Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.05.1954
  • AZIZ OKUYUCULARA:MİLLİYET MÜKEMMEL BİR halk gazetesi halinde çıkmaya hazırlanıyor 1 Milliyet 8,10,12,16 sayfa çıkacaktır 2 Milliyet kadrosunu memleketin en kıymetli kalemleriyle zenginleştirmiştir.Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1954
  • r Eski kıyafetler Ankaradaki Türk Amerikan Kadın* lar Birliği tarafından iki memleketi» eski kıyafetlerini canlandıran bir defile tertip edilmiştir.Resini büyük bir alâka toplayan defileden iki elbise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1954
  • Atina ve Napoli'de Atina,30 A.A.Başkan Ei-»enhower'in daveti üzerine Amerikayı ziyarete giden Türkiye Başvekili Adnan Menderes'in rakip olduğu uçak bu sabah Hellenikon hava meydanına uğramıştır.Bu tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1954
  • Memur maaşları bugün veriliyor Bayram dolayısiyle memur ve ücretliler maaşlarım bir gün önce alacaklar Memur ve ücretli maaşlarının bayramdan evvel tediyesi için,Defterdarlıkça gerekli hazırlıklar tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1954
  • BAŞVEKİL DÜN SABAH UÇAKLA AMERIKAYA HAREKET ETTİ Ankara'da Celal Bayar tarafından uğurlanan Adnan Menderes Atina'da Yunan Başvekili ile görüştü Başvekil,bugün New York'a varacak ve yarın sabah Eisenho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1954
  • Türk Alman ticaret ve kredi andlasmasının esasları Atmanya'ya olan borcumuzun daha fazla mal ihraç etmek suretiyle peyderpey kapatılmasına karar verildi y Bonn 30 TJELA.Türk Alman ticaret müzakereleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1954
  • Amerika'daki hazırlık New York,30 AA.Başvekil Adnan Menderesi getiren Amerikan hususi askerî uçağı yarın saat 11.15 de idlewilde hava meydanında bekleniyor.Menderes Başkan Eisenhower ve Hariciye Vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1954
  • Partizan memurlara ait kanun tasarısı hazırlanıyor Memurların fiilen politikaya karışmalarını önleyecek tasarı derhal Meclise sevkedilecek Ankara,30 ANKA)954 genel seçimlerinde bazı memurların muhalef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1954
  • Amatör Rehberler Türkiye Turizm Kurumunun tertip ettiği ve her sene muayyen zamanlarda tekrarlanacak olan amatör rehber kurslarmdan ilki 10 mayısta sona ermiş ve yapılan imtihanlardan sonra mezun olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1954
  • Yıldızlara gitmek imkânsızmış Bir Amerikan astronomu arz etrafındaki küçük ayların hava gemisini parçalayacağını iddia ediyor New York 30 Nafen)Birleşik Amerika'nın en ileri gelen astronomlarından bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1954
  • Bayar dün yurt seyahatine çıktı Cumhurbaşkanı Çankırı,Kastamonu ve Zonguldak'ı ziyaretten sonra şehrimize gelecek Ankara,30 AA.Reisicumhur Celâl Bayar,bu sabah Amerika'ya gitmekte olan Başvekil Adnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1954
  • ÂSİ LİDER Aylardan beri Hindicimde cereyan eden savaşlar Cenevre konferansının başlıca mevzuu olmuş ve nihayet mütareke görüşmelerine başlanmasına karar verilmiştir.Resim Hindiçinîdcki kızıl kuvvetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1954
  • Istanbul Kız Lisesindeki Operet temsili İstanbul Kız Lisesi altıncı sınıf öğrencileri dün saat 16 da okulun konferans salonunda İngilizce öğretmenle ri Vecihe Karamehmed'in yazdığı «Zeynebin Köyü» adl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1954
  • Zatopek yeni bir dünya rekoru kırdı Meşhur Çek lokomotifi Pariste 5 bin metreyi 13 dakika 57,2 saniyede koştu Paris,30 AP)Meşhur Çekoslovak atleti Emil Zatopek bugün 5000 metreyi 13 dakika 57.2 saniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1954
  • Kıbrıs'ta komünistler faaliyetlerini arttırdı Makario8'çularla ihtilâfa düşen kızıllar,ilhak için Rus'larla işbirliği gerektiğini söylüyorlar Lefkoşe,30 TJLA.Gerek yolunda liderliği birbirine kaptır-M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1954
  • Hapishaneden firar eden iki mahkûm jandarmalarla çarpıştı Kaçaklara yataklık yapan ev sahibinin çarpışmada koln parçalandı ve bizzat karısı tarafından koparıldı İzmir,30 MİLLİYET)Balıkesirden alınan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1954
  • Üsküdar'da feci bir taksi kazası oldu Dün sabah Üsküdarda bir kadının ölümü ve üc kişinin de tehlikeli surette yaralanması ile neticelenen bir otomobil kazası olmuştur.Nihat Karlı adında bir şoförün i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1954
  • 4fCw& tt uhiMn%\Bugün şehrimizde havanın umumiyetle bulutlu ve mevzii yağışlı geçeceği,tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • POLİSTE ic Taksim'de Güneşli sokak 37/2 sayılı evde oturan Dr.Aziz Çöle'nin apartımanına giren meçhul bir hırsız İki takım elbise ile bir miktar ev eşyası çalarak kaçmış,hırsızın aranmasına başlanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen Cenevreye gidiyor 2 haziranda yapılacak olan 37 ci milletlerarası çalışma kongresinde hazır bulunmak üzere Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen'in Cenevreye gideceği haber a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Lokantacılar da zam isliyorlar Lokantacılar Derneği kar hadlerinin yeniden tetkikini talep edecek Lokantacıların hayat pahalılığını ve işçi ücreti yüksekliğini ileri sürerek bir zam talebinde bulunaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Maarif Vekaleti Sağlık Teşkilatı tevsi ediliyor Maarif Vekâletine bağlı olarak kurulan Sağlık teşkilâtının tevsiine karar verilmiş ve bu hususta gerekli hazırlıklara başlanmıştır.Verilen malûmata göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Nafıa Vekaletinin Taksim sergisi 7 haziranda açılıyor Nafia Vekâleti tarafından Taksim Cumhuriyet meydanında açılacak serginin hazırlıkları tamamlanmak üzeredir.7 haziranda merasimle açılacak sergide,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Bu yıl gül rekoltesi geçen yıllardan çok üstün İsparta bölgesinden gelen haberlere göre yeni gül mahsulü idrak edilmiş ve bu yıl gül ekiminin geniş ölçüde yapılması ve mahsulün de gayet verimli olması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Migros teşkilatının hazırlıkları tamamlanıyor Şehrimizde kurulacak,Migros teşkilâtının çalışmaları ikmâl edilmek üzeredir.Bu arada hafta içinde ilgililerin iştirakiyle mühim bir toplantı yapılacak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Bir evden mücevherat çalan hırsız tevkif edildi Asmahmescitte oturan Mesrup Yorgancıyan adında birinin evine girerek 660 lira para ile bir miktar mücevherat çalan Emir Alp adında biri,Emniyet 2 ci Şub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Hususî bir araba kullanan kadın kazaya sebep oldu Sarıyerde ucuz atlatılan bir otomobil kazası olmuştur.Muazzez Göksal adında gene bir kadının idaresindeki Kartal hususî 45 plâka sayılı otomobil,İstin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Limandaki tahmil ve tahliye işleri hararetlendi Son günlerde limandaki tahmil ve tahliye işleri son derece hararetlenmiştir.İlgililerden aldığunız bilgiye göre son 45 gün içinde limanımızda 87 Türle g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Şüpheli görülen bir ölüm hakkında tahkikata başlandı Müddeiumumilik şüpheli bir ölüm hâdisesine el koymuştur.Ayazpaşada,Gümüşsüyü caddesinde,Üçler apartmanının 1 inci katında oturan Zaki Albin admda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Olgunlaşma Enstitüsü Sergi Sarayında defile tertip etti Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 10 haziran perşembe günü Spor ve Sergi Sarayında yapılacak bir defile tertip edilmiştir.Defilede;öğrenci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • İmam Hatip Okulları için 200 bin lira verildi Din mevzuunun istismarım önlemek ve Müslümanlığın hakiki gayesini öğretebilmek gayesile açılan İmam Hatip Okullarına bina temin etmek için teşekkül etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Bu yılki pamuk rekoltesi memnuniyet verici Alâkalı makamlardan verilen malûmata göre,1954 yılı pamuk rekoltesine ait raporlar gelmiş bulunmaktadır.Bu raporlarda,mahsulün memnuniyet verici olduğu kayde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Fahrettin Kerim Gökay dün Ankaradan döndü Sağlık Şûrasının yıllık toplantısında bulunmak üzere Ankaraya gitmiş olan Vali Prof.Gökay,dün saat 13,15 te uçakla şehrimize dönmüştür.Prof.Gökay,bu arada Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Şeker sıkıntısı tekrar başladı Fiatların yükseleceği şayiaları sıkıntının artmasına sebep oluyor Bayram münasebetiyle şehrimizde şeker satışlarında büyük bir canlılık görülmektedir.Bu arada;şekerin pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Banknotun üzerindeki resim ÜLUNAY Beş liralık banknotların lazerinde resimleri bulunan üç kızdan biri resminin muvafakati alınmadan konulduğu iddiası ile Merkez Bankası aleyhine dâva açmış.Davacının v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • KISA HABERLER Belediyeye ait bazı işler üzerin» de ilgililerle görüşmek üzere Ankara'ya gitmiş olan Belediye Reis Muavini Ferruh liter,evvelki akşam şehrimize dönmüştürif istanbul Erkek Lisesi son sın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Hollanda firmaları bizden gıda maddesi almak istiyor Son günlerde Hollanda ile ticarî münasebetlerimizde bir gelişme kaydedilmiş ve muhtelif Hollanda firmaları bizden muhtelif gıda maddeleri mubayaa e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Muhtaç tarihi eski eserler restore edilecek Tarihî değerleri olan eski eserlerden en fazla tamire ihtiyaç gösterenlerin,eserlerin tarihi kıy metlerinin muhafazası için der* hal tamir edilmesi Maarif V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • İl Meclisinin Haziran devresi çalışmaları yarın başlıyor İl Genel Meclisi haziran dönemi çalışmalarına yarın saat 15 den itibaren başlayacaktır.İlk toplantı,Vali ve Belediye Reis Vekili Prof.Gökay'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Banliyö tren programlarında bazı değişiklikler yapıldı Sayfiye mevsiminin gelmiş olması münasebetiyle banliyö hatlarında isleyen trenlerin programında bazı değişiklik yapılmış ve seferler arttırılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Tevfik Sağlam Sağlık Kongresine katılıyor Türkiye Verem Savaş Derneği Genel başkam Ord.Prof.Tevfik Sağlam,önümüzdeki ay içinde Avrupada toplanacak olan Dünya Sağlık Konseyine Türkiye temsilcisi olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Boğaz köprüsü ile ilgili Alman heyeti dün gitti Boğazda yapılacak köprü hakkında ilgili makamlarla,bir müddettenberi temaslarda bulunan Alman inşaat şirketine mensup dört kişilik heyet dün uçakla meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Hicri Pazartesi 31 Mayıs 1954 Band 1373 23 Barnaul 1370 18 Mayıs VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.31 Ogle 12.11 ikindi 16.11 Aksam 19.33 Yatsı 21.32 İmsak 2.17 8.58 4.38 8.37 12.00 1.59 6.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Bettina Frederic'in hükümlerine itimat edilebileceğini tecrübeleriyle öğretmişti.Büyük annesinin bu oğlana karşı bu kadar düşmanlık duyması da garip bir şeydi,hani.Bir defa bile Frederic'i görmüşlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Lalelide evvelki gece bir randevu evi basıldı Lalelide,Şair Fitnat sokağında Nur apartmanının 1 inci katında oturan Saadet adında bir kadının randevuculuk yaptığı tesbit edilmiş ve evvelki gece yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Bir Yugoslav Askerî Heyeti yalanda şehrimize geliyor Yugoslavya'yı ziyaret ederek Nis askeri bölgesinde tetkiklerde bulunmuş olan General Necati Tacan başkanlığında Türk askerî heyetinin bu ziyaretini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Bazı fırınlar bozuk "evsafta ekmek imal ediyor Son zamanlarda şehrin muhtelif semtlerindeki bazı fırınların bozuk evsafta ekmek imâl ettikleri görülmekte ve bu hal,şikâyetlere sebep olmaktadır.Vaziyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Bu yıl-Türkiye'yi birçok seyyah ziyaret edecek Son zamanlarda,bir çok Fransız turizm acentaları,Doğu Akdeniz memleketlerine ve bu arada Türkiye ve Yunanistana ucuz turistik seferler tertip etmeğe başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Şişli kazası yarından itibaren faaliyete geçiyor 6324 sayılı kanunla,yeniden teşkil olunan Şişli kazası,yarından itibaren yeni teşkilâtıyla faaliyete geçecektir.Bu münasebetle yarın sabah saat 9 da Şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Gecekondu dâvası kısa zamanda hallediliyor [ilen gecekonduların tapuları k,diğerleri yıktırılacak İmar plânına göre inşa ed bir yıl içinde verilecel Gecekondu dâvası kısa bir zaman sonra halledilmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • HALKIN SESİ Seyyar satıcıların kulak tırmalayıcı sesleri.Bey oğlunda Bekâr Sokakta oturan bir okuyucumuzdan aldığımız bir mektupta söyle denilmektedir:«Son günlerde mahalle aralarında seyyar satıcılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Denizcilik Bankasının alacağı transatlantik Bir İngiliz firmasının Ulaştırma Vekâleti vasıtasiyle Denizcilik Bankasına bir transatlantik satma teklifinde bulunduğu öğrenilmişti.Teklif incelenmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Devlet dairelerinin ithal edecekleri malzeme Devlet dairelerinin kendi ihtiyaçları için dış piyasalardan ithal ettikleri çeşitli malzemelerin bugüne kadar münferit bir şekilde mubayaa,edilmesi usulünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Eskişehirde sarhoşluğa karşı alınan tedbirler Eskişehir,30 TÜRKTEL)Şehrimizin yegâne gezme yeri olan Yalaman Adasında yeni açılan ve açılacak olan gazinolara içki ruhsatiyesi verilmemesi kararlaştırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Yaşına itiraz edilen Hakkari mebusu Ankara,30 ANKA)Yüksek Secim Kurulu Hakkâri Mebusu Ubeydullah Seven hakkında yapılan itirazı tetkik etmiş ve karara bağlanmıştır.Bilindiği üzere bu mebusun iki defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Denizlerin Kızı Tarihî Roman 153 Yazan:Kemal SAMANCIGİL Denizlerin Kızı sağ elini ufuklara uzatarak:"Bir gemi geliyor» dedi Denizlerin Kızı,güzel Nergis dedi,Ahmet reisten ayrılmasaydm,bizleri böyle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • KONGrif ir Türkiye Yüksek-Tahsil Öğrencilerini Koruma Cemiyetinin yıllık kongresi yarın saat İS de Galata'da Cemiyet Merkezinde yapılacaktır.istanbul Tekstil ve Örme Sanayii işçileri Sendikası dördünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Doğu Üniversitesi için bir milyon lira ayrıldı Doğu illerimizde kurulacak olan Atatürk Üniversitesinin ihtiyaç ve masraflarını karşılamak üzere 1 milyon liralık bir tahsisat ayrılmış ve Maarif Vekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • İsveç kızlarının gösterileri Ankara,30 ANKA)İsveç'in Sofia adlı kızları bugün saat 16 da 19 Mayıs Stadyomunda gösterilerini yapmışlardır.Bu gösterilerde Türkiye B.M.M.si Reisi Refik Koraltan,Maarif Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • 50 meyhane ve içkili lokanta yakında kapatılıyor Bir müddet evvel şehrin muhtelif semtlerindeki 286 meyhane ve içkili lokantanın kapatılmasına karar verilmiş,kaza ve nahiyelerdeki mülkiye amirliklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Sağlık Müdürlüğü plajları kontrola başladı Belediye Sağlık Müdürlüğü,mevsim icabı plajların kontrolüne başlamıştır.Bu nıeyanda,şehrin muhtelif semtlerindeki plajlardan sular alınarak tahlil edilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Batı Trakya'dan beş kişi daha iltica etti Alâkalı makamlar tarafından verilen bir habere göre,Batı Trakya'dan bes ırkdaşımız daha Meriç nehrini yüzerek geçmek suretiyle yurdumuza iltica etmişlerdir.Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Tabiî afetlerden zarar görenlere yardım Muhtelif âfetler yüzünden zarar göre çiftçilere yemlik ve yemeklik hububat yardımlarının devam etmesine Hükümetçe,karar verilmiş ve bu yardımların iktisat ve Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Nylon kadın çoraplarının fiatları artıyor 7 Haziranda meriyete girecek olan gümrük tarifesi dolayısiyle nylon kadın çorapları fiatlarıiıın artacağına dair çıkarılan şayiaların hiçbir esasa dayanmadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • İntihara kalkan bir kız hastahaneye yatırıldı Süleymaniyede oturan Kadriye Ayla admda genç bir kız.henüz mahiyeti tesbit edilemeyen zehirli bir madde içerek intihara kalkışmış ve Esnaf Hastahanesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1954
  • Sağlık Şûrasının çalışmaları sona erdi Üç gündenberi toplantılarına devam etmekte bulunan Yüksek Sağlık Şûrası,gündemindeki mev zuları inceliyerek kararlara bağlamış ve Vekâletin,bulaşıcı,salgın ve so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından Deniz Teknisyen Astsubay Sınıf Okuluna öğrenci Alınacaktır:1 5802 sayılı Astsubay Kanunu gereğince Deniz Teknisiyen Astsubay Sınıf okuluna alınacak aşağıda meslek dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından Deniz Astsubay Sınıf Okuluna öğrenci Alınacaktır:1 5802 sayılı Astsubay Kanunu gereğince Astsubay sınıf okuluna alınacak öğrenciler için aranacak nitelikler:a)Türk va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Samsun As.Sa.Al.Kom.Bşk.lığından Askeriye ihtiyacı için 160 ton kesilmiş sığır eti kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır.Muhammen bedeli 256000 lira olup geçici teminatı 14050 liradır.Eksiltmesi 10 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARACAN Tazı İşlerini fiilen idare eden MM'ul Müdür;Farak DEMİRTAŞ Basıldığı yer;MİLLİYET Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Üsküdar'da feci bir taksi kazası oldu [Bag tarafı 1 incide] na çarptıktan sonra bir duvara bindirmiştir.Feci halde ezilmiş olan Fehime derhal ölmüş,otomobilde bulunan Hıristo Kâhyaoğlu,Silvana Milasya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Hapishaneden firar eden iki mahkûm [Baş tarafı 1 incide] Biri idam mahkûmu ve bir diğeri de azılı hayvan hırsızlarından olan iki mahkûmun da Susurlukta Hasan admda bir şahsın evinde saklandıkları habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • İki kardeş aynı anda intihar etti Paris 30 TÜRKTEL)Martres köyü civarında,Lourdes Toulouse ekspresinin lokomotifi altına birlikte atılarak intihar eden iki gencin,Alman ırkından ve kardeş oldukları ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Kıbrıs'ta komünistler faaliyetlerini arttırdı [Baş tarafı 1 incide] Makariosun oyuncağı olacağını iddia etmekte ve Kıbrısı Hürriyete kavuşturacak tek kuvvetin Sovyet bloku olduğunu tekrarlamaktadır.Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Galatasaray Ankaragücünü 2 1 yendi Ankara,30 MİLLİYET)iki maç yapmak üzere şehrimize gelmiş olan Galatasaray ikinci karşılaşmasını bugün kalabalık bir seyirci önünde Ankaragücü takımı ile yaptı.Sahaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Mısır ihtilâl konseyindeki ihtilâf arttı Bazı subaylarının tevkifinin ordu saflarındaki ikiliği genişlettiği bildiriliyor Kahire 30 T.H.A.Mısır İhtiâl Komitesindeki ve Mısır ordusundaki ikilik gün geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • iç ve dış ticaretimizde kaydedilen yükselme Ticaret Vekili,Ticaret ve iktisadî hamlelerimizi Ankara,30 AA.Yıllık mutad toplantısını yapan Türkiye Ticaret Odaları,Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • T a 11 a I,asabı bir buhran geçiriyormuş Şehrimizde tedavi gören sabık Ürdün Kralının açlık grevi yaptığı haberi yalanlandı Amman,30 T.H.A.Uzun bir zamandanberi istanbul'da Ortaköy Şifa Yurdunda tedav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Türk hikayecileri Yunanistanda tanıtılacak Atina 30 AA.Milletlerarası Tiyatro Enstitüsünün Palermo kongresine iştirak etmiş olan tiyatro münekkidi Lûtfi Ay,Atina'ya gelerek sanat çevreleriyle temaslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Çan Kay Şek'in karısı akıl hastahanesinde San Fransisko 30 TÜRKTEL)Mevsuk bir menbadan alınan habere göre,Formoza'daki Milliyetçi Çin Başkanı Meraşel Çan Kay Şek'in zevcesi bayan Çan Kay Şek,buradaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Bir ırz düşmanı suçüstü yakalandı İzmir 30 MİLLİYET)Bugün şehrimizde ötedenberi erkek çocuklara dadandığı anlaşılan bir ırz düşmanı yakalanmıştır.Karşıyaka semtinde çörekçilik yapmakta olan Mehmet Bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Lübnanda kaçak afyon ekiliyor Mısır ve diğer Arap devletleri göz yumduğu için Lübnan hükümetini protesto ettiler Beyrut,30 T.H.A.Buka Ovasının 600 bin dönüm kadar tahmin edilen bir sahasında afyon eki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Doğu Pakistan hükümeti dün azledildi Başvekil ve Vekillerin azline geçenlerde Dakka'da vuku bulan karışıklıklar sebep oldu Dakka Doğu Pakistan)AP)İyi haber alan çevrelerin bildirdiklerine göre bugün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Nevşehir'in 11 olması Osman Bölükbası Kırşehir Vilâyetinin ilgasını içişleri nezdinde protesto etti Ankara,30 T.HA.Nevşehir'den gelen bir heyetin Nevşehir'in vilâyet olması hakkındaki talebinin hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Bir hakem kendisine hakaret eden oyuncuları dâva etti Bursa 30 T.H.A.Şehrimizde yapılmakta olan Futbol Grup Birincilikleri bugün nihayete ermiştir.Bugünkü müsabakalarda,Tekirdağ Çanakkale'yi 3-1 yenmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Aşık olunca dilsizliği geçti Paris 30 TÜRKTEL)18 yıldanberi dilsiz olan Paoli Angelo adında bir İtalyan genci,uzun müddet psikanalitik bir klinikte tedavi gördüğü halde bir türlü iyileşemenüşti.Klinik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Dünyada 310 milyon çıplak insan var New-York,30 TURKTEL)Burada neşredilen acaip bir istatistiğe göre,Dünyanm nüfusunu teşkil eden 2.400.000.000 insandan 1 milyar 300 milyonu evlerde,700 milyonu kulübe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Yıldızlara gitmek i m kân s izm ıs [Baş tarafı 1 incide] Pluto seyyaresinin kâşifi olan bu Amerikalı astronom,arzın etrafında kutru 30 santimle 30 met re arasında bulunan küçük aylarla dolu saha bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Memur maaşları bugün veriliyor [Bas tarafı 1 incide] lannın tediyesine bu sabah başlanacak ve akşama kadar tamamlanmış olacaktır.Maliye Vekâleti bu hususta alâkalılara lâzım gelen emri vermis.Dara tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Ankara M.M.V.2 No lu Sa Al.Ko.Bşk,«fa* As.birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere tesiın »artıyla 135 yüz otuz beş metreküp köknar ve 67 altmış vedı metreküp çıralı çam kereste kapalı zarfla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Partizan memurlara ait kanun tasarısı hazırlanıyor [Baş tarafı 1 incide] bağlamak üzere bir tasarı hazırlanması zarureti hissedilmiştir.Bu maksatla Adalet Bakanlığında bir komisyon teşkil edilmiş bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • ellerinizin güzelliği ELİNİZDEDİR Terkibinde krem hat-v/ulan bulunan PURO Tuvalet Sabunu günlük temizlik İslerinin cilt ı üzerindeki tahribatını *fT önler ve gOzallattlrlri do dİ^bîsât*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Başvekil,dün sabah uçakla Amerika'ya hareket etti [Baş tarafı 1 incide] yükelçileri,İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi azaları,çeşitli teşekküller mümessilleri,üniversiteler temsilcileri,yerli ve ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Atina ve Napoli'de [Baş tarafı 1 incide] Türkiye Başvekili Adnan Menderes,Mareşal Papagos ve Stefanopulos ile yaptığı konuşmadan sonra,bu görüşmelerden memnun kaldığını,Amerika'dan dönüşünde Atina'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Fransız seçim sistemi değişiyor Dar bölge ve nisbî seçim usulünden ayrılarak,ekseriyet sis temine gidilmesi isteniyor Paris,30 TÜRKTEL)Fransız Sosyalistlerinin gelecek Genel kongrelerinde,nisbî seçiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Türk-AIman ticaret ve kredi andlasmasının esasları [Baş tarafı 1 incide] finin bundan faydalanarak iş hacimlerini genişletebileceğin!ifade etmektedirler.Anlaşmanın esasları:Bonn 30 TÜRKTEL)Bugünlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Mısır'da bir İngiliz deposu ateşe verildi Kahire 30 A.P.Buradaki İngiliz Büyük Elçiliğinden bildirildiğine göre,Port Said'deki bir İngiliz malzeme deposu,silâhlı sabotörler tarafından soyulmuş ve müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Amerikadaki hazırlık [Baş tarafı 1 incide] yocular ve televizyoncular Başvekili toplu ve kalabalık olarak hava meydanında karşılamağa ve ilk intibalarıni sorarak görüşmelerin esas mevzuları hakkında m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Bayar dün yurt seyahatine çıktı [Baş tarafı 1 incide] Reisicumhur bu seyahatmda Çankırı,Kastamonu ile Zonguldak'a gidecek,Çatalağzı termo elektrik santralının tevsii merasiminde hazır bulunacaktır.Cel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Bayar Çankırı'da Çankırı,30 MİLLİYET)Reisicumhur Celâl Bayar bugün maiyetindeki zevatla birlikte Çankırıya gelmiş ve tezahüratla karşılanmıştır.Bir müddet Vilâyet konağında İstirahat eden Bayar halkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1954
  • Reisicumhur Kastamonuda Kastamonu,30 MİLLİYET)Reisicumhur Celâl Bayar ve beraberindekiler saat 18.30 da Kastamonu'ya gelmiş ve tezahüratla karşılanmışlardır.Bayar,geceyi burada geçirecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.05.1954
  • Modaspor'un yeni idare heyeti Modasporun senelik kongresi dün yapılmış ve neticede yeni İdare Heyeti su seklide teşekkül etmiştir:Fahrî Başkan:Ord.Prof.Dr.F.K.Gökay,Başkan:Muzaffer Şahinoğlu,Başkan V.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1954
  • 29 TEMMUZ ÇEKİLİŞİNDE 100.000 LİRA 2 Adet 30.000 1 10.000 10 1 OOO 20 500 100 100 Liralık paraHkramiyeleri vardır.Bu cazip çekilişe katılmak için siz de 15 HAZİRAN 1954 AKŞAMINA KADAR 150 Liralık vade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1954
  • Dün yapılan profesyonel lig maçlarında İSTANBULSPOR.KASIMPASAYI B.SPOR OA ADALETİ 1 0 YENDİ Millî takım kampına en kıymetli elemanlarını vermiş olan Kasımpaşa ve Adalet mağlûbiyetten kurtulamadılar.Bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1954
  • Genç millî basketbol takımımızın çalışmaları Genç millî takımımızın basketbol çalışmaları için şu basket bolcuların 1 haziran salı günü saat 11 de Bölge merkezinde hazır bulunmaları Bölge başkanlığı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1954
  • Tenis turnuvasında N.Bari S.Gürel şampiyon Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü kortlarında oynanan istanbul Tenis Teşvik Turnuvası finalinde Behbut Cevansir Engin Balaş çiftini 6/2,5/7,1/6,6/2.6/2 mağlûp ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1954
  • Golf şampiyonluğunu Avustralyalı Campbell kazandı Londra 30 SİLA.Bir haftadanberi burada yapılmakta olan İngiltere amatör golf turnuası sona ermiştir.Amerikalı rakibini yenen Avustralyalı Campbell bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1954
  • Eskişehir'de grup maçları Eskişehir,30 SHA)Türkiye birincilikleri grup maçlarına bugün Eskişehir Atatürk stadında devam edilmiş ve Eskişehir şampiyonu Demirspor,Zonguldak "birincisi Işıkspor'u 4-1 mağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1954
  • Amatör futbol lig maçları Amatör küme futbol lig maçlarına dün devam edilmiş ve dünkü karşılaşmalarda şu neticeler alınmıştır:Denizgücü:4 Davutpasa:1 Tepebaşı:4 Çapa:2 G.Hisar:6 Tünelspor:1 Maltepe:3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1954
  • Kürek hazırlık yarışları Paşabahçe ile Beykoz arasında yapıldı Su sporlaır ajanlığı tarafından tertiplenen kürek hazırlık yarışları dün sabah Paşabahçe ile Beykoz arasında yapılmış ve şu neticeler alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1954
  • Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinden 1 Müessesemiz namına istanbul'a gelecek ve depolara deniz ve kara yoluyla nakledilecek olan kok,taş,linyit ve briket kömürlerinin Denizcilik Bankası T.A.O.'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1954
  • 1st Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat Hânları Açık eksiltme ile Polatlı Topçu Okulu binaları elektrik tesisatı onarımı yaptırılacaktır.Keşif bedeli 16695,21 lira,geçici teminatı 1253 liradır,ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.AL Ko.Bşk.dan Ankara Aşağıda cins ve miktarları yazılı sebzeler kapalı zarf usuliyle eksiltmeye korunmuştur.İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerdedir.Evsaf ve şartlar her g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.AL Ko.Başkanlığından Ankara Askeri birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler 2490 sayılı kanunun* 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.AL Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarf usuliyle in alınacaktır İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1954
  • Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır İLLER BANKASINDAN:Tesisin işler halde keşif Kasabanın adı Vilâyeti bedeli Geçici teminatı Tesisin ncv'i Özalp Van 170.601,54 9.780.2 adet 750 devirli 75-85 Pstakatli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1954
  • mam» ABONE şartları l.r.Kt.Senelik 42 00 Altı aylık 22 80 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere lkJ mislidir.İLAN şartları 2 ve S Öncü tayfa sant 4 T.L 4 üncü sayfa sant 2.50 T.Lilanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1954
  • İSTANBUL:12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği PL)13.30 Şarkılar.Okuyan:Akile Artım.Çalanlar:Cevdet Çağla,Yorgo Bacanos,Ercüment Batanay,Halûk Recai 14.00 Uvertür ve senfonik şiirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1954
  • 1st.Borsasının 29.5.954 fiatları kambiyo ye esham Açılış Kapanış 734 784 Sterling Dolar Fransız Frang» isviçre Frangı Belçika Frangı YÜZDE 5 1948 Ikramiyell Millî Müdafaa Ikr.1941 Demiryolu 1941 Demir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1954
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ¦L 2 p 3 r m 4 5 i 7 IL 8 9 ¦1 10 i 11 j m 12 M^ Soldan sağa:1 Realite;Bir deniz nakil vasıtası.2 Küçücük parçalara bölen;Rüzgâr.3 Hayvan ayakkabısı;Şüphe;Bir harf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bşk.lığından A As.ihtiyaç için Konya,Ankara,Karaman ve Iskenderunda teslim şartıyla 5000 ton bulgur kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır.Muhammen fiatı beher kilosu çuvallı 47 kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1954
  • 4000 Ton Muhtelif Ölçüde Demir ve Demir Levha Satınalınacak T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Umum Müdürlüğünden 4000 ton muhtelif ölçüde demir ve demir levha teklif alma suretiyle satın alınacaktır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1954
  • Refik Saydam Merkez Hıfzıssıha Enstitüsü Müdürlüğünden Cinsi Mikdarı Muh.bedeli Geçici teminatı ihale şekli Yeşil yonca 700.ton 35000.2625 Kapalı zarf Yukarıda müfredatı yazılı 700 ton yeşil yonca 249
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4