatı Tarihi Günü Saati Sud kostik 15 ton 1125 TL.19/10/955 Çarşamba 11 Ekselsiyör bıçağı 300
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1955
  • C5abitei»i»iei,iİak TıtAcrroıt Co Peoria.Illinois.U.S.Af\tot,ccwla,çeki fetcowti £30 fecjycboCtt Fasla malûmat İçin:TÜRKİYE MÜMESSİLİ ÇUKUROVA İTHALÂT İHRACAT TA.O %encJkttaA m_SŞ Büyükdere Cad.14-16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1955
  • AAA A AAA AA A A A A A A.A A A A;ISTAN BUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Radyo salon orkestrası 13.00 Saz eserleri 13.15 Şarkılar.Muallâ Gökçay 13.45 Haberler 14.00 Şarkılar.Nevzat Yalçınsu 14.20 Haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1955
  • Alman Malı k.1$ m fit k İDEAL ve BLANKENBURG KALORİFER KAZANLARIMIZ GELMİŞTİR MERMERİŞ T.T.A.Ş.Galata,Fermeneciler No:36 Tel 41040 999999999999999999999999999?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1955
  • Yeni devre 4 Ekimde başlıyor I AMATÖR VE PROFESYONEL EHLİYET ALABİLMEK İÇİN OTOKÜRS SALİH AKTAN)otomobil va makine kursunun,derslerine devam ediniz Osmanbey,Şair Nigâr,Samanyolu.Sok.5S Tel:809U0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1955
  • Muhasebe ve Nakliye memuru alınacaktır.ELAZİZ UMUM NAKLİYAT ŞİRKETİNDEN Nakliye ve Muhasebe işlerinde çalışmış,el yazısı düzgün,en az lise mezunu askerliğini yapmış erkek veya kadın memur dolgun maaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1955
  • Selimiye Askerî Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Askerî ihtiyaç için aşağıda birliği,cins,miktarları ve kat'î teminatı yazılı yaş sebzeler satın alınacaktır.Birliği Domates Kg.Patlıcan Taze Fasul-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1955
  • Lüks Sinemasında 12 Ekim Çarşamba saat 21 den itibaren MULEN RUJ FOLI Moulin Rouge Folies)Paris'in en güzel mankenleri 400 kostüm,50 artist Biletler LÜKS sinemasında satılmaktadır.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1955
  • Liman Müdürlüklerine ve Denizcilere Ehemmiyetli İlândır Zeyunburnu Ağır Bakım Tamir Fabrikası sahilinden Tul.28-53 30+Tul.28-56.30 ileriye Arz 40.58.45+Arz 40.47.30 daireleri arasında her hafta Salı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1955
  • Aşkale As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından 1 70 ton kuru fasulye kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Tahmin edilen bedeli 52500)liradır.Muvakkat teminatı 3875)liradır.2 İhalesi 7/Ekim/955 cuma günü saat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1955
  • Hüseyin Avni Sohtorik Vapurları işletmesi ve SOHTORİK MÜESSESESİ ALI SOHTORİK Yazıhanesini,Galata,Yeni Yolcu Salonu karşısında Mocan Han birinci kat 1 numaraya naklettiğini ilgililere ve sayın dostlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.10.1955
  • UÇAN ŞAMPİYONLAR LİG'E HAZIRLANIYORLARG°w°!TÎTT*"" 3 çıfean profesyonel kadrosu,bu seneki lige de iddialı bir şekilde hazırlanmaktadır.Resimde kollarını açarak uçmaya hazırlanan futbolcu yine geçen se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1955
  • Fenerbahçe bu hafta Bur s a'ya gidemiyor Bursa liglerinin tehir edilmemesi üzerine G.Saray ve Fenerbahçe'nin müracaatları semeresiz kaldı ÖNÜMÜZDEKİ hafta lig maçlarının başlaması katîleşti.1955 56 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1955
  • [WnMI t,*irimw&* *m SİYASETLE FUTBOL YAN YANA GELDİ Fenerbahçe'n K.Fikrefin Vilâyet Meclisine âzâ seçilmesi,siyasetle futbolu yan yana getirmiştir.Resim,Fenerbahçe'n Fikret 23 senedir kovaladığı meşin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1955
  • LONDRA muhabirimiz olarak uzun müddet İngiltere'de kafam arkadaşımız Halit T ALAY ER Oralarda defalarca «SEYRETTİĞİ ARSENAL» i yarından itibaren Seyredeceğimiz Arsenal J Başlığı altında anlatacaktır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1955
  • Spor muharriri arkadaşlarımızdan Muvakkar Ekrem Talû,Cerrahpaşa Hastahanesinde bir ameliyat geçirmiştir.Sıhhî durumu düzelen Muvakkar Ekrem Talû,dün kendisini ziyarete gelen Beşiktaş Kulübü idarecisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1955
  • Millî Eskrim akımımız fesbit edildi 19 21 ekim tarihleri arasında İtalya'da yapılacak olan Dünya Eskrim müsabakaları gün geçtikçe dikkati daha fazla çekmektedir.Bu şampiyonaya iştirak edecek millî kıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1955
  • Adalelin futbolcusu 5 Arjantinli kilo kaybetti j Adalet kulübünün Arjantin'den getirttiği Güney Amerika'h futbolcu,zayıflama kürlerine devam etmektedir.27 yaşındaki Oscar Garro,bugüne kadar tam 5 kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1955
  • Bir Türk gözüyle dünya boks şampiyonluğu maçı Amerika'da bulunan arkadaşımız İskender Sungur Marciano' nun Moore'u nasıl nakavt ettiğini anlatıyor M I ORE Geçenlerde New-York'un Yankee atadtnda Rocky
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1955
  • [T.H.A.1 Macaristan Rusya maçının ilk devresinde,Macar futbolunun yıldızlarından Puskas ve.Hidegkuti'nin birlikte hazırladıkları bir akın Rus müdafaası tarafından güçlükle önlenirken.İkisinin arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1955
  • Son zamanların modası haline gelen î Atlet Erdal Akka Neriman Tekil aleyhine 1 m 97 ile Türkiye yüksek atlama Erdal,Neriman Tekil'den rekoru SON zamanların modası haline gelen sportif dâvaların bir ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1955
  • TürkiyeTenis 1r1 n c 111 g ı Lig usulü ile yapılan şampiyonanın birinciliğini Nazmi Bari dünkü maçlardan sonra garantiledi ANKARA,30 Hususî muhabirimiz Veli Necdet Arığ bildiriyor.Türkiye tenis birinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1955
  • Iran Pulat Güreş Takımı Aralık'f a şehrimize geliyor Geçen yıl şehrimizi ziyaret eden Tahranın «Pulat» güreş kulübü,İstanbul Güreş kulübü ile yaptığı bir anlaşma neticesinde,3-4 aralık tarihlerinde yi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8