Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.04.1955
  • IIM,I "ihvh iaoa ''1111 11111111 11 11.II III II Mill İMİM PI.UliniiMilllMlilCI.il nil III IH "
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1955
  • ¦¦¦Si [A.P.I HfillRI II nDİİPİİlf Mar5,yn Monroe'nun öpücüğüne mazhar olan hu talihli adam,aktör Tom EwelI'dir.Ken-UUUnUU UrUUUIV dısl sarısın dilberle,«The Seven Year İtch« adlı bir film çevirmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1955
  • Yakışır doğrusu B STANBUL'a gelen Ame-Irikan Kadınlar Kulübü Başkanı,kadınların siyasetle meşgul olmaları lâzım geldiğini söylemiş.Bu söz Amerika'dan ziyade Türkiye için doğru.Çünkü bizde iç politika,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1955
  • Bir adam evinde uyurken öldürüldü TANKA AJANSI] ANKARA.31 Niyazi Zırhlı adında biri uzun zamandanberi araları açık bulunan Bahri Subaşı isminde bir adamm dün sabaha karşı evine girerek öldürmüştür.Gül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1955
  • I ir Al Misafir İran Askerî Heyeti,dün Süvari Okulunu ziyaret etmiş ve manej gösterilerini takip etmiştir.Heyet Başkanı Tuğgeneral Feridun Kuseyri,okuldan ayrılırken kumandan ve binicilik ekibi mensup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1955
  • AVUSTRALYALI DİLBERLER [A.P.1 Avustralya'da,bu sene tertip edilen Plaj Güzellik Müsabakasında,gayet güzel tiç kız,finale kalmışlardır.Müsabaka Sidney şehrinde yapılmıştır.Genç kızlar,memleketin muhtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1955
  • Bir Jet uçağımız data diistii Eskişehirdeki kazada pilot şehit düştü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ESKİŞEHİR,31 Bir jet uçağımız yere çarparak infilâk etmiştir.Pilot şehit olmuştur.Pilot Selâmi Sönmez'in id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1955
  • AKİS DÂVASI karara kaldı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 Ankara Toplu Basın Mahkemesi,bugün üç mühim basın dâvasına birden bakmıştır.Devlet Vekili Mükerrem Sarol ile Akis dergisi arasındaki dâvada b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1955
  • Suriye hududunun tashihi isteniyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 Bugünkü Zafer gazetesinde Suriye ile Türkiye arasındaki hududun tashihi icap ettiği hususunda bir başmakale neşredilmiştir.Makalede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1955
  • 10 kişi ile toplanan kongre Türkiye Eczacılar Yardımlaşma Derneğinin senelik Kongresi,dün saat 15.30 da Tabib Odası salonundr.yapılmıştırt Devamı 5a.7,Sil 2 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1955
  • [A.P.J 6JC HAZİN!K An^cs'te oiuran Mrs.Betty Gelsler,arabasının yam-Ilia n Aid.Ilı i basılıda bu şekilde agiAniakta ve dövünmekte haklıdır.Mrs.Gcisler,15 aylık çocuğu Jcffery'yi otomobilinde tek basın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1955
  • memnunluk İngiliz Büyük Elçisi,"Türkiye'yi alkışlamaktayız,dedi.Mısır ve ynadığı rolden dolayı hararetle et basını aleyhte neşriyat yapıyor [RADYO SERVİSİ A.A.J LONDRA,31 İngiltere'nin Türk Irak Paktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1955
  • BAŞMAKALE Medeniyetin] aşılamayacak I DUVARI)İngiltere'nin Türk Irak Paktına katılması,bu paktın ehemmiyetini birdenbire dünya çapın-da artırdı.Pakt,şimdi,daha büyük kıymet,da-1 ha büyük ehemmiyet ka-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1955
  • Eskişehir'de 5 Demiryoluna çubuk sokan Bulgaristan göçmenleri,suçlarını itiraf ettiler [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 Bu akşam Eskişehir'in Ümraniye köyünde demiryolu hattına sabotaj yapmak isteyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1955
  • Maralla bir köy tamamen yandı 130 hanelik Örencik köyünde 93 ev kül oldu.2 çocuk yanarak öldü [ŞARK AJANSI] ANKARA,31 Beypazarı ilçesinin 130 hanelik Tahtacı Örencik köyü,fasılasız 5 saat süren bir ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1955
  • Kâmil Şamoıın bugün geliyor [ASSOCIATED PRESS] ROMA,31 Lübnan Reisicumhuru Kâmil Şamoun,Venedik,Milano ve diğer şehirleri gezdikten sonra Kuzey İtalya'dan Roma'ya dönmüştür.Reisicumhur ve kendisine re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1955
  • Kadın kılgındaki erkekle hovardalık yapan iâcir Alem yapan Kayserili tacir,polis çevirince işin aslını anladı [BEDİRIIAN ÇINAR] «Çok bilen çok yanıhrmış.Nihayet bunu öğrendik.Fakat ben aldatıldığıma d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1955
  • TBASIN FOTOJ LÜBNAN BAŞVEKİLİ SAMİ EL SULH,HAVA ALANINDA MENDERES TARAFINDAN KARŞILANIYOR Lübnan Başvekili dün Ânkaraya geldi Hava alanında Menderes tarafından karşılanan Sami El Sulh,Orta Doğu mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1955
  • 64 üncü sayı çıktı Tarihimizde millî hislerimizi şahlandıran ve kudsi heyecanlarla göğüslerimizi kabartan vak'aları,meraklı hâdiseleri.En meşhur kalemlerin yazıları ve görülmemiş resimler.Bu mecmua ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.04.1955
  • Telefonda bir sessizlik.Türkân:Alo?diye seslendi.Selim sordu:Nereye gitti o?Yattı mı?Türkân,bir tereddütten sonra,hıçkırıklı bir sesle cevap verdi:Yattı.Ben gelirsem kalkar tabiî.Kalkmaz.Tabiî kalkar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1955
  • DEMİR YUMRUK îzeaî,JOHKC-HİÇ KAUCAMYACAIC MAÇ BİTTİ BOLT,ŞiMP/YE KARAR BU PER.SİPPETÜ B/K SAd İNPn'RMEMİŞTİK.J' PEVAMi VAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1955
  • D.P.Galata bucağı kongresi yapıldı D.P.Beyoğlu teşkilâtına bağlı Galata Bucağı kongresinde delegeler mebusların aralarında bulunmayışından şikâyet etmişlerdir.Niyazi Türkay'ın başkanlığında geç vakitl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1955
  • v»\w»-MANİFATURA VE KUMAŞÇILAR ÇARŞI KURMA KOOPERATİFİ AZALARINA MÜHİM İLÂM 120.000 liralık mağazaların kur'asına yalnız 5.000 lira yatıran ortaklar katılabilir.80 ve 50 bin liralık mağazaların kur'as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1955
  • Her çekilişte 50.000 Liralık ikramiye Erenköy Elhemefendi asfaltında 1 APARTMAN DAİRESİ 1 kişiye 5000 lira ve 220 kişiye de dolgun para ikramiyeleri TİJRKİYE KREDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1955
  • r-EMNİYET SANDIĞI Bugün EYOP'de Muhterem müşterilerinin hizmetine girmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1955
  • 31 MAYIS ÇEKİLİŞİNDE İstanbulun en mutena yerinde ve bu arsalar üzerine yapılacak inşaat için her arsayı kazanana inşaat taahhüt kredisi temin edilir tm TRrCA:1:PARA İKRAMİYESİ I Her 100 liraya bir ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1955
  • »0 Mart 1955 günü Beyoğlu 4 üncü noteri tarafından yapılan ikramiye keşidesinde kazanan müşterilerim?Bir müşteriye 1 0.0 0 0 Lira Galata merkezimizden 15150 No.lu hesaba isabet etmiştir.ÇIKAN İKRAMİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1955
  • samı mııumn Yazan:REFİ' CEVAT ULUNAY Tefrika No.41 Fehim Paşa konağında silâh sesi eksik olmaz Dilâver,silâhı aldı,zâten küçük yaşmdanberi bu gibi şeylere meraklı idi.Ahırların bulunduğu tarafa doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1955
  • 23 N j s a n Bayramı hazırlıklarına başlandı 23 Nisan Çocuk Bayramı programının Vilâyetçe hazırlanmasına başlanmıştır.Ayrıca 19 Mayıs Bayramının bu yıl daha parlak bir şekilde kutlanması için,Valilikç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1955
  • Kır qazinolarimn esaslı surette kontrolü kararlaştı Murakıpların selahiyetleri arttırıldı.Beledî nizamlara riayet etmeyen gazinolar kapatılacak Şehrin muhtelif semtlerindeki kır gazinolarının devamlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1955
  • Ticaret Odası endeksine göre hayat pahaSılaşıycr Şehrimiz Ticaret Odasının son yayınladığı geçinme endeksine göre hayat bu ay,gecen aya nazaran 1.13 nisbetinde pahalılanmıştır.Diğer taraftan her ay ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1955
  • Sudkostik darlığı devam ediyor Sudkostik darlığı devam etmektedir.Son defa Romanyadan yapılan mahdut miktardaki itlıalat ihtiyacı karşılayamamıştır.Hâlen karaborsadan temin edilen bu maddenin kilosu 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1955
  • Fabrikada çalışan bir kızla bir kadın tecavüze u 16 yaşındaki kızı ye verildi.Firar Bakırköy'deki ARIŞ iplik fabrikası ustabaşılanndan Süleyman Yağcan,yanında çalışan 16 yaşlarında Nermin Kalkancı adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1955
  • NEVİN ATA ile S.TURAN GÜNGEN EVLENDİLER.31.3.1955 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1955
  • I Pertavsıza lüzum var mı MAHUTLARDAN biri,Ankara'nın bir ıneşbur kuyumcusuna gider,orak çekiç biçiminde bir yüzük ısmarlamak 4stcr.İlkin bu tehlikeli işi reddeden kuyumcu,yüksek fiat teklifi karşısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1955
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU:ŞAN:«Çılgın Bakire» Nana Güngör Toygarlı Yerli film AB:«Gaip Yavrucak' Bing Crosby Claude Sauphin Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Deniz Kurtları» Van Johnson Walter Pidgeon Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1955
  • KISA HA BİR İSTANBUL Telefon Baş Müdürü Reşat Dündar Ünal,Başvekâlet Umum Murakabe Heyetine tâyin olunmuştur.Baş Müdür,Ankara'daki vazifesine başlamak üzere,hafta sonunda şehrimizden ayrılacaktır.İSTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1955
  • Bostancı gemisinin bugün seyir tecrübesi yapılacak Istinye tersanesinde inşa edilen «Bostancı» motorlu gemisinin seyir tecrübesi bugün yapılacaktır.Gemi,Anadolu yakası veya Boğaziçi seferlerine tahsis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.04.1955
  • TURK TİCARET BANKASININ Türk Ticaret Bankasının Mart ayı Para ikramiyeleri çekilişi her tefa olduğu gibi bu seferde Kâtibiadil huzurunda yapılmıştır.504 muhtelif para ikramiyelerinden 20.000 liralık b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1955
  • Denizcilik Bankasının 1954 yılı kârı Denizcilik Bankası Ortaklığının umumî heyeti dün toplanmıştır.Toplantıda Bankanın üçüncü hesap yılı raporu ve bilançosu kabul edilmiştir.Buna göre,Banka bu yıl son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1955
  • Kocalarını aldatan iki kadın suçüstü yakalandı Evli ve iki çocuk anası bir kadın kocasını aldatırken suçüstü yakalanmıştır.27 yaşında olan ve Sanıatyada oturan Kostantiniye Gege adındaki kadın dün tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1955
  • İş Baıtkas yılı çal [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 Türkiye İş Bankası 1954 heyeti umumiye toplantıı sona ermiştir.Bu toplantılarda bankanın bir yıllık çalışma ve teşebbüs hareketlerine ait faaliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1955
  • RENKLİ RÜYALAR DİYARI ABDİ İPEKÇİ 40 SONA EREN RÜYA.Sıcak ve nemli bir haziran günü,Amerikan hava kuvvetlerinin Tokyodaki muazzam üssü Taçikava'nm geniş,bir ova kadar büyük alanında idim.Biraz sonra b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1955
  • btw**ö «EVVIVA SALTARELLO!Drnıs ederken de güzel GINA HAZIRLANIYOR Dans edecek:GİNA DANS EDİYOR Gina Lollobrigida sadece güzel bir kadın değil.Oynuyor,şarkı söylüyor,dans ediyor.Onda her kabiliyet va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1955
  • 5Tl/75\Bu su tu ıı,okuyucuların nıcVak edebilecekleri her tjeyden bahse» der.Sizin de merak ettiğiniz,aslını öğrenmek istediğiniz bir şey varsa lütfen BANA SOR'a yazınız)«fr KOVBOY ÖRÜMCEĞİ adı verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1955
  • Oscar mükâfatını Grace Brando kaza Şimdiye kadar Akademi mükâfatı alan en genç yıldız olan iki ariisl merasim sırasında çok heyecanlıydılar.Rıhtımlar Üzerind'e filmi müteaddit unvan kazandı IASSOCIATE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1955
  • San'at mektepleri mezunları Cemiyetinin defilesi Türkiye Sanat Mektepleri Mezunları Cemiyeti 9 nisan cumartesi günü Taksim Belediye gazinosunda bir defile tertib etmiştir.Defile münasebetiyle Cemiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1955
  • Atom denizaltısı 69 dalış yaptı [ANADOLU AJANSI] CONNECTİCUT,31 Bir basın konferansında gazetecilere,atomla müteharrik Nautilus denizaltısı hakkında izahat veren gemi süvarisi Eugene Wilkinson,denizal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1955
  • Mümtaz Turhan'ın konferansı Bugün saat 17.30 da Teknik Üniversite Taşkışla binasında Prof.Mümtaz Turhan tarafından,ellim,Teknik ve Medeniyet» konulu bir konferans verilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1955
  • Yapı ve Kredi Bankası Ortaklar Kurulu toplandı Yapı ve Kredi Bankasının Ortaklar Genel Kurulu toplantısı dün Küçük Sahne salonunda İdare Meclisi Reisi B.Kâzım Taşkent'in başkanlığında yapılmıştır.Okun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1955
  • Tiitiklerin lops halinde ihracına izin verildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 Ticaret Vekâleti,yerli tiftiklerin tops haline ifrağ edilmek üzere harice muvakkaten ihracına müsaade vermeyi kararlaşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1955
  • t.TAKVİMD 1 A* Mm A İM'Sf*ü If s 9w i Kr ^•$$1 B 'MM iBr-W MM Kira mes'elesindeölö nokta MİLLİYET» in Ankara'dan aldığı hususî bir habere göre Kira Komisyonu son toplantısında şimdiye kadar alınmış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1955
  • Bir kısım yollar yeniden tamir edilecek Şehrin muhtelif semtlerindeki bir kısım yolların tamiri ve yeniden yaptırılması bahis konusudur.Bu maksatla pazartesi günü Vilâyette bir toplantı yapüacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1955
  • Amerika otelciler Birliğinin teklifi Amerika Otelciler Birliği,şehrimiz Ticaret Odasına bir yazı göndermiştir.Yazıda çeşitli otel malzemesi teklif edilmektedir.Bunlar arasında günvüş sofra takımı ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.04.1955
  • m HAVALAR BOZUNCA 4 %v.4 v/r^TT=rj Havalar bozunca bâzı kimselerin sinirleri bozuluyor,keyfi kaçıyor,mizacı,az-çok tesir altında kalıyor.İstatistiklerle sabit olmuştur ki,fena havalarda,unutkanlık,dik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1955
  • ATLAS OKYANUSUNDAN CİN ŞEDDİNE KADAR"")ISLAN FÜTUHATI Yazan:ALİ RIZA SAĞMAN "Bütün maksutlarımız kitabımızda ionlanır 81 Öyle ki,bunların içindeki kızıl dinsizler,renklerini ve inançlarını değiştirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1955
  • Par isin kaldırım yosmaları v s.a .v.v:v.v.v;v.V .vi/v.v.v.v Ne kadar kazanıyorlar?4 Eskiden,fahişeler,hiç olmazsa ayda iki defa sıkı bir muayeneden geçerlerdi.Pu suretle zührevî hastalıkların yayılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1955
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak His hayatınız:Bugünün sabahı,dostluk tesisine pek müsaittir.İs bayard tınız:Bugün kendi görüşünüzü kabul ettirebilirsiniz.Arkadaşlarınızın en anlayışlı bir günü.Sağlığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1955
  • BUGÜN 1 NİSAN!Ercüment Ekrem Talû,Refik Halit Karay,Cevat Fehmi Başkut,Vasfı Rıza Zobu A Y D A B I R Mecmuasının bugünkü sayısında,başlarından geçmiş «Bir nisan şakaları» nı anlatıyorlar.Bunlardan baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1955
  • İtalya'nın en büyük jilm şirketlerinden olan Titanus Film,uzun zamandan beri,ressam Goya'nın hayatına dair çevireceği filmin hazırlıklarını tamamlamakla meşguldür.Alberto Lattuada'nm rejisörlüğü altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1955
  • Dertleri unutup,eğlenmek için bir fırsat:BİR NİSAN:BÜYÜK çocukların hayra "Nisan Balığı,muziplikleri için aşağıdaki yazıdan faydalanabilirsiniz Bugün 1 Nisan.Asırlardanberi,insanların birbirine mûzibl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.04.1955
  • İSTANBUL 12.27 Açıhş ve program 12.30 Dans ve hafif yemek müziği Pl.13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Sadi Işılay,Yorgo Bacanos,Ercümend Batanay 13.15 Şarkılar.Okuyan:Suzan Güven.Çalanlar:Cevdet Çağla,Kadri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1955
  • Mut kövünün t çobanı j MUT köyünde bir çoban,sevdiği keçisi öldü di-ye hemen oluvermiş.Hekimler,iptilânın bu türlüsüne zoofili diyorlar.Ne derlerse desinler.Bu keçide nasıl bir tılsım Varmış acaba?Mas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1955
  • tİSCO KÎD izenler:Jose Sanalinas,Hod Reed BEK MCS/Z PES/'Um STEVÎâmi-KENPİ PAIZAMLA AUPt/M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1955
  • 'VV\II 3 111 1111 11 111111111.1111111111 11111 111 1111 J 111 I J 11 1111111111 11.111 I I I I I J 111 1111 11111 1111111 I 1111 I 111 I 111 111 I I 11.r^ RBŞAB EKREM KOÇU ¦A-Topkapu Sarayında Yüz Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1955
  • GsSir vergisi beyaswamele rîRin veme müddeti bitti Gelir Vergisi beyannamelerinin veriliş,müddeti dün akşam sona ermiştir.İstanbul Defterdarlığından verilen bilgiye göre,bu yılki vergi tahsilatında 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1955
  • Üç azılı hırsız yakayı ele verdi Çetin Zevkivar,Hüseyin Aydın ve Avni Büyükbağlan adında üç hırsız evvelki gece Langada bir I soygunculuğa teşebbüs ederken yakalanmışlardır.Hırsızların şebeke halinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1955
  • Şehri ziyaret eden iurisilere her iürlü kolaylığı gösterip,gezdirmekle vazifeli soruıanaar Peynir kutularına yapıştırılan etiketlerin kolleksiyonunu yapan İngiliz Bir biletle iki kişi seyahat edebilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1955
  • Türkiye E?n!âk Kredi Ban kası™ 19S4 y û\faaliyeti Türkiye Emlâk Kredi Bankası Umumî Heyeti dün banka merkezinde toplanmıştır.İdare Meclisi raporunda Bankanın 6143 sayılı kanunla 100.000.000 liradan 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1955
  • Tercüman ve rehber yetiştirme kursu açılıyor Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü ve İstanbul Belediyesi,tercüman ve rehber yetiştirmek maksadiyle 18 Nisanda yeni bir kurs açacaktır.Bu kurslarda Türk,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1955
  • I 4-kı Hcdm I I BİR ASK HÎKAYESİ I YILANLI EV TEFRİKA NO.1 i€0^ m Cîi.7t Tona,amcasının evine yeni gelmişti,şövalye heykclleriyle süslü,bınt gibi salonda çivi keserken düşünüyordu:«Şu amcam Karun kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1955
  • ®m fJALİME KARLARI TEMİZ.LEMEMİ İSTİYOR AMA SESİ KISILDIĞI İÇİN teONU.SAMtyoR.7aO I O o NAFİLE L BEN GÖRME-MEZÜKTEN VWWWW1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.04.1955
  • 9 NlSAN'a KADAR AÇTIRACAĞINIZ EN AZ 150 LİRALIK HESAPLA 100.000 Lira İkramiyesine Katılınız.HER 150 LİRAYA BİR İŞTİRAK NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.04.1955
  • Operatörüne ihtiyaç vardır.Taliplerin nerelerde ve hangi makinalarda çalıştıklarını bildirir mektupla veya bizzat,Aydın Posta kutusu 19 makina servisi adresine müracatlan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.04.1955
  • EKSİLTME İLÂNI Prevantorium Sanatorium Müdür ve Baştabibliğinden Maarif Vekâleti Prevantorium Sanatoriumu 1955 malî yılı Kaşar ve Beyaz peynir ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle yapılan eksiltmeye ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.04.1955
  • 70 LİRAYA Birinci sınıf elbise,pardesü dikilir.İpek astarla Paris'ten mezun V.TOPALOĞ-LU Sultanhamam Asirefendi Cad.Asirefendi Han 35yy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.04.1955
  • BP SPECIAL ENERGOL Visko-Statik)MOTOR YAĞI.kışın soğuk havalarda kalınlaşınavın en ince Motor Yağı kadar kolay akahilmekte,yaz sıcağında ise en kalıu Motor Yağı kadar kalınlığını muhafaz etmektedir,iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.04.1955
  • HAZİRAN Keşidesi ÇİFTEHAVUZLAR'da 38.000 Lira değerinde BAHÇELİ Beheri 10.000)lira değerinde,20.000'ner liraya kadar İNŞAAT KREDİSİ le birlikte L33 U İYİ Sa N Di 42.000 M PARA ve ÖĞRENCİ ikramiyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.04.1955
  • BALAST İHZAR ETTİRİLECEK TCDD.Malatya İşletme Komisyonundan 1 işletmemizin 1955 yılı ihtiyacı için aşağıda mevkii ve kilometresi yazılı üç mıntakada ihzar ettirilecek Balast kapalı zarfla eksiltmeye ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.04.1955
  • İST.LV.AMİRLİĞİNDEN ALINAN ASKERÎ KITAAT İLÂNLARI Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddesi hizalarında yazılı Sun ve saatlerde açık eksiltme ile Uzuncaova As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Şartna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.04.1955
  • Ankara Belediye Reisliğinden 1 Yeni tesis edilecek Çocuk bahçeleri için yaptırılacak dokuz kalem çocuk oyuncakları kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 25.875)liradır.3 Temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.04.1955
  • Uman Md.Kiklerine ve Denizcilere Ehemmiyetli ilândır Zeytinburnu Ağır Bakım Tamir Fabrikası sahilinden Tul 28.53.30+Tul 28.56.30 ileriye Arz 40.58.45+Arz 40.47.30 daireleri arasında her hafta sah günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.04.1955
  • Akçakoca Belediye Reisliğinden:Akçakoca kasabası Kızlarağası çarşısında kâin belediyeye ait iki katlı 21 odalı kârgir bina,münhasıran otel olarak işletilmesi şartile münferit olarak veyahut altındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.04.1955
  • ZAYİ İstanbul Trafik Şube Md.lüğünden almış olduğum 38.No.lu motosiklet plâkasını kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Şeci Sulun il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.04.1955
  • BORSA İst.Borsasının 31/3/1955 Hatları Açılı?Kapanıl 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.50-280.30 100 Fransız frangı 0.80-0.3Ü 100 Liret 44.80 44.40 100 İsviçre Frangı 64.03 64.03 100 Dolar 280.50-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.04.1955
  • Hariciye Vekâletinden 3312 sayılı kanunun 3 cü maddesi hükümlerine ve bu husustaki talimatnameye uygun olarak Hariciye Vekâletine müsabaka ile meslek memur namzedi alınacaktırimtihana iştirak etmek iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.04.1955
  • İLLER BANKASINDAN Hidro elektrik ikmal inşaatı Yaptırılacaktır.1)İsparta ili hududu dahilinde Eğridir kasabası yakınında tesis edilecek olan Eğridir Kovada Hidro Elektrik santralı su ve yapı kısmı ikm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.04.1955
  • Köknar Tomruk,Senayi Tomruk İstihsal ve Nakliyat İlânı Devlet Orman işletmesi Adapazarı Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Hendek bölgesinin Aksu Göksu Seriş ormanlarının 19,45,47 No.lu maktalarında bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.04.1955
  • M.M.V.1 No.Iıı Sa.Al.Ko.Bşk.lığından Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 120 ton yoğurt alınacaktır.Tahminî tutarı 132000 lira olup geçici teminatı 7250 liradır.İhalesi 20 nisan 1955 çarşamba günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.04.1955
  • Balıkesir Belediye Riyasetinden Balıkesirde Yeni Çarşıda Ali Hikmet Paşa meydanında 531 adada 65/66 parsel sayılı ve cem'an 344,52)metre kareden ibaret bodrum,zemin ve üst katı havi Belediyeye ait ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.04.1955
  • Ankara Çocuk Islah Evi Müdürlüğünden 1 Mart 955 den 29 şubat 1956 tarihine kadar bir yıllık ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulü ile 7 Mart 955 den 7 Nisan 955 tarihine kadar bir ay müddetle eksiltmeye ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.04.1955
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.lığından Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için 100.000 kilo yoğurt alınacaktır.Tahminî tutarı 100.000 lira olup geçici teminatı 6250 liradır.İhalesi 22/4/955 cuma günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.04.1955
  • Elazığ Akıl ve Sinir Hastahanesi Bastababeîinden Cinsi Miktarı Muhammen bedel İlk teminat Lira Lira K.51750 4625 00 170000 9750 00 26250 1968 75 21000 1575 00 Ekmek 115.000 kilo Erkek Çebiç eti 68.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.04.1955
  • 1 NİSAN 1955 M I L L I Y E T SAYFA:7 Suriye Mısır görüşmelerinde fikir ihtilâfı basgösferdi Arap Güvenlik Paktının birinci maddesinden doğan ihtilâf halledilmediği takdirde anlaşma imzalanamayacak [AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.04.1955
  • Ordu Futbol takımımızın başkanının konferansı [ANADOLU AJANSI] ANKARA,31 İtalyada yapılan ordular arası futbol karşılaşmalarında dünya ordulararası futbol şampiyonluğunu kazanan futbol takımımızın kaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1955
  • Türkiye İtalya millî maçı mı?İtalya futbol federasyonu ordu takımımızın Romada bulunduğu sırada idarecilerimize bir Türkiye İtalya millî futbol teması teklif edilmişti.Bu sefer yurda dönüşte Türk futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1955
  • Fransızlar bugün ne yapacaklar?Fransızlar bugün öğleye kadar istirahat ettikten sonra öğleden sonra şehre inecekler ve Mithatpaşada hafif bir antrenman yapacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1955
  • İSAMİ ÖNEMLİ)Willi takı/n kampında bulunan Fikret Ktrcan,ilk gece kaldığı odayı değistirvıeleri için otel müdürü ile konuşuyor.Fikret odasını ayırtıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1955
  • Kahire eskrim turnuvası KAHİRE,31 Kahire eskrim turnuvasında Mısırlı Salâh Dessuki ferdî kılıç müsabakalarını 7 galibiyette kazanmıştır.Lucarelli İtalyan)5 galibiyetle ikinci,Elbuhad Mısır)4 galibiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1955
  • Tekrarlanan kupa maçları [ANADOLU AJANSI] LONDRA,31 Geçen cumartesi günü cAssociaton Football» kupası yarı final karşılaşmasında berabere kalmış olan Newcastle United,dün York City ile tekrar bir maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1955
  • Türkiye maraton birincilikleri geri bırakıldı Bölgelerarası maraton birincilikleri 10 nisanda yapılacaktır.Türkiye birincilikleri ise 23 nisanda yapılması icabederken 12 Hazirana bırakılmış bulunmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1955
  • O biçim basınkomitesL Türkiyede ilk defa olarak bir «Fransız millî takımını karşılama ve ağır-1ama programı» yapılıp matbuat mensuplarına dağıtıldı.Muhakkak ki bu çok yerinde bir hareketti.Fakat bu pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1955
  • &m flk [RÜÇHAN ÜNVER] Dün gece şehrimize gelen Fransız juibolcuları gümrükte muayenelerini yaptırıyorlar Fransızlar dün Fransız fuibol kafilesinde meşhur seçicilerden Gasion Barreau da bulunuyor.Bu ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1955
  • MİLLÎ TAKIM NAMZETLERİ SOI ANTRENMAN MAÇINI YAPTILAR Fenerbahçe Stadında dün sabah Genç Millî Takımla yap.lan antrenman kar^mas.n,nûU,naJeiler M kazand.Millî futbol takımı namzetleri,son hazırlık maçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1955
  • Nil yüzme maratonu 7/8 nisanda yapılıyor KAHİRE,31 T.H.A.Mısır uzun mesafe yüzme federasyonu tarafından tertip edilen ikinci Nil maratonu 7/8 nisan tarihlerinde yapılacaktır.Müsabakanın parkuru 37 kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1955
  • Erdoğan Parlener Almanyaya dönüyor Galatasaraylı millî basketbolcu Türkiye birinciliklerinde takımındaki yeri alamayacak Lig maçları için Galatasaray kulübü tarafından Almanyadan getirtilen millî bask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1955
  • Meşhur Hollanda Sutopu yıldızları geliyor Salı günü Yalova'da Hollandalılarla karşılaşacak İstanbul Sutopu takımı tesbit edildi Hollanda'nın Nieuw Amster-nü sabahı kendi isimlerini taşidam yüzme kulüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1955
  • Milli takım kadrosu bugün açıklanıyor Federasyon Reisi Hasan Polat,Gazeteciler Cemiyetinde bir basın toplantısı yaparak,kadroyu açıklayacak Pazar günü Mitbatpaşa Stadında Fransa ile karşılaşacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1955
  • Harp Okulu Ankara Gücü baskeibol maçı için İstanbuldan hakem istendi Cumartesi günü Ankara'da yapılacak Harp Okulu Ankara Gücü basketbol maçını idare etmek için İstanbul hakemlerinden Bülent Öztürk An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1955
  • ŞİLİ'DE BİR futbol maçında 5 ölü 100 yaralı Santiago de Chili,31 A.A.Dün burada oynanan Güney Amerika futbol şampiyonası maçı esnasında,seyircilerden iki kişi ölmüş,30 kişi de yaralanmıştır.Stadyom ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.04.1955
  • Futbol maçı kazasının kurbanları arttı Santiago de Chili,31 AA.Dün akşam Millî stadyomda yapılan maçlar sırasında vuku bulan kaza kurbanlarının sayısı beş ölü ile ikiyüz yaralıya yükselmiştir.Filhakik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8