Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.10.1954
  • SEFERBERLİK TATBİKATI DON BAŞLADI Nato kumandanlarının hazır bulunduğu tatbikatın ilk kısmında,31 doğumlu erat 6 saatte askere alındı HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN Gelibolu,13 Birinci Ordu bölgesindeki Pamir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1954
  • İNGRID BERGMAN Jean d'Arc rolünde Londra'nın Stoll Tiyatrosunda Joanne d'Arc piyesinin temsili başlıyor isveçli meşhur film ve sahne yıldızı îngrid Bergman Londra'da,Stoll tiyatrosunda temsiline bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1954
  • DİKKAT Reşad Ekrem Koçu tarafından hazırlanan ve renkli ilâveler faalinde gazetemizle birlikte verilen «Türk Zaferleri» ni saklamayı ihmal etmeyiniz.Bu ilâveler tamamlandığı zaman gazetemiz tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1954
  • Vapurlara yapılan zammın kalkması memnunluk yarattı Vali,İstanbul halkıma duyduğa sevinci,bir telgrafla Başvekile bildirdi Şehir hattı vapur ücretlerine yapılan zammın indirilmesi,bilhassa tek mevki u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1954
  • t-Doğrusu:Bu Tekzib hastalan BİZ vapur tamlannıa kaldırılacağını müjdeledik.Ea yetkili ağızm demecini de neşrettik.Fakat gazetecilikte haklkatt telada Aletini İkinci bir tabiat haline getiren bir saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1954
  • Seçimler Haziran ayına bırakılıyor ti Genel Meclisi,belediye ve muhtar seçimlerinin tehirine dair lâyiha derhal meclise sevkediliyor elâhiyetli bir kaynaktan mevsuken öğrendiğimize göre,Hükümet II Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1954
  • Ankaranın Başkent oluşunun 31 inci yıldönümü Ankaranm başkent oluşunun 31 inci yıl dönümü dün Ankarada törenle kutlanmıştır.Tören,sabah saat 8,40 da Büyük Millet Meclisinin önünde başlamış,burada topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1954
  • Türkiye güzeli bugün Londraya hareket ediyor Türkiye Güzellik Kraliçesi Sibel Göksel,bu sabah 9 da bir İngiliz uçağı ile Londra'ya hareket ede" çektir.Sibel'in de katılacağı Dünya Güzellik Kraliçeliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1954
  • j Mesken ve ticarethane I kiraları İT Ş J»-üzbinlerle kiracının teli peşi üzerinde,Damokles'in kı-E lıcı cinsinden,ha düştü,ha düşecek,bir tehdit,bir teh-E like asdı:Bir kanun çıkacak,ev sahibi gelece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1954
  • Sümerbank mamulleri jj i piyasada bollaşıyor I İ:Müessese Müdürü «Karaborsayı ancak istihsali arttırmakla önleyebiliriz» diyor f Bugünkü şartlar altında,Sü-merbahk mamulleri üzerindeki karaborsa faali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1954
  • Istanbul radyosundaki ihtilâl devam ediyor Safiye Ayla'nin istifasını geri alması bekleniyor.Münir Nureddin toplantılara devam edecek Nedret selçuker yomuz arasında bir geçimsizlik bu-İstanbul Radyosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1954
  • Almanyada iki Türk pilotu şehit oldu ASSOCIATED PRESS Fuerstenfeldbruck Almanya)13 Birleşik Amerika Hava Kuvvetleri makamlarından bugün öğrenildiğine göre iki Türk subayı pazartesi günü burada bir kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1954
  • Bir Amerikalı iş adamı 38 parça harp gemisi satıyor Donald Curtis adındaki Amerikalı if adamı,38 parça harb gemisini,Akdeniz memleketleri iş adamlarına satmağa çalışmaktadır.Curtis,aynı maksatla şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1954
  • Türk Irak görüşmeleri Nuri Sait Paşa,dün Menderes şerefine bir ziyafet verdi Başvekil Menderes ile Irak Başvekili Nuri Sait Paşa arasındaki görüşmelere dün de devam edilmiştir.Siyasî mehafildeki umumî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1954
  • Fuardaki Rus pavyonu yıkılıyor 13 MİLLİYET)Bu aeneki İzmir Fuarına iştirak etmiş olan ve geniş bir sahada pavyon kuran Sovyet Rusya temsilcileri ile Belediye arasında bir ihtilaf çıkmıştır.Filhakika F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1954
  • Memdnh YÜKMAN Yugoslav Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Lishanin,arkadastmtza Yugoslav millî taktmt hakkında izahat veriyor.Hususî surette giden arkadaşımızın Belgrad'tan göndermiş olduğu diğer resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1954
  • llll İt w Atmi Dilligil,Belki* Ftrat »ağda)ve Şeref Ketkiner'e geçmiş olsun diyor 4-Ses Tiyatrosunun 7 artisti zehirlendi Tamsil sırasında kaloriferden zehirlenen artistler,«En neşeli günümüzde ölüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.10.1954
  • c SİNEMALAR BEYOĞLU LÂLE:«Dakota Fedaileri» Renkli Amerikan filmi İngilizce.MELEK:«Zafer rtarşı Orijinal Amerikan filmi İngilizce.SARAY:«Cezayir Kahramanları» İtalyan filmi Fransızca.ALKAZAR:«Mon goto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1954
  • Yanan Emlrgân Köşkünün yerine yenisi yapılıyor Yanan Emirgân köşkünün enkazının kaldırılmasına başlanmıştır.Yeni yapılacak köşkün projeleri ise,Belediye Fen İşleri Müdürlügünce hazırlattınlmaktadır.Kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1954
  • KISA HABERLER İSTANBUL Defterdarı Şefik Kâzım Yur,dün sabah uçakla İzmir'e gitmiştir.GALATASARAY Lisesinden 1953 1954 ders yılında mezun olanlar için,16 ekim cumartesi günü bir merasim yapılacaktır.İH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1954
  • Necla Tülin yine sahnede Artist olmak için Kadıköy'de ikamet eden ailesinin yanından kaçan Necla Tülin isimli bir kadın,yakın zamana kadar Ahlâk Zabıtası memurlarını peşinden koşturmuştu.Şimdi de hırs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1954
  • Çikolata fabrikaları zor durumda Kakao yokluğu yüzünden,bazı çikolata fabrikaları kapanma tehlikesi geçirmektedir.Bu takdirde iki üç bin işçi,sıkıntıya düşecektir.Kakao ithali için döviz şimdi tahsis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1954
  • «Kıbrıs Türktür» Cemiyetinin faaliyeti Bundan bir müddet önce şehrimizde kurulmuş bulunan «Kıbrıs Türkttir» Cemiyetine,Anadolunun muhtelif şehirlerinden,bulundukları yerlerde şubeler açabilmek için bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1954
  • Belediye tahvilleri alâka gordu Eminönü Unkapanı arasındaki bulvarın açılması ile ilgili olarak çıkarılan yeni Belediye tahvilleri,büyük alâka görmüştür.Tahviller bu ay sonunda piyasadan kaldırılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1954
  • Okullarda kitap sıkıntısı devam ediyor Şehrimizde,bazı okullarda kitap sıkıntısı hâd safhaya girmiştir.Bilhassa bazı lise kitapları piyasada bulunmamaktadır.Durum,talebelerle birlikte mektep idareleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1954
  • Sahte çekle dolandırıcılık yapan icra memuru aranıyor Şubesinde çalışan memur,Faiih Şubesinde çalışan memur binlerce İbrahim ÖRS Polis,sahte makbuzlarla muhtelif kimseleri dolandıran bir icra memurunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1954
  • Bu yaz 400.000 kişi mesire ve sayfiyeye giiii Yapılan istatistiklere göre,pazar günleri Boğaz'a gidenlerin sayısı 100.000 den fazla Bu yıl yaz devamınca sayfiye va şehir haricine büyük bir tehacüm olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1954
  • DENİR YUMRUK Çizen Tefrika No.12 KALKMASI LAZIM.JOHN C.MURPHY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1954
  • i v SATILIK DEĞİLDİR:Bostancı,Altıntepe mevkiinde iki katlı,büyük bahçeli bir villâyı satın almak için yapılan müracaatların çokluğu karşısında Bu villâ satılık değildir.levhası konulmuştur.Seksenbin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1954
  • DAĞLAR KRALI Tefrika No.14 Yazan:REFT CEVAD UMJNAY Ethem Ağa ile şaka olmaz,onu görsen de görmedim diyeceksin Şimdi,iki tepenin arasında bir ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ *Erenköylü Ömer adında birini öldürd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1954
  • İki zorba bir evin camlarını kırdı Muharrem Mayteman ve Ali Mayteman adında iki kardeş,Unkapanında Değirmen sokağında 3 numaralı evlerinin önünde dururlarken,yanlarına Hüseyin Turgut ve Gültekin Parma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1954
  • I Üslûp mu,gurur mu?tkM ünakaşalarm çoğu düşünce farkından del^l ğil,ifade farkından doğar.İnsan kelimelerle konuşmağa mahkum oldukça,buni lara kendisinin verdiği mâna ile başkalarınınki E arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1954
  • Belediyeden alınan hakkı huzurlar iade ediliyor Bazı Şehir Meclisi üyeleri tarafından usulsüz olarak alınan hakiki huzurların,Belediyeye iadesine başlanmıştır.Bu münasebetle eski Meclis üyelerihden İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1954
  • ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ tKarısınm ihanetine uğramış ve konsolosluktan istifa ederek İstanbula gelmiş olan İzzet,aile dostları Doktor Galip Beyin İsrarı üzerine onunla birlikte Bursa civarındaki bir çif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.10.1954
  • 5 i i TAKVİMDEN BÎR YAPRAK ULUN AY Hanım Elendi i ün,bizim gazetede yine şehrimiz sosiyetesinin ma'rûf si-j lamalarından biri hakkında oldukça uzun boylu bir haber vardı.Zengin bir fabrikatörün karısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1954
  • NUHABANK-Beyoğlu Binası Tamir ve Tadilât İşleri:Muhabank'ın Beyoğlu Umum Müdürlük ve Ajans binasının tamir ve tadilât işlerine ait şartname,plân ve projeler,16 Ekim cumartesi gününden itibaren,Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1954
  • Sahte Leonardo Tablosu Meğer Sahiciymis!İki hafta önce,Amerikanm Chicago şehrinde bir antikacıya başvuran Hans Teichert adh bir dekoratör,bu antikacıdan 250 dolara Leonardo da Vinci'nin meşhur bir res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1954
  • Dünyanın en genç arkeologu Stephen adındaki bir çocuk daha on beş yaşında olduğu halde arkeolojiye öylesine merak sarmıştır ki,okul idaresi,kendisine,Londrada kazılmakta olan Romalılardan kalma mabett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1954
  • Trafik tıkanmalarına karşı tedbir Büyük şehirlerin muhakkakki en büyük derdi trafik sıkışıkhğıdır.Bilhassa stadyom,tiyatro ve fabrika önleri başıboş bırakıldığı zaman karmakarışık olur.Almanyada bir ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1954
  • Bu sütun okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de merak ettiğiniz,eslini öğrenmek istediğiniz bir sey varsa lütfen BANA SOB'a yazınız.BUGÜN muazzam miktarlarda kullanılmakta olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1954
  • ingiltere Kraliçesinin resmini yapacak Dünyaca meşhur,İtalyan portre ressamı Pierto Annigoni,İngiltere Kraliçesinin portresini yapmaya hazırlanmaktadır.Fakat portre Buckingham Sarayında değil,ressamm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1954
  • Sabık Kraliçe Neriman Paris'te ANADOLU AJANSI Paris,13 Eski kraliçe Neriman,yanında annesi olduğu halde bu sabah uçakla Kahire'den Paris'e gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1954
  • Geveze hatiplere karşı susturan bomba ASSOCIATED PRESS Atlantic City,13 Standard Oil şirketinin kongresinde kürsüye yerleştirilen yeni bir âlet,geveze hatiplerin lüzumundan fazla konuşmalarına mâni ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1954
  • Galatasaray mezunu bir genç diplomasının iptalini istiyor Şehir Tiyatrosuna lise mezunu olduğu için giremiyen Ahmet Tarık Tekçe,Maarif Vekâletine müracaatla mümkünse)kendisine cehalet diploması verilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1954
  • Bfr evin ortasından geçen hudut çizgisi Trieste,13 AP)Luca Eller adında bir köylü,dün müttefik komisyonunun evinin üstünden boya ile bir çizgi çektirmesini hayretle seyretmiştir.Bu çizgi,Yugoslavya il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1954
  • Bir kedi,bir çocuğun parmaklarını yedi ANADOLU AJANSI Kolgenfurt,Avusturya)13 Genç bir anne mutfakta yemek hazırlamakla meşgulken evin kedisi bir aylık bir çocuğun parmaklarını yemiştir.İki parmağı ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1954
  • Meşhur bir Amerikan pilotu düşerek öldü ASSOCIATED PRESS Lancaster 13 Norty Amerikan Aviation Co.nun tecrübe pilotu George Welceh,dün kullandığı F.100 tipindeki üstün Sabre uçağının havada infilâk etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1954
  • Altı ay içinde 99824 kişi hürriyeti seçti ASSOCİATED PRESS New York 13 Genel Kurulun 60 devlet temsilcilerinden müteşekkil Sosyal Komisyonunda dün gece,dünyada mevcut 2 milyon mülteci meselesinin müza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1954
  • Geri tepmesi olmayan bir tep imâl edildi ANADOLU AJANSI Washington,13 Amerikan ordusu,«Yarasa» isminde yeni bir silâhı dün ilk defa olarak halka gösternüştir.Bu,bir cip üzerine oturtulmuş ve geri tepm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1954
  • Faruk,nihayet yapacağı işi buldu ANADOLU AJANSI Atina,13 Eski Mısır Kralı Faruk,bugünlerde Korfu adasına gelecektir.Sabık Kral'ın Korfu'da açılacak olan büyük bir kumarhane ila yakın bir alâkası olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1954
  • 40.000 senelik bir iskelet bulundu ASSOCIATED PRESS Moskova,13 Sovyet Tass haberler ajansının bildirdiğine göre,Rus âlimleri 40.000 sene evvel yaşamış olan bir adamın mükemmel bir şekilde muhafaza olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1954
  • Sinema tarikinin en muazzam filmi çevriliyor Hazreti Musa'ya dair çevrilecek filmin haricî sahnelerini çekmek için Nil vadisine 81 kişi ve 32 ton malzeme gönderildi ASSOCIATED PRESS New York,13 Paramo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.10.1954
  • ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ •Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah,Benî Zehra kabilesinin ileri gezenlerinden Vehhab'ın kızı Amine ile evlendi.Âmine,hâmile İken Abdullah Yesrib'te hastalana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1954
  • SAĞLIK FilMi UYKU Hazırlayan:Dr.RECEP FERDİ Uyku vücudun kol,bacak,boyun ve göz kapakları gibi aksamının tamamen,diğer uzuvlarm da kısmen istirahate geçmesidir.Uyku bedeni dinlendirdikten başka bir ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1954
  • KADINLAR VE GÜZEL S AN'ATLAR:4 ALİYE BERGER "Türkiye'nin iktisadî hayatından çeşitli istihsâl faaliyetleri" mevzuunda hazırlanan resim müsabakasının birinci mükâfatını kazanan ressamımızla bir konuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1954
  • Süveyş müzakereleri tekrar başlıyor ASSOCIATED PRESS Londra,13 Büyük Britanya hariciyesi müsteşarı Anthony Nut* ting yann gece Süveyş kanalı bölgesi meselesine mütedair yeni teklifleri hamilen uçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1954
  • TAKSİM SİNEMASINDA Bugün matinelerden itibaren,uzun zamandanberi merakla beklenen film.AŞK ISTIMAPTIR f Eteri OĞUZ ÖZDEŞ Bejli ATIF YILMAZ j Baş Rollerde:MUZAFFER TEMA ATTEN ALPMAN TURHAN ÜN CAHİT IRG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1954
  • fi OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Bugün talihli bir gününüz olacak.Bir kere meslek hayatınızda amirlerinizden taktir görecek,sonra da elinize bir miktar para veya hayırlı bir mektup geçecektir.KOVA BUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.14 ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ Göztepede İkâmet eden Ülke adındaki genç babast ile onlarda misafir bulunan Prenses Zülfiye esrarlı bir şekilde ölmüştür.dostlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1954
  • 4 dakika 30 saniye su altında kaldı ASSOCIATED PRESS Sestri Levante,13 Mario Merani adlı bir İtalyan yüzücüsü bugün,oksijen cihazı kullanmaksızın 4 dakika 30 saniye su altında kalmış ve yeni bir dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1954
  • SAYIN BAŞVEKİLİMİZ ADNAN MENDERES'in ALMANYAYI ZİYARETİ FİLMİ Sayın İstanbul halkına kapılarını bu akşam açacak olan YENİ MELEK s Sinemasının Şahane programına ilâ ve olarak gösterilecektir.DİKKATr Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1954
  • KADIKÖY SİNEMASI Bu akşam suareden itibaren Amerika'nın 1 numaralı kadın artisti Sarışın Bomba MARILYN MONROE'nin de dahil bulunduğu iki büyük ve güzel filmle yeni sinema sezonuna başlıyor.1-"MONKEY B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.10.1954
  • BİZ KADINLAR Neyyire Acaba?Gazetemizde belki gördünüz.Orta Afrikada,Avrupai bir güzellik müsabakası yapılmış.Bir kralın bir çift zevcesinden hangisine rey vereceğini şaşıranlar,güzellik tacım ikisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1954
  • jfeg^/foggg^» Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.14 Danser Hristiyanlara ihanet etti.Fakat müslüman olmadı ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ «Roma'nın diktatörü Sülla tarafından,vatanından kovulmuş olan genç asilz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1954
  • Beydebâ I ikmetfürûşlardan nefret ederim.Kıymeti her zaman her yer-de geçen bir sözü söylemek muhakkak ki dehâ eseridir.«Hikmet»,lâyık olmadığı ağızda bayağılaşır.Anal t inci asırda ulemadan Alâaddin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1954
  • 'â J-fet Mafia BİR ASK HİKAYESİ UĞURSUZ AŞK TEFRİKA No:7 Çıkan yazıların hülâsası:Şeref,zengin bir kıza tutulur.Babası kızı fakire vermediğinden bir gece köşkle-rine girer.Kizm kendisini tanunamazlikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1954
  • Benno Winkel rulet masasına oturdu.Önünde beş bin liralık kadar fiş vardı KUMARDA ŞANSI OLANIN AŞKTA DA ŞANSI VARDIR!2 saat sonra fişlerde hâlâ bir değişme,şimdilik tapi.Fakat bu işin sonrası var.Benn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1954
  • CISCO KID PWTRONU GETi'l?EN-LÇ« Mİ£.ATLA 6Û-NaV YOLUNU TUTTU.LA*?Çizenler:Jose Salinas,Rod Reed Tefrika No.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1954
  • ALLAHLIK ALİ BEY Çizen:SWAN AKŞAMA SÛZEL BÎR KÖFTELEf?S06U£ KEN BBNPE v^/Vbpin mi,1 ^MN8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.10.1954
  • DOGUBANK 3 talihli gümüş lira ile tartılacak ve ağırlıkları kadar gümüş lira kazanacaklardır/h ^M,biri 0e ^ jj2 20 Ekim akşamına kadar hesap açınız Çekiliş'1 Kasım Pazartesi 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.10.1954
  • BORSA İS 10 1954 İstanbul Borsası 1 Sterlin 784—784.100 Dolar 282.30 280.50 100 Fransız Frangı 6.80.6.80.100 Liret 44.80 44.80 100 İsviçre Frangı 64.0S 644» 100 Florin 73.6840 73.68.40 100 Belçika Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.10.1954
  • II I I Radyo tamirciliğini resim ve semalarla öğrenmek istiyorsanız RADYO TAMİR TEKNİĞİ Kitabını isteyiniz.Fi.750 kuruş Bez ciltli)ADRES:Posta Kutusu No.908 Galata İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.10.1954
  • Istanbul Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdu Satmalına Komisyonu Başkanlığından:1 İstanbul Sağırlar Okulunun 1954 mal!yılı ihtiyaçları için aşağıda Cins,Muhammen bedel ve İlk teminatı yazdı beş bölümde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.10.1954
  • AÇIK EKSİLTME İLANI Üsküdar Mithatpasa Kız Enstitüsü Müdürlüğünden Üsküdar Mithatpasa Kız Enstitüsünün 3717.17 lira keşif bedelli onarım işi açık eksiltme ile yaptırılacaktır.Bu işe ait muvakkat temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.10.1954
  • Açık Eksiltme Hânı istanbul Emniyet Müdürlüğü Satmalına Komisyonu Reisliğinden 1 Alemdar polis karakol binasının onarım işleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 9373)lira 71)kuruştur.Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.10.1954
  • uamınuz heryündecjiçik ve fezze/lr mama anqorf FOSFATİN FALYIR Çocuk maması Çocuklarınıza değt$ik verilmek üzere KAKAOLU,eKAKAOSUZ olarak imi/eefilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.10.1954
  • KERESTE ALINACAK Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünden Saray Çerkezköy yolu kim.8+000 deki Manika köprüsüne 42236 M3 çırak çam kereste 20/Ekim/954 çarşamba günü saat 16.00 da pazarlık usulü ile 12670.80 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.10.1954
  • KAMYONUN MARKASI KADAR LÂSTİĞİN MARKASI DA MÜHİMDİR.U.S.ROYAL FLEETMASTER iyi.kötü,her yola meydan okuyan lâstik Nakliyat masrafınızı asgariye indirmek,varacağınız yere zamanında ve tam bir emniyet iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.10.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz çiftçi tasarruf hesap sahipleri arasında tertiplenen 30.Kasım.1954 HUSUSİ İKRAMİYE çekilişinde:Ekipmanlariyle birlikte 2 TRAKTÖR Ayrıca 1 Tane 5.000,5 tane 1.000.5 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.10.1954
  • SATILIK KOMPRESÖR Amerikan malı 70 beygirlik bir kompresör işler vaziyette satılıktır.Görmek isteyenlerin Yıldız Balmumcu,Ihlamur Cad.Jandarma Okulu karşısındaki inşaata müracaatları.Tekliflerin P.K.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.10.1954
  • Çankırı Nafia Müdürlüğünden Kapalı Zarf Usûlile Eksiltme İlânı)1 Eksiltmeye konulan iş Çerkeş' ilçesinde Sağlık Merkezi binasına ilâveten mutbah,çamaşırhane inşaat ve tesisat işi.2 Keşif bedeli 28.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.10.1954
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek ve yem maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Hoşdere As.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla satın alınacaktır.Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.10.1954
  • Ses Tiyatrosunun 7 artisti zehirlendi t Baştarajı birincide Birdenbire sahnede bir karışıklık hissediliyor.Evvelâ Sahih Tozan,sonra Vahdi Ersin,kendilerini güç hal içer* atıyorlar.Bu sırada Belkıs Fır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1954
  • Türk-lrak görüşmeleri t Baştarajı birincide ¦i Kâtibi Umumisi Nuri Birgi,Bağdat Büyükelçimiz Muzaffer Göksenin,Birinci Ordu Müfettişi Korgeneral İsmail Hakkı Tunaboylu,Hariciye Vekâleti Kâtibi Umumî M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1954
  • Fuardaki Rus pavyonu yıkılıyor t Baştarafı birincilik men,pavyonlarını yıkmak istememekte ve gelecek yıl da aynı yerde Fuara,iştirak etmek istediğini ileri sürmektedirler.Belediye ise bu salıanın Luna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1954
  • Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Satmalına Komisyonundan İ Umum Müdürlüğümüz için fennî ve idarî şartnamesinde tesbit edilen esaslar ve şartlar dahilinde makinesi ile birlikte yaptırılacak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1954
  • Niğde Vilâyeti Daimî Encümen Reisliğinden 'v 'i Köy içme suları için 6000 metre bir buçuk parmak,6000 metre iki.parmak olmak üzere cem'an 12000 metre demir boru ile 120 adet dirsek aksamı mubayaası gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1954
  • Çankırı Vilâyeti Daimî Encümeninden 1 Eksiltmeye konulan iş:Köy içme suları inşaatında kullanılmak üzere' 75 milimetre çapında elli bin metre tul Santrifüje beton büz kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1954
  • Ankara Belediye Reisliğinden:1 Yenimahallede Ragıp Tüzün caddesinde imarın 3088 adasının 56 numaralı parselinde bulunan Belediye malı 2835)M2 yer sinema yeri olarak satılmak üzere kapalı zarf usuliyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1954
  • Trabzon Valiliğinden:1 Tonya kazasının Ağır köyünde yeniden yaptırılacak Pl.5 3 tipinde ilkokul binasıyle hela ve odunluğu 28799,52 lira ve Akçaabat kazasını Cagera köyünde yaptırılacak Pl.5B tipi ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1954
  • SOLDAN SAĞA:1 Garbı fethetmektense Şarkı adam etmeyi tercih eden büyük Padişah.S Keçi ayaklı İlâh Bölme,Tabaka.3 Bunama Nam Bir ak» raba.4 Bir dans Sersem.S Soft harfi atarsanız bir ırk meydana gelir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1954
  • 0tituitÇ t(ıûf cU Yazan:F.BROWN ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ Keith Vinton,Betty ile aya "gönderilecek füze hakkında konuşmaktadır.Keith,füzenin saat 21 i 16 geçe hareket ettirileceğini ve kendisinin durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1954
  • istanbul Askerlik Dairesi Başkanlığından 1 Ankarada ve Istanbulda açılacak kara ve deniz yedek subay okullarının 41.dönemi için 1 kasım 954 tarihinden 6 kasım 954 akşamına kadar öğrenci kaydı yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1954
  • Bir Amerikalı iş adamı t Baftaraft birincide ufaklı harb gemisini,Ruslar tarafından Amerika'ya iadesi kararlaştıktan sonra satın almıştı.Şimdi,kendisi müşteri aramaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1954
  • Secimler haziran ayına bırakılıyor Baştarafı birincide evvel seçime gidilmesi imkânı hâsıl olmayacaktır.İki ay sonra ise,Anadolunun bir çok yerlerinde kış yüzünden münakale imkânı bulunamayacağından s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1954
  • Sümerbank mamulleri piyasada bollaşıyor t Baştarafı birincide milyon liralık ithalâtın,10 milyon liralık birinci partisine ait bütün muameleler tamamlanmıştır.Çekoslovakya,Macaristan ve İspanya'dan ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1954
  • Almanyada iki Türk pilotu t Baştarafı birincide rak tesbit edilmiştir.Hava/gücü idarecilerine göre 26 yaşındaki üsteğmen Osman,buradaki Askeri Yardım Programı Okulundan jet enstrüktörü olarak mezun ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1954
  • Vapurlara yapılan zammın kalkması t Baştarajx birincide memnuniyetlerini belirtmişlerdir.Vali ve Belediye Reis Vekili Gökay da Başvekil Adnan Menderes'e şu telgrafı çekmiştir:c—Şehir hatları tarifeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1954
  • 9BH ««5©Bfc Hazırlayan:BAKİ SÜHA EDİBOĞLU İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Rıza Rlt Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif İçli,Şükrü Tunar.Ercüment Batanay 13.00 Oyun havaları Çalan:Ahmet Yamacı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1954
  • Seferberlik tatbikatı t Bağtarafı birincide şubesine bağlı 40 er ile iki subay bugün birliklerine iltihak etmişlerdir.Pamir seferberlik tatbikatını takip etmek üzere Paris,Napoli ve İzmir NATO karargâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1954
  • İstanbul radyosıındaki ihtilâl devam ediyor t Baştarajt birincide Safiye hanım,doğuştan sanatkârdır-Türk musikisinde bir üslûp vahdeti sağlamanın zaruretine şüphesiz o da kanidir.Hattâ onun bu isi des
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1954
  • Millî takımımız bugün Belgrad'ta bekleniyor t Baştarafı birincide kalkacak trenle maçın oynanacağı Snrajova'ya hareket edecek.Türk millî takımı burada merakla bekleniyor.Kendileriyle görüştüğüm Futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1954
  • Milliyet!Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazt işlerini fiilen idare eden TURHAN AYTUL Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.33 T.L.6 Aylık 17 T.L.3 Aylık 9 T.L.1 Aylık 3 T.L.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1954
  • HicRi Perşembe BÜMÎ 1374 |j 1370 Sefer EKİM 1954 VAKİT VASATÎ EZANİ Güneş CIO 12.37 Öğle 12.00 *3t ikindi 15.06 9.35 Akşam 17.31 12.00 Yatsı 19.03 130 İmsak 4.S2 11.00 l J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1954
  • f 5r.BELEDİYESİ İLÂNLARI j Beyaz ve Kaşar Peyniri,Zeytin,Yulaf,Sap Saman Gaz idrofil,ve 8 Kalem itfaiye Malzemesi Alınacak ve Tamirat Yaptırılacaktır.1 1st.Kadıköy inci gazinosuna lüzumlu tadilât 146.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.10.1954
  • Neşriyatımız tesirini gösterdi Spor ve Sergi Sarayının Basketbol maçlarına tahsis edilmesi hakkındaki neşriyatımız dim de bildirdiğimiz gibi müsbet bir netice vermiş bulanmaktadır.Basketbol ve diğer s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.10.1954
  • KIS* HABERLER KASIMPAŞA Kulübü tarafından davet edilen Atman güreşçileri bu aabah aaat TJO da Slrkeci'ye geleceklerdir.EMNİYET dün yaptığı antrenman maçında Çınarspor'u 2—1 mağlûp etmiştir.FENERBAHÇEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.10.1954
  • İTİMAT ediyoruz!Millî takımımız,»on yılların an' çetin karsılasmalartndan birini yapmak Uxara,bugün yola çıkıyor.İçimizden bir avuç genç,omuzlarına yüklenen «Türk futbolunu temsil» vazifesi Üe dost Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.10.1954
  • 9 Ekimde Fulham ile Birmingham City arasında yajnlan birinci küme lig maçında,Birmingham City santrhajt Newman,Fulham soliçinin bir atağına müdahalede bulunduğu anda sakatlanmış,fakat sahayı terk etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.10.1954
  • Bobek beş,Mitiç dört gol attılar Belgrad,12 Millî takımın en formda elemanı olarak gösterilen Bobek,pazar günü oynanan Par-tizan Split Mareşal Tito Kupası)maçında,üçü kafa ile olmak üzere beş gol atmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.10.1954
  • Arsenal Racing arasındaki an'anevî ma;Paris 13 SUA.Harb malûlleri menfaatine her sene,İngiltere liginden Arsenal ile Fransa liginden Racing arasında yapılan an'anevî futbol karşılaşmasının bu sene bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.10.1954
  • Alman futbolcusu Eckel,İyileşiyor Berlin 13 S.H.A.Dünya Kupasında Alman millî futbol ta* kiminin gözde oyuncularından sağ haf Eckel'in mevsim başında ayağı kırılmış ve hastahaneye kaldırılmıştı.Hâlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.10.1954
  • MİLLİ TAKIM BU SABAH GİDİYOR Futbolcularımızı özel bir Yugoslav uçağı götürecek «i "JT Ekim pazar günü Sarajevo'da Yugoslavya millî futbol I jf takımına karşı çıkacak milli ve 20 ekim çarşamba günü de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.10.1954
  • Yugoslavia antrenmana MİZUM HİSSETMİYOR Biz harıl harıl çalışırken,Yugoslavlar antrenman bile yapmıyorlar.Onlara sorarsanız;"Üstüste üç millî maç yaptık,antrenmana bu yüzden ihtiyaç hissetmiyoruz,9 di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.10.1954
  • Orhan Saka'nın Dün sabah şehrimize dönmüş bulunan istanbul Atletizm Takımı Kafile Başkanı Orhan Saka,Adana'da yapılan Türkiye ferdî yüzme,atlama ve su topu birincilikleri hakkmda gazetemize aşağıdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.10.1954
  • Federasyonun yaptığı yeni bir haksızlık daha.Kulübü izin aldığı halde Kadri,kadro harici bırakıldı Futbol Federasyonu gider ayak yeni bir haksızlık daha yapmış bulunmaktadır.Bu sabah hareket edecek ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.10.1954
  • Türkiye Yugoslavya millî maçt hakkındaki görüşlerini açıklayan Fenerbahçenin Yugoslav AWtrctt&rU Mihaloviç MİLLÎ MAÇ HAKKINDA Fenerbahçe'nin Yugoslav antrenörü ne diyor?"Bence Yugoslav maçı için bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.10.1954
  • BEYNELMİLEL KONGREDE Boks Federasyonu başkanı tezimizi müdafaa edecek Boks Federasyonu Başkanı Dr.Hakkı Yücesoy evvelkUgün Ankaradan şehrimize gelmiş ve dün sabah A.İ.BA.Beynelmilel Amatör Boks Birliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.10.1954
  • Almanlar Londra'yı İstilâ edecekler Brüksel 13 S.H.A.1 Aralıkta Londra'da Wembley stadında yapılacak İngiltere Almanya milli futbol karşılaşmasını seyretmek üzere Alman seyircileri Ostend'den Dover'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.10.1954
  • Yeni bir Avrupa Futbol Şampiyonası Kopenhag 13 T.H.A.Bu ayın 28 inde burada toplanacak olan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği toplantısında,Birlik Başkanı Danimarkalı doktor Schwarz'in yeni bir Avr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.10.1954
  • Uçan kadın yine mağlûp oldu Berlin 13 SHA)Dresden şehrinde meşhur Alman atleti Rudolph Harbig adına yapılan atletizm müsabakaları esnasında kadmlararası 80 metre mânialı yarışında Alman Kahler 11 sani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.10.1954
  • mm mu t Hi»»^J TURK YUGOSLAV MACINDA YUGOSLAV FUTBOL FEDERASYONU SEKRETERİ TÜRK futboluna hayran Genel Sekreter,"istanbul'daki 2-2 lik maçı unutmadım 1-0 lık ispanya galibiyetiniz hiç hatırımdan çıkmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor