Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.08.1954
  • Milli ^v Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şeklinde çıkmak için gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1954
  • Kıbrıslı kaçakçılardan biri Ankara'da dün iki kaçakçı yakalandı Ankara,31 MİLLİYET)Ankara Hava Alanında Kıbrıs'a altın ve gümüş kaçırmak isteyen iki kişiden müteşekkil bir kaçakçı şebekesi yakalanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1954
  • NIAGARA KÖPRÜSÜNÜ SULAR GÖTÜRDÜ Dünyanın en meşhur şelâlesi Niagaranın önünden geçen ve genç evlilerle aşıkların buradan köpüren sulan seyrettikleri meşhur asma köprü geçenlerde çökmüş ve sular,köprü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1954
  • Radyolarda yeni programların tatbikatına bugün başlanıyor Ankara,İstanbul ve İzmir radyolarında haber neşriyatı ayrı ayrı yapılacak.Alaturka saatleri arttırılıyor Dün Ankara'dan şehrimize gel-birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1954
  • Bir Jet uçağımız düşerek parçalandı 6 bin metreden düşen uçak 8 metre toprağa gömüldü İzmir,31 MİLLİYET)Balıkesir'den verilen bir habere göre,dün gece feci bir uçak kazası olmuş ve bir jet uçağı düşer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1954
  • imzalanıyor Köprülü'nün riyasetindeki heyetimiz salı günü Yugoslavya'ya hareket ediyor Ankara,31 AA.Türkiye Yugoslavya ve Yunanistan arasında akdi takarrür etmiş bulunan Balkan İttifakının müzakeresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1954
  • Erenköy'de kanlı bir hâdise Evli bir kadınla münasebette bulunan Selçuk,sevgilisini ve bir erkeği tabanca ile yaraladı Evvelki gece Erenköyde,üç kişinin yaralanmasile neticelenen bir Hâdise olmuştur.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1954
  • Askerî atletizm müsabakaları Dünkü yarışlarda 1500 ve 5000 metreyi atletlerimiz kazandı Tilburg Hollanda)31 AP)Milletlerarası Asker!atletizm müsabakalarına bugün burada devam edilmiş ve 400 metre mani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1954
  • Taltif edilen subaylar Ankara,31 AA.MÜH Müdafaa Vekâleti Temsil Bürosundan bildirilmiştin 1954 yılında,Üçüncü Ordu birliklerinde,afağıda isimleri yazılı subaylar,vazifelerinde gösterdikleri çalışkanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1954
  • {Amerikan uçakları Yeşilköy'de Birleşik Amerika deniz ve hava ihtiyat kuvvetlerine mensup 3 uzun menzilli keşif bombardıman uçağı dün şehrimize gelmiştir.Filo Yeşilköy hava meydanında merasimle karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1954
  • Kalpazanlardan biri Emniyette Kalp para basan üç kişi yakalandı Polis,üç kişilik bir kalpazan şebekesini meydana çıkarmıştır.Celâl Atlas adında 20 yaşında Merzifonlu bir genç,iki arkadaşı ile anlaşara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1954
  • İzmir'de beyaz peynir darlığı İzmir,31 MİLLİYET)İzmir Bakkalları Derneği,«Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı'ya Açık Mektup» başlığını taşıyan bir mektup göndermişlerdir.Bu mektupta piyasada kontrollar yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1954
  • Mısırcıyı kazana sokan müşteri Küçüksu'nun mısır mevsimi dolay isiyle,çayırlardan birisinde açılan mısır sergisinde haşlanmış mısır almak isteyen Nusret admda bir genç,mısır satıcılarmdan Mahmut Sabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1954
  • Fransa,Tunus'a muhtariyet verdi Tunus,iç işlerinde tam bir serbestiye sahip oldu Tunus,31 AP)Fransa bu gün Kuzey Afrika'daki Protektorasına,iç işlerinin sevk ve idaresinde,birkaç ihtirazı kayıtla muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1954
  • Bunaltıcı sıcaklardan dün bir kişi daha öldü Günün en yüksek sıcaklığı Diyarbakır ve Urfa'da 41 derece olarak tesbit edildi Yeşilköy Meteoroloji İstasyonun-1 Balıkpazanndaki dükkânında edan alınan mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1954
  • TOPRAĞA ÇAKILAN UÇAK Amerikan Bahriyesine mensup tek motorlu bir uçak Atlanta'da iniş yaptığı sırada böyle burun üstü dikilmişse de pilota hiç bir şey olmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1954
  • HALK PARTİSİNDE HİZİPLER MÜCADELESİ ŞİDDETLENDİ Nihat Erim tarafından idare olunan hoşnutsuzlar grupu Kasım Gülek e karşı açık bir şekilde cephe aldılar Yeni teşekkül eden Genel idare Kuruluna karşı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • PAZA» SOHBİTIE* Küf üre dair Argonotlar ve Tarsus Hısım akraba Küf üre Dair:Bu hafta,hâdisat bakımından hayli yüklü CHP.Kurultayından tutun da Tarsusun seyahatine kadar çeşit çeşit vak'alar var.Kurult
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • ÜESt Pazar 1 Ağustos 1954 bum!tan 2 »İlde* »İt VAKİT VASATİ EZANİ Otincff İM »30 OH* 1220 4.54 Etindi 16.15 8.49 Akyun 1»J« 12.00 Yatn 21.1C 1.4» bulk 2.54 7.28 i J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • İtalya hükümeti Üçlü İttifak hazırlıklarını endişe ile takip etmektedir.İtalyan hükümetinin endişeleri matbuatta açıkça f örülmektedir.İtalyanın ha endişesi de Trieste ihtilâfından doğmaktadır.Buradak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • Sebze,meyva,et ve gıda mad* delerinin dünkü fiat lan Muhtelif istihsal bölgelerinden şehrimize bol miktarda sebze ve meyva gelmekte devam etmektedir.Belediye Neşriyat Müdürlüğünden bildirilen başlıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • VERAMON SCHERING gelmiş ve Eczanelere dağıtılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • 31 Temmuz çekilişinde 1000 ALTINI İstanbul'dan,Nişantaşı Emlâk Cad.Papatya Aprt.No.2 de oturan 37597 No.lu cüzdan sahibi B.Süleyman Erçakır kazandı Anlık ayında 3500 ALTIN Bu ay BAHÇELİ EV ve altın ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • Havacılar anılıyor Türk havacılık tarihinde büyük hizmetlerde bulunan havacıları anmak maksadıyle 6 ağustos gecesi Yeşilköy Hava Meydanında bir jübile yapılacaktır.Jübilede ebediyete intikal etmiş hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • Belediye kontrol teşkilâtı kâfi gelmiyor Sun'î bayat pahalılığını önlemek ve çeşitli vurgunculuklarla mücadele etmek üzere alman iktisadî kararların,henüz tam ve beklenilen tesiri göstermediği belirti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • Baldızı Maryam'i öldüren Şimşek tevkif edildi Baldızı Maryam Ekbeni,beş yerinden bıçaklıyarak Öldüren.Şir" nark Şimşek adındaki Ermeni genci,dün nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine verilmiş ve sorgusunu müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • Şoförler Cemiyetindeki tahkikat devam ediyor İstanbul Şoförler Cemiyetinin evrakının tetkikine,Savcılık ve Maliye memurları tarafından dün başlanılmıştır.Cemiyet evrakına,murakıplardan birinin 10.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • Altın fiatı düşüyor Yeni iktisadi ve mali kararların altın piyasasında yarattığı düşüklük,gün geçtikçe daha ziyade hissedilmiştir.Cumhuriyet altını bir kaç gün içinde 48.75 liraya düşmüştür.Geçen haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • Ruslar kasaplık hayvan almak istiyorlar Rusya,Türkiye'den beş milyon liralık kasaplık hayvan satın almak üzere teşebbüse geçmiştir.Et darlığına meydan vermemek için teklif dikkati* incelenmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • KISA HABERLER Milletlerarası 10 uncu Yollar Kongresi,26 eylülde şehrimizde toplanacak ve bir hafta devam edecektir.Kongre hitamında delegeler,bir hafta daha şehrimizde kalacak ve istanbul'un muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • POLİSTE Yenişehir'de Bardacık sokağında 1 numarada oturan Oaman Islakoğlu ve Hamdi Ate» adında 25 yaşlarında İki kişi.bir kadın meselesinden ötürü,bu semtte oturan Ramazan Sini adında birini dövmüşler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • Çöp imhası,mahallinde gözden geçirildi Şehir çöplerinin karada imha edilmesine devam olunmaktadır.Dün Belediye Sağlık İşleri Müdürü,Temizlik İşleri Müdürü,Hıfzıssıhha mütehassısı ve Sıhhî Murakabe Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • Caddelerde park yapan vasıtalar Son günlerde bazı hususî ve taksi arabalarının yolları ve kaldırımları park yapmak suretile işgal ettikleri görülmektedir.Belediye zabıta talimatnamesine ve trafik kaid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • İnhisarlar Başmüdürleri istanbul'da toplandı İnhisarlar Vekâletinin 29 Başmüdür ve Şube Müdürü,şehrimizde Umum Müdürün başkanlığında bir hafta müddetle toplanacaklardır.Davetlilerin hepsi dün şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • İş yapmak isiiyen yabancı firmalar Amerikan firmalarının müracaatları tetkik ediliyor Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan sonra Türkiyede iş yapmak isteyen yabancı firmaların sayısı artmaktadır.Bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • HALKIN SESİ Elektrik cereyanının kesilme sebebi Bir müddet evvel neşrettiğimiz bir şikâyet mektubuna Belediye Neşriyat Müdürlüğünden şu cevap gelmiştir:«Sayın gazetenizin 20/6/1954 tarihli nüshasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • Piyasayı konlrol için üç komisyon teşkil edildi İktisadî Tetkik,Fiat Murakabe ve Millî Korunma Bürolarından mürekkep komisyonlar faaliyete geçti istanbul'da,piyasayı kontrol etmek amaciyle kurulan 3 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • Polisler bilet satmıyacaklar Son zamanlarda,bazı balo ve müsamere biletlerinin,karakol polisleri vasıtasiyle sattırıldığı görülmüştür.Bu durumun,polis ile vatandaş arasında lâubaliliğe yol açtığı dikk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • Posta telgraf memurları gezi tertipledi İstanbul P.T.T.çiler Cemiyeti 13 Ağustos Cuma günü saat 19.30 dan sabaha kadar devam edecek bir gezinti tertip etmiştir.Gezide ayni zamanda P.T.T.men suplarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • İ/mir Fuarına iştirak için komite kuruldu İzmir Fuarına,şehrimiz firmalarının iştirakini arttırmak gayesile,Üzeyir Avunduk,Faruk Sunter ile İstanbul.Ankara ve İzmir Ticaret Odaları temsilcilerinden mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • Tarabya yangınının sebebi henüz anlaşılamadı Tarabya'da meydana gelen ve sekiz evin tamamen yanmasile neticelenen yangının tahkikatına devam edilmektedir.Yangının sebebi henüz kat'î olarak tesbit edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • Yeniden polis almıyor Orta Mektep ve Lise mezunları arasından,yeniden polis memuru alınması kararlaştırılmıştır.Namzetler,Yıldızdaki Polis Okulunda 9 ay kurs gördükten sonra ihtiyaca göre,muhtelif vil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • Bir şoförü yarahyanlar yakalandı Bir müddet önce Kartalda cür'etkârane bir hâdise olmuş» 14788 plâkalı taksinin şoförü Ali Sert,arabasını kaçırmak isteyen üç kişi tarafından bıçakla ağır surette yaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • İmdat babalarına konan reflektörler,tahrip ediliyor Boğaz sahillerindeki imdat baba* larına konan,zayıf bir ışık karşısında dahi geceleri parlayan reflektörlerin bazı kimseler tarafından kasden tahrip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • Ayakkabı imali için alınan karar Vekâlet,mukavva ve pamuk ipliği kullanılmasını yasak etti İstanbul Ayakkabı İşçileri Sendikasının müracaatını inceleyen İktisat ve Ticaret Vekâleti,34 maddelik bir niz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • öğretmenlerin dokuzuncu gezisi Kars'a yapılıyor İstanbul Öğretmenler Derneği tarafından tertip edilen gezilerin dokuzuncusu Kars Vilâyetine yapılacaktır.Bu gezide,Eskişehir,Ankara,Kayseri,Sivas,Divriğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • 300 yataklı bir verem has t ahanesi yapılıyor Devlet Demiryolları idaresi şehrimizde 300 yataklı bir verem hastahanesi inşa ettirecektir.Arsası temin olunan hastahane 7 milyon liraya çıkacaktır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • Beykoz'da bir fidanlık yandı Beykozda Paşamandıra köyündt,Değirmendere mevkiinde bir orman yangım olmuş ve 14 hektarlık fundalık bir arazi tamamile yanmıştır.Yangının,Paşa özbay.Haydar Erinç ve Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • Cemiuet GEZİ ir Istanbul Kız Uses!Mezunları Derneğinin tertip ettiği «Ada Gezisi» bugün yapılacaktır.TOPLANTI Elektrik,Gaz ve Motorlu Taşıt işçileri Sendikasının yıllık Genel Kurul toplantısı bugün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • Şehrimizde yeni açılan eczahaneler Eczanelerin tahdidini kaldıran kanunun yürürlüğe girdiği müddetten beri şehrimizin muhtelif semtlerinde yeniden 62 eczane açıl m ıştır.Halbuki kanunun neşrinden önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • FANTAZÎ Bunaltıcı sıcaklardan kurtulmanın çareleri!f«Na palım efendim,sıcak tahammül edilir gibi değil ki?Mayosu olan mayo ile,olmayan da böyle girer işte!Yazan:Ümit DENİZ Yuuu.Herife bak!Mayo giymiş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • Ege bölgesindeki sulama faaliyetleri Ege bölgesinde sulama şartları altında yapılan pamuk ziraatinde,pamuk mahsulünden fazla verim,iyi kalite ve yüksek randıman elde edebilmek için bilinmesi lüzumlu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1954
  • Öğretmenler kampı dün sona erdi Türkiye Muallimler Birliği tarafından Göztepe pansiyonlu okulunda açılmış bulunan Öğretmenler Dinlenme Kampı)nm ikinci devresi dün sona ermiştir.Kampın 3devresi de bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • iktisadi ve Ticari j Bahisler Göl balıkçılığımızın,ihracatın 3 1 azalması ve dahilde İstihlâkin dal-I ma pek mahdut miktarlara İnhisar Ş i etmesi neticesi,gün geçtikçe ehem* i miyetini kaybeylediği gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Kız kaçırmak için_otomobil çalmış Antalya 3İ MILLlVET)DÛn gece saat 1 saralarında şehrimiz doktorlarından Reşat Şerbetçi'nin kapısı önünde bulunan otomobili çalınmıştır.Yapılan tahkikat sonunda otomob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Bir kruvazör şileple çarpıştı Pinte Au Pere,Kanada)31 AP.Birleşik Amerika kruvazörü Pittsburgh ile Slaney adındaki ingiliz şilebi,St.Lawrence nehrinde sis yüzünden çarpışmışlardırilk haberlerden şilep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Don Cock el I,Kid Ma t thews'i yendi Seattle B,Amerika)31 A.P.Dünyanın 3 numaralı ağır sıklet boksörü sayılan İngiliz İmparatorlu ğu şampiyonu Don Cockell,dün gece burada yapılan bir maçta,Amerikalı H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Ayvalık D.P.İdare jfcjrctine işten el çektirildi Ayvalık 31 MİLLİYET)D.P.Genel Kurulunun gördüğü lüzum tilerine,Vilâyet idare Heyeti karariyle,ilçemiz D.P.Başkam Avni Bajkın'a,işten el çektirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Sovyet-lran münasebetleri gerginleşiyor İran'daki Rus diplomatlarının faaliyetleri birdenbire hızlandı Tahran,31 TÜRKTEL)Türkiye Pakistan Anlaşmasının imhasını müteakip,sarsıntı geçirmeğe başlayan Rus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • fil.Ridgway,"harbi kara kuvvetleri kazanır,diyor ^mm* Amerikan Ordu Kurmay Başkam,sadece düşmamn sınaî merkezlerini tahribi hedef tutan stratejiyi hatâh buluyor Harriman,31 A.A.Birleşik Amerika Ordu K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Tabancasını kurcalarken iki arkadaşını yaraladı Antalya 31 MİLLİYET)Dışkapı mahallesinde bir kahvede tabancasını karıştırmakta olan ibrahim Gardiyan adında birinin tabancasının âni olarak ateş alması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Antalyadan firar edan Yunan şilebi Hayfa'da İhtiyati haciz konan şilebin,mukavelesini yerine getirmek için kaçtığı anlaşılıyor Antalya,31 MİLLİYET)Antalya limanında İhtiyat!haciz konduğu halde kaçmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Amerika'da 1200 sivil pilot grev yapıyor Chicago 31 A.A.Amerikan Havayolları Şirketine mensup 1200 pilot,bu gece yarısından itibaren bütün Birleşik Amerika'da greve başlamışlardır.Sendika,bu greve New
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Amerikan yardım ırogramı Meclisin lücûmuna uğradı Kanun tasarısının bütünü dün de Ayan Meclisi tarafından tasdik edilmedi Washington 31 AA.Eisenhower idaresinin yabancı memleketlere 3100.000.000 dolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Anna Panker mahkemede Belgrad 31 TURKTEL)«Yugopres» Ajansının verdiği bir habere göre,Romanya'nın eski kadm Hariciye Vekili Anna Pauker,önümüzdeki ekim ayı içinde,tasfiyeye uğramış olan diğer bir çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Bunaltıcı sıcaklardan dün tir kişi daha öldü f Baştarafı 1 incide] İlk Yardım Hastahahesine götürülürken yolda ölmüştür.Bu son hâdiseyle şehrimizde sıcaklar tesiriyle ölenlerin adedi,13 çe yükselmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • italya'da kar yağıyor Bolzano 31 A.P.Kuzey italya'nın Bolzano eyaletinde dondurucu soğuklar hüküm sürmektedir.Bu sabah erken saatlerde bir çok kesimlerde ortalık don tutmuştu.Dolomite dağı vadilerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Zelzeleden yok olan bir nahiye yeniden kuruluyor AOana,M 4/WU Miais'te 22.10,19$?tarihjade,ıtse zeleden sonra Nafıa.Vekâletince nahiyenin yerinin değiştirilmesine lüzum rörülmüş ve bu hususta karar al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Taltif edilen subaylar [Baştaraf ı 1 incide] teşkil edecek derecede temayül etmiş olduklarından para mükâfatı ile taltif edilmişlerdir.Tabip Binbaşı Emin Yücel 500 lira,Piyade Binbaşısı Ekrem Kansu,Pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Bir Jet uçağımız düşerek parçalandı f Baştaraf ı 1 incide] Şehitin cenazesi bugün mahallinden getirilerek' öğleden sonra yapılan büyük bir merasimle şehitliğe defnedilmistir.Ömer Halıcı evli ve hür Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Erenköy'de kanlı bir hâdise [Baştarafi 1 incide] müddet önce Harp Akademisinden Selçuk adında bir yüzbaşı ile tanışmıştır.Kurmay namzedi yüzbaşı,koca» sı aleyhinde boşanma davası açmış bulunan genç ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Mısırcıyı kazana sokan müşteri [Baftarafı 1 incide] kavga etmiş ve Nusret,mısırcıyı ayaklarından yakalıyarak mısır kazanına daldırmıştır.Kazanda kaynıyan sularla haşlanan mısırcı,etraftan yetişenler't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • İzmir'deki orman yangım söndüriilemedi izmir 31 MİLLİYET)Bugün akşama doğru şehrimiz civarında bulunan Çatalkaya ormanlarında âni bir yangın başlamıştır.Şehrimizden de görülen bu yangın civar köylerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Millî Piyang4)'da kazanan numaralar Millî Piyangonun fevkalâde keşidesi dün Ankara'da çekilmiştir.Kazanan numaraları 'bildiriyoruz:380833 numara 200.000 lira 010976 numara 100.000 lira 20.000 lira ikr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • İran'da sellerden J9LIK Sular Tahran yakınındaki 13 köyü istilâ etti Tahran,31 AP)Başkentin takriben 160 kilometre kuzey batısına düşen 13 köy bugün sular altında kalmıştır.Feyezan yüzünden tahminen 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Çocuğunu doğduğu gece öldüren kadın bulunamadı 6 ay önce Selçuk'ta çocuğunu öldüren Gülsüm'ün cinayetini 7 yaşındaki bir çocuk ifşa etti "i İÜ izmir,81 MİLLİYET)Bir müddet evvel Selçuk Nahiyesinde vuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Radyolarda yeni programların tatbikatına bugün başlanıyor [Baştarafı 1 İncide] itibaren bazı değişiklikler yapılacaktır.Şöyleld İstanbul Radyosunun yayın saatleri 12.30 15 ve 1?w 24 arasında olmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Fransa,Tunus'a muhtariyet verdi [Baştaraf ı 1 indde] Mendes France,memlekette hüküm süren tedhiş dalgasını durdurmak İçin,yıldırım sür'ati ile yeni muhtariyet kararı vermiştir.Kabinenin kendisine verd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Halk Partisinde hizipler mücadelesi şiddetlendi [Baştarafı 1 incide] Öteki çok partili memleketlerde partili şahısların gazetelerinde sırası gelince parti idarecileri tenkit edilir.Meselâ İngilterede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Askeri atletizm müsabakaları [Baştarafı 1 incide] Belçika ordusu mensuplarından Lucien de Muynck çavuş da 800 metre düz koşuda 1 dakika 50,3 saniye ile yeni bir askeri dünya rekoru tesis etmiştir.Eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Hariciye Vekiline bu seyahatinde,Hariciye Müsteşarı Büyükelçi Muharrem Birgi,ikinci daire umum müdürü Orhan Eralp,Erkim Barbiyei Umumiye Riyaseti Harekat Başkanı Tümgeneral Salih Çofkua Husus!Kalem Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Yunan Habeş Kültür anlaşması imzalandı Atina,31 AA.Yunanistan ile Habeşistan arasında hazırlanmış olan Kültür Anlaşması bu sabah Atina'da imzalanmıştır.İki memleket Hariciye Vekilleri tarafından imzal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Mesud bir doğum TURKTEL)Ajansı sahiplerinden gazeteci arkadaşımız Necmi Erkmen ile eşi öğretmen Zeliha Erkmen'in evvelki gece Zeynep Kâmil Hastahanesi doğum kliniğinde bir erkek çocukları dünyaya gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1954
  • Kalp para basan üç kişi yakalandı [Baştaraf ı 1 incide] vücuda getirmiş ve Küçükyalıda fundalıklar arasında gizlice faaliyete geçmiştir.Bastığı paraları,arkadaşları vasıtasile piyasaya sürmeğe hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.08.1954
  • Omun Umum Müdürlüğünden:Araç Orman Muhafaza Okuluna öğrenci Alınacak 1954 1955 den yılı için Araç Orman Muhafaza Okuluna ilkokulu bitirmiş,askerliğini yapmış ve 25 yasını geçmemiş olanlar arasında yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1954
  • Tuzla Belediyesinden:1 Tuzla Belediyesince rıhtım duvarı inşaatı yaptırılacaktır.2 Bu işin keşif bedeli 12809.47 lira olup geçici teminatı 960.71 liradır.3 Eksiltme 17/8/954 Sak günü saat 15 te Tuzla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1954
  • T 1 ZİRAAT BANKASI Galata Şubesi ile Hâl Bürosunda Tasarruf mevduatı olanlar veya yeniden hesap açtıranlar için Hususî bir ikramiye tertip edilmiştir.15 Eylül IBM tarihinde yapılacak olan bu keşidede:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1954
  • ÜUUujel ı.ı 7^w.Vıimi ABONE ŞARTLARI LtKr Senelik N.42 00 Altı aylık M.MMMM.22 80 Uç aylık 12 00 Bir aylık I.50 Ecnebi memleketler* Ud adalidir.İLAN ŞARTLARİ 2 ve 3 Oncu sayfa aant 4« ffJU 4 üncü sayf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1954
  • 1st.Borsasının 31/3/1954 Hatları 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.50-280.30 100 Liret 44.80-44.80 100 isviçre Frangı 64.03-64.03 100 Florin 3.68.40-73.68.40 100 Drahmi 9.334-9.334 100 Çekoslovak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1954
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı OEIPiN KİNİNLİ 186 WKII'IN KULLANINIZ 4 saat ara ile qünde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1954
  • 1st Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 10 ton yaş üzüm 16/8/954 pazartesi saat 11 de Kemerburgaz As.Sa.AL Ko.da açık eksiltme ile satın alınacaktır.Bedeli 6500 lira,geçici teminatı 487,5 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1954
  • Bandırma C.Müddeiumumiliğinden:Bandırma mahkemelerinde açık bulunan 15 lira maaşlı zabıt kâtipliği için 4/8/954 çarşamba günü saat 10 da imtihan yapılacağından Memurin Kanununda yazdı şartları haiz ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bask.lığından Talibi bulunmayan Soğütlühan Akaryakıt Dp.ihata setleri inşaatı müteahhit namı hesabına eksiltmeye konulmuştur.Keşif tutarı 36083 lira 63 kuruştur.Geçici temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1954
  • Adana Belediyesi Başkanlığından:1 23383,03 lira keşifli ve 1753,73 lira muvakkat teminatlı park içinden geçen yolun betonlanmasınm ihalesi kapalı zarfla 17/8/954 sah günü saat 11 de belediyede yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1954
  • TIV MICCCII IKASiJitK» *so™ gg ŞÜKRÜ,BÜLENT,REHA transfer ayının kahramanları oldular Transfer rekorunu 8000 lira ile eski Vefa'lı Şükrü yaptı Sporcuların ve kulüplerin alış* veriş ayı dün öğle üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1954
  • İst.Atletizm Birincilikleri III.ve IV.kategori istanbul Atletizm Birinciliklerine dün Mit* hatpaşa Stadında bağlanmıştır.Müsabakalara bugün de aynı stadda saat 16 dan itibaren devm edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1954
  • Konya As.Sat Al.Ko.Bşk.lığından A Konya ağır bakım fabrikasının 49878—lira 82—kuruş kesif bedelli parke yol inşaatı kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.Geçici teminatı 3741—liradır.B İhalesi 17 ağustos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1954
  • Sivas As.Sat Al.Kom Bşk.lığından:Askeri ihtiyaç için Sivas teslimi 3000 ton buğday kırdırılacaktır.Kepek ciheti askeriyeye iade edildiği takdirde tahmin bedeli 112500 lira olup muvakkat teminatı 6875
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1954
  • Konya As.Sat Al.Ko.Bask.lığından A)49992 lira 72 kuruş keşif bedelli mutfak,çamaşırhane ve hamam inşaatı kapalı zarf usulfi ile yapılae aktır.Geçici teminatı 3750 liradır.B)İhalesi 17 ağustos salı gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1954
  • T.CD.D.İşletmesi Umum Müdürlüğünden:Aşağıda yazılı şartları haiz olanlardan Mühendis ve Tekniker alınacaktır.Mühendislere 25,Teknikerlere 20 lira yevmiye verilecektiristeklilerin 31.8.954 günü akşamın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1954
  • PURO KULLANIRI PURO Tuvalet Sabunu,terkibinde bulunan krem hassaları sayesinde cildi yumuşatır»,tazeleştirlr.hayranlık yaratan bir cazibe temin eder KOKULU KÖPÜKLÜ-«*eFİS PURO İ 00 de 100 saftır.vı»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1954
  • R A D Y 0 İSTANBUL 12.57 Açılış ve program.13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Nobar Tekyay,Feyzi Arslangil.13.15 Şarkılar.Okuyan:Perihan Altındağ Sözerl.Çalanlar:Hakkı Derman,Ahmet Yatman,Şükrü Tunar,Ercümen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1954
  • BULMACA I 2 3 4 5 6 7 8 9 ıo II 1 i 2 c:3 1 illi şm 4 5 1 131 UüüİHİ 6 l:H!¦9 7 1 pjj n:8 ¦1 9 İI O II SOLDAN SAĞA 1 Bir tenvir vasıtasını faaliyete getiren iki kelime)2 Saklama söyle İki kelime)S Hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1954
  • Akdeniz Kupası Yarışları DOM SABAH "LİDO" yüzme havuzunda yapıldı Büyüklerde Yüzme ihtisas,Ortalarda Beykoz,Bayanlarda Moda Spor birinci oldu Akdeniz Kupası yüzme yarışları,dün sabah Lido yüzme havuzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1954
  • Zonguldak Valiliğinden:1 Yapılacak iş:Zonguldak Cezaevinde yapılacak tadilât çamaşırlık ve mutfak tesisatı olup açık eksiltmeye konmuştur.2 işin keşif bedeli:17736 lira 94 kuruş olup geçici teminatı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1954
  • ŞEHİR Tiyatrosu Şehir Tiyatrosu Gülhane Parkı temsilleri BİR YAZ GECESİ BUY ASI)Komedi Yazan:Shakespeare Türkçesi:Şükrü Erden Haftada dört gün Perşembe.Cuma,Cumartesi.Pazar Saat 21 de 4823235353232348
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARA-CAN Tazı islerini fiilen İdare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIBTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4