Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.08.1954
  • ÜRDÜN KRALI MAJESTE HÜSEYİN ŞEHRİMİZE GELDİ Yeşilköyde Celal Bayar ve Adnan Menderes tarafından karşılanan Melik Dolmabahçe Sarayında misafir edildi Kıymetli misafirimiz şerefine dün gece Sarayda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1954
  • Türk Mısır münasebetleri Menderes,Mısır Başvekilinin son beyanatının memleketimiz de memnuniyet uyandırdığını belirtti Mısır'ın ingiltere ile akdettiği anlaşmanın izahı maksadiyle Mısır Başvekilinin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1954
  • f Muhalefetin maksatlı iddiaları hakkında Başvekilin beyanatı Menderes,güdümlü bir muhalif parti kurulacağı yolundaki iddiaların tamamen uydurma olduğunu söyledi iktidar Partisi tarafından güdümlü bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1954
  • Debbes Colktte Belçikalı âşık dün gitti Colette!teşyie gelen Sefaret Mensupları,foto muhabirlerini kovaladılar Ankaralı bir Türk gencine âşık olan Belçikalı Colette,dün küçük yeğeni ile birlikte uçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1954
  • Dış ticaret rejimi ek talimatnamesi İthalât işlerinde yeni hükümleri ihtiva eden talimat bugünlerde ilân ediliyor Ankara,23 MİLLİYET)Bir müddet evvel ilân edilen yeni dış ticaret rejiminin 15 inci mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,^mükemmel ve zengin bir halk gazetesi ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1954
  • Etiket mecburiyeti dün başladı Kâr Hadleri Kararnamesinin tatbik şekli esaslı surette kontrol edilecek Kâr hadleri kararnamesinin tatbikatına şehrimizde başlanmıştır.Bu cümleden olarak,satılacak bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1954
  • Harp Okulu 4 yıla çıkıyor Yeni tasarıya göre,Harb Okuluna üniversite veçhesi Ankara 2 MİLLİYET)Harb Okulunu yeni bir şekle sokmak üzere bir müddettenberi devam eden tetkikler sona ermiş ve hazırlanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1954
  • Eyüpte bir esrar tekkesi basıldı Firdevs adında bir kadının evinde 2.5 kilo esrar ele geçirildi Dün Eyüpte esrar satan bir şebeke meydana çıkarılmış,ve iki buçuk kilo esrar ele geçirilmiştir.Eyüpte İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1954
  • Petrek ormanları 3 gündenberi yanıyor İ*mri,23 MİLLİYET)Üç gün evvel Kemalpaşa kazasmm Petrek ormanlarında başlıyan büyük yangın hâlen devam etmektedir.Yangın çok geniş bir sahayı kaplamış ve hararet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1954
  • Adana'da Amerikanvari bir soygunculuk oldu Tizleri maskeli 9 haydut Ali Yıldız'ın evini basarak 30 bin lirasını alarak kaçtılar Adana,23 MİLLİYET)Avuçlar köyünün Kalıncık yaylasında oturan Ali Yıldız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1954
  • Bir genç ağabeysinin katilini yakaladı Dün Gülhane Parkında heyecanlı bir hâdise olmuş ve Zekeriya Ar adında bir genç,iki sene evvel ağabey isi Yahya'yı bıçakla yarabyarak öldüren ve firara muvaffak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1954
  • Gençlik Kıbrıs için mitinge hazırlanıyor I Talebe Federasyonu da bir beyanname yaymhyarak,Yu-I_nan hükümetinin hareketim protesto etti Kıbrıs'ı ilhak hussuunda ada hal-nacaktır.Ayrıca federasyon,öntik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1954
  • Terfi edecek olan general ve albayların bir kısmı belli oldu 16 general bir üst dereceye 23 albay da generalliğe yükseliyor.Bu sene hiç bir albay tekaüde sevkedilmiyecek i t,Ankajca,23 ANKA)Ordu ter*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Tekâmül ve refah hakkı ULUNAY «Cumhuriyet» de Amerikaya tahsile fid ip dönmeyenler hakkında yazılan bir yazıya bir genç şöyle bir cevap vermiş:¦Musluklarından su akmayan,sokaklarında pislikten geçilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • HİCBİ Sah 24 Ağustos 1954 RUMÎ 127» 21 ZİDüeee 1878 11 AfUtM VAKTİ VASATI EZANI OUmf Ofle ikindi Ak**ra Yatsı İmik 5.19 12.18 18.02 18.55 20.35 2.28 10.23 S.20 9.06 1200 138 8.33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Bilindiği üzere,ingiltere'nin Harbiye Vekâleti Müsteşarı Anthony Head,memleketi namına Kahire'de Süveyş Kanalı bölge-si hakkındaki anlaşmayı İmzalamıştır.Bu anlaşma gereğince İngilizler Kanal bölgesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Cibali Kutu Fabrikası işçileri zam istiyorlar inhisarlar İdaresi ile cibali Kutu fabrikası işçileri arasında çıkan toplulukla iş ihtilâfının halli için yüksek hakem kurulunun verdiği ücretlere yüzde 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Cenevre'deki Migros toplantıları sona erdi Zürihten gelen haberlere nazaran Migros milletlerarası toplantısı sona ermiş bulunmaktadır.Toplantıya Türkiye namına iştirak ve başkanlık eden İşletmeler Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • KISA HABERLER Belediye Sular idaresi,bir hafta nd» 244 yeni abone kaydetmiş,124 «i su tesisi yaptırmıştır.228 aboneı de su saati değiştirilmiştir.Çarşı esnafına,7İyaretçilere ve tullere bir kolaylık o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • OLÎSTE Ayazpaşa'da oturan Kâzım Erkaya lında bir tacirin,içinde 730 lira burun para çantası,meçhul bir yankerl tarafından çalınmış,zabıtaca tahkata başlanmıştır.Kocmustafapaşa'da oturan Adıgüzel »rkeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Ahlat'ın elektrik tesisleri ihale edildi Ahlat,23 MİLLİYET)Kasaamızın elektrik tesislerinin yapılıtsı bir Yugoslav şirketine ihale ililmif bulunmaktadır.Şirket gereken hazırlıklarını talamlamış ve inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • tzmit limanı yapılıyor İzmit,23 MİLLİYET)Uzun enelerden beri uzayıp giden İzüt limanının inşaat isiyle bizzat ^umhurreisi meşgul olmaktadırlar.İti Ljt tetkik için bir mütehassıs •yetin İzmite geleceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Üvey oğlunu boğan kadın tevkif edildi Adapazarı,23 MİLLİYET)Aslen Adapazarlı olup Gölcükte çalışmakta olan İzzet Candan'ın karısı Muzaffer Candan,kocası ile olan sevgisine bir mâni teşkil ettiği iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • İsrail'den ithalâtımız artıyor ttroir,23 MİLLİYET)Bu seek!Fuara israil 100 den fazla firıa ile iştirak etmiştir.Mallarını eşhir etmekte olan İsrail ihracatılarına Türkiye Hükümeti kontnjanı arttırmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • jrüzel Sanatlar Akademisinde tedrisat filmle de yapılacak Güzel Sanatlar Akademisinde tvrupa ve Amerika'da olduğu gi- i tedrisatın görme metodu ile yatılması kararlaştırılmıştır.Bu mülasebetle Akademi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Bakırköy'de ihtikâr yapan bakkal mahkemeye verildi Bakırköyde,İstanbul caddesinde 26 sayılı dükkânda bakkallık yapan Hasan Seligürün,290 kuruşa satılması icap eden beyaz peyniri 360 kuruştan sattığı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Belediye murakıp kadrosu takviye ediliyor Belediye murakıp kadrosunu takviye maksadiyle yeniden murakıp almması kararlaştırılmıştır.Hâlen Belediye İktisat Müdürlüğünde 15 münhal murakıplık vazifesi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Fazla fiatla satış yapan10 manav mahkemeye verildi Maliye Vekâleti Müfettişleri,şehirdeki kontrolleri sıklaştırdı.Muhtekirlere Millî Korunma Kanunu tatbik edilecek Maliye Vekâleti müfettişlerinin şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Vapurlardaki gecikmeler Aksaklığın sebebi,vapurların eskiliğinde bulunuyor Şehir Hatları vapurlarındaki gecikmeler,hergün şikâyet konusu olmaktadır.Denizcilik Bankası sözcüleri,kabahati maden kömürüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • HALKIN SESİ ı Eğlence yerlerinin programları Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:Son zamanlarda eğlence yerlerinde arapça şarkı söylemek moda halini aldı.Tanınmış ve tanınmamış hemen her okuyuc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Yeni Ticaret Ataşelikleri Dış ticaretimizde görülen inkişafları karşılamak maksadı ile yeniden bazı Ticaret Ataşeliklerinin ihdası kararlaştırılmış bulunmaktadır.Yakında tayinler yapılacaktır.İlk olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Bir kız,öz dayısının kendisine tecavüz etmek istediğini iddia etti Zabıta ve adlî makamlar çirkin bir tecavüze teşebbüs hâdisesine el koyarak tahkikata başlamışlardır.Aslen Orhangazi kazasından olan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Amiral Combs şehrimize geliyor Birleşik Amerika Altıncı filonun komutanı Koramiral Thomas E.Combs 25 ağustosta İstanbula ilk ziyaretini yapacaktır.Amiral Robert B.Carney'in yerine filo komutanı tayin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Kadıköy Hâlinde altı aylık faaliyet 1954 yılının ilk altı ayında Merkez Hâl'inde 1.156.434 kilo armut,2.844.499 kilo şeftali,775.751 kilo kayısı,414.825 kilo vişne,684.775 kilo erik,1.406.422 kilo üzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Yapı Enstitüsüne kabul imtihanları başladı İstanbul Yapı Enstitüsünün kabul imtihanları dün Mahmut Paşa 1 inci İlkokulunda matematik ve türkçe derslerinden yapılmıştır.İmtihanlara 42 öğrenci iştirak e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • İzmit'te Teknik Ziraat Müdürlüğü kuruldu izmit,23 MİLLİYET)Ziraat Vekâletinin gördüğü lüzum Üzerine vilâyetimiz Ziraat Müdürlüğünde bir değişiklik yapılmış ve Teknik Ziraat Müdürlüğü kurulmuştur.Bu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • öğretmenlerin gezileri Maarif Müdürlüğü tarafından tertip edilen gezilerin 7 ndai Ut gün yapılacaktır.60 öğretmenin iştirak ettiği gezide Sultanşuyu,Büyükdere meyve fidanlığı,kibrit fabrikası ve Bahçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • GEZİ ir Türkiye Muallimler Birliği tatafnidan 29 ağustos günü izmir'e bir gezi tertip edilmiştir.ANMA GUNU ir Vefa'dan yetişenler,bugün saat 1* de,Edlrnekapı Şehitliğine giderek mar» hum Saim Ağabey'l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • İzmit Halkevi Belediyeye devrediliyor İzmit,23 MİLLİYET)Halkevlerinin hazineye intikalinden sonra kurulduğu saha evvelce belediyeye aidiyeti ve belediyenin de bu kuruluşta kendi bütçesinden 60 ilâ 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • İplik piyasasında canlılık başladı Son günlerde iplik piyasasında bir canlanma müşahede edilmektedir.İngiltere ve Batı Almanya'dan devamlı talepler başlamıştır.Alâkadarlardan aldığımız malûmata göre,R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Hilton Otelinin mefruşat masrafı yarım milyon lira Önümüzdeki kış aylarında işletmeye açılacak olan Hilton Otelinin mefruşatı Amerika'dan temin edilmiş ve mubayaa,Hilton şirketinin bir mümessili ile E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Türk İsrail Ticareti İsrail bizden bol miktarda gıda maddesi almak istiyor İsrail Ticaret Vekili yardımcısı S.Sujazeff,dün İstanbul Ticaret Odasını ziyareti sırasında,İdare Heyeti Başkanı Sait İbrahim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Ördün Meliki Hüseyin'in gelişine ait kısa noilar Haşmetlû Melik Hazretleri ortadan kısa boylu,zayıf,geniş alınlı ve güzel bir erkek.Daha çok genç.Hafif sesle konuşuyor ve konuşurken de daima muhatabın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • İzmir fabrikaları kömür darlığı çekiyor izmir 23 D.HA.izmir sanayii kömür darlığı yüzünden faaliyetini azaltmak veya durdurmak zorunda bulunmaktadır.Alâkalılar bunun başlıca sebeplerini şu şekilde tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Üç kadın birleşip.bir erkeği dövdüler Eskişehir,2 3(T.P.Şehrimizin Arifiye mahallesinde komşular ara* smda vukubulan geçimsizlik yüzünden Fatma Asroğlu,Sabire Eroğlu ve Fatma Can adında üç "kadın,komş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Dış memleketlerde tahsil için 300 kişiye döviz verildi AnKara',2fr MİtıLÎYET)a2**9tr sene dış memleketlere tahsile gidecek 300 kişi için döviz müsaadesi çıkmıştır.Yapılan müracaatların bu miktarın çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • İki kadın bir erkeği dövdü İzmit,23 MİLLİYET)İzmit mezarlık üstünde oturan Müyesser ve Kâfiye Demirkocalar bir çocuk kavgası yüzünden komşularından Kadem Yalçını dövmüşlerdir.Hâdise adalete intikal et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Batı Almanya'ya satılan buğdaylar Dün istanbul limanından Batı Almanya'ya 5.000 ton buğday aevkedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Limandaki faaliyet idmanımızdan dün 920.080 liralık ihracat yapılmıştır.Bu meyanda Almanya,ya 911.260 lira değerinde 5.000 ton buğday ihraç olunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Maliye Vekili şehrimize geldi Maliye Vekili Hasan Polatkan dün sabah Ankara'dan şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Yangın ihbar numaraları hakkında açıklama Yangın ihbarlarında yanlış telefon numaraları arandığı ve bu suretle de gecikmelere sebebiyet verildiği anlaaşıldığmdan,yangınların sür'at ve kolaylıkla ihbar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Sarıyer cinayetinin dünkü duruşması Geçen sene Sarıyerde bir cinayet işlenmiş ve bu semtte oturan Hayri Uyumaz adında bir berber kalfası,ayni semtte ikamet eden bir ailenin 9 yaşlarındaki sağır ve dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Düğüne çağrılmayınca ev sahibini yaraladı Evvelki gece Sütlücede garip bir hâdise olmuş ve hâdise adliyeye intikal etmiştir.Bu semtte Tavcı sokağında oturan Halit Altan adında biri,arası açık bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Kalkınma tahvilleri bir miktar yükseldi Kambiyo'da hararetli sat ıslat a rastlanmaktadır.Yüzde 6 faizli 103.65 liradan 112.90 liraya çıkmıştır.Banka hisse senetlerinde bir hareket yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Milli Gençlik Teşkilâtının Avrupa Birliği kampanyası Türkiye Millî Gençlik teşkilâtı,gençliğin Avrupa Birliği fikrini yayma kampanyası dün Federasyon binasında devam etmiştir.Gazetecilerin de iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Metro için yapılan sondajlar devam ediyor Metro mevzuunda,muhtelif semtlerdeki sondaj ameliyesi devam etmektedir.Aldığımız malûmata göre,şimdiye kadar 43 sondaj yapılmış ve çalışmalarda müsbet netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • Bazı ana caddeler son derece pis Son günlerde şehirde bazı caddelerde görülen pislik dikkati çekecek kadar artmıştır.Bu yüzden bir kısım ana yollar pislik içinde bulunmaktadır.Durumun,halkın mevsim me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1954
  • İlkokullarda kayıtlara 13 eylülde başlıyor Şehrimiz resmî ve hususî ilkokullarında kayıtlara 13 eylül pazartesi günü başlanacak ve 27 eylüle kadar devam edecektir.Bu tarihten itibaren de derslere başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bşk.lığından i A.Asker!İhtiyaç için Karaman'da yaptırılacak 190885 Ura 07 kuruş **fif bedelli depo binası kapalı sarf usulü ile yaptırılacaktır.Geçici te-"»biaü 10792 liradır.B)İhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Kızılay'ın Pakistan sel felâketzedelerine yardımı Karachi 2 AJ\Pakistan «el felâketzedelerine gıda ve yiyecek tardımı götüren 2 Türk uçağı dün Karaşi'ye varmışta.Yardım malzemesi Türkiye Kızılay Cemiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Fırtınadan iki yoicu uçağı düştü 32 kişi öldü Kazalardan biri Amerika'da,diğeri Şimal Denizinde vukubuldu Mason City Iowa)23 AJP.A.A.Şiddetli bir dolu ve yağmura tutulan bir yolcu uçağı hava alanından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Dünyada İlk defa mavi gül yetiştirildi Dublin,23 AA.Kuzey İrlanda'da Portdown'dan bildirildiğine göre,dünyada ilk defa olarak mavi renkte bir gül önümüzdeki çarşamba günü Southport çiçek sergisinde te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Fransız Başvekili,dün Churchill ile görüştü Uçakla İngiltere'ye giden Mendes France,İngiliz Başvekili ile Avrupa Ordusu etrafında ttç saat süren bir görüşme yaptı Londra,23 AP)Fransa Başvekili Mendes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Sevgilisinin yemenisini çalarken yakalandı Ankara,23 MİLLİYET)Bugün Balâ kazasında çok enteresan bir hırsızlık hâdisesi olmuştur.Hüseyin Korkmaz adında bir genç,uzun müddettenberi sevdiği,fakat ailele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Amerika'da sivil havacıların grevi nihayete erdi Washington,23 AA.American Air Line kumpanyası pilotlarının grevine son veren bir anlaşma dün aksam imzalanmıştır.Anlaşma,kumpanya te.r silcileri ile se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden 1 Kuruçeşme'de 2488,74 kuruş keşif bedelli büro binası ve isçi heWları işi kapalı zarf usulü ile birim fiat esası üzerinden teklif almak KUretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Dış ticaret rejimi ek talimatnamesi [Baştaraf ı 1 incide] geçirildikten sonra,bir iki gün içinde neşredilecektir.Talimatnamede,lisanslı ve lisans-Sız ihracatı yapılacak maddeler Üste halinde tasrih ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Belçikalı âşık dun gitti [Baştaraf ı 1 incide] kah diplomat,foto muhabirlerini meydan içinde kovalamış,bir gazete muhabirinin ceketini yırtınıştır.Colette,bu arbede arasında «Türkiye'den teessür içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Eyilpte bir esrar tekkesi basıldı [Baştarafı 1 incide] sar,ayni semtten Mahmut Başar ve feriki Ali Doğan vasıtasiyle esrar satışı yaptıkları sırada suçüstü yakalanmışlardır.Ali Doğanın Üzerinde 85 gra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Hintli gönüllülerin sessiz nümayişi Calcutta,23 AA.Hintli gönüllüler,mukaddes sayılan hayvanların kesilmesine karşı bugün sessiz nümayişlerde bulunmuşlar,Kalküta belediye mezbahası ve Bengal eyaleti B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Facia ile sona eren harman yangını İzmir,28 MİLLİYET)Akhisar'dan verilen habere göre,Kayar lık köyünde vukubulan büyük harman yangını,facia ile sona ermiştir.Mezkûr köyde bir ormanda bilinmeyen bir se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Japon İmparatoru İlk defa uçağa bindi Tokyo,23 AP)Japon İmparatoru ve İmparatoriçesi bugün hayatlarında ilk defa uçağa binmişler ve Haokkaido'dan Tokyo'ya gelmişlerdir.Dört motorlu uçağı bh* Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Breziylada askerî bir isyandan korkuluyor Ordu ile Hava Kuvvetleri arasındaki ihtilaf.siyasi bir buhran yarattı Rio De Janeiro,23 AP)Brezilya'daki siyasî buhran bugün,hava kuvvetlerinin Cumhurreisi Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Terfi edecek olan general ve albayların bir kısmı belli oldu [Baştarafı 1 incide] Bugün Erkânı Harbiyei Umumiye Dairesine mensup yüksek rütbeli ve salahiyetli bir şahıs,ANKA Ajansı muhabirine beyanat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Orgeneralliğe yükselecek korgeneraller İnanılır kaynaklardan haber al* dığımıza göre,Erkânı Harbiye!Umumiye Reisliği Hava Kuvvetleri Kumandanı Korgeneral Fevti Uçaner ile Millî Savunma Vekâleti Müsteş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Başvekilin beyanatı [Baştarafı 1 incide] i,€Allah-ü-Taalânın adına ahd ve kasam ederim ki,Demokrat Parti yalana bir yolda yürümemiştir ve yürümiyecektir de.Mücadelemi meşru gayeler takip edecektir.Meş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Harp Okulu 4 yıla çıkıyor rBastarafı 1 inddel kısa zamanda Meclise sevkedileceği bildirilen bu tasan ile Harb Okulunun eğitim müddeti dört seneye çıkarılmakta ve okula tam bir üniversite veçhesi veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Türk M sır münasebetleri [Baştaraö 1 İncide] «Mısır Başvekili muhterem Cemal Abdülnâsır'm bahsettiğiniz dünkü beyanatını,geniş ve ileri bir dünya görüşünün ifâdesini teşkil eden mühim bir adım olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • intihar İzmir,23 MİLLİYET)Bugün Manisada garip bir İntihar vak'ası vukubulmuştur.Mehmet adında bir genç,bir n »üddet awei tattığı evi sahibinden te« almak ittami^fakat muvaffak olamayınoa i& Iccaoidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Kıbrıslı romların Londradaki nümayişi Londra,23 ANKA)İngilterede ikamet etmekte olan Yunanlı ve Kıbrıslı rumlardan müteşekkil 1000 kişiyi mütecaviz bir nümayişçi kütlesi dün gece Londra sokaklarını do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Ürdün Kralı Majeste Hüseyin şehrimize gel [Baştarafı 1 incide] Güzel memleketinizi ziyaret etmekten duyduğum memnuniyeti bilhassa belirtmek isterim».Reisicumhur Celâl Bayar,cevaben «Hoş geldiniz» demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Gençlik Kıbrıs için mitinge hazırlanıyor [Baştarafı 1 incide] fesörleri,devlet erkânı,ordu komutanları,memleketimizdeki Kıbrıs teşekkülleri ve diğer teşekküllerin idare heyetlerile birer top* lantı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Kıbrıstaki İngiliz üsleri Londra,23 TÜRKTEL)Orta Doğu'daki İngiliz Kuvvetleri Kumandam General Sir Charles Ketley,Süveyş'teki İngiliz kuvvetlerinin Kıbrıs adasına nakli hususundaki hazırlıkların stir'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Afrika'daki Rumlar da nümayişe hazırlanıyor Johannesburg,2a AP)Güney Afrika'da yaşıyan Yunanlılar bu memleketin Kıbrıs dâvasını desteklemesi için büyük bir propaganda faaliyetine girişmişlerdir.Dünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Bir genç ağabeysinin katilini yakaladı [Baştarafı 1 incide] Aslen Mersinli olduğu bildirilen Zekerjya'nın iddiasına göre Osman Ergül,1952 yümın onuncu ayında bir kavga sonunda ağabeyisi Yahya'yı bıçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Devlet Reislerinin hitabeleri Reisicumhur Celâl Bayar dün Beylerbeyi Sarayında Hafimi Ürdün Meliki Majeste Hüseyin şerefine verdikleri akşam yemeğinde su hitabede bulunmuştur:«Şevket meap,Hepimizin ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bşk.lığından:A)Konya ağır bakım fabrikası için 983)2)lira 56)kuma keşif "MeHi su kulesi ve su tesisatı kapalı zarf usulüyle yaptırılacaktır.Gewi teminatı 4167)liradır.B)İhale 1 eylü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Dünyanın en büyük incisi Tokyo,23 AP)Kyodo Haberler Servisinin bildirdiğine göre 25 karatlık ve baş parmağın ilk ^boğumu büyüklüğünde olan ve 4-000 dolar kıymet takdir edilen bir inci cenup denizlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • Etiket mecburiyeti dün başladı [Baştarafı 1 incide] maddelerin üzerine etiket koymuştur.Kararname gereğince 6x6 kadındaki etiketlerde malın alış,satış fiatları ve fatura tarihleri ile numaraları yazıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1954
  • I İktisadî ve Ticari j Bahisler E Kara sularımızda balık avlamağa E inanlı dostlarımız öteden beri pek f '«cveslidirler.Bu yüzden şimdiye ka-f dar aramızda can sıkacak birçok s hâdiseler çıkmış,bizim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • Avrupa Şampiyonası yarın Bern'de başlıyor tsviçredeki şampiyonada dünyanın en şöhretli atletleri karşı karşıya Fransızların büyük ümidi El Mabrouk Avrupa Atletizm Şampiyonası 25 ağustosta,yâni yarın,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • Adana Demirsporu Almany a dan döndü Bundan bir müddet evvel altı maç yapmak üzere Almanya'ya giden Adana Demirspor takımı üç maç yaptıktan sonra geri dönmüştür.Öğrendiğimize göre Almanlar Demirspora b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • Bir salı çekerek Manş'ı geçmek istedi Londra,23 AP)44 yaşında bir ingiliz,içinde bir fişe içki,bir pusula,şeker ve bisküi bulunan bir sal'ı çekerek Manş'ı geçmeğe teşebbüs etmiş fakat sekizbuçuk saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • Galatasaraylı Erzin Demir Almanya'ya gidiyor Galataaazaylı yelkencilerden Er* zin Demir Almanya'ya gidecektir.Ergin Demir Almanya yelken yarışlarına iftirâk edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • Milletlerarası Tenis Turnuvası Dün Nazmî,Fehmi ve Engin,Suzan rakiplerini yendiler Dün T.D.E.kulübü kortlarında İstanbul Enternasyonal tenis turnuvası maçlarına devam edilmiştir.Yapılan karşılaşmalard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cinsi yazılı malzeme 2490 saydı kanunun 31.maddesi gereğine* kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Evsaf ve şartlar her gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • 47 Adet Gocuk Satın Alınacaktır I.E.T.T.İşletmelerinden 1 Yukarıda mahiyeti yazılı iğ mektupla uat ve teklif isteme usulü ile eksiltmeye konmuştur.2 isteklilerin teklif edecekleri bedelin %7fi gu nisb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • Kastamonu Vakıflar Memurluğundan:1 Kastamonu vilâyet merkezinde kâin Ferhatpaşa Hacıkadm Camiinin 16.642.39)lira kesif bedelli onarımı işi,kapalı zari usuhyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Bu işe ait eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri 2/9/954 perşembe günü yazılı saatlerde Kütahya As.Sa.AL Kd.da kapalı zarfla satın alınacaktır.Şartna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • Şu işi biraz daha ciddiye atabilsek Radyomuzun spor servisi,uzun bir müddetten beri falsosuz mu çalışıyordu,yoksa mevsimin durgunluğu dolayısıyla biz mi,pek alâkadar değildik,bunu pek kestiremedik.Lâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • 30 Ağusios Zafer Bayramı Geçit Resmi Provaları i.E.T.T.Umum Müdürlüğünden 24/Ağustos/954 salı günü sabahı Taksim meydanında yapılacak geçit merasimi provaları dolayuiyle,sabah saatlerinden provanm son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • 81li İSTANBUL BORSASININ 23/8/954 Fİ ATLARI 1 Sterlin 184*0-784*0 100 Dolar 280.30-280.30 100 Üret «4*0-4*40 100 isviçre »Yangı 04.03-64.03 100 florla »f8.40-73.68.40 100 Drahmi 0*66-6*84 100 Çekoslov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • ABONE ŞARTLARİ Sanallk URı «I UO gf M İt 00 o to Attı aylık Oo aylık Bir aylık lenabt mamlalratlıa Od alilidir.İLAN ŞARTLARİ g t OneO aayfi «ant 4 tJU 4-üncü tayf» «arıt X.50 1\U Hanlardan mataltyet K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • Sahip w Baçmuharrlri:A.M.KABA» CAN Tan t siertnl fiil en Mart edco UaTol Müdür:rank Baaıldtfı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • zamanlardaki sancılara karşı P ' ONJ;GBİPİN 4 saat ara ile qünde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • Erzurum As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Askerî ihtiyaç için aşağıda cinsi,keşif bedeli,geçici teminatı ve ihale tarihleri yazılı bulunan inşaatlar hudut karakollar ve müşterek hamam inşaatları)ayrı ayrı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • İSTANBUL LİSELER ALIM,SATIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN Eksiltmenin şekli ve saati:Acık Eksiltme 15.de Tahmin Fi.Miktarı Tutarı ilk temini Cinsi:Krg.Klf.Lira l-ira Taze üzüm %vm J3M0,985.50 Eksiltmenin ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • inhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları Satmalma Komisyonu Başkanlığından:Muvakkat İhale İsin mahiyeti Miktarı teminatı Tarihi günü saati Bira şişesi kapsülü 100 milyon 34250.4/10/954 pazartesi 10 Alüminyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • Ankara Jandarma Satmalına Komisyonundan 1 Askerî ihtiyaç için SOOOO)kilo aığur eti kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2'—Muhammen bedeli 70000)liradır.3 Şartnamesi Mardin Jandarma Okulu ile Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • Kapak Eksiltme İlânı İstanbul Nafia Müdürlüğünden Süleymaniye Kütüphaneleri Müderris evleri,Çocuk Kütüphaneleri,Millet ve Murat Molla Kütüphanelerinde yapılacak onarım işi kapalı zarf usulü ile eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • Açık Eksiltme Usulile Tamirat Yaptırılacak)İstanbul Defterdarlığından:Keşif bedeli Teminatı Lira K.Lİrm K.23123 1734 27*"" Türkiye Millî Talebe Federasyonu olarak kullanılan Cağaloğlundaki eski C.H.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • RAD Y 0 İSTANBUL 12.27 Açıhf Ve program 12.30 Türk musikisi korolarından şarkılar Özel Pl.13.00 Türküler Okuyan:Salahattin Erorhan 13.15 Şarkılar Okuyan:irfan Doğrusöz 13.45 Haberler 14.00 Dana müziği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • BULMACA 1 2 3456789 10 II SOLDAN SAĞA 1 Igaret,Ayağını yere temas ettir.S Hafif açıl,Ezandan evvel verilir.3 Arkadaşlıkta bulun.4 Hatırla.Kaşındırma.5 Garanti.6 Cefa,Aynen co.7 Bilinen,Temas et 8 Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1954
  • Toprak ve İskân Genel Müdürlüğünden 1 Toprak komisyonları için harita teknik memuru yetiştirilmek üzere Ankarada açılan Toprak ve iskân Kursuna bu yıl 35 öğrenci alınacaktır.2 Kursa lise ve orman okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4