Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.08.1954
  • Havanın bir gün önceye nis betle biraz serin olmasına rağmen plajlar her günkü gibi doluydu.Resimde denize girenler görülmektedir.Sıcaklar dünden itibaren hafiflemeye başladı Avrupa'dan gelen soğuk da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1954
  • 27 yüzücü dün Boğazı geçti Dün saat 10 da Bebek ile Anadoluhisan arasında Boğazı yüzerek geçme müsabakası yapılmıştır.Her sene aynı mevsimde yapılan ve yalnız Galatasaraylı yüzücülere mahsus bu müsaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1954
  • Ru m e M hisar 111 a r Belediye'yi dâva etti Rumelihisarınm istimlâki,Belediye ile Hisar sakinleri arasında ihtilâf mevzuu olmuştur.Bilindiği gibi,Hisarın restoresi için,buradaki binaların istimlâki i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1954
  • Bir taşıt kazasında 50 kişi yaralandı Londra 1 AA.Bu sabah Kent'te Ashford ile Maidstone arasında bir otokarla bir hususî otomobilin çarpışması sonunda 1 kişi ölmüş,3 kişi ağır,47 kişi de hafif surett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1954
  • Fransa Turunu Bobei kazandı Paris,1 AP)Louison Bobet,bugün 4.855 kilometrelik Fransa bisiklet turunu kazanmıştır.Bobet Fransa turunu geçen sene de kazanmıştı.Bobet'yi turun sona erdiği Paristeki Pare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1954
  • 17 orta okul,4 lise açılıyor Maarif Vekili,«Liselerin 11 yıla indirilmesi henüz kat'îleşmedi» dedi Şehrimizde bulunan Maarif Vekili Celâl Yardımcı,muhtelif maarif tesislerinin tetkikine devam etmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1954
  • SİGNMAN Rİ AMERİKAN KON-GRESİNDE Güney Kore Reisicumhuru geçenlerde Başkan Eisenhower'in davetlisi olarak Amerikayı ziyaret etmiş ve bu arada Amerikan kongresine hitab etmiştir.Resimde Signman Ri konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1954
  • Migros teşkilâtında Kadınlar Birliği de vazife alıyor Yakında memleketimizde faali» yete geçecek Migros Teşkilâtında,vazife alan Türk Kadınlar Birliği geçen perşembe yaptığı idare heyeti toplantısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1954
  • Kore birliğinin ilk kısmı 4 ağustosta geliyor İzmr,1 MİLLİYET)Hâlen yolda bulunan Kore 4 üncü değiştirme birliğimiz 4 ağustos'da İzmir'de beklenmektedir.Bir Amerikan nakliye gemisi ile limanunıza gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1954
  • Köylü Partisinin kongresi 2353 i Köylü Partisi İl Merkezinin yıllık Genel Kurul toplantısı dün yapılmıştır.Kongrede okunan raporda partinin bilhassa mal!bakımdan müşkül durumda olduğu bildirilmekteydi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1954
  • Bakırköy yolunda ihtiyar bir arabacı öldürüldü Karpuz taşıyan iki arabacı,arkadan gelen Fazlı'nın yol istemesine kızarak ihtiyarı bıçakladılar Evvelki gece,Bakırköy'de Çobançeşme yolu üzerinde bir cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1954
  • •*fcift B3 VT3Pl Kurban bayrammm yaklaşması dolayıuajıaui aLll İlgi piyasacja umumî olarak bir canlılık başlamıştır.Bilhassa kurbanlık olarak getirilen koyunların çokluğu dikkati çekmektedir.Ancak kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1954
  • Fuat Köprülü yarın Yugoslavya'ya gidiyor 6 ağustosta Yugoslavya'nın Bled şehrinde Balkan Askerî îttÖakmm imzası için yapılacak toplantıya iştirak edecek olan Hariciye Vekili Prof.Fuat Köprülü,beraberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1954
  • Nalo Akdeniz Komutanlığı İzmir e yerleşiyor İzmir,1 MİLLİYET)İyi haber alan kaynaklardan öğrenildiğine göre NATO Akdeniz Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da izmir'e nakli tahakkuk etmek üzeredir.Hâlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1954
  • MUHTEKİRLERE KARSI ACILAN MÜCADELEYE HIZ VERİLİYOR Ticaret Vekaleti valiliklere bir tamim göndererek piyasada yapılacak kontrollerde dikkat edilecek hususları bildirdi Hükümet piyasanın tanzimi ve sun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1954
  • Karısını dövdükten sonra öldürmeye kalktı Fatih'te Hayati Gürcaner adında 32 yaşında biri,karısını,tentürdiyot içirmek suretiyle öldürmeğe teşebbüs etmiştir.Bu semtte ibadethane sokağında 34 numarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • HİCRİ Pazartesi 2 Ağustos 1954 bum!am 3 Zilhie* 1370 20 Temmuz VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.57 9.32 Oil* 12-20 4.55 Dclndi 18.15 8.50 4k«am 19.25 12.00 Yataı 21.14 1.48 İmsak 2.58 7.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • Haftanın herhangi bir gecesinde Moskova'nın Gorki caddesinde 6 numarada garip bir manzara ile karşılaşabilirsiniz.«Kokteyl Salonu* denilen bu yerde Komünist edebiyatı ile afiflerinde idealleştirilen g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • 31 Temmuz çekilişinde 1000 ALTINI İstanbul'dan,Nişantaşı Emlâk Cad.Papatya Aprt.No.2 de oturan 37597 No.lu cüzdan sahibi B.Süleyman Erçakır kazandı Aralık ayında 3500 ALTIN Bu ay BAHÇELİ EV ve altın i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • Temizlik İşleri kadrosu takviye edilecek Belediye Temizlik İğleri Müdürlüğü çöpçü kadrosunun takviyesine karar vermiştir.Bu maksatla,teşkilât emrinde,çalıştırılmak üzere yeniden temizlik amelesi alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • 1 KİŞİYE 3000 ALTIN Not:6000 ALTIN İKRAMİYESİ,bir buçuk milyon lira tutarındaki 1954 ikramiye plânına ilâvedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • HALKIN SESİ Fen Müdürlüğünün bîr cevabı Bir müddet evvel neşrettiğimiz Kulaksız Hamam sokağının tamiri mevzuundaki bir temenniye,Belediye Neşriyat Müdürlüğünden şu cevap gelmiştir:cSayın gazetenizin 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • İntihar Abdülhak Hâmid:Tad yok gecesinde gündüzünde Ben neyleyeyim bu yer yüzünde demiş ama intihar etmemiş.Muharrir arkadaşımız Kemal Râgıb,oğlunun açtığı,karısının ta'kib eylediği «ihtiyari ölüm» yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • KISA HABERLER ir Istishsal mmtakalarından şehrimize yapılan sebze sevkıyatı artmıştır.Durum piyasaya da tesir etmiş ve flatlar yeniden bir miktar düşmüştürir Şehrimizde kurulacak olan metro İçin çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • POLİSTE ir Polise yapılan bir iddiaya göre,Karagümrükte Akkibek sokağında 22 numarada oturan Sabri Akın adında biri.komşusu Salih Erol'un 7 yaşındaki üvey oğlu Mehmet'i,ırzına geçmek maksadiyle.dört g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • Lületaşı için yapılan talepler artıyor Eskişehir,1 TÜRKTEL)Şehrimizin en kıymetli madenlerinden olan Lüle taşına karşı hariç ten talepler artmaktadır.Şimdiye kadar en fazla Amerika ve Kanada'ya ihraç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • Tasarruf için ağaç altında yatan marangoz çırağı Diyarbakır,1 TÜRKTEL)Bir marangozun yanında çırak olarak çalışan 17 yaşlarındaki Ahmet Kara,yağmur ve fırtınalı havalar da dahil olmak üzere,sırf oda k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • Avrupa Ambalaj Birliğine iştirak ediyoruz Ankara,1 TÜRKTEL)İktisat ve Ticaret Vekâleti nezdinde anbalaj işleri ile iştigal edecek yeni bir şubenin kurulduğu haber verilmektedir.Bu münasebetle,Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • Müstahsile gübre yardımı yapılıyor İstanbul bölgesinde toprağın takviyesi ve istihsalin arttırılması gayesiyle müstahsile yapılan gübre yardımına devam edilmektedir.Hâlen lüzumlu ihtiyaç için ilgilile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • Elektrik işçileri yardım istiyor Dün yapılan sendika kongresinde çalışma şartlannın tan» zimi üzerinde duruldu Elektrik Gaz ve Motorlu Taşıt İşçileri Sendikasının yıllık genel kurul toplantısı dün saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • İktisat Müdürlüğü murakıp kadrosuna memur alınıyor Belediye iktisat Müdürlüğünün murakıp kadrosu yeni elemanlarla takviye edilecektir.Bu cümleden olarak,yarın sabah yapılacak bir imtihanla kadroya 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • Bir düğünde onbir kişi pastadan zehirlendi Evvelki gece Üsküdarda Sunar sinemasında yapılan bir düğünde 11 kişi yedikleri pastadan zehirlenmiştir.Bunlardan Binnaz İlkgör ve Leman Musluoğlu adında iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • Köylerin sağlığı ile alâkalı yeni bir karar Sıhhat memurlarının azlığı yüzünden bir çok köylerimizde hastalar,en basit enjeksiyon işlerinde bile kasabalara,hattâ vilâyetlere gitmeğe mecbur olmakta,ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • Ziraî krediler tahdit edilecek Alâkalılar tarafından verilen malûmata göre,hükümet zirai kredilerin kısılması ve çok gelirli zürradan vergi tarhı imkânları üzerinde ehemmiyetle durmaktadır.Mütehassısl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • Erenköy ve Beyoğlu telefon santrallan genişletiliyor Telefon santrallarının takviyesi mevzuundaki çalışmalarına devam etmektedir.Bu arada görülen lüzum üzerine Erenköy santraline 800 abone numarası il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • İstanbul Kız Lisesinin dünkü gezisi İstanbul Kız Lisesi tarafından tertiplenen Çekmece gezisi dün yapılmıştır.Bu geziye Kız Lisesinde okumuş ve okumakta bulunan kalabalık bir grup iştirak etmiştir.Kaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • e Şubelerimizin altmışbirincisi Ankarada YILDIRIMBEYAZIT Şubesi Bugün hizmete girdi 2 Ağustos 1954 YAPI ve KREDİ BANKASI 61
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • [tetkikler Hindistan'da Komünist Partisinin yıkıcı faaliyeti f Gizliden gizliye silâhlı bir ayaklanma hazırlayan Hint komünistleri,karşılarında başlıca engel olarak büyük sulh sever Gandhi'nin ideoloj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • Yeni Harcırah Kanununun tatbikatı Yeni Harcirah Kanununun tat* bikinde bazı tereddütlere uğrandığı ileri sürülmektedir.Tereddüdün izalesi için Dahiliye Vekâleti kanalı ile Maliye Vekâletinden bu husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • Hastabakıcı ile doktor döğüşlü Polise intikal eden hâdisede kavgacılar sonradan barıştırıldı Sultanahmet İşçi Sigortası Hastahanesinde Doktor Hayri Ayberk ile hastabakıcı Saniye Şen,küçük bir meselede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • Maarif Vekilinin dünkü temasları Şehrimizde bulunan Maarif Vekili Celâl Yardımcı dün Muallimler Birliğine mensup 10 kişilik bir öğretmen grupunu evinde kabul etmiştir.Toplantıda Üniversite mes'eleleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • Bir genç kızın ölümü şüpheli görüldü Fatihte Kıztaşında Bulvar sokağında 6 numarada oturan Pınarel Çelik adında 20 yasmda bir genç kız dün birden bire fena* laşmış ve ölmüştür.Ölümü şüpheli gören Adal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • ¦ttEfllliJl KONGRE Milletlerarası 10 uncu Yollar Kon» gresi.26 eylül pazar günü şehrimizde toplanacaktır.GEZİ istanbul P.T.T,eller Cemiyetinin tertip ettiği gezi 13 ağustos cuma günü yapılacaktır.JÜBİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • Mensucat ham maddesi için transfer yapıldı Tekstil ve örme Sanayii İşçileri Sendikası,asgarî ücret kararının tatbiki için de teşebbüse geçti Mensucat sanayiindeki aksaklığı gidermek üzere Ticaret Vekâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • Şehrin kışlık mahrukatını temin için yapılan çalışmalar Şehrin kışlık mahrukat ihtiyacını temin maksadiyle yapılan çalışmalara devam edilmektedir.Diğer taraftan,Sarajevo isimli bir Yugoslav kömür firm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1954
  • Şehrimizde bir kibrit fabrikası kuruluyor Hususî bir firma tarafından seh« rimizde kurulmasına karar verilen kibrit fabrikasının inşaatına başlanmıştır.İnşaat 5 6 ay devam edecek ve fabrika gelecek se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • iktisadî ve Ticarî j Bahisler I Son beynelmilel istatistikler Av» ğ İ rupa'da küçük ticaret erbabının,bi-5 ğ zim tâbirimizle esnafın,azalmakta ğ olduğunu göstermektedir.Yerlerini S toptancılarla orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • Rumelihisarlılar Belediye'yi dâva etti [Baştarafı 1 incide] diyeyi mahkemeye vermişlerdir.Büyükdere mahkemesinde yarın yapılacak duruşmasmda davacılar tazminat talebinde bulunduklarını bildirmektedirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • Bir Türk mühendisi otomobilin süratini yarı yarıya arttırdı İzmir,1 MİLLİYET)Amerika'da tahsilini bitiren bir Türk mühendisi,kullanmakta olduğu hususî otomobili üzerinde birtakun tâdiller yaparak arab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • Doğu Almanya fir konferans teklif ediyor Doğu Almanya Hariciye Vekili,hazırlanan notayı yalanda tevdi edecek Berlin,1 A.A.Doğu Berlin'den gelen bazı haberlere göre Doğu Almanya Hariciye Vekili Dr.Loth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • İLLER BANKASINDAN İstanbul şehri haritalarının revizyonu yaptırılacak)1 istanbul şehrinin evvelce yaptırılmış olan haritaları esas olmak üzer* Kadastro idaresi tararından hazırlanmış olan kadastro tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Malzeme Müdürlüğünden:Bankamızın ihtiyacı İçin muhtelif renkte cem'an 53 ton toz boya teklif alma suretiyle satın alınacaktırilgililerin 19 ağustos 1954 akşamına kadar teklifl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • M.M.V.2.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As.Birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle ve acele pazarlık suretiyle 3 kalem elektrik malzemesi satın alınacaktır.Muhammen bedeli 17200)on yed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • zayi Oruçgazi ilkokulundan aldığım 267 No.lu ve Saraçhanebaaı ilkokulundan aldığım 562 No.lu pasomuzu kaybet* tik.Yenisini alacağımızdan eskisinin hükmü yoktur.«62 Yoked Önel 267 Yücel Önel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • Fransa Turunu Bobet kazandı [Baştaraf ı 1 incide] kilometrelik son merhaleyi Robert »Varnajo 5 saat 9 dakika,23 saniyede kazanmıştır.Bobet son merhalede 12 nci gelmiştir.Fakat 4.855 kilometreyi 140 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • Fuat Köprülü yarın Yugoslavya'ya gidiyor FBastarafı 1 incide] Yugoslavya'ya hareket edecektir.Diğer taraftan Yugoslavya'nın Ankara Büyük Elçisi M.Miğo Padiçoviç dün saat 10 da Yugoslav Havayolları uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • Muhtekirlere karşı açılan mücadeleye hız veriliyor [Baştaraf ı 1 incide] ve dürüst çalışanlara müteveccih olmayıp doğru ve makûl yoldan ayrılanlara teveccüh ettiği ve hangi malın ne şekilde kontrola t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • Bakırköy yolunda ihtiyar bir arabacı öldürüldü [Baştarafı 1 incide] Mustafa Bayraktara,onun arkasındaki araba Mustafanın kardeşi 19 yaşındaki İsmaile,üçüncü araba da yine ayni köyden 25 yaşında Tahsin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • Mısır Başvekili,"Araplar Türkiye'yi sevmiyor" dedi l Albay Nasır,Mısır ordusunu Avrupa'dan gizlice getirdikleri kaçak silâhlarla teçhiz ettiğini söyledi Londra,1 AP)Mısır Başbakanı Nasır,Sunday Times
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • Paris'te bîr infilâk Paris 1 AA.Bu sabah şehir garajlarından birinde vukubulan infilâk neticesinde ikisi itfaiye eri olmak üzere dört kişi ölmüş,beş kişi yaralanmıştır.Binanın üç katı çökmüştür.Enkaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • Karısını dövdükten sonra öldürmeğe kalktı [Baştaraf ı 1 incide] çok büyümüş ve Hayati,kendisine karşı koyan karısını tekme ve yumrukla dövmüştür.Evdekilerin müdahalesine rağmen bir türlü yatışmayan si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • Bayram hazırlığı [Baştarafı 1 incide] koyun fiatları geçen yıllara nazaran çok yüksek görülmektedir.Hâlen umumî olarak Ortaköyde koyunlar 100 İSO lira arasında satılmaktadır.Fiatların önümüzdeki günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • Tunus'a verilen muhtariyet büyük memnunluk yarattı Tunus Beyinin yeni kabineyi teşkil için istişarelere başladığı bildiriliyor New York,1 A.A.Fransız-Tunus münasebetlerinde yeni bir merhale açmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • Kafkasya'deki müthiş katliâm Bir Amerikan Senatörü,katliâm hakkında elde ettiği tafsilâtı açıkladı New-York,1 TÜRKTEL)Amerikan Kongresinin,Komünist tecavüzlerini tahkike memur hususî komisyonu,Avrupa'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • Dün yapılan III ve IV küme atletizm müsabakaları istanbul Atletizm Ajanlığı tarafından tertip edilen İstanbul IIL küme ve IV.küme atletizm birinciliklerine dün de Mithatpaşa Stadında devam edilerek aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • Yakın Doğu Tenis Turnuvası Türk Yugoslav ve Yunan tenis federasyonunun müştereken tertip ettikleri Yakın Doğu tenis turnuvası,3 Ağustosta Taksimdeki Tenis Eskrim Dağcılık kulübü kortlarında başlayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • İzmir radyosunda "Atatürk Saati,kalktı İzmir,1 MfTJ.tYET)Kurulduğu gündenberi ihdas edilmiş olan izmir Radyosundaki Atatürk saati bundan bir kaç ay evvel kaldırılmıştı.Atatürk'ün hayatından,eserlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • C.H.P.den istifalar devam ediyor Ankara,1 MİLLİYET)Halk Partisinin yeni Parti Meclis ve Merkez İcra Kurulu parti çevrelerinde hiç de müsbet karşılan* mamıştır.Parti mahfillerinde bu yoldaki cereyanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • İran Şahı,arazisini koylulara dağıtıyor Tahran 1 TÜRKTEL)Iran Şahı Rıza Pehlevi'nin emri üzeri» ne,kuzey doğu iran'ın Türkmenlerle meskûn bölgesinde köylüler arasında arazi tevziine başlanmıştır.Devle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • Nato Akdeniz Komutanlığı Izmire yerleşiyor f Baştaraf ı 1 incide] mesai etmek üzere şehrimize nakledileceği bildirilmektedir.Komutanlığın naklinden sonra izmir'de bir NATO Devletleri Deniz Üssü de kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • 27 yüzücü dün Boğazı geçti [Baştarafı 1 incide] Ortalar 14-18 yas)1 Atillâ Hürmen 27 dak.01 san.2 Aykut Güren 28 dak.11 san.3 Koray Güney 29 dak.25 san.Küçükler 11 İlâ 13 yaş)1 Tankut Güren 41 dak.05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • 17 orta okul 4 lise açılıyor [Baştarafı 1 incide] yoluna girmiştir.Tatbik ettiğimiz sistemli çalışma programlarının yakın zamanda tesiri görülecektir.Bilhassa yurdun her köşesinde yeni okullar açmak k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • Migros teşkilâtında Kadınlar Birliği de vazife alıyor [Baştarafı 1 incide] olarak vazife almış bulunuyoruz.Bu itibarla yaptığımız son idari heyeti toplantısında müştereken bir rapor hazırladık.Bu rapo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • İlmî tetkik için açlık yürüyüşü Göteborg isveç)1 A.P.11 isveçli vejetarien buradan Stokholm'e doğru 10 gün sürecek bir aylık yürüyüşüne başlamışlardır ve insanın yalnız su ile yaşıyabileceğini isbat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • 30.YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE TÜRKİYE İŞ BANKASI BİR ÇEKİLİŞTE 6000 ALTIN VERİYOR 9S9 1 KİŞİYE 3000 ALTIN Not:6000 ALTIN İKRAMİYESİ,bir buçuk milyon lira tutarındaki 1954 ikramiye plânına ilâvedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • Sıcaklar dünden itibaren hafiflemeye başladı [Baştaraf i 1 incide]sabahleyin sıcaklık 21 derece civarında bulunmuştur.Hararet öğle üzeri 30 dereceye kadar yükselmiştir.Diğer taraftan dün bilhassa Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • Ankara'da sıcaklar Ankara 1 MİLLİYET)Şehrimizde havalar son bir kaç gündenberi büsbütün ısınmaya başlamış ve bugün Ankara mevsimin en sıcak gününü yaşamıştır.Öğleyin hararet gölgede 41,güneşte 77 idi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • Amerika'da sıcaklar New York 1 AA.Amerika'nın Doğu sahillerinde ender tesadüf olunan bir sıcak dalgası hüküm sürmektedir.New York şeh rinde hararet gölgede 35.5,Washington'da 89 derecedir.18 yddanberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1954
  • Çin'de şiddetli yağmurlar yağıyor Tokyo 1 AA.Pekin Radyosunun bugün bildirdiğine göre yüz senedenberi görülmemiş şiddette yağan yağmurlar neticesinde meydana gelen seller Yangtze ve Huai nehirlerine a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.08.1954
  • sums 1 1 2 3 A 15 6 7 8 9 10 11 2 3 u 4 5 6 7 I 1 r 9 10 1-1 ¦m 11 zm SOLDAN SAĞA 1 Gömülü servet,iskambilde bir renk.2 ilmik atılan.Kaba bir kumaş-3 Tartı,Erime.4 Vazife,Beyaz ağaç.5 incinin mahfazas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1954
  • Dz.K.K.İskenderun Dz.Sa.Al.Ko.Bşk.lığından iskenderun'da bir adet L,K,M,istasyon binası kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır.Keşif bedeli 22426 lira 18 kuruş olup geçici teminatı 1683 liradır,ihalesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bask.dan As.Birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 2 adet otobüs kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 150000 yüz elli bin liradır.Geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1954
  • İst.Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan:Aşağıda cinsi,miktarları,muhammen bedeli ve ilk teminatları yazılı ihtiyaçlar,sıhhî müesseseler için ayrı ayrı ve hizalarında gösterilen gün ve sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1954
  • Bursa Vakıflar Müdürlüğünden II merkezinde kâin Yeşil,diğer adı Çelebi Sultan Camiinin onarım işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.1 Keşif hedeli 26033 lira 09 kuruş olup geçici teminatı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1954
  • Bina Yapım İşi Hânı Devlet Orman İşletmesi istanbul Müdürlüğünden 1 işletmemiz dahilinde Üsküdar bölgesi Üsküdar araba vapur iskelesi yanı mevkiinde)bir adet Bğlge Şefliği binası inşaatı işi aşağıdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1954
  • 1 KİŞİYE 3000 ALTIN Not:6000 ALTIN İKRAMİYESİ,bir buçuk milyon lira tutarındaki 1954 ikramiye plânına ilâvedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1954
  • 1st.Borsasının 31/7/1954 fiatlan 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.50-280.30 100 Liret 44.80-44.80 100 isviçre Frangı 64.03-64.03 100 Florin 3.68.40-73.68.40 100 Drahmi 9.334-9.334 100 Çekoslovak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1954
  • *k T.C.ZİRÂAT BANKASI Galata Şubesi ile Hâl Bürosunda Tasarruf mevduatı olanlar veya yeniden hesap açtıranlar için 50.000 Liralık Hususî bir ikramiye tertip edilmiştir.15 Eylül 1954 tarihinde yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1954
  • Her ikisi de bakımsızlıktan solar.Cildinize hususî bir ihtimam gösteriniz.Banyo ve lavabonuzda1 beyaz sabun yerine PURO kullanınız.Teniniz kadife gibi yumuşak,çiçek gibi taze olur.BOL KÖPÜKLÜ PURO mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1954
  • R A D Y 0 İSTANBUL 12.27 Açılı;ve program 12.30 Şarkılar Okuyan:Radife Erten 13.00 Türküler Okuyan:Selâhattin Erorhan 13.15 Şarkılar Okuyan:Mustafa Cağlar 13.45 Haberler 14.00 ispanyol sarkılan Pl.Cer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1954
  • Kapalı Zarf Usulü île Eksiltme Devlet Orman işletmesi Tavşanlı Müdürlüğünden 1 Yaptırılacak iş:işletmemizin Dereçarşamba bölgesi Dereçarşamba fabrika)Domaniç Tavşanlı şosesi 20 km.Baliköy bölgesi Bali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bask.dan As.Birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 100.000 yüz bin adet baltrap tabağı kapalı zarfla satm alınacaktır.Muhammen bedeli 17770 on y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek ve yakacak maddesi kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde izmit Kara As.Sa.AL Ko.da satm alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARACAN Yazı işlerin)fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1954
  • İstanbul Telefon Müdürlüğünden:1 Beyoğlu santral binası tevsiatı işi vahidi fiat esası üzerinden teklif alma suretiyle ihale edilecektir.2 Bu inşaata ait ihale evrakı 15 lira mukabilinde istanbul'da T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1954
  • w&m m GRiPîN İİİF KİNİNLİ W#X GRiPiN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1954
  • ŞEHİR Tiyatrosu Şehir Tiyatrosu Gülhane Parkı temsilleri BİR YAZ GECESİ RÜYASI)Komedi Yazan:Shakespeare Türkçesi:Şükrü Erden Haftada dört gün Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar Saat 21 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1954
  • v?v'.5'.S i i i I.BAŞ.DİŞ.VE SOĞUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT "nevrozînI saat ara ile günde 3 adet alınabilir J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bask.dan As.Birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 8 kalem matbaa eczaları kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 18390 on sekiz bin üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4