Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.06.1954
  • Afrikalı kadınların kalçaları daha geniş Bloemfontein,Güney Afrika)12 REUTER)Londradan buraya gelen korse mütehassısı Miss Janet Hogg,Güney Afrikalı kadınların kalçalarının umumiyetle İngiliz ve Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1954
  • İstanbul'un el ihtiyacı Şehrimizde tetkiklerde bulunan Et ve Balık Kurumu Umum Müdürü Ekrem Barlas,dün gazetecilere demiştir ki:c—Kurum,Erzurum,Ankara,Konya ve Istanbulda olmak üzere 4 kombine kurmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1954
  • Telefonda çok konuşmanın cezası izmir,12 MİLLİYET)Dü akşam şehrimizde gayet entere san bir hâdise olmuştur.Güzelyah semtinde oturan genç bir kadın telefon etmek üzere saat 18 sıralarmda Karantina post
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1954
  • SPOR AtİPtl7m RaVrami ktaawd Atletizm Bayramı musaba-MUCURU iu^um* dün Mithatpaşa Stadmda başlanmıştır.4 Mısırlı ve 2 Elen atletinin de katıldığı yarışmalarda Turhan Göker 1500 metreyi 3.52.4 de kated
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1954
  • Ticarethane kiraları Fiat yükselmesini önlemek için yeni bir kanun hazırlanıyor Ankara 12 TURKTEL)Ticarethane kiralarının serbest bırakılmasından sonra hâsıl olacak durum üzerinde çeşitli fikirler ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1954
  • Bir tepkili uçak mektebe çarptı Amerikada vukubulan kazada 5 kişi öldü,7 kişi yaralandı Menphis Amerika)12 AA.Ses duvarını aşan uçaklar tipinde bir «Cutlas» uçağı havalandıktan az bir müddet sonra Men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1954
  • Borneo'da sarı yağmur yağdı Jakarta,12 AA.Borneo'nun güneyinde Amuntai'de sarı yağmurların yağdığı bildirilmektedir.Bu civar halkının şimdiye kadar görmediği böyle renkli yağmur Asya'da son defa yağdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1954
  • AHKAMDAKİ TÜRK-PAKİSTAN GÖRÜŞMELERİ SONA ERDİ Karşılıklı dostluk anlaşmasının musaddak suretleri Menderes ve Muhammed Ali arasında teati edildi Dün akşam şehrimize hareket eden misafir Başvekil pakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1954
  • Kanlı bıçak Kadıköydeki aile faciasının dünkü duruş masında katil Hikmet Küçük,bundan önceki ifadelerinde olduğu gibi cinayet âleti olan bıçağı kayınvaldesinin evindeki masa üzerinde bulduğunu iddia e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1954
  • Esnaf grevleri Büyük şehirlerde gıda maddeleri satan esnaftan bir kısmı büyük kârlar elde etmek hevesinden kurtulamadıkları için hemşerilerine ve belediyelere kargı cihat açmaya başladılar.Fiatalrı is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1954
  • Üç cana kıyan katilin duruşması dün yapıldı Katil,şahitlerin ifadelerini kabul etmedi.Betbaht baba ile sağ kalan çocukların feryatları hazin bir hava yarattı Yeldeğirmeninde cereyan eden ve Uç kadının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1954
  • YENİ BİR SÜR'AT REKORU Amerikanın New-Mexico şehrinde yapılan roket denemelerinde yarbay John Stapp tarafmdan yeni bir sürat rekoru kırılmıştır.Resimlerde roketle saatte 421 mil kateden John Stanp'ı r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1954
  • Hayreddin Erkmen Cenevre'den döndü Ankara,12 A.A.37 nci milletlerarası çalışma konferansına iştirak eden Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen.uçakla şehri-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1954
  • Kanada,Türkiye'ye 82 tepkili uçak veriyor Ottawa,12 AA.Müdafaa Vekili Brooke Claxton'un dün bildirdiğine göre,Kanada,Türkiye ve Yunanistan'a,şimdiye kadar tahsis ettiği 54 uçağa ilâveten 110 tepkili S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1954
  • Yeni tesislerinde yakında mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor 1 MİLLİYET,İsviçre ve Amerika'dan getirttiğimiz en yeni ve modern dizgi,baskı ve diğer teknik cihazlarla pek yakında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1954
  • Meclisten güven oyu alamıyan Joseph Laniel J.Laniel istifa etti Paris,12 Radyo)Fransız Meclisi bu sabah erken saatlerde toplanarak Hindicin!meselesinde Laniel hükümetinin durumunu gözden geçirmiş ve L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1954
  • Dünya Kupası maçları 16 Haziranda başlıyor Millî takımımız yarın İsviçre'ye hareket edecek.Meksikalılar bize beşincilik veriyorlar Zürich,12 Hususî muhabirimaçlarının tarihi olan 16 haziran mizden)Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1954
  • üU KIŞI İŞSİZ K3İUİ ^çilerinden 750 kişi dün ânı olarak işten çıkarılmışlardır.Rafael Törel ve ortaklarına ait fabrikadan,ihbarsız olarak çıkarılan işçiler,dün [Devamı Sa.3 Sü.3 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1954
  • G.H.P.Meclisinde dün Nihat Erim Kasım Giilek ihtilâfı ortaya kondu r-İnönü'nün Nihat Erimi müdafaa etmesi üzerine bazı delegeler Genel Başkanı da tenkit ettiler Ankara 12 Hususi muhabirimiz Levent Esm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1954
  • Dfif İlfi Her ders yıu sonunda,kız sanat okulu ve enstitüleri,bili w I IIv rer gnnat ve birer incelik meşheri halini alır.Cağalo£la Kız Enstitüsü de dün,en nadide günlerinden birini ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1954
  • İÜ 4 AKORDEONLARI ODEON MAĞAZALARİ BEYOrtLÜ KADIKÖY k-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1954
  • Ekmek buhranı devam ediyor İzmir Belediyesi,15-20 gün içinde ekmek fabrikası kurmağa karar verdi İzmir 12 THA.İzmir Belediyesi ekmek sıkıntısını bertaraf etmek için tedbirler almaktadır.Belediye,muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.06.1954
  • SAYFA:2 13 HAZİRAN 1951 MIA1 Kazazedeler-C.H.P.de ısla!lokması-Kadın budu~Cin Kazazedeler:Hükümet Kırşehiri kaza yapacakmış.Bu kararın seçimlerin akabinde ve Kırşehirlilerin tam liste halinde C.M.P.y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.06.1954
  • 19S ı SAYFA:3 CO k Istanbul atletizm 25 inci yıl mi ve Yunanlı atletlerin iştiraki ile di.Teknik sonuçlar 110 m.1 I i.2 C 16.4^ Gülle alma:1 Nuri Turan L3.31.400 metre:1 Faruk Tadı-ı imin Doybak 50.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.06.1954
  • EEEEHZ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O II 1 i:5H:H:İ II [f 11 «mm Hİ1İİİ 1 S:Ş rittt"" bu IO II B J Soldan sağa 1 At* kes iki kelime)2 •oluk duyma:Ced.3 Son.4 Yamaktan evvel alınır,istiha açılır;Bir adat.5 Hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1954
  • ABONE şartlan ir.Ivı SeneUk 48 00 Altı aylık 88 60 üç aylık 13 00 Bir aylık 4 60 Ecnebi memleketlere iki misildirt L A N şartları 8 ve 8 üncü sayfa «ant 4 TX.4 üncü sayfa sant 2.50 TJ* nftnlardan mesu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1954
  • baş,diş,adale,sinir ve lumbago ağrılarına karşı S4-Z IHI» w WtoZiH r.^v/^v/v.VAv.RA3API il P Kül I ANILIP 4 saat ara ile günde 3 adef r.j:Â':j:'i iiH'iy alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1954
  • 1st.Borsasının 12.6.954 Hatları kambiyo vb esham Açılı» Kapanış Staffing 734 784 Dolar 280.5O—280.30 Fransız Frangı 0.80 0.80 İsviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 isveç Kr.54.12.50 54.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1954
  • Sahne ve Perdede en çok alkış toplayan sanatkârlarımızdan "CİLDİNİZİ SAKIN İHMAL ETMEYİNİZ diyor] Ben ilk çıktığı gündenberi PURO'nun müdavimiyirn.Siz de iki hafta muntazaman PU-RO'yu tecrübe ediniz.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1954
  • Hastalık mevsim dinlemez GRiPiN KULLANINIZ GRlPİN,soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrı lara kargı faydalıdır Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında başarı ile kullanılır CRiPiN Mideyi bozma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1954
  • Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Aşağıda cinsi,miktarı ve tahmini fiatı yazılı ilâçlar ve eczane malzemesi alınacaktır.2 Firmalar verebilecekleri malm her kaleminin fiatı ile tutarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa,Al.Ko.Bşk.dan As.birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartıyla 132250 metreküp çıralı çam kereste kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 33062 otuz ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1954
  • İSTANBUL:lî.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri 13.30 Viyolonist Hans Wilk 13.45 Şarkılar Perihan Sözeri 14.15 Dans ve caz müziği Pl.14.40 Şen türküler kümesi Tertib ve idare eden:N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1954
  • İSTANBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu Bahar ve Çiçek Bayramı Temsilleri BİR YAZ GE-CESİ RÜYASI)KOMEDİ Yazan:Shakespeare TOrkcesi:ŞÜKRÜ ERDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1954
  • 1st Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Malatya'da askeriyenin göstereceği yerden 5 adet Amerikan bankan v* 11 adet Nissen barakasının Demontajı ve gösterilecek yere nakli montajı kapalı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARACAN Yazı İçlerini filleri İdare eden Mas'ul UttdUr:Faruk DEMİBTAS Basıldığı yar:MİLLİYET Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1954
  • Sayın Halkımıza Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi istanbul Şubesi Müdürlüğünden:28/5/1954 gün ve 8718 sayılı Resmî Gazetede neşredilen Kömür Satış ve Tevzi Yönetmeliği uyarmca 1954/1955)kışı tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1954
  • YENİ NEŞRİYAT Lokman Hekim mecmuası Lokmanhekim mecmuasının 180 inci No.su çıktı.İcat lâzım icat;Elleriyle mezarlarını kazan gençler ve kızlar;Yumurtalı pidenin zararları;Lokmanhekim'in çocukluk hayat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4