Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.06.1955
  • 1 1 u 1 M-l 1 fi l M-t iftm&a sw5Rr un *W fi'i l İLHAN DEMıFEtl Talıtakale'de Gece-konduları yıkılan vatandaşlardan bazıları dün Valiye dertlerini anlatmak üzere Vilâyete gelıuiilejrse de Gukay'ın A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1955
  • İ ORTAŞARK I 1 RÖLGESİNİN İ EMNİYETİ H Türkiye ile Arap mem-1 leketleri tarihî,iktisadî,içtimaî bağlarla asırlardır H birbirlerine bağlanmışlar-5 dır.Bu bağlar onları bir 1 potada yoğurarak bir tek mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1955
  • MUSTAFA İLE Konuşmayanlar CEMİYETİ [İbrahim ÖRS] €Mustafa ile Konuşmayanlar Cemiyeti* adında-bir topluluk hakkında Müddeiumumilikçe takibat açılmıştır.Müddeiumumiliğe yapılan ihbara göre,gayriresmî ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1955
  • Avra Warren tarafından vuku bulan mülakat talebi üzerine aşvekil.Amerikan Elçisi ile görüşt Menderes,ve bir büyükelçiden sonra Vilâyette Thornbourg' u firmasını temsil eden heyeti kabul etti [ERTUĞRUI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1955
  • Peron,Arjantin'de hâkim oldu Bir şehir müstesna bütün isyan hareketleri bastırıldı.Kanlı bir temizliğin yapılması bekleniyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] BUENOS AİRES,17 «İhtilâl bastırılmış ve hâlâ nifak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1955
  • Rusya,Yunanistan'la dostluk kurmak istiyor Sovyetlerin Yunanistan'ı tarafsız hâle getirme gayretinin neticesiz kalacağı anlaşılıyor [A.P.ANKARA AJANSI] ATİNA,17 Sovyetlerin Yugoslavyadan sonra Yunanis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1955
  • hofru&u bu-Karışmak Dün Galatada,bir kundura boyacısı,dükkânında bizdea 50 kuruş adi boyama parası aldı.Belediyeden izni olup olmadığını sorduk.«Belediye bize karıkmaz» dedi.Belediye esnafa karışmaz.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1955
  • Bu yıl Hacca giden çok az Bu yıl memleketimizden Hac maksadile Suudi Arabistana gidecek olan vatandaşların miktarı,ilgililerin beyanına göre 50 yi geçmiyecektir.Buna sebeb olarak,pasaport çıkartmak iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1955
  • fRÜÇHAN ÜNVERJ YAZ YAĞMURU Dün öğle üzeri anî bir sağanak halinde yağan ve kısa fasılalarla bir müddet devam eden yağmur,Meteoroloji İstasyonunun verdiği malûmata Köre beher metre murabba ı Hanaya 8 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1955
  • [İLHAN DEMIRELI KİM MÂNI OLACAK?Mekteplerin tatil olmasiyle başı hoş kalan bir kısım talebelerin caddelerde tramvay peşlerinde koşarak,bunu bir eğlence yapmağa kalkışmaları şehrimiz için ciddi mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1955
  • Bayar Lübnan'da bir gezinti yaptı Camille Chamoun ile birlikte Baalbek ve Zahle'yi ziyaret eden Reisicumhura büyük tezahürat yapıldı [ANADOLU AJANSI] BEYRUT,17 Dün Beyrut şehri gibi bugün de Lübnanın'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1955
  • İlk parti seker bugün geliyor Şeker buhranı bir kaç gün sonra tamamen önlenmiş olacaktır.Hollanda'dan ithal edilen onbin ton şekerin ilk partisi bugün limanımıza gelmiş olacaktır.Bu parti,bin ton şeke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1955
  • Kesikbaş cinayetinin katilleri yakalandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,17 Kesik baş cinayetinin katili Yakup Göç bugün Çankırıda yakalanmıştır.Yakup,kadının başını ustura ile(kestiğini itiraf etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1955
  • Kredili ithalât günün şartlarına uyduruluyor Yeni kararname kredili ithalât dolayısiyle batlarda meydana gelen sun'î yükselişi giderecek hususları ihtiva edecek [Hususî Muhabirimiz Nedret Selçuker'den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1955
  • BÜYÜK SÖZLERDEN KÜÇÜK İLHAMLAR «ÇOCUKTAN AL HABERİ.'ll|lllııiıi'.ı:ıı.ı,ı.ıı.ıilıl.iıllıllllli|l)H&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.06.1955
  • sumu fmmam &m Tefrika No.117 izan:REFİ' CEVAT ÜLUNAY yun ciddiyet kesbediyordu,artık îr hamle için fazlaca düşünüyordum Görürüz.Haleb orada ise arşın burada.Hacı Bey:Buyurun!Dedi ve Hüseyin Efendiye b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1955
  • Cezaevinden kaçanların muhakemesi karara kaldı Üsküdar cezaevinden firar etmiş olan Ali Dalmış ve Muharrem Canla,bunlara yardım eden diğer iki mahkûmun duruşmasına dün 4 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1955
  • Çadırcılar caddesi hâdisesi Adliyeye intikal etti Beyazıtta Çadırcılar caddesinde sobacılık yapan Ekrem ve Ahmet Işık admdaki kardeşleri çekiçle başlarından yaralayan er Sinan Özden ile beş arkadaşı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1955
  • IÜRKİYE BANKASI İSTİFADENİZE ARZEDİYOR iratlı Küçük Cari Hesaplar kaydıhayat şartıyle 600 liray8 kadar aylık irat getirir 50.000 liraya kadar sermaye kazandırır 2.5 faiz sağlar diğer keşidelere iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1955
  • Milletlerarası Turizm Teşekkülleri Kongresi Jk •mit Milletlerarası Resmî Turizm Teşekkülleri Birliği İcra Komitesinin 40 ncı toplantısı,22-25 haziran tarihleri arasında şehrimizde yapıla* çaktır-Basın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1955
  • Salı gürcü bazı semllere az su verilecek Önümüzdeki salı günü şehrin bazı semtlerine yüzde 70 nisbetinde az su verilecektir-Terkos fabrikasındaki yeni motopompların çalıştırma tecrübesi,su kesintisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1955
  • Dr.Asım Arar'ın cenazesi dün defnedildi Vefatı tessür uyandıran eski Sağlık Vekâleti müsteşarı Dr.Asım Arar'ın cenazesi dün törenle kaldırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1955
  • İKRAMİYE;HANK Beyoğlu Ajansının Tünel meydanına nakli dolayısiyle tertip edilen bu zengin ikramiyeli hususî çekilişe katılabilmek için son yatırım günlerinden istifade ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1955
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN:«Kadın Değil Ateş» Lucille Ball Eddie Albert İngilizce.AR:1 «Bali Yolu» Bop Hope Dorothy Lamour Renkli İngilizce.2 «Yıldırım Adam» Yvonne De Carlo Renkli İngilizce.ATLAS:1 «Yab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1955
  • İçlerinde,kalabalık karşısına çık maya mecbur olan ve bundan yüz geri edip hezimeti kabule yanaşmayan kadınlar vardı.Yaşlılık bu davanın esası idi.Claudier,patronu Charmond'la derhal hızır gibi imdatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1955
  • Mülk sahiplerinin bir kısmı mahkemeye başvurdu,vezneciler caddesi de genişletilecek [CELAL İKIBUDAK] Elleri çantalı bir heyetin Beyazıt ile Koska arasındaki bazı binalara girip çıkması,semt sakinleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1955
  • Bir fabrikada çıkan kavgada 6 kişi yaralandı Eski bir meselenin tazelenmesi ile kavgaya tutuşan işçiler,demirlerle birbirlerine girdiler Dün şehrimizde iki fabrikada kavga olmuş ve birinde 6,diğerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1955
  • Yol inşaatı ile ilgili yeni kararlar alındı Dün sabah Belediye Reis muavininin başkanlığında,toplantı yapılmıştır.Toplantıda,yol mevzuundaki faaliyetlerin görüşüldüğü ve yeniden bazı kararların alındı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1955
  • İşçi Sigortaları hasfahaneleri ihtiyaca kifayetsiz İşçi Sigortaları Kurumunun mevcut hastahaneleri ihtiyaca kâfi gelmediğinden,şehrimizin sanayi bölgelerinde yeni hastahane ve dispanserler açmak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1955
  • Rehberlik Kursu imtihanını 70 kişi kazandı Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü tarafından açılmış olan tercüman ve rehber kursunun evvelki gün yapılan yazılı imtihanında 70 kişi başarı göstermiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1955
  • Bir gazino müdürü,müşterisinin parasını çalmış Kireçburnunda bir gazinonun müdürü hakkmda,müşterisinin parasını çalmak suçundan takibat yapılmaktadır.İddiaya göre gazino müdürü,müşterilerden Sabri Çuh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1955
  • Kamyon altında kalan bir çocuk öldü Şoför Mehmet Salih Karamanın idaresindeki 26167 plâkalı kamyon evvelki gece Erenköyden geçerken Emin Çırak adında 12 yaşında bir çocuğa çarpmıştır.Tekerleklerin alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1955
  • AĞUSTOSTA y,teNGİHPABÂ İmMİYELm Bİerişiye 20.000 UM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1955
  • Tanzim satış yerleri kaBdırıEmıyor Belediye tarafından kiraya verilen Tanzim Satış mahallerinin,»ıkı bir şekilde kontrolü kararlaştırılmıştır.Bu maksatla teşkil olunan 4 kişilik bir ekip,tanzim satışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1955
  • KISA HAŞİRLER Stf ŞİŞLİ Deposundaki bozuk otobüslerin tamiri devam etmektedir.Düne kadar 15 otobüs onarılmıştır.HALEN Ankarada bulunan İstanbul Vali ve Belediye Reis Vekili Gökaya Vali muavini Nafi Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1955
  • İptidaîliklerimiz STANBULLULAR vapur hatiplerini bi-I lirler.Traş bıçağı,katranlı sabun,Amerikan diş macunu,meşhur kimyagere rin esansları,bu hatiplere birer seçim nutku kadar parlak hitabeler söyleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1955
  • Prof.Abdülhak Kemal Yörük Ordinaryüs oldu İstanbul Üniversitesi Senatosunun evvelki gün yaptığı mûtad top lantıda Fen Fakültesi Kimya Enstitüsü Doçenti Muvaffak Seyhan'ın profesörlüğe ve Hukuk Fakülte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1955
  • Kamyonlar için ayrı bir araba vapuru tahsis edildi Şehir hatları işletmesi,araba vapurlarında otomobillerle kamyonla rın birlikte nakledilmesinde mahzur gördüğünden,kamyonlar için ayrı bir vapur sefer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.06.1955
  • Ycaşcsdığımız şehri dile getiren AKAMLAR.İstanbul 2000 inci yıla kaç nüfusla girecek istanbullu neden ölür Bir yanda cami,kilise sinagog yahut kütüphane.öte yanda sinema,tiyatro.istanbul hemşehrisi ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1955
  • DöYÜer toplantısının arifesinde I ÜÇLER HEMFİK Diplomatik Muhabirimiz SAMI KOHEN Yazıyor 1^ iplomasi çarkı bugünlerde büyük bir hızla dönmektedir.s Dört büyükler konferansının arifesinde,şimdi bütün g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1955
  • tk4*îtâ?*M&44sC^ Çırılçıplak kaldığım zaman,ışıkların yerini değiştirdi ve odadaki yalağa uzanmamı söyledi 55 Iç çamaşırlarımın yeni ve temiz olmasına dikkat etmemi ihtarı da unutmadı.İki gün sonra d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1955
  • Kredili ithalât günün şartlarına uyduruluyor Baştaraft 1 incide Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği,dünya piyasalarında borsa'da alınıp satılması mutad olan İstihlak maddelerinin kredi ile ithal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1955
  • Dedektif Bürosunun kurucusu beraat etti Bir dedektif bürosu kuran ve Emniyet Müdürlüğünün,büronun kapaLılması hakkındaki emrini dinlemeyen avukat Fethi İnaler 3 lira para cezasına" mahkûm edilmişti.Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1955
  • Peron,Arjantin'de diiitima hâkim oldu İ Bcıştarajı 1 JneinV sonra bu kabil bir temizliğin başlıyacağı beklenmekte idi.Başkan Peron yaptığı son konuşmada şunları söylemiştir:«Bu isyanın çıkmasında kato
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1955
  • TAKVİMDEN BÎB YAPRAK ULU NAY Mevsim derileri e İR okuyucumdan taahhütlü olmak şartiyle şu mektu-I bu aldım:cBeykoz kazası sâkinlerindenim.Mevsim başlangıcında ga-i zetelerde bu yıl kok kömürünün evler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1955
  • Mustafa ile i konuşmayanlar CEMİYETİ t Baştarajı 1 incide itiştirmekle geçermiş.Mahalle halkı,ne yaptı ise onu bir türlü bu huyundan vazgeçirememiş.Üç beş kişi bir hafta evvel bir kahvede konuşurlarke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1955
  • Bayar,Lübnan'da bir gezinti yaptı t Baştarajı 1 incide Beyrut Belediyesi Celâl Bayar şerefine yüzlerce misafirin iştirak ettiği Dir kokteyl vermiştir.Akşam Bristol otelinde Lübnan Meclis Reisi Reisicu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1955
  • Bu yıl Hacca giden çok az t Baştarafı 1 İncide bir çok vatandaşlar Hac yolculuğuna çıkmaktan sarfınazar etmek mecburiyetinde kalacaklardır.Dün Emniyet 4 üncü Şube Müdürlüğüne telefonla ve şifaen 10 ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1955
  • Kesikbaş cinayetinin katilleri yakalandı t Baştarafı 1 incide misti:1.Her iki katil de suçlarını itiraf ettikten sonra hâdiseyi polise şöyle anlatmışlardır:«Zeliha'yı Çankırı'dan buraya muhtelif kimse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1955
  • Rusya,Yunanistan'la dostluk kurmak istiyor t Bastarafx 1 inekle beraber Rusya,Yunanistanda kendine yarayacak bir zemini varatmak için harp senelerinde kendisi ve peykleri tarafından kaçırılmış olan 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1955
  • Başvekil,Amerikan Elçisi ile görüştü t Baştarafı 1 incide mümessilini kabul etmiştir.Görüşmelerde Maliye Vekili de hazır bulunmuştur.Fransız firmasının mühim yatırımlar yapmak istediği bildirilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1955
  • un telefon ihtiyacı karşılanıyor [ANADOLU AJANSI1 ANKARA,17 Münakalât Vekili Muammer Çavusoğlu telefon durumumuz ve son çalışmalar hakkında verdiği beyanatta,yurdun muhtelif mahallerinde hâlen tesis e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1955
  • Sidon'u kurtarmak için son gayretler [ANADOLU AJANSI] LONDRA,17 Portland limanında batan denizaltıyı kurtarmak için 16 dalgıç 10 metre derinlikte bütün gece çalışmışlardır.Gçe vakit öğrenildiğine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1955
  • Kokain satan eczacı talebesi Fikret Güney'in muhakemesine dün 1 inci Ağırcezada başlanmış ve duruşma tam yedi saat devam etmiştir.İstanbul Üniversitesi Eczacı Oku lu talebelerinden olan Fikret Güney'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1955
  • Şeker hırsızlığı^ yapan köpek duvara çivilendi [BEDİKHAN ÇINARI Harbiyede ikamet eden sabık Vekillerden birinin,sinirli olduğu anlaşılan hanımı,küçük bir kabahat yapan kıvırcık tüylü,beyaz fino köpeği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1955
  • 43 Amerikalı din adamı şehrimizde Din mevzuunda tetkiklerde bulunmak üzere,kırküç kişilik bir Amerikalı turist grupu dün şehrimize gelmiştir.Ward Barr ve Dick Hall ismindeki iki Amerikalının başkanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1955
  • ilk parti şeker bugün geliyor t Bastarafx 1 incide Diğer taraftan Şekerciler Cemiyeti reisi Ali Muhittin Hacı Bekir,dün kendisile görüşen gazetecilere,şekerci esnafının ve büyük imalâthanelerin şeker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1955
  • Kore değiştirme birliğimizin ikinci kafilesi de gitti [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN I İZMİR 17 Altıncı Kore değiştirme birliğimizin ikinci ve son kafilesi bugün saat 15 te törenle bir Amerikan nakliye gemisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.06.1955
  • RE ŞAD EKREM KOÇU 63 «Halifenin beldesi yeryüzünün en büyük ve en güzel çarşılarına sâhibdir.Endülüsü,Afrikanın Akdeniz sahillerini dolaştım,Mısırı,Habeşistanı,Arabistanı,Suriyeyi,Iranı,Horasanı,Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1955
  • ¦Jllllimimiliiiimil.iıııııııııımıımıımm:mı:ım!mııııımııı;mıımııuıııım TlSAT ve T v Hazırlayan:Hüsamettin POLAT" su s& suu o o yatırım y Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun intişarından bugüne kadar Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1955
  • ÜSKÜDAR ŞUBESİ LİRALIK HUSUSÎ İKRAMİYENİN PLANI DET MİKTARI TUTARI TL.TL.1 5000 5000 S 1000 5000 10 500 5000 50 100 5000 100 50 5000 166 25000 13 Â^USİOS 1955 tarihine kadar yalnız şubemizde en az 150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1955
  • La ı i k i4i|i 4 saat a fa ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1955
  • M.ÇAKIR' da Her Akşam daimî programa ilâveten NANA Her pazar saat 14 den 19 a kadar içkisiz aile matinesi NOT:Yağmurlu günlerde programımız kapalı salonda devam edecektir.Telefon:13757
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1955
  • Yahyalı Belediyesinden 1/Temmuz/955 tarihinde cuma günü saat 10.00 da Belediye Encümen odasında 78203,59 lira kesif bedelli 4 lojmanlı bina inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Mukavel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1955
  • I Yerli ve yabancı en kuvvetli kalemleri bir araya toplayan f ALTlNlıITAP 10 I 3.üncü sayısı bugün çıktı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1955
  • Konya Valiliğinden:x Eski Memleket hastahanesine ait Simens marka Heryopontip eski röntgen cihazı ve teferruatı 6/J/1955 tarihine kadar açık arttırmaya çıkarılmıştır.2 Muhammen bedeli 6000 lira olup m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1955
  • 7 KURUŞLUK ELEKTRİKLE 1 Ker.PİRZOLA!Yemek masanızın üstünde DUMAN ve KOKU çıkarmadan ı ra yapan JET MARKA Piyasanın en mükemmel elektrikli ızgarasıdır.Toptan Satış Yerleri:istanbul:Bankalar Cad.Nazlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1955
  • M.M.V.4 No.lu Sat.Al.Kom.Bşk.lığından ANKARA Açık eksiltme usulü ile Deniz Kv.K.Krh.ında muhtelif inşaat işleri yaptırılacaktır.Muhammen bedeli 17.9t8.98 lira olup geçici teminatı 1348 liradır.İhalesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1955
  • Davutpaşa Orta OSîûîu Satmalına Komisyonundan 1 20000 lira keşif bedelli Davutpaşa Ortaoklu onarımı İşinin 5/7/955 salı günü saat 15 de,Bomontide istanbul Okullar Saymanlığı binasında toplanacak komis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1955
  • istanbul Belediyesinden 1 imar Müdürlüsüne lüzumu olan 886 adet sokak levhası ile 700^ adet kapı No.sunun 14.904 lira tahmin bedeli çevresinde yaptırılmas\ilk teminatı 1117,80 liradır.Şartnamesi Levaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1955
  • Kendi hesabıma Türkiyenin işlediği hatâları açıkça izah eden bir manifesto nefrettim.Osmanlı Hükümetinin kendi rarıyla değil,Alman efendilerini-ı tâli* matı dâiresinde hareket ettiği i açıkladım.Nitek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1955
  • A İI Ha I Dr.R BİRİNCİ YAŞ HADDİ j "N ırlayan Recep FERDİ r Resimler NEZİH ji Kırk yaşına gelen kimseler bilmelidirler ki,gençli lik bahçesi ile yıpranma ve tehlike sahası arasındaki |3 hududu işaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1955
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak İş hayatınız:18 Haziranda Mars Venüs Güneş üçgen teşkil edecekler.O tesirle.vaziyete hâkim olacaksınız.Yine de tek başınıza teşebbüsten sakınınız.Başkalarına dayanınız.Hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.06.1955
