Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.09.1954
  • tjoa^k ^ZHı^üitıtt Bugün şehrimizde havanın bulutlu geçeceği,hafif sağnak olacağı,sıcaklığın ise değişmiyeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,önümüzdeki günlerde mükemmel ve zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1954
  • CELÂL BAYAR BELGRAT'TA MRSL TITO TARAEINDAH KARŞILANDI Belgrat garında verdiği beyanatta Bayar "Üçlü ittifakın dünyaya sulh ve selamet getireceğine eminim" dedi Yugoslav Devlet Reisi dün gece Bayar şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1954
  • nN Yüksek Komuta Heyetinde yeni tayinler yapıldı Orgl.Fevzi Mengüç Akademi Kumandanlığına getirildi Ankara,2 A.A.Millî Müdafaa Vekâleti Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Üçüncü Ordu Müfettişi Orgeneral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1954
  • BÜLENT NURİNİN BASIN TOP-LANTISI Vekâletçe vazifesinden uzaklaştırılan Profesör Bülent Nuri Esen dün bir basın toplantısı yaparak vaziyetini açıklamıştır.Bülent Nuri bundan böyle ilmî araştırmalarda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1954
  • 3 kişi bir kadına tecavüz etti Müddeiumumilik ve zabıta evvelki geec Topkapı surlan dışında vukubulan çirkin bir tecavüz hâdisesine elkoymuştur.İstanbul toprak Mahsulleri Ofisinde çalışan Zahide Elçio
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1954
  • Katil Mustafa Sunduk Kaçak bir katil dün Üniversite Bahçesinde uyurken yakalandı r Kayseri'de ağabeysinin katilini Öldüren Mustafa Sunduk,37 günlük firardan sonra şehrimizde yakayı ele verdi Otuzyedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1954
  • Elçiler arasında tayin ve nakiller Cemal Hüsnü Şili,Faik Zihni Bern,Cevat Açıkalın Roma Elçiliğine nakledildiler Ankara,2 MİLLİYET)Hariciye Vekâletinde bazı nakil ve tâyinler yapılacağını evvelce bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1954
  • İzmir'de 20 lise öğretmeni hakkında tahkikat açıldı Maarif Müfettişlerinin elkoyduğu hâdisede,öğretmenlerden bazıları solcu fikirlere sempati göstermekten suçlu görülüyor İzmir,2 MİLLİYET)Maarif Vekâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1954
  • Bir deniz uçağı ses hızını aştı San Diego,2 A.A.«Convair» hava şirketinin bir kolu olarak «General Dynamics Corporation» dan bildirildiğine göre ilk defa olarak Y.F.2 Y-İ)tipi bir deniz uçağı ses hızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1954
  • Kilittaşı tatbikatının ilk kısmı sona erdi Larissa,2 A.A.31 ağustos sabahı Yunanistanda başlamış olan NATO'nun Keystone tatbikatı üç gündenberi büyük bir başarı ile devam etmektedir.Dün Struma nehri d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1954
  • Menderes dün Kefauer'le görüştü Başvekil Adnan Menderes,dün saat 16.30 da Dolmabahçe Sarayında şehrimizde bulunan Amerikalı senatör Kefauer'i kabul «tmiştir.Bu kabulde Devlet Vekili ve Başvekil yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1954
  • İrak Kral Naibi şehrimize geldi r Adnan Menderes'in davetlisi olarak memleketimizi ziyaret I eden Emir Abdülillâh Küçüksu Kasrında misafir edildi Irak Kral Naibi Yeşilköy'de karşılanırken Başvekil Adn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1954
  • Bir mutemet yüz bin lira kaçırdı Şemsi Kayhan namına parayı alan mutemedin Suriye'ye kaçtığı anlaşıldı Diyarbakır,2 MİLLİYET)Bu sene Erganide yapılan kımıs süne)mubayaasında suistimal olduğuna dair ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1954
  • Bayar'ın mesajı Belgrad,2 A.A.Reisicumhur Celâl Bayar,Belgrad'a vardığı anda Yugoslav radyolarına aşağıdaki mesajı vermiştir:«Belgrad'a ayak basar basmaz,dost ve müttefik Yugoslavya halkıma hitap edeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1954
  • Hüsnü Yaman istanbul D.P.Müfettişi oldu İstanbul Müfettişliği Trakya bölgesini murakabesi altında tutacak Hüsnü Yaman Demokrat Parti,önümüzdeki Belediye ve İl Genel Meclis seçimleri için geniş bir haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • FENER HALİÇ)ansımız 6 Eylül Fkzarlesi günü hizmetinize giriyor FETİH ve Cumhuriyet Altınları Hususî keşidesi Hesap açtıranlara zarif ve kıymetli hediyeler Türk Ticaket Bankasi Aj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • İstanbul'da bulunan sayın meb'uslara Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğü 3.Eylül Cuma günü Kurumumuzun Haydarpaşa Soğuk Deposunun saat 10 da ve Zeytinbumu Et Kombinasının da saat 12 de yapılacak temel a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Eminim ki otuz yıllık hayatımın esas bakımından benim yaşımda bulunan bir çok Polonyalılardan pek az farklı tarafları vardır.Fakat hayat hikâyem MİG pilotu Jarecki ve daha diğer bir çok Polonyalıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • ÖLÜM Sabık Meyvahoş gümrüğü nâzın Trabzon eşrafından merhum Hacı Hasan Bayburtlunun refikası Adviye Diviyçioglunun,Mirat Türel'in,Hidayet Karacanın,Belkis Dalamanın Celâl Bayburtlunun Kamiyap İnanlını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • 1954 Türkiye Güzellik Kraliçesi seçimli Son seçim 4/eylûl/954 cumartesi saat 22 de Spor ve Sergi Sarayında yapılacaktır.Davetiyeler:Gazeteciler Cemiyetinden Necmi Rıza mağazasından temin edilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • RÖPORTAJ imtihan,talebelik havalında bir köşebaşıdır Küçük kız başım salladı:«Hem bakın» Sonra sırtını arkadaşlarına dönerek önlüğünün ön düğmelerini çözdü,boynunda küçük bir mahfaza içindeki Eııam-ı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Ham madde ve yedek parça* lan için yeni tahsisler Sanayicilerin şubat ayı içinde verdikleri ham madde ve yedek parça ihtiyaçlarının mikdarı 17 milyon 314.570 Ura olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Mezbahada dün bir yangın oldu Dün Mezbahada bir yangın ol* muş,kesilmiş hayvanları şişirmeye mahsus hava makine dairesi ile hastalıklı etlerin pişirilmesine ait kısımların çatısı tutuşmuştur.Yan* gın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Sait İbrahim Esi'nin bugünkü basın toplantısı Şehrimiz Ticaret Odası Oda Meclisi idare Heyeti Başkanı Sait ibrahim Esi bugün saat 15 te Ticaret Odası salonunda bir basın tpolantısı yapacak ve muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Depolarda 75 bin teneke beyaz peynir var Belediye iktisat Müdürlüğü son günlerde piyasada hissedilmeye başlayan beyaz peynir buhranuu önlemek üzere gereken tedbirleri almıştır.Bu arada depolardaki pey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Dün şehrimizden yapılan a ihracat az oldu Dün İstanbul limanından yapılan ihracatın miktarı 34.608 T.L.sidir.Bu arada Avusturyaya 5913 lira tu-tarında 10 ton ceviz kütüğü,İsviçreye 2600 T.L.tutarmda 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Profesör Ahmet Caferoğhı döndü İki aydanberi Şark vilâyetlerinde tetkikler yapmakta olan istanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesi Türk dili profesörü Ahmet Cafer* oğlu şehrimize dönmüş bulunmaktadır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Uludağ istifadeli hale getiriliyor Uludağ'da yeniden açılacak olan kamp yerlerinin tesbiti ve kayak evinin bir ticarethane şeklinden çıkarılarak daha verimli hale getirilmesi hususlarını mahallinde te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Türkiye i Ş Bankasının TAVZİHİ Bankamızın 30 uncu yıl dönümü münasebetiyle tertip ettiği ikramiyeye konulan 6000 Altından her birinin teklik Cumhuriyet Altını olduğu görülen lüzum üzerine tavzih olunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Londra Borsasında bakır fiat 1 ar i yükseldi Şehrimiz borsasına gelen haberlerden anlaşıldığına göre,Londra maden borsasında hafta içinde bakır fiatları ilerlemeler kaydetmiştir.Bugün kapanışta ton ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Hususî otomobillerin muayeneleri tamamlandı Belediye Makine Elektrik ve Sanayi İşleri Müdürlüğünce ağustos ayı zarfında 1745 hususî motorlu kara nakil vasıtasının fennî muayenesi yapılmıştır.Bu suretl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • HALKIN SESİ Florya kır gazinoları Ebussuud caddesinde oturan okuyucumuz emekli albay İzzet Uskes yazıyor:Floryada Belediye Plajının yanında «aile gazinosu» denilen bir yer vardır.Tel örgülerle çevrile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • ilk fındık ihracı dün törenle yapıldı Borsada fındık üzerinde hararetli muamele oluyor Yeni mahsul fındık rekoltesinden ilk parti ihracat dün limanımızdan yapılmıştır.İsviçre'ye satılan 23 tonluk bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Dünya Gençlik Birliği ikinci asamblesi kapandı Türk delegeleri muhtelif komisyonlara seçildiler ve konferanslar verdiler Dünya Gençlik Birliğinin WAY)Singapur'da toplanmış olan ikinci asamblesi sona e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • İki demir taciri adliyeye verildi Alâaddin Hakgüder ve Selâhattin Baç adında iki demir taciri,dün ellerindeki malı satmamak ve Millî Koruma Kanunu hükümlerine riayet etmemek suçundan dolayı adliyeye v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • İnşaat demiri darlığı çekiliyor Son günlerde piyasada bir inşaat demiri darlığı hissedilmektedir.Bu sebeple fiatlarda bir miktar yükselme müşahede edilmiştir.Bir kaç ay evvel kilosu 60 kuruş olan 6-8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Denizcilik Bankası Yapı Kooperatifi kuruldu Denizcilik Bankası Küçük Çekmece gölünün batı yakasında modern bir mahalle kurmak için teşebbüse geçmiştir.Bu maksatla banka tarafından bir yapı kooperatifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Satış kulübeleri arttırılıyor Şehrimizin muhtelif yerlerinde yaptırılan satış kulübeleri rağbet görmektedir.Vilâyetçe yeni kulübeler yapılması için ilgililere gerekli emir verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Hububat mubayaası Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul bölgesi,hububat mubayaasına devam etmektedir.Kampanya başından geçen ayın sonuna kadar ofisin Trakya'dan mubayaa ettiği hububatın miktarı 28 bin tonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Kaçakçı ana oğul yakalanarak tevkif edildi Beyoğlunda,İstiklâl caddesinde kitapçılık yapan Hayik Minayanla,annesi Şinork Minayanın kaçakçılık yaptıkları anlaşılmış ve evlerinde yapılan aramada binlerc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Şüpheli bir ölüm hâdisesine elkondu Müddeiumumilik şüpheli bir ölüm hâdisesine elkoymuştur.Eminönünde P.T.T.İdaresine ait garajda gece bekçiliği yapan Mevlüt Dayı admda biri,dün sabah odasında ölü ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Amerika'dan bir ticaret heyeti geliyor Amerika'nın tanınmış iş adamlarından müteşekkil 5 kişilik bir ticaret heyeti 27 ekimde şehrimize gelecektir.Heyetin şehrimizde yapacağı temaslarda,ihraç mallarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Hayvanat ve nebatat bahçeleri kuruluyor Yıldız'da nebatat,Gülhane parkında da hayvanat bahçeleri kurulması için faaliyete geçilmiştir.Bu hususta bütün hazırlıklar tamamlanmış,ilgililer vazifelendiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Ahlâk zabıtasının dünkü faaliyeti On bir muhabbet tellâlı,9 uygunsuz kadın yakalandı Beyoğlunda,Topçekenler sokağında ikamet eden ve dans dersleri veren Kudret Sultanatası adında birinin ikametgâhını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • İsviçre'ye kavun ihraç edildi Dün limanımızdan İsviçre'ye İtalyan bandıralı Barletto vapuruyla 10 ton kavun gönderilmiştir.Bu kavunlar İsviçre'de Migros teşkilâtı tarafından satılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Sağlık ekiplerinin faaliyeti Temmuz ayı içinde Belediye Sağlık ekipleri tarafından 6184 dükkân teftiş edilmiş,14507 esnaf ve 6252 vatandaşın muayenesi yapılmıştır.Ekipler,bu müddet zarfında 1521 başıb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • KİSA HABERLER sirkeci Soğuksu elektrikli tren ı tesisatının kurulması ameliyesini zla devam edilmektedir.Demir na Silâhtarağadan elektrik nakle-•k kablonun da döşenmesine baş-nştır.Aksaray Hemşire Oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • OLlSTE Omer Bayraktar adında bir şoförün esindeki taksi UskUdarda,Hakimi-Milliye caddesinde,Raşel Levon ıda 50 yaşlarında bir kaciına çarpfır.Ağır surette yaralanan kadın nüne Hastahaneslne kaldırılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Ticaret Odaları kongresi Endonezya'da toplanıyor Milletlerarası Ticaret Odaları ngresi yakında Endonezya'nm tarta şehrinde toplanacaktır.İCongreye memleketimiz adına rkiye Ticaret Odaları,Sanayi alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Kombinasının temeli bugün atılıyor Et ve Balık Kurumunun Haydarca soğuk hava deposunun temeli gün saat 10 da merasimle atıla ictır.Bu depo 1500 ton umumî yicek ve 1000 ton et muhafaza edektir.Zeytinbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • uallimlerin Karadeniz gezisi Türkiye Muallimler Birliği,âza-1 isteği üzerine bir Karadeniz zisi tertiplemeğe,karar vermiş-Deniz yolu ile yapılacak bu sebat 5 eylülde başhyacaktır.16 lüle kadar devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • Modelcilik kursu Bir müddet evvel Pendik'te açıtı Türk Hava Kurumu Modelcic Kursu sona ermiştir.Kursa 7 retmen ile 60 izci iştirak etmiş ve odel müsabakasında derece alan öğrenciye Türk Hava Kurumu ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • aredikpaşa Orta okulundaki kurslara 80 talebe katıldı Gedikpasa Ortaokulunda ikmale ilan talebeleri imtihanlara hazır mak için açılan kurslara 80 öğnci katılmıştır.Bu talebelerden izde 95 i imtihanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • "S HİCRİ Cuma RUMÎ 1374 3 1370 5 Eylül u Mahar-WW 1954 Afuatos vakit vasati ezani Güneş 5.29 10.48 Ogle 12.13 5.33 Delildi 15i» 9.13 Aksam 18.39 12.00 y«Ut 20.16 1.35 imsak 3.43 9.05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1954
  • TAKVİMDEN %aK YAPRAK Kitap Düşmanlığı Gazeteciliğe yeni intisah ctniş bir gençti.Benim arada sı-•ada sahaflardan surdan burlan ele geçirdiğim nâdir bir itabı,eve kadar sabredemiye-•ek,matbaada çantamd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.09.1954
  • Çankaya Kaymakamlığından:1 Kazamız mıntakasında vazife gören çfrşı ve mahallat bekçileri için 97)takım kışlık elbise ile 97)adet kaput,açık eksiltme ile diktirilecektir.2 Bekçilerimiz için diktirilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1954
  • İzmir Yurtiçi Sat.Al.Kom.Başkanlığından Kapalı zarfla ihalesi Bakanlıkça pahalı görülen 210 ton zeytinyağı yeniden kapalı zarfla 'ihaleye konulmuştur.Kilosunun muhammen bedeli 325 kuruş olup geçici te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1954
  • İLÂN Zeynep Bezmenin 300)üç yüz lira bedel mukabili 15/2/1951 tarihinde 504 yevmiye numarasile kayden sahibi bulunduğu Kadıköy Kozyatağı mahallesi,Üsküdar caddesinde Eski 10/5' kapı,176 pafta.621,ada.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1954
  • Maliye Müfettiş Muavinliği Müsabaka İmtihanı Maliye Teftiş Heyeti Reisliğinden:I 35 lira maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 17 kasım 1954 çarşamba günü Ankara,istanbul ve izmir'de,Maliye Teftiş He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1954
  • Bayar'ın mesajı [Baştarafı 1 incide] tarafından güzel memleketinize davet edildiğim zamandanberi,bu şer refli günü sabırsızlıkla beklemekte idim.Söze başlarken kıymetli dost ve müttefikimiz Yugoslavya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1954
  • Menderes dün Kefauer'le görüştü [Baştarafı 1 incide] Diğer taraftan Amerikalı diplomat Vilâyete gelerek Vali Prof.Gökayı ziyaret etmiştir.Vali misafire Başvekil ve şahsı adına hoş geldiniz dedikten so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1954
  • Edremit'de bir çelik sanayii kuruluyor Türk Alman müşterek sermayesi ile kurulacak merkez,300 milyon liraya malolacak Ankara,2 TÜRKTEL)Salâhiyettar makamlardan verilen malûmata göre,Edremit'de Alman s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1954
  • I İktisadi ve Ticarî i I Bahisler j Bonn'da bir netice alınamadığın-ş dan Türk Alman ticaret müzake-i relerine Ankarada devam edileceği-i ni gazeteler yazdılar.Mevzu,ma-S iûm olduğu veçhile,Türkiye'ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1954
  • Kaçak bir katil dün Üniversite bahçesinde uyurken yakalandı [Baştarafı 1 incide] itaatsizlik etmiş olmasıdır.Sanık,polislere ve muharririmize şöyle dert yanmıştır:¦c—Bir aralık uyanmıştım.Uyku mahmurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1954
  • Ege'de yağmurlar büyük zarar yaptı İzmir,2 MİLLİYET)Bugün öğleden sonra yağan şiddetli yağmurlar Ege bölgesinde ciddî hasara sebep olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1954
  • 0* izmir Yurtiçi Sat Al.Kom.Başkanlığından Kışla Aşağıda cinsleri,miktarları geçici teminatı ihale gün ve saati yazılı dört kalem yem maddesi kapah zarf usulü ile satın alınacaktır.Kapah zarfla ihales
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1954
  • Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından:1 Aşağıda cinsi,miktarı ve tahmini fiatı yazılı ilâçlar ve eczane malzemesi alınacaktır.2 Firmalar verebilecekleri malm her kaleminin fiatı ile tutarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1954
  • Elçiler arasında tayin ve nakiller fBaştarafı 1 İncide] Büyük Elçisi Cemal Hüsnü Tarayın tayini ve kendisinin ayni zamanda memleketimizi orta elçi sıfatiyle Peru devleti nezdinde temsil etmesi kararla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1954
  • 3 kişi bir kadına tecavüz etti [Baştarafı 1 incide)mıştır.Zahide ile Tevfik arasındaki samimiyet zamanla fazlalaşmış ve evvelki gün Tevfik Zahideyi alarak Çarşıkapıdaki Yenihanda sayacılık yapan İbrah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1954
  • Kilittaşı tatbikatının ilk kısmı sona erdi [Baştarafı 1 incide nehri geçilerek tatbikatın birinci kısmı bitmiştir.Bu sabah saat dörtte Struma nehri dolaylarına gelen Türk ve NATO gazetecileri saat 8 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1954
  • Hüsnü Yaman istanbul D.P.müfettişi oldu [Baştarafı 1 İncide Birinci parti bölge müfettişliği Trakya'da Edirne,Kırklareli ve Te kirdağ vilâyetleri parti teşkilâtını daimî surette murakabe altında tutac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1954
  • izmir'de 20 lise öğretmeni hakkında tahkikat açıldı fBaştarafı 1 incide 1 karşı sempati göstermekte ve din!mukaddesatla alay etmekten suçlu görülmektedirler.Hâdise bir.Fransızca öğretmeninin Vekâlet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1954
  • Robert Schumann'a göre Avrupa Ordusu kurulur Amerikan idarecileri de Almanya'nın bazı şartlarla NATO ittifakına alınmasını tek çıkar yol olarak kabul ediyorlar Paris,2 AP)Avrupa Müdafaa Camiası projes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1954
  • Celâl Bayar Belgrat'ta Mrşl.Tito tarafından karşılandı [Baştarafı 1 incide] Tren tevakkuf ettikten sonra Yugoslav Reisicumhuru Mareşal Tito,Bayar'ı mütebessim bir çehre ile karşılamış ve elini sıkmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1954
  • Irak Kral NaiDi [Baştarafı 1 incide] rakları lie donatılmış bulunan Yeşilköy hava meydanında bir polis müfrezesi Veliahde selâm resmini ifa etmiştir.Bundan sonra,Emir Abdülillâh,Başvekil Adnan' Mender
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1954
  • Eisenhower' in siyaseti tenkid mevzuu oldu Demokrat Senatör Albert Gore,Amerika Reisicumhurunu cesaretsizlikle itham etti Washington,2 A.A.Demokrat senatör Albert Gore,Başkan Eisenhower'i dahilde ve h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1954
  • Osman Seyfeddinin 200 lira bedel mukabili 15/2/1951 tarihinde 504 yevmiye kayden sahibi bulunduğu Kadıköy Kozyatağı mahallesi Üsküdar caddesinde Eski 10,Yeni 10/1 kapı.176 pafta İLÂN Kadıköy İcra Memu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1954
  • Bir mutemet yüz bin lira kaçırdı [Baş tarafı 1 incide 1 8 tacirin ifadesine müracaat edilmiştir.Tahkikat derinleştirilmektedir.Diğer taraftan iki gün evvel Ankaradan Kılıç kazası müteahhitlerin den Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.09.1954
  • R A D Y 0 İSTANBUL 12.27 Açılı;ve program 12.30 Şarkılar Pl.13.00 Türküler PL)13.15 Beraber şarkılar 13.45 Haberler 14.00 Caz müziği Pl.14.15 Ogle konseri Pl.Uç uvertür 14.40 Film müziği PL)15.00 Kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1954
  • I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Bir nev'î bonbon şekeri satan.2 Standartın üstünde.3 Rüzgâra emir,Evliliğin penbe gözlüklü devresi,Bir hayvan,4 Zehir,Sarhoşun avazı,Beri.5 Mahkeme kararı,Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1954
  • PURO KULLANIR!PURO Tuvalat Sabunubulunan icram gıyaalnd tazalestlHr yarala* Mr ea-100 da 100 Mftır.vu»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1954
  • Kırpıntı Demir Satışı Türkiye Demir Ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden Hâlen müessesemizde mevcut muhtelif hadde mamulleri kırpıntıları' Gruplar halinde pazarlıkla satışa çıkarılmıştır.Şartname ve mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1954
  • Türkiyede İlk 22 Vilâyette yapılan müsabakalarda birincilik kazanan 200 oyuncunun iştirakiyle Halk Oyunları Müsabakaları Açık Hava Tiyatrosunda 10-11-12 Eylül saat tam 21-de Biletler:2.50 5 7.50 10 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1954
  • kS/PiN KİNİNLİ GRİPİN KULLANINIZ günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KABA* CAN Yazı islerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Torban AYTÜL Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1954
  • Is!Deniz İkmal Grup Amirliğinden Para Kasası Alınacaktır M.M.V.istanbul Deniz Hastahanesi için bir adet takriben 80 X 60 X 60 Cm.ebadmda para kasası satm alınacaktır.Aranılan evsaf:a)Çift cidarlı ateş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1954
  • Yalova Sulh Hukuk Hakimliğinden 953/134 Yalovanın Safran köyünden olup hâlen Yalova Merakuyu Karamürsel caddesinde Mazlum sokağında mukim Hüseyin Ulaş tarafından açılan ve Yalovanın Safran köyünde Köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1954
  • Fatih İkinci Mıntıka Tapu Sicil Muhafızlığından Eski Beyazıt Ağa Hallaç sokak eski yeni 1 kapı sayılı gayrimenkulun üzerinde Dersaadet İcra Me* muriyetinin 2 mart 331 tarih ve 2/32 K.ve 36 sayılı yazü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1954
  • ¦TVW;Tft ı~Mfcûtu\ABONE ŞARTLARI rKr Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 60 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN ŞARTLARI 2 ve 3 Üncü sayfa sant.4 T.L.4 üncü sayfa sant 2.50 TXı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1954
  • 10-9-54 TARİHİNDEN İTİBARİM tfenf Telefon Numaralarımız:Santral 82213 822 12 82211 82310 82319 Ver di Limited Ortaklığı Cu m hu rl yet Cad.Pega sus Evi istanbul Telgr:VERDİL İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1954
  • Izmir Yurt içi Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Kışla 1 16588 metrekare 4 m/m.kalınlıkta düralit pazarlıkla satm alınacaktır.Metrekaresinin muhammen fiatı 350)kuruş olup kesin teminatı 8305 lira 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1954
  • Elâzığ As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Keşif bedeli 17500 lira ve G.teminata 1313 lira olan Elâzığ Ağ.Bak.Tmd.Fab.sma ait su kulesi inşaatı işinin kapalı zarfla eksiltmesi 13 eylül 1954 günü saat 11 de Gar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1954
  • Açık Eksiltme Hânı Kandilli Kız Lisesi Müdürlüğünden 1 Kandilli Kız Lisesi çatı onarımı işi.Keşif bedeli 20.000)lira 00)kuruştur.Eksiltme:21/9/954 tarihinde salı günü saat 15 te istanbul Okullar Muhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1954
  • ZAYİ İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden aldığım şebekemi kaybettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.64 Feriha Selek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1954
  • Ankara M.M.V.2.No.lu Sa.Al.Ko.nından As.ihtiyaç için Ankara'da gösterilecek yere teslim" şartiyle 2857iki bin sekiz yüz elli yedi metre uçak kaplama bezi kapalı zarfla satın alınacaktır.Ecnebi malı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1954
  • KEŞİDE İKRAMİYE KUR'A DEĞİL hediyedir MERKEZİMİZ hizmetinizdedir EN AZ 300 LİRALIK 3 AY VADELİ HESAP AÇANLARA DİRER ALTIN HEDİYE EDİLMEKTEDİR 3o.ooo HESAP SAHİBİNE İstanbul Darphanesinde Hususî Surett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Hv.K.Karargâh binasına ilâve inşaatı kapalı zarfla 10/9/954 cuma saat 15.30 da Eskişehir As.Sa.Al.Ko.da ihalesi yapılacaktır.Keşif bedeli 139236.08 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1954
  • Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından:1 Fakültemiz Hastahanesi için 50 adet çift kath ranza açık eksiltme usuliyle yaptırılacaktır.2 Bir adedinin tahmin!fiatı 150 lira hesabiyle 50 adedinin tahminî bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4