Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.04.1954
  • 4 Nisan 1954 Pazar Adres:Nuroonmaniye TOTbeOar SokakNo:18 İSTANBUL.Telgraf:BCÜLJLİYET İstanbul YIL:4 S A Y 1 1404 Posta Kutusu 4 9 S TELEFON IM14 PİATI 15 Kuruı Bugün şehrimizde havan?n aa bulutla geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.04.1954
  • u-bank yeni bir dokuma fabrikası kuruyor ıraşta büyük bir doku ılbrikası kurulmasına ait liklax süratle ilerlemeknilyon liraya malolacak canın sermayesinin dört rini mahallî hususî teis sahipleri,diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1954
  • 4 Niten Ru.1 22 1954 Mut Pazar 1300 i» VASATİ EZ ANİ m 5.39 11.02 1 12.17 5.41 A 15.54 9.18 •anı 13.37 12.00 31 20.10 154 ak 355 9.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1954
  • Gemine)kongre:Türkiye Sagu-Dilsiz ve Körler Cemiyetinin senelik Genel Kurul töplanUs^ ya*U*.saat 14 te Aksarayda tramvay deposu karşısında Türk Ocağı sa.lonunda.yaptlacaktut.TÖRENLER if Kızılay Hemşir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1954
  • KISA,HABER LSR ÜsfcS&ır Ka^kity vd Anadolu yakam Şofor/er ve Otomobilciler Cemiyeti başkanı &v ni Berktan,mensup olduğu C H.P den:istifa etmiştir.^r ^hrimfe sade ya£ piyasasındaki durgunluk devam etmt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1954
  • P fc.S T in;Alemdarda Ptyer Loti caddesinde M numaralı apartmanda oturan Mes'ut Kaiaslıogiu adılda birinin,dairesine giren meçhul bir hırsız,200 ilra ıfe bir kol saati çalarak Saçmıştır.Suçlu aranmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1954
  • YAPI vb KRBDÎ BANKASI HİSSE SENETLERİ SAHİPLERİNE 31/3/1954 tarihinde yapılan umumî heyet toplantısında alınan karar gereğince hissedarlarımıza yüzde 12*5 temettü tevzi edilecektir.9 numaralı kupon mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1954
  • HALKIN_SESİ Biraz da hllcra â&JlSk köşeler!Bir müddet önce Beşik,taşta Döngel sokakta otaranlar adına neşrettiğimle bir şikâyet mektubuna,Belediye Neşriyat IVkudjıiüğon den gelen cevabı nrşrediyo.i mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1954
  • Oda Meclisi tacirlerin bazı şikâyetlerini inceleyecek Şehrimiz Ticaret Odası Meclisi 8 nisan perşembe gü nü saat 15 toplanacaktır.Toplantrda,istatistik numaraları için tacirlerden istenen ve çeşitli ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1954
  • j MİNfcET HİSLERİLE ALENİ TEŞEKKÜR Darüsşafakanın;36 senelik RIFKI HOOA)bi muhterem amcamız İBRAHİM RIFKI TAŞLICA)mn hepimizi büyük teessüre garkeden vefatı hasebiyle» aziz Darüşnafakanm başta kıymetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1954
  • Karısını satırla muhtelif yerlerinden yaraladı Dün Kadıköyde kanlı bir aile kavgası olmuştur.Bu semtte.Sahrayı Cedid mahallesinde Imam Famis so kağmda 3 numarada oturan Yadigâr Akgül adında biri geçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1954
  • Bugün Avrupa,Asya ve bütün dünya'nıa başına belâ kesilen S.Rusyanm silahlı kuvvetlerini,arasıra,gözden geçirmek faydas-e delildir.Nitekim Londranın daima taze ve mümkün olduğu kadar doğ ru haberter ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1954
  • Bir aile mangal kömüründen zehirlendi Karagümrükte Salma Tom ruk caddesinde 30 numarada oturan Perihan Tura,oğlu Hasan,kızı Münire ve misa firleri Emine,odada yaktıkları mangal kömüründen şehirlenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1954
  • Ayakkabıcılar Derneği bu gün bir raevhıt okutubcak Ayakkabıcılar Derneği vatan uğruna şehit düşen askerlerle,ebediyete intikal et miş bulunan,ayakkabıcı işçi ve esnafının ruhu için bugün Siileymaniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1954
  • Fatih P.T.T.saatrah mayısta açılacak Mayıs ayı içinde yeniden açılacak olan Fat :hw Bebek,YeşeÜköy,Bakırköy telefon santrailanna 6000 abone bağ i •anacaktır.Bu satraÜandaa Fatih'in töreni may 18 basla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1954
  • Eroin satan genç kadın Gmierûeııberi taiip edilen Nuran adındaki ka in düa sBçösti yakalandı Emniyet Müdürlüğü Ka çakçıius.Şuibesi memurları uzun zamandan beri takip et* tikleri genç bir kadını eroin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1954
  • Tanzifat işçileri içi» yeni koğuşlar yaptınlyor Belediye tarafından şehrin muhtelif yerlerinde tanzifat işçileri için koğuşlar yaptırılmaktadır.Diğer taraftan,Edirnekapı daki temizlik koğuşuna,şoförle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1954
  • Bu yıl tamir ve inşa edilecek okullar Milıî EğitLıı ve Bayındırlık MüdüHari bu m vzudaki faaliyetleri/i a ha var di.er Millî Eğitim ve Bayındır lık müdürlükleri bu sene tamir,tevsi ve yentlden inşa ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1954
  • Bahar Bayramı Bayram münasebetiyle açılacak bebek sergisine 27 memleket iştirak ediyor 22 mayîsta Gülhane Par kında açılacak "Bahar Bayra mı„ hazırlıkları süratle ilerle inektedir.Bu arada,parkta tesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1954
  • AE&& toHBmm cadeleye girerken Adaylar isimleri "Dühamel,ve biz cadeleye girerken ¦im mücadelesi galiba bu olanca vus'atile acılıyorılık partizan gazeteler elif girtzgâhlan'a karşı talidiklemege başlad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1954
  • Prens Sabahattin hakkında bir konferans verildi Türkiye Muallimler Birliği ''Prens Sa'bahatttiıı Komitesi,tarafından tertiplenen konferanslardan üçüncüsü dün saat 15 de,Birlik mer kezinde Nezahat Nure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1954
  • Yazan Bediıtan ÇINAK Tctrila.No-28 "Bu resim size pek benzemiyor bakalım buna ne diyeceksiniz,Bu esnada müddeiumumi söz istemişti.Fakat reis "bîı dakika,diyerek ocun konuş masına müsaade etmedi ve bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.04.1954
  • Lübnanda uyuşturucu madde imalâtı artıyor Beyrut 3 Nafen)Bey rut polsr-bu şehirde ve Lübaanın diğer şehirlerinde uyuşturucu madde fabrikası işletenlerin son sene zarfında külliyetli miktarda anmış old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1954
  • mam 54 YAPI ve KREDİ BANKASI Şube ve Ajanslarının elli dördüncüsü SULTANHAMAM 'ŞUBESİ Yarın hizmet* giriyor.Pak yakında akılacak rubaları ÎSTANBULDA Kocamustapaşa,Firuzaga,Kuledibi,Büyükada Sirkeci,Bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1954
  • Nev York Uman işc;J grevi sona erdi Nev York 3 AJP)letlerarası liman işçileri ğl İLA)dün 29 günde n «levam etmekte efen j lere son ve aza 'a re bugün işe başlama)bildirmiştir.Bu Nev York umanı t nin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1954
  • Norveç basını teminat vermek lüzumunu duydu Oslo 3 Nafen)Norveç hasmı 1 Nisanda daima okuyucularına Nisan.1 şakalau yapmaktadır.Bu sefer bu şa kaiara alışkın bulunan N r veclüer Molotovun Natoyn girm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1954
  • TTY'f'ıT'ı" 'lT*ri' WuM-^yyuj Kısa harici haberler AMERİKA İf Amerika Birleşik Devletlerinin tarihinde ilk defa oîarak değirmenciler dün greve karar vermişler,ve onüç eyalette 27 büyük değirmen kapanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1954
  • Şilfde büyük bir çığ koptu Santiago de Chiil Şili)A.A.Cordillere dağ.ndan ki/ometrelerce mosafe dahilinde yu v«rlanan büyük bir kar yığını Güney Aysan eyaletinde Chile Ohdca bölgesindo Vah'e diğer adi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1954
  • Fnsan'da bir yancında 37 kişi SWti Pusan,3 A.A.Bu saibalı Pusan'da çıkan yangın esnasında ölenlerin sayış nin,19 v çocuk oı"mak üzere 37 ye baliğ olduğu polis dairesinden bildiri)mektedir.30 dan fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1954
  • Siyasî İcmal Lian Bien Pan Hindicini muharebeleri korkunç tKr safhaya girdi.Ehemmiyetsiz çete faaliyeti şeklinde başlayan bu manasız harp muntazam tümenler ve çetelerden mürekkep üç dört yüz bin mevcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1954
  • Ing'ltcrenfoı «İtin ve dolar ihtiyatları Londra 3 Nafen)IngU terenin alıtm ve dolar rezerveleıti mart ayı içinde „36,5 milyon sterlin yükselmiştir.Bu rezerveler şimdi 960 mil yon sterline yanaşmış,bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1954
  • Milyoner oan işçi Kendini beş parasız zanneden İŞÇİ,elindeki bonoyu salarken milyoner olduğuna öğrendi Roma.3 A*AJ)Kendisini beş parasız zanneden bir İtalyan işçisi,milyoner olduğunu öğrenince hayret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1954
  • ingiliz kızılları faaliyette Beri inde konuşan ingiliz komünist partisi sekreteri Almauyanın silâhlanması» aa karşı cephe alacaklarını söyledi Bertin,3 AP)İngiliz komünist partisinin genel sekreteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1954
  • Faruğun mallarının tadadı sona erdi Kahire 3" A.A.Mısıav da •kraliyet ailesinin bütün mallarına el konulmasından sonra bu malların tadadı sona ermiştir.Devlet tarafından el konulan kraliyet mallarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1954
  • Bir iJhn heyeti Andlatetkik yapacak Santiago 3 A.A.rikah antropolojist Ri Senaede başkanlığında Jiın heyeti,400 sene evv ait bir mumyanın bulun civarda tetkikler yapm* zere And dağlarına çık iardırtU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1954
  • I İKTİBAS Kalyada Montesi çapında yeni bir rezalet daha çıkt Terzi atelyesinde prova yapmak bahanesiyle genç ki ların fuhşa teşvik edildiği,anlaşıldı Şimdiye kadar yata Müanoda bu nsvlden Uç yüz terzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1954
  • PoKs memuru,takdire ve taltife lâyık bir azim ve irade İle ikinci bir aksırığı tutabildi ve:Bir cinayet işlendi,dedi-Moîly heyecana kapılarak:M.Ftadh'i imi yaraladılar?diye sordu.Hiayır,M-Frach'i deği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1954
  • Maraşta kurulacak fabrika Kurulmasına karar verilen dokuma fabrikasının Mairaş ve çevresinde iktisadî!kalkınmayı temin edeeeği bildiriliyor Marağ.3 THA.Sümerbank taraf ıııdan vilâyetimizde kurulmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1954
  • Ürdün,Amerikanın yardımını reddedecek Bu redd3 Amerikanı ı İsrail taraf nı tulımtş olmasının sebep olarak göst^rileceğ an asılıyor Washington.3 A.A Or dün'ün dördüncü »okta teknik yardrm programından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1954
  • Lew Ayres ge li y or Meşhur Amerikalı sinema ari isti,hazırlayacağı bir film için tetkik yapıyor Hotg Kong,3 AP Bütün din er hakkında doküınanter bîr film hasırlamak üzere altı ay sürecek bir dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1954
  • Nahiye Müdürlüğü için imtihan açılacak Ankara 3 TJI.A.iç işleri Vekâleti tarafından 5442 sayılı iller idaresi Ka nununa istinaden 20 nisanda bütün vilâyetlerde Nahiye Müdürlüğü için birer imti han açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.04.1954
  • HHR61İN TARİHTEN MERAKLI RİR VAK'A Babil Beyi;kardeşinin kızı ile evlenmek istemişti İlkaha cevaz vermeyen Yahya Aleyhisselâmın cellatlar tarafından başı kefildi va t p?i Herc'tıs'a g tirildi Babil be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1954
  • Ji RESİMLE HADİSELER 106 hâkim a^ayı ktır'alarııi çekti Staj müddetlerini dolduran 106 hâkim adayı kur'ala/mı ı Ankara'da Adalet Vekaletinde çekmiştir.Bu münasebetuir konuşma yapan Adalet Vekili Osman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1954
  • B kini ile mücadele Geçenlerde Brezilya'dan gelen ajans haberleri bu merale,kette Bikini mayo giymenin yasak edildiğini bildirmektedir.Hatırlanacağı üzene Bikini mayolara karşı mücadele moda oldukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.04.1954
  • Beşiktaşa karşı aldı 4 0)Sahanın kaygan olmasına ve üç oyuncularının bulunmamasına rcâmen misafirler güzel bir oyun çıkardılar Stadı Dolmabahçe Mac P.Deaportes:41 Beşiktaş:O P.Desportes:Lindolfo Nona,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.04.1954
  • Lozan* 3 SHA)îsviçrede yapılacak olan Dünya Futbol Şampiyonasının hazırlık la n ta mamanmış bulunmaktadır-DöVt İsviçre şehrinde yapılacak olan şampiyonanın biletleri tamamen satılmış bulunmaktadır» Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.04.1954
  • bugün yapılacak futbol maçları JRugifca mı&telif sahalarda yapılacak olan profesyonel ve amatör maçamın programı şöyledir:Atithatpaşa Stadında İZ Junior Cgecjç millî takwn)Süleymaniye 14 Gaiatnsaray O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.04.1954
  • Bask t ol Iffl maçlarında R.SpönTurtüluşu G.Saray Birinci küme basketbol lig maçlarına dün Teknik Üniversite salonunda devam edilaniştir.Günün ilk karşiaşması Ka dıköysporui Kurtuluş ara smda yapılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.04.1954
  • Takımımız ilk karşılaşmasını 9 nisanda Amerikaya* İkinci karşılaşmayı da 11 nisanda Mısıra karşı yapacak BrtUtafel,3 A.A.Millî Müdafaa Vekaleti Temsil BOR»sundan yüzbaşı Bedri Qakrroglu bildiriyor:Yeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.04.1954
  • Türk takımları Cenubî Amerikaya davet edildi Desportes kafile başkanı Brezilyadan futbol federasyonumuza bir mesaj getirmiş tir.Bu mesajda kuvvetli bir Türk futbol takımı Cenubi Amerikaya davet edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.04.1954
  • Üniversite ve Y.okullar ghreş şampiyona Altmışa yakın mUsabıkın katıştığı müsabakalar çeklşmali cereyan etti ir3 takın tasnifinde Üniversite Kulübü birinci ol u İstanbul Okullar ve Üniversiteler arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.04.1954
  • OLARİA-ADALETİ GÜÇLÜKLE 4-3 YENDİ Adaletliler,rakiplerine karşı güzel bir oyun çıkardılar.Fakat fırsat kaçırdıklarından maçı kaybettiler Şehrimizde bulunan Brezilyanın Olana futbol takımı üçüncü karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.04.1954
  • TW—W HUB II» II ili.»i.II »WWWB1 1 2 'F 34 56 7 8910 11 12 i 2 3 4 1 5 6 7 T 8İ S ¦H to 1 12 M;F Serftfait saga 1 Esas dayanak;İştah açiot bir yemek.2 Blifbân-n dûndan;Meydan.3 Rumca günaydın;İyi.4 Yi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1954
  • Boş yere ıstırap çekmeyiniz MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞI.GRİPİN I KULLANINIZ!4* Baç,dış,adale,sinir ağrılarını keser.Grip ve nezle başlangıcında başarı ile kullanılır.Jt Süratle hazmolur ve te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1954
  • m a k s t m Bu akşam Saat 21 de CtBALl KARAKOLU i»martesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43134 KARACA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1954
  • Kıbrıslı talebeler dün de şehri gezdiler Bir müddetten berj şehri mizde bulunan 60 kişilik Kıb rıslı talebe kafilesi,dün de şehirde muhtelif ziyaret ve geziler yapmıştır.Bu arada Kıbrıslı talebeler şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1954
  • İV BU HAFTAKİ FİLMLER Yazan:Hasan YILMA'ER Hoş bir film:Aşk maceraları I^ELEK'te «AŞK MACERALARI it Happened In Brooklyn»* Baş rolleri Frank Sinatra,Kathryn Grayson» Peter Lawford ve Jimm Durante tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1954
  • Bir eşarp imalâthanesinde yangın çıktı Fatihte Haseki Kadın sokağında Ömer Miras adında birine ait eşarp imalâthanesinde evvelki gece vangın çık mıştır.Yangın sonunda,ima lâthanenin kurutma kısmı,için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1954
  • Lokman Hekin»ör.H A I Z C(iM4f,Dahiliye M&tıhamnsı Pazardan başka her gün sabah sast 10.30-n.no öğleden sonra 1430-17.00 de hasta i Kabul eder.İstanbul Divan* yoıu No.104 m mm um ı'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1954
  • Hidrojen bombasının infilâkı tahminlerin çok üstünde neticelendi" Geçpn 1 maırt tarihinde infilâk et t i ruen ve neticeleri Ame likan âlimlerinin tahminlerini altüst eden hidrojen bombasının tecrübesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1954
  • DENİZLERİN KIZI Tarihî Roman 3Tazan:Kemal SAMANCIGtl* Senin gelişine ne kadar memnun oldum.Ârslan,lâkin ordunuzun gelişi hiçte hoşuma gitmedi 96 Hiç ummadığı bir kuytudan iki kişi ferladı,"davranma,di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1954
  • Arada büyük bir fark var.Anlayamadım,ne gibi?Rose da karyolaam kenann* oturdu* arkaya uzatarak yatağa\dayadigı ellerine istinat ederek vücudunu gerdi Sinirli bir halde fikrini izaha haşladı:Evet,arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.04.1954
  • Rita ve Kocası!İngUterede loaĞOBi,3 Nafen)Rita H ayworth ve «m kocam şark cı Dick Haymes üq haftalık bir turne yapmak üzere tn^ütereye gelmişlerdir.Jbngiltlsrenta ta mışmış empresaryoLarındftn Mau ice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1954
  • Memurlara verilecek borç para Ankara,3 Milliyet)BmeJui Sandığı Kanununda yapılan bir tadilatla mamurlara verilmekte olan borç para fonu 25 milyon liraya çıkarılmıştı.Halen bu fondan faydalanmak için 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1954
  • CM.P.nin a gün tesbi Başturafı birincide)ııin Artkarada yoklamaları,Yeni Mahalle itleri keza ka hu'l edilerek,18 kazada yapı lacaictrr.Bu 18 kazada yokla malara,15 i avukat 8 i tacir diğerleri de muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1954
  • Araplar,Türk Pakistan Paktını protesto ediyor Baş tara fi birincide)kistan Paktı,Irak.İngiltere ve Amerika aleyh.nde.nümayişler yapmışlar ve Türk elçiliği örründe gösteri yaptıktan sonra Irak «feciliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1954
  • Tito,harb teh'ikesinin azaldığ na inanıyor iBaştarafı birincide* sebetlerintn umumî surette daha da kuvvetlenmesinde ye ni b:r merhale teşkil edeceğine kani bulunuyorum.Sual Bugünkü dünya durumunu nas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1954
  • Samsun Lima ır.nın temel atma merasimi 'tte «tarafı birincide)lerce vatandaş Samsun'a gelmiğ bulunmaktadır.Temel atma töreninin intizam^ cereyan etmesi için hertürlU tedbir aljımış bulunmaktadır.Gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1954
  • Teknik okulda ders grevi Ba9tarafc birincide)etmektedirleristanbul Yüksek Okullar Talebe Birliği,dün bu iıusus ta bir beyanname yayınlamıştır.Beyannamede ezdim Ie şöyle denilmektedir."Teknik Üniversi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1954
  • 933 doğumluların askere sevkı Baıt&rafı birincide)rln ikametgâhlarına davetiye göndermektedir.Diğer taraftan Yedek Subay Okulunun İstanbul'a nakil işi de gekgek seneye bırakılmıştır.Bu tehire sebep,Is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1954
  • Dü ya Bankasına borcumuzun itk taksiti ödendî Ankara-3 Milliyet)Dünya Bankasına olan borcumuzun ilk taksitinin ödenmediği hususunda ecnebi bir ajansa atfen gazeteerde çıkan haber üzerine bugün Maliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1954
  • M s ce P is' ueJE m 3% a!PURO İÇİN NE DİYOR PURO,fevkalâde bir Tavalet Sabunu olmakla beraber,aynı zamanda,terkibinde krem hassaları bulunan m üt* essir ve pratik-bir güzellik müstahzarıdır.Cildinizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1954
  • Kfzıiırmak yükseliyor Avanos.S A-A-iki günden beri durmadan yükse len Krahrmağm seviyesi üç metreyi bulmuştur.Nehir kenarındaki bİT kıeran ev'erle A-Jâaddin ve Kızılırmak okulları bu alımdadır-Okullar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1954
  • Mısırda yeni askeri tedbirler Kahire.3 AA.Mısır thtilâl Konseyi,kazanmakta olduğu zaferleri yo.unda baş kaldırmaya çalışan muhalefet muvacehesinde «ihtilâli korumak maksadıyla» bugün yeni bir takım te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1954
  • Hidrojen bombasının korkusu devam ediyor Eisenhower,yarın bir radyo konuşmasında dünyaya hitap ederek izahat verecek Londra 3 Nafen)Bü-beyanat vereceği anlaşılmaktım dünyada "hidrojen paniği,devam etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1954
  • Köprülünün Beyanatı Baştarab 1 incide)vahametini muhafaza etmekte dir.Şekliler biraz değişmişti.Bir zamanlar aç.ktan açığa tıahdid edijfcyorduk,j(lmdi ise sulhu tehdid edenler suilıden,anlaş,makdan,ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1954
  • Kasım Gölek dün bir basın toplantısı yaptı Baştarüfı birincide)yüzde yüz yefcki vermiştir.Bağımsız adayların gösterilmesi büe tegkilatin muvafakati ile o«ur.64 vilayetimizde CHP denemeleri intizamı^ v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1954
  • Facia kurbanlarının isimleri Baştaraft birjucido)Ilayim Navara tüccar)Mahmut Komanı Mersinli tüccar)Nevin Koo&kuş bar aTtisti)Cihangir Safyıırtlu mühendistüccar)İsmaU özdoğan* Ishak I «şi,Erza Duşi üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1954
  • Dün Adanada bir yolcu uçağ;mızdüştü25 kişi öldü ttaşiarafı birincide)rin bir tesir yaratmıştır.Devlet Hava Yollan Umum Müdürü Rıza Çerçel ve bir fen beceti Adana'ya gederek bâdise etrafında tetkikata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1954
  • Dumlupmar şehitleri anılıyor Çanakkale.3 T.HA)Geçen sene 4 Nisan gecesi Nara Burnu açıklarında feci birkaza neticesinde batan Dumlupmar denizaltısında hayatlarına kaybeden 81 Türk denizcisi yarın yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1954
  • Gl.Necip ölmüşmtt Baştarafı birincide)Siyasi müşahitlerin ilâve ettlkı'erine güre,bugün ani olarak İhtilâl Konseyinin yarbay Alhriülnas r*ın riyasetinde toplantıya çağrılmasının başlıca sebebi,ani ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1954
  • S.Adato'nun ölümü büyük teessür uyandırdı Başmakaleden devam)ve bir doktorun müdahalesine lüzum görülmüştür,Dotmabahçe Stadında,maçları takip etmekte oâan müteveffanın kızı da,acı hakikati,an ca.geç v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.04.1954
  • fe.M.V.I No.lu Sa.AL Kö.Bşk.dart Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazdı odun kapalı zarf usulü it© satm alınacaktır.z İhalesi hizasında gösterilen gün ve saattedir;Evsaf v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.04.1954
  • T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden Köylü Zirai İşletmeleriyle İlgili ev,bina ve tesisleri için tip proje müsabakası 1 Ziraat Bankası tarafından açılacak kredilerle inşaat yapacak köyMimüze rehber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.04.1954
  • iller Bankasından Hidroelektrik tesisat projeleri yaptırılacaktır 1 Aşağıda adı.proje,tahmini bedeli» geçici teminat ve proje nevileri yazılı kasabaların H-el ve şebeke projeleri yaptırılacaktır.Proje
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.04.1954
  • Kartal Belediyesinden Bedeli keşfi 12000 lira ve geçici teminatı 900 liradan ibaret vapur iskelesi bitüm kaplama meydan inşaatı işi kapalı zarf usuHi ile dksiîtmeye çıkarılmıştır-Eksiltmesi 8-4 954 pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.04.1954
  • İT A D Yd İSTANBUL 10.57 A&Uiş ve program 1100 Belediye Gazinosundan naklen İstanbul Belediyesi kon »erv atuan konseri 13.00 Ha herler—18.15 Saz eserleri,Nu har Tekyay ve Feyzi Arslangll)13.30 David R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.04.1954
  • HUUiyet a Done şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aynk 22 50 Üç ayl* 12 00 Bir aylık 4.50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân.şartlar* 2 ve d Unctt sayfa sant.4T.L 7 ve8.sayfa sant.2,50 TL,ö;Hanlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.04.1954
  • Pol M "S ft jf ^5ş5yWm& î 1| J ğ m'igİ mM*,« A*dUmtâfo Kambiyo ve esnanı Kapanış Afiihy Kapaoif Sterling 734.784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0A.0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr!5.61 5.60 İsveç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Ya» islerini lülen idare eden Mes'ul Müdür;Faruk DEMIRTA8.Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.04.1954
  • BAHÇELİ FERAH EVLER Arsası Müessesesinden:BARUTHANE KARŞISINDA yeni parsellediğimiz ARSALARIN satışın» bağlanmıştır.Bırgünkü Pazar günü saat 9 dan 15 e kadar her saat başında Beyazıt Dişçi Mektebi önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.04.1954
  • M.M.I No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Asker!birlikler ihtiyacı için aşağıda cana ve miktarı yazılı yiyecek maddesi kapak zarf usulü ile satm alınacaktırihalesi hizasında gösterilen gün ve saattedir.Bvsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.04.1954
  • Arif iye Ankara Zonguldak hattının elektrifikasyonu İsi hakkında T.C.D.Demiryolları İş'etmesi Umum Müdürlüğünden Hâlen Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde »atılmakta olan Haydarpaşa Adapazarı elektrifik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.04.1954
  • İstanbul Levazım Amir.iğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları As.ihtiyaç için 44 ton sığır eti kapalı zarfla 20 Nisan 954 Salı saat 11 de Kars As.Sa-Al-Ko-da satm alınacaktır.Tahmin bedeli 70400 lira-g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.04.1954
  • M.M.V.I No.iu Ss.At.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri kapab zarf usulü ile satm acınacaktır-ihaleleri hizalarında gösterilen gün ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.04.1954
  • Dahiliye Vekâletinden:1 Nisan,Haziran.Ağustos.Ekim,Aralık 1954 va Şubat 1955 aylarında yayınlanacak alan îdare Dergisinin,baskısı eksiltmeye konulmuştur-2 Eksiltme kapalı zarfla olacaktır.3 Beher form
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.04.1954
  • iller Bankasından:Hidro Elektrik Tesisat ve İnşaatı Yaptırılacaktır 1 Yozgat Karanlıkdere hidro-elektrik tesisatı malzeme,montaj ve inşaat işleri tesisatı işler vaziyette teslim edilmek üzere kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.04.1954
  • Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden Saç kıvırma presi alınacaktır Silindir genişliği 2—3 metre» çîft bıçaklı,22 mmsaç kıvırabilecek takatte tamamen otomatik bir Bac kıvırma presi satın alınacaktır.Alâkahl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.04.1954
  • Bulunmuş eşya I.E.T.T.Urum Müdürlüğünden I 1954 Mart aymda Tramvay» Tünel ve Otobüslerde tonlu nan effyaıun müfredatlı listesidir.Adel Muhtelif cins çantalar 52 Tek ve çift kadın ve erkek eldivenleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8