Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.05.1954
  • t ingiliz kabinesi bugün acele bir içtimaa çağrıldı Toplantıda İngilterenin Hindicimde müşterek bir harekâta iştirak edip etmemesi meselesi görüşülecek Londra,23 AP)Başbakan Churchill kabinesini yarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1954
  • Kayıp Parti lideri tımarhaneye atılacak İzmir,23 Anka)Zabıtaca aranmakta olan Ergenekon İsçi Köylü Partisinin eski reisi Arif Hikmet Atsız bir türlü bulunamamıştır.Aklî muvazenesi bozuk olduğu bilinen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1954
  • Hanoi'nin zaptını istiyen Gn.Giop Kızıllar Hindi Çinide tekrar taarruza geçiyor General Giap,çetecilere gönderdiği mesajda her ne pahasına olursa olsun Hanoi'nin zaptını istedi Paris,23 AP)Fransız Ha-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1954
  • İsmet Atlı Macar rakibi Guriçs'i yenmeye çalışırken Güreşçilerimiz dün de 6 zafer kazandı Osman Kanbur ve Bekir Büke tuşla,Hüseyin Akbaş,Mustafa Dağistanlı İsmet Atlı ve İrfan ittifakla galip Tokyo 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1954
  • Sun'î pahalılık Bazı şekercilerin fabrikalarda şeker kalmadığı,hükümetin çekere zam yapacağı gibi iddialar la mamullerinin fiatlarım yükselt meye kalkıştıkları ve Bayram mü nasebetiyle bir vurgun vurm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1954
  • Kıbrıs Türkleri yapılan baskıdan şikâyet ediyor Türk Kurumları Başkanı,dün ingiliz idaresinin Rumlara bir çok imtiyazlar verildiğini söyledi Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Başkanı Faiz Kaynak,dün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1954
  • ip üzerinde kıyılan nikâh Rahip,cambaz çiftin nikâhını kıyabilmek için itfaiye merdivenine tırmandı Tulüz,23 A.A.Yerden 18 metre yükseklikte bulunan bir canbaz ipi üzerinde diz çökmüş bulunan iki genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1954
  • KRALİÇE VE PRENSES Danimarka tahtının vârisi Prenses Margaret geçenlerde 14 yaşma girmiştir.Resimde genç Prenses babasının doğum günü şerefine verdiği baloda annesi Kraliçe İngrid'in sigarasını yakark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1954
  • Bir Alman iktisatçısının Türk Maliyesi hakkındaki beyanatı «Türkiyenin parasını kıymetten düşürmeğe ihtiyacı yoktur.Yeni hükümet müessir tedbirler almak üzeredir» Bonn,23 Türktel)Almanya'nın en tanınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1954
  • Bir yangında 500 ev yandı Seul,23 AA.38 inci arz dairesinin biraz güneyinde bulunan Şungşon'da dün gece çıkan büyük bir yangın şehri kısmen harap etmiştir.500 ev yanmış üç bin kişi açıkta kalmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1954
  • Harice tahsile gidecek talebe isteklilerin en geç Temmuz ayı sonuna kadar Vekâlete müracaatları gerekiyor Ankara,23 ANKA)Yabancı memleketlerde tahsile gitmek isteyenlerin en geç Temmuz ayı sonuna kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1954
  • D.P.MECLİS GRUPU MENDERES HÜKÜMETİNE İTİMAT REYİ VERDİ Grupun ittifakiyle kabul edilen programda iktisadî kalkınma hamlelerinin devam edeceği belirtiliyor Menderes programını bugün Mecliste okuyarak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1954
  • Aziz okuyucularımıza MİLLİYET MÜKEMMEL BİR halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor Gazetemiz yakında yeni matbaasında,Amerikadan J ve îsviçreden getirttiği en yeni baskı ve dizgi j makinalarmda 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1954
  • Bugün şehrimizde havanın az bulutlu geçeceği,rüzgârların hafif eseceği,sühunetin artacağı tahmin edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1954
  • Laniel,yeni bir imtihan geçirecek Cenevre konferansından sonra Fransız hükümetinin düşmesi bekleniyor Paris,23 Nafen)Fransız Başvekili Laniel'in ve hükümetinin önümüzdeki hafta yeniden imtihan» geçirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1954
  • Kargalar,et satışını düşürdü ingiliz köylüleri,karga patatesinin leziz olduğunu söylüyorlar Londra 23 Nafen)Lincoshire'de son zamanjarda et satışları son derece azalmıştır.Buna kargaların sebep olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1954
  • Beşiktaş,Vefayı 2 O yendi Profesyonel küme karşılaşmalarına dün Mithatpaşa Stadında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1954
  • Londrada oynanan ve İngilterenin yine açık farkla mağlûbiyeti ile neticelenen ilk maçtan bir görünüş Macaristan millî takımı dün İngiltereyi 7 î mağlûp etti 90 bin seyirci önünde yapılan maçın ilk dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • TAKV3MDIN g& YAPRAK İktidar ve İdare ULUNAY Son zamanlarda gazeteler Hükümetin bir kararından bahsettiler.Bu mutasavver karara göre,parti temayülâtuıdan tecerrüd edemiyecek zihniyette olan ve idare ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • KISA HABERLER it Teknik Üniversitenin Taskışia binasında hazırlanan Belediye İmar Sergisin* ait hazırlıkları tamamlanmıştır.Sergi bugün saat 18 de yapılacak bir törenle açılacaktır.•k Şehrimizde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • nw i'rrri'i ıınmnTnın in 9 EYLÜLDE Bütün «tyaaUa döaell 10 DÖŞELİ EV BİRDEN f Hazirana kadar cüzdan abalar ba karaya da firarlar.YAPI ve KREDİ BANKASI fliij.ı a,a m a a a a a a a »at bbjul/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • 24 11 Mayıs 1954 11 Mmtu im Pazartesi un VAKİT VASATİ EZANİ ftlrtauH 4J8 İM mm MS İM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • KONGRE •k Dokuzuncu Türk Cerrahi Kongresi 27 Mayıs Perşembe günü saat 10 da İstanbul Üniversitesi Morfoloji Enstitüsünde toplanacaktır.JÜBİLE •k Eyüp Ortaokulu Tarih Coğrafya öğretmeni Kemal Yanbek'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Denizlerin Kızı Tarihî Roman 146 Yazan:Kemal SAMANCIGİL Hacı Sürurî "Zannederim gece Akdenize çıkacağız" dedi Hacı dedi,Tunustan dönüşte Fransaya da uğrayalım,biraz mal alalım.Bunu ben de düşünüyordum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Okuması zor çocuklarla ilgili bir seminer açılıyor «Okuması zor çocuklar» la alâkalı olarak öğretmenler için bir seminer açılmasına karar verilmiştir.15 hazirandan 30 hazirana kadar devam edecek olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Dış memleketlere yapılan yumurta ihracatı çok arttı Dif piyasaya yapılan yumurta ihracatı artmış,bilhassa italya ve Yunanistana yapılan sevkiyat fazlalaşmıştır.Son olarak geçen hafta içinde bu iki mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Bir kumarhaneye baskın yapıldı Kadıköydeki baskın sonunda dört kadın kumarbaz suçüstü yakalandı Emniyet Müdürlüğü ikinci Şube memurları,dün gece dördü kadın,ikisi de erkek olmak üzere altı kişiyi kuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Nev-York Üniversitesindeki Profesörümüzün başarısı Oniki yıldanberi Amerika'da New-York Üniversitesinde elektrik ve televizyon profesörlüğü yapan Kerim Önder adındaki genç bir ili* adamımız,yeni bir i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Sıcaklarla beraber bira ve buz sıkıntısı başladı Mevsim dolayısıyla şehrimizde bira sarfiyatı fazlalaşmış ve bazı semtlerde bira bulmak imkânsız hale gelmiştir.Diğer taraftan,son günlerde bir de buz s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Et fiatlarında anormal yükseklik devam ediyor Cenup hudutlarımızdan kaçakçılığının duruma Et fiatlarındaki pahalılık alınan bütün tedbirlere rağmen devam etmektedir.Bilhassa satılan etlerin düşük kali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • bir işçi,kazaen erimiş maden dolu bir potayı üzerine devirmiş ve muh telif yerlerinden tehlikeli surette yanmıştır.Mustafa hastahaneye kaldırılmıştırir Ortaköy'de oturan bir ailenin 8 yaşlarındaki oğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Frederic dostunuz ve dostumuz gidip bütün bu söylediklerimi kendisine anlatacak olursa mahvolduğumun resmidir.Gazeteci değil miyiz.Gammazlık iliklerimize kadar işlemiş,iyisi mi başmuharriri bulup hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Boğaz trafiği çalışmaları bugünlerde tamamlanacak İstanbul'un Anadolu yakası ile Rumeli yakası arasındaki şehir dışı irtibatını tesbit maksadıyla yapılan Boğaz trafiği çalışmaları devam etmektedir.Faa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Öğretmenlerin dinlenme kampı Haziranda açılıyor Türkiye Öğretmenler Dernekleri Millî Birliği tarafından,Büyükada'da açılacak olan dinlenme kampının hazırlıkları ikmâl edilmek üzeredir.Önümüzdeki aydan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Beyoğlunda iki aile çocuk yüzünden kavga etti Beyoğlunda,Güllabici sokağından küçük bir mesele yüzünden bir kavga olmuş ve iki aile birbirine girmiştir.Bu semtte 11 numaralı evde oturan Panayot Kasa i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Devlet Resim Sergisinde 190 resim teşhir edilecek Memleketimizde,plâstik sanatların teşvik ve himayesi maksadıyla her yıl Ankarada açılmakta olan Devlet Resim ve Heykel Sergilerinin 15 incisi bu yıl,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • HALKIN SESİ Transit geçen şoförler cezalandırılacak Bir kaç gün evvel neşrettiğimiz bir şikâyet mektubuna,Belediye Neşriyat Müdürlüğünden gelen cevapta şöyle denilmektedir:«Sayın gazetenizin 9/5/954 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Ankara Radyosunda Pazar günü yayınlarının saati Ankara Radyosunda pazar sabahı yayınlarına 30 mayıstan itibaren saat 7,30 da başlanacaktır.Bu hususta hazırlanan programa göre;kısa bir «Günaydın» saati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Paşabahçe Şişe Fabrikasının genişletilmesi kararlaştırıldı Paşabahçedeki şişe ve cam fabrikasının tevsi edileceği ve mamullerinin kalite bakunmdan yükseltileceği bildirilmektedir.Alâkalıların tetkikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Türkiye Sanat Mektepleri mezunlarının kongresi Türkiye Sanat Mektepleri Mezunları Cemiyeti istanbul şubesinin senelik kongresi:dün saat 14 te Tophanede,Erkek Sanat Enstitüsü salonunda yapılmıştır.Kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Çamurlu sebze satan 15 manav tecziye edildi Belediye,sebze ve meyvaların temizlendikten sonra satılmasına karar vermiş ve durum ilgililere tebliğ olunmuştur.Ancak son günlerde şehrin muhtelif semtleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Eski öğretmenler yeniden memuriyete kabul ediliyor İntibak Kanunundan faydalanmak için,halen başka devlet dairelerinde çalışmakta olan eski öğretmenler.Maarif Vekâletine müracaatla yeniden öğretmenliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Taksimde hasta bir kadın sancıdan intihar etti Taksimde Sıraselviler caddesinde oturan 52 yaşlarında Eliz Ham Felt adında bir kadın,müptelâ olduğu böbrek hastalığının sancılarına dayanamamış ve evvelk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • 57 YAPI VE KREDİ BANKASI Şubelerinin elli yedincisi İSTANBUL'DA KIZILTOPRAK ŞUBESİ Bugün hizmete girdi.24 Mayıs 1954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Tekel İdaresi Bahar Bayramı için hususî sigara çıkaracak Tekel İdaresi 27 mayısta başlıyacak olan Bahar ve Çiçek Bayramı münasebetiyle hususî bir sigara çıkaracaktır.Yeni bir harmandan imâl edilecek s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Genel Meclis seçimleri Ağustosta yapılıyor Ağustos ve eylül aylarında yapılacak olan Genel Meclis,Belediye Meclisi,Köy İhtiyar Heyetleri ve mahalle muhtarlıkları seçimlerine ait hazırlıklar devam etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Kuyuya giren genç bir kız etrafı heyecana verdi Evvelki gün Sütlücede,ortalığı heyecana veren garip bir hâdise olmuştur.Hamam sokağında oturan Mediha adında 19 yaşlarında bir kız âni bir buhran geçire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Bazı ilçe ve köylerde yeniden arıcılık kursları açılacak Veteriner Müdürlüğü,yeniden bazı üçe ve köylerde «arıcılık kursları» açmak için teşebbüse geçmiştir.Kurslarda,Ziraat Müdürlüğü mütehassısları d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Şimdiden gazozcular fiatlara zam yapmak istiyorlar Piyasada satılan bir kısım gazozların bozukluğundan şikâyet edilmekte ve bunların alâkalılarca kontrolü istenmektedir.Bu arada gazoz fiatlarına zam y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Belediye Küçüksu çayırını park haline getiriyor Şehirdeki park ve bahçelerin tanzimi işi devam etmektedir.Bu arada şehrin mesire yerlerinden biri olan Küçüksu çayırının park haline getirilmesine karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Bir işçi asansörle kapı arasında sıkışarak öldü Şişlide ölümle sona eren' feci bir kaza olmuştur.Bu semtte yeni inşa edilen bir apartmanın badana işlerini yapan Sefer Güler adında biri,ânî olarak çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Öğretmenlerin etüt gezileri Muallimler Birliğinin hazırladığı geziler 13 Haziranda başlıyor Türkiye Muallimler Birliği Turizm Bürosu,öğretmenlere yurdumuzu tanıtmak maksadiyle bu yıl da etüd gezileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Adliye Sarayının üçüncü kısım inşaatı başlıyor Şehrimizde kurulacak olan Adliye Sarayının üçüncü kısım inşaatına önümüzdeki günlerde başlanacaktır.Tamamlanmış olan birinci kısmın mefruşat,telefon ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Bir ticaret heyeti yakında tetkik için İsraile gidecek İsrail ile memleketimiz arasındaki ticarî münasebetler sür'atle inkişaf etmektedir.Bu arada bir ticaret heyetimiz önümüzdeki günlerde İsraile gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Emirgan iskelesindeki meydan genişletiliyor Emirgân iskelesi ile Cami ve Çınarlı meydanı önündeki yolun genişletilmesine karar verilmiş ve bu hususta bir plân hazırlanmıştır.Yakında başhyacak olan inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • «Türk Balık Adamları Kulübü» faaliyetini genişletiyor Bir müddet önce,memleketimizde ilk defa olarak kurulan» Türk balık adamları kulübü,faaliyetine hız vermiştir.Ayrıca çalışmaların bütün memlekete t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1954
  • Şehirde hiyleli süt satışları çoğaldı Süt fi atlar ındaki pahalılık dikkati çekmekte,bilhassa hileli süt satışlarından şikâyet edilmektedir.Bu arada alâkalılar İstanbulda senelerdenberi bir dert halin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.05.1954
  • Güvercin yuvasına yavrulayan kedi Londra,23 Nafen)War* wickshire'de Shipton on S-our kasabasında bir kedi bir ağ^-ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1954
  • İp üzerinde kıyılan nikâh fBaştarafı Birincide] rını kıymak için rahip Simon bir etfaiye merdivenine çıkmak mecburiyetinde kalmıştır.Beyaz ipek elbisesi ve uzun tül duvağının içinde büsbütün ince görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1954
  • Güreşçilerimiz Tokyo'da dün de 6 zafer kazandı [Baştarafı birincide] kim bir oyun çıkararak ittifakla galip ilân edilmiştir.57 KİLO:Mustafa Dağıstanlı Yakubi İranlı)Mustafa Dağıstanlı 7 dakika mü cade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1954
  • Tunus'la yeni hâdiseler cereyan ediyor Fransız Ordu ve Bahriye kuvvetleri dağlık bölgelerde tethişçilere karşı faaliyeti genişletti Tunus 23 A.P.Fransız ordu ve bahriye kuvvetlerinin Biezerte civarmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1954
  • Köprüden uçan kamyon Londra 23 AA.Dün akşam Londra'da vukubulan bir kamyon kasasında 4 kişi ölmüş ve dört ki şi yaralanmıştır.On tonluk bir kamyon bir köprüden geçerken köprünün korkuluğunu parçalıyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1954
  • İzmirde kavga ile biten maç Sahaya hücum eden halk Karşıyaka oyuncularını dövdü İzmir,23 Milliyet)Bugün Menemende Izmirin Karşıyaka takımiyle yapılan futbol maçı kanlı ve arbede ile neticelenmiştir.Oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1954
  • Mısır İhtilâl Komitesinde ihtilâf şiddetleniyor Millî istikamet Vekili Salâh birleşmeye ve Mısırı de:Kahire,23 T.H.A.Birkaç gün önce Tısır İhtilâl Komitesinde başgöscermiş olan ihtilâf şiddetinden hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1954
  • 8 yaşındaki Japon ressamı Tokyo,23 Reuter)Tokyonun meşhur Kofukai sanat galerisinin senelik resim sergisinde eserlerini taktim eden 400 ressam arasında 8 yaşında bir kız çocuğunun eserleri de seçilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1954
  • Yol kazalarında bayraklar inecek Hollanda polisi,bunun dikkatsiz kimselere ihtar vazifesi göreceğini umuyor Amsterdam,Hollanda 23 Reuter)Yol kazalarında ölenlerin adedinin günden güne artmakta olmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1954
  • Ruslar dörtlü bir konferans teklif etmiş Bir Alman gazetesine göre,Sovyetler Berlinde bir konferans tertibi için yoklama yapıyorlar Berlin,23 AA.İngiliz bölgesinde çıkan Weltam Sonntag gazetesinin Str
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1954
  • Bir Alman iktisatçısının Türk maliyesi hakkındaki beyanatı Baştarafı Birincide} resmî beyanlarının boş sözler olmadığını belirterek şöyle demiştir:«Türk Hükümetinin,mevcut iktisadî güçlüklerin parayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1954
  • Kıbrıs Türkleri yapılan baskıdan şikâyet ediyor IBaştaralı Birincide)gili son hâdiseler hakkmda izahat vermiştir.Federasyon Başr kanı Türk Kıbrıs'ın uzun bir tarihçesini yaparak «1870 yılından 1923 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1954
  • GRiPiN başarı ile kullanılır Baş,diş,adale,sinir,romatizma,lumbago ağrılarını süratle teskin eder,derhal haz molur ve tesirini gös terlr.stâb^ Muayyen zamanlarda sancılara iü2Lr ADİDİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1954
  • Kızıllar Hindicimde tekrar taarruza geçiyor [Baştarafı Birincidel Fransız ajansı,Giap'ın dün gece morsla verdiği bu mesajında Şöyle dediğini bildirmektedir:«Pazar gecesi saat 22.30 da Hanoi kayıplara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1954
  • Balkan Paktı ve Trieste ihtilâfı italya Başvekili,Askerî bir pakta karşı veto kullanılacağı hususunda İsrar ediyor Roma,23 Türktel)İtalya Başvekili Mario Scelba,Trieste meselesi hallolunmadıkça ve İta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1954
  • Süvarilerimiz isviçre'de dördüncü öldü Lucerne isviçre)23 AP)Bayan Olga Koehler'in bugün bir kemiğini kırması ve müsabakalardan çekilmesine rağmen Almanya Prix des Nations milletler arası senelik atlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1954
  • D.P.Meclis Grupu,Menderes hükümetine itimat reyi verdi [Baştarafı birincide] Hükümet programının okunacağını bildiren Başkan sözü Başvekil'e vermiş ve kürsüye gelen Menderesi programı okuyabilmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1954
  • İngiliz kabinesi bugün acele bir içtimaa çağrıldı Baştarai\Birincide] rar görüşeceğini bildirmektedirler.Hindiçinîde komünsitlere kar şı müşterek bir harekete girişilmesinin yarınki toplantıda konuşul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1954
  • Bir gazeteci dayaklan öldü Polis karakolunda vahşice dövülen gazetecinin ölümü üzerine Arjantinde bazı hâdiseler çıktı Rio de Janeiro,23 A.A.Bütün Brezilya ve bilhassa Rio de Janeiro gazeteleri,bir ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1954
  • Keçi makası ile arkadaşını öldürdü İzmir,23 Milliyet)Manisadan-bildirildiğine göre bugün Akhisar ilçesinde fecî bir cinayet işlenmiştir.İbrahim adında bir çoban sürüsünü güderken eski husumet yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1954
  • Macaristan mi tngiliereyi 7r Baş t ar a/t Birincide] bunu fevkalâde bir şekilde kurtarmıştır.Macarlar derhal bir gol yapabilmek için bildikleri bütün oyunları yapmışlardır.Top Puskas'ın her ayağma geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.05.1954
  • Gül Kupasını Fener Bahçe kazandı Gül kupası atletizm yarışmalarının 2.gün müsabakalarına dün F.Bahçe ve Mithatpaşa Stadlarında devam edilmiştir.Çekiç atma ve 800 metre müsabakalarında Gül kupası rekor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.05.1954
  • Ulvi Yenal beklenen basın toplantısını dün yaptı Futbol Federasyonu Başkanı bilhassa Dünya kupası mevzuunu ele alarak geniş izahat verdi Futbol Federasyonu Başkanı Ulvi Yenal,beklenen ilk basın toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.05.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarlan yazılı yiyeceklere talip çıkmadığından tekrar kapalı zarf usuliyle.eksiltmeye konulmuşturihaleleri hizala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.05.1954
  • rpwirrai 1 2 3 4 5 6 7v 8 9 ıo n 12 1 JÜ 2 3 4 5 S 7 6 9 jfll 3D 10 11 12 MB Soldan sağa:1 Kore'de bir liman;bazan birbirlerine giydirirler.2 Su;İsmi Beyoğlu cihetinde bir semte verilmiş zendost bir O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.05.1954
  • Marciano 17 Haziranda Ezzard Carles ile karşılaşıyor New York 23 S.H.A.Rocky Marciano,dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu kazandığından bu yana en çetin ve en tehlikeli rakibi Ezzard Charles olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.05.1954
  • CİNAYET VAR Piyes 3 Perde Yazan:Frederick KNOTT Çeviren:Tevfik SaduUah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her aksam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.05.1954
  • Genç milli basketbol takımımız ilân edildi 19 haziranda Avusturyaya gidecek genç millî basketbol takımımız dün Spor Oyunları Federasyonunca ilân edilmiştir.Gene milli tıkımımıza çağırılan basketbolcul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.05.1954
  • Unkapanı klübünün kongresi Unkapanı Gençlik Kulübünün kongresi dün gece kulüp lokalinde yapılmış ve yeni idare heyeti seçilmiştir.Unkapanı kulübünün yeni idare heyeti şu zevattan kurulmuştur Kulüp baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.05.1954
  • B.Spor Türkiye Genç Buketbol birincisi oldu Üç günden beri Kadıköy eski Halkevi salonunda devam eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.05.1954
  • Amatör küme Lig maçları Amatör küme futbol lig maçlarına dün muhtelif stadlarda devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:Hasköy:10 Adalar:1;Bakırköy:3 Selimiye:1 iken maç yarıda kaldı)Davutpaşa Denizg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.05.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat Hânları Kapalı zarfla Zırhlı Tugay haricî elektrik tesisatı onarım işi yaptırılacaktır.Keşif bedeli 44403.67 lira,geçici teminatı 3332 liradır,ihalesi 9/6/954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.05.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 4000 kilo hususî tereyağı 2400 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır,ihalesi hizasında gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.05.1954
  • SoöoöK kambiyo ve esham Kapantı Açılış Kapanış Sterling 734.784—Dolar 281.50 281.50 Fr.Frangı 0.80 0.80 isviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.60 5.60 isveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.05.1954
  • RADİİ İSTANBUL:12.57 Açılıj ve program 13.00 Haberler 13.15 Karışık hafif müzik PL)13.30 Şarkılar Okuyan:Af itap Karacan.Çalanlar:Cevdet Çağ la,Kadri Şençalar,İsmail Şençalar,Halûk Recai 14.00 Uvertür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.05.1954
  • Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır İLLER BANKASINDAN:Tesisin işler halde keşif Kasabanın adı Vilâyeti bedeli Geçici teminatı Tesisin nev'i Özalp Van 170.601,54 9.780.2 aaet 750 devirli 75-85 Pstakatli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.05.1954
  • Çelik Boru Satın Alınacaktır İLLER BANKASINDAN:1 Bartın kasabası içme su inşaatında kullanılmak üzere:iç kutru 125 milimetrelik 85 met.Çelik boru Gibault bağlantılı)iç kutru 200 milimetrelik 85 met.Çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.05.1954
  • BEŞİKTAŞ DUN GÜZEL BİR OYUNLA VEFAYI 2 O YENDİ Bilhassa ikinci devrede rakibinden daha üstün bir oyun çıkaran Siyah Beyazlıların gollerini Şevket ve Coşkun attı VS Stad:Dolmabahçe.Maç:Beşiktaş:2 Vefa:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.05.1954
  • Fakülteler final maçı bugün Mithatpaşada oynanıyor istanbul Üniversitesi Spor Kulübü tarafından tertip edilen Fakülteler arası futbol karşılaşma-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.05.1954
  • ABONE ŞARTLARI Lr.Kx.Senelik 42 00 Altı aylık 22 SO Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mididir.İLAN ŞARTLARI 2 ve 3 üncü tayfa aant 4 T.L.4 üncü tayfa sant.2.50 T.Lilânlardan mesuli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.05.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarı yazılı 90.000 adet marul kapalı zarf usuliyle satm alınacaktırihalesi hizasında gösterilen gün ve saattedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor