Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.07.1955
  • VAKIFLAR BANKASI Pangaliı Ajansı 4 temmuzdan itibaren hizmetinizdedir Zengin açıbş ikramiyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1955
  • ı ninninin ıı ıı HUH.1111 III ı.it ı ii 111.mim n ninnini i m ı ılımımı mi il m mm I u mm mm tını Ilı 11 inn.AT ttWftU&U FiATiAftiyuKsai».6flZ€T6t£aP6 0 I DOMUZDAN KIL kWpAfcMAfc fAMWft J KWRWU FfATUS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1955
  • jğ «mm t 4 I tJ [A.P.ASK CİNAYETİ 1,}«nu ordusunda hizmet etmekte olan Çavuş Fredc-"t1* rick Emmet Dunne,1953 tarihinde,Almanya'da,bir askerî harakanın içinde Reginald Walters adında başka bir çavuşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1955
  • [A.P.BAŞVEKİL ADAYI FAALİYETTE fö» "Ü=sonra italya,hükümetsiz bulunmaktadır.Pazartesi günü Başvekil adaylığına getirilmiş olan Antonio Segni,o günden itibaren temaslarına başlamış ve hükümetini perşem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1955
  • Zeyiinoğlu'nuıt Amerika' dairi t e m a s 1 a rı [ASSOCIATED PRESSJ WASHINGTON,30 Türkiye'nin Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu,bugün burada kendi faaliyet sahası ile ilgili projeleri,ileri gelen Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1955
  • Şeker vesika ile verilecek Halk Şekeri muhtarların vereceği vesikayı Kaymakama tasdik ettirdikten sonra,semt bakkallarından alacak Önümüzdeki rekolteye kadar,şehrimizde,şeker tevziine yeni bir şekil v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1955
  • Bayrak terbiyesi e IR teneke ayna.Arkasında bir Türk bayrağı resmi:Çarpık,nisbetsiz,çirkin.Bir bankanın el ilanı içinde bir Türk bayrağı:Çarpık,nisbetsiz,çirkin.Bunlar rastgele elimize geçenler.Daha b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1955
  • lara AÇ If FBI Fransa'da,motorlu topçu sınıfı,yeni bir vasıtaya kavuşmuştur bür motoaiklete bindirilen top,en dar ve aarp yerlerden geçirilerek,arzu edilen yere »ev ¦Vespa arzu kediluMktedJa,W mm,ttk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1955
  • eke!işçileri am istiyor îir kısım Tekel maddelerine yain zamla alâkalı olarak işçi tekülleri de,ücretlerin ayarlandı için teşebbüse geçmişlerdir.Üc olarak da Tekstil İşçileri Senası,Çalışma Vekâletine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1955
  • [İLHAN DEMİREL)İÖPÇÜLERE DE YAZ 'CI n)Bir kac B«n evvel,bu-«i»i»l naltıcı sıcaklara rağ-n hâlâ kışlık aba elbiselerle icrasan'at eyleyen şehrimiz çöpçüle-ne ait bir fotoğraf nesretmiştiklelediye Temiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1955
  • il gülere Kıbrıs için konferans isledi Eden,dün Avam Kamarasında verdiği beyanatta Türkiye ve Yunanistan'ın Kıbrıs meselesini müzakere etmek üzere bir toplantıya davet edildiğini açıkladı [Milliyet Ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1955
  • 11»' VELİNİMET KAMYON Şehirde meyva ve sebze fiatlarını biraz olsun ucuzlatabilmek gayesiyle Belediye,istihsâl bölgelerinden bol miktarda mal getirtmektedir.Bu arada,fotoğrafta görülen dev kamyonla Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1955
  • Wû uw.IRÜÇHAN ÜNVER| VALİ,«BEN KİMSEYE HENÜZ TEŞHİS KOYMADIM.YA KOYARSAM SONU NE OLUR?DİYOR.Vali muvaffak olduk diyor İstanbul'daki sebze ve meyva fiatlarınm Türkiye'deki en düşük fiat olduğunu söyley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1955
  • VEKİLLER HEYETİ [Hususî Muhabirimiz Nedret Sclçuker'deıı] ANKARA,30 Vekiller Heyeti,bu sabah toplanarak iktisadî meseleler etrafında istişarelerde bulunmuştur.Üzerinde durulan en mühim mesele,son günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1955
  • Salih Fuat Keçeci dün vefat etti Demokrat Parti İstanbul Teşkilâtı kurucularından 9 uncu devre İstanbul ve 10 uncu devre Eskişehir mebusu Salih Fuat Keçeci dün vefat etmiştir.Merhumun cenazesi,yarın,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1955
  • Denizcilik Bayramı Taksimdeki geçit resminden sonra Beşiktaşda tören yapılacak Bugün Denizcilik ve Kabo-taj Bayramıdır.Bu münasebetle memleketimizin bütün limanlarında törenler yapılacaktır.Hazırlanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1955
  • Antalya'da bir kamyon uçuruma yuvarlandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANTALYA,30 Nimet Büyükacar idaresindeki.Manavgat 54 plâka numaralı kamyon 9 yolcusu ile Akseki'den Antalya'ya gelirken,devrilmiş ve 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1955
  • Umrüklerden siklet esası tamamen kaldırıldı Uymet esasının bütün memleketlere teşmil edilmesi izerine inşaat mlzemesi makinalar gibi bazı ithal mallarında ucuzluk bekleniyor Gümrük resimlerinin kıymet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1955
  • Sadık Aldoğan tevkif edildi [Hususî Muhabirimiz Burhan Tekinli'den] ANKARA,30 Çankırı C.M.Pkongresinde Anayasanın tâdili lüzumunu ileri sürerek,«bir müessesen meclisi kurulmasu nı teklif eden Sâdık Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • YABANCI banka direktörlerinden bir dostum vardı.Çok sevişirdik,O seksen yaşını aşmıştı,ben kırkıma varmamıştım.Ziyaretine gittiğim zaman,beni saatlerce bırakmazdı.Filozof ve zarif adamdı.Hristiyan old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • r arJ SİNEMAI BEYOĞLU ŞAN:1 «Mavi Me lek» Marlene Dietrich Emil Jannings Almanca.2 «Kocamı Ben Öl dürdüm» Gregory Peck İngilizce.AR:1 «Dön Bana» Shirley Booth Burt Lancnster İngilizce.2 Dünyalar Çarpı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • TEŞEKKÜR Sevgili esim,babam ve eniştemiz Kıdemli Pd.Binbaşısı Târik Erei* in âni ölümü dolayısiyle,derin acımızı paylaşan,cenazeye İştirak etmek suretiyle merhuma karşı son vazifelerini ifâ eden sayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • Stone,kadehini yarıda bırakır,Onun böyle şey yaptığı görülmemiştir.Başka vakitler mutlaka dibine kadar bacına diker)Ne dedin?Şey,hani.Nikâh dâiresinden çıkarken,karısının eski kocasını döven yok mu,iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • Kadıköylülere Müjde BELLİ SİRKİ Kuşdili Çayırında Yalnız 10 gün için Hergün:Matine saat 17.35 Suvare saat 21.15 Cumartesi ve Pazar günleri hariç her veli kendi bileti ile beraberinde getireceği orta o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • DEMİR YUMRUK tem:JÖHN C,Müfim u ICAPIP-AN IÇEK.İ v SOKNMVACAKSIMIZ rr"*.AVNJENl Su KCUIME4-ERİ JB^ sövi_bmk.pİniİz mî 1-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • Otobüs altında kalan çocuk öldü Şoför Cavit Uygun'un idaresindeki 5417 plâkalı otobüs evvelki akşam Beykoz'a bağlı Ömerli köyün den geçerken Ferit Dirgin adında 13 yaşında bir çocuğa çarpmıştır.Başınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • 62 Günlük Büyük AMERİKA Seyahati için Hareket:9 Temmuz Dönüş:8 EyiÛI SON GÜN SON FIRSAT Kayıtlar Bugün saat 16 ya kadar yapm»-Bundan sonraki müracaatların ishafı,Amerikan Konsolosluğunun Vize vermesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • smıu fmiMLM Tefrika No.130 Yazan:REFİ CEVAD ULUN AY Beyoğlu yeni uyanıyordu,sabahçı kahvesinin önü doluydu.Salon boşaldıktan sonra Madam Sava geldi.Sabahlar hayrolsun Emin Bey.Hayrolsun Madam.Oyun pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • İKRAMİYI MEVDUATI Kişiye parasının %MİS£!i kişiye muhtelifpumikramiyeleri Bu hesapta parası olanlar APARÎIMAN DAİRELERİ ttjidesine iştira* «derler.TüRKÎiCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • 29 AĞUSTOSTA 1000 TALİHLİYE 40.000 LİRA 10.000-500-100-50-25 liralık ikramiyeler)TÜRK EKSPRES BANK İfde emniyet ve süKat HER 100 LİRAYA 1 KÜR'A NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • NtŞANTAŞINDA ve KALAMIŞ'TA Konforlu APARTİMAN DAİRELERİ ARSALAR ve Para ikramiyeleri İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • mSA HABERLER ÇOCUK Esirgeme Kurumunun Kasımpaşa'da inşa ettirdiği »Çocuk Dispanseri ve Bakım Evi» tamamlanmıştır.Dispanser 9 temmuzda faaliyete geçecektir.