Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.12.1954
  • v\*jpyni Ml i PUCCİNİ'NİN İLHAM Sl£r£2 ZIT.canlandıran «Casa Ricordi» adlı güzel bir film çevrilmektedir.Bu resimde.Rossini,Verdi ve Puccini gibi tanınmış bestekârların bayatı da gösterilmekte ve en t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1954
  • Verem Haftası erem Haftası* başlıyormuş.Afişlerde ve gazetelerde hep aynı terkip:«Verem Haftası*.Ne demek?Hepimiz o hafta içinde verem mi olacağız?Herhalde «Veremle Savaş Haftası» demek istiyorlar.Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1954
  • llllllltMIIIIIIIIHIMIIMlMIlIf^ î TÜRK YUNAN DOSTLUĞU SAĞLAM BİR TEMEL ÜSTÜNE KURULMUŞTUR lltl(
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1954
  • Bazı avukatların simsar kullandığı iddia ediliyor 20 kadar avukat,simsar kullanan avukatların meslekten uzaklaştırılması için Baroya müracaat ediyor [BEDİRHAN ÇINAB] Doktorlardan sonra şimdi de avukat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1954
  • AVRUPADA FIRTINA Şimal Denizinde iki gemi battı.Danimarka'da sedler yıkıldı,70 ölü var rASSOCIATED PRESS LONDRA,24 Şiddetli kış fırtınaları dün gece İngiliz adalarını ve Avrupanın büyük bir kısmını ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1954
  • Yağmurlar izmirde şehir hayatını felce uğrattı Halkın büyük kısmı evlerine salla gidip geliyor,iki katlı bir ev çöktü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 24 Üç gündenberi Ege havalisinde devam etmekte olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1954
  • BAŞVEKİL GELİYOR [ANADOLU AJANSI] ANKARA,24 Başvekil Adnan Menderes,beraberinde Devlet Vekili Dr.Mükerrem Sarol,Maarif Vekili Celâl Yardımcı ve Nafia Vekili Kemal Zeytinoğlu ile Başvekâlet Hususî Kale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1954
  • Fransa,anlaşması Meclisin kararı karsısında M başvurdu.Fransanın takınc Almanya im red etti lendes France itimat oyuna lığı tavır Amerika,İngiltere ve Almanyada teessür yarattı r ASSOCIATED PRESS 1* P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1954
  • IRÜÇHAN ÜNVER] BAHARDAN KALAN BİR GÜN kalma bir gün yaşanmıştır.Glines,sun boyunca,İstanbul'un tepesinden eksik olmamış ve sıcaklık f-8 dereceye kadar yükselmiştir.Bu sebeple,İstanbullular,daha kıs ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1954
  • brail bize üç milyon dolarlık kredi açıyor Bu sene mahsulün az olması yüzünden iki memleket arasındaki ticaretin normal seyri takip etmesi için İsrail bizden,başka maddeler alacak Bu sene mahsulün köt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1954
  • GÖZLERİ KAMAŞTIRAN IŞIK [A.P.Noel gecesi,ışık,aydınlık gecesidir.Bu münasebetle seçilecek bir kraliçeye «Işık Kraliçesi» demek doğru olur.İngiltere'de «Işık Kraliçesi» seçilmek,19 güzel kız arasında 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1954
  • Kiralara ait kal'î karar 6 ay sonraya bırakıldı Meclis,dün kiraların Yılbaşında serbest bırakılmaması hakkındaki teklifi tasvip etti ANKARA,24 MİLLİYET)Kiraların Haziran 1955 e kadar serbest bırakılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1954
  • Beria'mn 4 arkadaşı idam edildi Asılanlar arasında eski Sovyet Emniyet Vekili Orgeneral Abokumonf da bulunuyor ANADOLU AJANSİ] PARİS,24 Tass Ajansı bu sabah yayınladığı bir tebliğde,Sovyetler Birliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1954
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Amerikadan buğday geldi Amerika 11*» yapılan anlaşma gereğince,Türkiye'ye gönderilecek olan 600 ton buğdayın,9 küsur tonu dun gece Santa Venitia şilebi ile limanımıza gelmiştir.Bu buğday
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1954
  • İngiltere'de grevler gelişmek istidadında [ANADOLU AJANSI)LONDRA:24 30.000 Demiryolu işçisini teşkil eden İskoçya demiryolu işçileri sendikası Federasyonu 9 Ocakta başlanmasına karar verilmiş olan gre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1954
  • Bir Fizik Doçenti dün müşahade altına alındı Mehmet öyder'in,Teknik Oniversite Rektörünü düelloya davet ettiği de iddia ediliyor İstanbul Teknik Üniversitesi Senato üyelerini tehdit ettiği iddiasiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1954
  • iki Amerikalı Demirperdeyi seçti [ANADOLU AJANSI] VİYANA,24 Budapeşte Radyosunun bu sabah bildirdiğine göre,Amerikan tebaalı iki kişi,Noel ve Herta Field adlı bir karı-koca,5 yıl göz altı edildikten s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1954
  • IRÜÇHAN ÜN VER J af If nilCEDİ Atatürk Kız Lisesi öğrencileri dün saat 15 de,okul-ItUtlU IVUllObni formda bir san konseri vermişlerdir.Büyük bir muvaffakiyetle sona eren konserde ayrıca koro hâlinde ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1954
  • tki sanatkâr mahkemede Zeki Müren,Cahide Senku'dan 32 b i n lira tazminat istiyor Cahide Sonku Üe Zeki Müren arasındaki ihtilâf nihayet mahkeme de halledilecektir.İhtilâf m ana mevzuunu «Beklenen arkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1954
  • T A 4 Talihliyi il J13°-ARAuK'ta yalnız DEMiRBANK sevindirecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1954
  • [A.P.Qll Al TINDA If Al AM ^İİY(*une Ma|e*.va*da,yağan şiddetli yağmurlar,bir çok köy ve kasabaları tama-3U ML I I HUM IVMLMN IVU I men su altında bırakmıştır.Su baskını ile birlikte bir çok yerleri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.12.1954
  • MALTEPE AJANSIMIZIN HUSUSİ KEŞİDESİ t 1?500 LİRA 1 kişiye $000 3000 Lira 2 500 1000 20 100 2000 30 80 1500 Porta ücreti Eankaya alt her y«rden mevduat kabul olunur.29 ARAUK Akşamına kadar 150 Liraya b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1954
  • Süt Neslihan'a bakarsanız,diye gülümsedi,benim hastalara nefis* ettiğimi sanırsınız.Vana telkin,mühim şeydir.Çok dem Haçtan daha müessirdir.Ama,bunu kendisi benden daha iyi yapabilir.Bahusus,sizin ızt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1954
  • Okullarda İkinci sömestr tatili bugün başlıyor Şehrimiz Ortaokul ve Liselerinde ikinci sömestr tatili bugün son dersi müteakip başlayacak ve 3 Ocak pazartesi sabanına kadar devam edecektir.İkinci kana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1954
  • Bugün İstanbul'un havadan filmi alınacak Pir İngiliz gazetecimi taraf ınd&n bugün İstanbul'un havadan filmi alınacaktır.İngiliz gazetecisinin bu hususta Dahiliye Vekâletine yaptığı müracaat müsbet kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1954
  • 55.000 liralık Yılbaşı fevkalâde keşidesi için 27 ARALIK PAZARTESİ Akşamına kadar ŞUBE VE AJANSLARIMIZDA Hesabınızı açtırınız,veya mevcut hesabınızı arttırınız.Hesabınızdaki her 150 liraya bir kur'a İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1954
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU:ŞAN:«Sahne Işıkları» Charlie-Chaplin Şarlo)Clarie Bloom Amerikan filmi İngilizce.AR:«Roma Tatili» Gregory Peck Audrey Hepburn Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Bağdat Melikesi» Paul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1954
  • KADIKÖY'de Kuşdilinde Yılmaz Enel'e ait 90 numaralı eve giren meçhul bir hırsız,bir fotoğraf makinesi,Uç takım elbise çalarak kaçmıştır.BAKIRKÖYDE Kartaltepe'de oturan Nakiye Öztemizler.polise müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1954
  • I îşte bir mesele ki.Talihsiz okuyucum 26 senelik karısını bo-şamış.İkisi yetişmiş,biri yetişmekte,üç oğlu var.Kaderin bir yıldırımı yuvayı dağıtmış.Nasıl kader?Şöyle:Kadm evvelâ bir doktorlar-sonra d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1954
  • Adliye Sarayı'nın inşaatında malzeme sıkıntısı çekiliyor Emniyet Müdürlüğü içinde Vilâyetin karşısındaki arsada yeni bir bina yaptırılacak Adliye Sarayı İnşasına devam edilmektedir.Malzeme darlığı yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1954
  • Bir Amerikan firması Türkiyede şube açtı «Numond» isimli bir Amerikan firması,Türkiyede maden arama işleri ile uğraşmak üzere Etibank'la ortak olarak bir şube açmıştır.Sermayesinin 2/3 adı geçen şirke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1954
  • Şehir Meclisinin dünkü toplantısı 25 dakika sürdü Şehir Umumi Meclisinin Aralık ayı fevkalâde toplantılarına dün de devam olunmuştur.Meclis saat 15.45 de Rahmi Duman'ın başkanlığında toplanmış ve günd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1954
  • Yakacık Sanatoryumu ay sonunda kapanıyor Müessesede yatmakta olan 44 hasta muhtelif hastahanelere nakledildi Yakacık Sanatoryumu,hissedarları arasında çıkan bir ihtilâftan dolayı,yeni sene basında kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1954
  • Bir mimarımız Fransa'da tetkikler yapacak Bu sene İzmir Fuarında yapılan müsabakada estetik bakımından birinciliği kazanan Fransız pavyonunu imar ve dekore eden,yüksek mimar ve dekoratör Prof.İsmail O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1954
  • Gangster mukallidi Ali'nin duruşmasına devam edildi Muhabank'ın Tünel'deki şubesini soymağa kalkışan gangster mukallidi Ali Cenan Çağıtay,dün de adliyede idi.Suçlunun duruşmasına 1 inci Ağır Ceza Mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1954
  • Piyasada inşaat demiri ve çimento bollaştı Piyasada demirin bollaştığı bildirilmektedir.Fransa'dan sevkedilen 2500 ton demir de yoldadır.İthal malı çimentolar 660 kuruştan 540 kuruşa kadar düşmüştür.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1954
  • Teessüründen intihara teşebbüs etti Arapcami Tersane caddesinde 242 numarada oturan Kemal Tilki adında birisi,kırışının ölümüne üzü-Ierşk,eline geçirdiği serum ampul-lerini kırmış ve su ile karıştırıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1954
  • Bazı maddelerin tevzii kontrol altına alındı Kauçuk,pulluk ucu,plâstik,nal ÇİVİSİ,lâstik gibi maddelerin tevzii ve murakabesi için yeniden «gerekli tedbirler» alınmıştır.Son gelen nal çivilerinin yüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1954
  • Çocuğunu sokağa bırakan ana yakalandı Bej gün evvel Kadıköyde Koşu yolunda bulunan 15 günlük erkek çocuğunun,Kısıklıda oturan Şenel adında bir kadın tarafından terkedlldiği anlaşılmıştır.Suçlu anne ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1954
  • Seyhan gemisi ooak ayına doğru limanımıza geliyor «Seyhan»,yeni yılın ocak ayı sonuna doğru limanımızda olacaktır.Amerika'dan alınan Seyhan şilebine 22 aralıkta Halifax limanında merasimle bayrak çeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1954
  • Ebe mektebi mezunlarının tanışma çayı veriliyor İstanbul Üniversitesi Ebe Mektebi Mezunları Derneğinin 954-955 ders yılı öğrencileriyle tanığma gaf yi,bu pazar saat 14 19 arasında Taksim Belediye Gazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1954
  • Peynir müstahsiline tene* ke tevzi edilecek Teneke bulamadıkları için zarar gören peynir müstahsillerine kesmen yardım edilecektir.Trakyalı peynircilere,gümrükte bulunan tenekelerin yüzde onu'nun tahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:BEFf CEVAD ULUNAY Tefrika No.86 Hüsmen sadece lâf ebesidir geçtiği yerleri bile hatırında tutmaz İkisi birden böğürtlen çabama daldılar Dedi,Beytullah ayağından teni giyilmiş kundur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1954
  • İyi çalışmayan Belediye memurları ceza görecek Belediye dairelerine yapılan müracaatlar en kısa bir samanda cevaplandırılacaktıristanbul Valisi,bu if için Belediye Teftiş Heyet:Reisini vajdfelendirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.12.1954
  • '«Mm Kendisinden çok bahsettiren kadın yıldız Marilyn Monroe 1954 yılının en muvaffak erkek artisti sayılan Marlon Brando 1954 Sinema dünyasının mühim hadiseleri ve mühim şahsiyetleri Sona ermek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1954
  • mıştır.Bo fütûn okuyucuların ınenüı edebilecekleri her şeyden bahse» de*.Sizin de merak ettiğinle aslını öğrenmek İstediğiniz bit sey Tana lütfen BANA SOR'a yazınız.İç Vecihi Özgen:Eski Mısırdan kalma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1954
  • Prens Aleksandr Moel'I nişanlıslyle geçirecek CENEVRE,2 4—Yugoslav Prensi Aleksandr,Noel tatilini nişanlısı Prenses Maria Pia ile geçirmek fixers dün uçakla buraya gelmiştir.Prens Aleksandr düğünün 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1954
  • Geyşa kızları,yeni yıla neşesiz giriyor ANADOLU AJANSI] TOKYO,24 Noel tatilinde hükümetin,memurları iş adamları ile golf oynamak ve gey^ı kulan ile eğlenmekten men eden karan geyşa balaman yeni yd ari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1954
  • Beş kişilik bir alto diri diri yandı [ANADOLU AJANSI] WILMINGTON,24 İkisi çocuk olmak üzere,beş kişilik bir zenci ailesi evlerinde çıkan yangın neticesinde diri diri yanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1954
  • Bir boğa,cinayet susundan aranıyor [TÜRKTEL] KALKÜTA,24 Kalküta polisi,cinayet suçundan bir boğa aramaktadır.Sokakta ihtiyar bir adamm boynuzlanarak öldürülmesi üzerine,Kalküta polisi her tarafa mesaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1954
  • TÜRK TİCARET 1 BANKASI i BEŞİKTAŞ Ajansı JH 29 Aralık 1954 Çarşamba günü açılıyor Zarif hediyeler Günlük hususî keşideler Çok zencin para ikramiyeleri,aparüman daireleri Her 150 Liraya bir kur'a numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1954
  • Faili meçhul bir cinayet Kör Kuyu cinayeti,dünden itibaren yine faili meçhul cinayetler;arasında yer almış ve aydınlatıldığı ¦anılan hadise tekrar' kalın bir esrar perdesi ile örtülmüştür.Vak'a 851 yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1954
  • [ANKA] AVA' THAI FT AVINA PİKTİ Sin0°Purda bulunduğunu,ayrı bir resimle geçen gün bildirdiğinin I UHLLI WW İnil ylİAİl TOfc meahvr Hollywood yıldızı Ava Gardner,bu hafta Romaya varmıştır.Fazla eşya iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1954
  • »IUUUİIIİIIHIMM.TAKTİ* DEM.B^ÎB YAPRAK ULUN AY "Samson» un ölümü Mukaddes tarihte Edebiyata,san'ata,musikiye en kuvvetli mevzu' olarak intikal eden bir hadise,vardır.Bu tarihi anekdot)u garb hattâ şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1954
  • Ali Han yeni bir sevgili buldu ^neWdende.ynlan Prens,şimdi Meksikalı bir kadınla dolaşıyor [TÜRKTEL] HOLLYWOOD,24 Rita Hayworth'dan sonra,tanınmış aktrislerden Gene Tierney ile nişanlanmış bulunan Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1954
  • Zamlı dolmuş tarifesi bu gün tatbik ediliyor Belediye Daimi Komisyonunca tasdik olunan yeni dolmuş tarifesi bugünden itibaren tatbik edilecektir.Şoförler lehine tâdil edilen yeni tarifede,şehirdeki ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1954
  • ANKA)Bil RA^KA FARUK I Evvelce,Kral Faruk'un huzurunda dans U\J DHOAH rnl\Ul\eden,Mısır'ın tanınmış rakkaselerinden Leylâ,Mlen Almanyada,Frankfurtta'ki bir.gece kulübünde yüzlerce seyircinin önünde da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1954
  • İSTANBUL'UN TEK MERKEZDEN ISITILMASINA ÇALIŞILIYOR Pek yakın bir istikbalde elektriğinizi yakar gibi duvardaki düğmeyi çevirdiğiniz takdirde,eviniz şehrin bir noktasında kurulmuş olan merkezden gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1954
  • ESKİYE RÜCU MU Hanımlar telâşlanmasın:Eski iç çamaşırları modan canlanmıyor/Şu halde bu genç kızların üzerlerindeki ne?Evet,büyükannelerinin,gençken giydiği iç çamanrlart.Fakat bu sâdece bir Ingilix i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.12.1954
  • Yazanlar:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.86 Çeviren:NEYYİRE Günahlarımı bağışla Kalbimi günah yükünden kurlar 3 Çizen SABIHA BOZCALl «Gaza yolunda.Etienne Dinet'nln bu muhteşem tablom yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Yeni ay »ize bugün ve v jK bundan sonraki dört hafkajdp1 ta için,belki de hayâli-^SaL» geçmlyen,neş'eler getirecek.Aile veya lf muhitinizde gururunuzu okşıyan bir hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1954
  • SAĞLIK FİLMİ II *K!W-V-«a A.t,i 1 x;35 UNUTKANLIK Hazırlayan Dr.Recep FERDİ Resimler NEZİH Unutkanlık,hafıza merkezinin,tıpkı elektrik cereyanı kesilince karanlıkta kalan bir oda gibi şuurla olan rabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.86 öyleyse hemen gidiyorum,marifetinizi gösteriniz,dedi.Haldun oturduğu yerden doğrularak:Bayır,dedi,sizinle biraz konuşmak istiyorum.Oturunuz.Cingöz ona yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1954
  • ŞARK GAZİNOSU Fevkalâde eğlenceli Atraksiyonlu YILBAŞI GECESİ Masalarınızı ayırtınız.Maçka Tel:86560
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1954
  • İyi bir ışık AMPULLERİ VARDIR!Topkapıdaki General Electric fabrikasında imâl edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1954
  • Eskişehir Askerî Satın Alma Komisyon Riyasetinden 1 «Kapalı zarf» usuliyle Hava birlikleri ihtiyacı için 7 kalem elektrik malzemesi satın alınacaktır.Keşefi bedeli 27080 lira 52 kuruş olup,geçici temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1954
  • dtufciutıv Noel ve Yılbaşı münasebetiyle yuvanızı,en meşhur melodileri bulunan DURIU Plâkları ile şenlendiriniz.Ayrıca,aşağıdaki filmlerde zevkle dinlediğiniz melodileri de yine DURİUM)plâklarında bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1954
  • Hazırlayan TUNCAN OKAN FİLMİN İSMİ OYNATANLAR REJİSÖR UZUNLUK CAM Charlie Chaplin Charlie Chaplin 139 dakikay**n Claire Bloom United Artist*.Sahne Işıklan Sydney Chaplin Amerikan)«Limelight» Nigel Bru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1954
  • Metresinin eski dostunu ustura ile yaraladı Küçükpazar'da oturan Osman Neşeli adında birisi,beraber yaşadığı Emine adındaki kadının eski dostu Hayri Diken'i ustura ile yüzünden yaralamıştır.Buna sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1954
  • Bazı semtler kuduz tehdidi altında Şehirde başıboş kedi ve köpeklerle yapılan mücadele hızlandırılmıştır.Ancak,teşkilâtın kifayetsizliği sebebiyle birçok mıntakalar tehdit altında bulunmaktadır.Bilhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1954
  • Bir ölümle Midi!hâdisesine elkondu Davacıyım efendim.Bana cSeni öldüreceğim,kafanı parçalayacağım» dedi.Şahitlerim var.Beşiktaş'ta ikamet eden Ayşe Ziynet Şahinler adında bir kadın,dün Müddeiumumiliğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.12.1954
  • ARSALARA GİDİLECEK Arsalar Florya batı sahilinde,Denizcilik Bankası Memurlar Kooperatifi arsaları ile inşa edilmekte olan büyük plaj,Otel ve gazino arasındadır.50 metre genişliğindeki Marşal Bulvarı T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1954
  • âzenler:Jose Sanalinas,Rod Reed WOAMSEfK BEV,IVi %d tn İKi JOHNNY HAZARD Çizen:Frank Robb'ms ^H ^2-iti Ü ffw V30ZÂ 1 ^fea İMİ »Hf AfeABAy)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1954
  • ^1 I Hel-J-kdte BİR ASK I MAVİ E$ARP TEFRİKA NO.2 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Nazanın kocası Suriyede ölür.Yalnızdır.Küçük kardeşine an-ğ I nelik etmektedir.Telefonla tehdit edilir.30.000 lirayı vermediği f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1954
  • $lr İlillllllllİ Sahici filmler Hep ayni vapurun yolcusu iseniz ve insan denen bilmeceden hoşlanıyorsanız,bâzan aşkı,ümidi,inkisarı ve sosyal problemleriyle bütün bir hayat hikâyesinin gözünüzün önünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.86 Sarafina genç ve oldukça güzel bir kızdı Smith bu arada kızın göbek adının Serafina olduğunu öğrendi.Genç kız,İngilizce,kendisini gayet sempatik bulduğunu,babası hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1954
  • TURK PHILIPS TİCARET R.Şyazıhanesini aşağıdaki adrese naklettiğini sayın müşterilerine bildirir.Ay az paşa,Gümüşsüyü Caddesi Teknik Üniversitesi karşısı Yeni Telefon Numarası:86895
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1954
  • 111 11 11111111111111 111111 I 11111111111111 IHI 11111 11 I 1 I 11111 11 111111111 1.1111111 1.1111111 11111 f^.Inisem çeşme başına Altmış sene kadar evvel Bursa'da zengin bir ailenin güzeller ğ güze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1954
  • Sheppard hâmile karısını Hakikaten öldürdü mü?merikanın yüksek sosyetesine mensup olan genç hekim,mahkûm iduğu hâlde,bu cinayeti örten esrar perdesi hâlâ büsbütün kalkmadı NEW-YORK,Hususî)Birleşik Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1954
  • SEYHAN ŞİLEBİ TESLİM ALINDI S ASSOCIATED PRESS I HALIFAX [KANADA],24 Kurban edilen koyunun kanı pruvasından akarken,Norviken adındaki Norveç şilebi Türk mürettebatına teslim edilmiştir.3.097 tonluk b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.12.1954
  • ANANEVİ YENİ YIL HEDİYESİ r#¥v EŞARPLARININ 1955 YENİLİKLERİ Sırf ipek sûra boy:85 x 85 El ile yapılmış 9 desen 6 muhtelif renk Fi:28.60 TL.Turistik ipek kare boy:85 x 85 4 desen,12 muhtelif renk Fi:7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.12.1954
  • Gazeteciler Cemiyeti ve İstanbul Gazeteciler Sendikası Yapı Kooperatifinden TEKLtF tSTEME ÎLANI 1 istanbul'da Mecidiyeköyünde Büyükd«*re asraltı üzerinde Eseııtepe'üe kooperatiflerimize ait arsalarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1954
  • Gayrimenkul Satış İlânı İstanbul Emniyet Sandığından:Emine Aykın A.14882 hesap numaralı borç senediyle Sandığımızdan istikraz ettiği 1000)bin liraya mukabil Fatih eski Hacı Hasan yeni Sinanağa mahalle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1954
  • Istanbul Belediyesinden:Kum,Çakıl,Bitiim,Meşe ve Gürgen odunu alınacak 1 Belediye Fen işleri Müdürlüğü Yollar Şubesi için 2000 M3 kum ile 500 M3 çakıl,cem'an 39.000 lira tahmin bedeli çevresinde satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1954
  • Yalova İlçesindeki Motorlu Kara Taşıma Vasıtaları Sahiplerinin Nazarı Dikkatine İstanbul Defterdarlığından:Yalova ilçesinde mevcut motorlu kara taşıma vasıtalarının 954-955 yıllarına ait olup istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1954
  • Sümerbank Malatya Pamuklu Sanayi Müessesesinden:Pazarlıkla Satış İlânı 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı mallar 12/Ocak/1955 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 de Malatyada müessesemiz sinema sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1954
  • Beria'nın 4 arkadaşı idam edildi Bc&arajı birincide Tass Ajansı tarafından verilen haberden anlaşıldığına göre sanıklann muhakemeleri» Leningrad'da Sovyet Yüksek Mahkemesinin asker!kısmında 14 ilâ 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1954
  • 5 if lOtK Durban* DEMİRBANK BUGÜN SON GUN DUB Gişelerimiz saat 20 ye kadar açıktır)DEMİRBANK,SİZE İYİ ŞANSLAR titER.X JKişıy Aputnuı JLiaıresı 100 kişiye Altın İkramiyesi Cumh.100 Kişiye Para İkramiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1954
  • İSTANBUL 1227 Açılış ve program 12 30 Beraber şarkılar.Çalanlar:Hakkı Derman.Şerif İçli.Necdet Yaşar.Çüneyd Orhon 13.00 Saz eserleri Nubar Tekyay.Ercüınend Batanay 13.15 Şarkılar Okuyan Zeki Müren.Çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1954
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir vilâyet Keder Yakın değil.3 Metelik etmiyen bir para Bir daha.tekrar.4 Ariyet cemi)S Büyük.6 Hârika çocuklarımızdan Sakallı bir bayvan.7 Kan kırmızı Bedel.8 Z ilâvesiyle hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1954
  • Bazı avukatların simsar kullandığı iddia ediliyor t Baştarafı birincide le etrafında görüşmüşlerdir.Şimdilik isimlerinin açıklanmamasını rica eden bu avukatların belirtitiğine göre,avukat simsarlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1954
  • Kiralara ait kati karar t Baştaraft birincide Bugün Mecliste bu kanundan başka 1954 bütçesinde münakaleler yapılması hakkında bir tasarı kabul edildi.Bu meyanda 5434 sayılı kanun gereğince Devlet hizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1954
  • Avrupada fırtına t Baştaraj\birincide sedleri takviyeye çalışmak mecburiyetinde kalmıştır.İngilterede 2000 askerin izinleri geri alınmış ve bunlar tehlikeli vaziyette-bulunan sedlere gönderilmiştir.Ho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1954
  • Fransa,Almanya anlaşmasını reddetti İBaştaralı Birincide mıştı.Bu durum karşısında Mendes France,Almanyanın yeniden silahlandırılması ve Kuzey Atlantik İttifakına kabulüne dair andlaşmaları pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1954
  • dolarlık kredi açıyor İsrail bize 3 milyon tBaştaraft Birincide leketimizden mal alacaklarını bildirmiştir.Hâlen hükümet mehafili ile temasta bulunduğunu ve Türkiyenin gösterdiği hüsnüniyet ve her iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1954
  • [Pazarlıkla Menkul Nal Satışı)İstanbul Defterdarlığından:Muhammen bedeli Teminatı Lira Krş.Lira Krş.12015 00 901 13 Fenerbahçe Ordu Akaryakıt Depo Müdürlüğünde bulunan dosyasındaki mevcut listede cins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1954
  • Polatlı Belediye Reisliğinden:Belediyemiz tarafından yeni inşa ettirilen Hamam 2490 sayılı kanunun 41 inci maddesi gereğince dört sene müddetle açık arttırma suretiyle icara verilecektir.1 Hamamın tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1954
  • 150 Metrekarelik 845 Liraya DENİZE NAZIR ÇAMLIK FEVKALADE ARSALAR Arsalarımız Istanbula 12 km.mesafede olup güzel Bakırköy ile zümrüt Yeşilköy arasındadır.Evvelce satışı yapılıp inşaatı tarafımızdan y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1954
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Şehir Hatları işletmesinden:1 İzmit körfez hattında çalışan gemilerimiz için istanbul'dan izmit'e her ay tahminen gönderilecek 250-350 ton kömürün nakli işi teklif alma sureti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1954
  • Beyoğlu İkinci Noterliğinden:istanbul Belediyesi Sular idaresi tarafından Levent Sülün sokak 44-46 d» mukim ismail Derici'ye yapılması mukarrer tebligatın ifası için gerek posta ve gerek Daire memuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1954
  • İLAN Fİ ATLARI Bağlık 30 T.L.Aynı ilânlar 4 veya 5 inci 2 ve 3 sayfada santimi)8 TJL.sayfada olursa 80 TJL.4 ve 5 sayfada «ntimi)6 TO* Neşriyat 4 veya tod »yilan sayfalan santimi)4 TJ.XX.Nişan,evlenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1954
  • HİCRÎ Cumartesi RUMÎ 1374 25 1170 KebiüJ-ahıt ARALIK Anlık a» 1954 11 VAKİT VASATİ EZANÎ M4 MS 12.14 T.28 14.33 9.48 16.46 12.00 18.24 1.39 5.36 1341 Güneı Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.12.1954
  • Fenerbahçe Bugün Fikret'ti ve Lef terli SARI LACİVERTLİ TAKIMIN SON MAĞLUBİYETTEN BEYKOZ KARŞISINDA ALACAĞI SONRA,MERAKLA BEKLENİYOR Galatasaray mağlûbiyetinden sonra,hararetli bir hafta geçiren Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.12.1954
  • Bu hafta yapılacak boks maçları Pazar günü Kadıköy Öğrenci Lokalinde Eski Halkevi)amatör ve profesyonel boksörlerin iştirakiyle mevsimin son boks maçları yapılacaktır.Saat 20.30 da başlayacak olan müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.12.1954
  • Ju «ene basketbol şampiyonasında favori olarak gösterilen Fenerbahçe'nin bundan evvel yaptığı bir maçta Altan'tn bir hücümü.Basketbol Şampiyonasının üçüncü haftası başlıyor Bu gece Galatasaray Vefa il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.12.1954
  • Galatasaray Altay'ı 0;sette yendi Türkiye voleybol şampyionasına dün gece Spor ve Sergi Sarayında devam edilmiştir.İstanbul şampiyonu Galatasaray İzmir şampiyonu Altay'ı 3 sette 15-7,15-7 ve 15-8 mağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.12.1954
  • fialafasaray Beşiktaş maçını radyo verecek Yarın Mithatpaşa stadında oynanacak Galatasaray Beşiktaş profesyonel lig maçı saat 14 ten itibaren İstanbul Radyosu tarafından nakledilecektir»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.12.1954
  • Sporculara Hediye Edilecek Kupa Pazar günü yapılacak elan Galatasaray Beşiktaş maçına,mUtucsem tarafından hususi surette yaptırdığım bir kupa,galibine verilmek üzere İstiklal caddesinde TUNCA mağarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.12.1954
  • Güreş karşılaşmaları İstanbul Güreş Ajanlığı tarafından tertip edilen B grupu Greko Romen güreş müsabakalarına bugün ve yarın saat 15 de Fâtih Güreş Kulübünde devam edilecektir.Yalnız B grupu kulüpler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.12.1954
  • m "T Milan'ın İsveçli iki yıldızı;S2SS£5i^3S bir isveçli,Gren ile bir arada.Gren,Nordhal,Liedholm üçgeni,Uveç millî 1948 olimpiyat şampiyonu yapmigU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.12.1954
  • ¦fa m W SATIŞI YASAK!İbrahim ÖRS «Ayva atmıyoruz,sise atmıyoruz,bayrak çekiyoruz.Geçen pazar günü yapılan Fenerbahçe Galatasaray maçında,seyircilerden bir kısmının,kocaman bir levha üzerine yazılı bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.12.1954
  • 'f.w Dün profesyonel lige dâhil kulüplerin murahhasları bir toplantı yaparak maç biletleri fiyatlarının arttırılması hususunu görüşmüşlerdir.Resim toplantıyı göstermektedir.ANKARA MEKTUBU Hava muhalef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.12.1954
  • [Yarınki maçın {Hediyeleri I aftanın büyük maçı yine ^f geniş bir alftka toplamış ş II bulunmaktadır.Okuyucu-larımız Galatasaray Be-şiktaş maçı için,telgraf,telefon v emektupla muhtelif hediyeler İ ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.12.1954
  • ML.İngiltere I.küme lig lideri Wolwerhampton,pazartesi günü,«Maklne Takım» Honved'i 8—2 'mağlûp etti.Bilindiği gibi,Wolwer,bundan bir müddet evvel de,Rua Spartak takımını 4—0 yenmişti.Bu sonuncu netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor