Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.06.1955
  • W11 mı 11 mm ı m ı inn ı muinin mı KAYSERİLİ VATANDAŞ İŞ ARIYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1955
  • Cinayet işte bu otomobilin içinde işlendi.Katiller,şoför Nuri Tahirleri,ölüm halinde yaraladıktan sonra kaçtılar.Nuri otomobilin sol kapısmdayı çıkıp sürüne sürüne toprak yola çıktı.Artık mecalsiz kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1955
  • IREUTERl çını CRVEVI EDflEV Güzellik müsabakaları yalnız kadınlar arasın-OlnA CnAClVUCnlJLı da tertiplenecek değil ya.Erkeklerin de yakışıklısını,güzel vücutlusunu seçmek lâzım!Londra'da,bu hafta,erke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1955
  • Bir meb'us bir kadın memuru tokatladı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 Maarif Vekâletinde,Vekile mahsus yıkanma odasında,öğle yemeklerini yiyen iki kadın memurdan birisi,bugün bir mebus tarafından to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1955
  • Batı Trakya Türklerinin seviyesi artıyor Yunanistan'da tetkikler yapan İstanbul Mebusu Haçopulos,yerli Türklerin,inkılâplarımızı benimsemiş olduklarını söyledi Türk Yunan Kültür münasebetlerini arttır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1955
  • Rus Liderleri Yugoslavya dahilinde seyahate çıktı Yolda otomobilleri bozulan Bulganin ve Kruşçev vakit geçirmek için aralarında güreştiler [ASSOCIATED PRESS] POSTOJNA Yugoslavya)31 Sovyet liderleri Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1955
  • Yeni Amerikan Büyük Elçimiz New-York'ta [ANADOLU AJANSI] NEW-YORK,31 Türkiye'nin yeni Washington Büyük Elçisi Haydar Görk,bugün uçakla buraya gelmiştir.Büyük Elçi,burada verdiği beyanatta,çarşamba gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1955
  • m iR W fc M y/Bfc" «SE2* ^atfSKv* ^L.i E V f «I Oi 'v\lf l *it fc-I Y^ı.t.^ljı.l |BASIN FOTO] KIYMETİ I HEDİYE Irak K)ral1 1L FaysaI tararından Reisicumhur Celâl Bayar ve Başvekil Adnan Mendek\l I Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1955
  • BİŞMAKAIE 3 Evdeki hesap İ I ÇARŞIYA 1 UYMADI!Rusların hesapları Avusturya tarafsızlığını ğ muahede ile sağladıktan sonra Yugoslavya'yı da ğ zincirin ikinci halkası hâ-line koymak ve sonra,elde Şarkî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1955
  • D.P.îl kongresi 12 Haziran'da toplanıyor Demokrat Parti İstanbul İl Kongresinin 12 haziran pazar günü toplanması katiyet kesbetmiştir.Bu hususta gerekli hazırlıkların tamamlanmasına çalışılntoktadır.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1955
  • I BASIN FOTO] TEMELİ ATILDI 22ı K*Me,rM Arasl,rma ve Sava.S Dispanserinin temeU-evvelki gün,Ankara'da Reisicumhur Celâl Bayar tarafından törenle atılmıştır.Resimde,dispanserin inşası için gereken para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1955
  • P.içindeki fikir Bu ay toplanacak olan Kurultayda sert mücadelelerin cereyan edeceği anlaşılıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 Partiler arasındaki münasebetlerin yeniden sert bir mecraya girmesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1955
  • IRÜÇHAN ÜNVERJ BERAAT ETTİLER Kürtaja teşebbüs suçu ile 4 üncü Asliye Ceza Mahkemesinde ikinci del'a yargılanmakta olan Doktor Asım Onur ile iki hemşire ve bir stajyer kadın doktor hakkında,mahkeme te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1955
  • Başvekil,İran gazetecilerine ziyafet verdi Başvekil ve Hariciye Vekâleti Vekili Adnan Menderes,bu akşam Moda Deniz Kulübünde,hükümetimizin davetlisi olarak memleketimizi ziyaret etmekte bulunan dost v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1955
  • Kira Kanunu bugün mer'iyele giriyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 Yeni Kira Kanunu,yarından itibaren mer'îyete girmektedir.Çarşambadan sonra,1939 kiralarına meskenlerde yüzde 200,ticarethanelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1955
  • İngiltere9 de fevkalâde hâl Kraliçe tarafından imzalanan kararname Başvekil Eden'e geniş selâhiyetler tanıyor [RADYO SERVİSİ AJANSLAR] LONDRA,31 Grevler yüzünden son derece müşkül bir duruma dü şmüş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1955
  • WATERLOO'DA SÜKÛNET!'l,KiUere'd J grevi devanı etmekte vo hayatı relce uğ-Tatmaktadır.Pazar gıinii,tatili Londra'nın civarındaki sayfiyelerde geçirmeğe giden binlerce kişi,aniden ilân edilen grev yüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.06.1955
  • smıu mimamn Yazan:REFİ' CEVAT ULUNAY Tefrika No.100 KAN PATLAMIŞ BORUDAN FIŞKIRAN SU GİBİ AKIYORDU Yakup Cemil acı bir gülümseme ile:Bak!Dedi,görüyorsun ya.Hiçbirisi ses çıkarmıyor.Neden biliyor musun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1955
  • HAZİRAN da 100.000,AĞUSTOS ÇEKİLİŞİNDE 100 000 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1955
  • Resimli Hayat 38.Sayısı Çıktı Müzeler şehri Konya Nezihe Araz)ir Öteki Mil t onlar Hikmet Feridun Es)ir Yedi göbekten şâir bir aile Taha Toros)ir Kara Melek İstanbul'da Müşerref Hekimoğlu)ir Mahdum be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1955
  • MAURICE LİMAT Kısaca fakat sağlam bacaklarının üzerinde dikelmiş,koskoca,kara ellerini uzatmış,başı nerede ise omuzlarının arasına gömülü,duruyordu.Andrea,mütehakkim bir tavırla banyoyu gösterdi:Evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1955
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz SADİ AKANT'ın ebediyete intikali vesilesiyle yapılan defin merasimine gelen,çelenk gönderen,mektup,telgraf ve telefonla acımıza iştirak eden akraba,dost ve arkadaşlarımıza minn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1955
  • Elektrik İdaresinin elindeki kalaylar satılıyor Piyasada kalay bulunamaz olmuştur.Bu bakımdan Elektrik idaresinin elinde bulunan 1977 kilo kalayın satılmasına karar verilmiştir.Kalaylar kurşunla karış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1955
  • ATLAS YAYINEVİ ilkokullar için yeni bir seri kitap sunuyor:YURTTAŞLIK BİLGİSİ Yazanlar:Hasan Âli Yücel,Rakım Çalapala Bütün ilkokullara ve Maarif Memurluklarına numuneler gönderilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1955
  • YENİ POSTAHANE KARŞISINDAKİ istanbul Şubemizin açılışının yıldönümü münasebetile mevcud veya yeniden açılacak hesaplar için değerleri derhal alâkanızı çekecek Zarif Hediyeler Hazırlanmıştır Sayın müşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1955
  • Bil suçları I A h,şu Türkçcmiz için de bir ceza kanunu olsa!Evvelâ noktalama suçlarını cezalandırma-Iıydı.İşte bir tasarı:1.Kısa cümlelerde failden özneden sonra)İ virgül koymak yasaktır.Hilâfına hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1955
  • Bina Vergisi taksitlerini ödeme müddeti sona erdi Bina Vergisinin mayıs ayı taksitlerinin ödenmesi dün sona ermiştir.Vergilerini düne kadar ödemiyen mükelleflerden 1/1/954 tarihinde meriyete giren 618
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1955
  • Şeker ithâli kararlaştırıldı Şeker ithali kararlaştırılmıştır.Bu hususta temaslar yapılmaktadır.Ancak ithalâtın hangi memleketten yapılacağı henüz belli değildir.Bunlar arasında Lübnan'ın da ismi geçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1955
  • KISA HABERLER BELEDİYE Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından nisan ayı içinde 8780 dükkân teftiş edilmiş ve 22170 hastanın muayenesi yapılmıştır.Bu arada 9981 vatandaşa muhtelif koruyucu aşılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1955
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU:ŞAN:«Bücür Çavuş» Mickey Rooney A.James Amerikan filmi İngilizce.AB:ı «Sihirbazlar Kralı» Tony Curtis,Janet Leigh İngilizce.2 «Korkak kahramanın oğlu» Bob Hope,Roy Rogers Jane Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1955
  • kömürü tevziatına bu başlan Dağıtım sıra numarasına göre yapılacak ve ilk parti tevziat 20 Ekim'e kadar devam edecek Şehrimizde kok kömürü tevziatına bugünden itibaren başlanacaktır.Dağıtım sıra numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1955
  • Çimento fabrikaları kâğıt sıkıntısı çekiyor Ambalaj kâğıdı buhranı yüzünden üç fabrikanın imalâta son vereceği söyleniyor Şehrimizde mevcut üç çimento fabrikası,ambalaj kâğıdı buhranı yüzünden kısa bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1955
  • Ağaç ve Orman Haftası bugün başladı «Ağaç ve Orman Haftası» bugünden itibaren başlayacak ve bir hafta devam edecektir.Bu münasebetle hazırlanan programa göre,sabah saat 9 da,Gülhane Parkında bir sergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1955
  • İzci kampları 23 haziranda açılacak İstanbul İl İzci Kurulu tarafından tertip edilen Pendik Karataş izci kampı 23 haziranda açılacak ve 23 ağustosa kadar devam edecektir.Kamp devresi üçer haftadır.Üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1955
  • Süt satışları hakkında talimatname hazırlanıyor Süt ve mamullerinin satışı hakkında yeni bir talimatname hazırlanmaktadır.Talimatnamenin tatbikatından sonra sütlerin istihsal edildiği yer ler,süt topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1955
  • Bir genç arkadaşını bıçakla yaraladı Silivri'nin Çanta köyünden Recep Kaya,bir arazi meselesinden komşusu Şaban İrar'ı bıçakla başından yaralamıştır.Yaralı hastahâneye kaldırılmış,suçlu yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1955
  • İstanbul Gazeteciler Sendikası Yapı Kooperatifinin kongresi 24 haziranda İstanbul Gazeteciler Sendikası Yapı Kooperatifinin fevkalâde kongresi 24 haziran cuma günü saat 14 de yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1955
  • Kiracısını evden çıkarmak için iftira atmış Tanımadığım bir şahıs odama girdi.Elile ağzımı tıkamak sürfile 5 adet Reşat altınımı zorla alıp kaçtı.Feriköyde Ortanca sokağında 1 numarada oturan Nezire A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1955
  • Ortaokul ve liselerde imtihanlar bugün başlıyor Ortaokul ve Lise son sınıflarının yazılı bitirme imtihanları ile Üniversite L.ıtihanları bugün başlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.06.1955
  • 3 Haziranda açılacaktır Hesap açtıranlara cazip hediyeler.dağıtılacaktın.Ayrıca Hususi keşide 5000 lira kıymetinde para ikramiyeleri TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1955
  • İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNE AÇIK MEKTUP Bazı meslekdaşlarımdan aldığım teveccüh dolu mektuplarda,okul kitaplarımızın gazetelerle reklâmını yapmadığımızdan şikâyet edilmektedir.Resmi ders kitapları aynı pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1955
  • 31 Mayıs Salı günü İstanbul İkinci Noteri ümran Nazif Yiğiter ve muh terem müşterilerimizin huzuriyle Lâle Sinemasında yapılan 100.000 Liralık İkramiye çekilişinde Galata Şubemizden 11.137 hesap numa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1955
  • 5 U LL mm BEOIRHAN ÇINAR Sulukule kavgaları def-dlioibeEek sesleri arasında saatlerce sürer Herseyinde orijinalite olan bu semi sakinleri arasında,ziyaretçi eğlendirmek maksadı ile eskiden yalancı kav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1955
  • mt»tıı**mmum\Mm,[SAMİ ÖNEMLİ I Türkiye Güzeli Suna Soley'i bugün Helsinki'ye uğurluyoruz "MİLLİYET,i ziyaret eden Kraliçenin' okuyucularımız için kaleme aldığı kısa yazıya bakıp karakterini tahlil ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1955
  • Sanayicilerin durumu fesbit ediliyor Sanayiimizi geliştirmek maksadiyle yapılan çalışmalar devam etmektedir.Türkiye Odalar Birliği,bu hususta şehrimiz Ticaret Odasından bir rapor istemiştir.Durumla al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1955
  • 6 HAZİRAN aksamını kadit hesabındı en az 150)lirası olanlar ÖNÜMÜZDEKİ mx:100.000 tırol.k İkramiye çekilişine katılırlar.Bu çekilisde:m* ÇIFTEHAVUZLAR da denizi görür APARTMAN DAİRESİ BAHÇELİEVIER de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1955
  • Şehir hattı vapurlarındaki aksaklıklar devam ediyor Şehir Hattı vapurlarından yapılan şikâyetler devam etmektedir.Bilhassa muhtelif hatlardaki gecikmelerin fazlalaştığı belirtilmektedir.Alâkalıların i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1955
  • İTİZAR Münderecatımızm çokluğundan Kiralık Kızlar)tefrikamızı koyamadık.Özür dileriz.V_J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1955
  • NİŞANTAŞI AJANSI HİZMETİNİZE GİRECEKTİR İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1955
  • PAMUKBANK ADANA Şubesi Açıldı Para yatıranlara cazip hediyeler Ayrıca Adana için açılış ikramiyeleri Adana:Abidin Paşa Caddesi Ticaret Sarayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.06.1955
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak İs hayatınız:Yıldızlarınızın bugünkü tesiri,muhitinizde ve iş arka-dallarınızın yanında itibâr ve otoritenizi yükseltiyor.Muvaffakiyet ihtimalleri çok kuvvetli.His hayatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1955
  • SAĞLIK FİLMİ UYKUSUZLUK Hepimiz,kısa bir uyuklamadan bahsederken bile «Şekerleme» veya »Kestirmek» diye,mahmûrâne bir eda ile uykunun tadını imâya çalıştığımız halde,meşhur Balzac Bâlzak)gayet muarız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1955
  • w& AG A HAN HAT 1 RALARI IN Bir gün,ecnebi sefirlerin,vekillerin,saray mensuplarının hâzır bulundukları kalabalık bir toplantıda,Kralın yanıma yaklaştığını sezdim.Beni sessizce alıp bir köşeye çekti v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1955
  • e krem k ocu 48 Deyince,Ahmed'i ilk tanıdığım günden ölümü ânına kadar ne bildimse söyledim.Hârûn El Res:J sözümü hiç kesmeden dinledi.Dikkat ettim,ben anlatırken gözlerinden yaşlar damlıyordu.Nihayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1955
  • Kırana n AĞLAYAN Y Kendine güvenen herkes bu âfetle boğuşmağa kalkışabilir.Fakat sırtını yere getirmek ancak MAYK HA MM ER'in kârıdır!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1955
  • El yazılarından karakter tahlili yaptırmak isteyen oku-E yucularımız gazetemize küçük bir fotoğraf ile yaşlan,iş-E leri ve muhitleri hakkında doğru malûmatı ihtiva eden E bir mektup göndermelidirler.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1955
  • î YENİ ÜÇ KİTAP Mevsimin geçmiş olması dolayısiyle Varlık Yayınevi bu ay yalnız üç kitap çıkarmıştır:1.H.de Montherlant:Kadınlara Acıyın roman)2.Graham Greene:Kaybeden Kazanıyor roman)3.Boccaccio:Deca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1955
  • ÖZÜR Dünkü gazetemizde intişar eden «San'at Haberleri» nin yazarı,bir tertip hatası olarak «Haldun Taner» çıkmıştır.Hakikatte «San'at Haberleri» nin muharriri «Hulki Saner» dir.Okuyucularımızdan özür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1955
  • MAKARNA MÜCADELESİ Gitar çalmaya benzemiyor/İngiltere Kraliyet ailesini kızdıran bestekâr:Salvador Gitarist ve şantör Henri Salvador'un macerası için bestelediği mizahî aşk ş Prenses Margaret Townsend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.06.1955
  • Trafik kazası Okuyucumuz Adnan K.İstanbul)şehrimiz yollarından şikâyet ediyor «Geçitlerdekl ışıklar hep nakil vasıtalarına göre ayarlanmış.Sanki bu şehirde yaşayanların ekseriyetini yayalar teşkil etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1955
  • fCAMVB SOĞUK EKMefe SAVAT SABAM GA.2CTESJ WEA/UZ GEU*EPİ SU SASAW BAŞ/MA PAMA N/E GELECEK 8A-KAUM rL A/mnjE/W AIZASAVI C?UM S/5 PUVAJ2A roSi-API ZA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1955
  • TEFRİKA No.3 ÇIKAN YAZILARIN OZETI:iş adamı Mehmet,bir müsamereye gitmek istemediğinden,sekreteri Gülseren,tıpKi kendisine benzeyen muhasibi kendi ye-ŞE rine göndermesini söyler.Muhasip Nejat,müsamere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1955
  • VaM^I Ml ğî Beyaz Cehennem %AYDA&& Cingöz Recai'nin hârikaları t Türkçeden Fransızcaya çevrilen ve filme alınan ilk polis romanır Üstad Server Bedi'in şaheserir «Akbaba Aydabir Yayınevinin Polis Roma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1955
  • Kandilli G â m i i n i n seccadeleri çalındı Evvelki gece Kandilli Camiinde bir hırsızlık hâdisesi olmuş ve bir seccade ile bir yatak çarşafı çalınmıştır.Tahkikat sonunda,hırsızlığın,camiin müezzinini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1955
  • Sizi şöhretlerin mahremiyetine sokacak mecmua:I PERİ KIZI];Bugün çıktı 35 Krş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1955
  • Türk filmciliği için yapılacak anketten vazgeçildi Türk Film Dostları Derneğinin toplantısında «Türk filmciliğini kalkındırmak ve sinemaları ıslah etmek» maksadiyle bir anket açılması teklif edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1955
  • I İkinci Sultan Selim I o Haremi Hümâyûnda işlenmiş cinayetlerin Hüyler ürperten 1 sahnelerinden biri de,Üçüncü Sultan Selim'in şehid edil-E mesidir.Her sahada geri kalmış memleketinin hazin ve E peri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1955
  • 17 yaşındaki bir Amerikalı çocuğun meydana getirdiği FRANK VE MAKİNESİ Düğmeyi Çevirmek Kâfi En zor meseleleri hallediyor MAKİNENİN IÇI Meseleler Gibi Karışık!rUSİS'in bu makalesinin Türkiye'de neşir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1955
  • ADINLAB feire Gider ayak BU kadar yorulup üzüleceğimi bilseydim,ne taht isterdim,ne taç» 1955 güzelimiz,Suna Soley,gider ayak,böyle demiş.Bak işte bu olmadı,güzelim.Önünde eğilmiş başlar,senin başında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.06.1955
  • MİLLİYET TAYINLARI Üstad Reşad Ekrem Koçu'nun TURK ZAFERLERİ adlı büyük tarihî eseri nefis bir kapak içinde ciltli olarak satışa arzedilmiştirt SATIŞ YERLERİ:Beyoğlunda Kitap Saray,Bâbıâlide İnkılâb v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.06.1955
  • Kadın saati kaplama 150 185 lira.Kadın saati altın 18 ayar 220 lira.Bilezik ve saati altın 18 saati elmas ve yakut 400 450 500 liraayar taşlı MONORA SAATLARI 10 AY TAKSİTLE MÜŞTERİLERİNE 2 MUHIM AVANT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.06.1955
  • TÜRK EKSPRES İ BANK 31 Mayıs Keşidesinde kazananlar YENİKÖYDE ARSA ve 25.000 LİRA İnşaat Taahhüt Kredisi:İ.SABİH BOZKIR İst.Şb.KARTALDA ARSA ve 25.000 LİRA İNŞAAT Taahhüt Kredisi:HÜSEYİN KOŞAR Üsle Aj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.06.1955
  • TÜRK EĞİTİN DERNEĞİ ANKARA KOLEJİ İLK ORTA USE GÜNDÜZLÜ YATILI 1 Pek iyi derece ile ilkokuldan mezun olan öğrencilerin orta hazırlık sınıfları için namzet kaydı 10 haziranda başlayacak,23 haziran akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.06.1955
  • EMLEKETIMIZDE İLK DEFA SAYIN TÜCCARLARIMIZA VE İŞ ADAMLARIMIZA BÜYÜK KOLAYLIK 1 Şirketimizin Sirkecide sahibi bulunduğu eski KÖPRÜLÜ HAN namile mâruf ve yeni TİCARET SARAYI adile inşaatı derdest bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.06.1955
  • DENİZ ASTSUBAY HAZIRLAMA ORTA OKULU KUMANDANLIĞINDAN 1 Dz.Astsubay hazırlama ortaokulunun tahsil süresi 4)yıl olup 1955 1956 ders yılı için okulun yalnız 1.sınıfına öğrenci alınacaktır.2 Öğrenci kaydı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.06.1955
  • istanbul Balıkpâzarı Toptancı Tüccarları Cemiyeti idare Heyeti Reisliğinden:Cemiyetimizin senelik Umumi Hey'et toplantısı,17 haziran cuma günü saat 14.30 da Ticaret Odası salonunda yapılacağından teşr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.06.1955
  • NU iProjeksyonveSinemai 300 400 500 750 Wat 1 E ve EPİDİASKOP 500 Wat 1 E lâmbalarımız gelmiştir.Tepe-I başı Piremici sokak No.31/1 ğ PATHE I s 1«C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.06.1955
  • BAYAN DOKTOR ARANIYOR Doğumevinde çalışmak üzere Şişli Doktor Pakize İ.Tarzi Doğumevi Müdüriyetine şahsen müracaat edilmesi.Vs if
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.06.1955
  • Açık hava gezintilerinde işiahmız açılır.işte o sırada birkaç kuvvemizi loplarsınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.06.1955
  • BERLİTZ LİSANLDERSHANESİNDE Tatbik olunan ve dünyaca tanınmış BERLİTZ USULÜ Sayesinde en kısa bir zamanda bir ecnebi lisanı konuşmak mümkündür YAZ TATİLİNDEN İSTİFADE EDİNİZ.Çocuklarınızı yaz lisan ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.06.1955
  • ONUN TENİNE HERKES İMRENİYOR SIRRI:SABAH,AKŞAM KREM PERTEV KULLANIYOR.KREM iPehter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.06.1955
  • BORSA İst.Borsasının 31/5/1955 fiatları Açılış-Kapunıs 1 Sterlin 7.84-7.84 100 Dolar 280.30-280.30 100 Fransız frangı 0.80-0.80 100 Liret 44.80-44.80 100 İsviçre frangı 64.03-64.03 100 Florin 73.68.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.06.1955
  • T İSIL EMİM OL Aldığınız müstahzarın hakiki Gripiri olduğundan emin olmak için kutunun üzerinde yazılı GRİPİN markasına bilhassa dikkat ediniz.BÜTÜN AĞRILARA KARŞI GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.06.1955
  • Devlet Üretme Çiftlikleri Merkez Atölyesi Müdürlüğünden GAZİ 1 Teşkilâtımız ihtiyacı için 276 adet 650x16 adet 750x16 iç ve dış lâstik alınacaktır.2 Elinde bu cins lâstik bulunanların kad adedi,marka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.06.1955
  • TEKLİF TALEBİ GÜNLÜK İŞÇİ NAKLİ Her gün Kaman ve civarı köylerden yeni inşa edilmekte olan Hirfanh Barajı Şantiyesine işçileri getirip götürmek için acele teklifler talep edilmektedir.Şartname ve Tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.06.1955
  • Liman Md.İliklerine ve Denizcilere Ehemmiyetli ilândır.Zeytinburnu Ağır Bakım Tamir Fabrikası sahilinden Tul 28.53.30 Tul 28.56.30 ileriye Arz 40.58.45 arz 40.47.30 daireleri arasında her hafta salı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.06.1955
  • Gmr.Mh.Dz.Böl.Kumandanlığından 1 Pazarlıkla 5 adet 700 750 X 25 28 X 5 çıralı kalas ve 4 adet 400 X 25 X 25 çıralı Çam kütüğü satın alınacaktır.2 Tahmin bedeli 1380 lira olup kafi teminatı 207 liradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.06.1955
  • Amerika'da bazı ikinci sırtı} televizyon ğehekeleri meşhur şarkıcı ve komedyenleri angaje edemedikleri için seyirci toplamak maksadiyle bâzı garip yollar tutmak mecburiyetinde kalmaktadırlar.İstidatlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1955
  • SOLDAN SAĞA 1 Orta Asya'da bir Türk şehri.2 Bir meyve Şişkinlik.3 Bizde yasak bir içki Ünlü bir Fransız hırsızın küçük adı.4 Tıbda bir dal.5 Dünyanın beste üçü.6 Ufaklı'nın ikizi Diyar.7 Bir harf Peyk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1955
  • KADIN MEMURU TOKATLADI BÎR MEBUS Bil t Baştarafı 1 incide Özel kalemde vazifeli bulunan bayanlar,mebusun saçlarını taramak bahanesiyle sık sık tuvalete girmesi karşısında kendisine hitaben «Tuvaletin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1955
  • Ceza evinden kaçan bir mahkûm yakalandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 Kaman Cezaeavinden kaçan mahkûm Halil Arı cı,dün sabaha karşı Sarıyar barajı civarında kendisini takip etmekte olan jandarma m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1955
  • flfiiliaıef ABONE ŞARTLARI Senelik 33 TJL.6 Aylık 17 T.L.3 Aylık 9 T.L.1 Aylık 3 T.L aambi ve Başmuharriri:ALİ NACİ KARACAN ECNEBİ MEMLEKETLER İÇtN Yazı İşleri Müdürü IKI MİSLİ ÜCBEl ALINIB ABDİ İPEKÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1955
  • t-HtCRİ 1374 Çarşamba 1 RUMİ 1371 Şevval Haziran Mayı» 10 1955 19 VAKİT vasat!EZAVÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.31 12.12 16.11 19.34 2133 2.16 8.57 4.38 8.37 12.00 1.39 6.42 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1955
  • Kira Kanunu bugün meriyete giriyor Baştarajı 1 incide girecektir.Yeni kanun,1947 den sonra yapılan binaların kira bedelini 1953 rayicine göre dondurduğundan bâzı ev sahipleri kiraları kendiliğinden dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1955
  • Batı Trakya Türklerinin kültür seviyesi artıyor |jt Baştaraft 1 incide hususta kendisi ile görüşen bir arkadaşımıza izahat vererek demiştir ki:Batı Trakya Türklerinin kültür seviyelerini arttırmak içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1955
  • Başvekil,iran gazetecilerine ziyafet verdi t Baştarafı 1 incide bu toplantıda Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan,Devlet Vekili Profesör Fuat Köprülü,İstanbul mebusları,Vali ve Belediye Reis Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1955
  • C.H.P.içindeki iikir ayrılığı genişliyor t Baştarajı 1 incide etmediğini ve bir adım atılmadığını ileri sürerek parti meclisi toplantısında,merkez icra kurulunun karşısına çıkmağa hazırlanmaktadırlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1955
  • İstanbul'da polis köpekleri kullanılacak Emniyet Müdürü Alâaddin Eriş,dün bir basın toplantısı yaparak,Roterdamda yapılan Emniyet Müdürleri toplantısı ve yaz mevsimi münasebetile alman tedbirler hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1955
  • Hâkimler için yeni kanun hazırlanıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 31 Adliye Vekâleti,hâkim teminatını kuvvetlendirmek ve teminatı ileri memleketlerdeki esaslara istinat ettirecek yeni bir kanun tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1955
  • İNGİLTERE'DE fevkalâde hal t Baştarniı 1 incide ler birdenbire vahim bir hal almıştır.Bundan evvel liman e doklarda yapılmakta olan grev,ekonomik duruma esasen tesir etmişti.Demiryolları işçilerinin '
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1955
  • rv-r;v 7v-zr-zi:Sulukule kavgaları def dümbelek sesleri arasında saatlerce sürer t Baştarafı 3 üncüde gümbür.gümbür.gümbürrr.Şimdi söz kız anası ile taraftarlarında:Benim gelinim.Bizim gelinimiz.Def v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1955
  • İzmirde bir kamyon lokomotifle çarpıştı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,31 İzmir'den Bandırmaya gitmekte olan 1205 numaralı yolcu katarı Karaağaçlı Saruhanlı arasında önüne çıkan bir kamyona çarpmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1955
  • Havayolları sirkel haline 5 getirildi rHUSUSÎ lYTCJHABİHtMÎZnENJ ANKARA,31 Devlet Hava Yolları bugünden itibaren faaliyetine anonim ortaklık hâlinde devam edecektir.Anonim ortaklığın itibarî sermayesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1955
  • Hilton'daki hâdise dün de anlaşılamadı Hilton'daki zehirlenme hâdisele-ri etrafında bir neticeye varılamamış ve hâdiseyi aydınlatması beklenen Hıfzıssıhha raporu dün de verilememiştir.Bu gidişle tahki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1955
  • lir şoför otomobil içinde öldürüldü t Baştarajı 1 incide Sütçü:Ne oldun?diye soruyor.Adanı,güllükle:Ha.Hass.diyebiliyor,o kadar.Sütçü başını dereye doğru çevirdiği zaman,koyu nefti renkte bir taksi gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1955
  • Radyodan para alamayanlar İstanbul Radyosunda çalışmakta bulunan ses ve saz sanatkârlarından büyük bir kısmı,maaşlarının haricinde,radyodaki seansları için kendilerine verilen paralarını üç aydan beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1955
  • ORDU BASKETBOL TAKIMIMIZ İRAN'A HÜKMEN YENİLDİ TAHRAN,31 AP)İran bugün bir askerî basketbol turnuvasında,yeni Ordu Kulübünde karşılaştığı Türk basketbol takımına 28/19 galip ilân edilmiştir.Maçın bitm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1955
  • Rus Lideri Yugoslavya dahilinde seyahate çıktı i Basîmatı J incide yapısı 24 Amerikan tankı İle uzun namlılı motorize topları uzun uzadıya seyretmişlerdir.Gezi sırasında Ruslar.İtalyan hududunun 40 Km
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.06.1955
  • Futbol Federasyonunun dünkü toplantısında alman kararlar Millî Takımımıza,yeni elemanlar davet edilecek Federasyon,Türk Macar futbol temasları etrafında teşebbüse geçti.Macar millî ve Junyor takımları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1955
  • KASIMPAŞA TAKIMI KALECİSİ MEHMET VEFATA GİRİYOR Kasımpaşa kalecisi Mehmet,Vefa kulübüne transfer yapmağa karar vermiş olup,mukavelesi bugün yapılacaktır.Ayrıca,Yeşil-Beyazlar Eskişehir'in Şekerspor ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1955
  • Ordu Futbol takımımız bugün Hindistan'la karşılaşıyor tZ ran'da muvaffakiyetten muvaffakiyete koşmaktadır.Sporcularımız İran'da büyük bir hüsnü kabul görmektedirler.Bu arada,gerek futbolcularımız ve g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1955
  • GARBİS TAKI'NİN DEFİ'SİNİ KABUL ETTİ Türkiye şampiyonu:«Ben şu sırada Bellarbi Ahmed ile yapacağım müsabakayı düşünüyorum.Fakat Taki ısrar ederse teklifini kabule hazırım» diyor Dün gazetemizde boksör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1955
  • Mihailoviç son antrenmanını yaptırdı Fenerbahçe'nin Yugoslavyalı hocası 7 haziranda gidiyor Fenerbahçe antrenörü Zarko Mihailoviç'in kulüple olan mukavelesi sona ermiştir.Mihailoviç,dün Fenerbahçe Sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1955
  • i DOST ACI SÖYLER maummssmssF' Bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.Alo ZİREK İMIIIHIHMIIIIIIIIIIMIIIIII İngilizler son senelerde futbol maçlarını seyredenlerin azalmasından şikâyetçidirler.Fakat bu duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1955
  • ww.ıtm m mm.1|r y-jnniı.ı,u.i—r ti-ıfr 11 MİL SAVAŞ!DEVAN EDİYOR Seneler senesi bir türlü dört dakikanın altında koşulaınayan «Sihirli Mil» 1954 yılı 6 mayısında İngiliz atleti Roger Bannister tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1955
  • AKDENİZ OLİMPİYATLARINA İŞTİRAK EDECEK eko Romen takımımızın undu Güreş Federasyonu Akdeniz Olimpiyatlarına iştirak edecek Greko Romen millî güreş takımımızın esasını teşkil etmiştir.Federasyon,Akdeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1955
  • Fenerbahçe'ye Centilmenlik mükâfatı verildi Fenerbahçe profesyonel futbol takımına dün gece tarihî Bursa kebapçısında bir ziyafet verilmiştir.Kulüp idarecilerinin de hazır bulunduğu bu ziyafette,lokan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1955
  • NOT DEFTERİ KARMA NİN KARIŞIKLIĞI s KALIT KİVANÇ;Ulumun mı S-«Karma» kelimesinin günahı Xdeğil.«Muhtelit» dediğimiz za-j manlarda da aynı karışık hal î mevcuttu.On bir oyuncu bulup j*da sahaya çıkarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1955
  • Avrupa tüy siklet şampiyonu Fransız boksörü Ray Famechon,üç gün evvel Dublin'de karşılaştığı,B.Britanya şampiyonu unvanının sahibi Billy Kelly'i 15 raundluk bir maçın sonunda sayı hesabiyle yenerek şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1955
  • ÖümpiyaS Komiteleri şehrimizde toplanıyor Beynelmilel olimpiyat kongresi 9 ilâ 21 haziranda Pariste toplanacaktır.Olimpiyat komitesinde Türkiyeyi genel sekreter Hamza Osman Erkan ile Suat Erler temsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1955
  • FENERBAHÇE'NİN~TERTİPLEDİĞİ ATLETİZM BAYRAMINA Dünya Rekortmeni Futterer de geliyor 2 3 Temmuzda istanbul'da cereyan edecek olan büyük müsabakalarda Çek lokomotifi Zartopek'ten başka beş Çek atletini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1955
  • Basketbol genç milli takımı için çağrılan antrenör geliyor Memleketimizde asistanı ile beraber çalışacak olan Amerika'h antrenör Rainhardt'ın 56 yaşında olduğu bildiriliyor Ankara,31 Hususi)Spor Oyunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1955
  • Basketbol millî takım kampındaki toplantı Yeni Moda pansiyonundaki millî basketbol takımı kampında,3 haziran cuma günü saat 15.30 da bir basın toplantısı tertiplenmiştir.Bu toplantıda antrenör Samim G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1955
  • Mithatpaşa Stadı da mevsimi kapıyor Mithatpaşa Stadı,Pazar günü oynanacak Fenerbahçe München maçı ile futbol mevsimini kapayacaktır.Bölge müdürü Cihanoğlu,kulüblere yaptığı bir tamimle bundan böyle ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1955
  • Genç takımlar turnuası Önümüzdeki eylül ayı içinde Belgrat'ta Türk,Yunan ve Yugoslav genç takımları arasında y;ak olan Balkan Futbol yonasına iştirak edecek o 14 temmuzda tesbit vdilip antrenmanlara b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1955
  • Türkiye Karakucak şampiyonasına Pakistanlılar da davet edildi Güreş Federasyonu,bir yenilik düşünerek bu yılki Karakucak birinciliklerine Pakistanlıları da davet etmiştir.Zira,dünyada Karakucak güreşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1955
  • Tenis Federasyonu Ankara'ya nakledilecek Şimdiye kadar İstanbul'dan idare edilmekte olan Tenis Federasyonu,bundan böyle Ankara'ya nakloluna-«aktır.Bu nakilde bilhassa İstanbul'da bulunan Federasyonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1955
  • Basketbolculartmız 6 Haziranda hareket edivor istuYi/c edecek olan,milli takım elemanları,6 haziran gününü Modadaki kampta tam bir sükûn ve arkadaşlık havası içinde beklemektedirler.Kendileri ile görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor