Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.10.1954
  • J tAP.Bnifla toCOİrkÜrO 1*2111 Iflirhoil Londra'da,Elstree stüdyosunda açılan İtalyan film haftası ol-DOyiC IC^CMVUlC l/dll IVUIUdll dukça neşeli hâdiselerle geçmektedir.İlk gece verilen gala suvaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1954
  • Doğrusu Bu:Bizde idare usulü Dünyanın en idaresiz adamı idareciliği »öyle anlar:Kendisine baş vuran herkese hak vermek,fakat yine bildiğini okumak.Sen hiç 'merak etme.Ben bu isi saniyede hallederim!Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1954
  • Güzellerin odasına giren sarhoş genç polisle çıkartıldı Soyunmak üzere odaya toplanan güzeller,kapının açümasile çığlığı bastılar:Ay!Erkek!İçeri giren gence,odayı terketmesi için ricada bulunuldu.Faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1954
  • MOSKOVA I 1 Radyosunun I YAYINI I ğ J*-'*us Radyosu,Cumhu-ğj e riyetin yıldönümü müna-3 İ sebetiyle,Türkiye hak-jğ E kında şimdiye kadar Mos-E E kova'dan duymağa alış-E E madiğimiz yeni bir ses E çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1954
  • Florya arsaları meselesi Meclise intikal ediyor C.H.P.Grup başkanlığı bir sözlü soru hazırladı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,30 Büyük dedikodulara vesile olan İstanbul Florya arsaları meselesi C.H.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1954
  • Meclisin yeni çalışma devresi yarın başlıyor D.P.Meclis Grupu dünkü toplantısında Refik Koraltan'ı Meclis Başkanlığı adaylığına,Hulusi Köymen'ide Grup Başkanlığına seçti C.H.P.iktidarla işbirliği yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1954
  • Mudanya açıklarında batan şilep yardım istememiş Gemi sahibininde hâdiseden memnun olduğu söyleniyor Poyraz fırtınasına tutulduğu için Mudanya'nın Eğerce köyü açıklarında batan,«Türkân» isimli şilebin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1954
  • KARAKIŞ BAŞLADI İki günden beri havalar hissedilir derecede serinlemiş ve caddeler pardesülü,paltolu insanlarla dolmuştur.Bazı evlerin bacalarından çıkan dumandan da sıcağı sevenlerin soba yakmağa baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1954
  • mm [SAMİ ÖNEMLİ] Tîirlrân CÎlohîtlİn mİİrûttûhotl frolrli Mudanya açtktannia batan Türkân şilebinin müretlUlİMlIl ŞIIGIHIHH IIIUlCUGUdU gCIUI tebatından 10 u dün akşam Sus vapuruyla şehrimize rjelmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1954
  • istanbul Adliyesini dolandıran Seyyit Antalyada yakalandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İzmir,30 İstanbul Adliyesinden sahte çek tanzim etmek suretiyle 75 bin lira çekerek firar eden beynelmilel banka dolan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1954
  • Türk bayrağını yırtan dört Amerikalı mahkemede [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İzmir,30 Cumhuriyet Bayramında Denizcilik Bankası önündeki Türk bayrağını yırttıkları ve ayakları altına alarak çiğnedikleri iddi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1954
  • nifOrlor COrhnctlllor İTİ İzmir'de dört Amerikalı Ur gece UAdUdl ddlllUŞlUldl IVI.2ii2urna sarhoş olmuş ve Kordonda volta vurmaya haşlamışlar.Bu dört kafadar o kadar kendilerinden geçmişler ki Denizci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1954
  • General Franco ilkbaharda Memleketimize geliyor İspanyol Devlet Reisi Orta-Doğu memleketlerini ispanyol donanmasîyle ziyaret edecek [ANKA AJANSI] Newyork,30 Birleşmiş Milletlerdeki gayet emin menbalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1954
  • IA.P.Celâl Bayar'ın iki torununa bakmak üzere yukarıda resmini gördüğünüz Miss Margaret White Londra'dan şehrimize gelmiş ve dün Ankara'ya hareket etmiştir.Miss White iyi bir mürebbiye olduğu kadar İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1954
  • l/r.j Mısır Başvekili Abdülnasır iskenderiye'de akim kalan bir suikaste uğradıktan sonra halkın sevgi tezahüratı arasında Kahire'ye dönmüştür yukarda)Bu arada Nastr't seven halk suikastı hazırlayan Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1954
  • GEVEZELİK REKORU irlandalılar cimri oldukları kadar az konuşan insanlardır.Fakat içlerinde 25 yaşında Kevin Sheeham adında biri çıkmış ve karşısına aldığı iki gazeteciye «hayatta insana hiç lüzumu olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • Neslihan:Hayhay!diye gülümsedi.Efendim,bir vakitler biz Neslihan'la kapı karşı komşu idik ve gece gündüz beraberdik.Her ne kadar ben onun kafadarı değilsem de,gevezeliklerimden hoşlanır,beni severdi.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • SİNEMALAR j I BEYOĞLU AR:«Korsanlar Kralı» Errol Beatrice Kampbell Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Şahane Düğün» Vera Ellen Jorj Sanders Amerikan filmi İngilizce.SARAY:cHint Yıldızı» Cornel Wilde Yvon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • ttniversilenin mânasını anlamayan bir Üniversite P)AZARTESİ günü Istanbul Üniversitesi yeni E I ders yılma giriyor.Fakat geçen seneki büyük hatâsını tekrarlayarak:Açılış töreninj de üniversite gençliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • Yapı ve Kredi Bankasından ÎKRAMİYELİ AİLE CÜZDANI SAHİPLERİNE Yapı ve Kredi Bankası,içinde bulunduğumuz 1954 yılının son gününde Ikramiyeli Aile Cüzdanı sahiplerine,fevkalâde olarak yeniden kıymetli i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • Arabaların asfalt yollardan geçirilmemesi isteniyor Demir tekerlekli vasıtaların asfalt yollardan geçirilmemesi istenmektedir.Arabacıların bu teklife de itirazları muhtemeldir.Arabacılar,arabalarını s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • Sanat Enstitülerinde yeni şubeler açılıyor Maarif Vekâleti,san'at enstitülerinde plâstik oyuncakçılık,seramik ve sıhhî tesisat şubeleri açmağa karar vererek gerekli hazırlıklara başlamıştır.Vekâlet ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • ÖLÜM İttihat ve Terakki Merkezi Umuml âzasından merhum Yusuf Rıza Bey esi.Em.Gl.Akif Erdemgil ve Sabriye Erdemgil kardeşl,Leman Çadırcıoğlu ve Türkân Olcay'ın anneleri,Ali,Emin,Kemal,Hakkı,Yemeniciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • Bayram tatili bugün bitiyor Resmî müessese ve okullardaki bayram tatili bugün sona erecek ve mesaiye yarın sabahtan itibaren tekrar başlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • iki senedir evli olan bir kadın bakire imiş 35 santimlik bir bıçakla yakalanan Aynur;"Kocam beni bu bıçakla öldürecekti" diyor [IBRAHIM ÖRS] Evvelki gece saat 24 sıralarında Samatya karakoluna getiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • Gülhane Parkında büyük bir Cüceler Çarşısı kuruluyor Bu seneki bahar eğlencelerinin de döner sermaye ile işletilmesi düşünülüyor Gelecek yaz,Gülhane Parkında Gülhane Parkı eğlencelerinin,bu düşünülmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • Bir ev sahibi kiracısını bıçakladı Asabi bir ev sahibi,kirayı arttırmak istemeyen kiracısını tehlikeli surette yaralamak suretiyle tecziyeye kalkışmıştır.Küçükpazarda,Hacı Kadın Mahallesinde,Mehmet Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • Dört yankesici yakalandı Cumhuriyet Bayramına,faaliyetlerini arttırmak suretiyle katılmak isteyen dört yankesici dün geç vakit Adliyeye sevkedilmiştir.Taksim alanında yapılan töreni seyir için toplana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • Tanzim satış yerleri,ucuz mal satanlara verilecek Belediye tarafından şehrin muhtelif yerlerinde vücuda getirilen tanzim satış mahallerine bu yıl talep çoktur.Alâkalılar,satış kulübelerinin,piyasadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • Kendini Emniyet Müdürü sanan esrarkeş Emniyet Müdürünün makamına göz diktiği anlaşılan bir esrarkeş yakalanmıştır.Eyüp sakinlerinden Mahmut Kaldırgötür adında biri Vezirtekkesi mevkiinde esrar çekerke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • Milletlerarası Hemşirelik Semineri dün sona erdi Uzun zamandan beri Yeşilköy Deniz Park Otelinde çalışmalarına devam eden Merkezî ve Güney Avrupa,Kuzey Afrika Memleketleri Hemşirelik Semineri dün sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • KISA HABERLER İKTİSAT ve Ticaret Vekâleti,Küçük Sanat Kooperatiflerine önümüzdeki sene içinde daha geniş ölçüde yardımda bulunmağa karar vermiştir.CUMHURİYET Bayramı münasebetiyle Ankara'ya gitmiş bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • İstanbul,yabancı müzisyenlerle dolmuş Hafif Batı musikisi san'atkârları,Istanbulun' yabancı müzisyenler tarafından «işgal olunduğundan» şikâyetçidir.Yerli sanatkârlar,D.P.li bir İstanbul mebusundan,20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFt' CEVAD ULUNAY Tefrika No.31 Martini göze alınca adamı istediğin yerinden vurursun Hep beraber bir ağacın altına oturdular.Yusuf küme çatıyordu,kendisine doğru gelenleri gördü,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.10.1954
  • Bir gün gelir de Sîzin de Çocuğunuz Mektebinden çıkmazsa Kayboldu Sanmayın Mektep müdürü kadrosuzluk yüzünden çocuğunuzu bir başka mektebe göndermiştir Röportaj:Omit DENİZ ~W Eylül Pazartesi sajFt M b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1954
  • Bîr aPa(165 an da\rcsi.S0 W nv itfrtri»»^ dılıe* Qmdiden bir hesap açtırınız/Her tOO liraya bir kura numarası TûrkIcaretBankasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1954
  • 1 KASIMDA:BAHÇELİ 6 EV zengin para ikramiyeleri 31 ARALIKTA:6000 CUMHURİYET ALTINI 1 kişiye 3000 Altın 30 ARALIKTA:BAHÇELİ 8 EV zengin para ikramiyeleri TÜRKİYE İŞ BANKASI paranızın.istikbalinizin emn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1954
  • "Madenî yorgunluktan" ölen uçak Bu «ene 10 Ocak'ta Elbe adası 8 Nisan'da da Napoli açıklarında ki «Comet» uçağı günlerce bütün dünya efkârı umumiyesini meşgul ettiingiltere'de imdi edilen «Comet* 1er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1954
  • Bu da bir akıl New-York'daki Vassar kollejinin Fransızca hocası Louis Lipschulz dört aylık kızını taşımak için resimde görüldüğü üzere pratik bir usûl bulmuştur.Söylendiğine göre küçüğün de bu iste,«g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1954
  • Çar Alexandre'in torunu bîr lady ile evlendi [ANADOLU AJANSI] Londra,30 Çar Üçüncü Alexandre'in torunu Prens Dimitri Alexandrovic dün Londra'da Lady Milbanle ile evlenmiştir.Prens Dimitri 53 yaşındadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1954
  • Atlantik ortasında bir uçağın bagajı soyuldu [ANKA AJANSI] New-York,30 Londra'dan New-York'a gelmekte olan bir uçağın içinden İSO bin liralık eşya çalınmıştır.Mallar,uçak Londra'dan hareket etmeden ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1954
  • Kore gazilerimiz Almanya'da [ANADOLU AJANSI] Hanovre 30 Kore'de yaralanmış olan beş Türk eri,dün akşam Hanovre hava alanma gelmişlerdir.Başvekil Adenauer,kendilerini,Hanovre'un güney batısında kaplıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1954
  • TAKVİMDEN BÎR YAPRAK ULUNAY Kadir bilmemezlik ünkü gazetede Haldun Selin Almanya hakkındaki üçüncü yazıyı okuduğum zaman yüreğim cız dedi.Kalkman daha doğrusu bir intibah âbidesi gibi dikilen bu muazz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1954
  • Difteriye karşı yeni bir aşı bulundu [ANADOLU AJANSI)Paris,30 Penisilin'in mucidi Sir Alexander Fleming dün akşam yaptığı bir basın toplantısında Londra'da Sainte Mary hastahane-6İ laboratuvarlannda ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1954
  • [ANKA] Meşhur italyan yıldızlarından bir çoğu,pazartesi gecesi başlayan italyan Film Festivali» münasebetiyle Londra'ya gitmiş bulunmaktadır.Ancak,italya'nın güneşli havasına alışmış bulunan güzellerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1954
  • Bir römorkör devrildi,4 kişi boğuldu [ANADOLU AJANSI] Londra,30 Lincolnshire limanı ağzında bir römorkör,bir balıkçı gemisini çekerken devrilmiş,mürettebattan dört kişi boğulmuş bir kişi kurtulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1954
  • y-y-80.000 Liralık Villâ Kazanan Talihli Garanti Bankasnun her ay hediye ettiği villâlardan 80.000 liralık EKİM ayı villâsını,Beyoğlu,Altma Daire,Kıble Sokağında Melek Apartmanında oturan Bay Avram Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1954
  • Uçan dairelere inanılmıyor [ANADOLU AJANSI] La Haye,30 Uçan daireler hakkında fikirlerini beyan eden Utrecht rasathanesi astronomları hülâsa olarak şu neticeye varmışlardır:cUçan daire ve benzerlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1954
  • CA.PJ Kraliçeye takdim edilecek Kendisinin de rol almtş olduğu filmin Kraliçeye gösterilmek için seçilmesi üzerine İngiltere'ye davet edilen sinema artisti Joan Greenwood Londra hava alanına muvasalat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1954
  • Hem erkek hem kadın Bir tabiat garibesine yapılan ameliyat net i c e vermedi [TÜRK HABERLER AJANSI] Atina,30 Tıp ilminde «Hermafrodit» diye adlandırılan,yan erkek yarı kız bir tabiat garibesinin yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.10.1954
  • BEŞİKTAŞLILAR!1 Kasım Pazartesinden itibaren Mecmuanızı Bayilerinizden arayınız.YENİ BEŞİKTAŞ,12 Sayfa,Fiatı 30 kurut.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1954
  • Musikişinas Hekimlerimiz:1 IIIIIMIIIIIIIHIIM.I I I 11111111111111.I III I III 111 I III III11.III 11 I I I I I 11 I I I I I I I I I I ı I I I I I I I 11 İstanbul Radyosunda Türk Musikîsi ve üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1954
  • YAHUDİLERİN HUSÛMETİ VE MÜNAFIKLAR Medîneye geldiğinin ilk günlerinde Yahudi âlimlerinden Abdullah ibni Salam ve daha bir kaç kişi,Hazret-i Muhammed'in tesirinde kalmışlar ve İslâmiyeti kabul etmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak İş hayatınız oldukça istikrara kavuşmuş vaziyette.Fakat evvelce bu yüzden geçirmiş olduğunuz sıkıntılı günlerin tetirini halâ üzerinizde taşıyorsunuz Kendinizi bu durumda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1954
  • SAĞLIK FİLMİ İNFARKTÜS NEDİR?Hazırlayan:Dr.RECEP FERDİ Resimler:BEDRİ İnfarktüs kalp adalesini besleyen ince taç damarların tıkanmasıdır.Son zamanlarda,bilhassa Amerikada daha sık görülmekte olan bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1954
  • KRAL FARÜGÜM ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.31 Nasıl sadakat?Aşkta sadakat mi?Cingöz gülmekten kendini alamadı:Yavru kuş,dedi,senin akim fikrin aşkta.Böyle zamanlarda bile onu düşünebiliyorsun.Fakat unu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1954
  • 60 yaşında bir kadına sarkıntılık edan gen;Trabzon,30 MİLLİYET)Arafil Boy mahallesinden Niyazi Bal adında 16 yaşında bir çocuk,bugün şehrin Tabakhane semtinde Hatice adında 60 yaşında bir kadına elle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1954
  • Bir Amerikan uçağı Alplerde parçalandı [ANADOLU AJANSI] Wiesbaden 30 Buradaki Amerikan Hava Kuvvetleri Kumandanlığından bildirildiğine göre,geçen pazar günü kaybolan C-47 nakliye uçağının enkazı İtaly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1954
  • Laya Raki,ilmin bağ kadın yıldızı olmamasına rağmen en fazla göze çarpan artist olmuştur.Aktris,aslen Javali Alman melezidir.Almanya'da kabare dansözlüğüne başladığı sıralarda hir yandan da bazı Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.10.1954
  • mu.ı.NiiMimnn.ı.ııı.ıı.ll.llılllIHı,GÜNÜN IŞIĞINDA TARİH Yeryüzünde bir Melek Florence Nightingale Florens Naytingeyl)den bahsedece-ğim.İnsanlığın yaralarını sarma ve ıztırabını dindirme uğ-runda sons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1954
  • we$^fas*Hİkt Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.31 Batı Avrupa'yı Vikingler lalan ediyordu 1651 de İngiliz esirlerine fidye olarak gönderilmek üzere toplanan 69.296 liranın sadece 11.109 lirasının bu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1954
  • Renk yakışınca Bn sabah,uzaktan tanışıp selâmlaştığım bir hanımı,az kaldı,tanıyamıyordum.Dalgınlığımdan değil.O kadar değişmişti ki.Bildiğim insanı,çok daha genç,çok daha güzel bir kardeş gibi hatırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1954
  • TAKLİDİ ÇIKTI Meşhur ADALET Battaniyelerinin Taklidleri piyasaya çıkmıştır.Tutuşabilen,solan,çabuk yıpranan mahlut battaniye almak istemiyorsanız ADALET etiketine dikkat ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1954
  • PAZARTESİ AKŞAMINDAN İTİBAREN ATLAS L.Sinemasında sezonun en eğlenceli,en neşeli müzikal Şahane bir filmi ŞAHANE D Ü G Ü N Renkli)Amerikanın en meşhur Müzik Kompozitörü İRVİNG BERLİN'in harikulade bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1954
  • SEVİMLİ KUMARBAZ~]—The Müssissipi Gambler)Baş Rollerde:TYRONE POWER ve JULIA ADAMS Bu sah akşamı RENKLİ Orijinal Kopyası 1.SÜMER SİNEMASINDA Çarşamba matinelerden itibaren Türkçe sözlü kopyası Şehzade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1954
  • î W" S BİR ASK HİKAYESİ SEVDİĞİM SENSİN TEFRİKA NO 3 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Karısı tarafından terkedilen Turan,ona pek benzeyen bir ka-dmla tanışır.Fakat,Florya'da bir otelde,onunla da aralan açıl-S dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1954
  • Bizden Ayrılmaktansa razıydı ölüme Viyana'da bir terzi,küçüklüğünden heri kendisine emanet edilen bir çocuğu okadar seviyordu ki ayrılık zamanı gelince dayanamıyarakk yavrucağı bir balla vuruşu ile öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1954
  • RUS FRANSIZ ASKERİ İŞBİRLİĞİ Mendes France,ittifakı desteklemek için Paris anlaşmasının tatbikini bekliyor [TÜRKTEL] Berlin,30 Doğu Almanya'daki iyi haber alan kaynaklardan öğrenildiğine göre,yakında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1954
  • Churchill'e hediye kampanyası açıldı [ANADOLU AJANSI] Londra,30 ChurchilTin 80 inci doğvım yıldönümünün yaklaştığı Iu günlerde,«Büyük ihtiyara» hayranlık ve muhabbet tezahürü olmak üzere «Sir.Winston
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1954
  • Üniversitede yeni ders yılı yarın başlıyor İstanbul Üniversitesi,yeni öğretim yılına 1 Kasım pazartesi günü merasimle başlayacaktır.Açılış günü,Üniversite talebe temsilcilerine,Senato tarafından ikinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1954
  • it *Wğ Dalgıç Tavuk!İnsanın,aralanın,şunun bunun meşhuru olur da tavuğun meşhuru olmaz mı?Burada,resmini gördüğünüz mahlûk,işte bugün dünya yüzünde gaklayıp gezen tavukların en namlısıdır.Sahibi,adını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.10.1954
  • YAKİN HİZMETE GİRECEK KADIKÖY ŞUBENİZDE EN AZ 100 LİRALIK HESAP AÇACAK SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE KASIM İKRAMİYENİZ BANKAMIZA HAS AÇILIŞ HEDİYELERİ 000 TAKDİM EDİLECEKTİR DOĞUBANK LİRADIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Tv/Ekran
  • 31.10.1954
  • BAYILANLAR.ÇARPINTIi/eSİNİR BUHRANI ÇEKENLER NEVROL CEMAL DEN 20 DAMLA ALINCA SıNiRLERi YATIŞIR.DERH AL FERAHLARLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Tv/Ekran
  • 31.10.1954
  • ilt güzelliği ve bakımı benim için bir endişe mevzuu değildir!sevimli ses sanal ve f'1"** yıldız.GÖNÜL YAZAR PURO gibi fevkalâde hassaları haiz,cildi besleyen,koruyan,tazelegtirip güzelleştiren bir tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Tv/Ekran
  • 31.10.1954
  • Hiç Peşin Vermeden Garanti Usulü İle Arsa Satışları BİR GÜN ARSA FİATLARI DÜŞERSE,MÜŞTERİLER HİÇBİR ŞEY KAYBETMEYECEKTİR.EĞER ARSA FİATLARI,BUN-DAN EVVEL OLDUĞU GİBİ BEŞ ON MİSLİ YÜKSELİRSE,BU YÜKSELİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Tv/Ekran
  • 31.10.1954
  • YENİ LÂLE MÜESSESESİ Sayın Müşterilerine TRENÇKOT ve PARDESULERİNE GÖSTERDİK-LERİ RAĞBETTEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDER.Taksitle peşin arasmda fark gözetmeyen YENİ LÂLE Müessesesi Yeniçeriler Caddesi 97/2 Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Tv/Ekran
  • 31.10.1954
  • BEYAZ SARAY GARAJI Son Sistem,Yağlama,Yıkama ve benzin tesisleriyle AÇILDI Beyazıt Telefon:21715 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Tv/Ekran
  • 31.10.1954
  • rENİ DEVRE 1 KASIMDA BAŞLIYOR AMATÖR VE PROFESYONEL EHLİYET ALABİLMEK İÇİN OTOKIRS SALİH AKTAN* otomobil ve makine kursunun derslerine devam ediniz Osmanbey,Şair Nigâr,Samanyolu Sok.5,Tel:809U0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Tv/Ekran
  • 31.10.1954
  • P.T.T.Genel Müdürlüğünden 1 P.T.T.idaresince lüzum görülecek yerlerde çalıştırılmak üzere muhabere bilgisi bulunanlardan hem muhabere hem umumi bilgi* lerden imtihanla memur alınacaktır.2 Müsabakaya g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Tv/Ekran
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 31.10.1954
  • Karakış başladı Baştarat* birincttte va sıcaklığı,meteoroloji istasyonunun raporuna göre.bugün biraz daha düşecek ve muhtemelen yağmurlu geçecektir.Denizlerde ise poyraz fırtınası devam etmektedir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1954
  • Mısır'da tevkifler t Baştarajı birincide hitaben yaptığı bir konuşmada,Müslüman Kardeşlerin tedhişlerine bir son vermek için kan dökülmeden yapılan ordu hareketini lüzum olduğu takdirde kanlı bir ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1954
  • Doktorun ağzından dinleyiniz:iç anneler ço cuklanna fazla gıda yedirmek hevesine kapıldıklarından midelerini lüzumsuz gıdalarla doldururlar.Halbuki özlü gıdalar daha tesirli olup yavrunuza lüzumsuz şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1954
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O,Küçük cari hesap mudileri arasında 28 Ekim 954 günü Ankara şubemiz holünde 5 inci Noter ve halk huzurunda yapılan keşidede ikramiye kazananlar Şube Hesap numarası Hesap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1954
  • MHUyet Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yaz% işlerini fiilen idare eden ABDİ İPEKÇİ Bastldtğı yer IMİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 83 TJL 6 Aylık 17 T.L.3 Aylık 9 TL.1 Aylık 3 T.L.ECNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1954
  • HİCRİ Pazar RUMÎ 1374 31 1370 nebini evvel EKİM Ekim 3 1954 18 VAKİT VASATİ EZANİ Güne» Öğe İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.30 122 11.53 6.50 14.48 8.41 17.07 12.00 18.41 1.32 4.50 11.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1954
  • İlk gazeteciye yaklaşıp,asılı şallah öyle olmuşlardır.Gazetecinin,kendisini tanımış gazetelere baktı:«New-York,Birden,ilk kızıl canavarı gör-olmasına artık şaşmıyordu.Debeyzbol şampiyonu oldu.Bu düğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1954
  • rr—T,ıııı.i ı ¦ımıs.Tin HAZIRLAYAN:BAKİ SÜHA EDİBOĞLU İSTANBUL 10.57 Açılış ve program 11.00 konserinin naklen-yayını U;00 İstanbul Belediye,Konservatuarı Saz eserleri Nobar'Tekyay Feyzi Arslangü)13.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1954
  • ¦ ^^aâfe KİNİNLİ kul lanınız!Baş. liş.adale,sinir ağrılarını derhal teskin eder.Romatizma,lumbago,siyatik "ağrı ve sızılarına kâr$î*toâşaW ile kullanılır.Bayanların muayyen zamanlar» daki sancılarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1954
  • r=TÜRKİYE KREDİLİ İNŞAAT MÜESSESESİ aa Yarı yarıya tenzilâtlı fiatlarla 150 lirası peşin,bakiyesi AYDA 10 LİRA TAKSİTLE 1 EVLİK ARSALARINI 94 96 metrekare)300 liraya satmaktadır TÜRKİYE KREDİLİ İNŞAAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1954
  • İngiltere'de 26 gün süren grevler nihayete eriyor Grev yapan liman işçilerinin liderleri yarından itibaren beş limanda birden işbaşı yapmaya karar verdiler [ASSOCIATED PRESS] Londra 30 İngiliz limanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1954
  • D.H.Y.biletleri hariçte de satılacak Resmî kur üzerinden yapılan satışlarla memlekete daha fazla döviz girmesi temin edilecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,30 Devlet Hava Yolları,bazı yabancı hava şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1954
  • Baraj balonu koptu [ASSOCIATED PRESS] Ankara,30 Peşinde takriben *00 metrelik bir anten kablosu süükleyen dev bir baraj balonu dün Amerikanın Sesi» Radyo-Yayın şebekesine alt ve sabit bir istasyon vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1954
  • Türk bayrağını yırtan dört Amerikalı mahkemede BaştaraU birincide yet ve jandarma teşkilâtı çok sıkı tedbirler almıştır.Sanıklar haklarındaki iddiayı reddetmiş ve bunlardan biri muvazenesini kaybedip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1954
  • Güzellerin odasına giren sarhoş genç polisle çıkarıldı t Baştaraft birincide yunma odasından çıkai'mak için polis çağırmak mecburiyetinde kaimdi.Gelen polis memuru,Kadıköy Emniyet Amirliği kadrosundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1954
  • Meclisin yeni çalışma devresi yarın başlıyor fr Baştarajı birineid* yet tekrar hararetlenmiştir.Bu arada bilhassa partilerarası münasebetlerin daha normal bir yola girmesi için bazı teşebbüslere giriş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1954
  • İstanbul Adliyesini dolandıran t Baştarajt birincidl de yakalanmıştır.Saim Kumbaracı'nın üzerinde iki tane sahte çek,bir sahte subay hüviyet varakası ve 6,5 lira para çıkmıştır.Durum İstanbul Emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 31.10.1954
  • BURHAN ve NACİ BUGÜNKÜ MAÇTA Burhan Kasımpaşaya karşı oynamayacak Geçen sene Fenerbahçeyi 3-2 e 1 0 yenen Kasımpaşalıların çıkaracağı oyun merakla bekleniyor Naci PROFESYONEL lig,Cumhuriyet Bayramı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.10.1954
  • Hayrabedyan Beyrut'a gitti Paris,30 SHA)Eski Avrupa yan ağır siklet boks şampiyonu J.Hayrabedyan bir seri konferanslar vermek ve gösteri müsabakaları yapmak üzere Beyrut'a hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.10.1954
  • Cumhuriyet Kupası maçları bugün nihayete eriyor Dfinkü maçlarda İstanbul^ amatör takımı İzmir'e 7-2 yenildi Ankara,M Hususi muhabirimiz Necdet An| bildiriyor)Cumhuriyet kupan futbol maçlarına bugün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.10.1954
  • Yugoslav Kadın Voleybolcuları çok takdir topladılar Şehrimizdeki karşılaşmalarını bu gece bitirecek olan Yugoslav kadm ve erkek voleybolcuları memleketimizde iyi bir intiba bırakmışlardıriçlerinde kıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.10.1954
  • Adalet Beykoz bugün karşılaşıyor Profesyonel ligin Adalet Beykoz karşılaşması bu sabah saat 11 de Şeref Stadında yapılacaktır.Bu sene kadrolarında genç elemanlara nisbeten daha çok yer vermis olan Ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.10.1954
  • First Viyana Antalya'ya geliyor Antalya,30 MİLLİYET)Avusturya'nın meşhur First Viyana takımı,Antalya lig şampiyonu İlk-Işık takımı ile iki maç yapmak üzere önümüzdeki günlerde şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.10.1954
  • Kadri yakın mesafeden kalecinin bakışları arasında ilk golü atıyor.[SAMİ ÖNEMLİ] GALATASARAY BEYOĞLUSPOR'U KÖTÜ OYUN,FAKAT FEVKALÂDE gollerle yendi 6-0 3 golün kahramanı Suad'ın attığı ikinci gol saha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.10.1954
  • Bekliyoruz Babür ARD İki haftadan beri binbir meşakkat ve zorluğa katlanarak Mithatpaşa Stadına gelmeye başlayan meraklıların,içeriye girebilmek için saatlerce bir tek turnike önün de beklediğini,eğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.10.1954
  • G.Sarayın yeni İdare Heyeti vazife taksimi yaptı Galatasaray Kulübü yeni İdare Heyetinde dün vazife taksimi yapılmıştır.Başkanlığa Refik Selimoğlu,kongre tarafından seçilmiştir.İkinci Başkanlığa Turgu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.10.1954
  • Karakucak nihayete erdi Mustafa Dağistaniı,Sadık Esen,M.Sarıca,M.Çelebi kendi kilolarının birincisi oldular 954 yılı Türkiye Karakucak Güreş Birinciliklerinin ikinci günü yine Fenerbahçe Stadmda olduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Haftalık İlave, Sayfa 1
  • 31.10.1954
  • JLB/ZIM.ÇOCUKLAR BO SON MAÇTA.HAKKÎLB VAPTJLA& AZlzfot.9 HATTA KALBCİMÎZ HAVfiTm»*m'MÖmiMSL OYUNUNU ÇİKARDİ.KAR& KALBY?VB Sür mamma TUTTU.SANTRFORUMUZ.80 ÇOCV&UMÜZ }UE NB KAÜAR 'FTİHAR ETSEK YERİDİR.m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
  • 31.10.1954
  • 16 Artist modern bir tiyatro kurdu Ceplerinden ekledikleri parayla tiyatrolarını yaşatan bu profesyonel amatör artistlerin bir tek gayesi var:Hakikî sari at tiyatrosunu karmak On erkek,altı kadın bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
  • 31.10.1954
  • ŞANS İSTERSE,KAZA BİLE Saadet Getirir Bunun en güzel misalini 21 yaşındaki güzel Çek kızı Kim Novak'ın macerası teşkil etmektedir.Kim,dünyanın sinema cenneti Hollyıuood'da mankenlik yapıyordu.Bir gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
 • Haftalık İlave, Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • *0m MV mm*0 ll-»l-Bir Elmasın hikâyesi Atasözleridin Baht olmayınca başta,ne kuruda biter ne yaşta.Bahtın olsaydı,başın kel olmazdı.Bahtım olsaydı anamdan kız doğardım.Bahtına küssün.Ve yine derler ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • Tuid ve ekose kumaşlar yine bu sene de geçen seneki ehemmiyetlerini muhafaza ediyor.Bu görülen takımlar,İskoçya'da revaçtadır.Tuid bir kumaştan,arkasında bir pli olan üstlü dar etek,kaim bir kazak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • Bir kadın size "Sadece senin aşkınla yaşıyorum" derse inanmayın Bes iri kıyım ağır,sekiz domuz,10.000 yumurta,300 tavuk,9400 kilo patates,8.000 kilo seker,7.000 kilo meyva,6.000 dilim akmak ve 7j000 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • Saat hesabiyle oda kiralayan ilk otel Otelcilik sahasında en mühim yenilik,son zamanlarda Batı Almanya'da yapılmıştır.Frankfurt ve Karlsruhe şehirleri arasını bağlayan büyük otostrad üzerinde Pfungsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • «Nerede liman varsa orada an» latılacak pek çok hikâye vardır.Öyle ki,hayatımda herkesten fazla hikâye dinlediğimi iddia etsem yeridir.Böyle hikâyeler için Manhattan rıhtımlarında dolaşmanız kâfidir.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 31.10.1954
  • Yüzbinlik film kontratlariyle milyonluk kocaları reddeden AVRUPA GÜZELİ Sylviane Carpentier Ayda 350 lira kazanan bir elektrikçiye vardı!Son günlerde haber yerildir ğine göre,«aşk,mr kere daha paranın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
 • Haftalık İlave, Sayfa 3
  • 31.10.1954
  • BUNLARI Biliyormusunuz ir İnsan vücudunun yüzde 65'i sudan ibarettir.Hattâ dimağ,dalak ve murdar iliğin yüzde yetmişbeşi sudur.Vücudun su bakımından en zengin uzvu gözdeki adesedir.Yüzde 99'u sudur.*f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 31.10.1954
  • ATEŞLİ BİR İHTİYAR GENÇLERE MEYDAN OKUYOR Paris,Gazetelere verdiği evlenme ilânlarında,kendisini «ateşli,spora ve müziğe düşkün,güzel bir ev sahibi» olarak tanıtan bir adam,kısa zamanda,300 den fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 31.10.1954
  • montesi!rezaleti!NEDİR VE NEf SAFHADA?Tahkikatı idare eden müddeiumumiye tehdit* mektupları geliyor.Sinema yddızt Alida Valli katili suçlularını korumaya kalktı.Başlıca suçlu,ağzına açarsa ortada leke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 31.10.1954
  • BERİN DİYOR Ki.^T*İ on zamanlarda kediler,başlarından büyük işler görme-ye kalkıştılar.Hangi gazeteyi a'çsak,hangi fısıltıya ku-lak versek muhakkak mevzu içinde bir de kedi bulunuyor.Milyoner Misbah,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 31.10.1954
  • Zengin olacaklar ama,elli yaşından sonra İngiliz milyoneri vasiyetnamesinde «torunlarımın aklı ancak o zaman başlarına gelir» diyor Müteveffa İngiliz milyoner armatör Sir James Cairt'in 4 yetişken tor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 31.10.1954
  • Müzisyen,edip,hoşsohbet,radyo idarecisi,İstanbul efendisi MESUT CEHİL mektebe eşek üstünde gidermiş "Kedisiz yaşayamam» diyen üstad,Ankarada beslediği 38 kediden Istanbulda ancak bir iane kaldığı için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
 • Haftalık İlave, Sayfa 4
  • 31.10.1954
  • BU KÜÇÜK k'ÖVPB WE(2 KES SENİ TOV Bte boks a/nepsaktuisi ouarav^ BÎuEce***.ŞAMF'tVörvJAAU^ PA HARZANI KAVBETW\1ŞSİN.©UNU kÎMSf BfLMEVECEk^.ANLAŞTlkf Mi?2 mHm BTOk^KA YAI2AI?MISIN,VARA/VIAZ MİSİM CUMAA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4
  • 31.10.1954
  • x i.9f j İNJAMırsllZ BAfMA1.HAtMlMEFENPl HEYECAN-¦¦¦PURUIN.KAPIPA BİRİ L ARINIZIN SEBEBİNİ BÎL.1VORUM)vA«5.«B'iZİ BERABER AMA BU ÖLL/M ORASI j-^i&ÖRMEŞÎNUER!İIMANILIR C?g&İL V ÖZLEMİM ÇABUK.JBASİLİN h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4