Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.07.1954
  • Emekliye sevkedilen emniyet mensupları ve öğretmenler Yeni kanuna göre 65 yaşım dolduran memurların emekliye şevki işi kısım kısım tamamlamyor Yeni Emeklilik Kanunu gereğince İstanbul Emniyet Teşkilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1954
  • Sabaha karşı ay tutuldu Bugün sabaha karşı kısmi bir ay tutulması olmuş ve memleketin her tarafından görülmüştür.Kandilli Rasathanesinden verilen malûmata göre,ay gece yarısını bir,saat 9,4 dakika geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1954
  • Londra Asfaltı İstanbu ve Londra arasında inşa edilmesine karar verilen asfalt yolun inşaatına dünden itibaren başlanmıştır.35 metre genişliğinde ve sahile muvazi olarak yapılmasına karar verilen yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1954
  • Nuh'un gemisini ariyan heyet Ağrı'ya çıkıyor Doğu Beyazıt,15 AA.Nuh' un gemisini aramak üzere bugün Üsteğmen Şahap Güler refakatinde Amerikalı John ilçemize gelmiş ve Kaymakam Ethem Bayram ile birlikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1954
  • Dünya güzellik müsabakaları Amerika'da yapılacak müsabakaya katılacak olan güzeller,zekâlariyle de dikkati çektiler New-York,15 AP)Dünyanın en güzel 13 kızı,bugün New-York lu birçok erkeği şaşkın bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1954
  • Şeker darlığı hafifledi Yeni kampanyaya ait şekerler ayın 23 ünde satılmaya başlayacak Şehrimizde seker darlığı nispeten hafiflemiş bulunmaktadır.Bu arada Vilâyet tarafından Kaymakamlıklara yapılan gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1954
  • ORTA DOĞUDAKİ ELCİLERİMİZ DÜN ŞEHRİMİZDE TOPLANDI Florya Deniz Köşkünde Reisicumhur Celal Bayar'ın riyasetinde yapılan içtima dört saatten fazla devam etti Başvekilin de bulunduğu toplantıda Orta Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1954
  • Aşk uğruna Yahudi olan genç kız İzmir,15 MİLLİYET)Şehrimizde iki sene evvel başhyan bir aşk macerası enteresan bir şekilde nihayetlenmiştir.19 yaşında genç ve güzel bir kız olan Mevlüde,iki sene önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1954
  • tr üçlü Paktın gecikme sebebi Siyasî çevreler,paktın imzasından önce NATO'nun tasvibinin beklendiğini ileri sürüyorlar Ankara,15 Milliyet)Üdü Ittifakm Hariciye Nazırlarının parafe ve imza tarihini 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1954
  • Mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET,önümüzdeki günlerde yepyeni bir şekilde çıkmak üzere giriştiği hazırlıkları tamamlamak üzeredir.Haberde doğrulusu,yazıda kaliteyi,resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1954
  • Emirgan Korusundaki tarihî Penbe Köşk dün sabah yandı İtfaiyenin gayretine rağmen ateşi söndürmek mümkün olamadı.Yangın sırasında Bahçeler Müdürü de yaralandı V Emlrgândaki tarihî Pembe köşk,dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1954
  • Samiye Boynubiikük hâdiseyi anlatırken Eroin satan 2 kadın yakalandı Samiye ve Havva'nın Hafız Osman'dan aldıkları esrarları sattığı tesbit edildi Emniyet Kaçakçılık Masası Memurları,mensuplarından ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1954
  • İzmirde 600 deniz işçisi dün greve teşebbüs etti Zam isteyen işçilerin yaptığı greve Vilâyet derhal vaziyed etti ve 24 amele tevkif edildi İzmir,15 MİLLİYET)İzmir grev ilân etmişlerdir.Sabahın erliman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1954
  • Bıyıklarım muhafaza altına aldırdı Eskişehir,15 Türktel)İssiz güçsüz takımından ve sabıkalılardan Hüsamettin ile Bahri,para tedariki için Sakarya caddesinde kahveci Şahap Görk'e giderek arzularını yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1954
  • Güreşçilerimiz Yugoslavyada Nuri Hoca ve Yaşar Doğu,«Greko-Romen stilde yapacağımız müsabakaları kazanacağız» diyorlar Greko-Romen Mili!Güreş takımımız dün sabah saat 10 da uçakla Belgrad'a hareket et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • 1 Emirgân Kasrı ULUNAY istanbul en güzel âbidelerin* den birini daha kaybetti.Emirgân Kasn da yandı,kül oldu.Nasıl oldu?Neden oldu?Yangının hangi sebeble çıktığını anlamak üzere Adliye ve j zabıta har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Vnahtan bulunamadığı için binada keşif yapılamadı Maçka'daki eski italyan Sefareinin Konservatuar binası olarak âdil edilmesi düşünülmektedir.Bu naksatla ilgililerden teşekkül eden îr keşif heyeti,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • HİCRÎ Cuma RUMİ 1373 16 1379 ts Temmuz 3 £ttk*de 1954 Tenunaz VAKİT vasat!EZANİ Gunes 4.42 9.02 Ofl« 12.20 4.40 Xktadi tt.lt 839 Akşam 19.39 1230 j y«uı 2136 ist Irnsâi:2.29 «30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Başvekil Adnan Menderes,geçen ay Washington'u ziyaret etti.Başvekil buradan ayrıldığı zaman,Eisenhower idaresinin önümüzdeki sene içinde Türkiye'ye yapacağı 200 milyon dolarlık asker!yardım vaadini al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Cemiqet TOPLANTILAR Plastiktiler Cemiyetinin senelik kongresi,20 temmuz salı günü saat 14.30 da Dördüncü Vakıf Hanında,Tlcaret Odası salonunda yapılacaktır.Türkiye MUU Gençlik teşkilâtının senelik kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • SİYASİ BAHİSLER)Cenevre konferansında ikinci saiha açıldı Üç hafta devam eden ilk toplantıda hiçbir netice alınma-İ dığına göre bu defa da kati bir sonuca varılacağı şüphelidirJ daha realist bir harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • İspanya Büyük Elçisi Valiyi ziyaret etti Emekliye ayrılması dolayısiyle memleketimizden hareket etmek üzere bulunan ispanya'nın Ankara Büyük Elçisi Ekselans Fiskoviç dün saat 10 da Vilâyette istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Ordu maliye ve hesap kursunun ikinci dönemi Ordu maliye ve hesap kursunun ikinci dönemi dün saat 9 da Harbiye'de Orduevinde törenle açılmıştır.Ördü Kurnmyfeaşkam Tümgeneral Hüseyin Ataman'ın kısa bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Amerikan Yardım İdaresinin Elektrik Müşaviri geliyor Hâlen Paris'te bulunan Amerikanın Detroit Elektrik Şirketi idare Meclisi Başkanı Walker Cisler,bnümüzdeki günlerde şehrimize gelecek ve doğruca Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Lübnanlı bir talebe grupu geldi Lübnanlı 27 öğrenci ve 5 profesörden müteşekkil 32 kişilik bir grup,dün sabah ekspresle şehrimize gelmiş ve maarif memurlarından Arif Ulkü'nün mihmandarlığında Ayasofya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Döviz kaçakçıları Savcılığa teslim ediliyor Geniş ölçüde döviz kaçakçılığı yaptıkları tesbit edilen ve cürmü meşhud halinde yakalanan Selanik Bankasının Muamelât Şefi Castello Cristedori ile suç ortağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Toprak Mahsulleri Ofisi 80 mavna satın alacak Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğü,muhtelif hariç firmalara 80 adet mavna sipariş etmeğe karar vermiştir.Bu kararı nazarı itibara alan İstanbul Liman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • HALKIN SESİ Denizcilik Bankasının dikkatine.Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Vapurlarda üst güvertelerde lüks koltuklar,bir çok kimselerin müşteki olduğu bir husustur.Zira burada mevcut yağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Muhtelif şehirlerde sabit kamplar kuruluyor Türkiye Kızılay Gençlik Teşkilâtının âza sayısı 650.000 i buldu Türkiye Kızılay Gençlik Kurumu Başkanı Ankara Mebusu Necmi İnanç,kendisi ile görüşen Anadolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Makine Fakültesinden mezun olanlar Teknik Üniversite Makine Fakültesinde imtihan neticeleri belli olmuştur.Yapılan istatistiklere göre,bu yıl uçak inşa bölümünden 23,gemi inşa bölümünden 1 ve makine ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Bakırköy'deki tecavüz hâdisesinin duruşmasına başlanıyor Bakırköy'de Cevizlik mevkiinde Naime Aydemir adında,evli bir kadına zorla tecavüz eden Ahmet Demirci,Mustafa Sarıkaya ve Meh met Akçal adındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • İnşaat esnasında sokaklar işgal edilmeyecek Şehrin muhtelif yerlerinde yapılan inşaat dolayısiyle cadde ve sokakların işgal edildiği görülmektedir.Son Kaymakamlar toplantısında alman karara göre,ilgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • POLİSTE Orhan Erenoğlu adında 18 yaşın» la bir amele.Üsküdar'a bağlı Alemlağ köyünde.«Maltepe 158 plâkalı amyona odun yüklerken,ayağı kaynı?ve büyük bir kütüğün altında kaarak feci şekilde ölmüştür.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • İnşaat malzemesi fiatlan yükseliyor inşaat malzemesi darlığı yüzünden bilhassa son zamanlarda inşaat sahiplerinin müşkül durumda kaldığı ileri sürülmektedir.Bellibaşlı inşaat malzemesinden demir,çinko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Denizcilik Sergisindeki Türk pavyonu beğeniliyor Bir müddet evvel Napoli'de açılmış bulunan Milletlerarası Denizcilik Sergisi)nde Denizcilik Bankası pavyonu büyük bir alâka çekmektedir.Bilhassa maketl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Gümrük ve İnhisarlar Vekili İstanbul'a ^eldi Gümrük ve inhisarlar Vekili Emin Kalafat dün sabhaki ekspresle Ankara'dan istanbul'a gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Tamamlanan radyo telefon şebekesi 1955 yılında İstanbul'la Anka* ra arasında 12 kanallı bir sistem daha kuruluyor Yurdumuzda her gün artmakta olan haberleşme ihtiyaçlarını kısa zamanda karşılayabilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • KISA HABERLER İr Dış piyasalardan gelen haberlerden ğrerüldiğine göre,Rusya'nın alıcı ivemleketlere Fob 27 dolardan krom eklif etmesi,krom fiatlarımn büyük nikyasta düşmesine sebep olmakta» i ir.Bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Anası,kocasının kızma zulmettiğini iddia etti SHitanahmette,Akbıyık mevkiiniç Bayram Fırını sokağında 12 sanlı evde oturan 45 yaslarında Nuiye Çubuk adında bir kadın Müdîeiumumiliğe müracaat ederek 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Askerî Veterinerlerin diploma töreni Ankara 15 A.A.1953 1954 ders yılındaki staj devresini ikmal ederek ordu saflarına katılan 13 stajyer Veteriner Teğmene bugün saat 10 da Askeri Veteriner Okulunda ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Eskişehir şilebinin vinci,bir amelenin ölümüne sebep oldu izmit 15 MİLLİYET)izmit iskelesinde bulunan Eskişehir şilebinden diğer bir vapura krom yüklenmekte iken,vince bağlı bir krom kazanı,yükleme iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Sağlık Vekili şehrimizde tetkikler yapıyor Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili Dr.Behcet Uz,14 Temmuzda Ankaradan Kızılcahamam,Gerede,Bolu,Hendek,Düzce ve Sakarya Vilâyeti,Adapazarı ve izmit merkezlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Migros teşkilâtı faaliyete geçiyor Statüyü tetkik için gelecek hafta Ziraat Bankasında toplantılar başlıyor Şehrimizde kurulacak Türk-Migros Teşkilâtının hazırlıkları tamamlanmak üzeredir.Teşkilâtın t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Kredili ithalâtla alâkalı iddialar Piyasada mevcut ham madde buhranının önlenebilmesini temin gayesiyle iktisat ve Ticaret Vekâleti tarafından kredili ithalâta müsaade verilmesi hususunun akisleri hâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Kauçuk ithali için alâkalılara emir geldi iktisat ve Ticaret Vekâleti tarafın dan verilen 3.00.750 bin liralık kredili kauçuk ithal tahsisi emri şehrimiz Sanayi Odası ve Merkez Bankasına gelmiş bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Bîr şahıs,banyo için girdiği Sakarya nehrinde boğuldu Eskişehir,15 TÜRKTEL)Şehrimize gelmekte olan Çankırı plâkalı kamyonet,Kavuncu köprüsünde mola verdiği sırada,şiddetli sıcaklara tahammül edemeyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Abant'daki kamp bugün açılıyor Millî Türk Talebe Birliği Kızılay in Abant'da müştereken açacakları kamp bugünden itibaren faaliyete geçecektir.Kampın ilk devresine iştirak eden 150 genç,dün sabah saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Harekâtı şüpheli görülen biri tevkif edildi Şehirde,bilhassa sayfiye mahallerinde serseri bir vaziyette dolaşan ve bir takım şüpheli hareketlerde bulunan Hasan Sert adında biri,zabıtaca yaaklanarak mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Iran havacılık heyeti gitti Bir kaç gündenberi şehrimizde bulunan Iran Hava Harp Akademisi heyeti dün şehirde bir gezinti yaptıktan sonra saat 16 da uçakla iran'a müteveccihen şehrimizden ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • İbadet Yerlerini Tamir Derneği memurları mahkemede Eski eserleri ve ibadet yerlerini tamir ettirme Derneğinin Genel Başkanı Kenan Üstey ile idare heyetinden Hidayet Çiğdemal ve Hüsnü Topuz,Derneğe ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Talebe Federasyonu İdare Heyeti kararlar aldı Türkiye Millî Talebe Federasyonu idare Heyeti dün de Federasyon binasında bir toplantı yapmıştır.Toplantıda yüksek okullar dâvasına temas edilerek,üssü mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Almanya'dan 14 profesör geliyor 20 Temmuz 1954 günü Almanyadan memleketimizi ziyaret etmek ve Öğretim sistemleri üzerinde tetkiklerde bulunmak üzere 7 si erkek,7 si kadın.14 Profesör gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Tekel maddelerinin satışları devamlı olarak artıyor Tekel maddeleri satışlarında geçen yıla nazaran mühim gelişmeler müşahede edilmektedir.Bu arada,verilen malûmata göre,1953 mali yılı başından hazira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Jöpçü sayısı azaldı ye Temizlik işleri Müdürlüğünün çöpçü kadroları son günlerde bir hayli zayıflamıştır,ilgililer durumun hasat mevsiminden ileri geldiğini ve kadrodaki amelelerden ekserisini köylüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1954
  • Hindistan'ın Ankara Büyük Elçisi Ankara 15 AA.Haber aldığımıza göre,Hindistan hükümeti,bir müddettenberi boş bulunan Ankara Büyük Elçiliğine Ekselans Sundar Narain Haksar'ı tâyine karar vermiştir.Hind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Bıyıklarını muhafaza altına aldırdı [Baştarafı l incide] Bu tehditten korkan Şahap,büyük bir titizlikle,büyütüp bakmakta olduğu bıyıklarının muhafazlsı için zabıtaya müracaatta bulun» muştur.Her iki t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Manş'ı geçecekler hazırlanıyor Londrar15 SUA.Manş denizini geçmeye teşebbüs edecekler çalışmalarına başlamıştır.Şimdilik bilinenler arasında Amerikalı 26 yaşındaki Bobby Paysour,7 Mısırlı ve bir Lübna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Patty,Isveçtc şampiyon oldu Baastad isveç)15 isveç beynelmilel tenis turnuvasının tek erkekler finalinde Amerikalı Budge Patty,Avustralyalı Rex Hartwig'i 7-5,2-6,3-6,8-6,6-4 yenerek şampiyonluğu kazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Drobny'nin yeni bir zaferi Birmingham ingiltere)13 S.H.A.Mahallî turnuvaya katılan Wimbledon tek erkekler şampiyonu Jaroslav Drobny,bu turnuvanın şampiyonluğunu,ingiliz Roger Becker'i 6-0,6-3 yenerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Rosewal yine yenildi Wimbledon finalisti meşhur Avustralyalı tenisçi Ken Rosewal isveç'te yapılan beynelmilel bir turnuvada isveçli Leunart Bergelin tarafından 6-4,6-3,6-1 mağlûp edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Aşk uğruna Yahudi olmuş rBaştarafı 1 incide!yaşındaki Yusef isminde musevi patronuna âşık olmuştur.Yusef de kıza alâka gösterince,her iki genç sık sık görüşmeğe başlamışlardır.Nihayet aradan iki sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Sahte V Baçmuftanrirl A.N.KARA-CAN Yazı islerini fiilen İdare eden Mes'ul Müdür:Faruk OEMIRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Menkul Satış İlânı İstanbul 4.İcra memurluğundan 954/3204 Mahcuz olup satılmasına karar verilen karyola yatak yorgan yastık,battaniye,dolap komodin,yazıhane,buz dolabı,radyo'dan ibaret 11604 lira kıym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • İzmit'te ekmekler yine bozuk çıkıyor izmit 15 MİLLİYET)izmit fırıncılarının ekmeğe zam taleplerinin reddedilmesi üzerine fırıncılar bozuk ve noksan ekmek çıkarmaktadırlar,izmit Belediye Reis Vekili Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • If rai Faruk'u kapı dışarı eden Mı-**sır İhtilâl Komitesi ve onun kurduğu hükümet,saltanat devri dış siyasetini bir türlü terk etmemiş,bilhassa Süveyş Kanalı meselesinde Nahas Paşa ile haleflerinden d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Orla Doğudaki Elçilerimiz dün şehrimizde toplandı fBaştarafı 1 incide!saat devam etmiştir.Köşke,önce Hariciye Vekili Fuad Köprülü vasıl olmuş,elçi ve maslahatgüzarlarla müzakere mevzuu etrafında istiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Kanada'nın verdiği Sabre uçakları bugün geliyor Yardımın ilk partisini teşkil eden 7 uçak Yunanistan'a indi Atina 15 A.P.Kanada'nın NATO yardımlaşma programı çerçevesi dahilinde Türkiye ve Yunanistana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Çek Ticaret Ateşesi,Sıtkı Yırcalı ile görüştü Ankara 15 MİLLİYET)Çekoslovak Elçisi ile Ticaret Ateşesi,Ticaret Vekilini bugün saat 12 de makamında ziyaret etmişlerdir.Bu ziyarette,her iki memleket ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Po nehrindeki balıklar oksijensizlikten ölüyor Rovigo,15 A.A.Po deltası sularında üremeye başlıyan yosunlar bütün oksijeni aldığından balıklar artık yaşıyamamaktadır.Bu sebepten yalnız dünkü gün zarfı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Landy 1000 metrede az daha dünya rekoru kırıyordu Helsinki 15 S.H.A.Bir mil rekordmeni Avustralyalı şampiyon John Landy 1000 metrelik yarışı kazanmıştır.Laitila stadyumunda yapılan bu yarışta 2.30,9 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Emirgân Korusundaki tarihî Pembe Köşk dün sabah yandı [Baştarafı 1 incide] duman çıktığını görmüşler ve durumu alâkalılara bildirmişlerdir.Yangın polis tarafından,saat 6,29 da İstinye itfaiye grupları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Viyana'da rağbet bulan bir yemek;Ayı kebabı Viyana,15 TÜRKTEL)Viyana'nın en büyük lokantalarından ikisinin,müşterilerine «Burgund Usulü» ayı kebabı ikram edecekleri hakkında yaptıkları ilân üzerine,he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Eroin satan 2 kadın yakalandı fBaştarafı 1 incide] Fakat,tahlil neticesinde ele gecen eroinin tebeşir tozundan ibaret olduğu görüldüğünden,Müddeiumumilik bu kadın hakkında ademi takib kararı vermişti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Yeni kâr haddi kararnamesi Ankara,15 Milliyet)Dış Ticaret ve Kâr Hadleri Kararnamelerinin Vekiller Heyetinden çıktığını evvelce bildirmiştik.Halen bu kararnamelerin imza formaliteleri devam etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Seller Doğu Avrupa'yı tehdit etmeye başladı Avusturya'daki zarar ziyan 15 milyon sterlini buldu.Constance Gölünün suları tehlikeli surette yükseliyor.Japonyada yağmurlardan ölenler oldu Viyana,15 AA.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • İthalâtçılar için kolaylık E.P.U.memleketlerinde yapılan ithalât tahdidi üç aya çıkarıldı Ankara 15 MİLLİYET)Avrupa iktisadî işbirliğine dahil memleketlerle,bu para sahası dışında kalan anlaşmalı meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • izmirde 600 deniz işçisi dün greve teşebbüs etti rBaştarafı 1 incide] don ve Denizcilik Bankasının bulunduğu mevki muhafaza altma alınmıştır.İzmir limam tamamen felce uğradığından,bu grev hâdisesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Sabaha karşı ay tutuldu rBaştarafı 1 incidel kaldıktan sonra sabaha karşı 3 ü 31 dakika geçe gölgeden çıkmıştır.Tutulma şehrimizde tamamen görülmüştür.Diğer taraftan,Londra,Rasathanesinden verilen mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • HUUiyet Bu hafta yapılacak kürek yüzme ve bisiklet müsabakaları Karadeniz kupası yüzme müsabakaları yarın sabah saat 10 da Lido yüzme havuzunda yapılacaktır.Bu müsabakalar büyükler,ortalar ve küçükler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Azılı bir katil Suriye'de yakalandı Adana 15 MİLLİYET)Şam'dan gelen haberlere göre,işlediği cinayetten ve yol kesme suçundan dolayı mevkuf bulunduğu Mersin hapishanesinin tavanını delerek firar eden v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Emekliye sevkedilen Emniyet mensupları f Baştarafı 1 incidel IorIu,Emin Yıldızsönmez,Mustafa Tekin,Yusuf Sökmen,Şevki Ürgüp Hakkı İlhan,M.Süreyya Ataman,Ali Erbaş,M.Rahmi Kolçak* A.Seyfettin Tarım ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • İran'da bir Rus casusluk şebekesi meydana çıkarıldı Kızılların camilerde propaganda yaptıkları anlaşıldı Tahran,15 TÜRKTEL)İran gizli Komünist Partisine mensup ve Sovyetler hesabına çalışan bir casus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Japonyada 2 Rus casusu yakalandı Tokio,15 AA.Japon polisi,casusluk faaliyetlerinde bulunduklarından şüphelendiği bir Sovyet tebasını ve bir beyaz Rusu dün tevkif etmiştir.Bunlardan Viktor Asanasef adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • İLAN Kadıköy icra Memurluğundan 953/3181 Yapılan takibe göre Kadıköy Koz yatağı,Üsküdar Caddesi 10/5 de ikamet ettiği anlaşılan ve hâlen yeri belli olmayan borçlu Zeynep Bezmen'e.953/3181 saydı dosyam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Güreşçilerimiz Yugosiavyada 52 kiloda:Ahmet Bilek,57 kiloda:Süha Karman,62 kiloda:Rıza Doğan,67 kiloda:Burhan Pandül,73 kiloda:Tevfik Uysal,79 kiloda:Muammer Varboz,87 kiloda:Hilmi Tafracı,Ağırda:Hami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Güreşçilerimiz Belgrad'a vardı Belgrad,15 Radyo)Balkan güreş şampiyonasma iştirak edecek* olan Türk Güreş takımı bu akşam uçakla Belgrad'a gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Dünya güzellik müsabakaları [Baştarafı 1 incide] liçeliği müsabakasına gitmekte olan güzeller,New-York'da ziyafetler,televizyon yayınları,gazetecilerle ve fotoğrafçılarla kovalamalar ve şampanya ile y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Seyhan barajı ikmâl ediliyor Ankara,15 AA.Memleketimizin iktisadî kalkınmasında büyük ehemmiyeti haiz baraj ve hidro-elektrik santrallarından biri olan Seyhan Baraj mm inşaatı hızla ilerlemektedir.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Kürekcilerimiz de dün Almanyaya gittiler Almanyanın Frankfurt şehrinde yapılacak beynelmilel müsabakalara katılacak olan kürekcilerimiz dün sabah saat 9.30 da uçakla şehrimizden ayrılmıştır,Kafilede b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Diyarbakır'da bunaltıcı sıcaklar Diyarbakır,15 Milliyet)Bugün şehrimiz,senenin en sıcak gününü yaşamıştır.Sıcaklık derecesi gölgede 42,güneşte ise 70 dereceye kadar yükselmiştir.Bu yüzden bayılanlar o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Sıcaklık yüzünden yılanlar çoğaldı İzmir,15 MİLLİYET)Bu sene havaların fazla sıcak gitmesi yüzünden Kemalpaşa kazasında çok miktarda yılana tesadüf edilmektedir.Halk bu yüzden oldukça büyük korku ve h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Şehrimizde sıcaklık derecesi düştü Şehrimizde sıcaklık derecesi dün bir miktar düşmüştür.Yeşilköy Meteoroloji İstasyonundan verilen malûmata göre,dün sıcaklık şehrimizde 28,Ankara'da 34,Antalya'da 29,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Üçlü Paktın g Baştarafı 1 incide!Bu,NATO bünyesinde ahenksizliğe meydan verilmemesi mülâhaz^ıritfâlr^oğmâklaanv "Bilhassa böyle bir ittifaka İtalya'nın muvafakat etmesi,ittifakın sirayet sahasını bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1954
  • Şeker darlığı hafifledi rBaştarafı 1 incide] miktarda sevkiyat yapılacaktır.Ayrıca,ilgililerle yapılan anlaşma mu cibince,mevcut şeker fabrikaları ilk 3 günlük istihsalini İstanbul'a sevkedeceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.07.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Diyarbakır Hv.Grz.da kapalı zarfla Hava Şehitlik inşaatı yaptırılacaktır.Keşif bedeli 17878,71 lira,geçici teminatı 1340,91 liradır,ihalesi 28/7/954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1954
  • istanbul Radyosu Müdürlüğünden 1 istanbul Radyosu 1954 1955 kış devresi için Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinden tahsis edilecek 350 ton kömürün Harbiye'de Radyoevi binası ile Ümraniye'de verici istas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1954
  • İLAN Kadıköy İcra Memurluğundan)953/3180 Yapılan takibe göre Kadıköy Kozyatağı Üsküdar caddesi eski 10 yeni 10/1 de ikamet ettiği anlaşılan ve halen yeri belli olmayan borçlu Osman Seyfettine.953/3180
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1954
  • İSTANBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu Şehir Tiyatrosu Gülhane Parkı temsilleri BIB YAZ GECESİ RÜYASI)Komedi Yazan:Shakespeare Tiirkçesi:Şükrii Erden Haftada dört gün Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar Saat 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1954
  • İsparta Gönen İlköğretmen Okulu Müdürlüğünden Fiatı Cinsi Miktarı Lira Kr.Elbiselik Molina kumaş 1326 met 24 00 Orkardan iskarpin 510 çift 22 00 Kaput bezi 4000 met.1 35 Gömleklik poplin 1275 3 50 Kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1954
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan:Aşağıda cinsi,miktarları,muhammen bedeli ve ilk teminatları yazılı ihtiyaçlar Sıhhî Müesseseler için ayrı ayrı ve hizalarında gösterilen gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1954
  • Kantar Yeri Kiraya Verilecek Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalma Komisyonundan:Sirkeci garı holünde insan tartmak için açık arttırma ile üç sene müddetle bir kantar yeri kiraya verilecektir.Kiraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1954
  • Malzeme Alınacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden F.O.A.dan temin edilecek kredi ile Amerika'dan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacaktır.1 13 adet Station vagon 2—4 adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1954
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından Deniz Teknisyen Astsubay Sınıf Okuluna Öğrenci Alınacaktır:5802 sayılı Astsubay Kanunu gereğince Deniz Teknisiyen Astsubay Sınıf okuluna alınacak aşağıda meslek dalla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1954
  • Aldığınız müstahzarın hakiki GRİPİN olup olmadığını bizzat kontrol ediniz.Hakiki GRİPİN aldığınızdan emin olmak için kutunun üzerinde bulunan GRİPİN ismine bilhassa dikkat ediniz.Ancak hakiki GRİPİN b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1954
  • Belediye Konservatuarı mudurluğundeıt Şehir Korosu ve Orkestrasına Sanatkâr Alınacak Konservatuarımız Şehir Korosu için alto,tenor ve bas ses sanatkârlariyle Şehir Orkestrası için korno,keman,viyola v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI j Arsa Satılacak,Bina inşa Ettirilecek ve Redresör Alınacak 1 istanbul Zeynep Kâmil Doğumevi ilâve pavyonu ikinci kısım inşaatı 499.743.39 lira keşif bedeli çevresinde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1954
  • Motopomp Alınacak iller Bankasından:1 Siirt hidro elektrik tesisatında kullanılmak üzere bir adet motopomp alınacaktır.2 Motopompun teknik evsafı iller Bankası Ticaret Servisince parasız olarak verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1954
  • Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden 1 Umum Müdürlük yeni yapılan merkez binası ihtiyacı için bir adet 5 haricî,25 dahilî hatlı)otomatik telefon santralı kapalı zarf usu» Iü ile satın alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1954
  • İ:1UVJ;M;1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 ı 2 M|^m 3 4 5 6 7 a 9 10 ıı 1 Yukardan Aşağı:1 Öldürücü bir hastalık,Et onsuz olmaz.2 Hitap edatı.Sonuna N gelirse sıhhat.3 Hatırlayan.4 iradenin arkadaşı.5 Har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1954
  • R A D Y O İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Lütfi Güneri 14.00 Öğle müziği Pl.14.20 Şarkılar Feriha Tunceli 14.45 Film yıldızları P1.Donald O'Connor,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1954
  • jra—MMM Hj İ𻫠1st.Borsasının 15/7/954 fiatları Esham ve Kambiyo Acil if Kapanıl Sterline 734 784 Dolar 280.50-280.30 Fransi2 Frangı 0.80 0.80 isviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5 60 5.60 İsve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1954
  • Nafia Vekâletinden 1.Ankara'da Esenboğa Hava Alanında meydan işletme emniyetini temin etmek üzere yaptırılacak olan 75600)lira keşif bedelli tel örgü işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1954
  • Jandarma Umum Kumandanlığı Satmalına Komisyonundan:1 Askerî ihtiyaç için 220)ton ekmeklik buğday unu kapalı zarf usulüyle alınacaktır.2 Muhammen bedeli 110.000)liradır.3 Şartnamesi Mardin Jandarma Oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1954
  • Devlet Orman işletmesi Burdur Müdürlüğünden 1 işletmemiz Bucak bölgesi Gerce Nuhu Çıkrıklı arası tahminen 6 kilometrelik yolun toprak tesviyesi inşaatı olup birim fiatları üzerinden açık eksiltmeye çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1954
  • 50 Ton Yulaf Satın Alınacaktır.İNANLI SIĞIR ISLAH İSTASYONU MD.LÜĞÜNDEN Cinsi Miktarı Muhammen Kilo Grm.Fiatı Tutarı Kuruş_Lira K.Yeni yıl mahsulü yulaf 50000 000 24 12000 00 Kurumumuz damızlık hayvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4