Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.11.1954
  • BAŞMAKALE Atatürk'e ait BİR HATIRA cı-best Fırka lideri rah-j metli Fethi Beyin İzmir ve j civarında hürriyet bahanesiy-j le inkılâp aleyhtarı bir takım j tezahürlere uğradığı,bu ara-j da bazı matbaal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1954
  • Uçan daireler dün de görüldü İstanbul'dan başka izmir ve Bilecik halkı da bn acayip cisimleri seyretti 1 CELAL taCtBUDAK] Onlar dün de gör ündüler.Hem bu defakiler,semada parlak bir çift teşkil ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1954
  • Hazin bir unutkanlık Dün Dolmabahçe Sarayının bayrak direğine bayrak çekilmesi unutuldu Bütün millet,dün,bayrağını yarıya indirirken «Dolmabahçe Sarayı» nın bayrak direği,daha yalnız ve daha «kimsesiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1954
  • I f Ankara'da seçim sandığına aşk mektubu attılar Gaaetaler)SEÇİMLİM» 4UNDK BAgll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1954
  • Türkiye'nin dış siyaseti «Le Monde» gazetesi,Türkiyenin,son günlerde giriştiği diplomatik teşebbüsleri enerjik olarak vasıflandırıyor [ANADOLU AJANSI] Paris,10 Türkiye'nin son günlerde girigtiği diplo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1954
  • mm.İnim ı ulu f ııTnaınm-ı t,mm fı"ff »ıı~-Bcaasg8WBBa»a*aBaı»tıı.J«S.W-n,I t LB h 911|| 551 I^Hjffl| 1 illll laaal I Is» H lill 11 III U^^ğ^j.r" 11 ft w X W X.V m v m-Aziz Atatürk'ün ebediyete intik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1954
  • Hüseyin Fatımî dün kurşuna dizildi Eski Dışişleri Vekilinin idamı gizli tutuldu [ANADOLU AJANSI] Tahran,10 Eski dışişleri vekili Hüseyin Fatımi bu sabah kurşuna dizilmiştir.Ordu bas savan Azmudeh Fatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1954
  • ÖZTÜRKÇE AY isimleri Sinan Tekelioğlu dün Mecliste «Bu zırva lâflar artık ortadan kalksın» dedi [LEVENT ESMER] IHuaust Muhabirimiz] Ankara,10 Meclis bugün Encümen seçimlerini yapmak fizere toplandı.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1954
  • Meclise yerilen sözlü sorular HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,10 Muhtar seçimleri hakkında DP.Grup Başkanı Hulusi Koyman tarafından verilen sözlü sorunun Meclisin Cuma günkü toplantısında Başvekil taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1954
  • Amiral Radford dün temaslarına başladı Başvekil tarafından kabul edilen Amerika Müşterek Kurmay Heyetleri Reisi "Karşılıklı meseleler üzerinde müzakerelerde bulunacağız,dedi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.11.1954
  • DAĞLAR KRALI Tefrika No.42 Yazan:REFt CEVAD ULUNAY Gelenlere işaret verdiğinden şüphelenirsek kurşunu yer Ethemle Pehlivan Değirmenciye talimat verdiler.Odanın oturulacak hali kalmamıştı.Çıktılar.Pehl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1954
  • s İ= V\ı:j\ urL A c^ L V—Tl İji JKİHJS^ff^i K y i T^^R M ¦k9b»-v iS«k' HİHHilB 1 aafl V T pM 1 uSf* * ^H7 Aj İL* TCur EL.L.Î BOKSÖR »eısı OLACAKSIN ^JJra^js,1 ŞA/^F Î vüM A/IAA^ HABER VER.T r^^m_y|^S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1954
  • YAPI ve KREDİ BANKASI Sene Sonu FEVKALÂDE İkramiyesi m*\Kıymetli 12 arsa BU ARSALAR Kadıköyündey Acıbademde,yolları yapılmış elektriği ve suyu getirilmiş,havagazı da gelmek üzere bulunan,üç katlı inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1954
  • Şehirde kaçak inşaatı önlemek için zecrî tedbirler alınıyor Gün geçtikçe sayısı artan ruhsatsız inşaatların sahipleri hakkında ağır cezaî müeyyideler konuyor Şehirde kaçak inşaatı önlemek için,zecri t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1954
  • Bütün çeşmelerin suları tahlil ediliyor Belediye Sağlık Müdürlüğünce,şehirdeki çeşme sularından numuneler alınmakta ve tahliller yaptırılmaktadır.Son:defa,Dolmabahçe,Kabataş,Qrtakoy,Ihlamur deresi*.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1954
  • Jandarma teşkilâtı gözden geçiriyor istanbul jandarma teşkilâtı yeniden gözden geçirilecek,karakollar daha sıkı teftiş edilecektir.Bu hususta karaıa varılmıştır.Dün sabah Valiyi ziyaret eden İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1954
  • 265 cadde ve sokak tamir edildi Son bir yıl içinde Belediyece,Istanbulda 256 öokak ve cadde tamir ettirilmiştir.Yeniden yaptırılan yol ların da,bu miktara dahil olduğu belirtilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1954
  • Fuat Arna'nın duruşmasına dün de devam edildi Millet Gazetesinin sahip ve baş muharriri Fuat Ama ile gazetenin yazı işleri müdürü Hüsnü söylemezoglu'nun duruşmasına dün Toplu Basın Mahkemesinde devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1954
  • ÖLÜM Bankamız müşavirlerinden Dr.Hans Richter'in vefat ettiğini teessürle bildiririz.Cenazesi bugün 11 kasım 1954 perşembe günü saat 16 da Feriköy Katolik Mezarlığı Kilisesinden alınarak ebedi istirah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1954
  • Bir taksiye atladım.Şoföre Fügen'in adresini verirken,sesimin o raddede titremesine kendim de şaşırdım.Kapıyı Akide açtı,bu arap Fügen'in hayatına girebileceğim bütün kapılan bana açacak bir,anahtar m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1954
  • SİNEMALAR BEYOĞLU Kumarbaz» AR:«Dön Bana» Burt Lancaster Shirley Booth Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Kleopatra» Rhonda Fleming William Lundigan Amerikan filmi İngilizce;j SARAY:«Hint Yıldızı» Cornel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1954
  • GÜZİDE DURUEB ile CELÂL ÖZKAYA Evlendiler İstanbul 4/11/1954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1954
  • ^«IIIIMItllMMI."H,HMI"«!i Atatürk'ün insan tarafı ve zaafları ^V iinkü gazeteler Atatürk'ün zarif sözleri ve J nükteleriyle dolu idi.Bunların arasında kendisinin içkiyi ne kadar sevdiğini gös-I terenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1954
  • Mersin'den şehrimize kaçan genç kız evine dönmek istemiyor Bey oğlunda bir pastahanede yakalanan Sulhiye Gül Üvey babam beni iğfal etmek istiyor,gitmem» dedi [BEDİRHAN ÇINAR] Hayır,imkânı yok ailemin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1954
  • TEŞEKKÜR Beklenilmeyen bir anda geçen perşembe 4.11.1954 günü)aramızdan Ani olarak ebediyen ayrılan kıymetli ve çok sevgili büyüğümüz KAZIM İŞMEN'in vefatı haberini duyup derhal evimize kadar gelip bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1954
  • Sinema işçileri,İş Kanununa dahil olmak istiyor Film Sanayii ve Sinemp işçileri Sendikası senelik kongresi dün sabah 10 da yapılmıştır.İdare heyeti raporunun okunmasını müteakip,delegeler tenkidlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1954
  • Eğlence Yerleri Sendikasının kongresi dün yapıldı Otel,lokanta,eğlence yerleri işçileri sendikasının fevkalâde kongresi dün saat 15 de yapılmıştır.İdare'heyeti raporunun okunmasından sonra tenkid ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1954
  • Ticaret Odasında seçim hazırlıkları sona erdi Ayın 18 inde yapılacak olan İstanbul Ticaret Odası Başkan ve İdare Heyeti seçimlerinin hazırlık» lan sona ermiştir.Seçime iştirak edecek olan şehri» miz t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1954
  • KISA HA BERLER İSTANBUL Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Talebe Cemiyetinin yıllık Kongresi 17 kasım çarşamba günü saat 17.30 da T.Üniversite konferans salonunda toplanacaktır.TÜRKİYE Tütüncüler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1954
  • Kemal Aygün bugün Kahîre'ye gidiyor Ankara Valisi Kemal Aygün,bugün Mısır hükümetinin davetlisi olarak uçakla Kahireye gidecektir.Aygün dün Ankaradan şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.11.1954
  • l Bo tutun okuyucuların merak •debileceklerl bcr şeyden bahse» der.sizin d* merak etttgtnlı,«•Un» öğrenmek istediğiniz biz W* vana lütfen BANA SOB'a »»«ma.New York'taki «Magnesium As |8 ciation m ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1954
  • DİOR'UN MODASINA UYAN İSKARPİNLER 2ZÜtt&3^t£î nınmtj ayakkabıcıları,bu modaya uyarak,yeni model iskarpinler meydana getirmişlerdir.Resimde solda görülen iskarpinin üstü tüylerle Ortadaki ayakkabt yeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1954
  • Artist Jane Wyman kocasından boşanıyor [ASSOCIATED PRESS] California,10 Sinema yıldızı Jane Wyman kocası caz orkestrası şefi ve bestekâr Frederick M.Karger aleyhine boşanma dâvası aç* nuştır.Yalnız ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1954
  • İzmir'de genç.bir kız öldürüldü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İzmir,10 Torbalı'da zeytin toplamakta olan 14 yaşındaki Hanife ile annesi Hayriye,meçhul bir mütecavizin tecavüzüne uğrayarak ka çırümak istenmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1954
  • Montgomery,Kanada ve Amerika'ya gidiyor [ANADOLU AJANSI] Londra,10 Avrupadaki Müttefik kuvvetleri başkumandan vekili feldmareşal Montgomery,Kanada ve Amerika'ya üç haftalık bir ziyarette bulunmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1954
  • YskllâPîlk ylri/ini Yukarıdaki resimde görülen bu adam amma •vııaUdrv allalll w adam,tam 3 metre 30 santim boyunda)H*ykeltrağ Richard Hutos'un bir eseridir.Yalnız bütün ciissesine ra0men ömrü pek uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1954
  • Olivia De Havilland bir gazeteci ile evleniyor [ASSOCIATED PRESS] Newyork,10 Paris'te çıkan haftalık Paris Match dergisinin naşiri 44 yaşındaki Pierre Galante dün United States transatlantiği ile bura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1954
  • Marlon Brando bir mükâfat kazandı [ANADOLU AJANSI] Roma,10 İtalyan sinema basını millî sendikası tarafından geçenlerde yapılacak Venedik festivalinde gösterilen yabancı filmlerinden en güzeli için tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1954
  • Bir cinayet için ekli bin kişi sorguya çekildi [ANADOLU AJANSI] Londra,10 Geçen ağustosta bıçakla öldürülen genç bir çocuğun kaatilini bulabilmek ümidiyle polis bugüne kadar 50 bin kişiyi sorguya çekm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1954
  • Mau Mau'lar yeniden faaliyete geçti [ASSOCIATED PRESS] Kenya,10 500 Afrikalı polis ve İngiliz askeri dün gece Nairobiden 65 kilometre mesafede bulunan bir yerde 120 Mau Mau tedhişçisi ile çarpışmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1954
  • Elli amele toprak altında kaldı [ANADOLU AJANSI] Manilla,10 Manilla'nın 35 kilometre güney batısındaki San GuiUermo köyü civarında kireç taşı ocaklarında çalışan 50 Filipinli işçi bir toprak kayması n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1954
  • K^i K^-€j SS;Hi m ¦^fe ''4fc k ^V Bk ^k ^S k v Fiat ve karşılayacağı ihtiyaç bakımından,motosikletle otomobil arasındaki boşluğu dolduracak bir nakil vasıtası yapmak arzusuna kapılan bir mühendis,yuka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1954
  • Dördüncü teşebbüsünde intihar edebildi [ANADOLU AJANSI] Londra,10 William Wilson adında otuz dokuz yaşında bir adam,kendisini üç defa otobüsle* rin altına atarak intihara teşebbüs etmiş,fakat her sefe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1954
  • Einstein,hayatından memnun değil [ASSOCIATED PRESS] New York,10 Dr.Albert Einstein bir daha dünyaya gelecek olursa bir âlim veya öğretmen olmağa çalışmıyacağını söylemi} ve şöyle demiştir:«Bugünkü şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1954
  • takvimden bîr YAPRAK ULUN AY u Beyaz Güvercin» Şehir Tiyatrosu Dram Kısmı sille tokatlı centilmenlerden sonra bir sulh müjdesi gibi «Anuy» un «Güvercin» ini temsil etti.Fakat ne câreki Muzaffer Arslan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1954
  • Antalya'da,içinde 40 bin sene evvel insanların yaşadığı bir mağara 40 bin sene evvelki insanların kemik kalıntıları ile nesilleri yok olmuş hayvanlara ait iskeletleri görmek için Antalyalılar akın akı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1954
  • Zengin bir Şeyh N er imana talip oldu [ANADOLU AJANSI] Kahire,10 «El Ahbar» gazetesinin bu sabah bildirdiğine göre,dün Kahire'ye gelmiş olan Kuveit Şeyhi milyoner Ezzat Caffar,eski Mısır Kraliçesi Ner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1954
  • 50.000 kişi Amerikan tabiiyetine giriyor [ANADOLU AJANSI] Washington,10 Başkan Eisenhower yarınki perşembe günü Bir* leşik Amerikanın başlıca büyük şehirlerinde yapılacak törenlerle Amerikan vatandaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1954
  • |IllIIllIflIlIlfIllinilfllf(Iirtf»lf||IfffIffIinillffİIIf.I.Vesikasız çahşanlaıi ^Lacivert bomba» dan\yıUy or b Lâcivert Bomba,bar ve f| ğ kokteyl salonu gibi yer-lerde kaçak çalışan kadın-1 s ların,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.11.1954
  • MIHRIBAN SULTAN ve CANLI KARAGÖZ 18 Kasım Perşembe T A K S Î M üG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1954
  • Bugün matinelerden itibaren MELEK SİNEMASI'nm Unutulmaz şöhretine uygun nefis bir şaheser SON YAPRAK O'Henry's Full House)Yaratıcıları:ANNE BAXTER JEAN PETERS FARLEY GRANGER CHARLES LAUGHTON WIDMARK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1954
  • M* J O ¦r fll ^288 Kanab kasabalında bir kovboy ilmi için çevrilen tipik $ahnelerden biri.Kovboylar kralı Ulah eyaletine bağlı kanab kasabası Holly wood'un kovboy filmleri için canlı bir stüdyosu hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1954
  • m OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak)Kartınıza bazı ele bir daha gelmez denecek kadar güzel fırsatlar çıkıyor Şimdi bütün mesele bunlardan lâyıkı İle istifade etmen izdir.Yakınlarınızın çok yardımını görec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1954
  • 0&&y j M BEDAVA HAZİNE Hazırlayan:Or.R.FERDİ Resimler:NEZİH Gerçi deniz mevtimi geçti amma deniz suyunun fifalı hassalarından istifade etmeye müsait başka bir mevsime irdik.Yemekte,çorbamıza,tuz yerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1954
  • KRAL FARU6UN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrik.No.42 Buyurunuz.Bu mücevher meselesi hakkında prensesle ne konuştuğunuzu bilmek istiyorum.Bütün karanlıkların dağılması için buna lüzum var.Kadın,içinde yeni doğm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1954
  • BU KIŞ DAHİ Uçaklariyle yapacağınız hava yolculuğu,yaz seyahati gibi rahat ve lâtif olacaktır.Hava tazyikli 3 DC-6B uçağı,her SALI,CUMA ve PAZAR sabahlan Yejilkoyden İSVİÇRE'ye hareket edip bütün Avru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1954
  • GÜNÜN birinde,Pat Crowley,bir tiyatro mecmuasını eline aldığı zaman Hollywood'da çevrilecek yeni bir film için istidatlı genç kızlar arandığını okumamı* olsaydı şimdi onu bir artist olarak karşınızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1954
  • Yazan:E.DİNET ve SÜLEYM AN BİN İBRAHİM Tefrika No.42 Çeviren:NEYYİRE Güneş doğmadan Uhud Dağına varıldı Hazret-i Peygamber ömründe bir kerecik ona muvafakat etti.Fakat,hakik!mU'minlerin şevk ve berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.11.1954
  • WfiCfto/'fawt/h/Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.42 Tövbekar korsan,korsan avcılığına çıktı İspanya Kralı hiddetinden çılgına dönecek hallere gelmişti,ingiliz korsanını Ölü veya diri getirecek herkese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1954
  • DUYAN KULAĞINIZ GÖREN GOZUNUZ &s&&4tow-ATATÜRK SAYISINDA O'nun hususiyetleri »a I* Kılı;Ali Şükrü Kaya I* Fatih Rrfkı Alay On.dair n« diyarlar?I Ayrıca i I Haldun TANER'In yani bir Hl-1 kây.n:AYAK 7?N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1954
  • Ağaç hamalı fillere 25 marifet öğretilir.Bu marifetler içinde Teakkütüklerini ormandan getirip,muntazam bir surette kamyonlara istif etmek de vardır.Böyle bir usta fil bin dolara satın alınmaktadır.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1954
  • GÜNÜN IŞIĞINDA TARİH ffîfiimmmı Hallaç Wf İŞ ağzmdayız.Gezici hallaçların faaliyet devridirM f% İstisnasız hemen hepsi Karadeniz yalısı uşaklarıdır.Tuvanası,boduru,büyük şehri semt semt dolaşan çalâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1954
  • Ofis 14 bin kilo pirinç mubayaa etti Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul bölgesinin geçen hafta açtığı pirinç mubayaası kampanyası hararetle devam etmektedir.Ofis,düne kadar 14 bin kilo pirinç mubayaa et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1954
  • Yumurta fiatları yükselmeğe başladı Yumurta fiatları,istihsal bölgelerinden gelen malların azalması dolayısiyle bir hayli yükselmiştir.İri taze malların sandığı dün zahire borsasında 170 liradan muame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1954
  • BİZ KADINLAR Şu aşk.Geçen hafta,meşhur film yıldızı Marlon Brando,sevdiği bir balıkçı kızıyla nişanlanmak için Amerikadan Fransaya gitti.Bugün de gazeteler,İzmir Radyosu Spikeri Suna Altuğ'un sesine â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1954
  • HetMxfOx BİR ASK HİKAYESİ NEREDE O MAZI?TEFRİKA NO.7 Kenan on sene sonra memleketine döner.Karısını,en yakın arkadaşı Sadi ile evU bulur.İki erkek arasındaki mücadelede Sâdl ölür.Fakat polis,karısını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.11.1954
  • S ON GÜNLE R—100.000 Nüfuslu Altmşehirde Büyük Tenzilâtlı Garanti ve kredi usulü ile ARSA satışları sona eriyor.5}\ALTIN EVLER İNŞAAT KOLLEKTİF ŞİRKETİNDEN:Eminönü meydanı No.22 kat 1 2 Telefon:20486
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.11.1954
  • SÎZ DE güzelliğinizle HERKESt TESHİR EDEBİLİRSİNİZ ve diyor ki "sihirli l»ir güzellik müstahzarı olan PURO,cildi öylesine besler,yumuşatır,tazelegtirir ki.adeta gözlerinize inanamazdınız.PURO cildin g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.11.1954
  • Heybelıada Verem Sanatoryomu Baştabibliğinden 1 Heybeliada Verem Sanatoryomundaki mektebe hemşire yardımcısı yetiştirilmek üzere en az ilkokul mezunu 18-30 yaş arasındaki genç kız ve kadınlardan 12 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.11.1954
  • MODERN PRATİK UCUZ SON MODA GÜZEL BİR GİYİM f/üje/e yiiş saf yün,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.11.1954
  • W I HIR o\tf* k!111 SW0H I ^JWZVA fclVO tftf*e «as BİR ^STİK İYONUN İYİ I U.S.ROYAL FLEETMASTER cadde ve arazide en verimli iş sağlıyan en iktisadi ve tam emniyetli kamyon lâstiğidir U.S.ROYAL LASTİKL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.11.1954
  • Muayyen zamanlardaki sancdara karşı r=k 6 s GRiPiN KULLANINIZ a4a\e,B* d ür»û« te8" ve1 »ti efc BOZ»»-oRWAZ KİNİNLİ GRİPİN 4 saaf ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.11.1954
  • Traçmtzdan memnun kalmak fçfri Fevkalâde keskin Elastikî İSVEÇ ÇELİĞİNDEN YAPILMIŞ LÜKS TRAŞ BIÇAKLARINI KULLANINIZ Fazla Para verebilirsiniz Daha iyisini alamazsınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.11.1954
  • tF* ECNEBİ HAVAYOLU ŞİRKETİ SEKRETER ALACAK Ecnebi Havayolu Şirketi,Türkçe ve Ingilizceyi mükemmel bilen ve her iki lisanda steno yazabilen,tercihan Türkiye Cumhuriyeti tebaası tecrübeli sekreter alac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • ¦ilet Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yan itlerini hilen idar« eden ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI İLAN FİATLARI Senelik 6 Aylık 3 Aylık 1 Aylık 33 Tl* Baslık.e —80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • HİCRÎ 1374 Rebral evvel 14 Perşembe 11 KASIM 1954 RUMÎ 1370 Oda 2» VAKİT VASATİ EZANİ Güneş öfle İkindi Aksam Yatsı İmsak 6.43 1.48 1158 7.03 14.38 9.43 16.55 12.00 18.29 1.34 5.02 12.06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • Bitirilmesine geceli gündüzlü çalışılan 50 metre genişliğinde:MARŞAL BULVARI VE BARUTHANE YANINDAKİ 1600 liradan 10.000 küsur liraya kadar satılmakta olan ÇOK KIYMETLİ ARSALARIM 3 de BİRİ PEŞİN BAKİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • %50 TENZİLÂTLA ARSALAR Şehre en yakın arsalar BAHÇELİ FERAH EVLER ARSALARIM* İstanbul'a yalnız 3.kilometre mesafededir.Yürüyerek yarım saat,otomobille 10 dakika.Hem sayfiye,hem de şehir hayatım birleş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • Sanay!anketi yapılıyor İstatistik Umum Müdürlüğü bu yıl da bir sanayi anketi yapmağa karar vermiş ve bu mevzudaki hazırlıklarını tamamlamıştır.Sanayi anketi,9 dan fazla işçi çalıştıran ve motörlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • Karısını,anasını ve üç gocuğunu öldürdü [ŞARK AJANSİ] Paris,10 Bordo civarında bir köylü anasını,karısını ve 3-9 yaşları arasındaki üç çocuğunu balta ile fecî bir şekilde öldürmüştür.Yapılan tahkikatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • Bilecikte de iki parlak cisim görüldü Bilecik,10 Bugün saat 11 sıralarında çok yüksekten sessizce uçan iki parlak cisim,arkalarında uzun ve beyaz bir iz bırakarak batıdan gelip doğuya geçmişlerdir.Ayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • Maksim Tiyatrosunda I İSTANBUL OPERETİ Bu akşam saat 21 den itibaren TIMARHANEDE RANDEVU Büyük Operet 3 Perde İtalyan televizyon yıldızı MARİTZA ve şantöz DETTTye üâveten yeni gelen 6 kişilik Alman ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • Hastahane soymaya kalkan hırsız Bu şehirde ev,apartman,dükkân,hattâ tenha yerlerde insanda soyulurdu ama,bir hastahanenin soyulduğu görüImemiştL Nihayet bu da oldu.Evvelki gece,sabaha karşı saat 4 sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • Orgeneral Baransel Amerika'ya gidiyor Orgeneral,Washington'daki NATO Kurmay Başkanları toplantısına iştirak edecek [AJANS-TÜRK] Ankara,10 Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Orgeneral Nurettin Baransel'in b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • Cezayir'de çarpışmalar birdenbire şiddetlendi Dün altı saat süren müsademelerde,her iki taraf da ağır zayiata uğradı.Bir Fransız uçağı düşürüldü [TÜRK HABERLER ajansi] ranndadır.Cezayir'de istiklâl ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • Bled ittifaknatnesi Yunan Meclisinde ANADOLU AJANSI] Atina,10 Yunan Hariciye Vekili M.Stefan Stefanopulos Bled'de imza edilmiş olan Balkan Askeri İttifakının tastiki hakkındaki kanun lâyihasını dün ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • İngiltere hükümeti Birleşmiş Milletlere dün bir nota verdi Hiç bir siyasî sıfatı olm ayan Kıbrıs Başpapazı Makarios'a gösterilen istisnaî kolaylık protesto edildi [ANKA AJANSI] Hammarskjold'a bugün bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • Manisa ovasını domuzlar istilâ etti [TÜRK HABERLER AJANSI] İzmir,10 Manisa ovasını istilâ eden domuzlar,gerek müstahsil,ve geerkse bu havali sakinleri için hayli tehlikeli bir durum arzetmeğe başlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • Genç bir kadın kocasını savcılığa şikâyet etli Leylâ,17 yaşındaki kızkardesinin,kocası tarafından iğfal edildiğini iddia ediyor Dün saat 14 sıralarında Emniyet Müdürlüğüne gelen genç bir kadın,alâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • Türkiye'nin dış siyaseti t Baştarajı birincide revvicidir.Bu,Trieste ihtilâfının halledilmesi karşısında Türklerin izhar ettikleri memnuniyeti de izah eder.Bu ihtilâfın halledilmesinden hemen sonra bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • Ebedî şef bütün yurtta anıldı t Baştarafı birincide «müsamahasından,fikir ve vicdan hürriyetine karşı gösterdiği anlayış dolu zihniyetten» bahsetmiştir.Millî Gençlik Teşkilâtı tarafın-^dan tertiplenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • öz Türkçe ay isimleri t Baştaraj birincide verdi ve derhal kürsüye yürüdü.Herkes ne söyleyeceğini merakla beklerken Seyhan Mebusu cMeclisiniz Anayasayı değiştirip Teşkilâtı Esasiye Kanununu meriyete k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • İzmir piyasası kalp para İle dolmuş [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İzmir,10 İzmir piyasası kalp gümüş paralarla dolmuştur.Hakikilerinden zor ayırt edilen kalp paralar,halkın büyük zararlarına yol açmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • Meclise verilen sözlü sorular t Baştarafı birincide sual takririnin adedi 8 i bulmaktadır.Bunlardan beş tanesini veren Konya Milletvekili Abdurrahman Fahri Ağaoğlu,Emekli Sandığı,İşçi Sigortaları Kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • Amiral Radford,temaslarına başladı t Baştarafı birincide Kurmay Heyetleri Reisi Oramiral Arthur Radford,öğleden sonra şehrimizdeki temas ve ziyaretlerine başlamıştır.Oramiral Arthur Radford saat 1530
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • 1 234567.8 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Baltalama Bir nota.2 Üye Bir fizik kanunu.3 Tu-tan parmağını yalar Kızoğlan kız.4 Şubert'in bir sarkışı veya 2 bir tatlı su mahsulü.5 Dumlupınar kaatili.6 İnce,kibar So-3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • Uçan daireler dün de goruldu t Baştarajı birincide Gümüşü renkli bu parlak cisimler,önce Marmara üzerinde bir gezintiye çıktılar.Çok yüksekten uçuyorlardı.Kuzeyden Batıya kavis çizdiler.Bir topçu suba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1954
  • Istanbul Radyosu Söz Yayınları Şefi Salih Akgöl,çalışkan bilgili ve mütevazı bir insandır HAZIRLAYAN:BAKI SÜHA EDİBOĞLU Bestekâr Hüseyin Mayadağ,son «jönlerde «İstanbul'a dair» gürel bir beste yapmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.11.1954
  • inuywui unvbnj HİK5iniOttİn Fenerbahçe'nin bu seneki kadrosunun esaslı elemannllOdlIlClUll Urından biri oldu.Hazırlık maçlarında idarecilere ümit veren bu futbolcu,takımının iki lig maçında da oynamay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.11.1954
  • G.Saray-İsfanbulspor maçı Cumartesi gününe alındı Bu haftaki maçları idare edecek İzmirli hakemler yarm geliyor Cuma günü oynanmasına karar kal,Dr.M.Çakarverilen Galatasaray İstanbulspor 14.30 Beşikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.11.1954
  • Futbol hakemlerinin idmanları başlıyor Futbol hakemlerinin salon idmanları bugün saat 10 dan itibaren bağlayacaktır.İdmanlar flultanahmedde Amerikan dershanett eakwmnria yapılacakta».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.11.1954
  • Geçen seneki birinciliklerden bir görünüş İstanbul Greko-Romen güreş şampiyonası bu hafta başlıyor Bu seneki birincilikler sonunda derece alacak güreşçiler,millî takıma seçilecekler Önümüzdeki nisan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.11.1954
  • Rektörlük Kupası basketbol maçları İstanbul Teknik Üniversitesinde Rektör şerefine yapılmakta olan Rektörlük Turnuvası Basketbol Maçları bu sene 26 27 28 kasım 1954 cuma,cumartesi,pazar günleri Teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.11.1954
  • Modaspor,hakemlere karşı gelen oyuncularını cezalandıracak Modaspor İdare Heyeti son top* lantısında,takım oyuncularıyla hakem münasebetelri etrafında örnek bir karar yermiş bulunmaktadır.Modaspor ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.11.1954
  • aherler BEYOĞLUSPOR Voleybol takımı 27 Aralıkta Belgrad'a gidecektir.ADALET Beykoz lig maçında sakatlanan B.Erol ve Salâhaddin'in sakatlıkları devam etmektedir.DENİZCİLİK Y.İHTİSAS Bir müsabaka sırası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.11.1954
  • AMATÖR KÜME Puvan Cetvelleri Amatör küme puvan cetvellerinin en son seklini bugün neşrediyoruz.Takımların puvan durumlarım aşağıda en doğru «eklide bulacaksın».Puvan cetvellerini her perşembe günü bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.11.1954
  • TÜRKİYE BİSİKLET PİST BİRİNCİLİKLERİ Cumartesi günü Konya Velodranunia bu seneki müsabakalara başlanacaktır Türkiye Bisiklet Pist birincilik-programı |U şekilde tesbit edilmişleri 13-15 kasım tarihler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.11.1954
  • Dünya hafif sıklet boks şampiyonası Şan Francisko,10 SHA)Paddy de Marco ile Jimmy Carter arasındaki dünya hafif çiklet boks şampiyonluk karşılaşması 17 kasım günü burada Cow Palace'da yapılacaktır.İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.11.1954
  • lf«*UL JAH(«l.MM| Inailiz Sefarethanerlelıiı dans oersı alıyor!gür» done «alonu rardtr.Fenerbahçeli santrhaf Melih bugüne kadar «ekiz dans dersi almıştır.İki genç kızın yardımı ile fuibolde olduğu gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.11.1954
  • SPARTAK INGİLTEREDE SPartafc 66.OOO seyirci önünde Arsenal'i 2-1 mağlûp etmiştir.Dünya piyasasında isim yapan Rus futbolcularının hu galibiyeti onların kıyme ti hakkındaki son şüpheleri de yok etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.11.1954
  • Mülkiyeliler Birliği Kupası Rektörlük Turnuvası bittikten sonra Üsküp Üniversitesi ve Teknik Üniversite basketbol takımları Ankara'ya giderek Mülkiyeliler Birliğinin hazırladığı turnuvada Ankara takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.11.1954
  • Basketbol ve voleybol maçları cumartesi gecesi oynanıyor Muhtar seçimleri münasebetiyle tehir edilen basketbol teşvik turnuvan dömi-finalleri ile voleybol teşvik ve lig maçları önümüzdeki Cumartesi ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Türk Zaferleri, Sayfa 1
  • 11.11.1954
  • Türk Zaferleri REŞAD EKREM KOÇU m.'MÂ &P sJA WM t.Wnv c/mm ¦c.m î:f üs i WA\ÎÎUit im İJ Uf* &sj AA ^W kN mm rA 4 MİLLİYET GAZETESİNİN BÜYÜK TARİH İLÂVESİ]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 1
 • Türk Zaferleri, Sayfa 2
  • 11.11.1954
  • Istanbulun Muhasaras V E FETHİ Geçen sayıdan devam 9 Mayıs,Çarşamba Muhasaranın otuzdördüncü günü Bir gün evvelki harp meclisinin,karaya çıkarılmasına karar verdiği gemiciler,limanda bulunan üç büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 2
 • Türk Zaferleri, Sayfa 3
  • 11.11.1954
  • Istanbulun Muhasaras V E FETHİ Geçen sayıdan devam 9 Mayıs,Çarşamba Muhasaranın otuzdördüncü günü Bir gün evvelki harp meclisinin,karaya çıkarılmasına karar verdiği gemiciler,limanda bulunan üç büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 3
 • Türk Zaferleri, Sayfa 4
  • 11.11.1954
  • Sultan ttsbit ettiği bilhassa üç noktada,Eğrikapıda.EdirnekapiSl Topkapısi arasında Likos vadisinde ve Üçüncü Askerî kapı önünde hendekler tahtada doldurulmuş,iki binden fazla hücum merdiveni,kale bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 4