Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.01.1955
  • Mart çekilişi 100.000 Kra 2 apartman dairesi ve 2 arsa ile 15 kişiye 150.0 00 lira ve 650 para ikramiyesi GARANTİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1955
  • MİLLİYET YILIN!EN HEYECANLI ROMANINI SUNUYORİ Tehlikeli ARZU İlk cümlesinden son satırına kadar merak ve heyç-1 ^anla okuyacağınız bir esejv dir-Amerikanın popüler' nuharriri WİLLİAM WOOLDOLK Bu eseri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1955
  • Ankara'da 12 bin mezar boşaltılıyor ANKARA,23 Belediye Daimî Encümeninin aldığı karara göre,Ankara şehir mezarlığında 12000 mezarın boşaltılmasma bu hafta başlanacaktır.Müddetleri dolan bu mezarlardak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1955
  • w—Yıkılacak,dikkat!BİR gazetemiz cBurott yıkılacak,dikkat!diye yazmış,Belediye aldır» mamış.Fen Fakültesi aynı ihtarı tekrarlamış,Belediye ol* dırmamış.Nihayet bina yıkıl» mış ve dört vatan evlâdı ölm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1955
  • II.I III III ill IIHIIIIIIIMIIJI.il İlli HIM ll IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1llll!f ÇANAKKALE'DE BİR ADAM RÜZGÂRIN TESİRİYLE 50 60 i METRE HAVALANARAK UÇTU Gazetelerden)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1955
  • BAZI KÖYLERİ SU BASTI Susurluk ve Karacabey'de mahsul zarara uğradı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] BANDIRMA,23 Şehrimizde bir haftadan beri kara kış hüküm sürmektedir.Bilhassa devamlı surette yağmurlu geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1955
  • Hamdi Dayı'nın kızı intihara teşebbüs etti [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,23 Eski Muş Mebusu Hamdi Dayı'nın kızı ve polis memuru Bahaettin OnursaTın eşi Melike Onursal,bugün fare zehiri ile intihara t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1955
  • NURİ SAİT PAŞA KAHİRE KONFERANSINA GİTMEYİ KABUL ETTİ Arap Birliği Mısır'ın tekliflerini reddediyor KAHİRE ELÇİMİZ DÜN MISIR HARİCİYE VEKİLİNİ ZİYARET EDEREK ORTA DOĞU MEVZUUNDA GÖRÜŞÜMÜZÜ R1LD1RDI [T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1955
  • Gülek'inl güzel konuşması E Cumhuriyet Halk Partisi ğğ E Genel Sekreteri Kasım Gü-E lek'in Amerika'ya yaptığı se-fğ E ahalin memleket hesabma E E bir hayır olacağı hakkmdaki E E kanaatimiz çok şükür t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1955
  • BAŞVEKİLE ZİYAFET IRUÇHAN UNVERI Gazete sahip ve başmuharrirleri tarafından dün Büyük Kulüpte,Başvekil Adnan Menderes şerefine bir öğle yemeği verilmiştir.Yemekte Başvekille beraber Başvekil Yardımcıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1955
  • IRÜÇhAN ÜNVER] ÇOCUĞUNU HİÇ ACIMADAN MEZARLIKTA ÖLÜME TERKEDEN CEMİYETİN KURBANI GENÇ ANNE,KARAKOLDA BAŞINA GELECEKLERİ DÜŞÜNÜYOR Bir ana 3 günlük Zehra,"Eve piç getirmemek için,annesi ile beraber doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1955
  • Ankara'da bir kumarhane dün gece basıldı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,23-Ankara polisi dün gece sabaha karşı Radyo Sanatkârlarından Tahsin Temre'nin işlettiği «Ar» kulübünde kumar oynandığını haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1955
  • DUBLİN MODASI Ocak ayında Londra'nın Mayfatr Otelinde yapılan bir defilede bir şort ve sutyenden ibaret,olan «WalkikU deniz kıyafeti de teshir edilmiştir.Pamuklu kumaştan yapılmış olan sUtyen ile şort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1955
  • Gökay'a yeni bir unvan verildi [ANADOLU AJANSI1 MÜNİCH,23 Alman üniversitelerinin davetlisi olarak Münih'te bulunan İstanbul Vali ve Belediye Reis Vekili Prof.Gökay'a bugün Tıp Fakültesi Psikiyatri de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1955
  • Menderes'in Güleki tebriki Başvekil,C.H.P.Genel Sekreterine ilk konuşması dolayısiyle bir tebrik telgrafı çekti [ANADOLU AJANSI] Başvekil Adnan Menderes,hâlen yapılan davete icabetle konferanslar verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1955
  • Dumhıpınar dâvasına yeniden başlanıyor Denizaltının kumandanı Çelebioğlu hakkında verilen hüküm bozulduğu için Çarşamba günü tekrar yargılanacak [BEDİRHAN ÇINAR] ÇANAKKALE,23 1953 yılının 3 nisan'ını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1955
  • IRÜÇHAN UN VER] ŞIP ŞAK ASFALT İki gün evvelki nüshamızda,şehrimizin,en çok vasıta geçen yollarından biri olan Karaköy Domuz sokağındaki 2 yangın musluğu kapaklarını gösteren bir fotoğraf neşretmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • 2 4 GÜN Zarfında Açtıracağınız EN AZ 150 LİRALIK HESAPLA MART KEŞİDESİNE Katılırsınız.25.000 LİRA PARA İKRAMİYELERİ 26 OCAKTAN Evvel hesabınızı açtırınız.İSTANBUL BANKASI Galata,Beyoğlu,Sütlüce,Kurtul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • ET TANZİM SATIUA yarından itibaren başlanıyor Et ve Balık Kurumunun yapacağı satışlarda,fiatlar piyasadan 70-80 kuruş daha ucuz olacak Et fiatlarmda başgösteren olağanüstü artışlar dolay isiyle yarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • Serbest piyasada buğday fiatları yükseliyor Serbest buğday piyasası istekli bir durumdadır.Bu yüzden fiatlar da bir miktar yükselmiştir.Halen Polatlı buğdayları 37,lüks ler de 39 kuruştan muamele gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • Hariçte pamuğu bez boyafı&abüinecek Memleketimizde imal edilen pamuklu ham bezlerin,dış memleketlerde boyatılarak tekrar yurda sokulmasına müsaade edilmemekte idi.Ticaret Vekâleti son aldığı bir karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • Teksif Federasyonu Meclise müracaat etti İktisadî devlet teşekküllerinde çalışan işçilere yılda bir maaş ikramiye verilmesi hakkındaki kanun teklifinin bugün Mecliste müzakere edilerek karara bağlanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • Bir fabrikada on balya pamuk yandı Dün gece Eyüpte,Avni Turgan ve Hamit Emiştekîne ait pamuklu fabrikasında bir yangın olmuşsa da itfaiye tarafından büyümeden söndürülmüştür.Yangın bir makinanın tecrü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • Fakat,bütün bunlara neden lüzum görmüştü?Acaba sırf,durup durup bendeki ateşi körüklemek kendisini eğlendirdiği için mi?Evet,bu fettan kadm bana karşı asla samimî olmamıştı.Bana sevgisi,Neslihan'la be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • DEM İR YUMRUK teOMAMLAR&A PVtf/HA ZENSl'N KIZIN BABASI,fvAKÎK C24/V14T V/AXIVET BUNUN TEeSl,AtUHAUF L 4N B(ZÎ,4N'lN BÜTÜN UMIPt BR&AN'R4.ONU PÜNY4-MIKJ EM BİJVÜK BOI^SÖPU V4PMVAK ISTÎVCJCevv-Bu ENPr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • Migros çalışmalarına esnaf da girmek istiyor Esnaf Dernekleri Birliği sözcüleri,Migros toplantılarına yine davet olunmadıklarını hatırlatarak şöyle demektedirler:Her fırsatta belirttiğimiz gibi İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • Gümrükte yeni bir şube müdürlümü ihdas edildi Gümrük Kanununun yürürlüğe girmesi dolayısiyle,Gümrük İşleri Umum Müdürlüğünde,yeni bir Şube Müdürlüğü ihdas edilmiştir.«Kıymet Şubesi* ismi verilen bu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • Bir esrarkeş yakalandı Dün gece Sirkecide bir otelin altındaki kahvede oturan Selim Emel adında bir şahsın üzerinde 42 gram esrar bulunmuştur.Selim yakalanarak tahkikata baş lanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • Dün geceki aramalarda bir kama bulundu Dün gece,Emniyet Müdürlüğü tarafından,şehrin muhtelif semtlerinde umumî mahiyette bir arama yapılmıştır.Arama sonunda,sadece Sultanah mette bir kahvede Sait Beşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • EVVELKİ gün,Kazlıçeşme'de,gaz ocağının patlaması neticesinde yaralanarak Cerrahpaşa Hastahanesine yatırılan Nazmiye Çelen adındaki kadın,bütün gayretlere rağmen kurtarılamayarak dün gece ölmüştür.KÜÇÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • İki işçimiz mületierarası çatışmalara katılacak Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Avrupa Konseyinin bugün Cenev-v rede yapacağı olağanüstü kongrede Türk işçisini temsil edecek olan Recep Kırım ve Kemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • Rıza Çerçelin konferansı İstanbul Teknik Üniversitesi Sivil Havacılık Enstitüsünün tertiplediği 1955 yılı konferans serisinin ilki 25 ocak salı günü saat 17.30 da Gümüşsüyü Anfisinde AFYON mebusu Rıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • Yine o Fakülte 1 ransa'da geçen yıl çıkan kitapların sayısı I™ 11.351.Her haftaya 218 kitap düşüyor.Bunların 62 si edebiyat roman,şiir)20 E tercüme.5 yabancı dil.8 güzel sanatlar.24 tarih i ve coğrafy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • ŞUBAT SÖMUNÖA OOO 1 TALÎHLhc 1QOOO UkA 0 1.000«-t*A 30 ÖOOer» 260 100 er AK BANK ISO lİKAYA 6İK İŞTİKAK HAKKI HESABIMIZDA HER ZAMAN İÇİN EM AZ IŞO LİKA BULUNDURUNUZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • r-KERYANSABAY'da Öğle yemekleri Her gün NUBAR SALON Orkestrası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • Park ve bahçeler tanzim edilecek Belediye,şehrimizdcki park ve bahçeleri halkın rağbetini çekecek şekilde düzenlemeğe karar vermiştir.Bu arada istirahat bankları da arttırılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • f SİNEMA LArJ BEYOĞLU:SAN:«Riviera Ekspres Rövüsü» Saat ı« de matine Saat 21.30 da suare.AR:«Devler Alemi» Paul Christian Pant».Raymond Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Casus Aşkı» Lana Turner Clark Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • Her köyde okul açılacak Maarif Vekâleti tarafından hazırlanan yeni ilk öğretim programının tatbikatma başlanmıştır.Yeni program gereğince,her köyde bir okul açılacak ve gene her köyde en az bir öğretm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • Esnaf muayene cüzdanları yüzünden ihtilâf Esnafın sıhhî muayene cüzdanları öteden beri,Esnaf Dernekleri Birliği tarafından dernekler vey^ı doğrudan doğruya birlik eliyle tevzi edilmekteydi.Ocak ayında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • Meyhaneler ve içki salan lokantalar tahdit edilecek Buna mukabil lüks barlara ait ücret tarifesinin serbest bırakılması düşünülüyor Belediye,lüks barların tarifelerini serbest bırakmak temayülündedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1955
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFT CEVAD ULUNAY Tefrika No-116 Burada herkes kaçak içer reji tütününü nerden bulalım idareden çıktıktan sonra çarşıya çıktı,bir yün döşek,bir yastık,bir de yorgan aldı,bir hammall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.01.1955
  • IA J».I YENİI İK Mtmfce?i Rachel Seveme,«Erkek Arkadaş» solda)ve 'Kız Arkadaş» adı takılan iki yeni kreasyonu takdim ediyor.Londrada yapılan bir defilede,bu iki Bahar tualeti,bilhassa alâkayı çekmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1955
  • Bu mi tun okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de m merak ettiğimi aslını öğrenmek istediğiniz bir sey varsa lütfen BANA SOK» yazınız.iç Siyah saçlı insanlarda or-talama 102 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1955
  • BİR AÇIKLAMA Kabataş Lisesi Müdürlüğünden aldığımız bir mektubu aynen neşrediyoruz:«18/Ocak/1955 sah günü aksamı yemeğini beğenmeyen ve yemekhaneye indikleri zaman sadece ekmeklerini üarak sessizce ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1955
  • KULE AKROBATLARI Meşhur.tNicholas Brothers» leri haşehrimizde de bir müddet temsiller vermişlerdi.Hâlen kendileri Pariste bulunuyorlar.Nicholas Kardeşler,geçen hafta esas temsillerine başlamadan,reklâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1955
  • PUSU KURAN MEMURLAR lhbar üzerine baskın ivin tertibat alan Ahlâk Zabıtası memurlarından bir kısmı,randevu evinin hemen karşısındaki bir arsada pusuya girmişlerdi.Buraya bırakılan bozuk bir otomobil o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1955
  • 'ılmanyadaki Rus birliklerine atom topu tevzi edildi tom topu ile birlikte Amerikan tipi matador güdümlü mermilerinin de dağıtıldığı bildiriliyor [ANADOLU AJANSI] BERLİN,23 Batı Almanyada ıkan «Der Ab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1955
  • Dalgın Büyük Elçi tTÜRKTEL] PARİS,23 Fransa'nın Washington yeni Büyük Elçisi Jacques de Merville,kendisini New-York'a götürecek gemiye binerken,evrak çantasını unutmuştur.Çantada pasaportu ile birlikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1955
  • Bekârlar Kulübünün Reisi evlendi [TÜRKTEL] EVA PERON Arjantin)23 Mahallî bekârlar kulübü reisi Jose Anibal Liner,aynı kulübe mensup bir genç kızla,burada evlenmiştir.Kendisi altı aydan beri bu kulüp r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1955
  • Hayvanat bahçesine dönen harb gemisi [TÜRKTELJ BELGRAD,23 Hindistan'da Mareşal Tito'ya verilen hediyeleri memlekete taşımak üzere gönderilen Yugoslav gemisi,«Nuh' un gemisi» haline gelmiştir.Gemide,çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1955
  • Hindistan'da bir kadın beşiz doğurdu [TÜRKTELİ TRIVANDREM,Hindistan)23 30 yaşlarında çiftçi bir kadın,dördü kız olmak üzere bir batında beş çocuk dünyaya getirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1955
  • Bir at,sahibini ölümden kurtardı [ANADOLU AJANSI] TARANTO,23 Burada bir at,sahibini muhakkak bir ölümden kurtarmıştır.Bir dağ yolundan geçen atın ayağı sürçerek sahibinin yol kenarındaki derin uçuruma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1955
  • TAKVİMDEN BIB Gorunur Kaza ğk yazpaşada bir kısmı göçmek suretile yıkılacağını evvelden I f\haber veren bir bina yanındaki bir ahşap evin üstüne yi-kılmış,evi göçertraiş ve içinde bulunanlardan dört k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1955
  • 4» S^Pi^ IREUTER TÜRKTEH CnCM'İM YFNİ FVİ mu^teğem salon,İngiliz Dışbakam Sir Anthony Eden'in yeni evinin oda-CUCIl 111 I till LVI iarından biridir.İçi,tam mânasiyle bir sarayı andıran bu ev,müteveffa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.01.1955
  • QFIIP IQAfl F1,m'n 1948 ia"tU lerinde çevrilmiş olan vcrsiyonundakl kavra sahnesinden hararetli bir an seyrediyorsunuz.Gözlerinin önünde kadınların bu hâle düştUğUnü gören erkeklerin hâline bakınız bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1955
  • Everest'in "İkiz kardeşi,nin teinine doğru Beyaz cehenneme yeni bir yolculuk Bir Fransız heyeti,Himalaya'daki MAKALU Tepesine Yüksekliği:8470 m.tırmanmak için,sefere hazırlanıyor Yeni bir dağcılık hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1955
  • rtmüyorniz.OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Bir para mes'elesiyle meşgulsünüz.Bugün ve bu gece bu iş yoluna girecek.Fikirleriniz sarih,muhakemeniz sağlam gö-YENGEÇ BURCU 22 Haziran 23 Temmuz Mali durumun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1955
  • SAĞLIK FİLMİ f,Hazırlayan Dr Recep FERDİ PIRASA r Resimler NEZİH iwjl J Bir 8eyanatımda Arnavutluğa yolum düştüğü zaman Kim bilir,kaç çeşit pırasa yemeği bulacağım?diye düşünürken,bu değerli sebzeyi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1955
  • ATLAS OKYANUSUNDAN ÇİN ŞEDDİNE KADARA)İSLAM FÜTUHATI Yazan:Ali Rıza SAĞMAN Peygamberin vefatı Usâme Ordugâhında nasıl duyuldu Dedi.Hazreti Ömer'in cevabı şahane olmuştur:Oğlum!Resûlûllahın nezdinde Us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1955
  • Sanatını zorla kabul ettiren MARGO LORENZ "The Barefoot Contessa filminde kendi zoru ile rol alan artiste "Out of the Clouds,da baş rolü teklif ettiler Margo,son çevirdiği jilmde partroneriyle Sanatım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.01.1955
  • Hei Mate* BİR ASK HİKAYESİ ÖLÜMÜN ELİ TEFRİKA No.4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Cinayetler birbirini kovalar.Karısı ve iki çocuğu ile mes'ut yasayan Saffet,şahsiyet değiştirerek,bu cinayetleri işlediği süp-j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1955
  • Üİ V.I Sahhaf,Müellif ve Mütercim Ikjfl atbaadan evvelki devrin kitapçısı «sahhaf» admı taşır.Başta i I »I İstanbul olmak üzere her şehirde bir çarşı içinde,aynı sokakta toplanırlardı,mürekkepliler,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1955
  • k k ¦fi ¦fi k k •S ¦k ¦S ¦fi ¦k k k K k ¦S k k k •S ¦fi k ¦fi ¦fi k k k ¦fi ¦fi ¦fi k k ¦fi k ¦fi ¦K •fi k ¦fi k k k •fi k ¦fi ¦fi ¦fi ¦fi k ¦fi k ¦fi k k ¦fi k k k k k k k ¦fi k k k •k k ¦fi k k ¦fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1955
  • 1954 yılının en iyi filmleri Birinciliği «Fare Yuvası» adlı Amerikan filmi aldı [ANADOLU AJANSI] CARACAS,23 Caracas sinema gazetecileri cemiyeti 1954 te çevrilen en iyi filmler olarak aşağıdakilere mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1955
  • TULUMBA ARANIYOR Saatte iki yüz ton suyu yüz yirmi metre yüksekliğe basacak BENZİN VEYA MAZOTLU IKI TULUMBAYA ihtiyaç vardır.Taliplerin Galata,Karaköy Palas 6.kat 16-18 No.ya müracaatları.Tel:43226
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1955
  • CISCO KID eve t bu Tşf TAFWCAk" AVA** îizeıüer:Jose Sanalinas,Rod Reed l BABA?fVENPlStME TLMAANuA "V İŞAEET VBRC3I/V»,A\UHAKIC4K I ARTIK«~ BÎfZ AZ PAHA,T PmHAMI Mi*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1955
  • JOHNNY HAZARD Çizen:Frank Robbins &BUVOf9UM.MAieşAtJP.ize PB GÜLE C3ÛL.E e*y joHMNy»».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1955
  • iiiiiiiilPM POÖRU KOCAMA €4&ft» I TALEP» nal VAtSAYA I»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1955
  • Londranxn «Dance Hall» lerinden «Astoria* run iç görünüşü.«Mecca» da,binlerce genç böyle eğleniyor.İngiliz gençliğini,geceli gündüzlü eğlendiren yer:DANS SALONLARI Buralarda "Sizi dansa dâvei edebilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1955
  • Geceleri neler görüyorum Ben,«Milliyet» in,geceye açılan bir çift minicik gözüyüm.Karanlığı bilmece gibi çözmeye çalışmak bilseniz ne zevk!Çok defa,içimde saatlerin loş yorgunluğu,eli boş dönerim.Faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1955
  • Üç polis memurunun celplerine karar verildi Birinci Ağır Ceza Mahkemesi,şahit olarak dinlenmeleri için çağrıldıkları halde mahkemeye gelmiyen üç polis memurunun polis marifetiyle celplerine karar verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.01.1955
  • MURAT GÜLER Daha evvel gelen:4139 S.Vardar,T.Orak,H.Ergün,M.Ilgün,M.Dinçer,S.Aker,K.özergin,J.Pamucak.M.Günalp.P.Emre.F.Dündar,E.Erkjulu.Jir Öz.A.Bursalı,T.OrgUl,M.Yurdakul,8.Çilesiz,N.Şentürk,V.Cimco
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.01.1955
  • Kızıl Çin'in bir istilâ hareketi akim kaldı Formoza yakınındaki Kaoteng adasına çıkartma yapmak istiyen komünist gemileri şiddetli topçu ateşi altında geri çekildi [ASSOCIATED PRESS)şebbüsünü durdurmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1955
  • Sir ana 3 günlük t Baştaraft 1 incide hendeğe atıp öldürmekten sanık.Yanındaki annesi de Zehra Birol Yaş 60 İstanbul)bu cürme iştirakten sanık.Hâdise belki hafldi zatinde pek o kadar mühim olmayan,ems
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1955
  • Menderes'in Gülekl tebriki t Baştarajı l incide tiği haysiyet duygusu ile hareket etmek hepimiz için şerefli bir vazife olduğu kadar,memleketimiz için de maddi,manevî kuvvet kaynağı teşkil eder.Bu yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1955
  • Hizmet Dışı Gemilerin Satışı Maliye Vekâletinden)Parti Geminin Muham-Muvak-Bulunduğu ihale tarihi Saat No:adı men be-kat te-mahal deli minat 1 Dumlupınar 151.697 8.834.85 Gölcük ile Ka-18/2/1955 11.de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1955
  • Nezle,Grip Bronşit ve Boğaz ağrılarından Korunmak ve kurtulmak için FORMAMİDE PASTİLLERİ En emin bir vasıtadır.Eczanelerden arayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1955
  • AÇIK EKSİLTME İLÂHI Üsküdar Mithat Paşa Kız Enstitüsü Müdürlüğünden Üsküdar Mithatpaşa Kız Enstitüsünün 3783.16 lira keşif bedelli onarım işi açık eksiltme ile yaptırılacaktır.Bu işe ait muvakkat temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1955
  • HICKI Pazartesi RUMÎ 1374 24 1370 Onıa-ilycl-Ocak evvel Ocak 29 1855 11 VAKİT VASATİ EZANt öğle 12.28 7.11 Güne5 7.1» 2.05 İkindi 15.00 945 Akşam 17.15 12.00 Yatsı 18.49 145 tmsâk 5.35 1241 S-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1955
  • Hiiiliuet Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı itlerini fiilen idare »rt!ABDİ İPEKÇİ Basıldığı J/er t MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 83 Tl*.6 Aylık.17 TL 3 Aylık 9 TL.1 Aylık.3 T.L.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1955
  • İstanbul Asliye 2 nci Hukuk Hâkimliğinden 1953/627 Sıdıka Kazek'in nizâsız ve fasılasız 35 seneden beri mâlik sıfatiyle yedinde bulundurduğundan hahsile Kasımpaşa Hacı Hüsrev Köprüsü sokak 1,3,5 No.lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1955
  • Dıımlupınar dâvasına yeniden başlanıyor t BaştaraU bir.ide eetirerek knrarı tasdik etmiş fakat Dıımlupınar süvarisinin hâdisede tedbiı sizliği ve ihmali olup olmadığının yeniden tetkiki için beraat hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1955
  • SOLDAN SAĞA:1 Doktor Bir hayvan yavrusu.2 Hepimizin geçirdiği hastalık.3 Romatizma benzeri bir hastalık.4 Çivi Doğum kabiliyetine ermiş.5 Hiddete en elverişli nokta Argo tû'biri)6 r-İnatçı Bir millet.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1955
  • Gökay'a yeni bir unvan verildi t Baştarafı 1 incide İkinci Dünya Harbine tekaddüm eden senelerde Ankara Tıp Fakültesinde hizmet görmüş olan Munich Üniversitesi Rektörü Prof.Marchionini tarafından söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1955
  • Arap Birliği Nısır'm teklifini reddediyor fc Baştarafı 1 incide Dünkü ve bugünkü Arap Başvekilleri toplantısında,Mısır,Irak aleyhinde bir karar almağa teşebbüs etmişse de,muvaffak olamamış ve Suudî Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1955
  • Bandırmada bazı köyleri su bastı t Bcıştarajı 1 incide ile Yahya köylerinde fasılasız surette yağan yağmurlar yüzünden buralarda su seviyesi iki metreye yükselmiş bulunmaktadır.Diğer taraftan,Karacabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1955
  • İyi bir ışık AMPULLERİ VARDIR!Topkapıdaki General Electric fabrikasında imâl edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1955
  • Beyoğlu 6 ncı Sulh Hukuk Hâkimliğinden:954/658 Ermanoho Beyoğlu İnönü Mahallesi Ölçek sokak No:56 İsmail Gürerler ve Vecihe Gürevler tarafından aleyhinize açılan ipotek fekki davasında yukarıdaki ikam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1955
  • Deniz Eğitim Kumandanlığından 1 Yassıada okulunun 18 ilâ 30/Ocak/1955 tarihleri arasında UÇAKSAVAR atışları ve 15-16-17 ve 18/Şubat/1955 tarihleri arasında da SU ÜSTÜ TOP ATIŞLARI yapılacaktır.2 Atışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1955
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Napolyonun parlayan yıldızı sönmeyecek miydi?Napolyon artık yüksek sosyetenin içine girmişti.Sekiz çocuklu ana,artık bu havaleleri,üzerlerindeki kocaman rakkamları yadırgamıyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1955
  • SOVYET YÜKSEK ŞÛRASI 3 ŞUBATTA TOPLANIYOR Moskova'da yapılacak toplantı için Amerika,ingiltere,Fransa ve Almanya'daki Rus Elçileri,merkeze Çağ r11 d ı [ASSOCIATED PRESS 1 LONDRA,23 Moskova Radyosu,Sov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.01.1955
  • Futbol Federasyonu Başkanı kim olacak?Ulvi Yenal'ın istifasından sonra başkanlık için en kuvvetli adaylar Orhan Şeref ve Necdet Azak'tır ANKARA 23 Hususî muhabirimizden)İstifasından evvel Federasyon B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1955
  • Hakem ne diyor?Dünkü Galatasaray Vefa maçını idare eden Avusturyalı beynelmilel futbol hakemi Steiner,kendisiyle konuşan bir arkadaşımıza,maçtan sonra şunları söylemiştir:c—Maç bir çamur deryası içeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1955
  • Adana lig maçları ADANA 23 Hususî muhabirimiz Oğuz Esmer bildiriyor)Liglerin 2 nci devresine bu hafta başlandı.Cumartesi günü Demirspor Işçispora 8-1,Seyhanspor Incirlikspora 2-0 galip geldiler.Bugünk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1955
  • Halter müsabakaları Dün Kurtuluş Kulübünde yapılan tecrübesizler terfi müsabakaları oldukça kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından takip edilmiştir.Alınan teknik neticeler şöyledir:1 Horoz sıklet:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1955
  • Boğaziçi Kulübünün yeni İdare Heyeti Boğaziçi Kulübü dün Arnavutköyündeki lokalinde fevkalâde kongrelerini yapmış ve yeni İdare Heyeti şu zevattan teşekkül etmiştir:Başkan:Abdullah Nemli,İkinci Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1955
  • Kızlar voleybol teşvik maçlarında Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi Kızlararası voleybol teşvik turnuvası müsabakaları dün sabah Teknik Üniversite salonunda başlamıştır.Spor tarihimizde Galatasaray ve F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1955
  • Sarajevo fzmirspor'la 1 1 berabere kaldı İZMİR 23 HUSUSÎ)Sarajevo futbol takımı bugün İzmirspor'la Alsancak stadında 1-1 berabere kalmıştır.Oyunun ilk devresi Metin'in attığı golle 1-0 İzmirspor lehin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1955
  • G.Saray dün M.Sporu yendi Sarı Kırmızılı takım karşılaşmayı ikinci defa verilen temditten sonra 58-53 kazandı eirinci küme beşinci hafta Basketbol lig maçlarının en mühimi olan Galatasaray Modaspor ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1955
  • FENERBAHÇEYE 376.50 GAL AT AS AR A YA 240 lira Teberruda Bulunuldu GALATASARAY:Ümit Sanver Mthmet İpekçi Kemal "Hatan Firaz Nikravan Ali İpekçi E.Zimetakıs Yeni Melek Yılmaz Aİtmışık Figür Dansevi Bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1955
  • B.Spor,Beykoz'a 1 0 mağlûp Dün sabah Şeref Stadında Cihad Ergün'ün idaresinde oynanan profesyonel lig ma» çında Beykoz,Beyoğluspor'u 1-0 mağlûp etmiştir.İlk devresi 0-0 berabere biten karşılaşmayı tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1955
  • Profesyonel Ligin 11 inci Haftası Sonunda Puvan Durumu 1 II O.G.B.M.A.Y.p.Galatasaray 11 9 2 28 7 20 Fenerbahçe 11 8 1 2 36 7 17 Beşiktaş 11 7 3 1 24 13 17 Adalet 11 6 2 3 22 13 14 Vefa 11 3 4 4 16 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1955
  • i:Yılın sporcusu anke-tine gelen cevaplar î i;6 ncı sayfamizdadir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1955
  • r mî&m ı1P'OWHMP»li.ı.ıcr* rlP'MUO TVı'i-ritT TUT $f)"f MÜDAHALE EDEMİYORLAR Vc*anm l/ertö*"*^ gole müdahale edemiyen üç kişi,Fuat,kaleci Orhan ve Ali.Kaleci hırsını alamamış «Allah kahretsin» der gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1955
  • Ordu Karması Luibliana'yı hakim bir oyunla 2-0 yendi Ordu futbol k m ak üzere ya ANKARA,23 Hususi Muhabirimiz Veli Necdet Arığ bildiriyor)Yugoslav Luibliana takımı bugün Ordu Karması karşısında mağlûb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1955
  • Ordu karması yarın Şam'a gidiyor Ordu Karması muhtemelen yarın uçakla Şam'a hareket edecektir.Bu hususta karar bugün verilecektir.Ordu takımımız Şam dönüşünde Adana'ya uğrayarak Türkiye Şampiyonu Demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor