Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.02.1955
  • Türk-İtalyan siyasî örüşmeleri başladı nderes ve Scelba arasında yapılan görüşmelerde,Kalyanın Üçlü Pakta ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine iştiraki ele alındı [ASSOCIATED PRESS] ROMA,31 Türkiye Başveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1955
  • 100 tonluk «St George» motoru,Kıbrıs;kaçak olarak 27 sandık silâh ve patlayıcı maddeler götürürken yakalanmış ve kaçakçılığı idare eden Atinalı avukat Socrates Loizides,tevkif edilmiştir.Loizides,1950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1955
  • İ İWMİ;f;fİl 1 İDÜNYAİ I SULHUNUN I HALKALARI j E 1939 45 harbi sonunda idi E ki,Mussolini,İsviçre'ye kaça-E yun derken,bir hudut kö-E yünde tanınarak yakalandı,E öldürüldü,Milano'ya getirildi,E sokak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1955
  • DUMLUPİNAR SÜVARİSİNİN muhakemesi tekrar başlıyor Çanakkale Mahkemesi Temyizin bozma kararım kabul etti [ŞARK AJANSI] I gjj.çeza Mahkemesince verilen be-I Sabri Çelebioğlunun avukatı Suat ÇANAKKALE,81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1955
  • Meclisle dün sözlü sorular görüşüldü Vali Muavinlerine 125 lira temsil ödeneği verilmesi ekseriyetle kabul edildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 Meclisin bugünkü toplantısında muhtelif sözlü sorula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1955
  • t)oc^uSu bu.Şu bahis K aldırınım kenarında bos bir sigara paketi görürsek,Belediyeye ktza-İyi.Fakat biraz da o paketi oraya atan profesöre,mühendise,doktora,münevvere kızsak doğru olmaz mı?Şehri temiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1955
  • mıem v'i£ ^tec^ MM?z Sun o Eu w M W* F.KLO.KERİM SÖZLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1955
  • CASUS KADIN [AJ.casusluk yapan 8 Yahudi,Mısır As* kert Mahkemesi tarafından muhtelif cezalara çarptırılmıştır.Bu arada Lilo Navzuk ve Samuel Azar adında iki casus ta dün sabah İdam edilmişlerdir.15 yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1955
  • F.Stadzer M.Sadak E.Antikacı V.R.Zobu v.s.kıymetli imzalarla MÜZİK MAGAZİN BUGÜN ÇIKTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1955
  • [A.P.1 CnDMH7A MİİliAEAA Full FPFY amerikan Kongresi,Başkan Eisenhower^ Formoza ve Pescadores rUnlTlUttt IflUUMrMH EUILCul.IV adalarının müdafaası hususunda dilediği şekilde bir karar vermek ulâhiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1955
  • VALİ GÖK AY,GAZETECİLERE,FOTOĞRAFÇDLARIN KURDUĞU FLAŞ PERDESİNİN ARKASINDAN ŞEHİR MESE-LELERİNİ İZAH ETMEYE ÇALIŞIYOR.Gökay şehir işlerini teker teker izah etti Belediye bütçesinin 80 milyon liraya yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1955
  • Rusya ve Boğazlar Bir Fransız gazetesi,Boğazdan geçen Rus denizal» tılarına ateş açma emri verildiğini bildiriyor [TÜRK HABERLER AJANSI] PARİS,31 Haftalık bir Fransız mecmuası,son sayısında şu haberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1955
  • Dün geceki cinayet Dün gece Çemberlitaş'ta sarhoşluk yüzünden senenin mördüncU cinayeti İşlenmiştir.Çemberlitaş Kurşunlu Handa kunduracılık yapan Erdoğan Soyöven ile Eşref Celim adında iki arkadaş,muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1955
  • URUP BİRLİĞİ Heyeti Bağdatta Irak veya Mısır'ın Arap' Birliğinden çekilmesi kuvvetle muhtemel [A.A.A.P.BAĞDAD 31 Mısır'ın talebiyle Türk Irak paktmı takbih etmek üzere Kahire'de toplanan ve hiçbir kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1955
  • Kemal Zeytinoğlu'nun bir açıklaması [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 Nafia VekâleÜ bütçesinin müzakeresi hakkında Nafia Vekili Kemal Zeytinoğlu bize çu malûmatı vermiştir:t Devamı Sa.7,Sil.2 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1955
  • Almanyaya olan borcumuz İki hükümet,ödeme şekli üzerinde anlaşmaya vardı ANKARA.31 Başvekil Adnan Menderes'in Almanya seyahati esnasında görüşülerek müsavi taksitler şeklinde ödenmesi hususunda anlaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.02.1955
  • YAPIvsKREDİ BANKASI 1955 YILINDA Ayrıca 500.000 LİRA PARA i İKRAMİYELERİ v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1955
  • ÖLÜM Müvcddet Öke'nin esi.Münife Sarper.Melih Öke,Necla Sadıkoğlu ile Ali Öke'nin babaları,Dr.Nazmi Öke'nin ağabeyi,Sait Rauf Sarper ve Talât Sadıkoğlu İle Necla Öke ve Pınar Öke'nin kayınpederleri me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1955
  • İZMİR TE.B.TÜRK EKSPRES BANK 9de emniyet ve sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1955
  • Mesut bir doğum Tanınmış filmcilerimizden Erman Kardeşler sahibi Hürrem Er man ile esi 1952 Türkiye Güzellik Kraliçesi Gelengül Erman'ın 30 Ocak Pazar günü saat 21.55 te bir erkek çocukları dünyaya ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1955
  • Japon licarel heyeti dön şehrimize geldi Heyet başkanı,iki memleket arasında imzalanacak ticaret anlaşması hakkında izahat verdi Japonya ile memleketimiz arasındaki ticarî münasebet gün geçtikçe geliş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1955
  • Japonya'nın Ankara Elçisi İsrail'e gidiyor Japonya'nın hükümetimiz neıdindeki Büyük Elçisi Ekselans Schinichi Kamimura,Tel Aviv^ gitmek üzere Ankara'dan şehrimize gelmiştir.Yarm hareket edecek olan Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1955
  • SİNEMALAR 1 J iffl&tiı!8!İrtf''rW-'1ZÎ,fî&.Geliyor» BEYOĞLU:ŞAN:«Rlvlera Ekspres Rövüşü» Saat 18 de matine Saat 2130 da «uare AR:«Ada Korsanları» Ronald Reagan Rhonda Fleming Amerikan filmi İngilizce.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1955
  • Sovyetler bize gönderecekleri malların İsaflarım arttırdılar Bu artışın,geçen yıla nazaran yüzde 22 ilâ yüzde 27 arasında olduğu anlaşıldı.Rusların indirme yapmaları muhtemel Türkiye'ye ihraç ettikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1955
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.124 Sen yılanın başını düşmanın ayağı ile ezelim,diyorsun Ağadan haberi alan Sadık Efendi Ethem'in yanına vardı.Sultan Hamidin tütüne büyük iptilâsı va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1955
  • Herhangi bir erkek.Müsavi.Fügen,Fügen.Birden elini ağzıma kapadı:Uzatma!Yine asabımı bozuyorsun!Artık niçinleri,nedenleri bırak!Herşeye rağmen sana gelişimden memnun kalmadın mı?Yüreğim yanıyordu:Deme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1955
  • Üniversitede sömestr tatili bugün başlıyor İstanbul Üniversitesine bağlı muhtelif fakülte ve yüksek okullarda şubat devresi sömestr tatiline bu sabahtan itibaren başlanacaktır.Diğer taraftan 7 şubatta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1955
  • 1955 yılının ikinci çekilişi 5 NİSAN'da 319 Kişiye 1 S tâ a s9 w w İKRAMİYELER 27 000 Lİrallk Çiftehavuzlarda denize nazır,85 metretlıUVV kiıaıın karelik)APARTMAN DAİRESİ arzu eden parasını alabilir.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1955
  • Motorlu vasıta sayısı gittikçe artıyor Şehirdeki motorlu vasıta sayısı gün geçtikçe artmaktadır.Hâlen İstanbul'da 16.992 motorlu vasıta mevcuttur.Belirtildiğine göre bu rakama,askerî vasıtalar dahil d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1955
  • ŞEHİR Umumî Medial,bugün saat 15 de toplanarak,şubat devresi çalışmalarına başlayacaktır.Meclis,Belediyeye başlı müesseselerin bütçelerini müzakere edecektir.SÜMERBANK tarafından Üsküdarda tesis edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1955
  • Opera binası T aksim'deki opera binası önünde,bu don-muş,kararmış,yarım kalmış rüya önünde üzüntü duyanlar sorup dururlar:«Niçin bitmiyor?Haklı soru.Fakat ondan daha haklı ve geç i kalmış bir soru var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1955
  • 35 Amerikalı gazeteci 9 martta geliyor Birleşik Amerika gazete,televizyon ve radyo istasyonlarına mensup 35 gazeteci James L.Wick'in başkanlığında 9 martta şehrimize gelecektir.Amerikalı gazeteciler i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.02.1955
  • [REUTER TÜRKTEL] SİVİL UALET ^nn^ra^a geçenlerde çevrilen «Out of the Clouds* adlı filmde,güzel vücutlu,iri göğüslü Eunice Gayson,bir uçak hostesi rolünde oynamaktadır.Filmin bir sahnesinde,Eunice,«si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1955
  • Tren seferleri perşembe günü intizama girecek İstanbul ile Anadolu illeri arasındaki normal tren seferlerinin perşembe günü başlaması muhtemeldir Bu tahmin Birinci Bölge İşletme Müdürlüğü sözcüleri ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1955
  • DİN TARİHİ DÜNYASI En seçkin yazarların en seçme yazılarile bugün çıkh Dir tane almiZ AHres:Bevazıt.Çadırcı han No.8 İsL Adres:Beyazıt,Çadırcı han No-8 İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1955
  • Okulların önünde şahlan pis gıda maddeleri Yaptığımız neşriyat üzerine,Sağlık Vekâleti,Valiliklere bu gibi satışların men'i için tamim gönderdi [FAHİR ERSİN] Üst ve başları kirli bazı kimselerin okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1955
  • Büyük İskender filminde 3000 at rol alacak [TÜRKTEL] MADRİD,31 İspanya'da 1 milyon 500.000 İngiliz lirasına malolmak suretiyle çevrilecek ve Büyük İskender'in aşklarını tasvir edecek olan filmde 5.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1955
  • ""nM,H,M,J TAKTÎMDEH «IB TAPRft Konservatuar Türk Mûsiki Konseri Bu konserde klâsik olarak icra edilen «Beyâti Araban» faslı ilk defa icra edilmiş değildir,bir tekerrürdür.Konservatuar konserlerinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1955
  • Mükellef bir APARTMAN DAİRESİ Erenköy Ethemefendi asfaltında)Bir kişiye 5.000 Lira Beş kişiye 1.000 er Lira Beş kişiye 500 er Lira 210 kişiye muhtelif PARA İKRAMİYELERİ Her 100 liraya bir kur'a numara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1955
  • Ulaştırma Vekâleti bütçesi kabul edildi Komisyonda söz alan mebuslar tren kazaları üzerinde bilhassa durarak seferlerdeki aksamaları tenkid ettiler [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.31 Bütçe Komisyonu bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1955
  • "ag^ft^-v^?w T^^enff«3 GENÇ SABIKALININ MUHİ" İ Henıİ2 17 V^?olmasına rağmen 18 sabıkası bulunan Erol Çelik adındaki küçük Arşen Lü-peni burada,Tophanedeki bu sabahçı kahvesinde tanıdım.Kendisine bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1955
  • Picasso'yu taklit eden bir ressam tevkif edildi [TÜRKTEL] NİCE,31 Meşhur ressam Picasso'nun iki eserini kopye edip imzasını atan Luis Laurent isimli bir Fransız ressamı,sahtekârlık suçundan tevkif edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1955
  • Muğla'da'yağmurlar [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] MUĞLA,31 Bir kaç gündenberi devam eden şiddetli yağmurlar Çine Aydın yolunun 4 kilometrelik kısmım bataklık haline getirmiştir.Dolayısiyle inkıtaa uğrayan se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.02.1955
  • BREZİLYADAN İthal ettiğimiz yaş deriler Aydm Vapuruna yüklenmiştir.İhtiyaç sahiplerinin Bölge İktisat ve Ticaret Müdürlüğüne müracaatları ilân olurun RİFAT CANAYAKIN İthalâtçı)Beleşçi sokak No.8 Kazhç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1955
  • HİDROJEN BOMBASI bir şehir üzerinde patlasa.500 kilometre karelik bir sahaya tesir eden bomba,patladığı noktadan 5 kilometre mesefeye kadar her yerde hayatı yokeder Hulusi KARAGÜLLE Hidrojen bombasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1955
  • İnşaat malzemesi çalmak isteyen 3 kişi yakalandı Evvelki gece el ayak çekildikten sonra Nuruosmaniye caddesindeki 66 numaralı inşaatın önünde 13730 plâkalı taksi durmuştu.Taksiden,önce şoför,onu takib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1955
  • ATLAS OKYANUSUNDAN ÇİN ŞEDDİNE KADAR—ISLAN FÜTUHATI Yazan:Ali Rıza SAĞMAN Halid bin Velîd on bin atlı ile Medine'den ayrılmıştı ırmaklarının suladığı ova,Iraktır,ve bu kıt'a ikiye bölünür:Arab Iraki,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1955
  • IREUTER TÜRKTELJ UAUIMI AD VADIQIYHP İngÜtere'de Buchinghamshire'de her sene tekrarlanan an'anevi tEv HAPIIIVILHK THHI9!I UH hantmian yanp,22 Şubatta yapılacaktır.Müsabakaya iştirak edecek kadınlar şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1955
  • M.Kemal Öke,bugün defnedilecek Değerli ilim adamımız Ord,Prof.Mim Kemal Öke'nin beklenmedik ölümü şehrimizde büyük bir teessür yaratmıştır.Bu münasebetle Millî Türk Talebe Birliği tarafından aşağıdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1955
  • İki polis memuru,barda HSulet çıkarmışI Evvelki gece saat 12 sıralarında polis memura olduklarım söyleyen iki kişi Beyoğlunda bir barda hâdise çıkarmışlardır.İddiaya göre serhoş bir halde bara giren m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1955
  • Ankara Üniversitesinden bir talebe kafilesi geliyor Ankara'da okuyan.ve İstanbul'u hiç görmemiş olan üniversitelilerden müteşekkil kalabalık bir öğrenci grupu,7 şubatta şehrimize gelecektir.12 şubata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1955
  • İstanbul'un otobüs ihtiyacı için döviz veriliyor Elektrik İdaresi Umum Müdürü dün Ankara'dan şehrimize dönmüştür.Umum Müdür,Ankara'da idareye ait muhtelif mevzularda ilgililerle görüşmüş ve bu arada A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1955
  • Mevsimin en büyük muvaffakiyeti YENİ NELEK'te RAPSODİ ELIZABETH TAYLOR VİTTORİO GASSMAN 3.ncü HAFTA BUGÜN BAŞLADI J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1955
  • İstanbul Deniz İkmal Grup Amirliğinden Mst.Mv.emrinde 225 lira ücretle iki sitim çarkçı kadrosu münhaldir.İsteklilerin çarkçılık belgeleri ile birlikte 10/Şubat/1955 tarihine kadar Mst.Mv.ye müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1955
  • CAN İLÂNI Romanya'dan ithal ettiğimiz 2 m/m âdi,3 m/m duble)ve 4 m/m camlar gelmiş,ihtiyaç sahiplerine,resmi ve hususî teşekküllere,taahhütnamemiz mucibince ve aşağıdaki fiatlar dahilinde tevziine baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1955
  • Yarın akşam İYİ L L L l\Sinemasında Yılın en zevkli En şen En eğlenceli filmi AŞK KÖPRÜSÜ Renkli The Girl Next Door)Renkli Başlıca yıldızlan DAN DAÎLEY JUNE HAVER Ayrıca:FOX Journal,dünya haberleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1955
  • rr-Bu akşam:SÜMER Sinemasında SİHİRLİ KİLİÇ GOLDEN BLADE)Baştanbaşa renkli binbir'gece hikâyelerinden muazzım aşk ve macera filmi.ROCK HUDSON PİPEK LAURİE Yarın matinelerden itibaren Şehzadebaşı Ferah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1955
  • Hamam Hatlarına da zam yapılması isleniyor İstanbul Hamamcılar Cemiyeti Belediyenin suya zam yapması özerine harekete geçti Hamamlarda yıkanacak olanlar,zaman tahdidine tâbi tutulacaktır!Şehirdeki bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1955
  • Kasımpaşa cinayetinin faili tevkif edildi Kasımpaşa'da küçük bir mesele yüzünden çıkan kavga sonunda bıçakla bir kişiyi öldüren ve üç kişiyi de yaralayan Muzaffer Güngörmez,dün Dördüncü Ağırceza Mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1955
  • TEHLİKELİ ARZI Etrafta,râhibden başka birkaç kişi daha vardı.Fakat Martin onları tanımıyordu.Bu arada yaşlıca bir kadın ve bir erkek,orta yaşlı bir adam ve uzun boylu,siyah saçlı bir genç kız vardı.Râ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1955
  • SÂÖLIIC FİLMİ ÇOCUKLARINIZA YARDIM EDİNİZ ~ür Hazırlayım Di Recep FERDİ f-Jl Resi m Le t I NEZİH İ:^a.T».Mekteplerde 16 sene dirsek çürütmüş olmanın ver-Ş-j diği kanaatle söyleyebilirim ki,çalışmak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1955
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20* Ocak Yıldızınızın tesirinde bu sabah bir değişiklik var.Para islerinizi,mali durumunuzu ve kazancınızı şöyle bir yoklayınız.İnkişaf,ilerleme ümitleri nerede?Araştırınız bakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.02.1955
  • Misafirliğe gittikleri evin kızını kaçırmışlar Yıldıztabyada oturan Ahmet Katıklı admda biri,evvelki gece kayınbiraderi Osman Katıklı ile bir komşusunun evine misafirliğe gitmiştir.Kapıyı kendilerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1955
  • CISCO KID üzenler:Jose Saaalinas,Bod Reed T BEN CİSCO GİBİ 6ÖRÜNECEĞİM SEN OE ZATEN ONUN ADAMI PANÇO'YA BENZtYORSUN BIZ TRENİ SOYAR/Z T O HALDE HERKES VE Bü İşi ONUN HEMEN YAPTIĞINI ZANNEDER.GİDİP KIY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1955
  • JOHNNY HAZARD Çizen:Frank flöBbîns:MB BEl'S V4R BfziA* ktoo* uowu sov-V44&4 hU\UK'TiSUV\lXI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1955
  • Hayır,aziz okuyucum 26 yaşında bir okuyucum «kendi objektifinden benim objektifime bir günlük intihamı devretmek» arzusunu Huymuş:Bir kız,güzel güzel teşekkür edeceği yerde,kırk yıllık asker gibi «sağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1955
  • i Hel-Hxka I I BİR ASK HİKAYESÎI ŞANTAJ TEFRİKA No.5 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ;Mevki sahibi ve mes'ut bir aile babası,Ekrem Bey,eski bir suçunu bilen.bir kopuğu evinde Herif,kızını kandırıp evlenmelere ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1955
  • İŞİĞİNDATARİH S&İS REŞAD EKREM KOÇU îki günlük tarihî tefrika:1 Göbek atan kahbeler B ÜYÜK vezir ve serdar Merzifonlu Kara Mustafa Paşanın j kumandasındaki Türk ordusu 1683 yılında Viyana'nın İkinci j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1955
  • İngiliz-Amerikan sosyetesinde Macar kadınları fırtına koparıyor Eva Barlok'un ve Gabor Kardeşlerin yarattıkları sükseye tahammül edemeyenler çoğalıyor San'at âlemini Macar kadınlarından kurtarmalıyız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1955
  • t'kirkir'kiririririfitirki Istanbul 12.27 Açılı» ve program 12.30 Şarkılar.Okuyan:Nadir Hilkat Çulha,Çalanlar:Sadi Isılay,Şerif fell,Cüneyd Kosal,CUneyd Orhon,13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Cevdet Cağla.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1955
  • i& m 6 BEH BU TAI2aYsen,BÎÇ.ÎA* nafc,v n *7Jlft¥P^ ^JWJ ip sisi l 'Â wS(^jB5y^B^ij Tü ojf JB IBS' COL6E ABACSNİ SOI TAKÖİ S ytfti\l\^7 ırz*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.02.1955
  • MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞI.Baş,diş,adale,sinir ağrılarına karsı son derce* faydalıdır.Romatizma ve lumbago ağrılarını teskin eden.Süratle hazmolur ve derhal tesirini gösterir.Kininli G R i P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1955
  • İLİ M ms Anketimiz Sona Erdi fasnife tâbi tutulan onbinlerce cevabın n esrine daha bir müddet devam edilecek «YJLIN SPORCUSU* anketimize iştirak etmek üzere,tesbit edilen müddet dün akşam sona ermişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1955
  • Elâzığ As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Elâzığ Ofis veya İstasyonundan garnizon birliklerine ve buralardan istasyona yaptırılacak 5000)ton muhtelif taşıma işinin kapalı zarfla ek* siltmesi 16/Şubat/1955 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1955
  • EYİ BİR FIRSAT=Bir yaz kullanılmış 2 metrelik faat bir Vitrin 4-5 musluklu yeni Şerbetlik ile değiştirilecektir.Ayrıca da satılabilir.Beyazıt Çadırcılar Cad.No.2 ye müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1955
  • Fitre Zarfı Bastırılacak 1 25.Ocak.955 günü için ilân edilen eksiltmeye hiç bir talip iştirak etmediği için kâğıdı kurumdan verilmek şartiyle yaptırılmasına karar verilen 2.500.000)adet fitre zarfı ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1955
  • MART ÇEKİLİŞİ 12talihliye 300.000 lira Tutarında uzun vâde,ucuz faiz ve en müsait şartlarla MESKEN KREDİSİ VE 2 TALİHLİYE Bir şahıs için 120.000 lirayı aşabilecek Ömür Boyunca Gelir mj * rlıl 3.1 234
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1955
  • İstanbul Liman ve Dokları Gemi Sanayii işçileri Sendikası Yapı Kooperatif inden Teklif İsteme İlânı 1 İstanbul'da Darülaceze arkasında Kaptanpaşa mahallesinde ve Kadıköy Koşu Yolunda Kooperatifimize a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1955
  • M.M.V.I.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.lığından Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için 25 ton kıvırcık salata alınacaktır.Mu* hammen bedeli 18750 lira olup geçici teminatı 1407 liradır,ihalesi 18/2/955 cuma günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.02.1955
  • Mecliste dün sözlü sorular görüşüldü Bastarajı 1 incide mevzuunda izahat vererek,buhranı önlemek üzere,son iki ay içinde 1 milyon dolarlık tahsis yapıldığını,yabancı sermayenin iştirakiyle bir traktör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1955
  • Almanya'ya borcumuz t Baştarafı 1 incide Buna göre 600 milyon marklık borcumuzu beşer bin tonlukr partiler halinde 15 günde bir Almanya'ya sevkedeceğimiz pamuklarla ödememiz takarrür etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1955
  • M.M.V.1st Sa.Al.Ko.Bşk.4 No.lu Komisyon İlânları l' Asker!ihtiyaç için ahşap kumaş raflar yaptırılacaktır.Keşif bedeli 14999 lira 40 kuruş olup kafî teminatı 2750 liradır.2 Keşif ve şartnamesi her gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1955
  • İST.LV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERİ KJTAAj İLÂNLARI Birlikler arası 50.000 liralık nakliye işi kapalı zarfla 17/2/955 perşembe saat 11 de izmit Kara As.Sa.AL Ko.da eksiltmesi yapılacaktır.Ton kilometre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1955
  • Kadınları Kortuna Derneğinden Kongreye davet 11 şubat 1955 cuma günü saat 17 buçukta Beyoğlu Parmakkapı Tel sokak Sivil Emekliler Derneği binasında yapılacak olan kongremize sayın üyelerin teşrifleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1955
  • NEVROZİN BAŞ ve DİŞ AGRIURINI İM» NEVROZİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1955
  • Evlenmek için iki yengesini öldürdü 17 yaşındaki kaatil,ağabeylerim yalnız yaşamanın acısını görsünler de,bana hak versinler,diyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 Ankara Vilâyeti Kaman kazasının Köş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1955
  • Sarhoş bir bekçi,tren altında kalarak öldü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,31 Bornova Mersinlisinde,gece bekçiliği yapan İbrahim adında bir şahıs dün gece sarhoş bir halde hat boyunda gezinirken banliyö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1955
  • Arap Birliği heyeti Bağdat'ta t Baştnrajı 1 incide sır Millî İstikamet Vekili Salâh Salim'den müteşekkil heyet Bağdat'a gitmeden önce Beyrut'ta iki saat kalmıç ve Lübnan Cumhurreisi Camilla Şanon ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1955
  • Gökay şehir işlerini teker teker izah etti t Baştarafı 1 incide Gerçi,bu işler yerin altındadır çöze görünmez.Fakat biz kanalizasyon işine ehemmiyet veriyoruz.İnşa ettiğimiz yolların kanalizasyonunu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1955
  • Dumlupınar Süvarisinin muhakemesi tekrar başlıyor Baştarafı 1 incide larak Çanakkale mahkemesine göndermiş ve Temyiz mahkemesinin kararına kül halinde uyulmasını talep etmiştir.Avukat,dört sayfa tutan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1955
  • Türk italyan siyasi görüşmeleri başladı t Baştaraft 1 incide tesi günü öğleden sonra başlayacağını anlatmıştır.Bundan sonra Türkiye hükümet Reisi,Quirinale Sarayında Cumhurbaşkanı Luigi Einaudi tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1955
  • Kemal Zeytinoğlu'nun açıklaması t Baştarafı 1 incide cBütçe müzakerlerinde,muhterem arkadaşlarım ve komisyon azaları yol inşaatındaki yolsuzluktan değil,bilâkis bütün Nafia hizmetlerindeki büyük başar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1955
  • ANKARA NARA MÜDÜRLÜĞÜNDEN:1 Ankara Devlet Konservatuvarı binasında yaptırılacak tamirat ve yemekhane tevsii işi 50000 liralık keşfi üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 14/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1955
  • hicrî 1374 Sah RUMÎ 1 ısıt Om«-•iyel-âhır Şubat Oaak 1855 19 VARİT VASATİ BEAJIİ Güneş Ut 1.48 öğle 12.27 7 02 İkindi 154)7 8 43 Aksara 17.25 12.00 Yatsı 18.57 İM frw«âk 5J0 İZM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1955
  • SOLDAN SAĞA:1 Riyaziye.2 Türk mizahıeun ölmez tiplerinden biri.3 Gülmeyen beyaz perde komiği.4 Aruz vezninde hecenin uzatılışı.5 Otomobil lâmbası Altın.6 Sayı Prensip.7 Icığını cıcığını karıştırma.8 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1955
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Karolinin gözü Muro'ya dikilmişti NAPOLYON,AİLESİNE SOĞUKLAŞIYORDU!Polin,General kocasının kolunda,bütün balolarda dört bir tarafa tebessümler saçarak geziniyor.Eliz ise yakaladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1955
  • İzmir'de zam kampanyası Bir çok esnaf teşekkülleri zam için belediyeye müracaat etti [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 31 İzmir şehri,yeni bir et buhranı ile karşı karşıya kalmıştır.Belediyenin zamanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1955
  • Uzak Doğuda harb tehlikesi fazlalaştı t Baştarajı 1 incide Stump basm toplantısında *Amn.rikan kuvvetleri nerede ve ne zaman bir taarruza uğrarlarsa uğrasınlar kendilerini müdafaa edeceklerdir» demişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1955
  • Mart çekilişinde npanıman dairesi 0 Boğaziçln» nazır.Etiler Kooperatifi yanındamaruf Nlspatiyadekl sahana arsalar üzerinde hususi suratta,çok iyi malzama İla İnşa adil* mış Olan bu konforlu apartman d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1955
  • Hiiliiııet Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN 7a» işlerini fiilen idare eden:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 83 Tl* 6 Aylık.17 Ti* 3 Aylık 9 T.L 1 Aylık.3 Tl* E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1955
  • Kiralık Apartıman Daireleri Kadıköy Söğütlüçesme caddesinde,Çarşı durağı karşısında yeni yapılmış kaloriferi,asansörü ve sıcaksuyu havi apartman daireleri pazarlık suretile kiraya verilecektir.Şartlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.02.1955
  • Beşiktaş,dün akşam tekrar kampa girdi Beşiktaş profesyonel futbol takımı,dün akşam Mano Palas'ta tekrar kampa girmiştir.Siyah beyazlılar perşembe günü Mithatpaşa Stadında Beykoz'la geçen hafta tehire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1955
  • fREUTER TÜRKTELİ Arsenal santrhafı FOTHERİNGHAM solda)ile WOLVES santrforveti SWINBOURNE mücadele ederlerken Arsenal kalecisi KELSEY tapu yakalıyor.Molineux'de kupa dördüncüsü turu karşılaşmast olan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1955
  • Bu haftaki maçların hakemleri Bu hafta yapılacak profesyonel lig maçlarının hakemleri:Beşiktaş Beykoz Zülbahar Sağnak,Nejat Şener,Ziya Kuyumlu)Fenerbahçe Adalet:Orta hakem Avusturyalı)Cihat Ergün,Feri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1955
  • Asıl uyanması i c a b e d e n Pek kıymetli ve sportmen arkadaşlarımızdan Moda Sporlu Yalçın Okaya,evinde uyuyakalmış olduğu için,bu hafta yapılan Ş Fener Bahçe maçına yetiseme-J mistir.Artık,«Günaydın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1955
  • [RİEMDUH YÜKMAN] YARININ Yi LARI GENÇ "^arımu yıldızlan genç futbolcularımız büyük bir dikkat ve gayretle çalışıyorlar.Dün Şeref FUTBOLCULAR BÖYLE ÇALIŞIYORLAR rpT V*«T u-kımları karşılaşmasından bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1955
  • BASKETBOLDE DE yabancı hakem!Yabancı hakem ithali futbolden sonra nihayet basketbol'e de sirayet etmiştir.Son haftalarda cereyan eden birinci küme lig maçlarında vazife alan hakemlerin idarelerini kif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1955
  • Ruslar güreşçilerimizi davet elliler,Rus Güreş Federasyonu Şubat sonlarında maç yapmak istiyor Haber aldığımıza göre Ruslar milli güreş takımımın Moskovaya davet etmişlerdir.Dün ilgili çevrelerce,bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1955
  • Yakovas Bilek'in Federasyondan ihraç edilmesi isteniyor Bir müddet evvel,mensup olluğu gazetede,kulüp basketbol darecileri,tertib ve hakem koniteleri aleyhinde yazmış olduğu 'azılardan dolayı Bölge Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1955
  • Ordu takımında bulunan oyuncular geldiler Ordu takımında bulunan kulüp oyuncuları bugün şehrimize dönmüşlerdir.Bunlardan Beşiktaşlılar derhal kampa gitmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1955
  • İsveç güreş takımının Rusya'da uğradığı mağlûbiyetler,idarecileri ciddî tedbirler almaya sevketmiştir.Resim,İsveç Rus güreş temaslarının yapıldığı salonu gösteriyor.DÜNYA ŞAMPİYONASI ARİFESİNDE İSVEÇL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1955
  • Teberru Listesi gittikçe kabarıyor Şimdiye kadar Galatasaray'a 740,Fenerbahçeye 481.50 lira teberruda bulunuldu GALATASARAY ve Fenerbahçe takımlarının profesyonel ligin ikinci devresinde yapacakları m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1955
  • Futbol Federasyonu nihayet dün kuruldu Hasan Polai'm başkanlığındaki heyete Hakkı Yeten,Eşfak Aykaç,Fikret Arıcan ve Cihat Alpan dahil oldular.Federasyon bugün işe başlayacak ANKARA,31 Hususî muhabi-r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1955
  • «Yılın Sporcusu» an-6 ncı sayfamızdadır ketine gelen cevaplar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor