Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.03.1954
  • Dick Haymes ve karısı Ktta Die Haymes Amer ikadan kovuluyor Vaşington 23 AP)Başsavcı Brovnell bupün şarkıcı Dick Haymesin hudut harici edileceğini ve bu konuda bir mahkeme kararı istihsal edildiğini s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1954
  • Balkan Paktı askerî görüşmeleri başlıyor a^a™ Uç devletin kurmay heyetleri Trakyanın müdafaası ve Marmara komutanlığı meselelerini görüşecek Yugoslav Devlet Reisi Tito 12 nisanda Ankaraya geliyor Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1954
  • ŞAL HIRSIZI Şehrin muhtelif semtlerindeki mağazalardan' giyecek eşyası çalan Sedat Karayiğit dün yakalanmıştır.Resim.Sedadl çaldığı eşya Me birlikte gösteriyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1954
  • Dün şiddetli zelzeleler oldu Şehrimizde de kuvvetle duyu* lan zelzeleler Şarköy'de bina* larm duvarlarım çatlattı Kandilli rasathanesinden veri len malûmattan anlaş i id ı gına göre dün saat 14 ü 59 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1954
  • 6L.KENDALL ŞEHRİMİZDE NATO Kara Kuvvetleri GOney Doğa Avrupa Karargâhı Komutanı General Keadafl,«fcjj™1!«9«^î*a şehrimize geîmdftir.Yakardaki resimde Generali ufaktan inerken görüyorsuıuıe-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1954
  • HATTAT RAKIM EFENDİ ANILDI Topkapı Sarayı Müzesindeki Türk ıminyatfirü ve tezyinatı atölyesinde Hattat Mustafa Rakım Efendinin ölütaıümin 129 uncu yıldönümü dolayısıyla bir tören yapıhme ve eserleri h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1954
  • C.H.P.üeCM.1 mevziî işbirliğ Bazı bölgelerde iki muhalif aday listesi hazırlamaya P.arasında i yapılıyor partinin müşterek çalıştığı anlaşıldı Ankara,23 Mffiiyet)Cum huriyet Hafflc Partisi Oeael Mer k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1954
  • Görülmemiş bir hâdise Cinsiyet değiştiren ikizler İzmirde dün geoe doğan ikizler ameliyat neticesinde cinsiyetlerini değiştirdiler lamir,23 Milliyet)Bu akşam geç saatlerde aldığımız malûmata göre şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1954
  • Kanadada bir erkek di ha kadın oldu Kenneth Jefferson ismindeki genç» geçirdiği 4 ameliyattan sonra JozepMne Jefferson ismini aldı Londra,23 Nafen)Kanada'da bir erkek daha kadın olmuştur-Welfland şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1954
  • Wilma Montesi skandalinin muhakemesi durduruldu Şahitlerin İfadeleri.Üzerine savcı tahkikatın genişletilmesi için dâvayı durdı Roma 23 AP)Vilma Montesi rezaletini ortaya atarak Italyada büyük bir he y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1954
  • Memurlara borç para verilmeye başlandı Emekli Sandığının verdiği Uç maaş nisbetlndeki borç 24 taksitte ödenecek Ankara.23 Maliyet)Emefldî Sandığzmn memurtara borç para verme tonunun bir kanun ile 3 ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1954
  • Bafı Trakya Türkleri Paj)ago«'uıı bu meseleyle bizzat uğraşacağım bildirmesi Ankarada iyi karşılaadı Ankara 23 ANKA)Yunanistandaki Türk ekalliyetinin durumu hakkında Mareşal Papagosun dün verdiği beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1954
  • İngiliz eğitim mütehassisinin beyanatı Sir Richard Livingstone,Qfr cukfar tSJin okula başlama J» sının kültürlü aitetorde 6» va« sat ailelerde ise 5 olduğumu söylüyor Millî Eğitim Vekaleti vt ingiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1954
  • Dull şehrimize «elen Dr.Adenauer,Yeşilkftyde İhtiram kıtasını teftiş ederke» Batı Almanya Başvekili dün şehrimize geldi Dr.Adenauer şehrimizde üç gün kalacak ve iktsadî mevzularda temaslarda bulunacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1954
  • V m+JP w ALMAN GAZETECİLER hati dolayısıyla memleketimizi' timize gelmişlerdirt ŞEHRİMİZDE Batı Almanya Ba^veWI Adenauer'in seya* gelen Alman {gazetecileri,dün özel bir «tcakla lantrdea şeisr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1954
  • Amasyanın sular altında kalmasından korkuluyor Yeşil Irmak'ın taşan kolları bağ ve bahçeleri istilâ etti 20 ev tahliye edildi Amasya 23 Milliyet)1ar altında kaldığından için-l Son günlerde mütemadiyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1954
  • I I II Seçim Mücadelesi Seçim mücadelesi namı altında taassuba dervişane boyun kırmak,ferdin şeref ve haysiyetine dil uzatmak,yalan ve tezvirden medet ummak,revaç bulmaya başladı-Daha anefode'de bu gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • fBc 19 Cemâhır 1373 Mart 1*54 Çarşamba Ku.Mart 138» VAMtT VASATI EZANİ GUnea ögte tkindl Akşam Yatax Imsaüt H-T-5.57 11.32 1X201 5.55 18.49 9128 18.25 12.00 19.57 1.31 4»l*ı 9.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • İsmail.Ege,dün çıkan ya-Munda kendi' hayatim an» latnug ve Rutfya Iıeathbuna casusluk yapmaktansa hürriyett seçmeye» nasıl karar verdiğini* izah etmişti.Bugünkü yauds Kusyaıun durumu ve kısa bir tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • KONGRE İstanbul Lokantacılar Cemiyetinin.'aeoeük kongresi;26 maıt onma.günü saat 15 te Nu roıosmaniyo caddesinde Esnaf DeıtaekJıeri.BtrÛiiğnde yapılacaktır.KONFERANS Sait* Sadi DanJşmeodgaziogju.taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • Öğretmenler dinlenme evinin statüsü tastık edlidi Kızıltoprakta tesis-edilen Öğretmenler Dinlenme evinin statüsü.Millî Eğitim Mü dürlüğünce tastik edilmiş tin.Bu statüye göre;Öğret menler yurt binasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • Gelir.Esnaf Vergileri beyannameleri Gelir ve esnaf vergisi mü kelleflerinin beyannameleri defterdarlığa verilmektedir.Amme atacaklarının tahsiline dair kanun hükümleri'1 gereğince vergüerin ilk taksit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • Bil* sabıkalı kendisini yakalayanı bıçakladı Eyüp Sabri adında bu-sabıkalı,evvelki gece Beyoğ lur.da,Mev'ût Özler adında birinin 100 lirasmı zarfçı Uk suretile dolandırmış ve açmağa başlamıştır.Hâd.se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • Yazan Bedirhan ÇINA» Tefrika.No»:17 Genç kızın uzattığı eli biraz saygı biraz da zevkle öptüm Ben bir insanı ister ka dm,ister erkek olsun ilk görüşte ya severim yahut da sevmem.Bu hissim de son radan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • AK¥İMMN YAPRAK Türk mizahı öldü mü Eter milletin,her memleketin millî husuaiyetlnrt vardır.Bizim de kendimize ha» Ur tahra zevUacimüv yaşayış tarzımızı,düşünce,lorimin beUrten karakteri*,tik veçhemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • Dumlupınar facian Naboland şilebim» Türkiye acentesi aleyhin* tazminat dâvası açıldı Dumlupınar Denizaltısın da şehit düşen 50 denizcimiz adına avukat Suat Tansın Türk taralından,Naboland şilebinim Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • 23 Nisan Bayjraını hazırlıkları başladı Çocuk Esirgeme Kurumu istanbul II merkezinde dün bir toplantı yapılarak "23 Ni san hazırlıkları gözden geçirilmiştir.Verilen,malûmata göre,bu sene 23,Nîsaa Çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • Aanerikadan bir ticaret heyeti seliyor Haber aldığımıza,göre;Amerikanın Mişigan eyaletinden 40' muhtelif sanayi kolu na mensup-firmaların temsil çilerinden müteşekkil bir he yet Mayıs ayı iğinde memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • Belediye Reis.muavinleri izm aidi Btr müddetten,beri izinli bulunan Belediye Reis muavini Mekki Keskin'în vazifesine avdetine kadar,kendisi ne yazı işleri müdürü Kemal Mutluay'ın vekâlet etmesi kararl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • Zeytmburnunda genç bir kızı kaçırdılar Zeytinbuımında 72 nci sokakta oturan Selma adında 16 yaşlarında bir kız,ayni semtte oturan 49 yaşında Ali Erol ve Durmuş Fettan tarafından kaçırılmıştır.Suçlular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • Otobüs» alfanda kalan warn ııtıli iki gün önce Usküdarda bir vasıta kazan olmuş,Alı tay Göktaş adında biri,bir otobüsüm altında kalarak ağır surette yaralanmıştı.Altav dün kaldırridığı Nü mune Hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • Izmirden kacau bir malık ıY n şehrimizde yakaland:Izmirde işlediği hırsızlık suçlarından,ötü ı ü bir buçuk yıla mahkûm olan Necdet Salvazoğlu adında;bici,rahat sızlığından dolayı,kaldırıldı ğı hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • HALKN SESİ Yağhane sokağı Key oğlundu Tarlatanında Yağhane sokağmdu oturan oknyucnnıuz Nıurettiıı Top «mlcai'duu aldığımız bir inek tapta «Yağhane sokağının» tamir edilmişi istenmekte ve söyle denilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • R I SA HA BERLER if Pedagoji Cemiyeti tarafın dan tertip edilen konferansla rdan 39 uncusu,26 mart cu ma günü saat 16.30 da Galata saray Lisesi konferans salonun da verilecektir.Konferanstan bonra;Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • Üniversite Fizik Mühendisliği kolu Fen Fakültesi Fizik Ensti tüsü Profesörlerinden Adnan Sokullu,Fakülteye bağlı olarak önümüzdeki:yi 1 bir "Fi zik.Mühendisi ligi,dalının dhdass için.Senatoya teklifte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • Taksi hırsızlarının sebep olduğu kaza İki kişi çaldıkları taksiyle Kızıl toprak ta gezerlerken direğe bindirdiler Evvelki gece şehrimizde üç kısmin yaraianmasuıa sebep olan bir otomobil hırsız lığı oi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • Lisansa tâbi maddelerin listesi;Fransay a ithalleri eskiden ı serbest bırakılmış iken liberasyonun durdurulması üzerine lisans usulüne tabi tu* tulan malların listesi çıkmış tır.Bunlar arasında barsak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • Boğazdan g:riş çıkış GemiUkr hava karardıktan soma.Karadeniz Bogazııdan acemiyi ak Prz.^r günü,Boğazdaki nıân.a şiarına çarparak paı çala y.ı italyan bandıralı "Sigoı ıs'mlî sarnıç gemi siniri «planı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • Bir apartman dairesindeki hırsızlık Kumkapıda soğanağa mahallesinde Küçük Haydar efendi sokağında 7/2 nuaıaliı apartmanda oturan Zekiye Göral adında bir kadıma dairesine giren meçhul bir hırsız bin li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • P O L i S T fc •fr Beşiktaş iskelesi civarında oturan Raşit Karataş adında,¦biri,Cihangir'de anabtar sokağında ösmI apartmanında,oturan Nevzat Tayfian'la aiaeak meselesinden kavgaya tutuşmuştur.Netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1954
  • Konservatuar Türk musikisi konseri Konservatuar Türk Musikisi icra:heyetinin Nuri Halil Poyraz idaresinde önümüzdeki 8 Mart Pazar saba*» hı saat 11 de vereceği konser de Muhayyer makamında eserler icr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • Fok balıkları Ren nehrini istilâ etti Boan.23 T.HA)Son günlerde bilhassa Bonn yakınlarında yeniden çok sayıda fok balığına rastlanmıştır-Bir müddet eweJki şiddetli soğuklar esnasında Ren nehrinde 350
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • G r ön ion d manevraları Amcrikaltiar tturafauian mfchiti 18 derooede jjfe oefa yollan tuauevratonn iyi neticeler «wereueği anlaşılıyor Kopenhagac.28 AA)Amerikalı,Kanadalı ve Danimarka])ktnk müşahit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • Meşhur bir romancı ve bir yıldız yaralandı Bern-e.23 Nafen)«Garp cephesinde yend bir şey yok» kitabının müellifi Erich Maria Remarque ve tanınmış sinema artisti Paulette Goddard'ın îsviçrede bir otomo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • m yj Kısa haricî hater;er AMEIÎİILA T*r Anıerikanjn İleri gelan ik tisatçı/ariadan «r grup,Randall ıkomayonu ta rafından fcazıılanan raporun,Birledik Amerika dış iktisat siyasetini »uzuma u'a de etmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • Itaiye vm Yunamstena taze balık sevked.yoruz italya ve Yunanıstandan taze balık talepleri çok art « mıştır.Bu arada dün limanımızdan Itayaya 8 ton taze balık sevkedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • Ma»ı Mnu'lnrla kat'î mücadeleye girişildi Tundra-23 A-A)Mü» temlokeler Vekiji Oliver Hytt leton dün Avam Kamarasında Kon yada ki emniyet kuvvetlenirin cethişçilere karşı kat':bir taarruza geçtiklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • Comet nçakîan yeniden sutfere başlıyor Tundra.23 AA.Bir Comet tepkili uçağının 10 Ocakta Akdendze düzerek parçalanmasından sonra tatil e» dilen Comet seferlerinin yeniden haşlayacağı bildirilmiştir.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • Amerikan rubayla niwl^n sadakat beyannamesi f*tenivor New-York.23 Nafen)BirJeşık Ameîîlka ordusundn vazife göı rn bütün subaylar dan «Sadakat beyannameleri isteromtştir Bu gibi beyannameleri imzalanuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • ingiliz Devlet Vekili,doğa;memleketleri He ticaret görüşmelerine yakımla başlanılacağını söyledi Londra,23 A.A.ftngilte «enin dış ticaret işlerini todvi re memur devlet vekili Derek Heatcoat Amoy,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • AıımrikaJdann Avrupada film çevirmetM istenmiyor Ne w-York.23 UMafen)HolPywood Film Konseyi Birleşik Amerika hükümetine müracaat etmdş ve Amerikan kumpanyalarının Avrupada film çevirmelerine mani olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • Avrupada en çok Amerikan sermayesi celbeden devlet Amsterdam.23 ^Nafen» Avrupa memleketleri arası-nda son senelerde en çok Amerikan sermayesini celbeden mem leket Hollanda olmuştur.İkinci Cihan Harbin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • îyast icmal Nota dökümü fırtınası Sovyet Rusya hükümeti propaganda için Cenevreyi bekle,meye tahammül edememiş o-Iacak kd demokrat memleketleri bir nota yağmuruna tutuyor.Bizden sonra Holandaya başvur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • Hava seyahatinden sonra şuurunu kaybeden yolcu Londra,23 T-HA Montreal'den uçakda Londraya gelen 74 yaşında «bir yolcu-hava alanında uçaktan inince.Londraya rniçin geldiğini ve neden hava yolunu seçti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • Zeytin yetiştiriciler konferansı Madritte başladı Madırât,23 AP)İspanya Ziraat Vekili Rafael Cavestany dün burada MiJetleraı ası Zeytin Yetiştiricileri Federasyonu Konferansını açmıştır-Konferansa Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • Faşta bîr şeyh tabancı ile vuruldu Fas,23 AA)Polisin bu gün bildirdiğine göre,dün hüviyeti tesbit edilemiyen bir tethişçi Şeyh Ahmet El Banturi'yi tabancayla sırtından vurm ustur.Şeyh ölmeden önce kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • Bir biçki ve dikiş kursu açılacak istanbul ısmarlama elbise terzileri derneğinin umumî heyet toplantısı dün Ticaret Odası salonunda yapılmıştır.Toplantıda bir biçki ve dikiş kursu açılması kararlaştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • Yabancılarla evlenen kadınların tabiiyeti New-York,23 AA-Birleşmiş Milletler Kadın Hakları komisyonuna dün ecnebi erkeklerle evlenen kadınların kendi tabiiyetlerini muhafaza etmeleri hususunda bir tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • Seyrüsefer ışıklarına riayet eden deve Karaşi,23 T.HA)Karaşi şehrinde sahibini kaybeden bir deve tek «basma sokaklarda dolaşmağa başlamış» fa* kat yol kavşağına geljnce seyrüsefer ışıklarına uyarak ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • İngiliz sinfunacıhjEhnı tehdit eden antaşınaalık Londra.23 AA)İhgiliz sinema endüstrisi son günlerde prodüktörlerle teknisyenler arasında çıkan bir anlaşmazlık yüzünden felce uğramaık tehlikesi ile ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • Terry Moore,birdenbire hastalandı Hollywood.23 AP)Cannes film festivaline gitmeye hazırlanan film yıldızı Terry Moore dün evinde birden bire düşmüş ve çağırılan doktor kendisinıe iki hafta yataktan çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • Hiddetini yenemiyerefc "bag komisere çıkışmışü ama bunda «haksız olduğumu kendisi de kabul ediyordu-Sokağa çıkın ea gecenin serinliği asabı üze nünde teskin edici tesirini gösterdi.Şimdi ai tık bu ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • FIKRA Üç bin ölü TARIK BUG RA Hu üç bin İnsan' bir muharebesinde veya atom bombardımanında değil.Türkiyemizde,yol kasalarında ölmüştür.Acımamak mümkün mü Biz ki artık o köhne kaderiyeciliği silkip atm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • 23 ara fcaçjAc olara»* gireli 10 miiyon ELrnas kaçakçılığı teşkilâtının Anvcrs kolu biilbassa harp tea sonra kurulmuştur.«Traş» işinde ihusası olan bir çok Polonyalı asker-terhis ediiiace,çabaunış taş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • Washington da bir hidrojen infilâk ederse Yayınlanan bir broşürde habersiz patlatılacak bombanın 52 bin kişimi;Öiü-«tüne sebep olacağı belhi/liyor Washington,23 AAA)j 3ctou İHopkms ünrversv «esinin ör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • Avrupa ordusuna ISO İlki gönüllünün masını seğ 8ı yan tBonn,İ23 AT )Batı Almanya mafcam&rı bugün 150 bin gönüllünün silâh altına alın maların!derpiş eden planların ikmal ediktiğını söylemişlerdir.Batı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1954
  • Kanadoda kaçdkçılıic Kanada polis şofterinden t»»ri uyuşturucu maddeler n memlckete eski bir Amerikan sansgsteri tamtmdaaı sokuJduğuuıı »söyledi Vancouver Kar.aua)23 A T )Kanada atlı pohs şeflerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.03.1954
  • RESİMLE HADİ şehrim zde Hükümetimizin davetlisi olarak bir müddetten beri memleketimizi ziyafet etmekte olan Almanya Federal Cumhuriyeti Başvekili Ronrad Adenauer beraherinde kızı bulunduğu halde özel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1954
  • 1KB GÜLMESİNİ BtLEN ARTIST Her insan güler,fakat tatlı ve ceafoedlcl öîr tarzda gülmek herkesin harcı değildir-Yeni yıldızlardan Sue Evans'ise-tgül'mtsini ıbilen kız adv nı almış bir artisttir-«Hayatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1954
  • BEÜ6ÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK Bir kadın uğruna kavga eden irlanda kralları w ath Şatosunun karanlıkları içine etı;an prens3S Dervar gîila bir delik önünde günlerce sevgilisini beki mi^ti Xn.asırda i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.03.1954
  • Işvsç Finlandiya güreşte berabere İ kadılar Helsinki SHÂ)Hdsinkide yapılan Greko-Romen-güreş müsabakalarında İsveç Finlandiya ile 8-7-8 beraber kalmışlardır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1954
  • Galatasaraylı voleybolcular Beyruta giciyor Haber aldığımıza göre Gş latasaray voleybol takımı muhtelif karşılaşmalar yap mak üzere Beyruta gidecek tir.Galatasaraylı yoleybolcula rin Suriyede de maçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1954
  • İ8V3Ç Itayz serbest gür aç karşılaşması Roma OHA)önümüzdeki ayın 17 sinde Romada İsvecle İtalya arasında serbest güreş müsabakadan yapılacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1954
  • Serf tası galibi olarak Avrupada ismini sık sık bahsettir*» takmı—Ifc tatanbulda yaptığı maçın semnonishıâa ispanyanın Dünya Şampiyonasından tasf yesi üzerine ortay a ve Millî Takımımız hpanyanm F I F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1954
  • Millî takımımızın Yunanistan ile yaptığı karşılaşmalardan birinde hücumumuza kalecileri önlüyor-Yunanlılar son haşarılarımız üzerine futboldetd çalışmalarında bizi örnek alıyor İsper î a ki ıruvMfakîy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1954
  • Akmanyada kapalı salonda güzel der ce er Frankfurt 23 THA)Almanya kapalı salon atletizm şampiyonasında Ulzheimer 400 metreyi 49.2/10 gibi güzel bir derece ile kazan mıştır.Diğer dereceler şun lardır:7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1954
  • İrlanda'ya karşf oynayacak Gal Mi lî takımı s-çildi Londra 23 T.H.A.Iı landaya karşı oynayacak Gal Millî takımı şu oyuncular dan kurulmuştur:Kelsey Arsenal)Sullivan,Shervood Cardiff)Pa ul Manchester C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1954
  • Bugün Şeref Stadında genç mili!takım namzetleri ile karşılaşacak olan Adalet on biri Genç M.takım namzetleri bugün Adaletle oynuyor Genç millî takım namzetleri bugün saat 15-30 da Şeref Stadında Adale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1954
  • FRANSA,DÜNYA JUNIOR ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR Paris,23 T.H.A.Nisan ayında.Almanya'da yapitacak olan dUnya junior şampiyonasına iştirak edecek olan Fransa takımım seçmek üzere,Fransa Futbol Fedeıasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1954
  • Yunan reiifî takrm namzetleri Atina.23 SHA)28 Mart Pazar günü Atinada Yugoslav ımiriî takanına karşı Dünya Kupası seri karşılaşmalarının sonun* cusunu yapacak olan Yunan millî takanını temsil edecek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1954
  • Rus güreşç ferinin turnesi Paris 23 SHA)Geçen îerde Isveçte yapmış oldukları büyük bir turneden dönen Sovyet Rusya güreşçileri bu defa ikinci bir turneye çıkmışlardır.Rus güreşçileri bu turnelerinde R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.03.1954
  • Boğazda iki sah'psis kayık parçalandı Dün Boğazda sahipsiz iki kayık,kayalara çarparak par çalannııştır.Biri Anadolu yakasında,Karaburun önlerinde,d geri de Boğazın Karadeniz ağzın daki,Yon burnu önle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1954
  • RÖPORTAJ Yerli filmciliğimizi koruyacak tedbir Yerli filmlerim zîn kalitesiz olıuîu öticen beri bilinan bir hakikattir.Buna rağm n yerli filmleri oynatın sinemaların dolup,taşması bu hakikati tekzip e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1954
  • Ama bir çalgıcıyı soydular Belli bir ikametgâhı olma yan Vehbi Ateş adında bir sabıkalı,evvelki gece sarhcş bir vaziyette Galatada Ncca tibey caddesinden görevken seyyar çalgıcılık yapan Cemal Cümbüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1954
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı QWPiN KİNİNLİ ftt GRİPİN KULLANINIZ 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1954
  • ANADOLU ADETLERİ Manisonın Mesıri Eğenin şirin şehri Manisa bir çok hususiyetleri yanmda yurdumuzda kutlanan en «wi törenlerden birine sahip olmak vasimi da taşımaktadır-Bu tören bir müddet ühmal edik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1954
  • CiUrtialtı teagahkwmda inşa edilen şallar Denizcilik Bankası Camialtı tezgâhlarında inşa edilen 75 er tonluk 4 adet şat,nisan ayı sonunda Liman işlet mesi emrine verilecektir.Banka,safların tamamlan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1954
  • Muhallebiciler de zam istiyorlar istanbul Muhallebiciler Derneği tarafından,dü.ı saat 60 te,Esnaf Dernekleri Birliği salonunda,bir betsin lopları tısı yapılmıştır.Toplantıda konuşan Der nek Başkanı Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1954
  • İhracatımız süratle inkişaf ediyor Verilen resmî malûmata:nazaran 1953 yılı içinde ihra çatımızda löd2 yuma naza ran yüzde 12 nsbetinde bı artış teslAt edilmiştir.Üunu mukabil ithalâtımızda d yüzde 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1954
  • DENİZLERİN KIZ Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGft.Küçük Arslan bahçe karsından bir gölge gibi süzüldü.Fakat heyecandan kalbi duracak gibi oldu 85 Küçük beceriMi aına re~ is 'dedi,deniz rahat durmuyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1954
  • Telefon çaldı,başkomiser Feinberg ahizeyi açarak konuşmaya başladı.Artık onun la işimi bitirmiştim,müsaade istemek ve teşekkür etmek için sözünü bitirmesini bekledim.Elini sıkarken:Çok teşekkür ederim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 n 2 3 1 4 Hi 5 I I ^1 H i 6 7 1 IHH 3 9 to Î1 1 1 İ ist i öcican sağa 1 Gezinti yeri «ski tâbir)Vatan.2 Bir duygu;Yu*.3 Tutsak kadın,4 Ba tıda bir kasaba;Gsce kandili.5 Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • Hemingway sere pla tedavi oluyor Venedik 23» AP)Ame jfikalı romancı F.raest.He mingvay bugün çok sevdiği Venediğe gelmiş ve Afrika daki av gezisi sırasında uğra dıği ve hemen hemen haya tına mal olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • Köprülü Paris'e gitmiyor Ankara,28 MWlyet)NA TO Vekiller Konseyinin 23 nisanda Par iste yapılacak-toplan tısına seçimlerin,yaklaşma» münasebetiyle Dışişleri:Vekil,Fuat Köprüiii'nün iştirak edece ğı şj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • Bir dayak hâdisesi I» Savcılığa müracaat eden Emin isminde birds* kaoakoidaı bepsiz yere dövüldüğünü iddia etti Müddeiumumilik,9 gün önce Taksim karakolunda cereyan ettiği iddia olunan Wr dayak hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • f 0ı Eğitim mütehassısı Baştaraib birincide)Türk Eğitim,sistemi tize rinde henüz esaslı bir tetkik te bulunmadığım belirten mütehassıs sorulan suallere' cevaben ezcümle şunları söylemiştir:Sizin,eğiti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • C.M.P.İZaÜK TEŞKİLATI KURULUYOR îamir,23 Milliyet)İki gündenberi şehrimizde-teması'ar da.bulunan Cumhuriyetçi Millet Partisinin Genet Kurul aza lanndan AJxiurrahman Boyacıgüler bugün partinin müteşeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • İTALYA'DA TER SAJKSINTILABI Verona,23 A.A.Garda golü bökesinde dün gece ve bu sabah Wr çok ver sarsıntısı dtn yuhn ustur.Heyecan içinde olan halk kulaca dağılmıştır.Hasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • BEYOĞLU İLÇE SEÇtM KURULU TEŞEKKÜL ETTİ Boyoglu İLçe Şefim.Kuifilu dün toşakkül etmiştir:Hâkam Reşat Saka'nın başkanlık ettiği kurul,Milhriban Ilker(Sadi Kaplancalı,Cema* Tuncelll,Mahmut Nedim Özkan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • Seçim mücadelesi Başmakaleden devam)tına yaptıklarau yıkmaya çalışmak,nata zannettiği hareketlerin daha ziyade bir suiniyet eser* olduğunu teorine uğraşmak* bunların başında gelenlerdendir-Diğer marif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • SEÇİM KOMİTEStNtN ÇALİŞMALARİ Vadi ımuavınlerâmlen Mehmet AH Çeltik'in riyasetindeki «Seçim-komitesi» çalışmalarına devam etmektedir.Verilen malûmata göre;şehrin bütün mahalle:muhtarlıkları önlerine s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • Batı Trakya Türkleri Bitarafı blrine-me)Bata.Trakyadan memleke timize sığman.ırkdaşlarımızın,çektikleri eziyetleri Mareşal Papagosun yakinen bildiğine kani değiliz,iki memleket arasındaki dostluk bağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • KIBRIS MESELESİ Nev York 23 OHA)Yunanistanın Birleşmiş Mil-Icilerdeki delegesi,Kıbrıs Adasının Yunanistan» ilhakı için Birleşmiş Milletlerdeki devletlerin delegeleri ile te-masa.geçmiş buunmaktadır.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • Hakiye Elgün veiat etti Ük kadın mebuslarımızdan HJrzurum aabıkr mabusu ttayan Nakiye Elgün dün sabah vefatı etmiştir İstanbul Belediye Meclis âza İlgında bulunmuş ve bir çok ha y*r cemiyetlerinde vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • dinamitte p ur çata ırcfr Adapazarı,27 Milliyet)Bugün Kandıra kazasına bağlı Müezzinler köyünde fecî bir ülüm vak'ası vukubuhnuş köy sa i kinlerındsn Muhtarın oğıü ovle rinin bahçesinde kandgı kireç k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • aadalınm Bagtanif i birincide)Mahkemenin talik kara:rmdan sonra 25 yaşındaki gazeteci Silvio Muto yüzlerce Romalının alkışları arasında mahkemeden çıkmıştır.Muto eski bir faşist kamı nun a göre yalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • McCarthy veya,Aıt&rîkanrft I no.İn Aşmanı Okiahama,23 AJL)Oklahoma demokrat temsilcisi Torn.Steed,senatör Joseph Mc.Cartor/yi «halkın 1 numaralı düşmanı» olarak vasıflandırmış ve senatörün siyasi hası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • Balkan Paktı asken görüşmeleri başhyor Baştarafı birincide)Diğer taraftan.Yugoslav Devlet Reisi Mareşal Tito 12 veya 13 Nisan,tarihinde Ankaraya gelecektir-Titonun bu ziyaretiyle alâkalı olarak 15-kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • Kanatfeufo bir erkek daha bAb oldu Baştarafı birincide)bulunan Kenneth Jefferson isminde bir genç Birleşik Amerikada fili ve Kanada da bir ameliyattan sonra tam manâsıyla bir kız olmuş ve Josephine Je
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • Çiftçilere verilecek kredi Adana-23 A.A.Dün ge ce Adana'ya gelfen SKf aat Vekili Nedim ökmen,bu sabah saat 9.30 da bölge çiftçilerinin iştarakile yapılan toplantıda hazır bulunmuştur.Tam bir görüş bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • İZMİR'DE SEÇMEN KÜTÜKLERİ CUMA GÜNÜ ÎNDİRİlJYOR izmir,23 T.H.A.2 ma yiata yapılacak olan umumi me bus seçimlerine hazırlık olmak üzere mahahe muhtarları tara fından hazırlanan seçmen kütükleri sentimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • Dulles,İM?türlü yenf talebin tier» hal karşılanacağını resnv n.açıJfciadı Washington,2a AP)Dig İsteri Vekili Foster Dulles bu* gün Fransanm Hindicimde komünist kuvvetleri,yenmek için munzam askeri mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • Almanyadakl Rus komsem lâğvediliyor Sovyetlerin bir kararla Ali manian yatıştırmak istedikleri sanılıyor Hamburg.23 AA.Die Weit gazetesinin Benin muhatoirr.Sovyet Rusyanra.Geneva re Konferansından evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • Brr Kraft tecavüzüne torşı Araplar bîrfeşîyar W&shingtondaki Arap les'i ziyaret ederak Washington»,23,A,A.Washington'daki Anap siyasî misyon reisleri bugün Amerikan Dışişleri Vekrifi' Poster DuÜes'i z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • kâftf fabrikası açılıyor femitte yarm yapılacak törende ReİMeumhurun hasır bulunmatn muhtemel İzmit,29 Milliyet)izmit te inşa edilmeke olan üçüncü kağıt fabrikasının inşaat ve ma kine mcatajji işleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • Dün şiddetli zelzele oldu Baştarafı.birincide)Bu merkez meskûn bir yere yakın olduğu takdirde hasar yapmış olması-muhtemeldir.Bu dopnsmin repliği o&rak saat 15*1 4 dakika-20 saniye ge oje ve yine saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • Batı Almanya Ba^efcfli Baştarafı birincide)Muhterem misafirimiz uçaktan:ihâşinde Vali;Gökay tarafından karşılanmıştı.Vali Gö kay bu arada Bayan Lotie'AV denauer'e de bir buket takdim etmiştir.Dr-Konr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • Dört Japon balıkçı gemisi batmış Gemilerin atom.deuemelterl yüzünden hatana;olduğunun anlaşılması Japonyada büyük heyecan yarattı TSakyo 28 j(A A.Pearl Harbourdaki Amerikan bahriye kumandan lığının,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1954
  • CHP.ile C.M.P.arasında mevziî işbirliği yapılıyor Baştarafı birincide)I İle Cumhuriyet Halk Partisi ara sında müşterek üste çıkarılması için çalışmalara başlandığı ha-ber verilmektedir.Yurdun muh teli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • ZAYİ 12/5/1952 tarih,428 mimar ralı iblbar mektubunun 5 numarası zayi oümuştiur.Yenisini alacağımızdan,eskisinia hükmü yoktur.TürkeK Tic.A.ğ•
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • KARACA M A K S t M Bu akşam Saat 21 de G t B A L t.KARAKOLU umartesl,Pazar matineler 15 ta Telefon:43134.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • Müfettiş muavini alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Ofis Teftiş Hey'etine müsabaka imtihanı ile 13 müfetJtîf muavini alınacaktır-2 Yazılı imtihana 24-5.1954 Pazartesi günü saat 9 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • Menemen Belediye Reisliğinden 1 İlçemizin İdris,Kayaalıp» Kar&taş» Hurmalu Karairift» sevin.Ömer Dellâl ve imaret sokaklarhn*n adî kaldırım İngaM 6313 metne kare olup 20730 lira 35 kuruş keşif bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • Konya as.sa,al.ko.Başkanlığından As-ihtiyaç için 8000 ton yiyecek yem.yakacak taşıttırılması işi kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır-Muhammen fiatı Konya garnizonu dahilinde beher tonu 350 kuruş,geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • I.E.T.T.Umum MUdUrlüğUnden İdaremiz ihtiyacından ofe» 2 adet ikae dinamosu kolektörü satm alınacaktır.Şartnaaneler Metm Han 4 üaıcü kat Haricî SatınaJmada bilâ bedel verilmektedir* 3206)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 2700 ton Sivas dahilî ve 300 ton Sdvas Zara Sivas eşya nakli işi kapalı zarfla 5 Nisan 954 Pazartesi saat 16 da Sivas Ab.Sa.AL Ko-da ihales
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • inşaat ilânı-Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünden 1 Eskişehir'de yaptırılacak 6ar Binası ikmal inşaatı işi fiat birimi eeası üzerinden teklif alma yoluyla eksiltmeye konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU c°«t 21 d« Pram Kıaım GELtN Tasan Marcefle Maurette Türkçesi BedreddLn Tunçel Her çarşamba aksamı talebe geceeicür.Paeartesi akşamları tenisi!yoktur.Telefon:42157 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • As.Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı Müdürlüğünden İnşaat yaptırılacaktır:Erenköyde Sultan sokağında Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığına ait arazi üzerinde» birim fiatlarüa tek* lif alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • Ankara Belediye Reisliğinden:1 Şehrin muhtelif yerlerinde yaptırılacak asfalt kaplama ve mecra inşaatı işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur-2 Muhammen bedeli 3G5.489)lira 39)kuruştur-3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • Gaibe ihtar As.ye ait yağı çalmak suçundan maznun oltıp gaip durumda bulunan 930 da Ofun Çaykara kazasının Gargoras köyünde Ayşeden doğma ve Tercanın Gelin Petek köyünde'mukim olduğu öğrenilen Ali oğ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • iller Bankasından:Hidro-Eiektirik Tesisat ve İnşaatı Yaptırılacaktır 1 Yozgat Karanlıkdere hidroelektrik tesisatı ntf&eme,montaj ve inşaat işleri tesisatı işler vaziyette teslim edilmek üzere kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • Nafıa Vekâletinden Çayeli betonarme iskelesi inşaatı işi kapalı zartfila tekltt almak suretiyle ve birim fiatı esası üzerindeneksiltmeye ko* Bulmuştur-I 1 Bu işin tahmin edilen keşif bedeli 350 000—fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • Edirne Belediye Reisliğinden 50 lira aslî maaşlı Belediye İnşaat Mühendisliği ve 30 lira asH maaşlı fen kalfalığı mümhaldir.Mühendislik kadrosu 1954 yılı için 80 lira maaş üzerinde*!kadrosu alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • istanbul Ticaret Borsasından Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsalar Kanunu» senelik â* datların 31 Marta kadar ödenmesini âmirdir.Bu tarihten sonra senelik aidatın eezah olarak tahsil edilmesi' gerekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:SAHNE Leylâ ERDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • İSTANBUL 12.67 Açılış ve progplam 18.00 Haberler 13.15 Dans ¦attıigi pl)13.30 Şarkılar Otaryan:Radife Erten Çalanlar:Sawn öasoy,lemaiı Şençaiar,Yorgo Bacanos 14.00 Radyo Salon Orkestrası konseri İdare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapan* Atılış Kapanış Sterling 734.784.Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.8ı 0.80 İsviçre Fr# 64.03 64.03 Belçika Fr!5.6C 5.6ü İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.4i,Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • milliyet ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayak 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi msmlekeUere iki mislidir.İlân şartlar* 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve» 8.sayfa sant.o-2,50 T.L.Hanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği GENÇLİK TİYATROSU temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Milne Türkçesi:M-Burian Sahneve koyan:A V N I DİLLIGİL Sah.Çarşamba suare 20.30 da-Çarşamba matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • Ankara M.M.V.2.no.lu,sa.al.ko,başk.dan As-birlik ihtiyacı için Ankara ve tstarabulda gösterilecek yerlerde,teslim ve montesi yapıtaıak şartıyla iki adet pantolgraf tezgâhı kapalı zarfla satm alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • Gaziantep Belediyesinden Parke taşı alınacak 1 Kapalı zarf usulüyle 300000 adet parke kaldırım taşı alınacaktır.Beher taşın muhammen bedeli 12 kuruştur.2 İhalesi 30/3/954 Salı günü saat 16 da Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • 1st nbut Belediyesi lîânları Muhtelif Gıda Maddeleri İhale Edilecek 19 Mart 954 Cuma günü saat 15 te İstanbul Dİvanyoluında Belediye Merkez Binasında müteşekkil Daimî Encümende ihaleleri yapılacağı ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacaktı!I Her Bankasından s 1 Rize iline bağlı Pazar kasabası için 2 adet 160 KVA« lık trafo istasyonu ile Alçak Gerilim elektrik şöbe* keşi yaptırılacaktır-2 Tesisin işler ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından Fen İşleri Müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi gereğince yol kaplamaları çok bozulmuş ve eskimiş olan 148L 1443,1462.1463.1451.1482-1453.1448 sokaklarda yeniden parke döşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • 3650 Metre yeraltı kablosu alınacak T.C.D.Demiryolları İşletmesinden 3650 metre yer adtı kablosu eatm aümacaktrr* Tekliflerin en geç 29/4/1954 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da işletme Merk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • inşaat ilânı Sümerbank Genel Müdürlüğünden 1 Madatya Pamuklu Sanayii Müeaseeeaorüada teveii întaatı birim fiat esaeıyla ve kapaJı zaitf usulüyle eksiltmeye konulmuştur»-2 Yapılacak işin keşif bedeli 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1954
  • Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden 250 ton tohum ilacı taşıtılacak 1 Umum Müdürlüğümüze İstanbul Maltepedeki fabrikasından alınacak 250 ton tohum ilâcının Ankara Gazi istasyonundaki merkez a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8