Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.12.1954
  • BUGÜN AKŞAMA KADAR Hesap açarak YIL SONU keşidemize iştirak edebilirsiniz.DOGUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1954
  • Birleşmiş Milleilerin Siyasî Komisyonunda Kıbrıs Meselesinin Müzakeresi Başladı Yeni Zelanda delegesi toplantı açılır açılmaz müzakerelerin tehirini istedi rA.A.A.P.ANKA RADYO] NEW YORK,14 Birleşmiş M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1954
  • [A.P.ATİNADA BUNDAN ÖNCE KIBRIS İÇİN YAPILAN MİTİNGLERDEN BİR GÖRÜNÜŞ Atina'da Türkiye aleyhine gösteriler Amerikan ve tngiliz elçiliklerini taşlıyan nümayişçiler Elçiliğimiz önünde de gösteriler yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1954
  • 4MOTANMFİlNİ:«SffASMCIAft SÖNBüfcHEJc fSTEllîf GMETCintBOl)KARİKATÜR MEVZUU ARAMAYA NE HACET!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1954
  • Şeker «atında indirme 5Sr,mistir.Bn suretle toz ve kesme sekerin kilosu 1 kuruş ucuzlamıstu.Resimde Çıraian Sarayındaki Belediye stokundan bakkallara tevsi için seker çıkartılırken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1954
  • BİR DOKTORUMUZUN BAŞARISI Dr.Jean Taptas,Fransa Tıp Akademisi Jansen tesisi mükâfatını kazandı [FAHİR ERSİN] Patisten dün gönderilen bir ajans telgrafında,bir Türk doktorunun «Baş ağrıları» hakkındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1954
  • Esat Mahmut Karakurt beraat etti Son dünya seyahatine çıkarken yalnız muharrirlikten bahsederek Galatasaray Lisesindeki hocalığını bildirmediği iddiasiyle,hakkında amme davası açılmış bulunan muharrir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1954
  • T:Köprülü ve Ethem Menderes Parise gittiler [SAMİ ÖNEMLİ] Dışişleri Vekili Profesör Fuat Köprülü ve Milli Savunma Vekili Ethem Menderes,NATO konseyinin Vekiller seviyesindeki toplantısında hazır bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1954
  • E Jİ-JI-er gün iç politika hi-E kâyeleriyle içinizi sıkmamak e E için sizi bu sabah İsviçre'de E dolaştıracağım.5 Fransa'dan geliyorsak Mar-E 5 silya veya Paris'ten,İtalya'-dan geliyorsak Milano'dan,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1954
  • Dolmuşlara zam yapıldı Yeni tarifenin tatbikine hafta sonunda başlanıyor Yeni dolmuş tarifesi Belediye Daimi Komisyonunda tasdik olunmuştur.Hafta sonunda ilân ve tatbik edilecek olan tarifede ücretler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1954
  • Papa,dün tekrar hıçkırmağa başladı [ANADOLU AJANSI] VATİKAN:14 Papa onikinci Pius bugün yeniden hıçkırmaya başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1954
  • l-'iligiWW [RÜÇHAN ÜNVERİ UİCJirİD TAI CDEI ER Dün Belgrad'dan şehrimize trenle 14 Uflltk bir talebe grupu gelmiştir.Yugoslav IflIO Arifi talebeleri Türkiye MÜH Talebe Federasyonunun davetlisi olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1954
  • [A.P.İÇTİCİIIİ Rn7MIIYnD A*a H*n Tü e»1 BeKum'u Nlce'ten Kahlreye IO I ITIRI DU&mU I Ull getiren uçak,yolda arıza yapmış,fakat pilotun ustalığı sayesinde Roma hava alanına yolcularını sağ salim lndire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1954
  • Vergi kaçakçılığı yapan firmalar Maliye Müfettişleri,20 firmanın vergi kaçakçılığı yaptığını tesbit etti Aralarında tanınmış müesseselerin de bulunduğu 20 den fazla firmanın vergi kaçakçılığı yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1954
  • Upo^uiu bu.Zavallı yerli mal!yerli Mal Haftan başlamış.Fakat pek »önük.İşportacılar:Halis Fransız,İngiliz,Amerikan,Ahnan/diye bar bar bağırırlarken,yerli mal bir suçlu gibi vitrin köselerinde büzülüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1954
  • Bir baba kızını 200 liraya satmış Polise yapılan bir iddiaya göre Zekiye Özerin adında Ayancıklı bir kadm,üvey babası Mehmet Çetin tarafından,00 lira mukabilinde Şükrü Kayar'a satılmıştır.Mehmet yakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1954
  • Memurlara yılda dört maaş ikramiye verilecek Barem Kanunu gelecek seneye bırakıldı Levent Esmer [Hvısusî Muhabirimiz] ANKARA,14 iki senedenberi hazırlanan ve Meclise sevkedileceği söylenen Barem Kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1954
  • Kasımpaşa cinayetinin failleri dün yakalandı Çorlu'da yakayı ele veren Niyazi ve Ekrem,bugün adliyeye verilecekler Sırtında kirli bir trençkot bulunan buğday benizli,20 yaşlarındaki genç ağlamamak içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.12.1954
  • LİRALIK BiRKUMBARALI TASARRUF HESABI AÇTIRAN HERKES LAMBALI KUMBARALI RADYO ALABİLİR TC.ZİRHHT TAFSİLAT İÇİN GİŞELERİMİZ EMRİNIZDEOİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1954
  • Şimdi yine onun kaprisiyle beeelleşmek.Yine uzun uzun yalvarmak,yakarmak.Kaçamaklarını önlemeğe çalışmak.Hep ayal mücadele ve ıztırap sahneleri.Zonklayan beynim Nükte'nin •özlerini zahmetle anlıyabili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1954
  • Sanayi bölgeleri tesbit adiliyor istanbul'un sanayi bölgelerinin ta yin ve tesbiti hususunda Belediyece çalışmalara başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1954
  • UH EOrUlCA ATLII GELİR ÖMÜR BOTUBCA ATLII 3ZLÎB CWB BOTUBCA ATLII OELÎR 0MÜB BO rwNCA atlik bn.tR omur botobca atxii »lib Mb botobca atlii oelib Onto »otuhc ATLIK ORLlH OMU* BOTUBCA ATLII OILtB OMÜB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1954
  • NEZLE,GRİP ve SOĞUK ALGINLIĞINDA burun konjestiyonuna karşı VAPEX VAPEX SİZİ NEZLEDEN KURTARIR iÇccUt auttu V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1954
  • I.Okuyucularının gittikçe artan |tfa alâkalarına olan |Paiajaaa^BaWawWWEaT ibbk a.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1954
  • KISA H İLGİLİLERDEN İstanbul Valiliğine gönderilen bir tamimde,Kilyos'un yasak bölge olmaktan çıkarıldığı bildirilmiştir.TÜRK Yüksek Mimarlar Odasının ilk umum!hey'et toplantısı,bugün saat 14 de Güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1954
  • I Başınızı çevirip de şuraya bir bakın!ün,Teşvikiye Camiinin bahçesi önünde J bir kadın.Yüzü bir yangın seyrediyormuş gibi kıpkırmızı.Biraz ötede,musalla E taşının üstündeki tabuta kocaman elini ocak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1954
  • SİNEMALAR BEYOĞLU:ŞAN:«Harb Sulh e Kadın» Martine Carol Ralff Vallone Slodette Colbert Fransız filmi fransızca AB:«Roma Tatili» Gregory Peck Audrey Hepburn Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Aırl Asıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFT CEVAD ÜLÜNAY Tefrika No.76 Köye vardıkları zaman Pehlivan iyice hastalandı *Nasıl götürmem bre Pehlivan.Bana söz ver.Usanç geldi mi?Söyleyeceksin ha.Boylerim Ağa.Ama be canım.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1954
  • İŞTİRAK İCİN SON.GUN OMUR BOYUNCA AKİK GlLİk VE ItNÇlNVAKA IKPAMİYEtfJiİ VAKIFLAR BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1954
  • İnşaat demiri yakında bollaşacak Son ayların en belübaşh karaborsa metaı olan inşaat demirinin yakın zamanda bollaşacağı bildirilmektedir.Buhran,kısmen hafiflemiş bulunmaktadır.Bu ay içinde ithal edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1954
  • Japonya,memleketimizden çeşitli mal alacak Japonya ile memleketimiz arasında devam etmekte olan ticarî müeakerelerden bazı müsbet neticeler elde edilmiştir.İlgililerin bildirdiklerine göre Japonya biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1954
  • Harice çıkan yolcu adedi hissedilir derecede azaldı Maliye Vekâleti tarafından hazırlanan Gümrük talimatnamesinin yılbaşından sonra ilân edilmesi muhtemel Döviz tahdidatı,harice çıkan yolcu adedini de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.12.1954
  • SON GÜN v İS Aıaltk 1954 tarihin* kadar IOO liralık bit hetap oetıtıtıaniî ten» s o-n u İkromiytJl o l a n l EREJJKÖY ETEMEFENDl ASFALTINDAKİ APARTMAN DAİRESİN!ŞUBAT 1955 KESlDEStNDE Ki MÜKELLEF APART
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1954
  • r$OGAN-SAItMlSAir İÇKİ TÜTÜN v« ı VUCUUEM İNTİSAI EDtN NAHOŞ KOKULARI KLOROFİLLİ* lenfc TABLETLERİ Mental derhal imha eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1954
  • Tokyo'da kadınların yüzünü kesen adam [ANADOLU AJANSI] TOKYO,14 Tokyo polisi,dün gece Tokyo sokaklarında yedi geyşa kızı ve birkaç ev kadınının jiletle yüzlerini parçalıyan bisikletli bir adamı aramak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1954
  • Gina Lollobrigida Arj animde Gina geldi diye Buenos Aires'te hayat durmuştu Dünyanın en büyük hava meydanındaki karşılama töreni Gina için bestelenen şarkı Peron'un yıldıza söyledikleri Roma,Gina Loll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1954
  • t Aralık ayında 100 TALİHLİ Noter huzurunda yapılan çekilişte para ikramiyesi kazanan 100 talihlinin isimlerini gösteren liste bütün şubelerimizde müşterilerimizin emrindedir.Kazananlara ayrıca mektup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1954
  • BUGÜNÜN İŞİNİ YARINA BIRAKMA HERGÜNÜN DEĞERİ 100 LİRADIR Hususî istikbal keşidesi 125.000 lira Bir kişiye 75.000 lira Her Şube ve Ajanstan bir hesap sahibine 5000 lira Ayrıca büyük ikramiyeyi kazanana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1954
  • TAKVİMDEN BIB YAPRAK M ULUN AY Tatsızlık U u şeker mes'elesi nereden ve nasıl çıktı bilmiyorum.Bir gün l D bir de baktık ki şeker sır olmuş.Var mı,yok mu?Radyoya,resmi veya nim resmi beyanata bakarsak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1954
  • KADIKÖY ŞUBEMİZİN Hususi İkramiye Keşidesini BUGÜN AKŞAMA KADAR Açtıracağınız En Al 150 Liralık Bir Hıuplt Aynı Zamanda 55.000 Liralık YILBAŞI FEVKAUOE KEŞİDESİNE İt katılırsınız Hw 150 Liraya lir Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1954
  • Pakistan askeri heyeti dün gitti Bir müddettenberi memleketimizde misafir bulunan Albay Bahadır Sher Han'ın başkanlığındaki Pakistan askerî heyeti dün gece 20,30 da Pan Amerikan uçağiyle Karaşi'ye dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1954
  • KERVANSARAY Bu akşamdan itibaren üç yeni atraksiyonla Noel ve ye ni sene programını takdim ediyor.4 Beynelmilel Atraksiyon 1 STEEN BACK'ler 2 EVA ve NICK 3 PEPELARA ve ESMERALDA İspanya'nın en meşhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1954
  • ingiltere'de bir kadınla evlenen kadın cezalandırıldı Erkek ismi kullanarak evlenen kadın mahkemede,parası olmadığı için ameliyatla cinsiyet değiştiremediğini söyledi [ANADOLU AJANSI] LONDRA,14 Gecen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1954
  • Amerikada sunî ilkahla doğan çocuk gayri meşru addediliyor Şikago Mahkemesi,sun'î ilkahın gayrî kanunî olduğuna ve bunun kadın için zina sayılabileceğine karar verdi r ASSOCIATED PRESS 1 ŞİKAGO?14 Hâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.12.1954
  • 'Âzmmedin Yazanlar:E.DÎNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.76 Çeviren:NEYYİRE Malik ve efradı Taif şehrine sığınmıştı Hazret-i Peygamber bu manzarayı gördü.Vaziyetin değiştiğini anladığından sevinç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1954
  • Erol ingiltere'de çevirdiği film:Black Prince Macera filmlerinin yakışıklı kahramanı Errol Monogrom film şirketi hesabına,İngiliz Elstree stüdyosunda çevirmekte olduğu,«The Black Prince» isimli film g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Bir kusurunuz var.Dinlemekten pek hoşlanmıyorsunuz.Halbuki,bugünlerde işinize yarıyan bir ağız havadisi duyabilirsiniz.Hele bir iş tutacaksanız bu fırsatı hiç kaçırmayını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1954
  • r BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN Üsküdar SUNAR Sineması Hârika programını takdim eder 1 Mahkûmlar Kalesi Renkli Türkçe)Şaheseri yaratanlar:Stewart Granger-Deborahh Kerr-Jamet Mason 2 ÇAPKIN KIZ Mitzi Gay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1954
  • Bütün bir ömür boyunca unutulmayacak olan.Sinema sanayiinin en büyük şaheseri sayılan.Gazetelerimizde İstanbul'a gelerek film çevirecekleri ilân edilen.Dünya Sanatkârları TONİ CURTIS JANET LElGH'in BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1954
  • O n a s s I s' i n gemileri serbest bırakıldı [ANADOLU AJANSI] LTIA,14 Onassis'e ait olup Peru makamları tarafından tevkif edilmiş olan balina gemileri Peru hükümetince istenilen para cezasının tediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1954
  • SAĞLIK FİLMİ SAĞLIK SİGORTASI vşş yy~'/M Bütün müterakki memleketlerde olduğu gibi bizde de sigorta şirketleri kurulup günden güne artmaları sevinilecek bir ilerleme hareketidir.Güvenlik sağlayan bu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1954
  • Lanetten korkup intihar eden aile rASSOCIATED PRESS] TOKYO,14 Palisin bildirdiğine göre,altı kişiden müteşekkil bir aile bir toprak meselesi yüzünden toptan intihar etmiştir.Polisler,42 yaşındaki Kazu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1954
  • Suriye'de her an bir ihtilâl çıkabilir rASSOCIATED PRESS 1 NEVT YORK,14 Newsweek dergisi,Samdaki bazı kaynakların,Suriyede yeni bir ihtilâl çıkmasını muhtemel göı düklerini bildirdiklerini yazmakfc.dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1954
  • Manifaturacılar için bir çarşı kurulması kararlaştı Bugün Vilâyette çarşı esnafının da iştirakiyle bir toplantı yapılacak Şehirde bir manifaturacılar çarşısı kurulması için,Vilâyetçe teşebbüse geçilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1954
  • D ı ş ticaret teşkilâtı takviye ediliyor Yabancı memleketlerle olan ticarî münasebetlerimizin son yıllarda devamlı surette artmakta olması ve dış piyasalarda yeni pazarlar açılması dolayısiyle Dış Tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1954
  • Denizcilik Okulu mezunları mühendis olabilecek Yüksek Denizcilik Okulu Makine Şubesi mezunlarının yüksek mühendisliği tanınmış ve kendilerine «Gemi Makinaları Mühendisi» unvanı verilmiştir.Alâkalılara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1954
  • Kongreye alınmayan Tıbbiyeliler Millî Türk Talebe Birliği Tıp Derneğinin dün saat 14.30 da Eminönü öğrenci lokalinde toplanan yıllık kongresi,200 e yakın Tıbbiyeliyi memnun etmemiştir.Bunlar,ellerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1954
  • KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.76 Sonra,daha büyük bir hızla ikinci iskarpini fırlattı.Cam kırılmış,fakat parçaları yere düşmemişti.Cingöz,pencereye ve aradaki mesafeye dikkatle baktıktan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1954
  • Bu akşam LÜKS Sinemasında V 4fc.i İspanyanın muhteşem vahşeti KAN.ŞEHVET.ÖLÜM.Baş rollerde:ROSSANO BRAZZt FOSCO Gİ-ACHETTl EMMA PENELLA KOÇANGA FİLM 63
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1954
  • Belediye otobüsünün çarptığı çocuk öldü Selâhattin Arıcan idaresindeki 166 plâkalı Belediye otobüsü ile dün sabah Şişli camii'nin önünde,henüz hüviyeti tesbit edilmiyen 12 yaşlarında bir kız çocuğuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1954
  • Sinemacılık tarihinin en muazzam şaheseri K O V A D 1 S Renkli 2 devre birden RENKLİ VE ORİ-JİNAL NÜSHASI MELEK'te SEANSLAR.3-6-9 da Renkli ve Türkçe sözlü nüshası Şehzadebaşı YENİ ve ÇENBERLİTAŞ sine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.12.1954
  • BİZ KADİNLAR Tabiat aşkı Genç bir dostum var.Rastlamak,zevktir.O söyler,ben dinlerim.Besim,musiki,edebiyat,âşıkı olduğum hiçbir bahse dalmaz.Dalamaz.Söylediği,tabiattır.Ama bir tabiat ve bir söyleyiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1954
  • v\GÜNÜN İŞIĞINDA TARİH EEEgEâBUl Huhabbetnâmei la nazır.önül» ün lügat mânası:«Yüreğin duygusu,yüreğin akışı,yüreğin isteği* dir.Gönül belâ,yüz kara Olduk âleme maskara Diyen tekerleme,büyük şâirin ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1954
  • BİR ALET İCAD EDİLDİ!u âlet sayesinde teşhisinde yanılmaya erhangi bir hastalık ini kân kalmıyormus Kan serumundaki muhtelif albümin maddelerinin mikdarına bakılarak hastalığın cinsini ve şiddetini tâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1954
  • Milli oyunlar festivali tertip ediliyor Türkiye Millî Talebe Federasyonu,Türkiye Muallimler Birliği ve Güzel San'atlar Akademisi müştereken bir «Millî Oyunlar Festivali» tertip edeceklerdirtik festiva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1954
  • İngiliz basın mensupları döndü Bir haftadanberi memleketimizde,hükümetin davetlisi olarak temas ve tetkiklerde bulunan ingiltere basını mensuplarmdan yedi kişilik heyet,Anadoluda muhtelif vilâyetlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1954
  • KÖPEĞİN KAFASI trabzanlara sıkışınca.Geçen günlerde New-York'un merkez istasyonunda,esine ender rastlanır bir hâdise oldu.Adamın biri,yanında köpeği,İstasyonun merdivenlerinde durmuş,aşağıda kaynasan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1954
  • AKTIK KOMŞULARIN KAPIMIZIN &NIXB •lOAKTlttLAtSl ©ALAROAN KURTUL-«AK MPÎ AMU4««iNı ÎUW OLMALI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1954
  • 1 J-fel Matte* I IBİR ASK HİKAYESİ!I ASK ÇIKMAZI I t t TEFRİKA NO.6 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Bar sahibi Ahmet Sırrı,polisten kaçan,tanımadığı bir gend İ evinde barındırır.Kızı Berrak bu adamla sevişir.Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1954
  • ISTANBULDAKI TRAFİK KAZALARINA MUKABİL disesinde eski model bir otomobil resimde gördüğünüz hale gelmiştir,kaldırılmıştırde vuku bulan bir çökme hât~ Şoför ağır yaralı olarak hastdhanege
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1954
  • ^fcş^^frw4g Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.76 Kaplan Kidd Themse kıyısında idam edildi KAPTAN KİDD'İN İDAMI Kidd'in sonradan anlattığı doğruysa bu haber,maiyeti arasında büyük üzüntüye sebep olmuş.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1954
  • Armatör Onassisln 300 bin lirasını dolandırdılar!Dolandırıcının biri,kendi malı olmayan bir yatı armatöre sattı.Adam yakalandı ama,para yok!Son günlerde dünya gazetelerinde sık sık bahsi geçen bir zât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.12.1954
  • Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan:İdaremiz ihtiyacı için pazarlıkla satm alınacak olan müteferrik malzemenin cins ve miktarlarını gösterir listeler Haydarpaşa gar binası dahilinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1954
  • Açık Ekşilime İlânı Preventorium Sanatorium Baştabibliğinden:1 Valdebağı Preventorium elektrik tesisatı keşif bedeli 15100)liradır.Eksiltme 30/12/954 tarihinde perşembe günü saat 11 de Üsküdar Valdeba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1954
  • GRiPiN w Kininli Gripin Baş,diş,adale,sinir ağrılarını süratle teskin eder.Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Bayanların muayyen zamanlardaki san* cılarına karşı faydalıdırı/"İMİMı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1954
  • Modern Depo Tophane'de,Denizyolları Kooperatifi karşısında yeni tesisatla teçhiz ettiğimiz büyük Depomuz saym müşterilerimiz emrine amadedir.Türk Ticaret Bankası A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1954
  • I.E.T.T.işletmeleri Umum Müdürlüğünden r Yüksek Mühendis Alınacak işletmelerimizin Etüd ve Proje Müdürlüğü kadrosunda münhal bulunan ihtisas mevkii 400,625 ve Barem dışı 625 lira kadro ücretli mfi* he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1954
  • Dahiliye Vekâletinden Siyasal Bilgiler Fakültesinde Vekâletimiz hesabına burslu okuyarak 1951 52 ders yılında Siyasî Şubeden mezun olan ve fiilî askerlik himmetini ifa eden Cemal Şehol ile muhtelif yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1954
  • İST.LV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERİ KITAAT İLÂNLARI Aşağıda miktarı ve ihale tarihleri yazılı 4 parti Sığır eti kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Topkapı Maltepe As.Sa.AL Koda ayrı ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1954
  • Alabileceğiniz SHELL f I.C.A.Benzinimle çe-değiştirme ihtiyacının azalmasını I.C.A.bujilerdeki kurumları n8t« kış kudreti ARTAR.İş.sağlar.Daha uzaklara,daha az ralize ederek erken iştial ve ayar» letm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1954
  • 953 ve daha evvelki yıllar damgasını taşıyan ve 955 yılında damgalanması gereken ölçü ve tartı âletleri sahiplerinin resmî daire ve esnafın dikkat nazarına İstanbul Belediye Başkan lığından 14826 sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1954
  • j.T.ü.İnşaat Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz ihtiyacı olan ve aşağıda evsafı gösterilen makine ve malzemeler alınacaktır.1 Su yapıları lâboratuvarı için 7600.lira muhammen bedelli boru parçaları.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1954
  • İzmir Yurtiçi Bölge KJığı Sa.Al.Ko.BşkJığmdan 1 Kapalı zarfla 25 ton birinci nevi çamaşır sabunu ile 25 ton ikinci nevi Pirina)çamaşır sabunu satın alınacaktır.Birinci nevi sabunun kilosu 150 Kr.ikinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1954
  • MEKTEP VONUSU YAVRUNUZA VERECEĞİNİZ BİRKAÇ ARI BISKUISİ ONU BESLER VE AÇLIĞINI GİDERİR.HALİS TAZE SÜTLE YAPILMIŞ #L\m-û rf^T-ARlBİSKÜİLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1954
  • M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan 2.500.000 adet bakım formu ile 15.000 adet motorlu araç sicil defteri kapalı zarf usuliyle bütün malzeme müteahhide ait olmak üzere tab ettirilecektir.Muhammen bedeli 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1954
  • İran Şahı Batılıların yardımını istiyor Şah İran'ın savunma gücünü arUırmak azminde olduğunu söylüyor [ANADOLU AJANSİ] WASHINGTON,14 İran Şahı bugün,basın radyo ve televizyon muhabiri müşterek komites
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1954
  • Amerikada atomla Meye» lokomotif imâl edildi Dış manzarası dizel motörleriyle işleyen trene benzeyen lokomotifin ilk tecrübeleri başarı ile neticelendi [ANADOLU AJANSİ] GRAND JUNCTION,14 Grand Junctio
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1954
  • Elit yolcu taşıyan helikopter [ANADOLU AJANSI] LOÎTDRA,14 ingiliz hükümeti 50 yolcu veya 5 ton yükü satte 250 kilometrelik bir hızla nakledebilecek kabiliyette tepki motorlu bir helikopter olan «Rotod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1954
  • Eisenhower,Amerikan gazetecilerini övüyor [ANADOLU AJANSI] NEW YORK,U Denizaşırı memleketlerinde ölen 85 Amerikan gazetecisini:hâtırasını anmak üzere kurulan «Hâtıra merkezi» nin açılışı münasebetiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1954
  • Yehudi Menuhin'in 25 inci sanat yılı [ANADOLU AJANSI] LONDRA,14 Amerikalı virtüöz Yehudi Menuhin,Londrada ilk resitalini verdiği günün 25 inci yıldönümü münasebetiyle dün gece bir toplantı tertib etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1954
  • Fakirlere yardım için zenginleri soyan haydut YENİ DELHİ,14 Fakirlere yardım etmek için zenginleri soyan ve 1700 polis tarafından aranmakta,olan bir haydudun Nepale kaçtığı bildirilmiştir.65 yaşında o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1954
  • I—ı—KİRALIK VEYA SATILIK DÜKKÂN ARANIYOR Galata,Bankalar ile Okçumusa caddesinde büyük bir dükkân aranıyor.Taliplerin dükkân rumuzu ile 176 PK.na yazmaları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1954
  • j Hall Tasfiyede Üsküdar,Kadıköy ve Havalisi Halk i Tramvayları Tasfiye Memurları Heyefinden:11.11.1954 tarihinde Üsküdar,Kadıköy ve Havalisi Halk Tram-i vayları T.A.Ş.umumî heyeti Bağlarbaşmda Şirket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1954
  • Devlet Orman işletmesi Adana Müdürlüğünden 1 işletmemizin Eğner bölgesi Eğner rampasında mevcut aşağıda cins,miktar,muhammen bedel ve muvakkat teminatları yazılı kereste ve tomruklar partiler halinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1954
  • Gayri Menkul Satış İlânı İstanbul 4 üncü İcra Memur luğundan:954/5296 Eminönü Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğince taksimi kabil olamadığından izaleyi şuyû suretile paraya çevrilmesine karar verilen ve tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.12.1954
  • Başvekil önümüzdeki ay Irak'ı ziyaret edecek Başvekilin Hariciye Vekili ile birlikte yapacağı seyaha te Irak siyasî çevrelerinde büyük ehemmiyet veriliyor [TÜRK HABERLER AJANSI)BAĞDAT,14 Bu akşam resm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1954
  • f-hİcrî 1954 bum!m* Çarşamba Beblül 1C Andık «hit 10 ARALIK VAKİT VASATf EZANİ Aksam 19.42 12.00 Yatsı 18.21 1.39 msâk 5.32 1250 Güneş 7.19 2.38 OHe 1219 7.28 tkindl 14.29 9,48 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1954
  • Bir motosiklet kazasında 3 genç öldü HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN» İZMİR,14 Bu gece saat 23 sıralarında İzmir Karşıyaka Naldöven tren geçidinde fecî bir tren kazası olmuştur.Bir motosiklet üzerinde son sürat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1954
  • Eski bir karı koca evlenemiyor T ASSOCIATED PRESS 1 NEW YORK,14 Beş kere yeniden evlenmeğe teşebbüs eden fakat yabancı memleketlerdeki for» maliteler yüzünden bunu tahakkuk ettiremiyen sinema artisti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1954
  • Bir doktorumuzun başarısı t BaıtaraU birincide «Academie des Sciences» mükâfatım kazanmış bulunan doktor,İstan bulda doğmuş,1942 de Paris Tıb Fakültesinden mezun olduktan sonra,ihtisasım Cerrahpaşa ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1954
  • Kasımpaşa cinayetinin failleri dün yakalandı t Baştarajı Birincide arasına aldı,öptü.Yanlarında bulunan yaşlı bir kadın,ellerini açmış,dua ediyor,yolcunun üstüne üflüyordu.Genç adam trene doğru yürürk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1954
  • Memurlara yılda dört maaş ikramiye verilecek t Başftarafy birincide mahiyet arzeden tasarının kanun» laşmasmda bazı teknik ve idarî güçlüklerin mevcudiyetini itiraf etmektedirler.Bu güçlükler meyanmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1954
  • Atinada Türkiye aleyhine nümayişler t Baştarafı Birincide hatipler bilhassa Amerikaya hücum etmişler ve son kararın Amerika için utanç verici olduğunu söylemişlerdir.Türkiye aleyhtarı dövizler ünivers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1954
  • Kıbrıs meselesinin müzakeresi başladı Baştaraft birincide tığı gibi,Kıbrıs temsilcileri ile müzakereye girişmeyi kabul ettiği takdirde ancak faydalı olabileceğini belirtmiştir.Yunan delegesine göre,eğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1954
  • J Londra Radyosunun I Haftalık Türkçe Yayuı Servisi İ Yayın Saatleri Türkiye Saat f İ ayariledlr:GMT 2 07.00-07.15:Haberler ve Basın E hülâsası,48.78.42.05 ve 31.01 s i metre kısa dalga üzerinden,f E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1954
  • AMERİKANIN SESt Birinci yayın:18 18.30.İkinci yayın:20.15 20.45 20.30 20.45 Dalga uzunlukları:16-19-25-31-41 metre kısa dalga.237 ve 379 metre orta dalga üzerinden.Program:1 Amerika Cumhurreisleri,2 F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1954
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 İrtifa.1 Favori Bir renk Bir şart eki.3 Bir duygu Bir nota.4 Sahip Seciye Doymamış.5 Bir hamur tatlısı.Bir nota Bir çalgıcı Diyar.J Bir taşıt.8 Ağzının suyu aksın gibi bir emir.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1954
  • Aîişli tramvaylarla halk ikaz edilecek!Şehrin temiz tutulması için Belediyece yeni tedbirler alınmış Önümüzdeki günlerde,İstanbul caddelerinde dolaştırılacak ben tramvaylar,Belediyenin reklâmını yapac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1954
  • Dolmuşlara zam yapıldı IBaştaraft Birincide Sirkeci Taksim 50,Sirkeci Nişantaşı 50,Sirkeci Osmanbey 50,Sirkeci Şişü 75,Sirkeci Tepebaşı 50,Sirkeci Cihangir 40,Sirkeci Kasımpaşa 40,Sirkeci Bebek 100,Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1954
  • Bir Amerikalı,Türk güzellerinin adresini istiyor İstanbul Ticaret Odasına,kuruluşundan beri en orojinal talep dûn yapılmış,genç bir Amerikan taciri gönderdiği bir mektupla Türkiye güzellik kraliçeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1954
  • Tekelin sermayesi 300 milyona çıktı ANKARA 14 Bütçe Komisyonu bugünkü toplantısında Tekel Umum Müdürlüğü sermayesinin 100 milyondan 300 milyon liraya çıkarılmasına dair kanun tasarısını müzakere etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1954
  • Birliğe girmeyen mühendis ve mimarlar çalısamıyacak [NEDRET SELÇUKEB] Bütün mühendis ve mimarları ihtisas kollarına ayırmak maksadı ile yürürlüğe konulan «Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1954
  • Bayrak yırtan Amerikalılar [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,14 İzmir'de Türk bayrağını yırtan dört Amerikalının muhakemelerine bugün şehrimiz Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Mevkuf bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1954
  • Mısır'da üç kişinin daha idamına karar verildi Müslüman Kardeşler Cemiyetine mensup 29 kişi de muhtelif hapis cezalarına çarptırıldı.Bir sanık beraat etti rASSOCIATED PRESS1 KAHİRE,14 Mısır Askerî Mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1954
  • D.P.Grupunda kömür meselesi gorusuldü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 14 Demokrat Parti Meclis Grupu bugün saat 15 de Hulusi Köymen'in başkanlığında toplanmıştır.Trabzon milletvekili Mahmut Goloğlu'nun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1954
  • iııet Sahibi V9 Başmuharriri ALİ NACİ BABACAN 7a» işlerini fiilen tu-w eden ABDİ İPEKÇİ Bastldttfı yor;MİLLİYET MATBAASİ ABONE ŞARTLARI Senelik 33 TL.6 Ayhk 17 Tl*.3 Ayhk 9.T.L.1 Ayhk 3 Tl* ECNEBİ MEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1954
  • İstanbul Radyosu:14.00 15.00 arasındaki bir saatlik müddeti Semih Argeşo idaresindeki Salon Orkestrasının konserine tahsis etmiştir.Bu konserde R.Hermann ile Af.Rhode'un eserlerinden parçalar çalınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.12.1954
  • Izmir Ug maçları bütün harareti ile devam etmektedir.Vakıa hakant meselesi orada da birfnei kümeden sonuncuya kadar bütün maçların tadını kaçırmaya yetmekte ite de izmirliler yine de mahalli maçlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.12.1954
  • Bu hafta yapılacak olan ve hiç şüphesiz ki yalnız haftanın değil belki de mevsimin en mühim maçlartndan biri olan Fenerbahçe Galatasaray maçını binlerce taraftar büyük bir heyecan ve zevk içinde takib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.12.1954
  • l|l|pi Oregon'da hakem Wally Moss'un idaresinde yapılan bok* maçında Vancouverli TEDDY HALL'e nakavtla mağlûh olan RALPH WEISER.WEISER hu maçta almış olduğu yaraların tesiriyle maçtan sonra ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.12.1954
  • Profesyonel lig hakemleri Bu hafta yapılacak profesyonel maçların hakemleri:Vefa Beykoz Z:Sağnak Dr.M.Çakar S.Zoroğlu,Beşiktaş Emniyet D.Karakaplan C Ergün Y.Nurten Adalet tstanbulspor Z.Sağnak M.Güve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.12.1954
  • Macar antrenörü geliyor Futbol Federasyonu millî takımımızı çalıştırmak için yabancı bir antrenör getirtmeğe karar vermiştir.Alâkalılar tarafından bu hususta,bilgileri ile temayüz etmiş ve dünya çapın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.12.1954
  • f ürkiye İtalya milli maçı İtalyan federasyonu federasyonumuza gönderdiği bir yazıda 955 yılı sonuna kadar Türkiye İtai ya millt futbol takımları arasında yapılman lâzım gelen Akdeniz Kupası müsabakas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.12.1954
  • Nihayet İngiliz hakemi getirtilecek Futbolda en büyük derdimiz olan hakem dâvasını halletmek ve bir düzene sokmak Federasyon tarafından uzun bir zamandan beri arzu edildiği halde,mâli durumun müsait o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.12.1954
  • Honved İngiltere'de 3-2 mağlûp oldu LONDRA 14 HUSUSÎ)Evvelki gece oynanan Wolverhampton Honved maçını İngiliz takımı 8-2 galip bitirmiştir.Puşkaa ve Koçis'in de oynadığı Honved ilk devre çok güzel oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.12.1954
  • Balkan oyunları hazırlıkları komiteleri seçimi Gelecek yaz şehrimizde yapılacak olan Balkan atletizm müsabakaları için Atletizm Federasyonu tarafından teşkil edilen tertip,teknik ve karşılama,ağırlama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.12.1954
  • LEFTER NİHAYET ANTRENMANA ÇIKTI Fenerbahçeliler kampa girmiyorlar.Pazar günkü maç radyo ile naklen verilecek Galatasaray kulübü bu haftaki mühim maç için Yeşilköydeki Deniz Parkta,bugünden itibaren bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.12.1954
  • 'mw*\uw*m*\TAKATA KÜRK TAKMA MODA-SININ GEÇMESİ TİLKİLERE TA-RADI:Tilki derileri,evvelce Almanya tarafından satın alınır ve doyandıktan sonra bütün dünyaya sevkedilirdl.Şimdi artık yakalara tilki kürk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.12.1954
  • takımının Fulhamı yendiği maçta santrforunun kafayla attığı gol.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.12.1954
  • ııjını.ı«;ı m.n/m."l1.mmm Beykoz karşısında bugün takımlarının alacağı neticeyi hazırlayacak üç Vefalı.Soldan itibaren AU,Misbah ve Garbis VEFA BEYKOZ 8 inci HAFTANIN ilk maçını bugün yapıyor Beykozlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.12.1954
  • fitini crâetMaherler itki ATACADAV Beykea 1/FPA Raragfimrttk maçında UAL.M I MOMnHI maçma» ba-sakatlanan sol açık Kazımın arızası giderilmiş olup,İdmanlara başlamıştır.Anal ET Necml T* Cahlt te-MVMha.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.12.1954
  • Yunan eskrimcileri geldi Türkiye,Yugoslavya ve Yunanistan mili!eskrim takımlarının iştirakiyle 17,18 ve 19 aralık tarih lerinde Teknik Üniversite Spor Salonunda üçlü enternasyonal eskrim müsabakaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.12.1954
  • Tekraı Kasımpaşa kulübünün antrenörlüğüne getirilmiş olan eski Beşiktaşlı Eşref,bir müsabakada sakatlanmış olan Kasımpaşa sağ beki Sedat'i kucağında saha dışına taşırken Eşref Bilgiç yeniden antrenörl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.12.1954
  • Mithatpaşa stadında açılmasına çalışılan tribün Mithatpaşa Stadında L)tribününe ek olarak inşa edilen kapalı,nümerote tribününün önümüzdeki pazar günü yapılacak ve büyük alâka celbedecek olan F.Bahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor