Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.07.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1954
  • Hacı adaylariyle birlikte Hicaza giden Kızılay ekibi Hacı kafileleri dün yola çıktı Bir kısım hacı namzetlerinin üzerinde kaçak para çıktı Hacca gitmek üzere şehrimizde toplanan hacı namzetlerinin ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1954
  • Amerikan korosu geldi $xSL?yet dün sabah saat 3.30 da uçakla şehrimize gelmiştir.Miss İva Dee Hiatfın başkanlığındaki heyet,saat 11 de Vilâyete gelerek Vali Gökayı ziyaret etmif ve bu arada şehirde ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1954
  • ZfiVnPÜ KâVTlİl COCUklSri fay***® Kâmil Hastahanesinde doğan çocukları,anneleriyle birlikte naillll yuoumail bir araya toplamak maksadiyle dün hastahane binasında «Zeynep Kâmil Çocuk bayramı» adiyle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1954
  • W* DördOzler 5 yaşında izmir'in meşhur dördüz kardeşleri bugün beşinci yaşlarına basacaklardır.Resim,sıhhatleri gayet iyi olan dördüzler,Dr.Behçet Uz Çocuk Hastahanesinin bahçesinde iken alınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1954
  • Başvekil,dün Gölcük'e gitii NATO tatbikat karargâhını ziyaret eden Menderes» manevra hakkında izahat aldı Gölcük,23 AA.t Başvekil Adnan Menderes,beraberinde Ankara Valisi ve Belediye Reis Vekili Kemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1954
  • Yedinci Türk-Dil Kurultayı sona erdi Dünkü toplantıda Yönetim Kurulunun fahrî,fiili vazifelerdekilerin ise maaşlı çalışması kararlaştı Ankara,23 MİLLİYET)Türk Dili Kurultayı bugün de çalışmalarına Dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1954
  • Ordu terfi Listesi 17 Generalin emekliye şevki,70 Albayın da Generalliğe yükselmesi bekleniyor Ankara,23 MİLLİYET)Ordu terfi listesi üzerindeki hazırlıklar devam etmektedir.Milî Savunma Vekâleti perso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1954
  • Lütfi Güneri Ahmet Üstünle barıştı Ses san'atkârı Lütfi Güneri ile Ahmet Üstün arasında cereyan eden hâdise dün adliyeye intikal etmiştir.Lütfi Güneri'yi Beyoğlunda Osmanlı sokağında tornavida ile göğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1954
  • 7 yaşında bir çocuk annesini öldürdü-Diyarbakır,23 MİLLİYET)Bismil kazasının Silvan nahiyesine bağlı Mezre köyünde 7 yaşında Hüseyin admda bir gocuk babasının silâhiyle oynarken,silâh ateş almış ve ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1954
  • VERGİ VE DÖVİZ KAÇAKÇILIĞINI ÖNLEYECEK YENİ TEDBİRLER Şehrimizde yapılan toplantılarda kaçakçılığa manî olmak için malî polis teşkilatının kurulması kabul edildi Merkez Bankasında da banka mümessiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1954
  • Hükümet,ekmek meselesini kökünden hallediyor Alınan ciddî tedbirler hakkında izahat veren Ticaret Vekili,ekmeğin tiatına zam yapma yoluna gidilmiyeceğini bildirdi Şehrin muhtelif semtlerinde suni olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1954
  • Esnaf için yeni kredi rı aranıyor Sıtkı Yırcah,dün Esnaf Odasında yaptığı toplantıda,Muamele ve Esnaf Vergileri hakkında izahat verdi Şehrimizde bulunan İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcah.Hükümetç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • 10 Temmuz 1324 Dün,bundan tam 46 sene evvel «İ'lân-ı-Hürriyet» namı altında vukubulan inkilâbm yıldönümüydü.Bu inkilâb hakikatte Meşrûtiyetin ikinci defa olarak ilânıdır.Sultan İkinci Abdülhâmidin 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • KISA HABERLER İr Milletlerarası Avrupa Göçmen ve vlülteciler Meselelerini Araştırma Dermeğinin 4 üncü kongresi 15 Eylül 1954 arihinde Istanbulda yapılacaktır.Kon-reye takriben 200 delege iştirak ede-e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • üedikpaşa Ortaokulunda öğrenciler için kurslar açıldı Gedikpaşa Ortaokulu gerek büünlemeye kalmış öğrencileri yeiştirmek ve gerek bilgilerini ileretmek isteyen öğrencilere faydalı •labilmek üzere okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • HİCRÎ 1373 23 Znicada Cumartesi 24 Temmnz 1954 RUMÎ 1370 11 Temmuz VAKİT VASATİ EZANİ GÜnes 4.49 9.15 Öğle 12.20 4.46 Tklndi 16.17 8.44 Aksam 19.33 12.00 Yatsı 2128 1.53 imsak 2.41 7.07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • YABANCI BASINDAN Avrupa ve Orta-Doğu BASINDAN a ve Orta-Doğu I Türkiye ile Pakistan arasında imzalanan andlaşma,Orta Doğu savunması için esaslı bir adım teşkil etmiş ve dört I büyüklerin dikkatinin,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • ıı—ıi—p»~ı İNCELEMELER J Fuhuşla mücadelede elde edilen neticeler 953 yılından sonra şehrimizde randevuculuk faaliyetinin gözle görülür derecede azaldığı bildirilmektedir İstanbul'daki randevu evleri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • İstanbul Belediyesine imtihanla İktisat Murakıbı almıyor Günden güne artan iş hacmini karşılayabilmek üzı ve piyasayı daha muntazam ve sürekli olarak takip edebilmek için istanbul Belediyesine 25 ikti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Sıhhat Vekâleti Anesteziyoloji mütehassısı celbediyor Öğrendiğimize göre,son senelerde tababet şubeleri arasmda çok ehemmiyet kazanmış olan anesteziyoloji,yani ameliyat esnasında hastaya acı duyurmama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Muzaffer Akün Belediye İktisat Müdürü oldu İstanbul Belediyesinin yeni bütçesinin tasdikinden sonra,daire müdürleri,arasmda yapılan değişiklik devam etmektedir.Bu cümleden olarak Belediye iktisat Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Sular az akıyor Şehirde muhtelif semtlerde hissedilen su sıkıntısı,daha da artmış ve yeniden bir kısım mıntıkalarda susuzluk tehlikesi başgöstermiştir.Bu meyanda,Beyoğlu semtinde sular ancak gündüzler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • HALKIM SESİ Susuz bir çeşme i(^ğ Topkapı Beyazıt Ağa mahallesinde Kalaycı Ali sokağında oturan bir okuyucumuz yazıyor:«Muhitimizin hemen,hemen yegâne çeşmesi Kalaycı Ali sokağındadır.Fakat bu öyle bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Yeni şeker satışları pazartesi günü başlıyor Alpullu ve Adapazarı «eker fabrikaları 22 temmuz perşembe gününden itibaren kampanyaya başlamış bulunmaktadırlar.Alpullu şeker fabrikası,İstanbul'un Beyoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • 4 NATO sergisi bugün Kadıköy'de açılıyor Taksim gezisinde altı günden beri saym halkımızın ziyaretine açılmış olan NATO sulh yolu sergisi alâka ile karşılanmış ve sergi bu müddet içerisinde 120 bin ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • WAY toplantısına iştirak edecek delegeler belli oldu Ağustos ayının ortalarında Singapur'da toplanacak olan VAY Bey nelmilel Gençlik Teşkilâtı toplantısına Türkiye'yi temsilen gidecek olan delegeler s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Harice tahsile gidecek talebelere döviz tahsisi Ankara 23 MİLLİYET)Alâkalı makamlar yabancı memleketlere kendi paralariyle tahsile gideceklerin müracaatlarını tetkik etmektedir.Bunlardan yabancı ünive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Çocuk doğurduktan sonra öldü Galatada Eski Parmakkapı sokağında 25 numarada oturan Samiye Taş adında 25 yaşında bir kadın,dün evinde kendi kendine bir çocuk dünyaya getirmiş ve biraz sonra fenalaşmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • POLİSTE r Hasan Akçanlı adında birini öldürlekten sanık olarak 4 üncü Ağır Ceza lahkemesinde yargılanan komiser muvini Muammer Akalın evvelki günkü uruşması sırasında şahit Olünpla'nın 0 sene evvel bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • ladyo programını Islah Konisyonu şehrimizde çahşıyor Radyo programlarının İslahı nevzuunda bir müddet evvel An-ara'da teşkil edilen tâli komisyon,•alışmalarına dünden itibaren şenimizde başlamıştır.İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Burgaz Camii açıldı Burgaz Adasında halkın ve Belediyenin yardımı ile vücude getirilen camiin ibadete açılması münasebetiyle dün saat 12 de bir merasim yapılmıştıristanbul Valisi,Adalar Kaymakamı,Şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Bakırköy cinayeti aydınlanamıyor Müddeiumumilik tahkikatı başka taraftan derinleştiriyor Bakırköy cinayetinin tahkikatına devam edilmektedir.Durumları şüpheli görülerek ne zarete altına alınan Ahmet A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Kalb krizinden öldü Mal almak üzere Adapazarın* dan,karısı ile birlikte şehrimize gelen Salih Uraz adında bir tacir,dün Asirefendi caddesi üzerindeki Alyanak hanında,eşi kendisini hanın kapısında bekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Feridun Cemal şehrimizde Eski Amerika Büyük Elçimiz Feridun Cemal Erkin,bu sabahki ekspresle Ankara'dan şehrimize gelmiştir.Eski Büyük Elçi şehrimizde bir müddet kalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Şehirde sıima paraziti tamamen imha edildi Sıtma Savaş Bölgesi Başkanı,etrafında Son günlerde şehrimizde sıcak havalara muvazi olarak artan karasineklerin imha faaliyetine hız verilmiştir.Bilhassa,şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Terfi eden ilkokul öğretmenleri 4598 sayılı-kanun,gereğince aşağıda adlan yazılı yirmi ilk okul öğretmeni 31 temmuzdan itibaren muteber olmak üzere Maarif Vekâletince terfi ettirilmişlerdir.Mevlânakap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Tekstil Sendikasının çıkardığı iki iş ihtilâfı neticelendi Kuruçeşme Tekstil Sanayi Limited Şirketi ile Tekstil Sendikası arasında çıkmış bulunan toplu iş ihtilâfı dün II Hakem Kurulunda işçiler lehin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Dün limanımıza 215 turist geldi Panama bandıralı Mediterien yolcu gemisi bu sabah 215 turisti hâmil olarak şehrimize gelmiştir.Gemi limanımızda bir kaç gün kalacaktır.Gemi ile gelen tursitler bugün şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Panayakapulu'da yapılacak dinî tören İzmir,23 MİLLİYET)Meryem Ananın Efeste göğe çıkması yortusunu tesis etmek maksadile 16 Ağustosta Panayakopulu'da muhteşem bir âyin yapılacaktır.Bu maksatla girişil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Gençlik siyasetle uğraşmak istiyor Bu münasebetle Federasyon bir beyanname neşretti Şehrimizde münteşir bir sabah gazetesinin Ankara mahreçli bir haberinde «Üniversiteli gençlerin siyasetle uğraşmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Gençlik Teşkilâtı İdare Heyetinde vazife taksimi yapıldı ni idare Heyeti üyeleri toplanarak aralarında vazife taksimi yapmışlardır.Yapılan iş bölümünde Genel Başkanlığa Yüksek Mühendis Altan Göle,ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Et ve Balık Kurumu Müdürünün tetkikleri Şehrimizde inşa edilecek olan Et Kombinaları için yer tâyin etmek ve Kuruma ait bazı meseleler üzerinde tetkikler yapmak üzere Et ve Balık Kurumu Umum Müdürü Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Meyva ve sebze fiatlarımn dünkü durumu "Şehrimize günleıde bol miktarda sebze ve meyva gelmeğe de* vam etmektedir.Fiatlarda dün de umumi bir düşüş mevcuttur.Dün şeftali toptan kilosu 25-70,perakende 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Memleket içi gezilerinden ilki bugün başlıyor Maarif Müdürlüğü tarafından tertip edilen memleket içi gezilerinin 1 incisi bugün bağlıyacaktır.Geziye 42 Bağdatlı,9 Hamburglu ve 20 Türk öğretmeni iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Romenler,Ticaret Odası Reisiyle konuştular Bir Romen ticaret heyeti,dün Ticaret Odası idare Heyeti Reisi Sait İbrahim Esi ile görüşmüştür.Konuşmada Romanya'dan ithal olunacak yeni kereste partileri ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • »ümerbank dışarıdan pamuklu ithal ediyor Sümerbank,hariçten 10 milyon» uk pamuklu mensucat ithaline kaar vermiştir.Bunların halka daha ıcuz fiatla tevzi edilebileceği satılmaktadır.Bu münasebetle 4 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Sağlık sigortası kuruluyor Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve-âleti yurdun umumî sağlığı ile Igili olmak üzere on senelik bir ırogram hazırlamış bulunmaktadır.Mütalâaları almmak üzere diğer Vekâletlere gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Üç Bulgar mülteci İstanbul'a getirildi Türk Bulgar hududunu geçerek memleketimize iltica eden üç Bulgar,şehrimize getirilmiştirisimleri açıklanmıyan Bulgarların durumu,siyasî polisçe tahkik edilmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Çöpçü kadrosu kadınlarla takviye ediliyor Şehrin temizliği ile alâkalı olarak yeniden bazı tedbirler alınmış ve bu mevzudaki kontroller skılaştırümıştı.r Bu arada,Temizlik işleri Müdürlüğü kadrosunun,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Deri ihracatımızın duraklaması sebebi anlaşıldı Batı Almanya'ya yurdumuzdan ihraç edilen ham deri sevkiyatı,yapılan'bir şikâyet üzerine durdurulmuştur.Batı Almanya ilgili makamlarından yapılan şikâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Polis jipi bir kaza yaptı Dün bir polis jipi,Beyoğlunda bir kaza yapmıştır.Zeki Güneş'in idaresindeki 35069 plâkalı polis jipi,süratle istiklâl caddesinden Tünere doğru gider» ken Hami Mihenkli adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • m İkramiye plânında MİLYON URA TUTARINDA İKRAMİYE TÜRKİYE İL BANKASI paranızın.İstikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • SEBGIt 15 inci Devlet Resim ve Heykel Sergisi,bugün saat 16 da Belediye Galerisinde Maarif Vekili Celâl Yardımcı tarafından açılacaktır.SUNNE* DUGUNU:ir Kadıköy Kızılay Cemiyeti tarafından tertip edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Tanınmış bir edip vefat etti Ankara 23 MİLLİYET)Şimal Türklerinin tanınmış ediplerinden Avaz Isaki Midilli,77 yaşında olduğu halde,şehrimizde vefat etmiştir.Bütün hayatı boyunca,Türk millî kurtuluş ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • t*vJ »ivj*»i»i lit'/**»i«f Şehrimize gelen turist,öğrenciler Türkiye Mill!Talebe Federasyonu Turizm Müdürlüğünün hazırladığı program gereğince bugün şehrimize 67 kişilik Amerikan Smith College,Koro he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • Devlet Resim ve Heykel sergisi bugün açılıyor Devlet Resim ve Heykel Sergisi bugün istanbul Belediyesi tarafından Beyoğlıında İpek sinemasmda tesis edilen «Şehir Galerisinde Maarif Vekili Celâl Yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1954
  • İki yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli görüldü Amcası ismail Gündoğan tarafından Haydarpaşa Numune Hastahanesine kaldırılan Fatma adında 2 yaşmda bir kız çocuğu,dün hastahanede ölmüştür.Ölümü şüpheli gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • If ızıl Çin'in,Birleşmiş Milletlere kabulü meselesi İngiltere'de iki büyük siyasî partiyi kendi bünyeleri dahilinde büyük ihtilaflara sevk etmektedir.İşçi Partisinde hükümetin siyasetini tasvip edenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Ticarî maksatla kullanılacak atom enerjisi Washington 23 AJP.Ayan Meclisi dün,Atom Enerjisi Komisyonuna ve diğer bazı hükümet dairelerine,ticarî maksatlarda kullanmağa kâfi derecede enerji istihsali i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı QWPiN KİNİNLİ fS6 GRİPİN KULLANINIZ 4 saat ara ile qiinde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Yunan güzeli,en iyi arkadaş seçildi Long Beach,23 AP)Dünya Güzellik Kraliçesi müsabakasına iştirak eden güzelleri her yıl kendi aralarından seçtikleri en arkadaş canlı ve sevimli kıza,«Arkadaşlık Mükâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Güney Doğu Asya konferansı toplanıyor Washington 23 A.P.Birleşik Amerika ve ingiltere,Güney Doğu Asya'da 1 eylüle kadar komünizme karşı bir ittifak kurmak için milletlerarası bir konferans* toplamak h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ TÜRKİYE ^L BANKASI paranızın-istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Uzak Doğu'daki Rus şilepleri Singapur,23 AP)Milliyetçi Çin ablokasını yarıp Komünist Çin'e ait Dairen limanına gitmeyi uzun müddetten beri tasarlayan Sovyet Astrakan şilebi sessizce Singapur limanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Polonezköyü cinayeti Elbiselerinde kan lekesi bulunan iki kişi nezaret altına alındı Beykozda Polonez köyünde oturan 63 yaşında Polonya tab'alı Emil Dohado adında biri,evvelki sabah evinin önünde ölü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Fernandel,Türkiye'yi ziyaret edecek Paris 23 TURKTEL)Mısır'lı sanatkâr Samiye Cema lile bir komedi filmi çevirmiş olan meşhur Fransız film sanatkârı Femandel'in eylül ayında Mısır,Türkiye ve Yunanista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Yüzde yüz ölümden kurtuldu New York 23 TURKTEL)Amerikan paraşütçü gruplarından birine mensup iki asker,talim atlayışları esnasında görülmemiş bir kaza geçirmişlerdir.Birinci paraşütçü kendisini uçakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Hükümet ekmek meselesini hâllediyor [Baştarafı 1 incide] ranına,kendilerinin sebebiyet verdiğini itiraf edivermislerdin Unlu Mamuller Sanatkârları Derneği başkanı Abdullah Özaydın dün şöyle demiştir:F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Ruslar,Kore için yeni bir konferans teklif ettiler Yayınlanan tebliğde konferansın toplanma yeri ve tarihi belirtilmiyor Moskova,23 AP)Sovyet hükümeti bu sabah resmen,Korenin birleştirilmesi için yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Avrupa'nın ilk anti atomik binası inşa ediliyor Berlin 23 TURKTEL)Berlin* in Amerikan bölgesinde,önümüzdeki günlerde,Avrupa'nın ilk anti atomik binasının inşasına başlanacaktır.Mesken için inşa edilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Vergi ve döviz kaçakçılığım önliyecek yeni tedbirler [Baştarafı 1 incide] tâbi bulunacaktır.Bazı kimselerin,talebe grupları araşma talebe evsafına sahip olmadıkları halde katıldıkları yolundaki şikâye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Üçlü Balkan Paktı İstişare Meclisi Ankara,23 TÜRKTEL)Üçlü Balkan İstişare Meclisinin kurulması yolunda,burada hazırlıklara başlanmıştır.Büyük Millet Meclisi azalarından müteşekkil bir komisyon,yakında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Bir Amerikan hava heyeti Ankara'ya geldi Ankara 23 AA.Milletlerarası havacı gençlerin mübadelesi gereğince,Birleşik Amerika'nın Sivil Hava izci Teşkilâtından Albay Donald Speirs'in başkanlığında sekiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Akdeniz tatbikatı dün sona erdi Gölcük,23 AA.Dört günden beri Akdeniz'de cereyan etmekte olan Medflex NATO deniz tatbikatı bugün sona ermiştir.Bugüne kadar tatbikata iştirak eden Türk,Amerikan,Fransız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Hindistan'da bir Portekiz müstemlekesini milliyetçiler işgal etti Bombay 23 AJ\Hindistan'ın batı sahillerinde bir Portekiz müstemlekesi olan Goa'nın bir kısmuu teşkil eden Daman bölgesindeki Dadra köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • «Tımarhane Hüseyin» in üstünde esrar çıktı İzmir,23 MİLLİYET)Tımarhane namı ile maruf Hüseyin isminde bir sabıkalı,bugün bir kilo esrarla birlikte yakalanmıştır.Torba içinde ele geçirilen esrarın kına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Galatasaray Atina'da 1 O mağlûp oldu Atina 23 AA.istanbul Galatasaray takımiyle Panatinaikos takımı arasında bu gece Atina'da yapılan futbol maçını Yunanlılar 1-0 kazanmışlardır.Panatinaikos'un golü b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Yedinci Türk-Dil Kurultayı sona erdi [Baştarafı 1 incide] dirmişlerdir.Öğleye kadar devam eden müzakereler sonunda bir müddetten beri faaliyette bulunan İstanbul temsilciliğinin ilgasına,Yönetim Kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Almanya'nın hükümranlığı Washington,23 AP)Dışişleri Vekili John Foster Dulles,dün Ayan Meclisi Dışişleri Komisyonu azaları ile,Fransa Avrupa Müdafaa Andlaşmasını tasdik etmese dahi,Batı Almanya'ya hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Bir İngiliz yolcu uçağı denize düştü Çin denizine düşen uçağın yolcularından 11 i kurtarıldı Hong Kong 23 A.P.Skymastes tipinde bir İngiliz yolcu uçağı bugün 4 motorundan biri tutuşmuş olduğu halde ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Kanserden dakikada altmış kişi ölüyor Brezilya'da toplanan beynelm rinin ameliyatla teda\Sao Paulo,Brezilya)23 AP)Milletlerarası 6 cı Kanser kongresi bugün burada toplanmıştır.Konferansa demirperdenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Mendes France Millî Meclise izahat verdi Başvekil,anlaşmanın zalimane olduğunu,fakat Fransa'yı kâbustan kurtardığını söyledi Paris,23 AP)Başbakan Mendes-Frances millî meclise,Cenevrede müzakere ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Diyarbakır'da av malzemesi karaborsaya düştü Diyarbakır 23 MİLLİYET)Şehrimizde inşaat ve av malzemesi karaborsaya düşmüş bulunmaktadır.Bilhassa ileri bir avcılığa sahip olan memleketimizde fiatlar iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Topçu talimi sırasında beş asker öldü Trente italya)23 A.A.Tren te civarında Levico mevkiindeki atış sahasında yapılan topçu talimleri esnasında bir havan topunun infilâkı neticesinde 5 asker ölmüş,6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Vietnam müdafaa komitesinin beyannamesi Hanoi,23 A.A.Kuzey Vietnam müdafaa komitesi halka hitaben yayınladığı bir beyannamede ne Vietnam hükümetinin ne de müdafaa komitesinin mütareke hükümleri ile ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Kral Faruk,Oburlar Cemiyetine girdi Paris 23 TURKTEL)Eski Mısır Kralı Faruk «Fransız Oburlar Cemiyeti» âzalığına kabul edilmiştir.Cemiyet,bu münasebetle 1 agustos pazar günü fevkalâde bir ziyafet tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Kore değiştirme birliğimizin son kafilesi yurda dönüyor Inchon 23 A.P.Kore'de Birleşmiş Milletler saflarında çarpışmış olan 4 üncü Türk tugayına mensup 2500 kadar asker bugün yurtlarına dönmek üzere b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Lütfi Güneri Ahmet Üstünle barıştı [Baştarafı 1 incide] san'atkârları Sulh Hukuk Mahkemesi salonuna jalınmış ve sorguya çekilmişlerdir.Bu arada Lütfi Güneri,dâvasından vazgeçtiğini mahkemeye bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Bu sefer de bir Alman kızı Müslüman oldu izmir 23 MİLLİYET)Şehrimizde aşk yüzünden bir hafta içinde İkinci bir din değiştirme hâdisesi daha olmuştur.Bir Alman kızı,uzun zamandanberi sevdiği Türk genci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Başvekil,dün Gölcök'e gitti [Baştaraf ı 1 incide] Müteakiben Başvekil,beraberinde Millî Müdafaa VekiU Ethem Menderes,Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Orgeneral Nurettin Baransel ve Deniz Kuvvetleri Kuman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Bir sinema artistinin oğlu hırsızlık yaptı Hollywood,23 TÜRKTEL)Tanınmış film aktörlerinden Robinson'un 21 yaşındaki oğlu Edward,tevkif edilmiştir.Edward Robinson,ağır bir cisimle bir şoförün kafasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Hacı kafileleri dün yola çıktı [Baştarafı 1 incide] bir muayeneye tabi tutulmuı ve bunlardan bir kısmının üzerinde izinsiz götürmeğe çalıştıkları bir miktar para çıkmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Ordu terfi listesi [Baştarafı 1 incide J Nurettin Baranselin önümüzdeki hafta içinde şehrimize avdetinden sonra terfi listesi taslağı üzerinde son çalışmalara başlanacaktır.Yüksek Şûranın ve Millî Sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Esnaf için yeni kredi imkânları aranıyor [Baştarafı 1 incide] Yeni ticarî kararnamelerde esnafı ilgilendiren kısımlara dair Vekil tarafından verilen izahat sırasında,Halk Bankası Umum Müdür Vekili ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Hatay'ın Anavatana ilhakı yıldönümü Antakya,23 A.A.Hatay'ın anavatana ilhakının 16 ncı yıldönümü,bugün vilâyetin her tarafind a yapılan törenlerle coşkun bir şekilde kutlanmıştır.Son işgal kuvvetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Kazablanka limanında tedhiş hareketleri Kazablanka,23 TÜRKTEL)Dün Kazablanka limanında,bu ayın dördüncü yangını çıkmıştır.Fransız aleyhtarı Faslılar tarafından çıkarılan bu yangın,güçlükle söndürülmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1954
  • Tunus'la dahili harp tehlikesi başgösierdi Subaylar tarafından idare edildikleri anlaşılan tedhişçiler,Fransız asker!ve jandarma birliklerile çarpışmaya başladılar Madrid,23 TÜRKTEL)Tunus'tan alınan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.07.1954
  • Kısa Spor Haberleri Dedeağaç atletleri şehrimize geliyor İstanbul,23 AA.Geçen sene başlanılmış olup her sene yapılmasına karar verilen istanbul Dedeağaç genç atletizm takımları karşılaşması 7/8 ağusto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1954
  • Kürekçilerimiz geliyorlar Almanyada muvaffakiyetli müsabaklar çıkaran İstanbul temsilî kürek takımı yarın gece saat 20.30 da Bir Pan-Amerikan uçağile şehrimize avdet edecektir.Flösheim enternasyonal k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1954
  • RAD Y İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Şarkılar Zeki Müren Özel Pl.13.45 Cumartesi konseri Pl.14.10 Dans müziği Pl.14.30 Saz eserleri 14.50 Haftanın programı 15.00 Şarkılar MuaUâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1954
  • 1st.Borsasının 23.7.1954 fiatları Esham ve Kambiyo Acılı?Kapanış Sterling 7.34-7.84 Dolar 280.50-280.30 Fransız Frangı.0.80-0.80 isviçre Frangı 64.03-64.03 Belçika Frangı.5.60-5.60 isveç Kr.54.12.50-4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1954
  • Diyarbakır Vakıflar Müdürlüğünden Vakfı N'eVi Vakıf No.su Ada Parsel Mitran Pıtns ö Petrus as Ev 24i 382 27 efendi veledi Şemun diğer adı Süryani Katolik fukara çorbahanesi Satış bedeli Teminatı Mahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1954
  • Sahip ve Ba«muharrlrl A.N.KARA* CAN Yazı tilerini ttilen İdam eden Meful Müdür:firak DOIIBVA8 Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1954
  • ^mm^-m Rugby'de futbol gibi binlerce seyirciyi stadyumlara çeken bir spordur.Yukarda resmini gördüğünüz Avustralyalı Orisi Davai yeni parlamış bir rugby oyuncusudur.Muntazam ve atletik vücudu ile idea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1954
  • it Dâhi olmak için iyi Berlin'de 80 bin kişi önünde dünya şampiyonlarına hitabeden Alman Reisicumhuru böyle dedi Batı Berlin,23 TÜRKTEL)Almanya Cumhurreisi Profesör Theodor Heuss,Dünya Futbol Kupasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlanları Kapalı zarfla 50 ton domates,10 ton yeşil dolmalık biber,10 ton yeşil sivri biber ve 10 ton hıyar 29/7/1954 Perşembe saat 15 da Kütahya As.Sa.Al.Ko.d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1954
  • istanbul Sular idaresinden:25/7/954 pazar günü saat 8.30 ile 17 arasında Çırpıcı Çörekçi çayırı terfi istasyonu cereyanının kesileceği Efekttik idaresince bildirilmiştir.Bu sebepten mezkûr günde saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1954
  • 50 Ton Yulaf Satın Alınacaktır.İNANU SIĞIR ISLAH İSTASYONU MD.LÜĞÜNDEN Cinsi Miktarı Muhammen Kilo Gnu.Fİaü Tatarı Kuruş_Ura fL-Yeni yıl mahsulü yulaf 50000 000 24 12000 00 Kurumumuz damıyım hayvanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1954
  • i.T.ü.Teknik Okulu Müdürlüğünden:1.Eksiltmeye konulan iş:I.T.U.Teknik Okulunun tâdil ve tamiri.2.Keşif bedeli:826.826,87 T.L.3.Eksiltme 2/8/1954 Pazartesi günü saat 16.00 da istanbul Teknik Üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1954
  • iliı baskefbolcu Güney Ülı men tekrar Modaspora döndü!M^_Bir kaç gün evvel büyük gürültülerle Kadıköyspor'a transfer olan Güney'in,kulübüne dönüşü bir sürpriz oldu Bir kaç gün evvel Modaspordan Kadıkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1954
  • BULMACA IO II v ıo II m ffiH îyjyüj I:j:h:M t:¦ı.i ŞMas mm ijj!yay Pil İİİL I:www;yc MlİİİÎ mm i:ittiftfl* Ma ü SOLDAN SAĞA 1 Fakire para veren.2 Gözleri elâ olan.S Tersi bir rüzgâr.4 Musanın bastonu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1954
  • 4 t Turhan Göker solda)geçen sene yapılan 800 metrenin deparında görülüyor.Transfer ateşi şimdide millî atletleri sardı!Kasım ayında başlıyacak olan atletlerin transferinde birçok sürprizlerin olacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1954
  • Kadıköysporlu genç basketbolcular Beşiktaşta Kadıköysporlu basketbolculardan Etkü Arpacı,Nedim Gürcan,Alpar Dilemre,Atay Şevketlioğlu toplu olarak Beşiktaşa geçmektedirler.Beşiktaş bu suretle basketbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4