  • HIMM.BIZJ/W.MAMI/yV VİNE KENC/'SINIE B'K-$APKA AUMIŞ Ş/AAPl ONP»A/N HESAP SORA CAĞ(
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1955
  • JOHNNY HAZARD C IMIEU_£NEJM JOHfvJ»4y TAtiAN.I RAUl_'UN UZEglKIE 5£S teen:Frank Roita Ş.AV*/ABAMAKIL-LI ^JİŞAN ALIIZSAM PES T-İI_İMİ VERE SEJZECE i/M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1955
  • GECESİ SEPEK t CISCO BUS.ARAN TIK.MANJMAĞA TEŞEBBÜS ETMİŞTİ.SEUCI YİNE «AVn/9EVI VAPUXR BU SEPEĞİ CÜMİ2PBM tulamaz sir B-XNlA ClfJGIIZxXK-Jose Sanâlinas,Rod Beed MHÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1955
  • LÂLE TEFRİKA No.4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Hâlit'in karısı Lâle,evlerinin havuzunda boğulmuş olarak bu-lunur.Sekreterini seven Hâlit,onunla evlenmek için karısını bo~ g 3 şama/c istemiş,«Ayrılırsak intih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1955
  • Ankara M.M.V.2 No.Sa.Al.Kom.Bşk.dan:25 M3 köknar,400 M3 Çam,35 M3 gürgen kereste kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Muhammen bedeli 125.000 lira olup geçici teminatı 7500 liradır.İhalesi 1/Temmuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1955
  • Topkapu Sarayında Altı Ay:133 Bostancılar ve Bostancıbaşı Ağa I W% u yazıların daha başlangıcında,Babı Hümâyûn ile Ortakapu E f£jt arasındaki Cellâd Çeşmesinden bahsederken,Bostancıbaşı î Ağanın da ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1955
  • Kilis Askerî Satın Alma Komisyonu BAŞKANLIĞINDAN 1 Kilis Gmr.Mh.Alay ihtiyacı için ayaktan 75500 ve kesilmiş olarak 20500 kilo koyun eti kapalı zarfla alınacaktır.2 Muhammen bedel 282.240 lira olup ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1955
  • YALNIZ 2)LİRAYA Altın kaplama kol saati kuponsuz,kur'asız hediyedir.Tafsilât DİN TARİHİ DÜNYASI'NIN 8.SAYISINDA Adres:Beyazıt,Çadırcı Han No:8 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1955
  • Bundan yıllarca önce iki araba vapuru varmış.Birinin numarası 26,diğerininki 27 imiş.26 Üsküdar'da,27 Hayrettin'de yatar,saatlerce karşıdan karşıya taşıyacak otomobil beklerlermiş.O devirlerde otomobi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1955
  • 1 İllallah bu Terry TERRY Moore ağlıyor.Ağladı.Sustu.İllallah bu Terry Moore'dan.Kadında illet var.Baksanıza gazetenin dediğine.Kore,Las Vegas,İstanbul,nereye gittiyse soyunup dokunmuş,açılıp saçılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.06.1955
  • cennet!^^ıgttmu m ammattttWi m*;"ar«& J,Mahallindeki Satışı Sayınhalkımızı Guzelhfear arsalarımWi.Tenzilâtlı satışlarımızdan istifâde ederek yarısı peşin yarısı 12ay vade ile siz de BÖGAIİÇİNDE BİR AR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.06.1955
  • METRE KARESİ 12 LİRAYA ARSALARIN ESSİZ GÜZELLİĞİNİ VE UCUZLUĞUNU MUKAYESE ETMEK İÇİN İLANLARDA COK MEDHEDİLEN BAŞKA ARSALARI DAHA EVVEL' LÜTFEN GÖRÜNÜZ.Bu hafta en sade ve mübalâğasız ilânlarla satışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1955
  • Eskişehir Valiliğinden.Vilâyetimiz köylerinde aşağıda birinci maddede gösterilen ilkokulların inşaatı işi 21/6/1955 tarihine rastlayan Salı günü saat 15,15 de ihalesi icra edilmek üzere ve ayrı ayrı,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1955
  • SULFADERME VARA MERHEMİ ^YANIK HK^ y ÇATLAK ySİVİLCE VEKZEMA yUSTURA YARALARI yGÜNEŞ YANMA-LARINA KARS»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1955
  • KONGRE İLANI Sarıyer Gençlik Kulübünden:Kulübümüzün yıllık kongresi 26 Haziran 1955 Pazar günü saat 10.30 da Sarıyerde Gezi Sinemasında yapılacaktır.Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur.idare Hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1955
  • Niğde Valiliğinden 1 Yapılacak iş:Aksaray kazası cezaevi atölye tamamı ve hücre birinci kısım kaba inşaatı olup keşif bedeli 121283)lira 48)kuruştur.2 Eksiltme l-Temmuz-1955 cuma günü saat 15 de Vilây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1955
  • fi£x£kg& Pi ei Sah ibi ve Başmuharriri:ALİ NACİ KARACAN Yazx İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ B a s l d t q y e f MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik m.33 T.L.6 Aylık 17 T.U 3 Aylık 9 T.L.1 Aylık 3 Tl*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1955
  • Paranızı istikbali rjfmıyan Denizden Uzak,Asfalttan İçeride,Kıymetsiz Arsalara Yatırıp Heder Etmeyiniz.TENZİLATLI SATIŞLARINA 11 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLANAN VE 4 5 GÜN GİBİ KISA BİR ZAMANDA FEVKAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1955
  • Türkiye Demir Ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden Müessemizce 79 ton Burulmuş Tiftik veya Karakeçi Eti,13 ton Koyun eti,39 ton Kemikli Sığır eti,2,4 ton Kemiksiz Sığır eti satın alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1955
  • Tanınmış Alman film rejisörü ve senaristi MICHAEL RÂBANUS 20 ilâ 25 Haziran arasında Münihten istanbul'a gelecektir.Kendisi bir Türk Alman film teşriki mesaisi mevzuunda Türk film prodüktörleri ve fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1955
  • M.M.V.I.No.Iu Sa.Al.Ko.Bask,lığından ANKARA Askerî birlikler ihtiyacı için 6000 adet muhtelif numaralı Linyit sobası alınacaktır.Tahmini tutarı 613200 lira olup geçici teminatı 28278 liradır,ihalesi 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1955
  • Satılık Yeni Toprak Kazma Makinesi Amerikan Le Tourneau markalı yol inşaatına elverişli bir adet TOPRAK KAZMA MAKİNESİ satılıktır.Galata,Agopyan Han,4 üncü kata müracaat.Tel.92797.^S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1955
  • Bssîzsilik Bankası Tâ.0.Şehir Hatları işletmesinden Beşiktaş Hayreddin iskelesile Üsküdar arasında 18/6/1955 cumartesi gününden itibaren hergün kamyonlara mahsus seferler yapılacaktır.Sefer programı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1955
  • f İNHİSARLAR UMUM Mi.İLÂNLARI Satmalma Komisyonu Reisliğinden 1 İzmir şarap fabrikamız için mevcut şartnamesine göre bir aded demir planya tezgâhı açık eksiltme suretile satın alınacaktır.2 Eksiltmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1955
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN:Odamız tarafından karpit tevzi edilecektir-Fabrika ve imalâthanelerinde karpit kullanan sanayicilerin 21 haziran 1955 akşamına kadar 1953 ve 1954 yılı sarfiyatlarını tevsik e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1955
  • Hacı Emin Fidanoğlu SÜNNETÇİ Saim Lokman Fidan Beşiktaş Ortabahçe Cad.12/1 Telefon:84395 Ev:Maçka,Tel:81773 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1955
  • İŞARK GAZİNOSU MAÇKA TAŞLIK Fevkalâde manzara,hergün öğle,akşam yemekleri Paris Kordon Blö mezunu ahçısı tarafından hazırlanır.Telefon 86560.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1955
  • PENDİK BELEDİYESİNDEN 1 Belediyemiz çevresinde Vişne sokağında imar durumu inşaata müsait aşağıda ada parsel muhammen bedel ve teminat miktarı yazılı arsa alıcısının taahhüdünü ifa etmemesi has,ebile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1955
  • Sümerbank Alım Satım Müessesesi İnşaat Tamiratı ve Boya Badana İşleri Yaptırılacaktır t 1 Müessesemiz Bahçekapı Sümerhan Merkez binasile Beyoğlundaki satış mağazamız dahilinde müteferrik tamiratla yağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1955
  • Türkiye Büyük Millet Meclisinden:1 Millî Saraylar Müdürlüğü Hizmetlilerinin 1955 malî yılı ihtiyacı için almacak yiyecek maddeleri evvelce eksiltmeye konulmuş olup istekli çıkmadığından salın almacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1955
  • GAİBE İHTAR Kendisini Askerliğe yaramaz hâle getirmek için kasten yaralamak suçundan maznun 4 üncü Kore Türk silâhlı birlikler K.lığı değiştirme birliği Top.Tb.L Bt-erlerinden iken terhis edilmiş bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1955
  • M.M.V.4.No.lu Sat.Al.Ko.Bşk lığından Açık eksiltme usulü ile Etimesğutta mutbak inşaatı yaptırılacaktır.Keşif bedeli 29772 jj lira olup geçici teminatı 2233 Udadır.22/6/955 çarşamba günü saat 1G730 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1955
  • ¦S •K «8 ¦fi 12.27 Açılış ve program 12 30 Radyo Salon Orkestrası.İdare eden:Semih Argeşo.1 Zeller:Kuş Satıcısı Operetinden potpuri,2 F Rapley:Gurub Vakti,3 R.Marbot:Lousa Yavaş vals)4 Gauriche:Moulin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.06.1955
  • Federasyon Başkanlarına ceza verme yetkisi tanındı ANKARA,17 Veli Necdet Arığ bildiriyor)i Talimatnameleri Tâdil Komisyonu,bugün Ceza Taliınatnaınesindeki aksaklıkları etüd ederek «alışmalarını bitird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1955
  • i.Sporlu Metinin transfer fi Galatasaray'la mukavele imzalamış olan genç futbolcunun,klüp değiştirme işindeki ihtilâf,teferruatı ile açıklandı Doğan KOLOĞLU Bugün İzmirsporlu Metinin transferi mevzuun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1955
  • Deplasmanlı Türkiye Futbol Şampiyonası için Mithatpaşa Stadında yapılacak olan bu Muzaffer Ertuğ idare edecek Deplasmanlı Türkiye Birinciliği müsabakalarından,istanbul Şampiyonu Karagümrük ile izmir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1955
  • D.Şafakalıların kongresi t Darüşşafaka kulübünün senelik ongresi bugün Darüşşafaka Lisesi salonunda saat 14.30 da yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1955
  • İzmir futbolunun!Dr.Sebes'i İstanbul'da Dün şehrimize gelmiş olan ve sporcuların «Doktor Sebes» dedikleri Izmirspor idarecisi Sami Ozok futbol deplasmanı mevzuunda fikrini şöyle hülâsa etmiştir:Deplas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1955
  • "jp&Kösay&tf SA.M!BUGÜN OYNUYORUZ Basketbol Şampiyonasının,UUUUM winwiwiiwfcj M JS nc{Iik dereceıeri için yapılan eliminajiyon •mü*abakalarn»da,grupunun ikincisi olan takımımız,bugün diğer grupun biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1955
  • I tllıılıllıııllılıılllıılılı milium 11IIII11 Galatasaray' h j muzafferi ADALET'TEı OYNAYACAK.Sari Kırmızılı takımın i yıllarca kaptanlığını ya-pan millî futbolcu,Ada-i let'le çok orijinal bir 1 anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1955
  • Dim gazetemize gelen uzun mesaj e yüzücülerimizden Nihat Şenol,«Murat Güler ve Doğan Şahin Avrupa'da beynelmilel müsabakalar yapmak için izin istiyorlar.Ben onları,bu teşebbüse geçmeden önce,müsabakay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1955
  • 26 Haziranda Trieste'de italyanlarla yapacağımız karşılaşmaya hazırlanan Millî Takımımız bugün JUL I m t Âlfay la oynuyor KAMPA GİTMEDEN EVVEL f9ün ktosun~ da,yer alacak olan,Naci ve Kadri,Altay müdaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1955
  • Garbis Taki maçını İyalyan hakem idere EDECEK Dün gazetemizde Garbis,Takinin meydan okumasına müsbet cevap vermiştir.Garbis,Takinin ecnebi hakemle maç yapmak arzusunu da aynen kabul etmiştir.Bu hakem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1955
  • 4urai Güler "Hiçbir ırkadaşımı küçümsemek ddımdan geçmez diyor Bir akşam gazetesinde,hakkında çıkan haberi yalanlayan Manş aşıcısı Yalova Moda yarışından haberi olmadığını bildirdi Bir akşam gazetesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor