Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.12.1954
  • IA.P.J TÜP If If 171IIIII HAFİ TFIIFIIIIKİ Noel münasebetiyle,Washington-da,özel bir radyo yayınında,WnlW IVIA^inin nUU I muhtelif milletlere mensup kızlar Amerikan halkına iyi temennilerini bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1954
  • İhtikârla mücadele için yeni tedbirler alınıyor "Muhtekirleri ağır şekilde cezalandıracak bir karar hazırlandı Levent Esmer Hususî Muhabirimiz] ANKARA,23 Hükümet kâr hadleri kararnamesinden başka ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1954
  • I ANKA] GÜZELLİK KÂFİ DEfiİL'AHİSt mak "«kikatcıı kolay değil.IVMrl UbUlbı/c| olmanın yıldızlığa yükselmek irin kâfi geldiğini zannedenler yanılırlar.İşte ishali:Patty Morgan,görüldüğü gibi,istisnai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1954
  • ANKA] CASUS KADIN SEKS tıp kalkmak suretiyle bazı sırları ele geçirip Ruslara devreden Alman kadın casusu Migord Margarethe 5 sene hapis cezasına çarptırılmıştır.Besimde 24 yaşındaki casus kadın,mahkû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1954
  • Radyoların neşriyatı tenkidlere uğradı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)ANKAKA,23 Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü bütçesi bugün Bütçe Komisyonunda çok hararetli geçmiştir.Söz alan muhtelif mebuslar,radyola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1954
  • İlk buğday partisi bugün geliyor S.S.Santa Venecia gemisi,Amerika'nın Türkiyeye göndermeği taahhüt ettiği ilk buğday partisini bu sabah saat 9 da İstanbul limanına getirecektir.S.S.North Pailod isimli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1954
  • Bayarın Erzurumda yaptığı tetkikler I HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN 1 ERZURUM,23 Reisicumhur Celâl Bayar bugün beraberinde mebuslar,Üçüncü Ordu Kumandanı ve Vali olduğu halde,Dumlu'ya giderek Tümen birlikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1954
  • Amerikanın askerî yardımı arttırılacak Temsilciler:Meclisi üyesi Yorty,Amerika'nın en çok Türkiye'ye itimad ettiğini söyledi [İZZKT S.SEDESr «Türkiye'ye yapılan Amerikan Askerî Yardımını elimizden gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1954
  • İİPİİ »ği «lift [A.P.nıı DAÜftlfl AD UACII 1 Hollywood'da,Columbia Stüdyosu pro-DU uAuAKLAn IIMdlk I düktörleriıuten Jonie Taps,geçenlerde yeni bir filmde rol alacak «Dünyanın en güzel bacaklı kızı» n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1954
  • r ¦Jit mw ^ii.W Sr~ ^hri.i iilill1 d#rt1'» -v PALAMUT BOLLUĞU ISAMİ ÖNEML1I Evvelki gün 50 bin kilo balığın denize dökülmesi üzerine ilgililer,bu milli servetin hebâ edilmemesi için çâreler aramağa ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1954
  • I" Mısır Türkiyeden uzaklaştırılamaz Gazeteciler heyetimize bir" beyanat veren Abdünnâsır:«İki memleketi birbirinden uzaklaştırmak için yapılan teşebbüsler mağlûp olmuştur» dedi.[ANKA AJANSİ] KAHİRE,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1954
  • İrak Elçisi şehrimizde Büyük Elçi Dr.İbrahim Akif El Alusi,Başvekille birlikte Bağdada gidecek Irak'ın Ankara Büyük Elçisi Ekselans Dr.İbrahim Akif El Alûsî,evvelki gün motorlu trenle Ankara'dan şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1954
  • Şiddetli yağmurlardan sonra Izmir seller altında kaldı Sellere kapılan bir adam boğuldu beş çocuk da güçlükle kurtarıldı.Trafik sekteye uğradı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,23 İki gündenberi devam ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1954
  • Dünkü sıcak ve yağmur Mevsimin ilk karının Yıl Başında yağması bekleniyor Sıcaklık,dün İstanbulda bir aralık 14 dereceye kadar yükselmiştir.En düşük sıcaklık 7 derece idi.Hava çok bulutlu geçmiş ve sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1954
  • Köprülü,dün Paris'ten döndü l' Paris'te yapılan Atlantik Paktı Vekiller Konseyi ile Avrupa Konseyi toplantılarına iştirak eden Hariciye Vekili Prof.Fuat Köprülü,dün akşam saat 16.15 de İstanbul'a muva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1954
  • Senato üyelerini tehdit eden doçent Teknik Üniversiteden ihraç edilen Doçent Mehmet Özder'in Rektör ve Profesörleri tehdit ettiği iddia olunuyor İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesine bağlı Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1954
  • Hmfm b*s iS.v mjt.m\¦a.BSfv tf» L« SAMI ÖNEMLİ)JİAMSwalt'ı«ı rfaaaaMaua l/itildi Amerika Hükümeti tarafından Türk donanmasına verl-ueroe denizaltısı donanmaya katildi len ceme.deni»u»ı,di.« at 14.30 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1954
  • ALMAHYAYA HE TON HUBUBAT Son müzakerelerin neticelerim izah memleket arasındaki mübadele hacminin sür'atle artacağını söyledi [ANADOLU AJANSI] ANKARA,23 Türk Alman ticaret müzakerelerinin sona erdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1954
  • BAYAN NEHRU'NUN YEMİ VAZİFESİ ^iSTİğL' tere'ye tâyin edilen ilk kadın yüksek komiseridir.Bayan Pandit,bu hafta,Kraliçe Klizabeth'e itimatnamesini takdim etmiştir.Hint Başvekilinin karısı ulan Bayan Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1954
  • TUVALET^MÜSABAKASI ANTALYA PORTAKAL GECESİ 21/Ocak/1955 Cuma aksamı TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSU nc*a Seçenin en güzel tuvaletini giyecek Dam'a cehrimizin en tanınmış terzileri neler,neler dikecekler.Anta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1954
  • KOLEJ'İN YEMEKLERİ Mektep idaresi hâdisenin i'zâm edildiğini ve şikâyetlerin «mevsim icabı» olduğunu iddia ediyor [FAHİR ERSİNİ Bebek Amerikan Kolej indeki €ye meğe boykot» hâdisesi,Maarif Müdürlüğüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1954
  • Bayat yemek Bebekteki Amerikan Kolejinin yatılı talebeleri kendilerine bayat yemek verildiği için boykot ilân etmişler.Memnun olduk.Boykota mı?Hayır,bayat yemek verilmesine.Çünkü önünde yıllarca sıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.12.1954
  • DAĞLAR KRALI Tefrika No.85 Yazan:REF* CEVAD ULUNAY Binbaşı vurulduktan sonra Eihem muhitten uzaklaşmak zorunu duydu tEthem Ağa,ben camie gideyim.İstanbul gazeteleri,«Yanıkağıl» ¡akasını Edhemle avenes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1954
  • "5H MÖSTESNA VASIFURA SAHİP ÇORAP.BACAKLARINIZA SİHİRLİ BİR GÜZELLİK VERİR.MODERN ^mâ*^ Mm 1 wm Hi 1 i M m WmMw/ii 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1954
  • Birden sahilden bir toz bulutu yükseldi Ağaçlar korkunç bir hışırtı kopardı.Evde bir kaç kapı ¡e panjur çarptı.Ve köpüren deniş kumsala öylesine saldırdı ki,bizimkiler adetâ bir paniğe uğradılar.Gökyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1954
  • 'SOĞAN-SARMISAIT İÇKİ TÜTÜN v« LVÜCÜTTEN İNTİŞAR EDEN NAHOŞ KOKULARI KLOROFİLLI Mental TABLETLERİ derhal imha eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1954
  • Ölüm Köstence eşrafından İzzet Bey kızı,İşkodra İstinaf Reisi merhum Halis Eşref Bey zevcesi,göz mütehassısı Doktor MUfid Halis Yurdakul'un ve Nezihe Ocak'ın anneleri,Zebure Yurdakul ve Balıkesir Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1954
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU:ŞAN:«Sahne Işıkları» Charlie Chaplin Sarlo)Clarle Bloom Amerikan filmi İngilizce.AR:«Roma Tatili» Gregory Peck Audrey Hepburn Amerikan filmi tngillzce.ATLAS:«Bağdat Melikesi» Pau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1954
  • MEVLUT Kâzım Malkoç'un torunları ve Yeni Türk N.Anbarı sahibi Nâzım Malkoç'un oğullan Engin Malkoç'un ölümünün 40 ncı günü ve kardeşi Ümit Malkoç'un ruhlarına 24.12.954 cuma günü öğle namazını müteaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1954
  • İ Spora dair bir kaç düşünce ğ^ ENÇ ve zeki bir sporcu arkadaşın iki ıstı-^JJ rabını dinledim.Birincisi,gençliği kahvelerden ve içki gibi kötü alışkanlıklardan İ kurtarabileceği için bir inkılâp müess
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1954
  • On dört yaşında bir kız randevu evinde yakalandı Kocamustafapaşada Bedri Çamlıbel admda biri tarafından işletilen randevu evinde Sevim Oktav adında 14 yaşında bir kız ocuğu yakalanmıştır.Muayenesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1954
  • E.P.U.dışı memleketlere küsbe,yağlı tohumlar ve mercimek ihracı İçin gelirimiz tacirlerine verilen kontenjan bitmiştir.Buna mukabil Ege bölgesine İsabet eden kontenjan İse henüz ihraç edilmemiştir.Tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1954
  • Sergi Sarayında yapılacak Yılbaşı eğlenceleri Spor ve,Sergi Sarayında tertiplenecek olan Yılbaşı eğlencesinin hazırlıkları ilerlemektedir.Belediyede teşkil olunan bir komite,1954 ü 1955 yılına bağlıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1954
  • Bir ilk okuldan Atafürkün büstü ve bayrak çalındı İstanbul polisi ticanî olduğu tahmin edilen bir hırsızı aramaktadır.Henüz hüviyeti tesbit edilmiyen hırsız,evvelki gece Taşlıtarladaki Yıldıztabya ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1954
  • Genç bir kızı sokak ortasında öptüler Nişantaşında oturan Gülruh İsminde genç ve güzel bir kız,evvelki akşam evine giderken,meçhul bir kimsenin tecavüzüne uğramıştır.Genç kızı kucaklayarak bpen müteca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1954
  • Belediyenin elinde 50.000 çeki stok odun var Belediyenin mahrukat tanzim satış depolarında,iki ay cinde 5000 çeki odun ve 1500 ton da mangal kömürü satılmıştır.Hâlen şehirdeki muhtelif depolarda ihtiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1954
  • Tıbbî imalât için yeni talimatname Sıhhat Vekâleti tıbbî ve ispençiyari müstahzarat imalâthaneleri için yeni bir talimatname neşretmiştir.21 maddeden ibaret olan talimatnamede imalâthane açma şartları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1954
  • ÖLÜM Emekli Muhabere Albayı ALİ GALİP TELSEREN* in cenazesi 24.12.954 cuma günü Kadıköy Osmanağa Camiinden öğle namazını müteakip kaldırılarak K.Ahmet'de aile kabristanına defnedilecektir.Mevla rahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1954
  • Mecidiyeköyü ve civarında maskeli hırsızlar türedi Şebeke halinde çalıştıkları anlaşılan hırsızlar bir banka müdürü ile bir doktorun evini soydular Görsen tanır mısın?İmkân yok buna.Yüzlerinde maske g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1954
  • Beşlktaştakl soğuk hava deposu işletmeye açılıyor Beşiktaştaki Soğukhava Deposunun inşası tamamlanmıştır.İstanbul Belediyesi,Et ve Balık Kurumu ile Toprak Ofisi tarafından müştereken yaptırılan tesisl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1954
  • BUGÜN AKŞAMA KADAR İKt AY VADELİ BİR HESAP AÇTIRIRSANIZ YILBAŞINDA 100.000 URA KAZANABİLİRSİNİZ.AYRICA:300 KİŞİYE ALTIN ve PARA İKRAMİYELERİ Her 100 Liraya bir kur'a numarası)GARANTİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1954
  • Bir genci bıçaklayan baba 13 yıl hapse mahkûm oldu Kınalıadada kızı ile danseden Bülent adında bir genci yaralayan Salih Atılgan,dün 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinde 13 yıl,7 ay ağır hapis cezasına mahkû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1954
  • Tiyatro'nun kültür hayatındaki rolü Şehir Tiyatroları Rejisörü Max Meinecke tarafından dün sat 17.30 da Eminönü Öğrenci Lokalinde bir konferans verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1954
  • ME VLİD Ailemizin çok kıymetli ve sevgili büyüğü KÂZIM İŞMEN'in vefatının 52 nci gününe tesadüf eden 26/12/1954 pazar günü Beyazıt Camii Şerifinde öğle namazını müteakip,merhumun ruhuna ve bilcümle eh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1954
  • İstanbul esnafı Belediye ile işbirliği yapmak istiyor 100 bin üyesi olan Esnaf Dernekleri Birliği idarecileri,İktisat Müdürlüğünden şikâyetçi Hükümetle esnaf arasında yakınlaşma nasıl temin edilebilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.12.1954
  • IIII1IIII1I1I11IXIK 11111 11111 11 11 I I.1111 1111II111.1111II111111 11111II11 III 11I II TAKVİMDEN YAPRAK i ULUN AY I Ey kimsesiz âvâre torikler!İ vvelki gün elli ton balığı denize dökdük.Sebeb?Balı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1954
  • Ava Gardner eski kocası ile birlikte film çevirecek Frank Sinatra ve Ava «St.Louis'Ii Kadın» filminin çevrilmesi için stüdyo tarafından yapılan teklifi kabul ettiler [ASSOCIATED PRESS] HOLLYWOOD,23 Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1954
  • 25 Aralık tarihine kadar TOO Lirahk Bir hesap açtırınız hesabın» varsa çoğaltma Her 100 lira için 11cur'a numarası verilir Galata-Sirkeci-Kadıköy-Çarşıkapı-Osmanbey Izmir-Menemen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1954
  • 55.000 Liralık Yılbaşı fevkalâde keşidesi;için 27 ARALIK PAZARTESİ Akşamına kadar ŞUBE VE AJANSLARIMIZDA Hesabınızı açtırınız,veya mevcut hesabınızı arttınmz.Hesabınızdaki her 150 liraya bir kur'a İST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1954
  • 3ir.DEMİRBANK VEZNE ŞEFİ DİYOR Kİ:25 Aralık Cumartesi günü öğleye kadar en az 150 liralık bir hesab açarsanız size bu ikramiyelerden maada,bir de apartıman dairesinin tapusunu verebilirim.Bu kegidede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1954
  • GARANTİ BANKASI Hediyeleriniz Sizi Bekliyor Yılbaşına Kadar Hesap Açtırınız «WMMMMKIIWMMVIM İSTANBUL:i.KÜÇÜKMUSTAFAPAŞA Açdış:27 Aralık 1954 Pazartesi TAŞLITARLA,Göçmen Mahallesi Açılış:28 Aralık 1954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1954
  • Bu sütün okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de merak ettiğiniz aslını öğrenmek istediğiniz bit ¦er ¡arsa lütfen BANA SOR'a yazınız.Fikret Ceyhun:Bir insanın,gıda yerine gerekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1954
  • D.Pekin seyahatine hazırlanıyor Dağ Hammerskjold seyahatinin haysiyet kırıcı bir şey olup olmadığını!soran bir gazeteciye "Kimseden bir şey dilenmeğe gitmiyorum,dedi)rASSOCIATED PRESSl NEW YORK,23 Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1954
  • İstanbul Teknik üniversite radyosunun onfaeş günde bir yayınladığı televizyon programında ilk olarak yer alan televizyon temsili bir kaç idealistin evlerinden alıp getirdikleri eşya sayesinde oynanabü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1954
  • Kâhin doktorun bir u an ft [Dünyanın batacağım iddia eden doktorun kız karfdeşi mahkemeye müracaat ederek ağabeysinin deli olduğunu iddia etti rASSOCIATED PRESS!E LANSİNG,23 Salı günü kıya-|met kopaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.12.1954
  • Yaranlar:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.85 Çeviren:NEYYİRE SENE ÖNIKI AYA GÖRE TAKSİM EDİLDİ ilkin tekbir çekmek suretiyle Cenubi Hakka tazimler dildi.Ve Peygamber,ümmetine,karılarını hoş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1954
  • uim OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Tam bayrama hazırlanma f^Jk günü.Yılbagı arzularınıfj^JP zı bugün,öğleden sonra ^ML yapınız.Çok hayırlı olacak.Akşam,tatlı yenilikleri* dolu.Gündüzü iyilik,gecesi nef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1954
  • SAĞLIK FİLMİ SAĞLIK ve EKONOMİ mm m.Hazırlayan Dr.Recep FERDİ Resimler NEZİH Sağlık «İmimizin «Hayat Şartları» hakkındaki şeridi İle alakadar olan sayın okuyucularımızdan mektuplar aldığımız için bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1954
  • KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNDE beş büyük,iki küçük parça eksikti.Belki kadınlar almışlardır.Bunu düğündüm.DeğiL Prensesin defterinde iki kolleksiyondan bahis var.Kapalı bir işaret.Fakat ben onu çözdüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1954
  • Gloria De Haven,gazetemiz vasıtası ile bütün lıayranlarına,yeni senenin mes'ut geçmesini temenni ediyor.Foto:UNIVERSAL)Saat tam 24.Hollywood evlileri» birbirlerinin yeni yıllarını,Janet Leigh Tony Cur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1954
  • MONTESİ 4-I I•1^ nıt'|.|aı.g»ıwi!Komünist Partisi faaliyette Montesi hâdisesinin iki kadın kahramanı:Adriana Bisaccie ve Anna Maria Caglio Montesi hâdisesine Dışişleri Vekili Piccionı'nin oğlu da karı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.12.1954
  • illl*",iltl*,1,1,Hel+kdtn I BİR ASK HİKAYES 1 MAVİ E$ARP TEFRİKA No.1 Nazan,adamın banka doğru yaklaştığını,bakmadan hissetti.Hep o adam.Kaç gündür,aynı ağır adımlarla nereye gitse,gölge gibi etrafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1954
  • Günlerden beri beklenen memleketin her tarafına dağıtıldı.Israrla nuMurnmu isteyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1954
  • BİZ KADINLAR Ilillilil!Neden boyanıyoruz?fin orada yok,başka «e Dh rde.yaya gideceksin deseler bir an' tereddfld etmem giderim.Bu genç kadını,sakın,sevgiliye hasret çekiyor san-i mayınız.Peşinden «ner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1954
  • Tasan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.85 Korsan gemisi zafer kazanmış donanma gibi karşılandı «w Korsanlar,Smith'i bir nevi kılavuz olarak kullanmak için almışlardı.Kendisine,gemiyi dosdoğru Kübadaki Rio M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1954
  • GÜNÜN IŞIĞINDA TARİH RE$AD EKREM KOÇU Yağmur Kuşağı Geçen Pazar Galatasaray,Fenerbahçeyi 3-1 yendi.Koca İstanbul bâlâ bu futbol sahnesinin akisleriyle çalkanıyor.Kahvehanede,meyhanede,çarşıda pazarda,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1954
  • İpek Sinemasındaki tadilât devam ediyor İstanbul Belediyesi tarafından sa tın alınmış bulunan eski İpek sinemasının tiyatro olarak kullanılması için yapılan tâdil inşaatı devam etmektedir.Halen mevcud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1954
  • Münhal Nahiye Müdürlükleri için imtihan yapıldı Muhtelif vilâyetlerde açık bulunan nahiye müdürlükleri için dün saat 15 de İstanbul Vilâyetinde bir imtihan yapılmıştır:İmtihana giren namzedlerin im» t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1954
  • Turk Tarihinden Tablolar Kıymetli ressam Münif Fehim Bey» Türk tarihinin en mühim hâdiselerini canlandıran kıymetli tablolar yapmıştır.Bu tablolardan herkesin istifade etmesini düşünen Nebioğlu Yayıne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1954
  • Yılbaşı münasebetile Şehir Hatlarında ilâve seferler kondu Denizcilik Bankası şehir hatları işletmesi,yılbaşı gecesinde İstanbul'da eğlenecek olan karşıyakalıların geç vakit evlerine dönebilmelerini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1954
  • IA J».J itfaiye eri ile konuşuyor Katedralin xirvesme tırmanan meçhul adam Viyanahlan telâşlandırdı Benim devlethanem burasıdır diye haykıran Hans Hofbauer,kendisini oradan inmeğe davet eden Rahibe,"B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1954
  • Cesayir.de yeniden çarpışmalar haşladı Dünkü çarpışmalarda iki taraf ta zayiata uğradı.Fransızlar geniş çapta tevkif hareketine giriştiler [TÜRK HABERLER AJANSI] CEZAYİR,23 Cezayir'in kuzeyinde Milliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1954
  • CİSCO KID Çizenler:Jose Sanalinas,Rod Reed V i «gg çgT-gsT'feTfeOT* ekthtJi» «oWsgg vg Ao+miX* tiowmw xakala**» L iirtNUN v^ t j^pug regcu» J Vah*,go AC» *tej rminraAM J amam*.[vwriteaiiseMl ^MrftU it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1954
  • JOHNNY HAZARD Cizen:Frank Hobbins 7—VAAW!KIL.ICJ CM 30Mk^s 1 VABMI9J.MS İGBI &jk Jagtom km
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.12.1954
  • 50 Beygirlik Alman DEUTZ DOYÇ)Dize!Traktörleri PEK YAKINDA GELİYOR ÇİFTÇİLERİMİZİN UZUN TECRÜBESİNDEN SONRA BUGÜN İSRARLA ARADIKLARI YEGANE TRAKTÖRLER GENİŞ LASTİK TEKERLEKLİ DEUTZ DİZEL TRAKTÖRLERİDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 24.12.1954
  • TEPEBAŞI 12 kişiden müteşekkil memleketin en büyük saz ekibi 1 Nubar TEKYAY 2 Şükrü TUNAR 3 Ahmet YATMAN •4 Şerif İÇLİ 5 Valantin 6 İsmail TEZELLİ 7 Mehmet KAVALA 8 Necdet GEZER 9 10—11 12 GECE GEÇ VA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 24.12.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI BEYOĞLU ŞUBESİ 7.ŞUBAT 1955 Tarihinde çekilmek üzere sayın hesap sahipleri arasında 40.000 LİRALIK HUSUSÎ İKRAMİYE PUNI TERTİPLEMİŞTİR Bu çekilişe katılmak için 30 Arallk 1954 Akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 24.12.1954
  • OTOKURS Otomobil ve makine kursa I S ocakta başlayacak devre için talebe kaydına devam ediyor.Bu devre iki ay devam edecek ve mezunlara ehliyet aldırılacaktır.Kursa 18 yaşını dolduranlar kabul edilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 24.12.1954
  • PAM-PAN GRAND CAFE RtSTORANTE Evlere sipariş üzerine hususî pastalarımız gönderilir.Kokteyl Nişan Düğün için her türlü sipariş kabul olunur.Her gün saat 5 ten sonra müzik Five O'clock The)Pam pan,öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 24.12.1954
  • 1 I ÇİMENTO Acele Ediniz İthal malı yüksek kaliteli Macar malımız gelmiştir.Denizde ve karada testim edilebilir.Müracaat Türk Şark Ltd.Şti.Asmaaltı çıkman No.12.Tel:20248,27895 v.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 24.12.1954
  • TÜRKİYE MÜMESSİLİ Koli.Ştt.Galata.Tophane,Rıhtım cad,Anu han 9/tel 44338 M—r—n«w_ur—ı telor.ozadas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 24.12.1954
  • Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğünden 1/1/1955 30/6/1955 devresinde Kurumumuzca yapılacak kesimlerden elde olunacak koyun derileri ile sığır bağırsakları toptan ve teklif alma yoluyla satılacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 24.12.1954
  • M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan 2.500.000 adet bakım formu ile 15.000 adet motorlu araç sicil defteri kapalı sarf usuliyle bütün malzeme müteahhide ait olmak üzere tab ettirilecektir.Muhammen bedeli 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 24.12.1954
  • Gazeteciler Cemiyeti ve İstanbul Gazeteciler Sendikası Yapı Kooperatifinden TEKLİF İSTEME İLANI 1 istanbul'da Mecidiyeköyünde Büyükd«re asfaltı üzerinde Esentepe'ae kooperatiflerimize ait arsalarda 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 24.12.1954
  • törfiıbetli havalarda GRİPİN KULLANINIZ baş,diş,adale,si« nir ve bütün ağ« rıları derhal teskin eder GRİPİN GRİPİN bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında çok faydalıdır GRİPİN lumbago,roraatiz*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • SB ¦es Ankara Radyosunun 19.30-19.45 seansı Muzaffer Akgün'ün Türküler Programına tahsis edilmiştir.Genç san'atkâr bu seansta meşhur olmuş halk türkülerini okuyacaktır.İSTANBUL 12.27 Açılış ve program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • BULMAĞA i SOLDAN SAĞA:1 Difteri.S Mayi mahrukat.İl D değmemiş Sonuna R alırgsa güzel kokar.4 Bir erkek is-mi.5 Kazanç Yeni anlamına bir kadın ismi.6 Bir işaret eda-İti Üstün akü.7 Müstakil kam •parças
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • Esat Mahmut Karakurt vazifesine iade ediliyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,28 Yenisabah gasetesi muharriri Esat Mahmut Karakurt'un vazifesine lada edilmesine Maarif Vekâletince karar verilmiştir.Esa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • Almanya'ya her yıl 500 bin fon hububat salacağız Bojtoro/Birincide Evvelki gün neticelenen müzake relerde ise Alman Hükümetinin,ikinci kademe olarak 22$ milyon marklık kredili siparişi garantiye bağla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • Pan aranıyor Gayri menindi»* tpaHMt adet 10.000,t adat 20.000 ve 40.000 Uta ile 60.000 Ura aranıyor.Acele «P.K.20 Kadıköy» adresine bildirilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • Hariciye Vekâletinden Vekâlet ihtiyacı için aşağıda müfredatı yazılı eşya kapalı sarf usuliyle satın alınacaktır.Muhammen bedeli 26655 liradır.Şartname ve numuneler Vekfilat Levazun Müdürlüğünde görül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • i-KELEPİR—Çocuklara mahsus oyuncak elektrikli tren satılıktır.Ayaz paşada Ankara Palas 16 Noya salı ve cumadan başka her gün müracaat edilebilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • HİCRİ Cuma bum!1374 24 137» Bebifil-ahır ARALIK Aralık 18 1994 11 VAKİT VASATİ EZANİ GÜnes Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.24 2.39 1244 7.28 1448 9.48 16.4S 12.00 18.24 1.39 5.3$ 1241
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • i-foehg&i Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAK Ta» işlerini fiilen idare 9den i ABDİ İPEKÇİ je»tunld%ğ% yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Sendik 38 J.L.6 Aylık 17 T.U 3 Aylık 9.T.L.1 Aylık.S TJL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • Senato üyelerini tehdit eden doçent Baştaraft Birincide lamıştır.Bunun üzerine durum,Teknik Üniversite Rektörlüğünce Müddeiumumiliğe bildirilmiş ve doçentin Adli Tıpça muayenesi istenmiştir.Mehmet Özd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • Amerikan askeri yardımı arttırılacak İBastarafı Birincide Şehrimizde bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresince,Asker!yardımdan faydalanan mem leketlerde bu yardımın tatbikatı üzerinde tetkikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • Mısır,Türkiye'den uzaklaşlırılamaz t Baştarafı birincide Uzun süren samimi bir hasbıhal sırasında,Başvekil Abdânnâsır,Türkiye ve Türk milleti hakkındaki samimi duygularını hararetli bir lisanla ifade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • Fırtına İngiltere ve Hollanda'da hasar yaptı r ASSOCIATED PRESSl LONDRA,23 Şimal Denizinde iki gün evel başlayan müthiş fırtınalar bugün de devam etmiş ve vapur seferleri intizamını tamamen kaybetmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • Yunanistanın nota şayiası teyit edilmedi 11 Şark Ajansı,tarafından Selim Sarper'in geri alınmasını isteyen notanın verildiği haberi Yunan Elçisi tarafından tekzip edildi Dün gece «Şark Ajansı» tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • Çorum vapuru karaya oturdu Fatsa önlerinde oturan geminin kendi vasıtaları ile kurtulacağı sanılıyor Trabzon'dan dönmekte olan «Çorum vapuru,Fatsa önlerinde karaya oturmuştur.Denizcilik Bankasına gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • Kolejin yemekleri Baftaraft Hâdiseyle leyli talebenin big bir alâkası yoktur.Vak'â,5*6 gündüz öğrencisinin okul kantinini boykot etmesinden ibarettir» de* nilmektedir.Okul idaresi ae diyor?Robert Kole
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • İzmir seller altında kaldı t Baştarafı birincide bilmişlerdir.Şehir civarında bulunan bir çok gecekondu ve dükkânlar tamamen su altında kalmışlardır.Bu gece belediyeye ait temizlik ekipleri ile itfaiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • Romen Folklor ekibi geliyor İkinci Dünya Harbinin başından* beri Uk defa olarak önümüzdeki hafta içinde veya 1955 yılının ilk günlerinde 20 kişilik bir Romen folklor grupu Bükreften şelırimize gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • Batı Almanya hariçteki temsilciliklerini arttırıyor [ANADOLU AJANSI] BOON,23 Batı Almanya hükümeti,hariçteki büyükelçilik ve konsolosluklannm adedini 171 den 200 e çıkarmağa karar vermiştir.Gelceek yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • Bayar'ın Erzurum'da yaptığı tetkikler ft Baştaraft Birincide «Ordumuz mensupları arasında geçirdiğim zaman,hayatımın müstesna ânını teşkil etmektedir.Bu defaki ziyaretim de öyle oldu.Büyük zevk,büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • Polonya'dan kömür ithal ediliyor önümüzdeki ay içinde gelecek 340.000 ton kömür trenlere tahsis edilecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,23 Memleketteki kömür buhranının önlenmesi ve Mİ hassa nakil vas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • Merzuka Akçam'ın müebbet hapsi istendi [ANRA AJANSI)ANKARA,23 Bundan bir müd det önce yabancı memleketlere döviz,kaçak egya ve uyuşturucu mad de götürmekten sanık olarak yargılanan Merzuka Akçam'ın dâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • Metin Toker'in tecziyesi isteniyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,23 Akis mecmuasındaki yazılarından dolayı Devlet Vekili Dr.Mükerrem Sarol tarafından Metin Toker aleyhinde açılan dâvaya Toplu Basın M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • İngiltere Kraliçesi iyi giyinemiyormuş [ANADOLU AJANSI] LONDRA,23 Senenin en iyi giyinen kadınlarının listesi hazırlanırken birçok gözler Buckingham Sarayına çevrilmiş bulunmaktadır.Fakat mütehassısla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • Dünkü sıcak ve yağmur ş)Baftaraft birincide Lodos vapur seferlerini aksattı Diğer taraftan evvelki aksam baş layan lodos fırtınası,şiddetini arttırmış olduğundan,dün öğleden sonra şehir hatları vapur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • Sarhoş bir komünist taslağı yakalandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN!Izmir,23 Vilâyetimize bağlı Cumaovası nahiyesinde oturan Mehmet Timur adında bir şahıs sarhoş bir halde kahveye girerek bir masanın üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1954
  • Kubilây törenle anıldı HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,28 İnkılâp şehidimiz Kûbilây bugün Menemen kalasında yapılan büyük bir törenle anılmıştır.Törende yüksek tahsil gençliği,Milli Türk Talebe Birliği v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.12.1954
  • Rüştü Dağlaroglu hasta Bir müddettenberi rahatsız bulunan Fenerbahje Umum!Kaptanı Rüştü Dağlaroglu Galatasaray maçından sonra tekrar hastalanmıştır.Dağlaroğlu'nun sıhhi vaziyeti İyi olup evinde istira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1954
  • Fenerbahçe'nin yarınki kadrosu dün belli oldu Dün yapılan antrenman esnasında bir tek Fener bahçeli taraftarı bile stadyumun içine alınmadı Geçen hafta Galatasaray karşısında açık farklı bir mağlûbiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1954
  • Voleybol maçlarında Altay Izmire)galip Türkiye Voleybol Birinciliği dün akşam Spor ve Sergi Sarayında başlamıştırizmir Federasyon birincisi Pamuk Mensucat gelmediğinden An kara şampiyonu Hilâl hükmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1954
  • Ki4ttplenleft4f ckerier BEYOĞLUSPOR:Profesyonel futbolcülerden sol açık Ömer ve sağ uç'.'c Yaşar kontratlarını lâğvederek Karagücüne girmişlerdir.Amatör futbol takımı Robert Kolej takımıyla kollej sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1954
  • 1lğMwmmn v IDXX'tIZ*00^,KADIN T/V-"1 9AQUELIN ERfKALI TAYYARECİ gOCHRAN.BIR.ETLİK a) ai*t 1 SERİ GÜZELLİK ENSTİTÜSÜNÜN SAHİBİ OLUP AYNI ZAMANDA UE8 DÜNYA REKORUNU ELİNDE TUTMAKTADIR.CLEvELANO'OA YAPIL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1954
  • Dün ve bugün Bülent AKKURT Daha,«Dün» denilecek kadar kısa bir zaman evvel,memlekette basketbol ¦porunun yayılıp tutunabilmesi İçin,basın'dan daha büyük bir destek tanınmadığını söyleyen ban şahısları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1954
  • Orhan Şeref tekrar vazifeye alınıyor [HUSUSt MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,23 Kendisi ile konuştuğumuz sabık Federasyon Başkanı Orhan Şeref Apak,Ulvi Yenal'ın teklifini kabul ederek Futbol Federasyonunda tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1954
  • NURÎ HOCA DİYOR Kİ:"Greko Romen stilinde 6 lakımın arkasındayız» Aradığım adamı nihayet Beyoğlunda yakaladım.Nuri Hocaya Milliyet Gazetesinden olduğumu ve şu son İtalya seyehati ihtisaslarını sordum:B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1954
  • BEŞIKTAŞIN kampı sakin Büyük maç arifesinde Sadri Usluoğlu ile beraber Siyah-Beyazlı futbolcularda susuyorlar Beşiktaş kampında sükûnet var!Bu sükûnet,çetin bir muharebenin arifesinde cep belerdeki de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1954
  • KAMPA PlfliQ Galatasaray jutbol takımı pazar günü Beşiktaş'la IinirM n UlUly yapacağı maça hazırlanmak için dün tekrar kampa girdi.Yeşilköy yolculuğu,Galatasaraym Parmakkapı'daki lokalinden başladı.So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1954
  • arı lı Yl l III İl 111« l ı* 111 l l ji'V-vi» v',v-a^-J-IMEMDUH YÜKMAN] BEŞİKTAŞLILAR ve ÇİNGENE RAKKASE LÛSKiT^S^ lar antrenmana giderlerken,çekilmiştir.Futbolcuların arasına giren bir çingene rakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor