Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.10.1954
  • Ticaret lisesi mezunları yüksek tahsil yapacak Maarif Vekâleti Ankaraya giden talebe heyetiyle temasa geçiyor 11jeartt liselerinden orta dereceyle mezun olan ve fakat yerlerine lise mezunları alındığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1954
  • Wğm %mm kmi Dörtler Almanyayı batı blokuna aldı Batt Almanya'nın hükümranlığına kavuşması ve NATO'ya alınması yolunda üç gündenheri Paris'te devam eden müzakereler dün müsbet bir şekilde neticelenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1954
  • [Sami ÖNEMLİ] C.HJ*.nin gezici lideri,«yardıma hazırız» diyor Kasım Gülek iktidara yardım elmek istiyor [İZZET 8.SEDES] «Her türlü zorlukları hal İçin İktidara yardıma hazine Hemen partilerüstü bir İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1954
  • I Nail AK AY] Trafik nnlfclfirinin kllla^l r.inİP^in Yukan** resmini gördüğünüz otomobil,bu vaziyette 11aim puii5iciiimi nuidgi ı,ıma5iıı Ankara ve l8tanhul ofcofcIttnnda gün müMeiı* çalıemtftır.Trafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1954
  • BAŞMAKALE f Alman mucizesi i M i 945 yıhnda idi.İsviçre'-1 de,bir gün,öğle üzeri,în-giltere'nin Bern Elçisi Sir i Norton'un davetlisi ola-rak,Schweizerhof Oteli-i nin hususî bir salonunda s kendisiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1954
  • Yunanistan Kıbrıs dâvasını kaybettiğini kakül etti Atina hükümeti adayı ilhaktan vazgeçerek muhtariyet verilmesini istedi [TÜRK HABERLER AJANSI] Paris,23 New-York'ta Birleşmif Milletler önünde Kıbrıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1954
  • Almanyanm Ankara Büyük Elçisi Dr.Haa'sın mühim beyanatı Almanya bize kredi ve sermaye veriyor bati almanya Büyük bir kalkınma içinde bulunan büyük Elcisi Türkiye Alman sermaye ve kredisi için diyor Ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1954
  • Danimarka bize borçla vaziyetle Danimarkalı fabrikatör Maııro «Türkiyedeki döviz buhranı arızîdir» dedi «Türkiye'deki döviz buhranı arızidir.Bu münasebetle Türkiye'ye uzun vftdeli kredi açmağa her an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1954
  • Yeni bir ei buhranı mı Büyük şehirlerde kışın sıkıntı çekilmemesi için tedbir alınıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara 23 İstanbul ve Ankara başta olmak üzere,büyük şehirlerde önümüzdeki kış aylarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1954
  • Köylü Partisinin kongresi dün 30 kişi ile toplandı Delegeler parti merkezinin Ankaraya naklini İsrarla istiyorlar [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,23 Türkiye Köylü Partisinin üçüncü Büyük Kongresi bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1954
  • 16 milyon liralık ilâç getirtiyoruz Almanya ve İsviçre'den,darlığı hissedilen ilâçlar derhal temin ediliyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara 28 Son günlerde memleketin muhtelif yerlerinde hissedilen ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1954
  • Yabancı Sermayeyle ilgili açıktam a Memlekete gelen yabancı sermayelerin temin ettiği kâr bloke edilmeyecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,23 Maliye Vekâletinin paramızın korunması ile ilgili bir tebl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1954
  • Doğrusu Bu:Nezlenin ilâcı BİR Türk doktora nedenin İlâcını keşfetmiş.Doğra İse,bugüne kadar nezleye kocaman bir mendilden başka İlâç olmadığını gören savatlı insanlar İçin,büyük müjde.Tebrik Hapsini.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1954
  • [Sami ÖNEMLİ] Birsen «acaba beni hapse atacaklar mı?diye kan kara düfiİMürkan 15 yaşında bir genç kız yankesicilik yaparken yakalandı [İBRAHİM 018] Kim bu genç kızın bir yankesici olabileceğine inanab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1954
  • Emin Kalafat'a Londra'da Muvaffakiyetli Ur gSz ameliyatı yapıldı [AJANS TÜBK] 1 Londra 23 Gümrük ve İnhisarlar Vekili Emin Kalafat'a bugün Klinikte muvaffakiyetli bir göz ameliyatı yapılmıştır.Emin Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1954
  • Göçmen evleri meselesi Adliyeye intikal ediyor Yapılan yolsuzluklar tesbit edildi.Hazine Müteahhit Ziya Kozanoğlundan 140.000 liralık tazminat talep ediyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,23 İstanbul'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1954
  • YILDIZ olan güzel 1954 Kanada Güzellik Kraliçesi Olive Sturgess,doğum günü olan 21 ekim günü Universal Interna' tionalle bir kontrat imzalamıştır.Olive Sturgess,meşhur yıldız Maureen O'Hara ile birlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.24 Baktık ki post elimizden gidecek,canımızı kurtardık f Fakfon tabakalar çıktı,ve sohbet başladı ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ «ErenJcoylü Ömer adında birini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ İzzet adındaki genç adam Bursa civarındaki bir çiftlikte dinlenmektedir.Gazanfer Beye ait komşu çiftlikte hâlâ unutamadığı eski sevgilisi Fügene tesadüf eder.Bir gün hep berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AR:«Bali Yolu» Bing Crosby Dorothy Lamour Bob Hope Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«İntikam Seferi» Tyrone Power Amerikan filmi İngilizce.SARAY:«Gençlik Aşkı» Giene Tierney Leo Glem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • Ham madde sıkıntısını önleyecek tedbir Memleketteki,mensucat sanayiine ait ham madde sıkıntısının.Bursa Merinos Fabrikası tarafından alınacak yeni tedbirlerle giderileceği belirtilmektedir.Senelik dok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • Şehir Tiyatrosunda i asıl tokatlanan kim?f ulis arasında bir erkek artist,bir kadın İ arkadaşını tokatlamış.Tabiî,perdeciden Valiye kadar herkesin ağzında kocaman kelimeler:«Centilmenlik,mu-I aşeret,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • GÖKLERE TIRMANAN binalardan köylerdeki en mütevazı evlere kadar her yer bol elektrik ışığına kavuştu.Elektrikten bahsedildiği zaman akla ilk gelen isim General Electric'tir.GENERAL0ELECTRIC ampulü r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • TEŞEKKÜR Sevgili zevcem,hemşiremiz,annemiz FEVZİYE SÜTUNÇ'un âni olarak vefatı dolayısiyle cenazesine teşrif eden,bizzat eve kadar ihtiyarı zahmet edip gelen ve ayrıca telgraf,telefon ve mektupla tâzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • Florence Nightingale için yapılacak tören Florence Nightingale'nin memleketimize gelişinin 100 üncü senei devriyesi dolayısile 4 kasım perşembe günü şehrimizde yapılacak kutlama töreni programının haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • Üzerinde yarım kilo afyon bulundu Niyazi Güzel adında bir köylü,dün Beyoğlunda KalyoncukuUukta yarım kilo afyonla kaçakçılık masası memurları tarafından yakalanmıştır.Niyazi,afyonu şehrimizdeki uyuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • Tekel işçileri,asgarî ücreti bile alamayorlar Tekelde «sandıkçılık» yapan işçilerin yevmiyeleri 575 kuruştur,işçiler tarafından belirtildiğine göre,bu fiat yeni asgarî ücret tarifesine göre tesbit edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • ÖLÜM Merhum Doktor Eşref Beyin oğlu ve Denizbank süvarilerinden emekli ADİL KAPTAN Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 24/10/954 pazar günü öğleyin Üsküdar'da Yenicami'de namazı kılınarak Karacaahme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • Sütten mamul bütün maddelere narh konuyor Belediye lüzum gördüğü takdirde ofis yağı gibi ofis peyniri de imâl ettirecek Bilûmum sütten mamul maddelere narh konacaktır.Bu hususta Belediyede ilgililer ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • Geceleri evleri gözelliyen bir adam yakalandı Halkalı köyünde bir ev halkı tarafından yakalanmak istenince üç kişiyi yaraladı Bakırköy'e bağlı Halkalı köyü halkı uzun müddettenberi,geceleri evlerini g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • Döviz kaçakçıları dün tevkif edildiler Kambiyo Müdürlüğü,Defterdarlık ve Emniyet Müdürlüğünce alınan tertibat sonunda Parkotel'de suçüstü yakalanan döviz kaçakçıları,dün adliyeye verilmiş ve sorguları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • Mısırçarşısı soyulma tehlikesi geçirdi Mısır Çarşısı evvelki gece soyulma tehlikesi atlatmıştır.Çarşının kapanacağı sırada,saklanmak suretiyle içeride kalmaca muvaffak olan bir veya birkaç hırsız,bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • Caddeler yıkanacak ve çöpler erken alınacak Şehrin ana caddeleri,sabahları 3,30 dan itibaren süpürülüp,yıkanacaktır.Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü,bu hususta teşkilâta emir vermiştir.Çöpler de evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • Sekiz sene hapse mahkûm oldu Öldürmeğe teşebbüs suçu ile Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Hüseyin Ünal adında birinin duruşması dün sona ermiştir.Hüseyin,8 sene,10 ay ve 27 gün ağır ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • Kömür havzasında elli senelik kömür kaldı Zonguldak kömür havzasının ameneimanmın ikmâli için dört yüz m'lyon lira harcanması kararlaştı Zonguldak,23 MİLLİYET)İstanbul basın mensuplarının Havza'yı ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • 24 saatte 12 trafik kazası oldu Son günlerde trafik kazalarında dikkati çekecek kadar bir artış görülmektedir.24 saat içinde şehrimizde 12 trafik kazası cereyan etmiştir.Sarıyer,Beyoğlu,Eminönü,Fatih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • KISA HABERLER GEÇEN yıl teşekkül eden içtima!Yardım ve Tesanüt Derneğinin yıllık kongresi dün yapılmıştır.BELEDİYE Reis Muavini Ferruh İlter,yarın akşam Ankara'ya gidecektir.Ferruh İlter.İstanbul'da k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.10.1954
  • 1 KASIMDA 3p ARALIKTA 31 ARALIKTA-BAHÇELİ 6 EV 6000 ALTIN BAHÇELİ 8 EV I zengin para ikramiyeleri 1 kişiye 3000 Altın zengin para ikramiyeleri TÖRKİYE Jfc BANKASI ntf,n.m-j,tiwi «ılnîrin •mniyti Hesab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1954
  • ingiliz Mısır anlaşması imzalandı imzası sırasında soldan sağa)ingiliz Orta Şark Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Generol E.R.Benton,ingiltere'nin Mısır Sefiri Sir Ralph Stevenson'u görüyorsunuz.Nutting
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1954
  • msm* âm Qoccİ7 mntnCİkİPt Frankjurt'da Dr.Hans Leistritx adında bir üGddll IIIUlUdlMGl avukat,gürültüyü kesen ve kendi icadı olan bir susturucuyu teshir ediyor.Ses duymak için kulak kesilen polisler t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1954
  • Suudi Arabistan Kralının kardeşi evlendi iki büyük otelde birden yapılan düğünde iki bin davetli' bulundu [ASSOCIATED PRESS] Beyrut,25 Suudî Arabistan kralının kardeşi prens Talâl ile eski Lübnan Başb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1954
  • •şç-Bergman veya Jeanne D'ARC d'Ark* tn ilk temsilinden sonra piyesin bas artisti meşkur isveç Ingrid Bergman,kendi kabinesinde şampanya içiyor.Kocası ve direktörü Roberto Rossellini onu seyrediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1954
  • ingiltere yeni toprak talepleri karşısında kaldı Arjantin,Faklant adalarının,Guatemala da İngiliz Hondurasmm kendilerine ait olduğunu iddia ediyor [ANADOLU AJANSI] New-York,23 İngiltere,bir defa daha,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1954
  • Amerika,Mısır'a yardım yapıyor [ANADOLU AJANSI] Kahire* 23 Güvenilir bir kaynaktan öğrenildiğine göre,30 haziran 1950 tarihine kadar Amerika Mısır'a 40 milyon dolar tutarında iktisadî yardımda bulunac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1954
  • Atom bombası on ucuz silâh [ANADOLU AJANSI] Paris,23 özel silâhlar mütehassısı albay Ailleret cMillî Savunma dergisi» nin son nüshasmda yayınladığı bir makalede atom bombası ile diğer infilfik maddele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1954
  • 1STANBULUN EN CEFAKAR,EN ESKİ FAKAT EN ÇOK RAĞBET GÖREN 37 NUMARALI OTOBÜSLE YAPILAN Bl R AKSAM YOLCULUĞUNUN HİKAYESİ Eskilikten eskiyecek yeri kalmamış olan bu otobüste herkes müsamahakâr.En çok kayb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1954
  • Şili'de örfî idare kalkıyor [ANADOLU AJANSI] Santiago de Chili,23 Şili mebuslar meclisinin adliye komisyonu örf!idarenin devamı hakkındaki teklifi 5 muhalife karşı 7 reyle reddetmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1954
  • 1%i Anthony Eden Paris yolunda Anthon Hariciye Natırı Anthony Eden 20 ekimde Buckingham sarayında verilen bir merasimde hazır bulunduktan sonra Alman silâhlanma anlaşması hakkında dokuz büyük devlet a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1954
  • TAKVİMDEN BIB X Aim AA ULUN AY Rüşdü Bey!Bitleniyoruz.Demir Yolları idaresi banliyö hatunda Birinci mevkileri kaldırdı,iki sınıf yaptı.Bu karar,bizim gibi demokrasiye dört elle sarılan ve her şeyi onu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1954
  • İSTANBUL BANKASI KURTULUŞ AJANSI 5 SORUYA 5 CEVAP ASTRAGAN KÜRK MANTO HAKİKİ RONAR BLÖ KAPLAR m 'Jsiaa* PIRLANTACI KOL SAATİ PIRLANTA YÜZÜK W* jsSiSiL İSVİÇRE SAATLARI Her İSO LİRAYA bir iştirak numer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1954
  • yy,A il Mt Vü£&*.Paris mankenlerinin kraliçesi,kurduğu yardımlaşma cemiyeti için resmî makamlardan izin almadığından mahkemeye verildi.Mankenler,kendisini eller üstünde taşıdılar.Paris Mankenleri Kral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.10.1954
  • KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.24 ÇIRAN KISIMLARIN ÖZETİ GöztepeJde ikamet eden Ülke adındaki genç kızın babası ile onlarda misafir bulunan Prenses Zülfiye esrarlı bir şekilde öldürülmüş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1954
  • Hususî Davetiye TAKÇIM ÇİNFMAÇI «We**.Cumhuriyet Bayramında,seı Hivoım omcmAdi nenin en mel müzikal komedi mmi BAYRAM GECESfrıe davet ediyor.BAYRAM GECESİ filmini görmek arzusunda bulunanlar,beraberle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1954
  • Son yıllarda çevirdiği filmlerle birdenbire parlayan İsveçli yıldız ELSY ALBİNSEEN yeni bir filmde baş rolü oynamak üzere Londra'ya gelmiştir 2323482323232348535353534823482323485323 91482323485323532
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1954
  • Greve kalkan 200 öğrenci tevkif edildi [ANADOLU AJANSI] Buenos Aires,23 Polis,Eva Peron Üniversitesinde grev teşebbüsünde bulunmak istejen 200 öğrenciyi tevkif etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1954
  • SAĞLIK FİLMİ SAĞLAM VÜCUT-VE SALIM FİKİR Hazırlayan:Dr.RECEP FERDİ Atalarımızın şu muhteşem:Salim fikir,sağlam vücutta bulunur» sözü düsturlaşmış hikmetlerdendir.«Salim fikir-sinirlerin esaret zinciri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1954
  • s OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Bugünlerde hakkınızda pek çok dedikodu yapılacak.Bunlara aldırış etmeyerek.tuttuğunuz ve inandığınız yolda pervasızca yürümekte devam ediniz.KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1954
  • ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ ^Peygamberimizin deden Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah,Benî Zehra kabilesinin ileri gelenlerinden Vehhab'ın kıtı Âmine ile evlendi.Âmine,Hâmile iken Abdullah YeMrib'te hastalanar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1954
  • Uçan dairelerin yeni marifetleri Havada ateş küresi şeklindeki garip cisimler,otomobillerin motörlerini durduruyor [ANADOLU AJANSI] Paris,23 Fransız semaları uçan dairelerin istilâsından kurtulmaya ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1954
  • ŞAN Bu Sak akşamından itibaren Sineması JOHN PAYNE EVELYN KEYES 99 ncu SOKAK Şimdiye kadar böyle bir film görmediniz.Telefon 86792 Gösterme hakkı AND FİLME aittir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1954
  • Pazartesi akşamından itibaren ATLAS Sinemasında Yedi Denizin hâkimi,Korsanların Kraliçesi ANNE PROVİDANCE isminde bir kadın korsanın hakiki hikâyesi.DİŞİ KORSAN RENKLİ)Artistleri:JEAN PETERS DEBRA PAG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1954
  • Elâlemeyn Abidesi bugün açılıyor [ANADOLU AJANSI] Londra,23 İkinci Dünya Harbi esnasında Orta Doğuda ölen 12.000 İngiltere İmparatorluk Camiası memleketleri er ve havacısının hatıralarına izafe edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1954
  • Cingöz Recai Beyaz Perdede Gazetemizde en son macerasını okumakta olduğunuz Cingözün "Beyaz Cehennem,adlı filmi bu sene gösterilecek Son macerası gazetemizde tefrika edilmekte olan Cingöz Recai,bir fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1954
  • Mısır Başvekili,İslâm kongresine katılıyor [ANADOLU AJANSI] Kahire 23 Mısır Başvekili Yarbay Cemal Abdülnasır,kasım ayı sonunda,Hindistan,Pakistan,Endonezya ve Afganistan'a gidecektir.Mısır hükümeti,C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.10.1954
  • Wcçfto/ facGft/kr Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.24 Babacığım,bizleri salın almak için acele edin ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ «Bajlangtct belli olmayan korsanlık Ortaçağda gelişmiş ve meşhur korsanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1954
  • BİZ KADINLAR Bir anlayış farkı Dün akşam,kendi kaprislerinin esaretinden bunahnı;bir genç kız şikâyet ediyordu:«İstanbul eğlencesiz,muhit dar,hayat tadsız.Onu dinlerken içimde,bahar yeli gibi bir hayâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1954
  • s Resmimizde,soldan itibaren,atdtr.Sağdaki genç adam da Komiser Hindinger'i görüyoruz.Yanındaki,Dusel'in eski,Komiserin yeni karı-Dusel'dir.Onun yanındaki de Komiserin eski karısı,polis memurunun şimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1954
  • Kimsenin eiiiği yanına kalmaz!Bir Par döşü Katili ele verdi 2 cinayet böylece meydana çıktı Birkaç gün önce Avusturyada Steyr şehri civarındaki bir kasaba hanında,müşterilerden birinin hüviyet cüzdanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1954
  • Tunus'ta tedhişler [ANADOLU AJANSI] Tunus,23 Emniyet makamlarının dün gece bildirdiklerine göre Tunus'ta 1 Ağustos ile 20 ekim tarihleri arasında vukubulan 44 münferit tedhiş hareketinde 17 kişi ölmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1954
  • GUHSH İŞİĞİNDA TİR» J Karaağaç ve mezbaha I JT% ugün yukarı Hali ede Südliiee ile Karaağaç arasının eski E [J manzarasını pek az kimse tahayyül edebilir.O kadar de-j ğişmiştir.istanbul mezbahasının or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1954
  • I BİR ASK HİKAYESİ KISKANÇLIK ATEŞİ I TEFRİKA No:3 Çıkan yazıların özeti:On altı yaşındaki s Lâle,genç doktor Vedada alâka duyar.Fakat onunla annesinin ğğ arasında bir yakınlık olduğunu öğrenir.Şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1954
  • Resmimiz,italya bisiklet şampiyonu Fausto Koppi ile sevgilisi Culya Lokatelli'yi gösteriyor.Culya,bir doktorun kartsıdır.Doktor onu affetti.Fakat Fausto'yu bisiklet sporundan ayırmış olan bu kadını It
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1954
  • Meksika Komünist Partisi Sekreteri tevkif edildi [ANADOLU AJANSI] Meksika 23 Komünist Partisi Genel sekreteri Dionisico Encinas dün tevkif edilmiştir.Bu tevkif:Meksiko'nun aşırı solcu sendika mensupla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.10.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.lığından ANKARA Askeri birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usûlü ile 5 adet vitrinli buz dolabı eksiltmeye konulmuştur.4.10/954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1954
  • Ak Gürgen Takozu Alınacak TEKLİF İSTEME İLÂNI Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden Nazilli Pamuklu Sanayii Müessesesi ihtiyacı için 50 X 60 X 900 m/m eb'adında 45000 adet 60 X 60 X 950 eb'adında 230
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1954
  • "BİRAZ BENDE MİSAFİR KALSIN!DİYE ÇOCUĞU ANASINDAN AYIRAN BABA Evlâdını Hasretli Anaya vermiyor!Kadını binbir vaitle almış,boşamış,şimdi de biçareye evlâdım iade etmek istemiyor.Bakalım Stuttgart mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1954
  • MEŞHUR ADALET BAtTANİYELERİ'nin Taklitleri piyasaya çıkmıştır.Tutuşabilen,solan,çabuk yıpranan mahlut battaniye almak İSTEMİYORSANIZ ADALET etiketine dikkat ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1954
  • Ensert kveç çelenden TRAŞBIÇAKLARININ FAZLA PARA VEREBİLİRSİNİZ.DAHA İYİSİNİ ALAMAZSlNtZ f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1954
  • ATÖLYE VE MATBAAYA Müsait oda ve salonlar:Nuruosmaniye'de Atlas Tayın Evi matbaası üstünde yeni inşa edilmektedir.Taksimatı kiracının arzusuna göre yapılabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1954
  • Açık Eksiltme Ham Nişantaşı Kız Enstitüsü Müdürlüğünden 1 Nişantaşı Kız Enstitüsü binasında yapılacak onarım için kesif bedeli 6954 lira 58 kuruştur.Eksiltme 28/10/954 tarihinde sah günü saat 15 de En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1954
  • Kapalı Zarf Usuliyle 7900 M Stabilize İhzar,Nakil ve Figüre Edilecek.Karayolları I.Bölge Müdürlüğünden:33.417.00 lira keşif bedelli Edirne Hudut yolunun 2+200 18+000 KLm.leri araşma 7900 M3 stablize m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1954
  • Kraliçe Neriman ameliyat oldu [ASSOCİATED PRESS] Lausanne,23 Sabık Mısır Kraliçesi Neriman'a dün akşam burada İsviçrenin en mâruf nisaîyedl?rinden Dr.Rodolphe Rochst tarafından bir ameliyat yapılmışta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1954
  • Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden Kapalı Zarfla Eksiltme İlânı 1 Vekâletimizce yapılmakta olan Frengi mücadelesi ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme kapalı zarf usulü ile satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1954
  • MEMUR ALINACAK Istanbul P.T.T.Bölge Başmüdürlüğünden 1 Bölgemiz dahilinde halen açık kadrolara müsabaka ile memur alınacaktır.2 Taliplerin en az orta okul mezunu 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1954
  • KİRA 'K DAİRE Kuruçeşme tramvay caddesinde yeni mükemmel konforlu 3 oda,hol,mutfak,ha-Müracaat:Kuruçeşme Kırbaç sokak No.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1954
  • Büyük Millet Meclisi Umumî Kâtipliğinden Büyük Millet Meclisi Zabıt Kalemindeki 50 lira aslî maaşlı açık me» murluklan doldurmak maksadiyle 3 kasım 1954 çarşamba günü saat 9 da açılacak STENOGRAFİ kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1954
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Askeri İhtiyaç için 2 adet 60x100 ve iki adet 80x240 lık barakaların tavan ve taban betonfarının yapılması kapalı zarfla ihalesi yapılacaktır.Keşif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1954
  • UAUVA ANAMI7IN Kafata*ı ve havsala kemiği.Makapan mağarasında bulunan çene kemiğinden fin if M nPIMmlLlIl istidlal yoluyla rökonsiruksiyonu yapılan kafatası,sağdaki resimde de yine aynı mağarada bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.10.1954
  • İLAN FUTLARI MilliueC Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden TURHAN AYTUL Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 33 Tl* 6 Aylık 17 Tl*.3 Aylık 9 TL.1 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1954
  • Almanya bize kredi Baştaral* birincide man endüstrisinin kalkınmakta bulunan Türk endüstrisine ne kadar kuvvetle iştirak edeceği meselesi üzerinde durulmuştur.Ziraatın modernleştirilmesi mevzuu ve kez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1954
  • Silahsızlanma mevzuunda bir anlaşmaya varıldı On seneden beri ilk defa Batılı devletlerle birlikte Sovyetlerin de imzasını taşıyan bir karar sureti Birleşmiş Milletlere sunuldu [ANADOLU AJANSI] Newyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1954
  • Seylan'da fırtına ve yağmur tahribat yaptı [ASSOCIATED PRESS] Kolombo,23 Saatte 100 kilometre süratle esen rüzgârlar Seylân'ın batı sahillerini kasıp kavururken,dört günden beri yağmakta olan muson ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1954
  • Köylü Partisinin kongresi dün 30 kişi ile toplandı t Baştarafı birincide Partilerarası münasebetler ve seçimler mevzuunda Tahsin Demiray,umumî seçimlerde DJ?ve C.HJP-nin sarfettiği büyük propaganda ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1954
  • Ticaret lisesi mezunları yüksek tahsil yapacak t birincide Gazetemizin devamlı neşriyatı üzerine harekete geçen Maarif Vekâleti,mağdur öğrencilerin yüksek tahsile devamlarının sağlanacağını bildirmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1954
  • 15 yaşında bir genç kız yankesicilik yaparken yakalandı Baştarafı birincide 15 yaşında,yeşil gözlü,sarışın bir kız olan Birsen'in usta bir yankesici olmasına onu suçüstü yakalayan polis memurları bile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1954
  • 16 milyon liralık ilâç getirttiriyoruz t Baştarajt birincide ve Almanya'dan yabancı müstahzar ilâç ithali için 10 milyon liralık ikinci bir tahsis yapılmış ve' bu hususta Merkez Bankasına gerekli tali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1954
  • Yunanistan Kıbrıs dâvasını kaybetti ğ Baştarajt biriucide.Bilindiği gibi pazartesi günü Portekize gitmesi icap eden Papagos,Dulles ile yapacağı görüşmeler için bu seyahatini tehir edebileceğini de bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1954
  • Kasım Gülek iktidara yardım etmek istiyor t Baştaraft birincirf« dası olacağına kaniiz.Memleket,millet hayrına her türlü gayrete hazırız.C.H.P.nin İnönü'den sonra İkinci lideri olan Kasım Gülek.bu söz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1954
  • Konya'da malûl bir kıza tecavüz edildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Konya 23 Ankara Belediyesinin yardımları ile Ankara'dan şehrimize gönderilen Ermenâk kazasının Rasda köyünden kör,topal ve sağır olan 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1954
  • Dermende köyünde on bin altın aranıyor Konya 23 Akşehir kazasının Dermende köyünde bir müddet evvel Konya'ya gelen Yunanlı turistlerin ihbarı üzerine kazılar yapılarak Rumlardan kalma 10 bin altınlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1954
  • hicrî Pazar BUMÎ 1374 24 1370 Sefer EKİM n^ 1954 VAKİT VASATt EZANİ Güne» 6.22 1.05 öğle 11.58 6.41 İkindi 14.55 9.38 Aksun 17.16 12.00 Yat» 18.49 1.31 İmsak 4.42 11.25 V J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1954
  • Danimarka bize borçlu vaziyette t Baştaraft birincide masına rağmen,Türk mamullerine ihtiyacı vardır.Biz Türkiye'den,sattığımızdan çok daha fazla mal ithal ediyoruz.Halen Türkiye'ye borçlu bulunmaktay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1954
  • Yeni bir et buhranı mı?BaştaraU Mrincute yüzde 5 prim,yüzde 35 de avans vermeyi kabul etmiştir.Buna rağmen ne büyük şehirlerin,ne de askerî birliklerin ihtiyacını karşılayacak etin temin edilmesi ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1954
  • Dörtler,Almanyayı bail blokuna aldı Fransız ve Alman Başvekilleri,dün Saar anlaşmasını imzaladılar [ASSOCIATED PRESS] Paris,23 Batılı müttefikler bugün 10 sene evvel mağlûp ettikleri Almanya'yı komüni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1954
  • HAZIRLAYAN:BAKİ SÜHA EDİBOĞLU İSTANBUL 10.57 Açılış ve program 11.00 İstanbul Belediye Konservatuvan konserinin naklen yayını 13.00 Saz eserleri Çalanlar:Nubar Tekyay,Fevzi Aslangil 13.15 Şarkılar Oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1954
  • Yabancı sermayeyle ilgili açıklama Baştaratı yınlamıçtır.Bu tebliğde şöyle denilmektedir:«Türkiye dışında yerleşmiş,hakikî ve hükmî şahısların Türkiyede Türk paratı ile tekevvün eden mevcut ve matlupl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1954
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Bir Müslüman devleti Karanlık günler yasayan bir Müslüman topluluğu.S Toy ı Söz söyleme gücü.3 Sise.boru kapağı «eki.4 Bürmene'den öte Bir rakam.5 Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1954
  • Yazan:F.BROWN ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ tNew-York'ta aya bir füze gönderilecektir.Bu hususta bir yazı yazmak üzere olan Keith Winton,bir sarsıntı ile yere düşer ve kendine geldiği zaman da bambaşka bir d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.10.1954
  • 19 ekimde Londra'nın Har-e ringay sahasında İS raunt üzerinden yapılan karşılaş-mada Güney Afrikalı Jake Tuli,Gal'li Dai Dower'e pu-E van hesabı ile yenilerek Bri-ğ fanya şampiyonluğu ünvanmt ğ kaybet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.10.1954
  • KISA HABERLER MIIIIIIIMIMINIIIIIIIIlmillllMIIIIMIMM Şehrimizde buluna» Ürdün şampiyonu AhU takın» futbolcular» dun Vali ve Belediye Başkan Vekili Prof.Gbkay'ı makamtnda ziyaret etmişlerdir.İstanbul Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.10.1954
  • 1954 Türkiye Atletizm Birincilikleri Başladı ANKARA HUSUSİ)1954 Türkiye Atlettim Birinciliklerine dün Ankara'da 19 Mayıs Stadında başlanmıştır.Tespit edilen programın tam tatbik edilememesi yüzünden m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.10.1954
  • F.Bahçe İle Beykoz Genç takımları karşılaşıyor Bugün Fenerbahçe Stadında F.Bahçe ile Emniyet maçından evvel Fenerbahçe ve Beykoz genç takımları arasında iddialı bir maç yapacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.10.1954
  • TAKVİMİ Bugünkü Program FUTBOL Mithatpaşa Stadı 13.00 B.Spor Adalet 17.00 Beşiktaş Vefa Fenerbahçe Stadı 15.00 Fenerbahçe Emniyet Vefa stadı,Eyüp ve A.Hisarı sahasında amatör lig maçları ATLETİZM Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.10.1954
  • HAZIRLIK MAÇLARI BUGÜN SONA ERİYOR.BEŞİKTAŞ VEFA İLE KARŞILAŞIYOR FENERBAHÇE DE Emniyetle oynuyor VEFA İLE EMNİYET TAKIMLARINI İLK DEFA SEYRETMİŞ OLACAĞIZ Lig maçlarının başlamasına tam dört gün kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.10.1954
  • 5000 metredo Rekor.13.51.02!Prag,23 Radyo)Burada spor dünyasını ayağa kaldı» racak bir rekor kırıldı.5000 metrede Zatopek Kuts mücadelesi korkunç bir derece meydana getirdi Çekoslovakya Rusya atletizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.10.1954
  • Sahibinin Malı.cAdalet Kulübü Futbol Bas K«—m Fahri Somer'le aramızda söyle bı» telefon muhaveresi seçti.Acaba Adalet Kulübünün eşofmanları Yugoslavya seyahati için milli takıma ödünç mü verildi?Uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.10.1954
  • Kuİüplcrden4|aWler GALATASARAY BEYOĞLUSPOR Kulübünün tertiplediği Enternasyonal Voleybol Turnuvasında.Partizan sazlar takımına karsı çıkacak Galatasaray kır voleybolcuları,antrenör Yiğit Ayaslioğlu'nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.10.1954
  • Bugün yapılacak amatör lig maçları Şeref Stadı:Saat:10.Denizgücfi Ortaköy İS.Karagücü Beylerbeyi Fenerbahçe Stadı:11.Hasköy Defterdar Vefa Stadı:11.Küçükpazar Rami 13.A.Hisar Topkapı 15.Karagümrük Ale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.10.1954
  • Ankara karmasının hazırlık maçları Ankara,23 MİLLİYET)Ctunhuriyet Kupan maçlarına hazırlık olmak üzere Ankara karması,bugün «kırmızı» ve «beyaz» isimleri altında iki takım çıkardı.İlk maçta Ankara kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.10.1954
  • Adalet-Beyogluspor bugün karşılaşıyor Bugün Mithatpaşa stadında Vefa Beşiktaş maçından evvel Adalet Beyogluspor takımları arasında hususî bir karşılaşma yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.10.1954
  • Beyoglusporun Taksimi dün 4-1 yendiği karşılaşma daha güzel ve heyecanlı oldu Ahlİ.Çok zayıf bir takım.Gününde olmıyan bir İstanbulspor karşısında bile acı bir mağlûbiyetten kurtulamadı.Eğer San Siyah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Haftalık İlave, Sayfa 1
  • 24.10.1954
  • [ZARİFİ BEY EV/NE ÖYlEPEK GEÇ GİDENLERDEN DEĞİLDİ.AMA BU*A$l W0RKlYEDİR VE PATRONLA/SAZAN İNSANA NAZİKÂNE BİZ GEÇ IVAKTE KADAR ÇALIŞMAĞI TEKLİF EDERLER.MEDENÎ İNSANLARIN YASAMAK İÇİN PARAYA îİHTİVAÇLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
  • 24.10.1954
  • ni n BU DA TÜRKİYE MARILYN MONROE'SU M merikalıların var.Hem U de hakikîsi var.Ona Z HL «Sarışın Bomba» diyorlar,«Seksapel Kraliçesi» diyorlar,«Erkeklerin Sevgilisi»,«Kadınların tek rakibesi»,«Aşk İla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
 • Haftalık İlave, Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • ibrahim Voyvoda Reşat EKREM KOÇU On yedinci asır ortasında Bosna'da Vişgrad kasabasında evvelâ güzel bir kızın aşk uğrunda intiharı dillere destan oldu.Bu vakadan bir buçuk iki ay kadar sonra da ibrah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • BİR ALTIN KÜLÇESİ BULAN ŞANSLI ÇOCUK Avusturya'nın Taksenbah adlı kasabasında geçenlerde,bütün kasabayı heyecandan ayağa kaldıran bir şey oldu.Kasaba çocukları,okul tatil olunca hep birlikte büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • Neriman hanım yirmi sekiz yasında bir duldu.İhtiyar kocası ona hayli dolgun bir servet,bir iki apartman bırakmıştı amma evde ihtiyar anacağı,onsekizindeki kızkardeşi ve sürü sepet akrabası vardı.Yılda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 24.10.1954
  • Güney Afrika Gazetelerinin Verdikleri Heyecanlı Haber Af rikada,Milyonlarca Sene Evvelki Dev Canavarların Torunları yasıyor!Yenilerde bir Zenci Kralı,bunlardan birini,insan ayağı girmemiş bir Baiaklık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
 • Haftalık İlave, Sayfa 3
  • 24.10.1954
  • s-BUNLARU Biliyormusunuz j GÜNEŞİN yüzündeki sıcaklığın 6000 celsius derecesi olduğu ölçülmüştür.İNSAN böbreğinden bir günde 500 litre kan süzülür.Böbreklerin içindeki incecik idrar kanalcıklarının sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 24.10.1954
  • Avit*%v+BERİN DİYOR Kİ.Geçen hafta istiklâl caddesinin en mühim hâdisesi Yeni Melek sinemasının açılışı oldu.Bu hususî gün için ipekçi ailesi 1200 kadar misafir davet etmişti.Gelenler,sinemanın antres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 24.10.1954
  • VIRGINIA NAYO YENİ HASILAT REKORU KIRDI Virgina Mayo Micheal O' Shea çifti Hollywood'un parmakla gösterilen mes'ut evli-Jerindendir.Kendisinden bir kaç yaş büyük olmakla beraber Michall,Virginia'ya he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 24.10.1954
  • Paramount Joanne Gilbert "Artist olmak istemiyorum dedi amma.Joanne Gilbert'in bütün hayatı tiyatro ve sinema muhitinde geçmesine rağmen,genç kız,günün birinde bir sinema artisti olacağını hatırına bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 24.10.1954
  • Grace Kelly Foto M.G.M.HOLLYWOOD'UN YENİ İNGRİD BERGMAN'I:GRACE KELLY Tanınmış îngrid'in rejisör Hit chock "Onda şahsiyetini buluyorum» diyor Grace Kelly son günlerin en fazla bahsedilen artistlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 24.10.1954
  • ÇOCUKLUK HATIRALARINI ANLATIYORLAR.İstanbul Vali ve Belediye Reisi,v.s.v.s.v.s.v.s.v.s.FAHRETTİN KERİM GÖKAY Rüşdiyede iken çıkardığı mektep gazetesinde muhalefet yaptığı için ialakaya çekilmiş Bir te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
 • Haftalık İlave, Sayfa 4
  • 24.10.1954
  • Ç.İFTLİKTE O OSCE AA S/FfR O LUG.YALN/Z BAŞINA DOLAŞIR-KShJ R P/YAfiJO SBSf Z U yA/Z VINE Ml BİR?SATRANÇ ©VUNCUSU VOK5A?HIIİNJE BÎLÎ7I-4Vz?"yÎNEMİ* 'BUNU BİG2 PAHA A&ZINIZA ALMAVIN.BASIL BENÎM HAYAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4
  • 24.10.1954
  • UZAKTA BİR.KULU-BEyE ÇEKİLİRİZ,MER SÛN 'ıtPMAM VAPARIZ,WA2IC ÖLPUGUNA HÜKMETTİN Mİ HEMEN ŞANA BÎR MAÇ BULURUM WUNI KULLANMAPAN TABÎ*'!KINO JEjftTVRES SYNDICATE,İm-WOULD RIGHTS ttESEKVEP.YA KAZANIRSIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4