Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.06.1954
  • Libya Başvekili şehrimize geliyor Ankara,23 MİLLİYET)Üç gündenberi şehrimizde misafir bulunan dost Libya Başvekili Mustafa Ben Halim ve Hariciye ve Maliye Nazırları İstanbula harake* etmişlerdir.Misaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1954
  • Hem otel hem fırın!Üsküdar'da Hâkimiyeti Milliye caddesi 11 numarada.Hasan Fehmi ve Osman Akçaoğulları'na art «Moskoflu» namıyla mâruf bir fırının,aynı zamanda otel olarak kullanıldığı ihbarı üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1954
  • Bugün şehrimizde havanın bulutlu geçeceği,sühunet derecesinin değişmiyeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1954
  • Bir yüzücü denizde kayboldu İzmir,23 MİLLİYET)18 yaşlarında Tunçer Emekli isminde bir gene yüzücü dün akşam üzeri de-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1954
  • Kral Faruk evleniyor Sabık Mısır Kralının,sevgilisi İrma Minutolo'yla evleneceği bildiriliyor Roma,23 AA.Giornale d'İtalia gazetesinin bir haberine göre,eski Mısır Kralı Faruk,bir müddetten beri berab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1954
  • İ Almanya ile yaptığımız geçen maçtan bir görünüf Milli takımımız dün Almanyaya 7-2 yenildi Takımımızın yanlış tertibi ve hakemin çok kötü idaresi bu ağır mağlûbiyetin başlıca âmili oldu Zurich,22 Hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1954
  • Yakında mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkıyor Gazetemiz yeni tesislerinde 4 renkli ve 8,10,12 ve 16 sayfa olarak intişar edecek günlerde aranan ve zevk-I m v* Daskl mükemmeliyele okunan bir halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1954
  • İçişleri Komisyonu Kırşehir Vilâyetinin ilgasını kabul elti t-Kanun tasarısımn müzakeresi sırasında Bölükbaşı ile b»n D.P.mebusları arasında sert tartışmalar oldu Ankara,23 MİLLİYET)Kırşehir vilâyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1954
  • Server SomunciHighi Server Somuncu G.H.P.den istifa etti Avni Doğan ve Cemal Reşit Eyüboğlunun da partiden ayrılacakları bildiriliyor Ankara 23 MİLLİYET)C.H.P.Meclis Grup Başkan Vekili Server Somuncuo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1954
  • Dün gece Vilâyette yapılan toplantı Vilayet ve Belediye erkanının iştirak ettiği gizli toplantı 2.5 saat devam etti Dün gece saat 21 de.Vilâyette Valinin başkanlığında.Belediye Reis Muavinleri,Sular,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1954
  • Memurların hafta tatili Ankara,23 MİLLİYET)Memurların haftada iki gün tatil yapacakları yolundaki haber ve şayialar bugün alâkalılar tarafından resmen yalanlanmıştır.Maliye Vekâletine mensup ilgili bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1954
  • Sıcaklarla beraber su buhranı tekrar başladı Şehrin ihtiyacı 250 bin metreküp su olduğu halde ancak 143 bin metreküp su verilebiliyor İstanbulun senelerden beri değiş-j tanbulun yaz güneşinde cayır ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1954
  • Tanınmış bir pilot yere çakıldı Havana,23 AA.Pinar Del Rio eyaletinde Guanapaj kasabası civarında bir uçak kazası olmuş ve tanınmış Fransız pilotu Hugo Lucey kullandığı tayyarenin yere düşüp parçalanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1954
  • Avrupa Güzelinin unvanı değişti Dul olduğu anlaşılan Alman güzeline «Fahrî Kraliçe» unvanı verildi Paris,23 AP)Avrupa güzellik kraliçeliği müsabakasının organizatörleri,birinci olarak seçtikleri Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1954
  • iMü^wffiiB KÖPRÜNÜN TAMİRİ Bir müddet önce başlamış olan Galata Köprüsünün tamirine hızla devam edilmektedir.Alâkalılar Köprünün evvelce tayin edilen zamandan daha önce tamir edileceğini söylemektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1954
  • Şehirde bir kilo şeker bulmak imkânsız oldu Stok yapan ve faturasız satış yapanlar mahkemeye veriliyor.Fabrikaların şeker kampanyası gelecek ay başlıyacak Toz şeker stoklarının bitmesi neticesi başlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1954
  • Guatemala'da durum karışık Guatemala hükümet kuvvetleri ile Albay Castillo Armas idaresindeki kurtuluş kuvvetleri arasında başlıyan çarpışmaların 5 inci gününde her iki taraf da başarı elde etmekte ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1954
  • BAŞVEKİL SECİM KANUNU HAKKINDA İZAHAT VERDİ Anayasa Komisyonunda Menderes son seçimlerden misaller göstererek,kanundaki boşlukları belirtti Komisyonun dünkü toplantısında tâdil tasarısının 4 maddesi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1954
  • Salih Omurtak vefat etti Sabık Genelkurmay Başkanının cenazesi yarın törenle kaldırılacak Ankara,23 AA.Millî Müdafaa,Vekâleti Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Türk ordusuna kıymetli hizmetlerde bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1954
  • Mal bolluğu ile ucuzluk Bir muhabir telgrafından,Ticaret Vekâleti alâkadar servislerinin cezaî hükümlerden ziyade piyasaya bol mal şevkinin hayat pahalılığı mücadelesinde müessir olacağı kanaatına var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1954
  • Katil Hikmet Küçük Akıl Hasiahanesine yatırılıyor Kadıköy cinayetinin duruşmasında katil Hikmet kayınpederinin üstüne saldırdı Kadı köyde karısını,baldızını ve kayınvalidesini bıçakla öldürmüş olan Hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Gecekondularda üçüncü okul da ihale edildi Gecekondularda yapılacak ilkokul binası,müteahhidine ihale olunmuş bulunmaktadır.Bu,gecekondularda inşa edilecek üçüncü ilkokuldur.Diğer taraftan,Karagümrükt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Et fiatımn bir miktar daha düşeceği bildiriliyor Belediyenin,Et ve Balık Kurumuyla müştereken yapmakta olduğu et tanzim satışları,her türlü menfî propagandaya ragmen,halk tarafından rağbet görmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Cihangir Gençlik Kulübünü soyanlar aranıyor Cihangirde Güneşli sokağındaki «Cihangir Gençlik Kulübü» ne meç hul bir hırsız girmiş ve 9 ayakkabı,7 kilot ve iki adet futbol topu çalmıştır.Hırsız zabıtac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Suni gübre tevzii için hazırlık yapılıyor Ziraat Vekâleti bu yıl müstahsile ücretsiz sun'î gübre dağıtmak için hazırlıklar yapmaktadır.Sun'î gübre ile ziraat yapılması hususu da planlastırılmış ve bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Makine Fakültesine,Hikmet Pınar dekan oldu İstanbul Teknik Üniversite Makine Fakültesi dekan seçimi dün saat 14.30 da yapılmış ve münhal dekanlığa Prof.Hikmet Pınar seçilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Cemiuet TÖREN Istanbul Tıp Fakültesi Ebe Okulu 953.954 ders yıh mezunlarına bugün saat 14 te Haseki Hastahanesi anflslnde rozet takma töreni yapılacaktır.KOKTEYL Bugün saat 17.30 da Societe Generale d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • TAKVİMDEN YAPRAK Ciddi mi(İzmrdc kadınlar bir futbol takımı kurmuşlar.Bundan heveslenen İstanbul kadınları da bir takım kurmuşlar ve Mithatpaşa Stadında ilk idmanlara başlamışlar.Gazetelerin resimler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • POLİSTE if Nizamettln Kınayman adında bir elektrikçi 11* Şükrü Keskinkaya adında bir şoför,Beşiktaş'ta bir meyhanede kavgaya tutuşmuşlardır.Kavga sonunda Nizamettln.Şükrü'yU yumrukla göğsünden yaralam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • KİSA HABERLER ir Sirkeci'de Reşadiye caddesinde 15 I numaralı Gümrük anbarında çalışan Cuma Kanalan adında biri,evvelki gün saat 17 sıralarında vazifesi başında birdenbire fenalaşmış ve hastahaneye ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Damlupınar faciasının duruşması devam ediyor Avukat Suat Tahsin tarafından Damlupınar denizaltasmda şehit düşenlerden yirmisinin ailesi adına açılmış olan 1.5 milyon liralık tazminat dâvasının duruşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Tabanca ile ateş ederken yakalandı Tophanede Hurma Sokağında 47 numarada oturan ismail Büken,Necatibey caddesindeki Trabzon Kıraathanesinde,otomatik tabancayla Mehmet admda birine ateş ederken,polis e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • r-"11""".HİCRÎ 1373 23 Şevval Perşembe 24 Haziran 1954 bum!1378 11 Haziran VAKİT VASATİ EZANİ 4.2» 12.16 16.17 19.45 Sri 49 8.45 441 S42 12.00 2.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Bıçaklariyle yakalananlar cezaevine yollandılar Andon Donef adında bir taksi şoförü ile Ali Aygün admda bir boyacmm üzerinde arama tarama yapan memurlar tarafmdan birer bıçak bulunmuştur.Dün öğleden s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Fakat paranın büyük bir kısmını Credit Lyonnais Bankasına yatırınca hiddeti geçti.Parayı bu şekilde emniyete bağlamıştı.Makine dairesindeki sevişmesahnesinin neticesi olarak Bettina'nın karnı acıkmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Otomobiline yol vermeyen kamyon şoförünü yaraladı Hüseyin Özgür adında bir şoför,idaresindeki «Pendik 49» plâkalı kamyonla Tophane'den Dolmabahçeye doğru giderken,arkasından gelmekte olan 37512 plâkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Başındaki takke ile resim Çektirirken yakalandı Takke,fes veya buna mümasil serpuş giyenler takip edilmektedir.Dün de ilidir Yapışkan adında biri Vilâyet Konağı civarında kalpağa benzer bir takke île
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • İstanbul piyasasında kibrit buhranı da başladı Son günlerde piyasamızda bir kibrit buhranı başgostermeğe başlamış ve bazı semtlerde kibrit bulunamaz olmuştur.Dün bu hususta görüştüğümüz Kibrit Fabrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Köylere sn çekme motörleri tevzi ediliyor Şehir Genel Meclisinin aldığı karara uyacak İl Ziraat Müdürlüğü,Şile,Bakırköy,Eyüp,Silivri.Çatalca ve Yalova köylerine su çekme motörleri tevziine başlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • 40 inci dönem yedeksubaylar,26 Haziranda and içiyorlar Kırkıncı dönem yedeksubay öğrencileri,26 Haziran cumartesi günü törenle yemin edecekterdir.Tören her okulda saat 9.30 da istiklâl Marşı ile başlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • İnşaatı biten ve devam eden yollar Belediye Fen işleri Müdürlüğünce 1954 yüı inşaat mevsimi başmda ihale edilmiş bulunan Tarlabaşı,Refik Saydam,Sıraserviler,Gümüşsüyü caddeleriyle Eminönü meydanı gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Metro sondajları filme almıyor Metro sondajları müsbet bir şekilde ilerlemektedir.Sondaj yapan firma,yarın sondaj faaliyetini filme alacak ve bu film televizyon istasyonları tarafından yayınlanacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Şehir Hıfzıssıhha Müessesesinin faaliyeti 954 mayıs ayı içinde Şehir Hıfzıssıhha müessesesi tarafından Kimya şubesine ait olmak üzere 433 gıda maddesi tahlil edilmiş,bunlardan 345 i muvafık,80 i gayri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Üniversitede açılan seminer sona erdi Okumada zorluk çeken okul öğrencileri için pedagojik esaslara dayanan metodları ihtiva eden bir sıra konferans dün sona ermiştir.Seminer,Pedagoji Enstitüsü Doçent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Maarif Vekaleti,tekamül kursu açıyor Maarif Vekâleti tarafından Ağaçlı Yetiştirme Yurdunda bir tekâmül kursu açılmasına karar verilmiştir.5 Temmuz 1954 tarihinden itibaren faaliyete geçecek ve 3 hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Mağazaları soyan şebeke yakalandı Çalman eşyanın bulunanları sahiplerine iade edildi Zabıta,dört gûndenberi aranmakta olan otomobilli bir hırsızlık şebekesini meydana çıkarmağa muvaffak olmuştur.Şebek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Esrar kaçakçılığı yapan bir şebeke yakalandı Bir buçuk kilo esrarı 1500 liraya satarken yakalanan Ali,şebekenin ele geçmesine sebep oldu Emniyet Kaçakçılık Teşkilâtı dün şehirde geniş ölçüde kara zehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Tatillerini İstanbulda geçirecek olan öğretmenler Tatillerini İstanbulda geçirmek isteyen,yurdun muhtelif yerlerindeki ilokul öğretmenlerine,Maarif Vekâleti tarafından ikamet edecekleri okullar bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Avusturya'daki Musevi emvali iade ediliyor Avusturya hükümeti hudutları dahilinde bulunan musevî emvalinin iadesine karar vermiştir.Bu hususta çıkarılan kanuna göre müracaat müddeti 30 haziranda sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Esrar içicisi,krizden sonra öldü Ramazan Savaş adında 30 yaşlarında bir eroin içicisi,dün sabah Galata Maliye binası önünde kriz halinde bulunmuş ve İlk Yardım Hastahanesine kaldırılmıştır.Ramazan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Söğüşçülük suretiyle 1350 lirasını çaldı Mahir adında bir müteahhit,dün Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek,1350 lira para ve bir altın yüzüğünü genç bir kadın tarafından «Söğüşçülük» sure tile çalınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Askerî okullara talebe kaydına başlandı M.M.V.istanbul Temsil Bürosundan haber verildiğine göre,Kuleli ve Bursa Askerî Liseleriyle Çengelköy,Konya,Merzifon Assubay Hazırlama Okullarının her sınıfına ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Meriç köprüsü 1956 yılında tamamlanıyor Türkiye Temsilciler Heyeti ile Yunan Bayındırlık Vekâleti arasın da yapılan bir anlaşmaya göre Meriç nehri üzerinde inşaasına başlanacak olan Büyük köprü 1956 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Tekel İdaresine yeni şekil veriliyor Tekel İdaresini iktisadî devlet teşekkülü haline sokacak olan kanun tasarısı son şeklini almak üzere bulunmaktadır.Tasarı,Tekel İdaresine yepyeni bir veçhe vermekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Yeni sokak ve mahalle isimleri Şehir Meclisi Mülkiye Komisyonu tarafından yeni kurulan bazı mahalleler ve okullara isim verilmesi için yapılan teklifler incelenmiş ve karara bağlanmıştır.Komisyon kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • HALKIN SES!Bir mahalleyi rahatsız eden garaj L Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Aksarayda hemen herkesin bizar olduğu bir garaj vardır.Bu «Beykoz Garajı» dır.Mahalle oltasında,sokak içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Şehirdeki buz buhranı devam ediyor Havaların iyice ısınması ve halkın soğuk meşrubata karşı fazla rağbet göstermesi yüzünden şehirde son günlerde başlayan buz buhranı devam etmektedir.Buz fabrikaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Kok kömürü tevziatı normal devam ediyor Vatandaşların kışlık ihtiyaçlarını temin için şimdiden başlamış bulunan kok kömürü tevziatı normal olarak devam etmektedir.İlk günlerde görülen tahacüm de yavaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Smith Koleji kızları İstanbul da konser verecek Amerikanın en tanınmış kadın kolejlerinden birini teşkil eden Smith Koleji 50 kişilik korosu,pazar akşamı şehrimizde bir konser verecektir.Koronun yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Zeytinyağı Hatları,Kasıma kadar yükselecek istihsal bölgelerinden gelen haberlere göre,zeytinyağı fiatları yeni mahsulün alınacağı Kasım ayına kadar yükselişine devam edecektirilgililer zeytin mahsulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Menşe şahadetnameleri Dün şehrimiz Ticaret Odasından verilen menşe şehadetnamelerine göre,şehrimizden muhtelif memleketlere 2 milyon 453 bin 548 liralık buğday,çalpura,iç fındık,ham afyon,barsak,şarap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Kuşyemi fiatları da yükseldi Dış piyasalarda ve bilhassa Şimalî Amerika bölgelerinde çekirgenin kuşyemi mahsulünde büyük zararlar meydana getirmesi,yabancı memleketlerde kuşyemi darlığının ortaya çıkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • 4 yaşında bir çocuk kuyuda boğuldu Karagümrükte,Salmatomruk Kefeli sokakta 41 numaralı evde Oturan Fahrettin Atman'm 4 yaşındaki oğlu Hayrettin Atman,arkadaşiyle oynamaya koyulmuştur.Hayrettin bir ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Sevgilisini bulamayınca intihara kalkıştı Aslen Adanalı olup,dört yıl önce konuştuğu Necla adında bir kızı aramak üzere şehrimize gelen Kadri Özalçm adında bir genç,sevgilisini bulamayınca,eline geçir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Tütünlerimiz Belçika'da rağbet görüyor Yabancı firmaların,memleketimizden tütün satm almak maksadıyla yaptıkları müracaat devam etmektedir.Bu arada tütünlerimizin Belçikada büyük rağbet gördüğü gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Belediyenin satacağı haritaların bedeli tespit edildi Gayri menkullerinin durumlarını öğrenmek için Belediyeye müracaat ederek 1 200 lük ve 1 500 lük harita kopyaları isteyenlerden ücret alınması Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Denizlerin Kızı Tarihi Roman 175 Yazan:Kemal SAMANCIGIL Karamanlı Resul:Kızını yanına çekti,iftiharla alnından öptü Öyle ya,kızımızdan emir almadıkça iş yapamıyoruz!Nergis koştu,babasının boynuna sarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1954
  • Ham madde darlığı önlenemiyor İthal olunan mallar ise derhal tükeniyor Piyasada yokluğu hissedilen ham madde cinslerinin te&bitiyle alâkalı çalışmalar devam etmektedir.Bu hususta Sanayi Odasında kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Hindicim Bankası yiııdiçiui'dcki Fransız malî ve ticarî müesseseleri memleketi terke başlamışlardır.Hindicini Bankası Suudî Arabistan'a ve Madagaskar'a taşınmış,Cidde'de bir şube açmıştır.Kauçuk çiftl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Sandalla seyahate çıkan jandarmalar Palermo,23 A.A.Palermo jandarma teşkilâtına mensup dört italyan,Porticello limanında hazırlamakta oldukları ufak bir motorlu sandal ile dünya turuna çıkmaya hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Tanınmış bir îtim adamı öStiü New-York,23 A.A.Dünyanın en başta gelen ilim adamlarından biri ve atom bombasının geliştirilmesinde büyük rolü bulunan Kari Compton bir kalp krizi neticesinde kaldırıldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • '3^V.Aldığınız müstahzarın hakiki GRİPİN olup olmadığını bizzat kontrol ediniz.Hakiki GRİPİN aldığınızdan emin olmak için kutunun üzerinde bulunan GRİPİN ismine bilhassa dikkat ediniz.Ancak hakiki GRİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Bandırma As.Sa.Al.Ko.Başkanlığından:Bandırma şehri üç No.lu trafe merkezinden 6 No lu Hv.Üs.de mevcut transformatör dairesine kadar olan hat tansiyon elektrik tesisatı kablosu değiştirilecek ve lüzuml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Kayseri As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:Kayseri Hv.Ikm.Mrk.Gnl.Müdürlüğünde muhammeni 126837 lira G.teminatı 7592 olan hangar çatı onarımı ve kaplama işi ile muhammeni 48403,G.teminatı 3631 lira bulunan mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Meclis,Belediye Seçim Kanununda tadilât yaptı Yeni kanuna göre,Asil ve Yedek üyelerin seçimleri ayrı ayrı yapılacak Ankara,23 MİLLİYET)Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısında iki kanun tasarısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Atom topu Almanya'da tecrübe edildi Baumbolder Almanya)23 A.A.Birleşik Amerika ordusu,bugün burada gizli atom toplariyle alelade mermi atınu tecrübeleri yaparak,Avrupada en büyük Amerikan kara silâhı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Kendi çizmesiyle başını yardılar Sydney,Avustralya,23 REU-TEft)Sydney otellerinin birinin önünde çıkan kavga neticesinde bir adamın başı kendi çizmesiyle yarılmıştır.Polisin bildirdiğine göre,kavga sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Olgunluk imtihanı veren mahkûmlar Paris,23 TÜRKTEL)Nimes Hapishanesindeki mevkuflardan beşi,hapishanede bulundukları müddet içinde durmadan çalışmışlar ve Müdüriyetin müsaad-'si ile olgunluk imtihanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Erlerin bayat seviyesinin yükseltilmesi kararlaştı Kışlalarda ranza usulü kaldırılıyor.Her erin ayrı karyolası ve 3 kat elbisesi bulunacak.Postal yerine kundura veriliyor Ankara,23 T.HA.Erkânı Harbiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Şehirde bir kilo şeker bulmak imkânsız oldu rBastarafı 1 incidel emri üzerine değiştirdik.Bugünden itibaren talep sahiplerine şeker Vilâyetten getirecekleri vesika ile veriyoruz^ Suni olarak yaratılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Katil Hikmet Küçük Akıl Hastanesine yatırılıyor [Baştarafı 1 incide] gereken emniyet tedbirleri alınmış olduğundan bir izdihama,karışıklığa meydan verilmemiş,mahkeme salonuna ise gazeteciler ve avukat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Bir Kore gazimize madalya verildi Sivas,23 A.A.Bugün saat 10 da yapılan bir törenle üçüncü değiştirme birliğinde 952 yılının ağustos ayından 1953 yılı haziranına kadar Türk topçu tabur karargâhında mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Mussolini'nin eşyası tahrip edilmiyecek Milano,23 A.A.Mussolini'nin çizme ve pantolonlarının tahribi hususunda Milano mahkemesinin verdiği karar bozulmuştur.Milano Temyiz Mahkemesi bu eşyaların eski İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Seul'de müthiş bir yangın oldu Seul,23 AA.Bugün Seul'un iç mahallelerinden birinde müthiş bir yangın çıkmıştır.600 den fazla ev alevler içinde kalmıştır.Can kaybı olup olmadığı henüz malûm değildir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • İçişleri Komisyonu Kırşehir Vilâyetinin ilgasını kabul etti [Baştarafı 1 incide] Müzakereler başladığı zaman sözü Osman Alaşiroğlu alarak,gerekçede amme hizmetlerinin halkın ayağına getirileceğinden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Bir açıklama Dünkü nüshamızda,Başvekilin rahatsızlığı başhgiyle neşredilen ANKA)mahreçli haber bir tashih hatâsı olarak AA.mahreçli çıkmıştır.Keyfiyeti eörülen lüzum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Yemin etmiyen Japon erleri Tokyo,23 AA.6.300 Japon eri «Yeni Japon ordusunun mevcudunun %6 sı yemin etmeği red* dettiğinden ordudan çıkarılacaktır.Japon erleri bu yeminle «hayatları pahasına olsa dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Mendes France Kızıl Çin Başvekili ile dun goruştu Bern'deki müzakereleri müteakip Şu En Lai Hindistan'a hareket etti Bern,23 AP)Fransa ve Komünist Çin Başbakanları Pierre Mendes France ile Şu En Lai,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • îtalyada sıcaktan çıldıranlar olda Sıcaktan şikayetçi bir genç,sivri bir çubukla halka saldırdı Roma,23 AA.îtalya'ya birdenbire çöken sıcaklar birçok kimselerin ölümüne sebeb olmuştur.Bolzano'da buzlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Bayar'a Almanya'nın an büyük nişanı varildi Ankara,23 AA.Reisicumhur Celâl Bayar bugün saat 17.30 da Çankayada,kendisini hususî surette ziyarete gelen Federal Almanya Büyük Elcisi Ekselans Dr.Wilhelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Millî tak e Almanyaya fBaştarafı 1 incide!likler yerine for hattı tâdil edilmişti.3—Maçm yapıldığı Zurich şehri isviçre Alınanlarının en en fazla bulunduğu şehir olması bakmamdan bizim için desavantaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Uçlu Asken raid görüşmeleri Heyetimiz Cumartesi günü Atina'ya hareket ediyor Ankara 23 TÜRKTEL)Üçlü Balkan a&kert ittifakına ait metnin hazırlanman için Atina'daki ioplantılara iştirak edecek olan Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Başvekil Seçim Kanunu hakkında izahat verdi rBaıtarah 1 incide] da Başvekil radyo mevzuuna da temasla Seçim Kanununun verdiği haktan istifade ederek fırsatı gani» met bilen bası muhalif söacülerin hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Sıcaklarla beraber su buhranı tekrar başladı [Baştaraf ı 1 incide] Şehrin bugünkü derdi yıkanmaya yarayan su nedreti olduğu için şimdilik biz içme suyundan sarfınazar ederek,musluklarımızdan* gelen,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Dün gece vilâyette yapılan toplantı [Baştarah 1 incide] açıklamada bulunmaktan kaçın» mışlardır.Geç vakit,mutat hilâfına Vilâyette yapılan bu toplantı haileyi da merakını çektiğinden,kalabalık bir hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Server Somuncu C.H.P.den istifa etti [Baf tarafı 1 inalda] telgrafta partiden istifa ettiğini bildirmiştir.Telgrafta Server Somuncuoğlu «CHP.11 olarak Sinopa müfit olamıyacağını» ifada etmektedir.Ami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Hem otel,hem fırın![Baftarafı 1 incide] mis iki karyola ile bir yer yatağı ele geçirilmiştir.Muhitte «Moskoflu namıyla anılan,bilâhare fırmlıktan çıkarılarak sadece ekmek satış yeri haline sokulan dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1954
  • Avrupa Güzelinin Unvanı değişti fBaftarafı 1 incide] Avrupa güzellik kneliçesl seçimi komitesi,yapılan senelik müsabakada 25 veya 29 yaşında olduğu söylenen Alman güzeü Christel Sehaak'ı Avrupa güzeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • baş,diş,adale,sinir ve lumbago ağrılarına karşı 54-Z I BAŞARI İLE KULLANILIR 4 saat ara ile günde ^^de^Falmab^lir;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • DESE SATIŞI Sümerbank Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemiz anbarlarında bulunan 12 ton kadar kırpıntı,talaş,buruşuk ve ebatsız levha halinde selon deşesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından:Fuar ve Turizm Müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi gereğince Kültürpark dahilinde Alman pavyonu arkasındaki çamlık' sahada Çamlaraltı açık gazino ve pavyonu inşaatı işi ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • ABONE ŞARTLARİ Lr.Kt.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere İki mislidir.İLAN ŞARTLARİ 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.4 üncü sayfa sant.2.50 T.L.Hânlardan mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğünden:Sayın Halka ve İnhisar Maddeleri Satıcılarına Hân:Bir şişe biranın bayilerde perakende satış fiatı,35 kuruşu şişe depozitosu olmak üzere 80 kuruştur.Salon birasının satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • Ezine Belediye Reisliğinden:1 Eksiltmeye konulan iş Ezinede Geyikli Caddesinde yapılacak Belediye binası inşaatı olup keşif bedeli 81.000 geçici teminatı 5.300 liradır.2 Bu işe ait şartname plân ve di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.AI.Ko.Bşk.lıgından As.Birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 2200)iki bin iki yüz metre branda bezi kapalı zarfla satm alınacaktır,muhammen bedeli 2486
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • Rize İli Daimî Komisyonundan:1 Fındıklı kazasına bağlı Saat köyü okul inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur.2 Keşif bedeli 24222.79 liradır.3 İhalesi 12/7/954 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 12 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla 7500 kilo koyun eti 9/7/954 günü saat 11 de Elâzığ As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 18.000 lira,geçici teminatı 1350 İradır.Şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • İLAN Kooperatifimizde mevcut aşağıda cins ve miktarları yazılı traktör kamyon ve ziraî âletler satılacaktır.5 Temmuz 1954 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 11 de Kooperatif binasında haddi lây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • Sahip ve Başmuharriri A.N.KARA-CAN Yazı islerini fiilen idare eden Mes'ui MUdUr:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • Jill.nil.HI K flfl i Türkiye Köylü Partisi Be-I yoğlu ilçesi yılhV kongresinin ğ 26/6/954 cumartesi günü saat ğ İ 16 da icra edileceği ilân olu-i î nur.8238)ğ Adres:Harbiye Halâskârgazi ş Caddesi No.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • Giresun Belediyesinden:Dikmen menba sularının isaleye bağlanması işi 20)gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.İhale 2/7/954 Cuma günü saat 15 te Giresun Belediye Encümeninde yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • m*)0t0!m rastgele sabun ye* rine terkibinde krem hassaları bulunan PURO Tuvalet Sabunu kullanınız.Daha GÜZEL olursunuz.BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO yüzde yüz saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • İSTANBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu BAHAR ve ÇİÇEK Bayramı Temsilleri BİR YAZ GE-CESİ RÜYASI)KOMEDİ Yazan Shakespeare Türkcesi ŞÜKRÜ ERDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • Eskişehir Verem Hastahanesi Baştabipliğinden Cinsi Muhammen B.L.K.Miktarı İlk teminatı %7.5 L.K.İhalenin gün ve saati İhalenin ne şekilde yapılacağı 4.357.50 4.093.35.5 2.91322.5 Kapalı zarfla eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • Eskişehir Devlet Su işleri III.üncü Bölge Müdürlüğünden:Eksiltmeye konulan iş:1 Evvelce ihaleye çıkarılıp isteklisi çıkmayan ve Müdürlüğümüz dahilinde bulunan Mihallıççık Kazasma bağlı Sazak köyü göle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • İSTANBUL:12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Akile Artun 14.00 Sevilmiş orkestra parçaları Pl.14.20 Şarkılar Pl.14.45 Flo Sandons'tan şarkılar Pl)15.00 Kapanış.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • i:"i't'JO;WJ 1 23456789 10 11 Soldan sağa:1 Bir vilâyetimiz.Tir.2 Topkapı tarafında bir semt.3 Üniversite Başkanı,Müsabakada bir had.4 Kemiğin içindeki.Değme.5 Giydiklerimizden.6 Bir balıkçı kayığı,Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • İstanbul Defterdarlığından:Menkul eşya satış ilânı Miktarı Cinsi 1 adet hidrolik pres 2 bakır kazan 1 elle doldurma makinası 100 koli parafin Muamele vergi dairesine olan vergi borcundan dolayı 6183 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • istanbul 5.ci icra Memurluğundan:53/2571 53/4504 Paraya çevrilecek malların Kıymeti Adedi Cinsi Lira Koleman markalı kullanılmış gaz sobası Yuvel markalı Alman mâmulâtı ayaklı dikiş makinası Enilo mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • Tavzih ilanıdır Kadıköy icra Memurluğundan 953/1245 Muhlise Yeğiter'in 23/8/943 tarih ve 2296 sayılı ipotek vesikasiyle 14.600 On dört bin altı yüz)lira borca mukabil borçlu Nefise,Neziha Neyzinin tap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • ingiliz'ler memlekete dönmeyi düşünüyorlar İngiliz spor yazarları Uruguay maçının son karşılaşma olduğunu söylüyorlar Bern 23 Ali Meral bildiriyor)İngilizler Uuruguay ile yapacakları karşılaşmayı mera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • Bir Fransız gazetesi «Ulvi Yenal ile aynı fikirde değiliz» diyor Paris 23 S.HA.Fransa'nın «L'Equipe» gazetesi,Türkiye Almanya maçından sonra Ulvi Yenal'm takımın fena oynadığına ve ne müdafaa,ne de hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • Türkiye Kore maçı hakkında neler yazıldı?Berne 23 SJHA.Türkiye ile Kore maçı 2500 seyirci önünde oynanmıştır.Bu maç hakkında Fransız gazeteleri şunları yazmaktadır:Kore'den gelen futbolcular için Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • Yugoslavlar Chaux de Fonds takımını 8-1 yendi Chaux de Fonds,23 AA.Yugoslav takımı dün burada mahallî takımla yaptığı antrenman maçını 8-1 kazanmıştır.Gollerinin 4 ünü Bobek,3 ünü Milutinoviç,birini d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • Macarlar Güney Amerika turnesine çıkacaklar Berne,23 AA.Macar takımı,Dünya futbol şampiyonasından hemen sonra Güney Amerika memleketlerinde bir turneye çıkacaktır.Macar millî takımındaki oyuncuların e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1954
  • bol şampiyonası hakkında şunları söylemiştir:«Dünya Futbol şampiyonasından bahsedildiği zaman insanın aklına derhal Uruguay,Bıezilya,Macaristan ve Avusturyanın adlarının gelmemesi imkânsızdır.Bu isiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4