¦V ÇAMLICA Kız Lisesinden 1954 Ö55 tiers yılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • VEFAT Tanzimatı Hayriye Sadrâzamlarından Keçeci zade Fuad Paşa'm n torunu,Şûrayı Devlet âzası merhum Reşad Fuad Beyin mahdumu.Fâzıla Keçeci'nin eşi,İnci Keçeci'nin pederi.Demokrat Parti kurucularından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • Demokrat Parti İstanbul Vilâyet İdare Heyeti Reisliğinden Partimizin İstanbul teşkilâtı kurucularından 9 uncu devre İstanbul ve 10 uncu devre Eskişehir Meb'usu,çok sevgili arkadaşımız SALİH FUAT KEÇEC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • Kaçak inşaatı önSeınak için bâıı tedbirler abdı Tasdikli ruhsat belgeleri haricinde hiç bir vesika muteber addedilmiyecek Şehirde kaçak bina inşaatını önlemek için,yeniden bazı tedbirler alınmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • 80 [İra çalan sabıkalı kadın yakalandı Sabıkalı kadın yankesicilerde"n Kıymet Yeşiller,dün Marpuççular caddesinde alış veriş yapmakta olan Fethiye Beyatbulut adında bir kadının 80 lirasını yankesicili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • fc civar Üzerinde Yunan evrak bulunan Evvelki gece Kâğıthane köyünde jandarmalar tarafından şüpheli bir şahıs yakalanmıştır.İsminin Ahmet olduğunu söyleyen bu şahsın üzerinde 6 adet Yunan ve Bulgar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • Bövîi kaçakçelığs yanan iki kişi mahkûm Mu Be3'oğlunda kitapçılık yapan Şinorik Minoyan ile oğlu Hayik Minoyan döviz kaçakçılığı suçundan dolayı Adliyeye verilmişlerdi.Duruşma dün 1 nci Asliye Cezada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • Emekli Subaylar eşit muamele istiyorlar Eski Muharipler Birliği Fatih şubesinin senelik kongresi dün saat 14 de,Aksaray Türk Ocağı salonunda yapılmıştır.Raporların okunmasını müteakip dilek ve temenni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • Peynirden z«hir!£nen çocsık kaçırıldı Leventin Küçükdere mevkiinde Mehmet Topçu adında birinin yanında çobanlık yapan 13 yaşında Hasan Topçu,yediği peynirden zehirlenerek ölmüştüı-Çocuğun ceseti morga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • Ankara vapuru turistik sefere çıkıyor Ankara vapuru 7 temmuzda Akdenizde 22 gün devam edecek olan turistik sefere çıkacaktır.İstanbul gazetecilerinin tertip ettiği bu seyahat vesilesiyle gemide Türk m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • Demir çalan bir hırsaz yaralı olarak ele geçirildi Maçkadaki askerî müze inşaatından bir kangal demir çalan iki hırsızdan biri yaralı olarak ele geçirilmiştir.Şükrü Özkan adında biri,bir arkadaşının y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1955
  • Bir isim benzerliği Gazetemizde intişar eden tKHit meraklısı bir hırsız» başlıklı yazıda ismi geçen Hayri Yalçın ile Kimya Yüksek Mühendisi Hayri Yalçının hiç bir alâkası bulunmadığını açıklarız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.07.1955
  • TAKVİMDEN W YAPRAK ULUN AY Tarzandan ilham BİR gazetede saçlar omuzda,sakal göbekte,yarı beline kadar çıplak,diz kapaklarından aşağısını örtmeyen kısa donlu bir insan resmi gördüm.Bu adam,Manisa'nın «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1955
  • KOMİSER MUAVİNİ MUAMMERİN DURUŞMASINA DEVAM EDİLDİ Kadıköyde Yeldeğirmeni karakolunda Hasan Akçanlı adında birini döverek öldürmekten sanık komiser muavini Muammer Akalın ile altı arkadaşının duruşmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1955
  • 4 TORKİYE BANKASİ KARAKOY ŞUBESİ GaiaU.ûtuubui)BUGÜN AÇİLDİ rlT^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1955
