Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.08.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1954
  • Halk Partisindeki hizipleşmeler yıkıcı bir hâl almaya başladı Avni Doğan'ın parti içindeki ihtilâfları açıklamaya başlaması üzerine,İnönü dün kendisiyle bir müddet görüştü Ankara,8 MİLLİYET)Halk Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1954
  • Dünya havacıları Amerikada toplandı 180 havacı arasında yegâne kadın,Türkiyeden Edibe Subaşı New York,8 AP)20 memlekete mensup havacılar,Birleşik Amerikada yaptıkları üç haftalık gezintinin son üç gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1954
  • Kore birliğimizin ikinci kafilesi geliyor izmir 8 MİLLİYET)4 üncü Kore değiştirme birliğimizin ikinci kafilesi 15 ağustosta şehrimizde beklenmektedir.Bu münasebetle bir karşılama töreni yapılması isin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1954
  • Konya yolunda bir otobüs kazası Ankara 8 MİLLİYET)Konya yolu üzerinde bir otobüs kazası olmuştur.90 kilometreye yakın bir sür'atle giden otobüsün şoförü Ali Özkaya arkadan gelen bir kamyona yol ver me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1954
  • sı Rağbet gören Kurban tanzim satışları Bayram müddetince eğlence yerleri devamlı surette kontrol edilecek Emniyet Müdürlüğü ve Belediye,icabeden tedbirleri Bu sene koyun satışları durgun aldı.Bayram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1954
  • ^fct^fc^ttJUtmu Bugün şehrimizde hava,sabahleyin puslu,öğleden sonra kısmen bulutlu geçecek,hava sıcaklığı biraz düşecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1954
  • ÜÇLÜ BALKAN ASKER!İTTİFAKI BUGÜN BIED'TE İMZALANIYOR Anlaşma metni,imza merasimini müteakip her iç devletin Hariciye Vekili tarafından resmen açıklanacak Köprülü ve Stefanapulos,müzakerelerin tam bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1954
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun Bugün Kurban Bayramıdır.«MİLLİYET» aziz okuyucularına bu mübarek bayram gününün kutlu olmasını ve milletimizin daha mes'ud bayramlara kavuşmasını Tanrıdan dileyerek kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1954
  • Fuat Arna Ankara Savcılığında Fuat Arna dün tevkif edildi C.M.P.İdare Kurulu üyesinin tevkifi,Başvekil ve Meclise hakaretten ileri geliyor Ankara,8 MİLLİYET)Cumhuriyetçi Millet Partisi Genel İdare Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1954
  • Türkiye'ye verilen yeni denizaltı San Diego,8 AP)Snorkel tipindeki ve Birleşik Amerika bahriyesine ait Guitarro denizaltısı dün btırada yapılan bir merasimle Türk bahriyesine teslim edilmiştir.Denizal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1954
  • Muhtar seçimlerinin hazırlıkları başladı Ankara,8 MİLLİYET)Önümüzdeki Muhtar ve İhtiyar Heyeti seçimleri için yeniden tanzim edilen seçmen kütükleri Valilikçe bu sabahtan itibaren asılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1954
  • Son Yağmurlar Balıkesirde büyük tahribat yaptı Sellerden 17 kişinin boğulduğuanlaşıldı.Ölü miktarının daha da artmasından endişe ediliyor İzmir,8 MİLLİYET)Balıke-nın uğradığı felâketin acı neticesirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1954
  • KORALTAN,KUPA VERİYOR «Başvekil Kupası» at yarışı dün Veliefendide yapılmış ve alâka ile takip edilmiştir.Resimde,Büyük Millet Meclisi Reisi yarışın galibine kupayı verirken görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1954
  • 1932 doğumlu erler terhis ediliyor Bu kur'aya tâbi erlere terhisten evvel bir ay izin verilmesi muhtemel Ankara 8 MİLLİYET)1932 doğumlu eratın terhislerine karar verilmiş ve bu husustaki hazırlıkla ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Kurbanlar ULUNAI %0hM#*M«0W Sair* Yılda bir kurban keserler cümle âlem hak için Dembedem saat be saat ben senin kurbanınım Demiş.Bu istiare ftfdun maşukaya karşı olan fedakârlığını tekrar etmekle kalm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Yeni Harman sigarasının kalitesi düzeltiliyor İnhisarlar İdaresi Boğaziçi ve kibrit kutularından sonra Yeni Har man ve Hususî kokulu sigaraları da daha iyi kaliteli olarak pek yakında satışa arzedecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Piyasada inhisar maddeleri sıkıntısı yok Son günlerde bir çok inhisar maddelerinin piyasada bulunmadığı yolunda bazı rivayetler çıkmıştır.Bu mevzuda görüştüğümüz bir yetkili şahıs şunları söylemiştir:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Belediye ucuz limon ve üzüm satacak Bazı bölge müstahsilleri Belediyeye müracaat ederek,İstanbula ucuz fiatla limon,ve üzüm göndermek istediklerini bildirmişlerdir.Belediye buralardan temin edeceği li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Aile arasında cereyan eden kavgalar çoğaldı Dünkü hâdiselerden birinde bayram için ayakkabı almayan bir koca,karısı tarafından oklava ile dövüldü Son günlerde aile içinde cereyan eden kavgalar nazarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Çatalca'nın içme suyu temin edildi İller Bankası tarafından yaptırılmış bulunan Çatalca kazası içme suyu tesisatı dün faaliyete geçmiştir.Bu münasebetle dün saat 15.de yapılan merasimde,Dahiliye Vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Emirgân'daki rıhtım yolunun inşaatı başladı Emirgân rıhtım yolunun inşaatına başlanmıştır.Çöken Arnavutköy rıhtımının 300 metrelik kısmı da yeniden yapılacak ve yol genişletilecektir.Bu mevkide sondaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Plaj büfelerinden yapılan şikâyetler devam ediyor Plaj büfelerinde muhakkak surette içecek su bulundurulmasına alâkalılarca karar verilmiş,bu hususta plaj sahiplerine ihtarda bulunulmuştu.Bu karara ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Ham madde ithali ile alâkalı toplantı İstanbul Sanayi Odasında,İktisat ve Ticaret Vekâleti Sanayi Umum Müdürü Ahmet Cemil Conk'un riyasetinde 13 Ağustos 1954 cuma günü bir toplantı yapılacaktır.Toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • İki afyon satıcısı yakalandı Günlerdenberi takip edilen Hüsnü Tokat adında bir uyuşturucu madde satıcısı dün yakalanmış ve üzerinde yüz gram kadar afyon bulunmuştur.Adliyeye verilen Hüsnü Tokat tevkif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • HALKIN SESİ pa ı ııı saaasa—aş Tophane iskelesinde bozuk telefon Adresi bizde mahfuz bir okuyucumu*,yazıyor:«Tophane rıhtım iskelesinde bir umumî telefon kabinesi vardır.Fakat telefon bir müddettenber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Şehrimizde yaz hastalıkları Yâz nezlesinden şikâyet edenlerin sayısı da gittikçe artıyor Sıcakların artması karşısında çocuklar ve büyükler arasındaki ishal vak'alan da çoğalmış,hastalık bir salgın ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • İngiliz tabiiyetti bir kadın polise hakaret etti Evvelki gece Ayvansarayda mahiyeti henüz tamamen aydınlatılmayan garip bir hâdise cereyan etmiştir.Gece geç vakit yabancı olduğu anlaşılan genç ve şık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Avrupa Konseyine ait pullar satışa çıktı Avrupa konseyinin beşinci yıldönümü münasebetiyle P.T.T.idaresi tarafından bastırılan hâtıra pulları serisi dün sabahtan itibaren satışa çıkarılmıştır.Yeni pul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • KISA HABERLER fc-Bir müddet evvel Fransa'da ölmüş lan Maarif Vekaleti Talebe Müfettiserinden Remzi Batur'un naşı.yarın «hrimize getirilecektirk-Lise ve ortaokul öğretmenlerinden »ir grup,önümüzdeki cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • POLİSTE İr Beyoğlunda Eczacıbaşı sokağında,M sayılı evde oturan ismail Kaya,esi Vfife Kaya t* akrabaları Oulzade Ma» ıav adında üç kişi,kalaysız kapta yetikleri yemekten zehirlenmiş ve baysın bir hald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Amerika'lı turistler dün ittiler 226 Amerikalı ve Fransız turistle birlikte limanımıza gelmiş olan Yunan bandıralı Aegaeon turist gemisi dün akşam limanımızdan ayrılmıştır.Turistler dün şehrin görülec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • 10 NATO subayımız dün Paris'e gitti General ihsan Bingöl'ün başkanlığında,NATO'ya mensup 10 Türk subayı,dün sabah uçakla Paris'e vazifelerinin basma hareket etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Beş yaşındaki bir kız çocuğunu iğfal etmiş Eyüp'de Islâmbey caddesinde Kuşbaz sokağında oturan Fevziye Acar adında bir kadın,polise mtiracaat ederek,beş yaşındaki kızına komşularından Mustafa Deniz ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Haziran ayında 876 çift evlendi Haziran ayı içersinde 300'ü Beyoğlu,210'u Fatih,90 mı Eminönü,61'i Kadıköy ile diğer evlenme memurluklarında olmak üzere ceman 876 çiftin evlenme âkidleri yapılmıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • atari Pazartesi 9 Ağustos 1M4 RUMÎ un 10 1370 27 ¡AKÜ VASATİ EZANİ Güneş 5.04 947 OJle 12.19 5.02 İkindi M.12 t.54 Aksun 19.12.00 ratal 21.02 1.45 talik 3.07 7.50 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Şehrimizde sağlık faaliyetleri Şehrimiz hastahanelerinde yatak sayısını arttırmak makfadiyle ya* pılan çalışmalar devam etmektedir.Halen şehrimizde Devlet ve devlete ait müesseselerle Belediye ve husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Cemiyet KONGRE Ta&htarla Gençlik Kulübünün Genel Kurul toplantısı,15 ağustos pazar günü saat 10 da kulüp binasında yapı* lacaktır.GEZİLER Yüksek Tahsil Mensuplarını Koruma Kurumu bu aksam bir deniz ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Sokak lâmbalarının sayısı arttırılıyor Cadde ve sokakların daha iyi bir şekilde tenviri maksadiyle yeniden lâmbalar konulmaktadır.Yeniden konulacak lâmbaların sayısı ikibini bulmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Bir Astsubay intihar etti Ankara 8 MİLLİYET)Dün gece saat 24 sıralarında şehrimizde.Ordu Donatımda vazifeli Muammer Ünlü admda bir başgedikli,ânî bir sinir buhranı geçirmiş ve biraz sonra da tabancası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Kızılcahamam'da halka ucuz arsa satılıyor Kızılcahamam,8 AA.Belediye tarafından 109 evsiz vatandaşa,ucuz bir bedelle ve taksitle ol* mak üzere noter huzurunda çekilen kur'c ile arsa dağıtılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Aksaray'da toprak tevziatı Aksaray,8 A.A.Kazamızda faaliyette bnlıman 26 numaralı Top* rak Tevzi Komisyonu,1953 yılında sekiz köyde tevzi ettiği 44.452 dönüm araziye ilâveten 954 yılında kazaya bağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Tekel işçilerinin bir ihtilâf,hallediliyor Tekel işçilerinin hastalık müddetlerinin tayininden doğan ihtilâf halledilmek üzeredir.Tekel iş yerleri iç yönetmeliği gereğince 80 günden fazla hasta yatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Beyoğlunda bir kadınla bir manav kavga etti Evvelki gece Beyoğlunda,genel evlerin bulunduğu Abonoz sokağında ortalığı heyecana düşüren bir hâdise olmuştur.17 sayılı evde çalışan 30 yaşlarında Ayşe Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Mahrukat stoku için depo bulunamıyor Şehrin kışlık mahrukat ihtiyacını temin maksadiyle yapılan hazırlıklar devam etmektedir.Ancak muhtelif istihsal bölgelerinden getirtilen odun ve kömürlerin bir kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Millî oyunlar müsabakası şehrimizde yapılacak Bahar ve Çiçek Bayramı münasebetiyle gösteriler yapan,Karadeniz Millî Oyun ekibi,Trabzonda yapılan Türkiye Millî oyunlar festivali bölge müsabakalarına ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Yalova'da göçmen evlerinin temeli dün atıldı Yalova'da inşaatına karar verilen göçmen evlerinin temeli dün atılmıştır.Bu münasebetle yapılan törende Devlet Vekili Osman Kapan!ile Çalışma Vekili Hayret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Fatura esasına göre yapılan kontroller fayda vermiyor İstanbul Meyva ve Sebze Esnafı Derneği idare heyeti,alâkalılara müracaat ederek,fatura esasına göre yapılan kontrollerin fayda vermediğini,hattâ e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Bir günde 7 yangın oldu Beykoz'daki yazlık sinemada çıkan yangın panik yarattı Evvelki gece saat 24 ten sonra Ramide,Topçular mevkiinde Ahmet Aybar adında bir tacire ait pamuk deposunda,henüz tesbit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • Macar Komünist işçi Partisinin üçüncü kurultayında Doğu Avrupanm derin bir ziraî buhran içinde bocaladığı ve bu krizin Macaristanda Komünist liderle» rin iktisadi programını değiştirmesine sebep olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1954
  • [HÎKAYE]-ESKİ SALİH b I F.TATAROĞLU Vapur iskeleye yanaştığı zaman «üneş batmak üzere idi.Salih efendi akşamın garip hüznünü içinde duya duya şapkasını basma geçirdi ve kalabalığa karıştı.İki çarşaflı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • TORE TİCARET BANKASI MUHTEREM MÜŞTERİLERİNİN BAYRAMINI KUTUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Dünya havacıları Amerikada toplandı [Baştarafi 1 incide] civarındaki Mitchell hava meydanında toplanmışlar ve bugün şehire inmişlerdir.Bu geziye Türkiye,Kanada,Danimarka,Belçika,Fransa,İngiltere,Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • 932 doğumlular terhis ediliyor [Baştarafı 1 incide] tutulacaklardır.Bu kur'anın terbisine dair emir bu ayın sonunda krt a ve birliklere bildirilecektir.Diğer taraftan Jandarma auufına mensup 1981 doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Son yağmurlar Balıkesir'de büyük tahribat yaptı [Baştarafı 1 incide] Sağnak halinde ani olarak boşanan yağmur ve yumurta büyüklüğündeki dolu civar,nahiye ve köylerde oldukça büyük zararlara sebep olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Hamburg'la taşıt işçilerinin grevi Hamburg,8 AP)Hamburg taşıt işçileri bugün büyük bir ekse» riyetle beş günden beri yapmakta oldukları greve devam etmeğe karar vermişlerdir.Her gün bu grev Batı Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Sel felâketine uğrayan Cinde kırkbin kişi öldü Bir asırdanberi görülmemiş ş cesinde Orta Çin Hong Kong.8 AA.Bir kaç günden beri Orta Çin eyaletlerinden birçoğunu SU altında bırakan Yang Çe nehri seviy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Avustralya Başvekili ölümle tehdit edildi Melbourne,Avustralya» 8 AP)Başvekilin iki kere telefonda ölümle tehdit edilmesi üzerine polis sıkı tedbirler almıştır.Polis meçhul şahısların Victoria eyaleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Şarpi yarışlarına katılan balıklar izmir 8 MİLLİYET)Bugün yapılan şarpi yarışlarında enteresan bir hâdise cereyan etmiştir.Müsabakalar esnasmda körfezde bulunan Yunus balıkları da şarpilerle birlikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • DOĞAN ŞAHİN Manşı geçmek üzere ingiltereye gitmiş olan uzun mesafe yüzücümüz Doğan Şahin önümüzdeki günlerde bir İngiliz antrenör nezdinde yaptığı denemelerini tamamliyarak büyük teşebbüsüne girişecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Demir perdeyi geçen âlim Prag'a vardı Viyana,8 AP)Birleşik Amerika makamları tarafından asker kaçağı olduğu için memlekete çağırılmış olan,fakat demir perdeye iltica etmeyi tercih eden Amerikalı âlim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Alsancak limanının inşaatı İzmir,8 MİLLİYET)İzmir Alsancak limanının inşasını üzerine almış olan Fransız firması hazırlıklarına başlamıştır.İnşaat işinde kullanılacak olan malzeme ve vasıtalardan büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Fas'da tedhişler devam ediyor Port Lyautey,8 AA.Rabat'a 40 kilometre uzakta bir Fran» sız Amerikan hava ve demiz üssünün bulunduğu Port Lyautey'de dün cereyan eden kanlı hâdiselerde 11 kişi ölmüş ve 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Fransa iktisadî bir huzursuzluk içinde Başvekil Pierre Mendes,haftalık nutkunda,teşkilâttaki gecikmeyi,fenalığın başı olarak vasıflandırdı Paris,8 A.A.Fransız Başvekili M.Pierre Mendes France haftalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • f Ilttl I III 11111 I.İktisadî ve Ticarî Bahisler Birleşik Amerika'da bu senenin ilk İ altı ayında demiryolları hasılatı 224 İ 1 milyon dolardan ibaretmiş.Geçen ş İsene aynı müddet zarfındaki gelir-le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLÂNLARI Okul Tamiri ve Yol Yaptırılacak,İnşaat Malzemesi Alınacak 1 istanbul Beykozda Bozhane Güllü Oğümce Paşamandıra yolu toprak tesviyesinin 51.409,52 lira keşfi çevresinde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından:1 Fakültemiz hastahanesi için bir adet telefon santralı tesisi kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 Santral,piyasada mevcut ve memlekete fiilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Orman Umum Müdürlüğünden:Araç Orman Muhafaza Okuluna öğrenci Alınacak 1954 1955 ders yüı için Araç Orman Muhafaza Okuluna ilkokulu bitirmiş,askerliğini yapmış ve 25 yaşını geçmemiş olanlar arasında ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Tass Ajansının muhabiri İran'dan çıkarılıyor Tahran,8 TÜRKTEL)Bundan bir müddet evvel «Pravda» gazetesinde yazdığı İran aleyhtarı bir makalesini Farsçaya tercüme edip Tahran'da yayınlayan Sovyet Tass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • İki otobüs,aynı anda iki kamyona çarptı Berlin 8 A.P.Hafta tatili gezintisi yapanlarla dolu iki otobüsün,aynı anda iki kamyonla çarpışması neticesinde 6 kişi ölmüş ve 25 kişi yaralanmıştır.Otobüsler B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Suriye'deki Türklerin toprağına el konuyor Şam,8 TÜRKTEL)Suriye Dahiliye Vekâleti Suriyedeki Türklerin arazileri hakkında yeni bir kanun tasarısı hazırlamıştır.Bu kanunla Suriye Hükümeti,Suriye'de yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Kadın kaçıran hacılar Ankara 8 MİLLİYET)Ankara'ya bağlı Arslan Apa nahiyesinin Güven köyünde enteresan bir kaçırma hâdisesi olmuştur.Bu köyden Hacı Mehmet bir müddet evvel komşusu Hacı Mustafa'nın kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Sovyetlerin iran'a yaptığı baskı gittikçe artıyor Rus uçakları hudut kasabaları üzerinde dolaşmaya başladı Tahran,8 TÜRKTEL)İran'a verilmiş olan son Sovyet notasını müteakip,Rus uçaklarının İran üze r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Üçlü Balkan Askerî ittifakı bugün Bled'te imzalanıyor [Baştarafı 1 incide] derece mütahassis olduklarım bildirmişlerdir.Viladimir Popoviç'in ittifaka dair bir yazısı Belgrad,8 AA.Yugoslav Milli Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Mükâfat isteyen komünist srazete Berlin 8 A.P.Doğu Berlin'de çıkan bir komünist gazete,Batı Almanya hükümetinin Dr.Otto John hâdisesini aydınlatacak olan kimseye vermeyi vaadettiği 500.000 mark mükâfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Pilotsuz uçakların manevrası Frankfurt,8 TÜRKTEL)Amerika asker!makamları «Matador B 61» tipindeki pilotsuz bombardıman uçaklarının yakında Almanya'da yapacakları büyük manevralar hakkında dikkate değe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Hindiçinî'de milliyetçilerin nümayişleri Siyah gömlekli nümayişçiler,hür dünyadan yardım istediler Saygon,8 AP)Siyah gömlekli Vietnamlı milliyetçiler bugün sabahın erken satlerinden itibaren ellerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Halk Partisindeki hizipleşmeler yıkıcı bir hal almaya başladı [Baştaraf ı 1 incide] müteaddit Halk Partilileri ziyaret etmiştir.Ayrıca,önümüzdeki günlerde Parti İcra Komitesince bir tebliğ yayınlanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Pâpagos'un Kıbrıs hakkında temasları Atina,8 TÜRKTEL)Yunan Başvekili Mareşal Papagos,dün mebuslardan Zigdis ve Atina Üniversitesi Rektörü Daskolakis'i kabul ederek,kendileriyle Kıbrıs meselesi hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Fuat Arna dün tevkif edildi [Baştaraf ı 1 incide] şehrimiz Savcılığına bildirilmiştir.Ancak bugünkü bazı gazetelerin hilafı hakikat bir şekilde aksettirdikleri bu hâdise bambaşka bir şekilde cereyan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Fuat Amanın tevkif sebebi Millet gazetesinin 8 temmuz ta» rihli nüshasında «Adnan Menderes ateşle oynuyor» başlıklı makale İs* tanbul Savcılığınca gerek Büyük Millet Meclisinin gerekse Başvekilin şahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Bayram müddetince eğlence yerleri devamlı s ur ette kontrol edilecek [Baş tarafı 1 İncide] niyet Müdürlüğünde asayişle ilgili bazı tedbirler alınmıştır.Bu cümleden olarak teşkilâtta bir hafta müddetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1954
  • Ordaya fendarilen bayram Mesajları Ankara,8 İLA.Mill!Savan» ma Vekâleti Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Miliî Müdafaa Vekili Ethem Men deres,Kurban Bayramı dol ay isiyle Orduya şu mesajı göndermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.08.1954
  • ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Beraber şarkılar Okuyanlar:Tülin Korman,Perihan Kövenç,Mürşide Şener,Türkân Dizer,Gülseren Güvenli,Suzan Köktürk 13.00 Saz eserleri Çalanlar:Enise Can,Fulya Akay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARA-CAN Yazı islerini fiilen idare eden Mesul Müdür:Faruk OEMIRTAS Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1954
  • SOĞUK algınlığından mütevellit CRiPiN 4 saat ara ile güoda 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1954
  • Para TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.Sermayesi:50000000n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları işletmesinden izmir Fuarının açılışı dolayısiyle yalnız bir sefere mahsus olmak üzere Ordu vapuru 18/8/954 çarşamba günü saat 11.00 de Istanbuldan hareketle doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1954
  • Bursa Vakıflar Müdürlüğünden II merkezinde kâin Yeşil,diğer adı Çelebi Sultan Camiinin onarım işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.1 Keşif bedeli 26033 lira 09 kuruş olup geçici teminatı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1954
  • Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden Kapalı Zarfla Eksiltme İlânı 1 Vekâletimiz Bulaşıcı Hastalıklar Mücadelesi ihtiyacı için 75.000 kilo %yüz saf D.D.T.kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1954
  • Mahdut Mesuliyetli İ.E.T.T.Mensupları Arsa Alım ve Yapı Kooperatifinden Kooperatifimizin arsa alımı işlerini konuşmak ve karara bağlamak üzere sayın mensuplarımızın 23/8/954 tarihine rastlayan pazarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1954
  • Atletiz m İSTANBUL GENÇ)DEDEAĞAÇ ETNİKOS)MÜSABAKALARI DÜNNİHAYETLENDİ gün devam eden yarışmalar zevkli cereyan etti.Ve müsabaka rekorlarından beş tanesi yenilendi Cumartesi günü başhyan istanbul genç)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1954
  • ŞARKÎ AKDENİZ JUNIOR TENİS TURNUVASI BİTTİ Tek erkekler şampiyonluğunu Yugoslav Mijuskoviç kazandı Şarkî Akdeniz Junior tenis turnuvası finalleri dün Taksimdeki Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü kortlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1954
  • İLLER BANKASINDAN istanbul şehri haritalarının revizyonu yaptırılacak)1 istanbul şehrinin evvelce yaptırılmış olan haritaları esas olmak üzere Kadastro idaresi tarafından hazırlanmış olan kadastro tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1954
  • Millî atletizm müsabakasında Macaristan,Norveç'i mağlûp etti Oslo,TÜRKTEL)Burada yapılan Norveç Macaristan millî atletizm karşılaşmasının son gününde,Macar atleti Foldessy,uzun atlamada 7,52 metre ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1954
  • Milletlerarası voleybol turnuvası Rio de Janeiro,AP)X Brezilya spor konfederasyonu kasım ayında Brezilyada Milletlerarası bir voleybol turnuası tertip etmeye karar vermiştir.Konfederasyon bu nuaya Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1954
  • Harbig'in 15 yıldanberi kınlamıyan müthiş rekoru Hambourg,TÜRKTEL)Burada yapılan son atletizm müsabakalarında Dünya 800 metre rekordmeni Rudolf Harbig'in hatırasını yad için bir tören yapılmıştır.Harb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1954
  • Sümerspor Adapazarına gidiyor Amatör kümenin kuvvetli takım larından Sümerspor Adapazarı kulübünün davetlisi olarak bu sabah Adapazarına hareket edecektir.Sümersporlular Adapazarındaki maçtan başka Es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1954
  • SPOR MUHARRİRLERİ HAKEM OLABİLİR Mi?Son günlerde,profesyonel kulüp temsilcilerinin bir teklifi ile,ş E ile,futbol hakemlerinin spor yazarlığı veya daha doğrusu spor yazar-E 1arınm futbol hakemliği yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1954
  • ABONE ŞARTLARİ U Kr Senelik 42 00 Altı aylık S3 SO Uc aylık 12 00 Bir aylık 4 SO Ecnebi memleketlere Ud misildir.İLAN ŞARTLARİ 2 ve S üncü sayfa «ant 4 4 üncü sayfa sant 2.50 rJL.Hânlardan mesuliyet k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1954
  • Edirne Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Edirne'de Selimiye Camii tamiratı.2 Keşif bedeli 25203)lira 89)kuruştur.3 Eksiltme 23/8/954 pazartesi günü saat 15 de Edirne Vakıflar idaresi bina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1954
  • Malzeme Alınacaktır.Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden F.O.A.dan temin edilecek kredilerle Amerika'dan aşağıda 12 maddede cins ve miktarları yazdı malzeme ve teçhizat satın alınacaktır.1 400
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1954
  • 1 2 34 567 891011 SOLDAN SAĞA 1 Sakladığını söyleyen iki kelime)2 Öğrenci,Kamer.3 Bir peygamber.Bastaki harfsiz iki yüzlülük.4 Çocuk gıdası,Kira.5 Nezretmek.6 Clld,Gözünü çöpten esirgemiyen.7 Bayağı,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1954
  • ^1 j^X:İSTANBUL BORSASININ 7/8/1954 FIATLARl 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.30-280.30 100 Liret 44.80-44.80 100 isviçre Frangı 64.03-64.03 100 Florin 3.68.40-73.68.40 100 Drahmi 9.334-9.334 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1954
  • İki buçuk saat süren tenis müsabakası Hamburg,TÜRKTEL)İki buçuk saat süren çetin bir müsabakadan sonra,Borotro Abdüssalem çifti,Almanların Bucholz Hermann çiftini 8-10 6-3,6-3,5-7,6-3 mağlûp etmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1954
  • Le Havre,Wiener'i yendi Paris,TÜRKTEL)Geceleyin yapılan maçta Fransızların Le Havre takımı,Viyana'nin Wiener S.C.takımmı 6-4 mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4