Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.10.1954
  • «ts 'Wk İ MvriomMWM i m 11111 w)im,J& [NAİL AK AV] NIIİ^FVİI PRIN BAYRAMI Musevilerin Sik t bayramları devam etmektedir.Bu münasebetle IVIUOL.YILLIMII Dtt I lAHITII 8ehrimizdeki Museviler taraftndan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1954
  • İlk atfim klirhoni Bikinide yapılan Hidrojen Bombast tecrüiiiv dluiii luııudiıı hesinde etrafa dağtlan radyo aktiv çalarından müteessir olarak hastalanan ve ölen Kuboyama'nm nâşt Tokyo'da yakılmıştı.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1954
  • MEMDUH YÜKMAN'IN RADYO FOTO İLE GÖNDERDİĞİ RESİM Bugün Belgrad karmastyU karşılaşacak olan futbolcularımız dün Partizan stadında yaptıkları antrenmanda HALİT TALAYER BELGRAD'DAN BİLDİRİYOR İstanbul Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1954
  • Pakistan heyetinin dünkü temasları Pakistanla aramızda mevcut işbirliği anlaşması mevzuunda Ankarada görüşmelerde bulunmaya memur edilen Pakistan heyeti dün şehrimize gelmiş ve Vilâyette Milli Müdafaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1954
  • ııım.umuca Warn iı* Irt«İW^| İpt National**"* Doğu Almanya Seçimleri 27 ekimde yapılan Doğu Almanya Parlâmento seçimlerine iştirak edenlerden bir grup rey vermeye gidiyor.Çocukların elindeki bayrakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1954
  • Paramızın kıymetini kuruyacak tedbirler Yabancı memleketlerde yerleşenlerin menkul ve gayri menkul mallarına ve bunların gelirlerine el konuluyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara 19 Maliye Vekâleti,blok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1954
  • Türkiye ile Arap âleminin kader birliği rak Başvekili Nuri Sait Paşa,Türkiye devlet adamlariyle görüştükten sonra,Bağdad'a avdet etti.Irak Veliahdının ziyaretini takip eden bu görüşmeler ehemmiyetli i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1954
  • İngiliz Mısır Jasmas.dün jece'imzaland,Türkiye tecavüze uğrarsa İngilizler Süveyş'e dönecek [TÜRK HABERLER AJANSI] Kahire,19 Yetmiş iki senedenberi ingiltere ile Mısır arasında bir ihtilâf mevzuu oaln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1954
  • Churchill Malenkov ile görüşmeye hazır [ASSOCIATED PRESS] Londra,19 Başvekil Churchill bugün Avam Kamarasmda İşçi Partisi mebuslarının sorularına cevaben «Münasip zemin ve zaman bulunduğu takdirde,Sov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1954
  • Hırsızlık yapan subay yakalandı Turgut Özgenel'in askerî depodan 4 ton demir çaldığı tesbit edildi Ankara,19 MİLLİYET)Ankara Askerî Ordonat ikmal merkezinde vazifeli Yüzbaşı Turgut Özgenel hırsızlık s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1954
  • Ruslar Kuzey Kutbunda parti teşkilâtı kurdular Kutuptaki bir buz adası üstünde araştırmalar yapan Rus âlimleri Marksizm ve Leninizm çalışmalarına da devam ediyorlar [ANADOLU AJAİİSI] Londra,19 Moskova
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1954
  • 9 çocuklu bir ana dördüz doğurdu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Antalya,19 Finike kazasının Çircin köyü çiftçilerinden 68 yaşındaki Süleyman Ölmez'in eşi Hanife,bir batında üçü erkek ve biri kız olmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1954
  • S Doğrusu Bu:Bu Toprağın Altı HEY Allahım!Şu zavallı Türke acımağa başladın galiba.Uludağ'da bulunan muazzam volfram serveti,daha işletilmeğe başlamadan evvel Hepimizin yüzünü güldürdü.Neler var bu ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1954
  • Milyonluk vasiyet name Perapalas Otelinin sahibi bütün servetini 3 hayır cemiyetine bırakmış Perapalas Oteli sahibi Misbah I yon lira ile d» bir hastahane açıl-Muhayyeş'in noter nezdinde bu-1 ması vas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1954
  • Yeni dolmuş tarifeleri Fiatlara zam yapılmadı.Şehirdeki dolmuş hatlarının sayısı arttırıldı Dün sabah Valinin başkanlığında toplanan Daimî Komisyon,yeni dolmuş tarifesini tasdik etmiştir.Ancak,tarifed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1954
  • [RUçhan ÜNVER] Menderes,İrak Başvekiline «İnşallah Bağdat'ta tekrar görüşeceğiz» diyor Nuri Sait Paşa gitti Irak Başvekili "Türkiye ile birlikte çok hayırlı işler yapacağız" dedi Yeşilköyden dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1954
  • Charles Chaplin Şarlo,fakirlere yardım ediyor [ANADOLU AJANSI] Londra,19 Film yıldı» Charlie Chaplin dün Londra'ya gelmiş ve vaktile sefalet içinde büyüdüğü doğu Londra'daki Lambeth bölgesinin yaşlı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1954
  • Dul bir kâtibe arayan tüccar Dün ifadesi alınan Osman Okutan:«Hiçbir fena niyetim yoktu» diyor [İBRAHİM ÖRS] Çalışan bayan,muhakkak surette genç.dul ve sıhhatli olmalıdır.Orta boylu,kır saçlı,50 yaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.10.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No:20 Kurşun klavuzun şakağından girmiş,beynini parçalamıştı Savanın oğlu imiş!Onun babasını da ben öldürmüştüm ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ «Erenkbylü Ömer adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1954
  • ESKİŞEHİR ŞUBEMİZDE 150 LİRA HESAP AÇTIRANLARA Aylık Altın,Ev Yılsonu 3500 Altın ikramiyelerinden Başka HUSUSİ KEŞDJE:300 ALTIN AKBANK Posta ücreti Bankaya ait her yerden mevduat kabul edilir.SON PARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1954
  • DENİR YUNRUK JOHN C.MURPHY *ve*sfNE A LL AHA^KINA^T.m i' i ij&r 1 A0 r/TAM tfv^il PETROL f ÇIKARACAK-**TM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1954
  • ^PERVANP A 111 I II I""If!KERİME NADİR ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ tKartsıntn ihanetine uğramış ve konsolosluktan istifa ederek İstanbula gelmiş olan izzet,aile dostları Doktor Galip Beyin İsrar* üzerine o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1954
  • SİNEMALAR c TİYATROLAR 3 BEYOĞLU AR:«Bali Yolu» Bing Crosby Dorothy Lamour Bob Hope Amerikan filmi İngilizce.LÂLE:«Dakota Fedaileri» Ray Mifland Helena Carter Amerikan filmi ingilizce.SARAY:«Gençlik A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1954
  • ^vliniltlllMllllllllllllllllMIIIII I Köylü ağziyle kültür I ve edebiyat olur mu?I U ir arkadaşın makalesine göz gezdirirken E 0 şu eski ve yanlış düşünceye rastladım:Türk köylüsünün anladığı gül gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1954
  • Sinemacıların zam teklifi kabul edilmedi Belediye daimî komisyonunun aldığı karar,sinemacıları hayrete düşürdü Sinemacıların zam istekleri kabul edilmemiştir.Bu husustaki karar dün sabah Valinin başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1954
  • İmâr plânlarının tersimine başlandı Istanbulun umumî imar plânlarının tersimine başlanmıştır.1/5000 mikyaslı plânlar 1/2000 mikyastaki haritalara tersim edilmekte ve üzerlerine kadastrel durumları işa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1954
  • Askerî Temsil Büroları genişletiliyor Erkânı Harbiyei Umumiye Reisliğinin basınla olan münasebetlerini tedvir etmek üzere kurulan Temsil Bürosunun takviye edilmesine karar verilmiştir.Bildirildiğine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1954
  • Usulsüz hakkı huzurları geri vermeyenlerin durumu Usulsüz olarak hakkı huzur alan bazı Şehir Meclisi azaları,mahkemeye verilecektir.Buna sebep,paraların kanunî müddet içinde Belediyeye iade edilmeyişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1954
  • Kıbrıs için Londra'da bir miting yapılacak Londra'da kurulan «Cyprus Turkish Association.Kıbrıs Türk Birliği tarafından 24 ekim pazar günü büyük bir miting tertiplenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1954
  • Berberler Federasyonu müsabakalar tertip ediyor Bize berber der,geçerler.Fakat biz,teker teker birer güzel sanat mensubuyuz.Dün Esnaf Dernekleri Lokalinde yapılan bir basın toplantısında,Türkiye Berbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1954
  • Belediye odun sıkıntısını önleyecek tedbirler alıyor Kışm vukuu muhtemel odun buhranım şimdiden önlemek için Belediye,muhtelif depolara 20 bin çeki odun stoku yaptı [CELAL İKIBUDAK] Mühim miktan a inc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1954
  • Bir kiracı dün sabah ev sahibini bıçakladı Cinayet var!Haberi mahallede çabucak yayıldı.Dikilitaşta Yenigelin sokağında 23 numaralı evin önü,kalabalık bir meraklı kitlesi ile doldu.Evin sahibi 54 yaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1954
  • Kaşar peyniri fularına da narh kondu Piyasadaki devamlı fiat yükselişini önlemek için,kaşar peyniri Hatlarına zam yapılmıştır.Bu sözler,dün kendisiyle konuştuğumuz Belediye Daimî komisyon âzasmdan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1954
  • Gangster talebelerin Alman Lisesiyle ilgisi yokmuş Beyoğlunda Tünel civarında bulunan Alman Lisesi müdürlüğünden aldığımız bir mektupta,arkadaşından tehditle para istediği iddia olunan talebelerin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1954
  • Yıldızdaki eski çini fabrikası ihya edilecek Yıldızdaki eski metruk çini fabrikasının,kısa zamanda faaliyete geçirilmesi kararlaştırılmıştır.Bu münasebetle,Başvekil Adnan Menderes,refakatinde İşletmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1954
  • Dün iki kişi intihar etti Dün şehrimizde iki İntihar hâdisesi olmuştur.İlk hâdise Çengelköyde cereyan etmiş,bu semtte Hasanpaşa semtinde 9 numarada oturan Bayram Ozgel adında bir sıhhat memuru zehir İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1954
  • Nafıa Vekili dün Paris'e gitti Perşembe günü Pariste toplanacak olan Avrupalüararası Nafia ve Münakalât Veküleri toplantısında hazır bulunmak üzere,Nafia Vekili Kemal Zeytinoğlu,dün sabah bir Fransız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1954
  • KISA HABERLER İSTANBUL Valisi Gökay.Çamlıcayı Güzelleştirme Cemiyeti Fahri Başkanlığına seçilmiştir.MODERN hemşireciliğin kurucusu Florence Nightingale'in memleketimize Relisinin yüzüncü yıldönümü mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1954
  • Şehrimizde 7 kişi difteriye tutuldu Son günlerde şehrin bir kısım semtlerinde difteri hastalığı başgöstermiştir.Hastalığın civar vilâyetlerden bazılarında da görülmesi karşısında alâkalı makamlar derh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.10.1954
  • Bn sütun okuyucuların merak edebilecekleri ber geyden bahse» der.Sizin de merak ettiğiniz,aslım öğrenmek »istediğiniz bir ey varsa lütfen BANA 80R'a yazınız.DÜNYANIN en meşhur hesap canbazlarından bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ 5 faizli 50.000.000 Liralık istikraz tahvilleri Satış hasıiian Eminönü Unkapanı arasının tanzim ve imarında kullanılacak olan bu tahviller:1 Türkiye Emlâk Kredi Bankasının kefaleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1954
  • *an'da İstenmeyen film [ASSOCIATED PRESS] Yeni Delhi,19 Hükümet çevrelerinin bildirdiklerine göre,Hint hükümeti Metro Goldwyn Mayer şirketine Hindistanda bir film çevirmek hususunda kolaylık göster* m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1954
  • IT Yugoslav salla İtalya'ya sığındı [ANADOLU AJANSI] San Benedetto del Tronto,19 12 erkek ve beş kadın olmak üzere 17 Yugoslav mültecisi Adriyatiği sandalla geçerek buraya sığınmışlardır.Zara yalanınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1954
  • Duman ve sisin sıhhate tesiri [ANADOLU AJANSI] Londra,19 Samuel Paker admda 46 yaşmda bir baca temizleyicisi,duman ve sisin vücuttaki tesirlerinin tesbiti için ölümünden sonra cesedi üzerinde tecrübe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1954
  • Bir Japon kadını radyoaktiviteden öldü tANADOLU AJANSI] Tokyo,19 Dokuz sene evvel Hiroşima'ya atom bombası atıldığı zaman radyo aktiviteye maruz kalanlardan bir kadın daha bugün ölmüştür.Bu sene içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1954
  • Çocuk felcine karşı aşı [ANADOLU AJANSI] New York,19 Çocuk felci millî teşekkülü,9 milyon kişinin aşılanmasına yetecek derecede saik aşısı siparişine karar vermiştir.Bu teşekkülün başkanı,Basil O'Conn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1954
  • Nehru Pekin lideri ile IA.A.RADYO] Pekin,19 Hindistan Başvekili Nehru,bugün uçakla buraya gelmiş ve büyük bir kalabalık tarafından tezahüratla karşılanmıştır.'de Kızıl Çin görüşecek Nehru,mahallî saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1954
  • Bir açıklama 15 ekim tarihli nüshamızın üçüncü sahifesinde «Okul Kitaplarına Biraz Daha Dikkat Edebilsek» başlıklı yazımızda,bahsi geçen kitaplardan «İs Okulunda Coğrafya» kitabının müelliflerinden Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1954
  • Ruslar,Merih'te ormanlar görmüş TÜRKTELJ Moskova,19 Sovyetler Birliği «Batonik Enstitüsü» direktörü'nün Moskova radyosunda yaptığı bir konuşmada,Merih yıldızında bu sene,diğer senelere kıyasen çok dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1954
  • Dünya Güzellik Kraliçesi seçiminde oynanan oyun Fransa güzeli Claudine Bleuse solda)ve Belçika güzeli Nellie de Hem istirahat ederlerken Talihsiz Fin güzeli Yvonne de Bruyn,Hollanda güzeli Conny Aorte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1954
  • Uçan daireler Fransa'da faaliyetlerine devam ediyor Bir uçan dairenin arkasından koşan bir çiftçi bataklığa düştü [ANADOLU AJANSI] Paris,19 Dün Fransada görülen bir uçan daire bir şahsın ilümüne sebap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1954
  • Marilyn Monroe sokakta kaldı [ANADOLU AJANSI] Santa Monica,19 Kocan beysbol yıldın Joe Dimaggio'dan ayrıldığından beri yer bulmak ve taşınmak hususunda müşkülâta uğrayan film yıldızı Marilyn Monroe,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1954
  • Amerika'da otomobil bolluğu [ASSOCIATED PRESS] Detroit,19 Amerikan Otomobil Kurumu AAA)run hazırladığı bir rapora göre,1965 senesinde Amerika yollarındaki otomobillerin sayısı 81 milyon olacaktır.81 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1954
  • İran'da on kızıl casus dun kurşuna dizildi Dokuzu subay biri sivil olan mahkûmlar Mam yerine götürülürken Şah aleyhine bağırdılar [ASSOCIATED PRESS] Tahran,19 Komünist casusu oldukları için dokur İran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1954
  • Bir komünist mebus Batıya iltica etti [ASSOCIATED PRESS] Berlin,19 Doğu Almanya Parlâmentosu azalarından birinin,komünist polisin emirlerine boyun eğmektense batıya kaçmayı tercih ettiği bildirilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1954
  • TAKVİMDEN BÎB YAPRAK ULUN AY Bir "Meşen" yok mu Bu pazar bana tanıdıklardan bir genç geldi.Liseyi bitirmiş,evvelâ Edebiyata intisab etmek istemiş fakat bizde Edebiyatm adamını pek güç geçindirdiğini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.10.1954
  • rr-ÇIKAN KISIMLASIN ÖZETİ «Peygamberimizin dedesi Ab» dülmuttalib'in oğlu Abdullah,Benî Zehra kabilesinin ileri gelenlerinden VehHab'tn kızı Âmine İle evlendi.Amine,hâmile İken Abdullah Yesrib'te hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1954
  • SAĞLIK FİLMİ JLı Jla.1 1 xjL Hazırlayan:Dr.RECEP FERDİ $F!î f vliUr ^M İfa «I $f Resimler BEDRİ Lahana mevsimi hulul etmiş bulunuyor.Eski Romalılar bu değerli sebzeye «fakirlerin hekimi» derlermiş,seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1954
  • KRAL FARUCUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No:20 ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ tGöztepede ikâmet eden ülke adındaki genç ktzın baban ile onlarda misafir bulunan Prense» Zülfiye esrarlı bir şekilde Ölmüştür.dostl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1954
  • I OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Bugünler zarfında sevjgf diklerinizi kabil olduğu kadar incitmemece dikkat ediniz.Sizin için bütün kalbleriyle iyilik dileyen bu kimseler,hiç beklemediniz ve ummadığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1954
  • Yedi kardeşe YEDİ GELİN Jane Powel platin rengi saçlarını bu müzikal film için kestane rengine boyattı Müteveffa Amerikalı romancı Stephen Vincent Benet'in «Sobbin Women» isimli hikâyesi günün birinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1954
  • Sinemasında KAN Film Festivalinde göğsünü açarak resim çektiren şen ve şuh dilber SI-MON SİLVA,İngiltere'nin en güzel kadını KAY KENDALL,İstanbul'u geçen yaz ziyaret eden çapkın CESAR ROMERO'yu baştan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1954
  • En Büyük TUrfc Millî Fil» KEMAL FİLM Müessesesi TÜRK KAHRAMANLIĞININ,ASALETİNİN VE HEYBETİNİN ÖLMEZ ABİDESİ OLARAK MEYDANA GETİRDİĞİ BULGAR SADIK KAÇIK TÜRKLER GELİYOR)İsimli Şaheseri sayın halkımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1954
  • KAYIP Kumkapı Ortaokulu F şubesinden aldığım tasdiknameyi zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskirinin hükmü yoktur.1941 doğumla Hüseyin BURAĞAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1954
  • Psikopatlarda,şizofrenlerde,isterikler ve senlilerde görülen bir amnezi hâdisesi.Kısacası:Adam kendinin kim olduğunu unutmuş!Kanadanm Ontario Eyaletinde Bayan Tompson adlı kırk yaşlarında bir kadıncağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.10.1954
  • Açık Eksiltme İlânı Nişantaşı Kız Enstitüsü Müdürlüğünden 1 Nişantaşı Kız Enstitüsü binasında yapılacak onarım için keşif bedeli 6954 lira 58 kuruştur.Eksiltme 26/10/954 tarihinde salı günü saat 15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1954
  • KAYİP Çankırı'nın Kurşunin kazasından aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim.Yenisini alacağundan eskisinin hükmü yoktur.1936 doğumlu,Mehmet Bahadır oğlu Atıf BAHADIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No:20 Akdenizde korsanlığı esir ticareti teşkil ediyordu ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ Korsan,alelade bir haydut demek değildir.O devirlerde iyi bir korsanda muhariplik,cesaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1954
  • GÜNÜN IŞIĞINDA TARİH REŞAD EKREM KOÇU Çenberlitaş İki e zaman yapıldığı bilinmiyor.j i t| Roma şehrini süsleyen âbide f3$?lerden idi.Üzerinde bir Apol-Ion heykeli bulunuyormuş.Roma İ İmparatorluğunda,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1954
  • Jfc Ç.w J-m5l Ş^ v;l|p I;t:A ^iB jj|.V ili'-Ik.ft l/U IBK*-L«^Mlli 1 ^ll f fpisfe^ ajr.r-ft Atom harbinin fecaatini hatırlatacak heykel Meşhur Japon Heykeltraşı Kitamura,ikinci Dünya Harbinde atom bom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1954
  • Niğde Vilâyeti Daimî Encümen Reisliğinden 1 Köy içme suları için 6000 metre bir buçuk parmak,6000 metre iki parmak olmak üzere cem'an 12000 metre demir boru ile 120 adet dirsek aksamı mubayaası gümrük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1954
  • Amâ bir çocuk fotoğraf çekiyor!«Güneşli Yuva» adı verilen âmâ çocuklara mahsus yetiştirme evlerinde,bu yavrucuklara,gözü sağlam insanların yapabildikleri pek çok şey öğretilmekte ve âmâ çocuklar hayat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1954
  • BİZ KADINLAR Bir siteme cevap DÜN bir gazeteci arkadaş işin hoş tarafı,kadın değil de erkek)sitem etti:«Biç zarif kadınları yazmıyorsun.Bizde zarif kadm yok mu?Nasıl yok?Var,hem öyle var İd.Matbaadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1954
  • CISCO KID Çizenler:Jose Salinas,Rod Reed Tefrika No:17 POTT^J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1954
  • ALLAHLIK ALİ BEY Çizen:SWAN BALIKTAMIYPIMIZ?MELER TUtTUlMUT BAKALIM?T.m.m-fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1954
  • BİR ASK HİKAYESİ BEN ÖLMELİYİM s Tefrika No:6 Çıkan kısmın özeti Kederden intihar edece-ği anda garip bir adam tarafından kurtarılan Turgut,bu adamın 5 verdiği altınların,öldürülen bir milyonere ait o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1954
  • 200 sabıkalı bir adam kendi kendine polise başvurup:"Beni tevkif edin!der mi?ASK NELERE KAADIR DEĞİLDİR Kİ İsveç'in hırsızlar kralı sevgilisine söz verdiği için polise teslim oldu Bir müddet önce Stoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.10.1954
  • DEMiRBANK'ın BEŞİKTAŞ AJANSI EMRİNİZE GİRMİŞTİR Açtıracağınız 150 liralık hesapla zarif ve mutena açılış hediyelerinden başka GÜNLÜK,HAFTALIK ikramiyelere ve Her 150 Liraya Bir İştirak Hakkı Alan Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.10.1954
  • DİKKAT EDİLECEK ÇOK MÜHİM İLAN Hem Sayfiye,Hem de Şehir Hayatını Birleştiren Geniş ve ferah manzarası,bol güneş ve yeşUlikleriyle civarın daki üzüm bağlariyle bilhassa rekabet kabul etmez ucuz fiatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.10.1954
  • Kapalı Zarf Usuliyle 7900 M Stabilize İhzar,Nakil ve Figüre Edilecek.Karayolları I.Bölge Müdürlüğünden:33.417.00 lira keşif bedelli Edime Hudut yolunun 2+200 18+000 KLm.leri araşma 7900 M3 stablize ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.10.1954
  • Büyük Millet Meclisi Umumî Kâtipliğinden Büyük Millet Meclisi Zabıt Kalemindeki 50 lira asit maaşlı açık memurlukları doldurmak maksadiyle 3 kasım 1954 çarşamba günü saat 9 da açılacak STENOGRAFİ kurs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.10.1954
  • Maliye Vekâletinden Yapılacak iş:Cumhur Reisliği köşkü ile Camlı köşk binalarında yaptırılacak muhtelif tamir.Keşif bedeli:16.652 lira 32 kuruştur.Teminat:1248 lira 93 kuruştur.Eksiltme mahalli ve tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.10.1954
  • izmir 2.Yurtiçi Satın Alma Kom.Başkanlığından KIŞLA 1 33 ton bulgur,kapalı zarfla satın alınacaktır.Kilosunun muhammen fiatı 65 kuruş olup geçici teminatı 1608 lira 75 «kuruştur.2 İhalesi 3/11/1954 gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.10.1954
  • DOGÜBANK ^ta?5 talihli gümüş lira ile tartılacak ve ağırlıkları kadar gümüş lira kazanacaklardır/Uinîn Uri ensiz Am1& AYRICA 50 Kişiye Para İkramiyesi BÜTÜN ŞUBE VE AJANSLARIMIZDA BUGÜN AKŞAMA KADAR H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.10.1954
  • KÖPRÜ YAPINI Karayolları Genel Müdürlüğünden.1 Eksiltmeye konulan iş:Rize vilâyetinde,Rize Güneysu yolunda betonarme Güneysu köprüsü yapımı olup keşif bedeli 323.811,10)üçyüz yirmi üç bin sekiz yüz on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.10.1954
  • istanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okuiu Müdürlüğünden 1954 1955 ders yılı başında okula kayıt için müracaat eden 1270 namzet arasından Lise Bitirme ve Olgunluk diplomalarının her ikisi Pekiyi veya bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.10.1954
  • s Î.T.Ü.Makine Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemize ait üç adet kitap 4936 sayılı kanım 59.maddesi gereğince pazarlık suretiyle bastırılacaktır.2 Tahmini fiatı 16.000 lira muvakkat teminat 1200 lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.10.1954
  • f İST.BELEDİYESİ İLÂNLARI Limon,Yangın Söndürme Malzemesi Alınacak,Soba Kurulacak ve Baca temizlettirilecek 1 12 Kaza ilk okullarının sobalarının kurulması ve baca temizlenmesi işi 8236,50 lira tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.10.1954
  • Sakatımın çertliginden şlkâc/efçı idim fakat LÜKS traş bıçaklanıl kullanmağa başladık tan sonra sakalımdan herkes memnun görünüyor.LUl IS TRAŞ BIÇAKLARINI 8te do tecrübe ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.10.1954
  • FLORYA KÜÇÜK YAPI KOOPERATİFİNDEN Şantiyelerimiz için iyi halde inşaat asansörleri aranmaktadır.18169 telefon nu marasina müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.10.1954
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 iki manalı söz İsim.6 Tavır Zaman kırıntısı İtalyan parası.T Manavların armuda,apaşların da armud gibi İnsanlara sıfat yaptıkları madde Rumca bir.8 Yoğunluk.9 Altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1954
  • Milliyet Ali NACİ KARACAN Yazı islerini fitten idare eden TURHAN A YTUL Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI Sahibi ve BapnuharriH ABONE ŞARTLARI Senelik 33 T.L.6 Aylık 17 T.L.3 Aylık 9T.L 1 Aylık 3T.L ECN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1954
  • HİCRİ 1374 Sefer 22 Çarşamba 20 EKİM 1954 rum!1370 fiyim T VAKİT VASATİ EZANİ GüneS 6.17 1253 Öğle 1159 fi.36 İkindi 14.59 «57 Akşam 17.22 12.00 Yatsı 18.55 151 İmsak 4.38 11.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1954
  • İNŞAAT İLANI T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iş:Bankamız Seyitgazi ajansı lojmanlı hizmet binası yapısıdır.Keşif tutan Geçici teminatı 140.000.8250.lire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1954
  • UmP HAZIRLAYAN:BAKİ SÜHA EDİBOĞLU İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Beraber şarkılar Çalanlar:Hakkı Derman.Vecihe Daryal,İzzettin Ökte.Vecdi Seyhun 13.00 Türküler PI.13.15 Şarkılar Ekrem Kongar.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1954
  • Ankara Belediye Repliğinden:1 Yenimahallede Ragıp Tüzün caddesinde imarın 8088 adasının 56 numaralı parselinde bulunan Belediye oıalı 2835)M2 yer sinema yeri olarak satılmak üzere kapalı zarf usuliyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1954
  • Çankırı Vilâyeti Daimî Encümeninden 1 Eksiltmeye konulan iş:Köy içme suları inşaatında kullanılmak üzere 75 milimetre çapında elli bin metre tul Santrifüje beton büz kapalı zarf usulile eksiltmeye kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1954
  • Trabzon Va I iliğin den:1 Tonya kazasının Ağır köyünde yeniden yaptırılacak PL 5 3 tipinde ilkokul binasıyİe hela ve odunluğu 28799,52 lira ve Akçaabat kazasının Cagera köyünde yaptırılacak Pl.5B tipi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1954
  • Satılık Emlâk istanbul Defterdarlığından:Dosya No.Cinsi Kıymeti Teminatı Lira Lira 516-3016 Eminönü,Çakmakçılar,Mercan Ağa 3500 262.50 mahallesi,Valde Han,Hanı Sagir,alt kat,201 pafta,339 ada,108 pars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1954
  • Dul kâtibe ariyan tüccar mahkemede fr Baçtarafı birincide Kızıltoprak'ta oturan ve Tıp tahsili yapan Zühal adında bir genç kız,ilânı okuduktan sonra,yazı altında rösterilen posta kutusuna bir mektupla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1954
  • Şarlo,fakirlere yardım ediyor t BaştaraU birincide tir.Bir komünist sulh mükâfatı almış olan Charlie Chaplin bu parayı İngiltere,Fransa,isviçre ve İtalya'daki fakirlere dağıtmaktadır.Charlie Chaplin'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1954
  • Nuri Sait Paşa dün sabah gitti t Baştarafı birincide Başvekil Adnan Menderes de şu mukabelede bulunmuştur:Zatı devletlerinize hayırlı yolculuklar diliyoruz,inşallah yakmda Bağdatta tekrar görüşürüz.Ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1954
  • İstanbul Sıtma Savaş Bölgesi Başkanlığından:1 Sürfe savaşı işlerinde kullanılmak üzere 40)ton motorin mazot açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.2 Bu işe ait şartname Başkanlık kaleminde görülebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1954
  • Konya Yollar1 3 Bölge Uıı laa liiwii 1 Müdürlüğünden 600 Takım Kışlık işçi Elbisesi Yaptırılacaktır.1 600 takım montgomeri ceket,pantalon ve kasket)diktirilmesı İşi 23580.lira muhammen bedel üzerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1954
  • Istanbul Belgrad temsilî maçı bugün oynanıyor t Baştarafı birincide çileri takımında Federasyon tarafmdan cezalandırılmış bulunan meşhur sağ haf Çaykovski'nin oynaması idi.Bizim takımda ise gazeteci a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1954
  • Yozgat Vilâyet Daimî Encümen Reisliğinden Eksiltmeye konulan iş:1 Yozgat şehrinde yapılacak sinema ve iş hanı blok inşaatı olup keşif bedeli 860000)liradır.2 İşin eksiltmesi 2/11/954 salı günü saat 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1954
  • Yeni dolmuş tarifeleri intizamlı çalıştırılması için yeni kararlar alınmıştır.Bundan böyle dolmuş güzergâhları kat'î olarak tayin edilecektir.Bunun için başlangıç ve nihayet istasyonlarla,ara duraklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1954
  • izmir Yurtiçi Satın Alma Kom.Başkanlığından KIŞLA 1 30 ton pirinç kapalı zarfla satın alınacaktır.Kilosunun muhammen fiatı 100 kuruş olup geçici teminatı 2250 liradır.2 İhalesi 3/11/954 günü isaat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1954
  • DİKKAT EDİLECEK ÇOK MÜHİM İLAN PARANIZI SOKAĞA ATMAYINIZ Londra asfaltı ile inşasına başlanan 50 metre genişliğindeki MARŞAL BULVARININ birleştiği kısımda kurulmakta olan 30000 nüfuslu KÜÇÜK ŞEHİR yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1954
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 1860 ton yulaf kapalı zarfla 2 kasım 954 salı saat 11 de Erzurum As.Sa.AL Ko da satın alınacaktır.Bedeli 33 kuruş,geçici teminatı 28302 liradır-Şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1954
  • mbn4tC*&to fa Yazan:F.BROWN ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ «Keith Vinton,Betty ile aya gönderilecek füze hakkında konuşmaktadır.Keith,füzenin saat 21 i 26 geçe hareket ettirileceğini ve kendisinin durumu sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1954
  • Beden Terbiyesi İstanbul Bölge Başkanlığından 1 Üsküdar İlçesinin Sultantepe semtinde İdaremizce yaptırılacak olan 51555.99)lira keşif bedelli lokal inşaatı kapalı zarf usûlü ile ihaleye Çıkarılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.10.1954
  • Dokuzuncu ytl Cumartesi başlayıp pazar günü devam eden Cezmi Ot Kupası atletizm yarışmaları,yapılan güzel bir mükâfaat tevzii töreniyle sona erdi.Müsabakalarda derece alan ların,rahmetli Cezmi'nin,ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1954
  • Urdan şampiyonu şehrimize geliyor İstanbulspor kulübü,Ankara'da bulunan Ürdün şampiyonu Ahli takımının da iştirakiyle dörtlü bir futbol turnuası tertip etmiştir.Turnuaya Ahli,İstanbulspor,Beyoğluspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1954
  • Ürdün şampiyonu Ankara'da mağlûp oldu Ankara 19 MİLLİYET)Şehrimizde misafir bulunan Ürdün şampiyonu Ahli takımı bugün 19 Mayıs Stadında Demirspor' la yaptığı karşılaşmada 2-0 mağlûp olmuştur.Ürdün'lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1954
  • Meşhur Yugoslav futbolcusu Bobek de futbolu bırakıyor Belgrad,19 TJÎ.A)Yugoslav milli futbol takımının kıymetli elemanlarmdan ve 57 kere beynelmilel Bobek de yakmda futbolu kısmen bırakacağını ve sade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1954
  • GALATASARAY BASKETBOL takımı yeni mevsimin ilk antrenmanını dün kuüpteki kapalı salonda yapmıştır.Antrenman 15.30 dan 17.30 a kadar sürmüştür.HALEN Yedeksubay Okulunda bulunan tsfendiyar izinli olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1954
  • «Sporun faydalar^danl BAHSEDEN BİR BROSUR VAROIR Kİ PAPA Kil.1 PW8 TARAFINDAN YA-ZILMISOIR.AZIZ PE-DER.SEMİNER TALE-BESİ IKEN„ BOKS YAfH TIĞINI SÖYLEMISOIR.IH m 1932,LOS in.OLMUSOUR.BİR KAÇ SI NE EVV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1954
  • DÜNYANIN EN GENÇ ŞAMPİYONU!19 yaşında olan İsveçli atlet Bjorn Thofelt,Budapeşte'de yapılan modern pentatlonu kazanarak dünyanm en genç şampiyonu olmuştur.1928 Olimpiyatları pentatlonunu kazanan Sven
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1954
  • İzmir karması tesbit edildi îzmîr,19 THA.tzmir karması,Bölge Müdürlüğünde yapılan bir toplantıyı müteakip tespit edilmiştir.İzmir karması şöyledir:Kaleciler:Seyfi,Altan.Müdafiler:Mustafa,Nebil,Sabahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1954
  • Bursa,futboiu diğer sporlara tercih ediyor Muntazam bir staitn bulunması futbola rağbeti arttırıyor [DOĞAN KOLOĞLU] BURSA'da spor branşlar!maalesef büyük bir ihmale uğramıştır.Bir zamanlar Şeydi Dinçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1954
  • «fth.Dünün şöhretli futbolcusu Hakkı,bugünün avukatıdır.Resimde onu masasının bayında görüyorsunuz UNUTULAN FUTBOLCULAR:3 H.Yeten bugünkü futbolu beğenmiyor Hakkı eğer futbol oynamasaydı bugün bir sub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1954
  • isveç'in yeni parlayan ağır sıklet güreşçisi Agne Nordstrom,120 kiloluk dev bir güreşçidir,kesimlerde,domuzlarla antrenman yaparken bir isveçli rakibini tuşa getirirken görülmektedir tsveç Dünya Greko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1954
  • Türkiye şampiyonasını tertiplemek için Atletizm Federasyonunun TAHSİSATI YOKMUŞ!Bu maksatla Federasyon İstanbuVdan gidecek 28 atletten 12 sinin parasını Ödeyecek Atletizm yaz sezonu,önümüzdeki hafta A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1954
  • Türkiye M.T.F.Fenerbahçe maçı yapılmıyor Türkiye Millî Talebe Federasyonu futbol muhteliti ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacağı bildirilen maçtan vazgeçilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor