Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.08.1954
  • Malûl Gaziler Günü Malûl Gaziler Günü dolayısiyle dün saat «17 de I Taksim Meydanmda bir tören yapılmıştır.Malûl I Gaziler Birliği tarafından tertip edilen merasime,bando tarafından çalman istiklâl M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,önümüzdeki günlerde mükemmel ve zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1954
  • CELAL BAYAR YARIN SAVARONA İLE YUGOSLAVYA'YA GİDİYOR MrşL Tito nun davetlisi olarak Yugoslavyada 8 gün kalacak olan Bayar'a büyük bir uğurlama töreni yapılacak Yugoslav gazeteleri Celâl Bayar'm ziyare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1954
  • iş Bankasının yıldönümü otuyıldönümü dün şehrimizdeki banka şubelerinde törenle kutlanmıştır.Umum Müdür Üzeyir Avunduk'un riyasetinde bir heyet Taksim âbidesine çelenk koymuştur.Müteakiben heyet Beyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1954
  • Halk Partisi Meclisi yarın şehrimizde toplanıyor Teşkilât seçimlere girilmesine taraftar.Şemsettin Giinaltay C.H.Pİ Haysiyet divanı Başkanlığına seçildi tisi Meclisinin çalışmalarına mesnet teşkil ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1954
  • Mt/Vücel'e verilen ceza kaldırılıyor mu?Ali Yücel Bundan üç yıl evvel İstanbul Güreş Kulübünün isveç seyahati esnasında müessif bir hâdise oltoüş ve seyahate iştirak eden mil-[Devamı Sa.3 Sü.4 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1954
  • Kâr hadlerinde değişiklik-Kararnamedeki toptancı kârından,yarı toptancılara da hisse ayrılacak Ankara,26 ANKA)Haber aldığımıza göre,kısa bir müddet önce yürürlüğe giren Kâr Hadleri Kararnamesine bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1954
  • rf %ı&tlhifaımı Bugün şehrimizde havanın bulutlu ve rüzgârlarm hafif eseceğe,sıcaklığın pek az düşeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1954
  • Türk-İtalyan ticareti İtalyan heyetiyle Ankarada görüşmelere yeniden başlandı Ankara,26 MİLLİYET)Uzun zamandanberi devam eden Türk İtalyan ticaret anlaşması görüşmeleri bitmek üzeredir.Hükümetinden ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1954
  • Ordu terfi listesi dün yüksek tasdike iktiran etti r-Terfi listesinin iki gün içinde ilânı bekleniyor.Yüksek I Komuta heyetinde yapılacak tâyinler belli oldu Kara,deniz ve hava kuvvetleri-ne ait terfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1954
  • Ağa Han'ın Akdenizde tertiplediği gezi Paris,26 TÜRKTEL)Dünyanın en zengin adamı olan Ağa Han'ın,kiraladığı «Queen Mary» transatlantiği ile Akdenizde tertiplediği büyük gezi hakkında,aşağıdaki mütemmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1954
  • İzmir'deki grevci işçilerin duruşması İzmir,26 MİLLİYET)Grev kapmaktan sanık 537 deniz işçisinin duruşmasına bugün Ağır Ceza n*ahkemesinde devam edilmiştir,bugünkü duruşmada sanıkların İkinci elli kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1954
  • Avrupa Atletizm Şampiyonası Bern,26 AA.Avrupa Atletizm şampiyonası müsabakalarına bugün de devam edilmiştirilk olarak yapılan 100 metre finalini Fuettere Alman)10.5 ile kazanmış,üç adımda Charbakov Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1954
  • Ürdün Kralı İzmire gidiyor Majeste Hüseyinin resmî ziyaretleri dün sona erdi Ürdün Kralı Majeste Hüseyin Bin Tallal'ın Türkiyedeki ikameti dünden itibaren hususî mahiyet almıştır.Kral,şehrimizde iki g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1954
  • Başvekil İngiliz Elçisiyle görüştü Başvekil Adnan Menderes,dün saat 16.15 de Vilâyette,İngiliz Bü-[Devamı Sa.3 Sü.7 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1954
  • ATİNADAKİ MİTİNG Yunan hükümetinin Kıbrısta plebisit yapılması hususundaki teklifi Birleşmiş Milletlere aksettiği gün Ati* nada da mitingler yapılmıştı.Resim Yunan gençliğinin mitingini göstermektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • TAKVİMDEN 8% YAPRAK Kâr hadleri ve ticaret ahlâkı ULUNAY Bir malın alım ve kâr haddini gösteren etiket mes'elesi dükkân ve mağaza sahihlerini hiç memnun etmedi.Hepsinde surat bir karışiyi mi oldu,fena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • KISA HABERLER ir Zincirlikuyu Yapı Enstitüsü imtihanları sona ermiştir,imtihana giren 42 öğrenciden 6 sı giriş sınavlarında başarı göstermişlerdir,isimleri şunlardır:istanbul'dan Mesut Savaş Dörtok,At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • rürkiye Odalar Birliği bugün toplanıyor Türkiye Odalar Birliği,bugün aat 15 de Ticaret Odası salonunda oplanarak Kâr Hadleri Kararnanesi etrafındaki raporları incelenecektir.Toplantıda alınacak netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • RUMÎ 1370 14 Agastoa VAKİT VASATI EZANI Güneş 5.22 10.30 Oil* 12.15 5.24 Ocindi 15.59 9.08 Akşam 18 51 12.00 Y*Uı 20.30 1.37 İmsak 334 8.42 II I HİCRÎ 1373 28 Zilhicce Cuma 27 Ağustos 1954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Yunanistan'ın bütünlüğü Britanya'yı esaslı bir şekilde alâkadar etmektedir.Fakat Yunanistan'a karşı hissiyatımızın yegâne saiki bu değildir.Büyük bir tarihi olan,denizlerle çevrili bu küçük memleket İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Ticaret Odası Meclisi dün toplandı Ticaret Odası Meclisi,dün saat 15 de Başkan Hasan Dermanın ri yasetinde toplanmıştır.71 kısım halinde mütalâa olunan meslek gruplarının 92 ye çıkarılması yolımdaki t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Bir çukulâta fabrikasının üst kısmı yandı Dün Küçükpazarda,Kutucular caddesinde Ali Zeki adında birine ait çikolata fabrikasında yangın çıkmış,binanın üst katı tamamen yanmıştır.Yangın etrafasirayet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Dört aylık bir çocuk cesedi bulundu Dün sabah Beşiktaşta,Şair Nedim caddesinde Mes'ut Çakır adında birine ait garajın önünde bir gazete kâğıdına sarılmış 4 aylık bir erkek çocuğu cesedi bulunmuştur.Du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Deniz nakliyatı gelişiyor Hükümet,motorlu deniz vasıtaları ile yapılan nakliyatı inkişaf ettirmek kararındadır.Hazırlığına başlanan kanun tasarısı etrafında ilgililerin fikirleri alınmaktadır.Bu işler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Fındık piyasası hararetlendi Fındık piyasasında hararetli *lısverişler görülmektedir.Muhtelif bölgelerden derlenen fındıklar 255 kuruştan muameleye konulmuştur.Alivre satışlar 250-251 kuruş civarındad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • HALKIN SESİ t' M il ı Kaba hareket eden satıcılar Aksaray Namık Kemal caddesi Zarif apartmanında 2 nolu dairede oturan bir okuyucumuzdan aldığımız mektupta şöyle denilmektedir:Son günlerde pazar yerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Otelde bir kadın gece yarısı taarruza uğradı r Ertesi gün mahkemeden çıkan şikâyetçi Muhterem Vural bir taksinin altında kalarak yaralandı Evvelki gece Sirkecideki otellerden birinde çirkin bir hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Türk Hava Kurumunun modelcilik kursu bitti Maarif Vekâleti İstanbul İzci Kurulunun Pendik kampında açılan Türk Hava Kurumu modelcilik kursu çalışmalarını bitirmiştir.Kur sa 7 öğretmenle 60 izci iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Bulaşıcı hastalıklarla mücadele Şehirde bulaşıcı hastalıklarla mücadele müsbet bir şekilde devam etmektedir.Temmuz ayı içinde Vilâyet hududlan dahilinde 1 lekeli humma,33 karahumma,7 paratifo,14 difte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Ehliyetsiz kaptanlar yakalanıp imtihana tâbi tutuluyor Liman Kontrol Müdürlüğü,ehliyetsiz deniz vasıtası kullananları yakalayıp,durumları etrafında Sav cılıkla temasa geçmektedir,ilgililer,bu gibi vat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Sağlık Müdürlüğünün bir aylık faaliyeti Temmuz ayı içinde Belediye Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde 6184 dükkân teftiş edilmiş,103 ceza zaptı kesilmiş,14507 esnafın ve 6252 vatandaşın muay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • POLİSTE k Yenişehir'de oturan Cafer Isıllar ve ıtefan Sümer adında iki kişi,Beyoğunda Kumbaracı yokuşunda oturan imitri Andoniyadis ve Koço Şiroğlu'nun gece yarısı sokakta önlerine çıkarak yanlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Burdur gölüne,uçakla iyi cins balık atıldı Burdur,26 TÜRKTEL)Burdur gölüne iyi dns balık yetiştirilmesi için yapılan hazırlıklar bitirilmiştir.Bu maksatla üretilmiş olan balıklar da uçakla göle atılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • İki yaralama hâdisesinin suçlusu da kaçtı Evvelki gün saat 20 sıralarında Mercanda kanlı bir hâdise olmuş ve 113 yaşlarında bir çocuk,ayni yastaki bir arkadaşını bıçakla ağır su* rette yaralamıştır.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Dünkü ihracat Limanımızdan dün 467.000 liralık ihracat yapılmıştır.Fındık,halı,koyun derisi,yumurta,yaprak tütün,pastırma ve çiroz bu ihraç malları arasındadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Hariciye Vekili İrak ve Fransız elçilerile görüştü Hariciye Vekili Prof.Fuat Köprülü,dün istanbul Vilâyetine gelerek evvelâ Irak Büyükelçisi Dribrahim Akif Alusi'yi müteakiben de Fransız Büyükelçisi T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • RÖPORTAJ Araba vapurları sayesinde Üsküdar a ancak 3 saatle geçebiliyoruz Hemen hemen,her akşam cereyan eden aile kavgalarının I içyüzü Nuh-u-ncbi'den kalan iki vapurdan duyula:I medet Asma köprü mutl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Amerikan filosu kumandanı Ankaraya gitti Limanımızı resmen ziyaret et» inekte olan Amerikan filosu kumandanı Koramiral Thomas Comhs,dün sabah saat 9 da hususî bir uçakla Ankaraya gitmiştir.Amiral bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • İstanbul gazetecilerinin Avrupa seyahati İstanbul gazetecilerinden 35 kişilik bir heyet,bugün saat 12 de An» kara vapuru ile Avrupa memleketlerini ziyaret etmek üzere şehrimizden ayrılacaklardır.İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Yatılı liselere fazla talep var Bu okullara taşralı talebenin alınması düşünülüyor Şehrimiz ilk,orta okullarında ve liselerinde kayıtlara 13 eylül 954 tarihinden itibaren başlanacaktır.Öğrenci veliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Piyasaya afyon süren üç kişi yakalandı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Bürosu memurları piyasaya afyon süren üç kişiyi yakalamışlardır.Balıkesirli olduklaır anlaşılan İbrahim Çorum,Kâmil Kazan ve Selâhat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Ormancılık politikası semineri açılıyor İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde Birleşmiş Milletler gıda ve ziraat teşkilâtının tavassutu ve hükümetin yardımı ile ormancılık politikası mevzuunda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Atatürk Bulvarındaki gece kondular yıktırıldı Atatürk bulvarında Belediyece istimlâk edilmiş sahalarda bulunan gecekondular yıktırılmıştır.İstimlâk hududu dışmdaki mahallerde bulunan gecekonduların ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • İzmir kromcularî İstanbüldaki teşkilâttan şikâyetçi Ege bölgesi kromcularmm yeni bir krom komitesi kurmak üzere giriştikleri teşebbüsün bu günlerde müsbet şekilde neticeleneceği anlaşılmaktadır.Ege kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Altın fiatı düşüyor Şehrimizde serbest altın fiatlan durmadan düşmekte ve piyasa,işsizlik içinde bocalamaktadır.26 temmuz 954 den 26 ağustos 954 tarihine kadar olan bir aylık zaman içinde altın Hatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Amerikan dershanesindeki merasim Amerikan dershanesinde yaz kurslarının sona ermesi münasebetiyle,dün saat 16 da bir merasim yapılmıştır.Bu merasimde öğrenciler tarafından İngilizce,Fransızca konuşmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Sun'i keresle fabrikaları Orman İdaresi açılacak fabrikaların yerlerini tesbit etti Orman Başmüdürlüğünden al» dığımız malûmata göre,Orman ar» tıklarından ve hububat saplarından sun'î kereste imâl etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Denizcilik Bankası personeli istifa ediyor Denizcilik Bankası,kaptan,makinist ve gemici sıkıntısı çekmektedir.Son aylar zarfında istifa eden 180 ateşçiden sonra,şehir hatları vapurlarında gecikmeler s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1954
  • Bir dolandırıcı yakalandı Kendisine buz dolabı tamircisi usu vererek apartmanlara giren e şehrin muhtelif semtlerinde kamet eden elliye yakın kimseyi lolandırıp,evlerinden ayrıca eşya ¦alan Yaşar Kıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Kayseri C.Müddeiumumiliğinden:Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı Muvakkat teminatı Kilo Lira Krş.Lira Kş.Lira Kğ.Erimiş D.Bakır 4000 7 00 28000 00 2100 00 yağı Kayseri Bölge Cezaevi ihtiyacı için cins ve mikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Kolomboda kadınlara seçim hakkı tanındı Bogota,26 AJV.Dün gece Kolomba Millî Meclisinde,kadınlara seçim hakkı tanıyan bir kanun kabul edilmiştir.Mecliste bulunan kadınlar bunun üzerine Millî Marşı söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Liseler için yeni ders programı hazırlanıyor Hazırlanan programlardan biri intikal programı olarak bir yıl tatbik edilecek Ankara,26 ANKA)Liselerde tahsil müddetinin 11 yıla indirilmesi üzerine Maarif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Ürdün Kralı Izmire gidiyor IBaştarafı 1 incide)aanra Arap Birliği ileri gelenleri arasında mühim bir toplantı akted ilmesi muhtemeldir.Arap Birliği dışında,Türkiye de dahil olmak üzere bir siyasî ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • İzmirde Kıbrıs mitingi için hazırlığa başlandı [Bastarab 1 incide] yükelçisi Sir James Bowker'i kabul etmiştir.Bu kabul esnasında Hariciye Vekâleti Umumi Kâtibi Büyükelçi Muharrem Nuri Birgi de hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • İBİK/Vif İNGİLİZ İŞÇİ HEYETİ KIZIL CİNDE İngiliz İşçi Partisi Lideri Attlee'nin riyasetindeki bir heyetin Moskova'yı müteakiben Kızıl Çin'i ziyareti türlü söylentilere sebep olmuştur.Muhtelif çevreler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Formoza taarruza uğrarsa Amerika müdahale edecek Yedinci Amerikan filosu Adanın müdafaasiyle vazifelendirildi Tokyo,26 AP)Yetkili bir askerî kaynaktan dün öğrenildiğine göre Formoza kızıl taarruzuna u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Dünyanın en büyük tankeri limanımızdan geçecek New York,2G A.A.Dünyanın en büyük petrol gemisi ve tonajı itibariyle de beşinci gemisi olan 45 bin tonilâtoluk World Glory gemisi denize indirildikten so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • AttSee'nin seyahati endişe uyandırdı Londra,26 A.A.Muhazakâr «Yorkshire Post» gazetesi,Attlee'nin Moskova ve Pekin'e yaptığı seyahatin şimdi İngiliz hükümeti çevrelerinde hakikî endişeler doğurduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Celâl Yardımcı,bugün Nebraskaya gidiyor W asîv&on,26 AP)Türkiye M2 h jaitim Vekili Celâl Yardımcı,Atatürk Üniversitesi mevzuunda tetkikler yapmak üzere yarın Nebraska'ya gidecektir.Celâl Yardımcı,bu p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • i iktisadi ve Ticarî j Bahisler i Gıda maddelerinin Hatlarını kon-E trol eden ekiplerin,üzerinde dur-E maları icap eden bir de tuz meşe-I lesl vardır,inhisar idaresi istihsal E E ettiği tuzu tuzlalard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Amerikan komünist partisinin lağvı Newyork,26 AP)Amerika komünist kaynaklarından dün gece bildirildiğine göre,Komünistlerin,partinin kanun dışı edilmesini kabul etmiyeceklerdir.Bir sözcü âmme hizmetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Guatemalada 14 mefkuf talebe firar etti Guatemala City,26 AA.Ağustosun 2 nci günü Guatemala Hükümet merkezinde çıkan kanlı hâdiselerden mesul addedilen askerî okul talebelerinden 14 ü,dün mevkuf bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Artkarada yol bakımı eğitim merkezi açıldı Ankara,26 MİLLİYET)Birleşmiş Milletler Ankara yol eğitim merkezi Dil ve Tarih,Coğrafya Fakültesi konferans salonunda yapılan bir törenle açılmıştır.Bu münase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Gloria de Haven boşandı Las Vegas,26 AP)Film yıldızı Gloria de Haven manevî işkence yaptığı iddiasiyle kocası Martin S.Kimbell'e karşı açtığı boşanma dâvasını kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Kızıl Çin Şam fuarına İştirak ediyor Şam,26 AP)Milliyetçi Çin Hükümeti,Komünist Çin'in Milletlerarası Şam Fuarına iştirak ettirilmiş olmasından dolayı Suriye Hükümetini protesto etmiştir.Bu haberi ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Fransada bir bahçıvanın gördüğü parlak cisim Chateau Chinon Fransa)26 A.A.Buraya doğru sessizce ilerleyen ve yanar halde bulunan bir küre dün akşam bir bahçıvan tarafındah görülmüştür.Hâdiseye şahit o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Celâl Bayar yarın Savarona ile Yugoslavya ya gidiyor [Baştarah 1 Indde] Ayrıca,Cumhurreisinin Acar motörüne bineceği iskeleye şehir adına büyük bir tik kurulacaktır.Belgrat'taki hazırlık Belgrat,26 AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Kâr hadlerinde değişiklik [Baştarafı 1 incide] dışmda Anadolu'da yarı toptancı olarak çalışan 4 üncü bir zümre daha vardır.Kararnamenin yapılmasını müteakip husule gelen durum bu yarı toptancı grupun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Ankaradaki kontroller Ankara,26 AA.Bir müddet evvel belediyece barlara yapılan zammın iptali hususunda Vali ve Belediye Reis vekili Kemal Aygün tarafından ilgililere gerekli direktif verilmiş ve bu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Ali Yücel'e verilen ceza kaldırılıyor mu?fBaştarafı 1 incide] 1!güreşçilerimziden Ali Yücel ve Bektaş Çan'ın isimleri bir saat ealma hâdisesine karışmıştı.Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tararından ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Ağa Han'ın Akdenizde tertiplediği gezi [Baştarafı 1 bıcide] «Ağa Han'ın davetlileri Cannes şehrinde toplanacaklar ve buradan transatlantiğe bineceklerdir.Gemi,buradan hareketle Cenova,Napoli,Pire,İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Günaltay Haysiyet Divanı başkanı oldu Diğer taraftan CHP.Yüksek Haysiyet Divanı dün akşam İstanbul İl binasında toplanarak vazife taksimi yapmış ve başkanlığa Şemsettin Günaltayı seçmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Halk Partisi Meclisi yarın şehrimizde toplanıyor [Baştarafı 1 incide] Meclisine bırakılmaktadır.Raporda,Kurultay toplantısından bugüne kadar geçen siyasî hâdiseler gözden geçirilmekte ve iktidarla muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • 7.000 senelik kafatası Londra,26 AA.Geçen sene Filistinde Eriha şehrinde bulunan takriben 7.000 senelik bir insan kafatası Kanada müzesine konulmak üzere yarın uçakla Atlantik denizinden geçecektir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Fransa-Tunus görüşmeleri Eylülde başlıyor Tunus:26 A.A.General Boyer de La Tour bu sabah gazetecileri toplantıya çağırarak Fransa-Tunus görüşmelerinin eylül başında Tunus'ta Tunus ve Fas işçileri Veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Fas'da tedhiş hareketleri devam ediyor Kazablanka,26 AP)Bir tedhişçi dün gece Mzamza aşiretinden zengin bir çiftçi olan Hacı Muhammed Bin Taibi ile iki yaşındaki oğlunu öldürmüştür.Hacı Muhammed Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Rus donanması takviye ediliyor Londra,26 A.A.ingiliz donanma dairesinden bildirildiğine göre Sovyet Rusya,donanmasını inkişaf ettirmek için büyük bir gay ret sarfetmektedir.Sovyet hükümeti müdafaa büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Arsa yüzünden bir genç mavzerle öldürüldü Ankara,26 ANKA)Bugün şehrimizde Bala kazasının Obuz köyünde fecî bir cinayet işlenmiştir.Obuz köyünden Nahit Yılmaz'la Ömer Acar bir arsa meselesinden araları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Ordu terfi listesi dün yüksek tasdike iktiran etti IBaştarah 1 incide] Erdenhul,İkinci Ordu Komutanlığına Korgeneral Nazmi Atanç,Üçüncü Ordu Komutanlığına Korgeneral Nurettin Aknoz,Harp Akademileri Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Türk Migrosunun yapacağı işler Zürih,26 TÜRKTEL)Modern satış usulünün kurucularından sayılan ve Türkiye.de Migros teşkilâtını idare edecek olan Gottlieb Duttweiller'in başkanlığında burada günlerce de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Müslüman Kardeşler lideri Ürdün'e alınmıyor Şam,26 AP)Suriye gazetelerinden dün verilen haberlere göre,Ürdün hükümeti Mısır Müslüman Kardeşler Birliği Reisi Hasan Hüdeybinin Urdüne girmesini yasak etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Doğuya kaçan Alman mebusunun basın toplantısı Berlin,26 AP)Geçen hafta demir perde gerisine kaçmış olan Başvekil Adenauer'in Hristiyan Demokrat Partisinin Parlâmentodaki azalarından Karl Wittmack bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Gl.Vedat Garan Tokyo'dan dönüyor Ankara,26 MİLLİYET)Öğrendiğimize göre,Tolcyodaki Türk Silâhlı Kuvvetleri İrtibat ve Temsil Heyetleri Başkanı Korgenaral Vedat Garan'ın kadrosu albaylığa indirilmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Spaak tekliflerini Fransaya gönderdi Brüksel,26 AP)Dışişleri Vekâleti sözcüsünün bildirdiğine göre,Dışişleri Vekili Paul Henri Spaak,Avrupa Müdafaa Andlaşması hakkındaki tekliflerini Fransa Başvekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Bir gen;kız beş kişi tarafından kaçırıldı Antakya,26 ANKA)Belam nahiyesinin kömür çukuru köyünde enteresan bir kız kaçırma hâdisesi olmuştur.Üç kardeş,iki arkadaşiyle beraber «köy güzeli» diye anılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Hindistanda sel yüzünden kolera salgını baş gösterdi Yirmi senedir görülmemiş seller Kuzey Hindistam istilâ ettibinlerce insan oturdukları yerleri tahliye etti Bombay,26 AA.20 seneden beri görülmemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1954
  • Brezilya'daki hâdiseleri komünistler çıkarıyor Polis,yüzden fasla kini nümayişçiyi tevkif etti.Müntehir Reisicumhur Getulio Vargas bugün gömülecek Rio de Janeiro,26 AP)Getulio Vargas'm intiharını müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • «apw-Bunda» evvel Zatopek'i mağlûp eden Macar atleti Kovangs'ın Avrupa şampiyonasında aynı galebeyi tekrar alabileceği bazı atletizm mütehassıslarmca kabul ediliyordu.Fakat netice böyle olmadı Macar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • f-TRANSFER KURMAYI Transfer hareketinin idaresini ellerinde bulunduranlar hiç şüphe yokki kulüp idarecüeri ol-muşlajrdır.Bir aylık çalışmadan sonra,sporcuların aksine idareciler rahata ve sükûna kavuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • TENİS MAÇLARI İstanbul 9 uncu Enternasyonal Tenis Şampiyonasının beşinci günü karşılaşmaları dün Dağcılık kulübünde kalabalık bir seyirci kitlesi önünde yapıldı.Finaller yaklaştıkça seyircilere zevkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • R A D Y İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Pl.13.00 Türküler Pl.13.15 Beraber şarkılar 13.45 Haberler 14.00 Dans müziği Pl.14.15 Küçük orkestra 14.40 Film yıldızları Pl.15.00 Kapanış.17.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • FRANSA LİGİ BAŞLADI Fransa ligleri,geçtiğimiz pazar günü başladı,âk haftanın en alâka çekici maçı Lille'ln Racing'!6—0 mağlûp ederek hezimete uğratması İdi.Racing,bilindiği giDİ,bu sene tekrar birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • ABONE ŞARTLARI um* Senelik tf 00 Altı aylık U 80 üç aylık U 00 Bir aylık 50 Ecnebi memleketler* tkf misildir İLAN ŞARTLARİ a ve t oncu seyta eant 4 VJL.üncü tayfa cant £50 TJ* nflnlardan mesuliyet kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • OSMANLI BANKASI İLÂN-Osmanlı Bankasının Galata Merkezile,Yenicami,Beyoğlu,Şişli,Taksim,Kadıköy,Yemiş ve Çemberlitaş Şubeleri ZAFER BAYRAMI münasebetiyle 30 AĞUSTOS 1954 Pazartesi günü kapalı bulunacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • ISTANBUL BORSASI 26/8/1954 FIATLABI 1 Sterlin J84.00-784.00 100 Dolat 280.30-280.30 100 Üret İ640-4440 100 isviçre Frenci 64.03-64.03 100 Florin 3.68.40-73.68.40 100 Drahmi 8.334-9334 100 Çekoslovak K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • ÖNÜMÜZDEKİ LİCLERDE Bu seneki gibi hİHfîlaraL?Masa basında mı Ml Bu seneki ligler iam bir karışıklık içindeydi YENİ MEVSİMDE CİDDÎ OLALIM Geçen yılın profesyonel lig'inden geriye atıla atıla bu mevsim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • Atıcılık Bölgeler ve Türkiye birincilikleri Atıcılık Federasyonunun tertiplediği baltrap ve atış müsabakaları svvelâ muhtelif şehirlerde bölge birincilikleri ile başlayıp,bilâhare stanbulda ve izmirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • Modaspor'un Amerikalı deniz çilerle basketbol karşılaşması Dün gece kurtuluş'u açık farkla mağlûp eden Şalem ağır kruvazör gemisinin basketbol takımı bu gece Kadıköy Spor Açık Hava sahasında Türkiye Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • Susporları Ajanlığına Orhan Saka bakacak Geçen hafta içinde bölge binasında klüp murahhaslarının iştiraki ile yapılan Susporları Ajan se çiminde iskender Songur ajan olarak seçilmişti.Bilâhare Fenerba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • Fenerbahçe ve Galatasaray Kulüpleri bir futbol turnuvası tertibliyorlar Galatasaray ve Fenerbahçe önümüzdeki hafta müştereken bir futbol turnuvası tertip etmektedirler,ilgililerin söylediğine göre her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • istanbul Sıtma Savaş Bölgesi Başkanlığından.1 Sûrfe Savaşı işlerinde kullanılmak üzen 40)ton motorin mazot açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.2 Bu işe ait şartname Başkanlık Kaleminde görülebil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • Ankara 3 üncü Sulh Hukuk Hakimliğinden 954/490 Dâvâlı.Süreyya Sami Berkem Ankara'da Cihan Palas oteli No.9 da.Davacı Calibe Berkem tarafından aleyhinize açılan nafaka dâvasının yapılan duruşmasında.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 250 ton tel balyalı saman Afyon ve civar istasyonlarda vagona teslim şartile kapalı zarfla 6/9/1954 pazartesi saat 15 de Afyon As.Sa.Al.Ko.da satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • QSZZ2EZE33S3 1 23456789 10 11 SOLDAN SAĞA 1 «Bab» ı ört iki kelime)2 Büyüklük,Bir nota.3 Tekrarlanırsa asker yürüyüşü olur,Kıldan ince kılıçtan keskindir.4 Külhanbeyi,Sondaki harfsiz Tanrı.5 Kız oğlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • istanbul Fen Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Genel Kimya Enstitüsüne asistan alınacaktır,isteklilerin:1 Memurin Kanununun 4 üncü maddesinin A,E,C,H,V,Z,fık» ralarında yazılı şartlardan başka,a)Göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • Maarif Basımevi Müdürlüğünden Basımevimize pazarlık yolu ile 300 kilo Ofset Oranj boya satın alınacaktır.Boyanın bir kilosunun muhammen bedeli 800 kuruş kafi teminatı 360 liradır.Pazarlık 31 Ağustos 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.AL Kom.Bşk.lığından:Askerî ihtiyaç için Zarada teslim 15.000 kilo sığur eti alınacaktır* Muhammen bedeli 22.500 lira olup muvakkat teminatı 1687 lira 50 kuruş tur.ihalesi 10/9/1954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • Sivas Bölge As.Sat Al.Kom.Bşk.lığından:Askerî ihtiyaç için Sivasta teslim 30.000 kilo koyun eti alınacaktır.Muhammen bedeli 86.400 lira olup muvakkat teminatı 5570 liradır.İhalesi 21/9/1954 Sah günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:12.Mot Top.Taburunun Mutfağı,Hamamı,Çamaşırhanesi v Bu» laşıkhanesi inşaatı yaptırılacaktır.Keşif tutarı 49961 lira 02 kuruş olup muvakkat teminatı 3747 lira 76.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Asker!birlikler ihtiyacı için aşağıda cinsi yazık malzeme 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapak zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Evsaf ve şartlar her gün k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • Sahip v* Başmuharriri:A ti.KARACAN Ya» islerini fiilen tdare uta» Mes*ul Müdür:farak OCBftBTAS Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1954
  • futbolcu takımın elemanıdır GENÇ TAKIMLAR MEVZUUNA lâyık olduğu önemi vermeliyiz 12-15 yaşındaki çocukların futbol oynayabilmesi doktora bırakılmalı Memleketimizde genç takım işini,seneden seneye yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4