  • T.M.T.F.den bir heyet Londraya gidiyor Beynelmilel Talebe Birlikleri Sekreterliğinin 5.inci kongresi 4-14 temmuz tarihlerinde,ingiltere'de toplanacaktır.60 memleketin talebe federasyonları temsilciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1955
  • Orta Doğu Orkestrasında!AKORTSUZ SAZLAR.Yazan:İlhan BARDAKÇI Dünyanın en büyük siyasi tefsirlerinden biri addedilen Walter Lipp-mann,bundan altı ay kadar evvel Herald Tribune gazetesinde neşrettiği ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1955
  • TÜRKİYE KREDİ Göztepede ınşo ettirdiği APARTMANLARIN bîr tanesine sahip olabilmektir!kadar 100 Liralık küçük bir cari hesap açp.^iUmh A 4# Kazanan talihliye Q O fi fi YERLEŞME TL KREDİSİ ve 221 müşter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1955
  • titPtfâ'' İtepu-tz-İçimdeki şeytanın arzu ve ihtirasla beni dürtüklediğini,damarlarımın tutuşmağa başladığını hissettim.68 c—Bana ikinci zevcenizden bahsedin.dedim.«Nasıldı?Güzel miydi?Genç miydi?Çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1955
  • Kadınların kurduğu kulübün kongresi yapılamadı Meslek sahibi kadınların kurduğu «Soroptomist Boğaziçi Kulübü ekseriyet olmadığı için tertiplenen kongresini yapamamıştır.Haftaya tekrar toplanacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1955
  • Bir kadın tramvayda doğurdu Bir kadın tramvayda doğurmuştur.Hâdise evvelki gün saat 14.30 sıralarında bir Harbiye Aksaray tramvayında vukubulmuştur.Tram vay Aksaraydan kalktıktan bir müddet sonra ismi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1955
  • rdığı ana kız irilirine kavuştu Emine «Sen Tevfik beyin kızı değilsin!sözü karşısında sarsılmış,fakai hemen hakiki anne ve babasını aramağa başlamıştı HASRET Otuzaltı yıl çekilen hasret'in acısı bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1955
  • KARI-KOCA KAVGA edince çocuk sokakta kaldı [Hususî muhabirimiz Hasan AKAR'dan] ESKİŞEHİR,30 Hayriye Onaylı adındaki bir kadın,geçimsizlik yüzünden kocası Hayrettin Onaylı aleyhine boşanma dâvası açmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1955
  • Huylu huyundan vaz geçmez!Nilgün adında 16 yaşında bir evlâtlık,hanımının mücevherlerini çalarak kaçmıştır.Nilgün,cenup memleketlerinden birinden beyaz kadın ticareti yapanlara satılmış ve İstanbulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1955
  • Okullarda bitirme imtihanları sona erdi Ortaokul ve lise son sınıf bitirme imtihanları ile üniversite imtihanları dün sona ermiştir.İmtihan neticeleri,önümüzdeki hafta sonlarına doğru ilân edilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1955
  • Prof.Bonatz geldi Eski Teknik Üniversite profesörlerinden Mr.Bonatz,İller Bankasının davetlisi olarak dün şehrimize gelmiştir.75 yaşındaki profesör,Antalya'yı turistik bölge haline getirmek için açıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.07.1955
  • S} y^ş^ RE ğ AD EKREM KOÇU 76 Allah ona uzun ömür versin,bu El Reşîd'in Hilâfetinde bir daha ele geçecek fırsat değildi.Pelenk Ali Baba kendisini çağıran Valiye bunu benim yanımda açıkça söyledi.«Hicr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1955
  • İst.Borsasının 30/6/1955 fiatları Açılış-Kapanıs 1 Sterlin 7.84-7.84 100 Dolar 280.30-280.J0 100 Fransız frangl 0.80-O.aO 100 Liret 44.80-44.80 100 İsviçre frangı 64.03-64.US 100 Florin 73.68.40-73.68
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1955
  • Nüfus sayımı münasebetiyle Başvekil bir tamim yayınladı 23 Ekim günü yapılacak sayım için gerekli numaralama işi bütün memlekette tamamlandı.[ANADOLU AJANS11 ANKARA,30 23 ekim 1955 pazar günü memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1955
  • İki zorba,ağır hapis cezasına çarptırıldı Gasp suçundan adliyeye verilmiş olan Mesut Kaya adında biri 10 Muzaffer Kıras adındaki arkadaşı da 8 sene 4 ay hapse mahkûm edilmiştir.Bir müddet evvel Kocamu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1955
  • Amerikalı genç gazeteciler şehrimizden ayrıldılar İki gündenberi şehrimizde bulunan «Yale Üniversitesi* ne mensup 4 Amerikalı genç gazeteci,dün akşam,hususî arabalariyle İstanbııldan ayrılmışlardır.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1955
  • Savcı,kürtaj dâvası kararını temyiz etli Kürtaj yaptığı iddiasiyle adliyey» verilmiş olan Dr.Asım Onur'ı dâvasında iddia makamını i$(eden Müddeiumumi Celâl Bayk„» verilmiş olan beraat kararını temyiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1955
  • Depolarda bol miktarda kok kömürü var Şehrimizde düne kadar 113Ö9 kişi kok kömürünü almıştır.Sırası geldiği halde kömürünü almayanların sayısı 590 dır.Depolarda ise 37325 ton kömür vardır.Bu miktar Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1955
  • 14 yaşında iki çocuk bir genci bıçakladı Abdullah ve Ömer adında 14 yaşlarında iki arkadaş evvelki akşam yanında kardeşi H.olduğu halde fabrikadan-dönmekte olan Sadında bir kıza sarkıntılık etmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1955
  • Askerî Memurların diplomaları verildi Birinci Ordu Müfettişliği karargâhında açılmış bulunan muamele ve hesab memurları kursu sona ermiş ve kursu başarı ile bitiren memurlara diplomalarının tevzii mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1955
  • v.v.vl J i V,oil I To}* Hazırlayan:DOĞAN KILIÇ El yazılarından karakter tahlili yaptırmak isteyen okuyucu lanınız gazetemize küçük bir fotoğrafla yayları,iğleri ve mu hlıleri hakkında doğru malûmatı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1955
  • Hazırlayan;Hüsamettin POLAT Kırk üç memlekete tanıman Taviz Listeleri kaldın,Fevkalâde bir değişiklik yapılmadığı takdirde bugünden İtibaren bütün gümrüklerimizde resimlerin kıymet esasına göre tahakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1955
  • Suriye'de 30 kişinin idam edilmesi istendi Askerî Savcılık,Genel Kurmay Başkan muavininin katli ile alâkası olduğunu iddia ettiği şahısların asılmasını talep etti.[ASSOCIATED PRESS] ŞAM,30 Askerî Savc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1955
  • Üst üste kaza yapan taksi Koca Mustafa Paşada üst üste iki kaza yapan bir taksi dört kişinin yaralanmasına sebebiyet vermiştir.Şoför Ayhan Avuç,idaresindeki 19937 plâkalı taksi dün sabah 8 sıralarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1955
  • i-SAĞLIK FİLMİ KADINA GÖRE SPOR Hazırlayan I I I Dr.Recep FERDİ Resimler NEZİH «Teşbihte hatâ olmaz» derler,isterse olsun.Be.ı kadını kelebeğe benzetirim.Yâni,lâtif,nâzik ve narin bir mahlûktur,bence.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1955
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak •3-İç hayatınız:Kendinizi Sinize ve mes'elel erinize veriniz.Sahte dostlası/i oyalamasına ve isinizi aksatmasına müsaade etmeyiniz.His hayatınız:Huzur içinde geçerek bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1955
  • HATIRALARI 1946 senesinde Hi li ilerlemiş ve tehlike ya girmiş bir hastalığın biküı arazını gösteriyordu.İngilizlerin senelerce Hindistan'a hâkim olmalarını sağlayan birlik ve devamlılık fikri sarsıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.07.1955
  • ÖHhlNİY HAZARD Jommnv'nii'm ATTldl TAŞ ARSl-AMINJ »CAPW.SIMA '&ABET KPİVOSt.ATE S Bui-PUA* SU ÇAl_lt_AG ı yAKAR.SAAA OMU PUKPÜ.TABlUKÎVk Çizen:Frank I 1 MAVCİ BAŞ GERİYE i.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1955
  • Kirpik ve saç uzatmak Turgutlu'dan okuyucumuz G.Aydan kirpiklerinden şikâyetçi olacak:«Kirpiklerimin uzamasına yardım ederseniz,size minnettar kalırım.diyor.Neden minnettar kalasınız,zâten BANA SOR!de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1955
  • il.'**9R7%aafiruKflMBnfli L™_Topkapn Sarayında Altı Ay:146 i gpij^ii £jj *A- 6 ttiu^Bto mm l)I 111 Asıl Topkapu Sâlıilsarayı Ondokuzuncu asır başında yapılmış bir resimden)Bizim bugün «Topkapu Sarayı»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1955
  • ailllllll!1 Mel J-I I BİR ASK HİKAYESİ 1 I HAYAT BÖYLEDİR İŞTE TEFRİKA No.1 yana bakındı.Bir kadın yaklaşıp sordu:«Doktor Fâzıl bey siz misiniz 9 efendim?«Evet hanımefendi.Doktor Nâhit beyin yerine tâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1955
  • Liman Md.İliklerine ve Denizcilere Ehemmiyetli ilândır Zeytinburnu Ağır Bakım Tamir Fabrikası sahilinden Tul 28.53.30 Tul 28.50.30 ileriye Arz 40.58.45 f Arz 40.47.30 daireleri arasında her hafta sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1955
  • Yün ipliği tevziatından istifade etmek üzere 6/6/955 günü akşamına kadar Odamıza müracaat etmiş olan ihtiyaç sahiplerinin 1950 senesinden itibaren kendi hesabına veya herhangi bir firma namına mamul i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1955
  • Busene Öğretmen Okullarına rağbet fazla İlk öğretmen okulu ile eğitim enstitülerine girmek için müracaat eden öğrencilerin durumları Maarif Müdürlüğünde tetkik edilmektedir.Bu sene öğretmen okullarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1955
  • Bu da böyle bir AKŞAM stanbul'un deniz,para ve neş'eden yaratılmış bir köşesinde akşam:Ay,denizde parça parça gü-1 müş.Suya düşen her ışık,sarı bir boya gibi eriyip dağılmış.Karşıda,gecenin bir ucunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1955
  • Doktor Horhorum,başka bir suçtan adliyeye verildi Türklüğü tahkir suçundan dolayı mevkuf bulunan doktor Horhoruni bu defa vergi kaçakçılığı suçundan dolayı adliyeye verilmiştir.Duruşmasına dün 9 uncu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1955
  • BAYINDIR ÇEKİRGE İSTİLÂSINA UĞRADI 200 dekarlık zeytinliği istilâ eden çekirgelerle mücadele için ekip ve ilâç yardımında bulunuldu LHUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,30 Bayındır kazasının merkezinde,Sırt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1955
  • r e İrlandalı Blondini kafasının kalınlığı ve sertliği sayesinde dünyanın parasını kazanıyor Yeryüzünde hayatını tehlikeye sokarak ve olmayacak işler yaparak ekmek parasını kazanan o kadar çok insan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.07.1955
  • HER HESAP SAHİBİNE BİR EV Bankamızda bir tasarruf hesabı tesis edilmiştir.Dört grup üzerine tesis edilen bu hesaba aşağıdaki şartlara uygun olarak para yatıranlara hepsine bir ev veya apartman dairesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.07.1955
  • Aldığınız müstahzarın hakiki Gripin olduğundan emin olmakjçin kutunun üzerinde yazılı GRİPİN markasına bilhassa dikkat ediniz* BÜTÜN AĞRILARA KARŞI CRîPiN GRİPİ w Sıhhat »d içtimaî Muavenet VekâlaünJD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.07.1955
  • MAARİF VEKALETİNDEN Ecnebi Memleketlere Öğrenci Gönderilecek Siimerbank Genel Müdürlüğü hesabına,1416 sayılı kanun hükümlerine göre tahsil için ecnebi memleketlere müsabaka imtihanı ile aşağıdaki şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.07.1955
  • Erzincan Lv.A.Sat.Al.Kom.Rs.liginden Erzincanda 40.000 ton kilometrelik Tahmil tahliye ve îıKf işi dahil)şelür içi nakliyesi 8-Temmuz-955 cuma günü saat:16.00 da kapalı zarf usulü ile ihale edilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.07.1955
  • OSMANLI BANKASI İLÂN «Aile Sandığı» hesabının 27 Haziran 1955 tarihinde icra edilen ikramiye keşidesi neticeleri ladetT.L.1.000.MERSİN 10 250.ANKARA,İZMİR,AKŞEHİR,TARSUS,GALATA,YENİCAMİ,BEYOĞLU.15 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.07.1955
  • 1 TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ 1 Istanbul Veli Efendi Hipodromu AT YARIŞLA I CUMARTESİ PAZAR Saat 15.00 de ZENGİN İKRAMİYELER Neriman Koşusu 7.000 Lira {HİPODROMDA İ BULUŞALIM Telefon:16852
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.07.1955
  • DENİZ ASTSUBAY HAZIRLAMA ORTA OKULU KUMANDANLIĞINDAN 1 Dz.Astsubay hazırlama ortaokulunun tahsil süresi 4)yıl olup 1955 1956 ders yılı için okulun yalnız 1.sınıfına öğrenci alınacaktır.2 Öğrenci kaydı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.07.1955
  • KİRALIK Depo v* Ardiye olmaya elverişli yeni inşa edilmiş bina,Yeni Sabah gazetesi yanında Necip Efendi sokak No.4 müracaat.Tel:21935 Nurettin.^şrş.s.ş.yı j.ri^a,'Si!atfİrW?'r Et^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.07.1955
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden 1 Üniversitemizin İnşaat Fakültesi kısmında bina tadilâtı yaptırılacaktır.2 İşin keşif tutarı 9435.84 lira olup geçici teminatı 708.liradır.3 Eksiltme Taşkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.07.1955
  • Maliye Vekâletinden Münhal bulunan bir adet 60 ve bir adet 50 lira aslî maaşlı Millî Emlâk Kontrolörlüğü için imtihanla memur alınacaktır.Taliplerin memurin kanununun 4 üncü maddesinde sayılı evsafı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.07.1955
  • FIRSAT Uzun zamandanberi beklenen Abnan mamulâtı CLAES TRİKOTAJ ve OVERLOK Makinalarımız gelmiştir.Acele aşağıdaki adrese müracaat ediniz.Umum satış deposu DİKMAK KOLLEKTİF ŞİRKETİ Bankalar caddesi Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.07.1955
  • »00 X 20 ve 760 X 15 EB'ADINDAKİ Alman Malı REİFEN MULLER ve DEKA Marka OTOMOBİL ve KAMYON LASTİKLERİMİZ Mevcuttur.İhtiyacı olanların adresimize müracaatları ilân olunur.YAKUP SOYUGENÇ Cumhuriyet cadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.07.1955
  • Yıldız Teknik Okulu Müdürlüğünden Yıldız Teknik Okulu Mezunlarına Okulumuzun 1954 1955 öğretim yılı,yılsonu töreni 2 Temmuz 1955 cumartesi günü saat 16 da okul binasında yapılarak diploma projeleri ¦e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.07.1955
  • Yüksek Mühendis veya Yüksek Mimar Aranıyor Darüşşafaka Cemiyetinin istanbul'da yaptırmakta olduğu bina inşaatında çalışmak üzere tecrübeli bir yüksek Mühendis veya yüksek Mimar'a ihtiyaç vardır.Talipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.07.1955
  • Erzincan Lv.A.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Erzincan Garnizon birliklerinin ihtiyacı 120 ton kuru fasulye satın alınacaktır.Muhammen bedeli 72 000)liradır.Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonumuzda görülebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.07.1955
  • DAVA Asfalta,Denize,Elektirikli Tren istasyonuna Daha Yakınları Varsa Arsalar Bedava Verilecektir.Arsalar,FLORYA KÜÇÜKÇEKMECEYt Geçince sahil ile 50 metre genişliğindeki Marşal Bulvarının birleştiği n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.07.1955
  • mmâıpsf Saıiibi ve Başmuharriri:ALİ NACİ KARACAN Yaz* İşleri Müd.T ABDİ İPEKÇİ Ba ıld t g ı yer:MİLLİYET MATBAASİ ABONE ŞARTLARI Senelik w.33 Ti* 6 Aylık 17 T.1* 3 Aylık 9 TJL.1 Aylık 3 Ti* ECNEBİ MEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.07.1955
  • r HİCRÎ Cuma RUMÎ 1374 1 1371 Zilkade Temmuz Haziran 11 1955 18 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş 4.32 8.47 Öğle 12.17 4.33 ikindi 16.18 8.33 Akşam 19.45 12.0ü Yatsı 21.48 2.03 Imsâk 2.11 6.26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.07.1955
  • Kuzey Afrikada urum ciddileşiyor Mukavemetçilerin teşkilâtlı bir tikler hâlinde harekete geçmesi meselesinin Fransız Meclisinde fırtına yaratması muhtemel [MİLLİYET R/IDYO SERVİSİj PARİS,30 Hükümet ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.07.1955
  • İngiltere Kıbrıs için üçlü konferans istedi t Baştarafı birincide leketlerdekî İngiltere Büyükelçileri tarafından ilgili hükümetlere tebliğ edildiğini ilâve etmiş ve henüz bir gündemin hazırlanmadığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.07.1955
  • Zeytinoğlu'nun Amerikadaki temasları t Bağtara)ı birincide Hükümetinin Bayındırlık faaliyetlerini tedvir eden idarecilerle de görüşmeler yapmıştır.Türkiye'nin Washington Büyük Elçisi Haydar Görk,bu ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.07.1955
  • Tekel işçileri zam istiyor t Baştarafı birincide Yine Tekel maddeleri fiatlarımn artışından sonra,bazı esnaf da sattıkları malların fiatlarını kendiliklerinden yükseltmişlerdir.Ayrıca kahveciler de fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.07.1955
  • Yeni İsrail Kabinesi dün kuruldu [ASSOCIATED PRESS] Kudüs,İsrail kesimi,30 İsrail Parlâmentosu bu sabaha karşı Moshe Sharett'in kurduğu yeni koalisyon kabinesini tasvip etmiştir.24 saatten beri devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.07.1955
  • Yugoslavya'ya Amerikan yardımı kesilmiyor Askerî yardımın durdurulmasını isteyen bir teklif Temsilciler Meclisinde reddolundu [ASSOCIATED PRESSJ WASHINGTON,30 Temsilciler Meclisi dün,Yugoslavya'ya yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.07.1955
  • enlen sıklet KALDIRILDI Baştarafl birincide Gümrük Başmüdürlüğüne dün akşama kadar,tâviz listelerinin tatbik müddetinin uzatılacağına dair herhangi emir gelmemiştir.Bu itibarla,gümrük komisyoncularını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.07.1955
  • Baştarait birincide azaldı.Onların bu söz'ori bile,aldığımız kararın isabetine bir delildir.Mahsul durumu Gezdiğim,gördüğüm yerle *de bu sene,geçen yıla nazaran mahsulün daha az olduğunu gördüm.Fasuly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.07.1955
  • Denizcilik Bayramı t Baştarajı birincide yapılacak ve Beşiktaştski Barbaros Abidesine gidilerek çelenk konulduktan sonra merasime son verilecektir.Ayrıca,gece için de hususî bir program hazırlanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.07.1955
  • Vekilier Heyeti dün TOPLANDI Baştarafı birincide İlgili Vekâletler,ismi geçen maddelerin tevziatındaki aksaklığı gidermek üzere de sür'atle gerekli tedbirlere başvuracaklardır.Yeni Ticaret Rejimi Diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.07.1955
  • Sadık Aldoğan tevkif EDİLDİ t Başiarafı birincide Uzun zamandanberi hasta bulu-nan ve.tansiyoruı 24 ün üzerinde seyreden Aldoğan'm sıhhî durumu öne sürülerek müdavi tabibleri tarafından Başvekil ve Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.07.1955
  • SOLDAN SAĞA:1 Riyaziye.2 Makbul sayılmayan işlerin önderi,sergerde.3 Bir nota Kuvvet Yuva.4 Bir ağaç Bir şart ve dilek eki.5 Bunu bulun da iş bir eşekle üçüne kalsın Bir erkek adı.6 Bağışlama İlâve.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.07.1955
  • Bursada bir ç çetesi yakalanu.[HUSUSİ MUHABİRİMİZDENi BURSA,30 Yaşlan 10 ile 15 arasında değişen çocuklardan müteşekkil bir yankesici şebekesin5 polis meydana çıkarmıştır.Hemen hepsi İnegöllü olan küç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.07.1955
  • [Hususî Muhabirimi:Hilmi KUrkçü'dtn] ADANA,30 Reyhaniye'de casus olduğu zannedilen ve kendisine İstanbullu bir gazeteci süsü veren bir şahıs yakalanmıştır.İstanbul'da çıkan Demokrat gazetesi hesabına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.07.1955
  • ıt^m JEW 1.W.11X11 JIHIWII)ıfli£ ¦k ¦fi fi ¦k ¦fi fi fi •fi fi ¦fi ¦fi fi fi fi fi fi ¦fi •fi ¦fi istanbul Radyostımtn dört ı/e?ıi spikeri Temmuz ayından itibaren yayınlara iştirak edeceklerdir.Spiker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.07.1955
  • Pakistan Millî Müdafaa Vekili giffi [ANADOLU AJANSI] ANKARA,30 Pakistan'ın millî Müdafaa Vekili Orgeneral Eyüp Han,bu sabah saat 8 de maiyeti erkânı ile birlikte bir askerî uçağımızla Ankara'dan ayrıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.07.1955
  • Milliyet Fenerbahçenin yeni antrenörü Macar Markoş,dün gece uçakla şehrimize gelmiştir,uçaktan iner inmez ilk iş olarak saatini ayar yapmıştır.[SAMİ ÖNEMLİ] Macar antrenörü S.0.FEDERASYONU BAŞKA Necmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor