Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.11.1954
  • Upçfıuiu,bu.Bozuk plâk Evvelki akşam radyoda dinledik:Bütün bakkallara şeker dağıtılmış.Dün Mabah,bakkahmızda 250 gram ton şeker bile bulamadık.Bakkalımız Tetvikiyede 19 bin nüjutlu semt)Meğer Bakkall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1954
  • IRÜÇHAN ÜNVERI Minaresinin aleminde haç bulunan Sehradebajı'ndakl Mimar Ayaı Camii Minarenin alemine istavrozu kim koydu?[MÜCAHİT BESER] Hacıların koynundan hag çıktığını duymuştuk amma,minare âlemini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1954
  • Türk Alman Ticaret müzakereleri din başladı Görüşmelerin kısa bir zamanda anlaşmaya varacak şekilde idaresi için komisyon çalışmalarına geçildi [ANADOLU AJANSI)ANKARA,26 Doktor Kurt Daniel ve İktisadî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1954
  • MILLET gurultu istemiyor 1-vJLemleketin kalkınmağa,kalkınmak için çalışmağa,çalışmak,çalışabilmek için sükûna,huzura ihtiyacı vardır.Memleket partiler için değil,partiler millet içindir.Bu,hattâ kaide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1954
  • Kapalıçarşı yandı SAMI ÖNEMLİ)Kapalıçarşıda alevlerin gece yarısından sonra aldığı Halin Çarşıkaptdan görünüşü Bütün çarşıyı «armtf olan yangının Mahmutpaşa camiinden tesbit edilmiş vaziyeti IRÜÇHAN Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1954
  • Kapahçarşı yangınları Yakut tarihimiz İçinde Büyük çarşının geçirdiği felâketleri bütün teferruatı ile okuyucularımıza hatırlatmak için zamanımız ve yerimiz yok.Bu iıaalıtı yarma bırakıyoruz.Şu kadarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1954
  • ıra I3N!S S İflIlllUUlUHlIMIIIIIIIflttlIHlUiniHflM^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.11.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.58 Bu hacı,koskoca bir takım ağasını muma çevirmişti Hacı'nın bu tehdidi kol ağasının üzerinde öyle bir tesir hâsıl etti ki,bu kadar ileriye gittikten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1954
  • ISTANBUL ŞUBEMİZ 2 ARALIK 1954 Perşembe ıGÜNÖ HİZMETİNİZE GİRECEKTİR YURDUN HER TARAFINDAN BU ŞUBEMİZ İÇİN GÖNDERİLECEK HAVALELERİN MASRAFI BANKAMIZA AİTTlR İSTAN BUL BANKASI •ANKARA CADD.N u«ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1954
  • Fırınlar,devamlı teftişe tâbi tutulacak Şehirde,muhtelif şemtlerdeki fırınlar,devamlı teftişe tâbi tutulacaktır.Gece ve gündüzleri yapılacak kontroller için,Belediye sıhhî mu-'rnkabereşkiinrmm motoriz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1954
  • Pervane,uykusuzluğun ve üzgün mücadelelerin bîtâbisi içinde,âdeta bezginlikle bana dudaklarını bıraktı.Sonra boynumun iki yanına hatırı sayılır iki çimdik bastı:Haydi,hemen git.Bir zaman gözüme hiç gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1954
  • VEFAT Yenlkapı Mevlevihftnesl mes&ylhinden merhum Kemalettin Efendi kerimesi ve mülga Harbiye Nezareti Tercüme Şubesi Müdürü merhum Ahmet İhsan Beyin refikası,Adnan ve R&gıp Karaosmanoğlu,Sekine Tabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1954
  • ÖLÜM İstanbul Balıkpazarı Toptancı Tüccarları Cemiyetinden:Bir müddetten beri rahatsıı bulunan Cemiyetimizin Başkanı KERİM KERİMZADE maalesef ebediyen aramızdan ayrılmış bulunuyor.Cenazeleri bugün Öğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1954
  • ÖLÜM Şehrimizin mâruf tüccarlarından KERİM KERİMZADE dün Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 27 kasım 954 bugünkü cumartesi günü Vali Konağı Caddesinde 11 numaralı ikametgâhından alınarak Sisli Cami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1954
  • ISTANBUL'un en güzel klâsik ve caz müziği Yeşilköy DENİZ "PARK'tadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1954
  • Tedavüldeki para miktarı azalıyor Tedavüldeki para miktarı geçen haftaya nazaran 25 milyon lira aza» larak 1 milyar 512 milyon 838 bin liraya düşmüştür.Emisyonun dört haftadan beri devamlı olarak Azal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1954
  • KISA HABERLER SULAR İdaresinin tehirdeki abone sayısı 74.044 e yükselmiştir.Alâkalılar,son on ay İçinde yeniden 4567 abone kaydedildiğini bildirmişlerdir.ŞEHİRDEKİ seker buhranı önlenmiştir.Dün Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1954
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU SAN:cRobenson Kruzo'nun Maceraları» Don O'Herlinhy Amerikan filmi İngilizce.AR:«Vadiler Aslanı» Alan Ladd Jean Arthur Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Dişi Şeytan» Rita Hayworth J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1954
  • Bazı hakikatleri {yazmaktaki zorluğa dair i ecen gece bir dostum rüyasında beni hün-^J^gür hüngür ağlar görmüş.Milliyet gazete* sinde istediklerimi yazamadığım için sı-E kdıyormuşum.Bu rüyaya benden e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1954
  • Hiç kimseye ordino tarihinden önce kok kömürü verilmeyecek Kömür tevzi müessesesi sırası gelenlere yarımşar ton kömür vermeye devam ediyor Bugünden itibaren her ne sebeple olursa olsun,hiç kimseye ord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1954
  • Açık teşekkür Ani ve çok ağır hastalığımı,yattığım Amerikan Hastahanesinde tam zamanında teşhis ederek derhal yaptığı laparotomi ameliyatı ile beni yeniden hayata kavuşturan Doğum Kadın Hastalıkları M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1954
  • Ticaret Odası Meclisi salı günü toplanıyor Geçenlerde yapılan seçim neticesi teşekkül eden yeni Ticaret Odası Meclisi,ilk toplantısını önümüzdeki salı günü saat 13.30 da Cağaloğlu Öğrenci Lokalinde ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1954
  • Fransızlar^ bizden incir almak istiyor Fransız tacirleri memleketimizden külliyetli miktarda kuru incir satın almak üzere teşebbüste bulunmuşlardır.Bu durum incelenerek Yılbaşından itibaren Fransaiçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1954
  • Taksitli mahrukat satışları başlıyor Son beş gün içinde 1000 aileye 1500 çeki odun,14 ton mangal kömürü satılmıştır.22 aralıkta faaliyete geçen Belediyenin Unkapanı' deposundaki mahrukat tanzim satışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1954
  • Piyasada peynir yerine acaip maddeler satılıyor Tam yağlı beyaz peynirin yerini,halkın «imansız peynir» dediği nesne aldı Yağsız,tuğla gibi sert,bazan da çok cıvık,yoğurda benzeyen bir kısım maddeler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.11.1954
  • [v Hlr tav/S sag»-ATATÜRK'ÜN BİR KADINA MEKTUPLARI Nesir ve iktibas hakkı mahfuzdur 7-Tercüme ve izah eden:Peyami SAFA Birinci Dünya harbinde Mustafa Kemal İstanbul'un kapılarını müdafaaya nasıl başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1954
  • V»M aldıkları bilinir.•Yalnız,sıcak Bu sütün okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Birin de merak ettiğiniz aslım öğrenmek istediğiniz bir «ey vana lütfen BANA SOB'a yazınız.v Küçük ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1954
  • IAJ.1 M AR AMP RIITTFPFI Y Hâlen da meşhur «MamftUniTIb UUIILHrLI Butterfly» operasmt» filmi çevrilmektedir.Bu maksatla 23 j/asmdaki Japon artisti Kaura Yachtgusa,Roma'ya gelmiştir.Filmin bütün dekoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1954
  • V ÜH I I III I I II I İKİ GENÇ KRAL Irak Kralı Faysal,hafta başında Amman'da,Ürdün devlet adamlariyle S gün süren görüşmeler yapmıştır.Neşredilen tebliğde,iki memleketi ve umumiyeti* Orta Doğuyu ilgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1954
  • iifii(IHIltaMM***£ TAKVİMDEN BİR YAPRAK "I ULUN AY Şehir Tiyatrosunda tercüme eserler ^ehir Tiyatrosu Komedi Kısmı bize güzel bir komedi verdijEserin adı olan Surdan şuraya gitmem.cümlesini istemeye j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1954
  • Churchill'in asaleti rASSOCİATED PRESS1 LOND RA 28 Evvelce yan Amerikalı ve kısmen kızılderili kam taşıdığı bildirilmiş olan İngiltere Başvekili Sir Winston Churchill'in,şimdi de İmparator Charlemagne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1954
  • SEVİNÇ YAŞLARI Sinema Vera Ellen,milyoner Victor Rotschild ile evlendikten sonra,kiliseden çıkarken,'sevincinden ağlamtşttr.Mes'ut çift,hâlen Palm Beach'te balaylartnt geçirmektedir.IA.P.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1954
  • Paris'te eOretkârane bir mücevher hırsızlığı rASSOCİATED PRESSl PARİS 26 Polis makamlarından bildirildiğine göre,Fransa Reisicumhuru Rene Cofy'nin esi için mücevher seçeceğini söyleyen bir şahıs,6 mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1954
  • Batı Berlin9 in idaresi Almanlara bırakıldı İngiliz,Fransız ve Amerikan İşgal Komutanları şehrin idaresinin mahallî makamlara terkine karar verdiler rASSOCIATED PRESS!BERLİN,26 Müttefik devletler,Lond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1954
  • Assam 'da vahşiler 15 kişiyi öldürdü [ANADOLU AJANSI] KALKÜTA 26 Bugün Kalküta'da öğrenildiğine göre,15 kasım günü Hint Birman sının yalanlarında bulunan bir Assam köyünden 15 kişi,bu civarda yasayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.11.1954
  • IT.II.A.Bavyera'da Oburlar s Bayramı Kutlanıyor!I Batı Almanyanın Bav-ğ yera bölgesinde her sene bir «Oburlar ve ehli keyif» bayramı kutla-S mak âdeti vardır.Ortaçağdan ğ kalma bir âdet olan bu bay-ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1954
  • 14 kişide bıçak bulunda Bıçak taşıyan 14 kişi dûn Müddeiumumiliğe verilmiştir.Evvelki gece şehrin muhtelif semtlerinde arama yapan memurlar Yusuf Bu* ran,Cemil Şahin,Hüseyin Şahin,Mehmet Sırtıyeregelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak)Meslek hayatınızda muvaffak olmak istiyorsanız,İradeli ve azimli nareket etmeğe ve düşüncelerinizi kullanmağa Ken dinlzi alıştırmalısınız.Hissi hayatınızda kıskançlıkla k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1954
  • SAĞLIK FİLMİ *s H*0" ı 3 İÜŞ;SARMISAK Hazırlayan:Dr.R.FERDİ Resimler:NEZİH Sarmısak eski zamanlardan beri malûmdur.Mısırlılar onu mukaddes olarak tanımışlardır.Günümüzde,nebati ilâçların başında gelme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1954
  • Yazanlar:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM tmneâiMJayatr ^japftas^^fa ı ı ıı Tefrika No.58 Çeviren:NEY YİRE Hazreli-i-Muhammed "Çekil nereye istersen gil„ dedi Çizen Sabiha BOZCAL1 «Camide Dua»,büyük re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1954
  • Meşhur Rejisör Edward yarattığı OGÜN GELECEE Give Us This Dey)Filmi herkesin en büyük derdinin çok hazin hikâyesidir.J.ARTHUR RANK,İngiliz filmi,pek yakmda ŞAN Sinemasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1954
  • KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.58 Cingöz defterin öteki hâtıra kısımlarını da bir kere daha gözden geçirdi Hepsi bu kadardı.Kendi kendine:«Eh.Dedi,belki.Sonra aynanın kargısına geçti,peruka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1954
  • Kamyondan düşerek öldü Mehmet Karakuş adında bir amele,şoför Ahmet Ceylân'm idaresindeki 25108 plâkalı "tamyonun arkasında seyahat ederken,Beyoğlun da Kızılminâre meydanında muvazenesini kaybederek be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1954
  • 109 firma adliyeye verildi 944 sayılı koordinasyon kararnamesiyle ilgili ola)ak,Belediye etiket mevzuundaki kontrollerini sıklaştırmıştır.Diğer taraftan,ağustos ayında faaliyete geçen Vilâyetteki İhti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1954
  • «VADİLER ASLANI* filminin üç yıldızını bir arada görüyorsunus m •iiitttiimimimiiiHiinHiq Hazırlayan ı Tunean OKAN FİLMİN İSMİ YENİ MELEK OYNAYANLAR REJİSÖR UZUNLUK Robert Taylor Mervyn Le Roy 188 daki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.11.1954
  • kr mm* Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.58 İspanyollar şehirdeki bütün şarapları zehirlemişii Dokuzuncu günün akşamı bir casus,ileride Panama şehrinin çan kulelerini gördüğünü haber verince,korsanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1954
  • Üzenler:Jose Saaalinas,Rod Reed ÜZERfHPe VARA,FfuAKl VOK.NÎCIN.ÖLPÜ ACABAM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1954
  • JOHNNY HAZARD Çizen:Frank Robbins PO!NTE/i AAKC?I-IASA 9KKBRIAA*.BANKASINI Ml BEKO.1-VaU&UW.HAST* VEOfNE OEM i G6n-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1954
  • İki diplomat düello yaptı [ANADOLU AJANSI] HAVANA 26 İki Kübalı politikacı aralarındaki ihtilâfı dün «Şeref Meydanında» halletmişlerdir.Bunu halletmek için de iki tabanca patlatılmış,fakat kurşunlar b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1954
  • GuNuN IŞIĞINDA TARİH REŞAD EKREM KOÇU JLnluvan papas Elini öptüğüm ihtiyarlardan,1948 den sonra seksen küsur yaşında ölmüş,olan Eftim Lamboğlu'nun bana verdiği not-j 1 ardandır:Râhib Antuvan,geçen ası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1954
  • Pasif iği ufak bir salla,dört ayda kaleden adam William Willis,sırf kedisi ve papağanının refakünde yapiığı seyahat esnasında birçok tehlike geçirdi Arşimed,«bana gayet uzun bir sopa verin,dünyayı kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1954
  • Sicilyalı haydut müebbed hapse mahkûm oldu ANADOLU AJANSI] PALERMO 26 Sicilyalı haydut Giuseppe Cucinella,dün burada yapılan muhakemesi sonunda müebbed hapse mahkûm edilmiştir.Haydut,bir tımarhanede m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1954
  • f^^H8^ mm ir Ş-fö M m m:mm.Yukarıda resmi görülen saat,Londra Adliye binasının cephesindedir.Bu saate tam 17 yıldır,Thomas Manners bakmış,temizlemiş,yağlamış ve kurmuştu.Geçenlerde saati açıp tekrar k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1954
  • BİZ KADİNLAR Neyyîre f NMHN.Uğur,uğursuzluk Londrayı heyecana veren heykelciği duydunuz mu?A.Çok hog.70 santim boyunda bir Hind heykeli.Bir kadıncık.Hasında kat kat tacı.Ağzı var,dili yok tabii.Oysa k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1954
  • I Hel-Hrtta 1 BİR ASK HİKAYESİ I A$K UĞRUNDA ¦TEFRİKA No.2 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Semâ,üniversite arkadaşı Nejadm babası Süleyman Beyin,ağır hasta olduğunu ve onbeş sene evvel,ikinci karısı tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.11.1954
  • Mükellef veya sorumlunun Adı ve soyadı Bilinen adresi Verginin nev'i Muharrem Öztiryaki Memduh Berkmen)Mustafa Bilekli)Sıragan Dırasuyan Erol Karakelle Nurhan Torosyan Ali Ateş Ateş Lâstik Fab.Limited
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.11.1954
  • GAYET LÜKS YOLCU KAMARA ve SALONLARI Bulunan 12.000 tonluk «HARAN» vapuru 30/Kasım/954 Salı günü Brezilyada RECIFE ve SAO SALVADOR'a müteveccihen limanımızdan hareket edecektir.Türkiyeden Brezilyaya g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.11.1954
  • Muayyen zamanlardaki Sancılara Karşı.m GRİPİN KULLANINIZ!Gripin Bafı di»,adale,tinfeogrno»M»o karj» bofon Grip neti* baflangıcındo «if çok f«n»o!ık!önler.0 swüh» wnmofWa oAfttof Mideyi bozmaz,kalbi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.11.1954
  • Dörder başh 8 adet Cer makin esi ve yedek parçaları satışı Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemizde mevcut dörder başlı 8 adet cer makinesi v* yedek parçaları 14/12/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.11.1954
  • Daha iyî ışıklandırır!Az sarfiyatlı olup daha iyi bir ışık veren EDİSON ampullerini her yerde arûyınjz.Topkapıdaki General Electnc fabrikasında imâl adilrmstir.Adı ve soyadı Kalyeri İstemat Kaya Hüsey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.11.1954
  • Et vo Balık Kurumu Kontrol Amirliğinden:Haydarpaşa Besiktaç depomuz İçin 30 bin adet Kapıdağ parkesi satın alınacaktır,ilgililerin izahat almak ve şartnameyi görmek üzere merkezimize müracaatları rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.11.1954
  • Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden Aşağıda yazılı mallar 8/Aralık/Çarşamba günü saat 9 da Müessesemizde açık arttırma ile şartnamemizdeki esaslar dâhilinde satılacaktır.Bu satıma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.11.1954
  • AÇIK ARTTIRMA İLE FEVKALÂDE SATIŞ Ampir,Louis Kenz,Louis Ses,Verm Marten,Marketer!eski Edirne eşyaları,28 Kasım 954 Pazar günü saat 10 da HARBİYE Orduevi Durağında 269 No.lu Elirak Apt.nın 2 No.lu dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.11.1954
  • 50 TENZİLÂTLI ARSALAR Şimdiye kadar İstanbul etrafında satdan arsaların en yakınları ARSALARIMIZDIR.BAHÇELİ FERAH EVLER ARSALARI'dır.İstanbul'a yalnız 2500 metre mesafededir.Yürüyerek yarım saat.Otomo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.11.1954
  • Pazarlıkla Menkul Mal Salısı)istanbul Defterdarlığından:Muhammen Teminatı bedeli Lira K.Lira K.788 SO 59 14 istanbul Adlî Tıp Müessesesinde bulunan dosyasındaki mevcut listede cins ve miktarı yazılı 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.11.1954
  • SATILIK ARSA Samatya,Davutpaga Çavujzade 18 No.da ild kata müsaadeli 7 X 17 ebadmda olan bir arsa satuiJctır.Müracaat aynı yere.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.11.1954
  • İST.İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ İLÂNLARI v t SATINALMA KOMİSYONU REİSLİĞİNDEN:Muvakkat İhalenin tğin mahiyeti Miktarı teminatı Tarihi Günü saati Mantarlı üç bobin 2000 bobin)Kırmızı üç bobin 4350 1465 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.11.1954
  • 1 ARALIK ÇARŞAMBA AKŞAMINA KADAR KURTULUŞ AJANSIMIZDA veya AJANS İÇİN DİĞER ŞUBELERİMİZOE AÇDIRACAĞINIZ hesapla 6 ARALIK KEŞİDESİNE KATILABİLİRSİNİZ ASTRAGAN manto,RÖNARBLÖ kaplar PIRLANTA yüzük,PIRLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.11.1954
  • Hendek As.Hukuk Hâkimliğinden 952/368 Hendek Başpınar mahallesinden İsmail oğlu Yusuf Orgun tarafından Dereboğazı mahallesinden Mehmet Orgun,Mehmet Pekmezci ve Ahmet Orgun ve Mustafa Orgun ve Huriye O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.11.1954
  • İST.IV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERİ KITAAT İLÂNLARI Aşağıda cins ve miktarı yazılı iki kalem yiyecek maddesi açık eksiltme ile hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kırıkkale As.Sa.AL Ko.da satm alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.11.1954
  • Kıbrıs meselesi dün de Mecliste görüşülemedi rHUSUSt MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 26 Meclisin bugünkü toplantısında Dilekçe Komisyonuna ait 4 karar görüşülmüş ve bunlar tekrar komisyona iade edilmiştir.Cels
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1954
  • Tophanede dün bir kumarhane basıldı Bir kumarbaz şebekesinin öksesine yakalanmış olan Yahya Küter adında,Kayserili bir pastırma tacirinin 2300 lirasını,polis evvelki gece kumarbazlardan geri almış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1954
  • Eroin imalatçılarının duruşmasına devam edildi İdamları talep edilen sanıkların avukatı,resim çekmek isteyen fotoğrafçılara mâni olmağa çalıştı Resim çekemezsiniz.Sizi men memuru Mustafa Bayar ve Naip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1954
  • Denizde bulunan 250 senelik biralar [ANADOLU AJANSI)LONDRA,26 İngiltere'nin doğu sahillerinde 250 senelik olduğu tahmin edilen bira şişeleri bulunmuştur.Bu müddet zarfında gayet keskinleşen bira,icile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1954
  • Türk Gök'ü ialbikalı sona erdi Müşterek manevra sırasında kuvvetlerimiz fevkalâde başarı gösterdiler Kara Hava işbirliğini pekleştirmek gayesiyle tertiplenen ve dört gün fasılasız olarak devam eden «T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1954
  • Japonya'da grev nakliyatı felce uğrattı ANADOLU AJANSI)TOKYO,26 Japonya'nın Nagoya limanı ve bütün demiryolu servisleri geniş bir grev yüzünden felce uğramıştır.Napoya limanında 5000 e yakın tahmil ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1954
  • Tanar şilebinde yangın çıktı r ASSOCIATED PRESS 1 KOftSOER,26 8 bin tonilâtoluk Türk bandrah Tanar şilebi bugün anbarmdaki keten tohumu küspesi tutuşmuş bir vaziyette Danimarkcnın bu limanına varmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1954
  • ¦UIMnMIMMIimiMfWIMm BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Türk güreşi,t Bir tad beraberlik gösteren edat.3 Esas Açığa vurma.4 Banliyö dediğimiz katar iki kelime)5 Fakat.6 Yerine koyma.7 Erkek dadı Narin.8 İyi Bir tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1954
  • HAZIRLAYAN:İSTANBUL 12.27 Açıhf ve program 12.39 Şarkılar.Muallâ Gökçay.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif İçli.İsmail Şençalar,Halûk Recai 13.00 Sax eserleri.Nubar Tekyay,Ercüment Batanay 13.15 Şarkılar.Zek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1954
  • İstanbul Defterdarlığından:Mükellef ve vergi Bilinen adresi Verginin nev'i sorumlusunun adı ve soyadı Kâmil Aydık Fatih Kâtipçelebi caddesi Yahya güzel s.No.8 Gelir-Ceza Hakkı Kartal Bulgurlu Uçpınar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1954
  • KAPALIÇARŞI YANDI t Baştaraft birincide mayı önlemek için gerekli bütün tedbirleri almıştır.Saat 1.30 raddelerinde,Üsküdar,Kadıköy ve Bakırköy itfaiyelerinden istenen yardım ekipleri de aşağı yu kart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1954
  • MiHiuet Sahibi başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden:ABDI İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ ABONE ŞARTLARI Senelik 83 Tl* 6 Aylık 17 Ti,8 Aylık 8 Ti* 1 Aylık 8 Ti* ECNEBİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1954
  • HİCRÎ Cumartesi RUMİ 1374 27 1370 RebiUl Ahır KASIM Kasım 1 1954 14 VAKİT VASATİ EZANİ MM!7.01 12.01 14.29 16.43 18.20 5.17 2.18 7.18 9.46 12.00 1.37 12.34 V_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLÂNLARI s_i Apartman Dairesi Kiraya Verilecek,Arsa Satılacak 1 Fatih Karagümrük Muhtesip iskender mahallesi Akşemsettin caddesinde 1453 ada,1 parsel sayılı 38 M2 Belediye malı ars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1954
  • Türbo Jeneratör Grubu Mubayaa Edilecektir.Hadim Taşkent Belediye Başkanlığından!1 Konyanın Hadim kazasına bağlı Taşkent kasabasında hidro-elektrik santralına mevcut türübünle paralel çalışmak için 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1954
  • Eleanor Parker evlendi [ANADOLU AJANSI)HOLLYWOOD,26 Tanınmış film yıldızı Eleanor Parker,bugün burada yapılan sâde bir merasimle yine film yıldızı olan Paul Clemens ile evlenmiştir.Her iki artistin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1954
  • Fes giyenler çoğalıyor [TÜRK HABERLER AJANSI] ANKARA 26 Son günlerde,bilhassa Ankara,İstanbul,İzmir,Adana gibi büyük şehirlerde kıyafet kanununa aykırı hareketler arttığından ve alâkalı makamları cidd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1954
  • Türk Alman Ticaret müzakereleri başladı t Baştarajı birincide manda tam bir anlaşmaya varacak şekilde sevk ve idare etmek hususunda mutabık kalmışlardır.Bu maksatla aşağıdaki dört Tâli Komisyon ihdas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1954
  • "Muhalefet partileri değil,bütün parlilerbirleşmelidir C.H.P.Genel sekreteri,partiler arasındaki gerginliği memleket menfaatlerine zararlı buluyor Levent Esmer [Hususî MuhabirimizJ ANKARA,26 Partiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1954
  • Otobüslerde yine aktarmalı bilet ihdas ediliyor [CELÂL tKİBUDAK] Belediye otobüslerinde aktarmalı bilet ihdas olunacaktır.Bu hususta,Elektrik İdaresince Belediyeye bir teklif yapılmıştır.15 Aralık'ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1954
  • izmir Yollar 2.Bölge Müdürlüğünden:22/11/1954 gününde ihalesi yapılacakken teklif olunan bedel haddi lâyık görülmediğinden:izmir Hinde:Karayolları 2 nci Bölge Müdürlüğü tesisler sahasında merkez atöly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1954
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemiz Hastahanesi öğretim ihtiyacı için 48 kalem ilâç ve eczane malzemesi pazarlıkla alınacaktır.2 Firmalar verebilecekleri malın fiyatı ile tuta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1954
  • Minarenin âlemine istavrozu kim koydu t Baştarajı birincide zıt kutbun bağdaşabildiği nerede görülmüştür?Şehzadebaşı sakinleri arasında senelerden beri bu mevzuda rivayetler dolaşıyor:Efendim fî tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.11.1954
  • Macarlar üçüncü maçlarım bugün F.Bahçe ile oynuyor Sarı-Lacivertliler bundan evvelHungari'yayı iki defa mağlap etmişlerdir.Bugünkü maç bu bakımdan da iddialı olacaktır MACAR futbolcularını bugün Mitha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.11.1954
  • [S.MEMDUH] 1940 senesinâe B.Fikret'in Zabo'ya frikikten attığı o şahesar golü hiçbir zaman unutamam."20 senelik futbol hayatımda 3 defa Hungaria ya karşı.Fikret KIRCAN Fenerbahçe takım kaptanı Millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.11.1954
  • Milan geliyor İtalya lig lideri Milan,Beşiktaş kulübü tarafından dört maç yapmak üzere istanbul'a davet edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.11.1954
  • Milli basketbol takımımız Bulgaristana davet edildi Bulgaristan Basketbol Federasyonu,milli basketbol takımımızı ilkbaharda Sofya'ya davet etmiştir.Bulgarların,Spor Oyunaln Federasyonumuza gönderdikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.11.1954
  • ımaç'a ait.Ml BİLETLER KARABORSA'DA Numaralı tribün biletleri 30,duhuliye 7,5 liradan satılıyor Dün sabah Mithatpaşa stadı gişelerinde satışa çıkarılan F.Bahçe Hungaria maçının numaralı duhuliye ve aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.11.1954
  • m m m [RÜÇHAN ÜN VERİ ASRİ FİN HAMAMI Sporcuların çok yakından tanıdığı Dr.Reşat Dermanver'in Beyoğlu Isnwill I 111 linifiniTII tikldl Caddesinde açtığı modem tedavi evinde'ki «Fin Hamamt».Futbolcular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.11.1954
  • [Sfi^^te.8 i 1 liMİl^JfiŞsSf?v F iJi fc.k^*İ^P(M^^Srat r II %1 J um %s tBt HMBekİ Eğlll«?l *Hill jji JHf 4BH |P Mm wM xH 1 ff'^w^i BBSS |RjT JK4L f' 1 ^^ifa 2F M llIMr İKKİ s j?4 j Jl «4 Ü ^im M^ rJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.11.1954
  • İSTANBULSPOR BEYKOZLA Şeref stadında karşılaşıyor Bugün iki Sarı Siyahlı takım arasında oynanacak lig maçının çetin geçeceği muhakkaktır Bugün Mithatpaşa stadmda Vöröş Lobogo,Fenerbahçe ile oynarken,Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.11.1954
  • Kısa Haberler GALATASARAY profesyonel takım oyuncularından sol bek Necmi,ayağındaki sakatlık sebebiyle Bursa'ya tedaviye gönderilmiştir.ALİ Sami Yen Stadının tamamlanması İçin,kulübe.Bölge MüdürlüğU t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.11.1954
  • Hidegkutl ve Kovacsfm Istanbula ikinci gelişi.İki şöhretli futbolcu eski futbolumuzun ferdî kıymetlere dayandığını bugünkünün ise sür'atli ve canlı olduğunu söyledi acar futbolunun İki büyük yıldızı,H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor