Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.07.1954
  • Bugün şehrimizde hava,sabahleyin puslu ve bulutlu,sonraları açık geçecek,hava sıcaklığı değişmiyecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1954
  • Sun'î ekmek sıkıntısı giderildi Alınan ciddî tedbirler derhal tesirini gösterdi Fırıncıların şehrin muhtelif semtlerinde yaratmağa muvaffak olduğu sun'î ekmek buhranı,alman ciddî tedbirler sonunda haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1954
  • Yeni mahsûl şekerin ilk partisi dün Âlpullu'dan şehrimize geldi 250 tonluk parti derhal bakkallara tevzi edildi.Şehrin normal şeker istihlâkinde azalma görüldü Yeni mahsul şekerin ilk partisi,bir kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1954
  • Irak Başvekili istifa elliyor Bağdat 26 AP.Irak Parlâmentosunun açılışı münasebetiyle bugün bir demeç veren Kral Faysal,hâlen izinli olarak Türkiye'de bulunan Başbakan £1 Omeri'nin yakında istifa edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1954
  • HALK PARTİSİ KURULTAYI DON ANKARA'DA TOPLANDI Uzun bir açış nutku söyleyen İsmet İnönü,son çıkan kanunlardan şikayet ederek "Vatan müdafaasında siyasî partilerin işbirliğini temin etmeye bakmalıyız" d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1954
  • Yurtdışı seyahatleri kısmen tahdit eden karar kaldırıldı Yeni bir iş'ara kadar her isteyen vatandaşa eskisi gibi,döviz permisi aranmaksızın pasaport verilecek Yabancı memleketlere yapılan döviz kaçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1954
  • İnönü,nutkunu okurken inönü'nün nutku Ankara 26 MİLLİYET)Cunıhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü,bugün Kurultayı açış nutkuna üyeleri selâmlıyarak başlamıştır.Genel Başkan derhal seçim mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1954
  • Generalliğe terfi edecek Albaylar Genelkurmay Başkanı,terfi edecek olan Albayları bizzat imtihan edecek Ankara,26 MİLLİYET)Genel Kurmay Başkanı Nurettin Baransel son terefî listeleri münasebetiyle ord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1954
  • Dün 753 hacı namzedi gitti Denizcilik Bankasının hac seferine tahsis edilen Çorum yolcu gemisi dün saat 13.30 da Cidde'ye hareket etmiştir.Vapurda 753 yolcu bulunmaktadır.Gemi,İzmir yolcularını da ald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1954
  • Başvekil Adnan Menderes,Maliye Vekili Hasan Polatkan ve İşletmeler Vekili Fethi Çelikbaş Vilâyette Kâr Hadleri Kararnamesinin tatbik şekli kontrol ediliyor Ticaret Vekili dün Bölge Müfettişleri ile gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1954
  • DÜNYA GÜZELİ Bu yıl Amerika'da Long Beadtı'de yapılan ve 76 güzelin katıldığı dünya güzellik kraliçeliği müsabakasını 21 yaşındaki Amerikan güzeli Miriam Stevenson,kazanmıştır.Resimde kraliçelik tacın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1954
  • Tarsus'a haciz konduğu yolunda şayialar çıktı Haberi veren ajansın muhabiri,turistlerden 20 sinin gemiye dönmeyerek Amerika'da kaldığını da iddia ediyor Dün gece,yerli bir ajans New York muhabirine at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1954
  • Bakırköy cinayeti sanıkları tevkif edildi Bakırköy'e bağlı Habibler köyünde işlenen fecî cinayetin tahkikatına devam edilmektedir.Hâdiseye el koyan Müddeiumumi Yardımcısı Mutahhar Temiz,taş ocağı sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • XV inci Devlet Resim Sergisi İstanbul Belediyesi Şehir galerisinde tertib edilen Devlet Resim ve Heykel Serpileninin on beşincisinin açılış merasiminde bulunduk.Merasimden sonra sergiyi ziyaret ettim.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • Cemiyet TOPLANTI Türk Kültür Ocakları Genel Merkezi tarafından yarın saat 14 de Gazeteciler Cemiyeti Merkezinde bir basın toplantısı tertip edilmiştir,KONGRE tir istanbul Şoförler Cemiyetinin senelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • f went un «İkada Sah 27 Temmuz 1954 RUMÎ 1 an u ronmox VAKİT VASATÎ EZANİ Güne« «ı 8.2© Otla 12.20 4.49 Ifcind!16.17 8.46 Aksam wjı UM YaUı 21.24 1J2 Inuftlc 246 7.1S V.I ı J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • Zürich'te intişar eden «Neue Zurcher Zeitung» gazetesinde memleketimizle ilgili mühim bir makale intişar etmiştir.Bu yazıyı,ehemmiyetine binaen sülunlarunıza naklediyoruz.Türkiye Başvekili Adnan Mende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • Havayollarında 12 uçak çalışıyor Gelecek ay içinde tekrar normal seferler başlıyor Devlet Hava Yollarına ait bazı uçakların revizyona tâbi tutulmaları neticesi,hava seferlerinde yapılan kısıntılar önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • Denizcilik Bankası kömürden şikâyet ediyor Denizcilik Bankası Şehir Hatları vapurlarındaki gecikmenin,bankaya tahsis olunan maden kömürünün kalorisizliğinden ileri geldiğini,dün resmen açıklamış ve ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • Amerika'ya giden ormancılar Orman Başmüdürlüğünden aldığımız malûmata göre,Avrupa İktisadî İşbirliği teşkilâtının yardım fonundan Ziraat Vekâletine ayrılan tahsislerden istifade edilerek Orman Umum Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • Ahlâksız öğretmenin duruşması gizli yapılıyor İki ay önce Tuna dershanesinde bir vak'a olmuş,Özden Nur Kattanoğlu adında 19 yaşmda bir kız,dershane sahibi öğretmen Adnan Tuna tarafından kirletilmişti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • 1954 ikramiye plânında MNOtf LİRA TUTARINDA İKRAMİYE Türkiye Bankası paranızın.istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • HALKIN SES!Denizcilik Bankası idaresinden şikâyet İsim ve adresi bizce mahfuz bir okuyucumuz,Denzcilik Bankası şehirlerarası bilet servisindeki lâubalilikten şikâyet etmekte ve şu hâdiseyi yazmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • Orman Fakültesi talebelerinin stajları İstanbul Üniversitesi Orman Fakülteleri talebeleri meslekî stajla» rını yapmak üzere şehrimizden ayrılmışlardır.Öğrenciler Düzce,Dursunbey ve Ayancık Orman İşlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • Gıda maddelerinin fiatları düşüyor Şehrimize bol miktarda meyva ve sebze gelmektedir.Başlıca sebzelerin fiatlarmda ehemmiyetli düşüklük mevcuttur.Belediye Neşriyat Müdürlüğünden öğrenildiğine göre,mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • Bulgaristan'a keten tohumu ihraç ediliyor Bulgaristan'a ahdî takasla keten tohumu ihracı etrafında temaslar yapılmaktadır,istanbul Hububat,Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ihracatçıları Birliği üyeleri,temm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • İstediği parayı alamayınca yaraladı Dün sabah istiklâl caddesinde kanlı bir hâdise olmuştur.Ayaspaşada Cami sokağmda 29/2 numarada oturan Hasan Avni Atay admda yaşlı bir emekli,saat on sıralarında Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • KISA HABERLER ı saa?•ir istanbul Öğretmenler Derneği tarafından tertip edilen gezilerin 6 ne ısı ve istanbul Maarif Müdürlüğü tarafından tertip edilen endüstri gezilerinin birincisi,bugün yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • POLİSTE ir Üsküdar'da Aşçıhamm sokağında 31 numaralı evde evvelki gece.yapılmakta olan düğünde,Abdülkerim Keş,Hıdır Keş.Mehmet Ali Keş ve Abdülkadir Keş adındaki kardeşlerle davetlilerden Ziya Dinçer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • Amerikan sivil havacılık heyeti geldi Türk Hava Kurumunun davetlisi olarak memleketimizi ziyaret etmekte bulunan Amerikan Sivil Havacılık Teşkilâtına mensup 8 kişilik heyet dün Ankara'dan şehrimize ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • Deri fabrikaları şikâyet edildi Ayakkabıcılar,derilerin çürük olduğunu açıkladılar İstanbul Ayakkabı İmâlcileri İşveren Sendikasının yıllık kongresi dün saat 10 da Eminönü Öğrenci lokalinde toplanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • İzciler,planör kampına iştirak ediyorlar istanbul II izci Kurulunun Pendik Karataş kampının 2 nci dev» resinde de 1 inci devrede olduğu gibi izciler,Türk Hava Kurumu planör kampına iştirak edeceklerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • Esrarlı bir ölüm Müddeiumumilik esrarlı bir ölüm hâdisesine elkoymuştur.Ahmet Yıldız adında biri,dün sabaha karşı başından yaralı olarak,henüz hüviyeti tesbit edilmeyen üç kişi tarafından Cerrahpaşa H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • RÖPORTAJ Evvelâ imtihan,ondan sonra İstanbul Radyosu!Ablasının elini tutan,haminnesinin eteğine takılan yaşındaki kızlar da soluğu Radyoevinde almış Yazan:Ümit DENİZ 12-131 J İmtihan kapısı dendiği za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • Vali Gökay dün Kanada'ya gitti Vali ve Belediye Reis Vekili Prof.Gökay dün sabah saat,9.20 de uçakla Amsterdam'a hareket etmiştir.Prof.Gökay senelik mezuniyetini geçirmek için çıktığı bu seyahatte,Kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • Yol inşaatı Yalova Çınarcık Yukarı Kocadere,Akbaba Iltsiak Poyraz ve Tuzla iltisak yolları inşaatı 16 ağustos pazartesi günü saat 11 de Belediye Daimî Encümeni tarafından ihale edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • Milletlerarası Kadınlar Birliği konferansı Milletlerarası Kadınlar Birliğinin Danimarka kadmlar cemiyeti ile müştereken tertip etmiş olduğu konferansa Türkiye Kadınlar Birliği de iştirak edecektir.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • Belediye bir blok apartunan daha yaptırıyor Belediye Atatürk Bulvarında bir blok apartunan daha inşa ettirmeğe karar vermiştir.Altında dükkânı olan apartunan,1.543.928 lira keşif bedeli üzerinden ihal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • Belediye Sağlık Müdürlüğünün faaliyeti Belediye Başhekimlikleri ve Belediye Sağlık işleri Müdürlüğü Sıhhî Murakabe Şubesi tabibleri tarafından haziran ayı içinde 4144 dükkân teftiş edilmiş,5499 vatand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1954
  • Belediye Reis Muavinleri vaziie taksimi yaptılar Sular,Elektrik,Darülaceze,Konservatuar,Şehir Tiyatrosu işleri Sedat Erkoğlu'na verildi Belediyenin 954 bütçesine göre,sayısı dörde çıkardan Belediye re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • Tunus'ta suikastlar davam ediyor Tunus 26 A.A.Bizerte as* ker!limanı civarmda El Alia'da dün akşam bir posta müvezzii meçhul kimseler tarafından makineli tüfek ateşiyle öldürülmüştür.Katiller kaçmağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • Bir genel ev sehibi adliyede öldürüldü Gaziantep 26 MİLLİYET)Bu sabah saat 8.30 da mahkemede duruşmasını takibe gelen genelev patronlarından Ayşe Tembel,adliye karidorunda duruşma sırasını beklerken,G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ TÜRKİYE BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • Harriman,New York Valiliğine aday New York 26 AA.Karşılıklı Güvenlik Servisleri sabık müdürü M.Averell Harriman,dün televizyonda yaptığı bir konuşmada,Demokrat Parti tarafından kendisine müracaat edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • İspanyol Hava Komutanı,TOrk ordusuna hayran Munich 26 TURKTEL)ispanyol Hava Kuvvetleri Komutanı General Francisco Longoria,refakatinde yüksek rütbeli beş ispanyol hava subayı bulunduğu halde Almanya'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • Görülmemiş bir intihar şekli tfi Havre 26 AA.43 yaşında Eugene Leroux adında bir belediye memuru kendisini otomobilin direksiyonuna sıkıca bağlıyarak arabayı denize sürmüştür.Kalb hastalığına müptelâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • Muammer Baykan asaleten tâyin olundu Haber aldığımıza göre,Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne vekâleten tâyin edilmiş bulunan Muammer Baykan'ın bu vazifeye asaleten tâyini yüksek tasdikten çıkmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • Yurt dışı seyahatleri kısmen tahdit eden karar kaldırıldı [Baştarafı 1 incide] Yalnız cumartesi günü tatbik edilen bu karar,dün sabah yeni bir emirle tatbikattan kaldırılmıştır.Bu emre göre,yeni bir i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • Va İllimi 111111111111111111111111111111 mı ilintilimin/Ticarî ve iktisadî Bahisler ğ On be;günde sirkülâsiyondan 32 i E milyon lira çekildiği,Merkez Ban-ğ kası bültenlerinden anlaşılmaktadır.Bu haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • Sun'!ekmek sıkıntısı giderildi [Baştaraf i 1 incide] imâl etmiyen bazı fırınlar dün bütün gün ekmek çıkartmışlardır.Buna rağmen bir kısmı semtlerde,bu meyanda Tepebaşı,Kasımpaşa,Kurtuluş,Şehremini ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • Bakırköy cinayeti sanıkları tevkif edildi [Baştarafı 1 incide] Rahmi Ayhan'ın taş ocağında çalışan sanıklar,hâdiseyle hiç bir ilgileri bulunmadığını söylemişlerse de,hâkim,mevcut delilleri dikkate ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • inönü'nün nutku [Baştarafı 1 incide] daha ispat etmiştir» demiştir,inönü,bundan sonra iktidarın,C.H.Pnin seçim mücadelesini beğenmediğini söyliyerek,«Herkes takdirinde serbesttir.Amma insaf ile düşünm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • Emniyet kadrosunda yeni nakil ve tâyinler Ankara 26 A.A.Samsun Emniyet Amiri Ahmet Nuri Özkan'ın Ceyhan,Mudanya Emniyet Amiri Zeki Şahin'in Kocaeli,Ceyhan Emniyet Amiri Celâl Erkan'ın Çarşamba,inegöl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • Resmî cevap hazırlanıyor Londra,26 AA.Yetkili kaynaklardan bildirildiğine göre Sovyet notasma resmî cevap İngiltere,Fransa,Birleşik Amerika arasında istişarelerden sonra hazırlanacaktır.Londra siyasî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • ingiliz Kabinesi Sovyet teklifini redde karar verdi Rus notasına verilecek resmî cevap,üç devlet arasında görüşülüyor Londra,26 AP)İngiliz Kabinesi,bugün Başvekil Churchill in riyasetinde toplanmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • İran Türkiye'den askerî garanti talep ediyor Teminat verildiği takdirde İran,Sovyetlerin önleyici tedbirlerine rağmen Türk Pakistan ittifakına iştirak edecek Tahran,26 TURKTEL)Türk m Pakistan anlaşmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • Amerikalılar iki Kızıl Çin uçağını denize düşürdüler İngiliz yolcu uçağının kazazedelerini arayan Amerikalılar,kızılların hücumuna uğradı Washington,26 AP)Amerikan hariciyesi bugün B.Amerika donanması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • Almanya'da kaza yapan şoförler teşhir ediliyor Berlin 26 TURKTEL)Alman polisi,gitgide artmakta olan otomobil kazalarını önlemek için çeşitli tedbirler almaktadır.Son alman tedbirlerden biri de,hafif k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • Radyosunu parçalayan köylü Yalova 26 TURKTEL)Çınarcık'ta garip bir hâdise cereyan etmiş ve bir köylü «Palavra Kutusu» adını verdiği pilli bir radyosunu parçalamıştır.Her sabah hava raporunu dinleyen v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • Tibet'te tellerden İki bin kişi öldü Yeni Delhi 26 A.P.Güney Doğu Tibet'te geçen hafta başlıyan feyezanlar bir felâket halini almıştır.O havalide Namçüng nehri taşmış ve sular bir ticaret merkezi olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • Tarsus'a haciz konduğu yolunda şayialar çıktı [Baştarafı 1 incide] şirket tarafından çıkarılmışsa d* gemi,alâkadarların vaktinde müdahalesi neticesinde yoluna devam edebilmiştir.Aynı haberde,Tarsusla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • Halk Partisi Kurultayı dün Ankara'da toplandı [Baştarafı 1 incide] soruyor ve hüsnü kabulde bulunuyordu.Bu hali görenler buna,«Kasım Gülek'in alışılmış Kurultay metodu» adını veriyorlardı.Sinemanın ho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • Devlet Vekili Gaziantep'te Gaziantep 26 MİLLİYET)Çukurova'da bir tetkik seyahatine çık* mı* olan Devlet Vekili Osman Kapani bugün saat 13 te beraberin» deki zevatla birlikte şehrimize gelmiştir.Osman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • Kâr Hadleri Kararnamesi [Baştarafı 1 incide] edecek tedbirler alınmıştır.Piyasada her türlü fiat temevvüçlerini önlemek için yapılacak teftişlerin daha faydalı olması imkânları araştırılmaktadır.Vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • Fahiş fiatla mal satışı İzmir Fuarında teshir olunmak üzere hükümetçe tahsis olunan malların İstanbul piyasasmda fahiş fiatla satışa arzedildiği hususunda,dün şehrimizde ilgili makamlara bildirilen bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1954
  • İşletmeler Vekili,Başvekile izahat verdi Zonguldak kömür havzasında incelemeler yaptıktan sonra şehrimize gelen işletmeler Vekili Fethi Çelikbaş,dün Sümerbank istanbul Müdürlüğünde tetkiklerine devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • Macarlar bir dünya rekoru tesis ettiler Budapeşte 26 S.HA.Macaristan'da yapılan atletizm müsabakalarında 3 X 880 yarda bayrak yarışında yeni dünya rekoru kırılmıştır.3 X 880 yarda koşan Bacskai,Oros v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • Cohen Songkitrat boks maçı Paris 26 SUA.13ünya horoz sıklet boks şampiyonluğu unvanı için Fransız boksörü Robert Cohen,Siyam'lı boksör Chamreon Songkitrat ile 19 eylülde Bangkok'ta karşılaşacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • TüHiYE Ekrem Koçak:Belgradın tek muvaffak adamı Balkan rekordmeni EKREM KOÇAK Belgrad'daki Balkan müsabakalarının tek muvaffak Türk atleti Ekrem Koçak olmuştur.Diğer şöhretlerimiz kendilerinden beklen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • Magli,Verona'ya transfer etti Roma 26 S.H.A.italyan futbol takımı Fiorentina'nın meşhur oyuncusu Magli,Verona futbol takımına geçmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • Brezilyalılar Macarlardan özür dileyecekler Rio de Janeiro'da intişar eden «O Globo» gazetesinde yayınlanan bir habere göre,Brezilya Spor Konfederasyonu,Dünya Futbol Şampiyonasında,Macaristan Brezilya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • ABONE ŞARTLARI Lr Kr Senelik 42 00 Altı aylık.22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN ŞARTLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant 4 T.L.4 üncü sayfa sant.2.50 T.Lilânlardan mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • Sahip ve Başmuharriri A.N.KARA-CAN Yazı islerini fiilen idare eden Mea'ul Müdür:Faruk DEMIKTA8 Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • 25U$u$tû4»t 1 Katun 12EV if5Moâka&t Türkiye İŞ Bankası paranızın.istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • AĞRILARINA KARŞI GRİPİN faydalıdır GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • istanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından Mehmet Yezdan Berk Mükâfata:1950 senesinden itibaren 3 senede bir verilmek üzere 1000,liralık bir Mehmet Yezdan Berk)mükâfatı tesis edilmiştir.Bu mükâfat Kalb ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • Sivas As.Sat.Al.Kom Bşk.lığından:Askeri ihtiyaç için Sivas teslimi 3000 ton buğday kırdırılacaktır.Kepek ciheti askeriyeye iade edildiği takdirde tahntin bedeli 112500 lira olup muvakkat teminatı 6875
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • Deniz Astsubay Hazırlama Oria Okulu Kumandanlığından:1 Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulunun tahsil süresi 1954 1955 ders yılından ve yalnız birinci sınıfından itibaren 4)yıldır.2 Yalnız L ve İL sını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • İst.Borsasının 26/7/1954 Hatları Esham ve Kambiyo Açılış Kapanış Sterling 7.34-7.84 Dolar 280.50-280.30 Fransız Frangı.0.80-0.80 isviçre Frangı 64.03-64.03 Belçika Frangı 5.60-5.60 İsveç Kr.54.12.50-4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • Türk atletizmi,Belgrat'tan ilerisi için ders almalıdır Yola çıkarken rakiplerimizden ileri durumda olduğumuzu söyleyenler mağlûbiyetimizi nasıl izah edecekler?Geçen sene de Atinada yapılan yarışmalard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • Almanyanm hâlen en şöhretli üç siması:Antrenör Herberger,Sağaçık Rahn,kaptan F.Walter.Bir Alman futbol meraklısı muzaffer Alman takımının kaptanmı görmek için 500 km.lik yol yürümeyi göze almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • Futbol,devası olmayan bir hastalıktır!Bir Alman,Fritz Walter'i görmek için 500 km.yürüdü Munich 26 TURKTEL)Bir Alman futbol hastası,Alman milli takımı kaptanı Fritz Walter'i tebrik etmek üzere dün 500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • Van As.Sat Al.Kom.Bşk.lığından:Aşağıda cins,miktar,fiat,tutan,geçici teminatı,ihale sekli,tarihi ve saati yazılı sığır ve koyun eti satm alınacaktır.Evsaf ve şartlan her gün komisyonda görülebilir.Tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • Van As.Sat Al.Kom.Bşk.lığından:Askeriyenin ihtiyacı için aşağıda cins,miktar,tahminî fiatı,tutan,G.Teminatı,ihale sekli,gün ve saati yazılı kuru ot ve saman satın alınacaktır.Evsaf ve şartlar her gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN:Hükümetçe alman son karar gereğince eczahane adedi çoğalmıştır.Bu durum muvacehesinde nöbetçi eczahanelerin de adedi fazlalaştığı gözönünde bulundurularak 6301 sayılı Öğle Dinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Kom.Bşk.lığından Askeri ihtiyaç Hn Sivas'ta teslim 12000 kilo koyun eti alınacaktır.Muhammen bedeli 36000 lira olup muvakkat teminatı 2700 liradır.İhalesi 4 ağustos 954 çarşamba gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • Pazarlıkla Ambalaj Sandığı Satışı)İstanbul Defterdarlığından:Muhammen bedeli Teminatı Lira Krş.Lira Krş.1400 00 105 00 Hasköy 64 No.lu gümrük anbarı ile Tophane Gümrüğü anbarında bulunan 14 adet 4,60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • 1st Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat Hânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek ve yakacak maddesi kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde izmit Kara As.Sa.AL Ko.da satm alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • ŞEHİR Tiyatrosu Şehir Tiyatrosu Gülhane Parkı temsilleri BIB YAZ GECESİ RÜYASI)Komedi Yazan:Shakespeare Hirkçesi:Şükrü Erden Haftada dört gün Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar Saat 21 de 23482348480200024
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği PL)13.30 Şarkılar Şükran Özer 14.00 Küçük öğle konseri Pl.14.20 Şarkılar Güzin Siper 14.45 Danny Kayeden eğlenceli şarkılar 15.00 Kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • S3nsnz3 1 2 3456789 10 11 SOLDAN SAĞA 1 Gemi işleten kimse,Bahçe duvarı.2 itaat,Mihnet.3 Orta Anadolu'da bir şehir.4 Eski bir Türk silâhı,Tohumu zehirli bir bitki.5 Narin kanatlı bir hayvan.6 Unsur.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığından:Fakültemiz teşkilâtı için 5 harici,100 dahilî hatlı bir telefon santralı kapalı zarf usulü ile satan alınacaktır.Muhammen bedeli 24.500 lira,geçici t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1954
  • Konya As Sat.Al.Ko.Bşk.lığından As.ihtiyaç için 65.000 kilo kuru fasulya kapah zarf usulü ile satm alınacaktır.Muhammen fiatı beher kilosu 80 kuruş,geçici teminatı 3850 liradır.b İhale 2 ağustos 954 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4