Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.02.1954
  • Adres:NuruosmanJye Turtoeaar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MÎLLÎYET tstanbul 1 I L 4 8 A Y I:1360 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:2 9 6 14 Ft ATI 15 K u r u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1954
  • Voleybol maçları Federasyon Kupası voleybol karşılaşmalarına dün Ka dıköy öğrenci lokalinde başlanmıştır.Günün ilk müsa* bakasım İstanbul genç takım lan yapmış ve A kadrosu B ye 15-10,15-2 galip gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1954
  • Yeni Rus Elçisi geliyor Ankara,18 T.H A.Sov yet Rusya'nın Ankaraya tayin ettiği yeni büyük elçi Todtserov'un önümüzdeki hafta içinde Türkiyeye gelmesi beklenmekfcedir.Todtasrov,bundan evvel Sovyet Dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1954
  • Emeklilere verilecek ikramiye ikramiyelerin dağıtılmalına 22 Şubat Pazartesi günü başlanacak Öul,yetim ve malûllere verilecek birer maaş nisbetindeki ikramiyenin dacıtjlpası için gereken emir Vilayete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1954
  • KOREDEN GELEN YARA-LILARIMIZ Bir subay,bir assubay ve 22 erden müteşekkil hasta ve yaralı kafilemiz dün Koreden îzmire gelmiştir-Resimde bir kahramanımız vapurdan çıkanken görüknektetir,Foto:Esre Ajan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1954
  • Meclisten notlar Ankara,18 Hususî Muhabiri jrriiz Levent Esmer bildiriyor)m» 1954 bütçesinin müzakeresi $ıe bufrün saat 15 d© bağlandı.Meclis,dört senelik Demokrat iktidarın seçimden evvelki son Ve 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1954
  • Dün toplanan C-H-P-ti kongresinden bir görünüş G.H.P.îl Kongresi dün toplandı ıı« l—i—r ııı mı ı Bir yıllık faaliyet raporunun okunmasın ian sonra yapılan seçime*?81 ha m i Sancar tekrar il başkanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1954
  • Mehmet Kuran haysiyet divanına sevkedildi Evvelki gün Ankaraya giden M.Kuran rüşvet alma İddiasını dlln de İspat edemedi Şehir Meclisinde 150 bin Ura rüşvet alan azalar bulun duğunu iddJa eden Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1954
  • Zahidi,İran milletini yardıma çağırdı Düşmanlarını ezeceğini söyliyen İran Başvekili milletini lât yerine çalışmaya davet etti Tahran,18 AP)İktidarda yarını yılını tamamla" mis olan Başbakan General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1954
  • Türk Pakistan dost'uk paktı Times gazetesi Paktın bîr kaç gün İç'nde imzalanacağını bildiriyor Londra,18 Nafen)Times gazetesinin İstanbul mu* habirine göre,Türkiye ile Pa kistan arasında bir müddetten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1954
  • C.H.P.adına bütçeyi Faik u tenkit etti BUtçenİn denk olmadığını ileri süren Halk Par* tisi sözcüsü "Bundan sonraki münakaşalarımız sandık başlarında halledilecektir,dedi 18 Milliyet)1954 Bütçesinin tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1954
  • Başvekil zmirde bekleniyor tertip edilecek büyük mitingde Adnan Menderes'in konuşması bekleniyor İzmir,18 T.HA.Demokrat Parti çevreleri,Baş-Vekil Menderes'in gelecek haftanın ilk günlerinde şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1954
  • i.d t DENÎZ OTOBÜSÜ Denizcilik Bankası tezgâhlarında inşa edilmekte olan d^niz otobüslerinin ilki olan «Caddebostan» tamamlanmak üzeredir.îlk deniz otobüsü gelecek ay servise girecektir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1954
  • Rita,Amerikadan hicret ediyor New York,18 AF)Netr York Post gazstesi jarkıcı Dicİ| Haymes ve karısı film yiLdxz$ Rita Hayworth'un Mefcsika vi ya îtalyaya hicret etmek içüş fiıta prodüktörleri lie nrir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1954
  • itafyadcs sel felâketi Bir çok köy boşaltıldı-damların üstüne sığındı-I Yi* ketzedclere yardım gönderiliyor Roma,18 AmA.K:uimj-ûi erimesi ve şiddetli yağmurla?yüzünden Bolorya civarında top rak' kayma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1954
  • Bayar.TeUsastaki basın toplantısında Bayar,Kuzey Karolinacla tezahüratla karşılandı R^hicurhu'umuzuı ziyareti münasebetiyle bütün "Türkiye haftası,ilân edildi Raleigh Kuzey Karoüna)18 safirperverligin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1954
  • Avusturya Haricîye Vekil!Batılı VekilWle görüşürken örtler Kore kont sına karar vererek dağıldı 26 nisanda toplanacak konferansa kızı!Çin ve Kore harbine iştirak den devletler de çr ğrılacak Berlin.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1954
  • Bugün şehrimizde havanın sabahleyin sisli ve çok bulutlu ge çecegl,yağmur yağacağı,sühunet derecesinde bir değişildik olmıyacağı tahmin edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1954
  • Bütçe müzakereleri Maliye Vekili,ilk denk bütçenin iktisadî kalkınmamız sayesinde temin edildiğini söyledi 1954 bütçesi 2.288-417.501 lira gidere mukabil 2.288.475.000 lira gelirle Meclise getirildi 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.02.1954
  • VİMNÜ Vh YAPRAK Amerikada Türk haftası Ameftkada seyahaG dUrtya matbuatında,büyük akis ler yapan Cmnhurreisiınu,temsil ettiği Devlet ve Milleti,gezdiği yerlerde çok gü »el tanıttı ve sevdirdi.Onun sâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • K S A HABERLER Eyüp kazasuım ihtiyaçlara m karşılamak üzere Belediye Dahimi Encümeni tarafından ye »ıd^n bir yardım tansiai yapıl 35 bin liralık bu tahsisatla,kazanın çeşme ve umumi hela lan ihtiyacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • ¦jfc Samatyada,oturan Mustafa Ersoy adında 16 yaşımda bir çocuk,bu semtte oturan En ver özefe adında 11 yaşında dil siz bir çocuğu oyun yüzünden çakı ile dizind3n yaralamıştır.Yaralı "tedavi aıtına al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • MIC.15 Cemâhır 1373 19 Şubat 1954 Cuma 6 Şubat I3ft» VAKİT VASATİ EZAM İ Güneş Cû im I Ögte 12.28 6.4V.I ikindi 15.25 9.38 Akçam 17.47 12.00 j Yat sj 1917 1.35 1 îrasak 5.12 11.25 fl ir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • İki amele iskeleden düşerek yaralandı Burgazadada Gönüller cad desmde ö numarada oturan Derviş Akbulut admda bir amele,çalıştığı ingatrtıc iske leşinden düşerek muhtelif yerlerinden ağır surette ya ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • Milletlerarası Seyrüsefer konferansına iştirak ediyoruz Martın ilk haftası içinde Londrada toplanacak olan Milletlerarası Seyrüsefer kon feransma memleketimiz de çağırılmış ve davet kabul e" dilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • Bu yıl Çiçek Bayramı iki ay yapılacak Gülhanc Parkında yapılacak "Bahar ve Çiçek Bayramı şenlikleri,ne ait hazırlık lara devam edilmekte bı.Bu iş ıcin kurulan komisyon,mayısta yapılacak haytamın progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • Sahte bîr malîye memuru yakalandı Et kamyonunu kontroia kaîkışan suçlu geç vakit Adliyeye teslUsn ecirdi ni,hüviyetini ibraz etmeye icbar edemiyeceğini bildirmiş ve:Siz kim oluyorsunuz da benden hüviy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • Üniversite Sitesi mevzuundaki çalışmalar ilerliyor Şehir dışında kurulması kararlaştırılan "Üniversite Sitesi,için çalışmalara hi2 verilmiştir.Bu arada;Üniversitelilerden müteşekkil bir heyet dün Vilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • Polis bir zorbalık ve tecavüz hâdisesine el koydu Mecidiyekoyde Kar kuyusu semtinde oturan Yaşar Zabun aduıda bir genç,üiin geç vakit Emniyet Müdürlügüne müracaat ederek,Halım admda bir erin gece yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • Armatörler memnun İhraç edilecek malların yüzde ellisi armatör gemileriyle aevkedilecek İstanbul Armatörler Birliği,bir müddet evvel Ekonomi ve Ticaret Vekâletine müracaat ederek hâlen ıkendilerirJn ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • HALKIN SESİ Fatah Postahanesl Fa5İh 'Yediemirler şokağında oturan okuyucumuz. İE.n aldiğ mız bir şikâyet mektubunda aynen şöyle do itilmektedir;«Fatih Postahanesi memurları cidden çok talihsiz kimsele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • idCS I K O sı festivali Yonaa ve Yugoslaf ekipleri öiiiküizieki günlerde şehri* faize gülecekler Türkiye.Yugoslavya ve Yunanistan arasında imzalanan Ankara Paktının yıldönümü münasebetiyle Türkiye Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • Orgeneral Lawion Collins buffün şehrimize g.eüyor NATO Askerî Komitesi Amerikan temsilcisi Orgeneral J.Lawton Colîins,bu sabah saat 11 de,beraberinde eşi ve maiyeti olduğu halde uçakla İzmir den şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • Teknik Üniversite Rektörü dün Almanya'ya gitti Teknik Üniversite Rektö" rü Profesör Ahmet Özel,"Türkiyenin Teknik kalkınması,mevzuunda tetkikler yapmak üzere dün Ankara vapuruyla Almanya'ya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • İki kardeş genç hır kızı zorla kaçırdı Ramide Sarıgü] mahallesinde oturan Ramazan Al İm taş ve Ziya Altıntaş adında iki kardeş,bu semtte ikâmet eden Yaşariye Kırşan adında *5 yasında bir kızı zorla ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • Teknik kalkınmayı temin için alınan kararlar Teknik Üıu verene Profesörler K,nru,î.ur)ca.aıemieke" tin teknik kalkınmasiru te-min için İÜ yıikk bir program hazırlanmıştır.Pıogram gereğince açılacak ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • Muamele Vergis'ndeki bazı aksaklıklar düzebiliyor Maliye Vekâleti tarafandan Muamele Vergisindeki aksaklıkları gidermek üzere yapılan çaüşınaiar ilerlemek tedir.Bu hususta kurulmuş olan komisyon,mükel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • eyoz kadın ticareti Yazan:Bedir lıaıı ÇINAÎİ Tefrika No-U Ablamın patronu bir gün aniden yolumu kesti Aradan bir hafta geçmiş ve verüeıı elii lirayı bitirmiş tik ki,kadın yani ablamın patronu bir gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • Deniz Haslahanes:nde yapılacak tıbbî müssmero Deniz Hâstahanesi tarafın dan tertiplenen Tıbbi müsa" m er elerden 17 ncisi önümüzdeki sah günü saat lo.'oi)da hastahanenin kütüphane sa* lonunda yapjî&ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • Rakı ve sigara îmalâte serbest bırakılmayacak Sou günlerde rakı ve sığara imalinin serbest,bırai-ala* cağı yalımda bazı aöyienti* ler çıkmışiır.İlgililer bu husustaki habereri tekzip etmişlerdir.Dıger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • Vali Gükay imar ve yol isterini inceledi Dün sabah Vilayette,Va' li ve Belediye Reisinin riya" setinde Fen vn Belediye—setinde Fen ve İmar Müdür' lerinin de iştirakiyle bir top lantı yapıl "«ıştır.Top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • Kızılay,Doîmabahçftîe muhteşem bir balo verece* Kızılay Cemiyeti anbu' temsilciliği tarafından mart perşembe gecesi o-i^a bahçe Sarayında büviik "x balo verilecektir.Reisicumhur Ceiâl BaV*^ m riyaset
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • KONGRE istanbul Balıkçılar Ce^ yetinin senelik umumî to^ toplantısı;28 şubat cuma saat 15-17 arasında Cag-aW Öğrenci Lokalinde yapıla-ca^0 Jt Ortaköy Fıkarapercer c' miyetinin senelik kongresi şubat p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • Deiar ticareti yapmak is it i ken yakalandılar Gaiaia da Bankalar cad' debinde Savcı bey sokağında IV numarada oturan Ceva| ve Saiiet Köseerin,Dolma* bahçede Amerikan erleri»8 dolar mukabilinde mal sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.02.1954
  • Çocuk düşürmek ve düşürtmek uzun asırlar boyunca bir çok cemiyetlerde bir suç teşkjl etmiştir ve bu mevzu hekimle» kadar hukukçular için de elâı üstünde durulan bir konudur Fiil asırlardanben tekerrür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • Karris met» tpohcs Kıbrıs metrepolidi Makaryos cidden garip bir şahsiyettir-Bir Ortodoks ruhani dairesinin reisi olmak sıf atiyle dünya işlerinden u/ak kahıiukbilhassa siyasetle uğraşmamak zorundadır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • Marilyn Monroe Kore'yi istila «diyor Kore cephesi,İÜ AP)Geldiğinden bu güne tiadür Küreyi teinelmış olan s^ır ğuı yıldız Maniyn Monroe bu&un doğu cephevu: su)â yc başlamıştır.Yegâne silahı bir şarkı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • Fakat şimdi bütün boş geçen zamanlarını telâfi edecek bir şiddetle âşıktı.Fanrçy'nin dış görünüşü de bu sevgiye hak verdirecek kadar güzeldi-Minnacık bir şeydi-Avuç içi kadar yüzünde iri gözleri velfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • Mau:Mau tethişçileri faaliyette 300 kişiden müteşekkil silâhlı bir tethişçi grupu bir elektrik santralını bastı ve binaları tahrip etti Oak Ridge,18 A.A.Ame rikah fizik âlimlerinden Alvin Weinberg,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • Haziranda sona eracek malî yıl fçincİ3 43 milyon coSar yardım yapılacağa anıklandı Washington,18 A.A.R;s mî bir kaynaktan Öğrenildiğine göre Birleşik Amerika tarafın dan İsrail'e önümüzdeki 3ü ha zira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • Avruponın enerjisi Bir Amerikan fizik âlimi Avrupanm pek yakında atom santralleri kurmaya başlayacağını söyledi Naincbi,18 AP)Mau Mau tedhişçilerinden müteşekkil kuv vetli bir grup dün Kenyar.ın Foiıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • 2 başlı çocuk nezle oldu Nezle bir baştan diğerine geçmedi,Yapdan iğnenin acısını sadece bir baş duydu Pelevsbourg,Indiana)18 A A.Ai] edoktorunun bugün bildirdiğine göre,İmdıananm meşhur iki başlı beb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • Suphi Aktan Kocaeli Valisi tayin edildi Adjp&zarı,Milliye;Kocaeli Valisi Ethem Yetkinerin Istan ul Emniyc r 1 düdüğüne tayini ü erırjj münhal kclaı Kocaeli N/a'liığme esiri dapazarı Kayn;kamı Bekir Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • Memleketimizden Suriyeye hayvan kaçakçılığı arftı Ankara,18 T-HA)Alâ?kah makamlar tarafından verilen malûmata göre» son günlerde Suriye hududunda bilhassa hayvan kaçakçılığının geniş ölçüde arttığı te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • Kızıl Çin idarecileri birbirine düştü Hong Kong,18 Nafen)Komünist Çin idarecileri arasında mücadele başlamıştır-Pekin radyosu bugünkü yayınlarında-parti birliğini bozmaya matuf faaliyetin mevcudiyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • Amerikan uçaklarının duraksız uçuşu Newport,18 A.A.Amenkan hava kuvvetlerinin 3Ü1 inci bombardıman grupu na bağlı ilk B*47 tipi tepkili uçaklar,Fas'daki Sıdi SUmen üssüne hiç bir yerde inmeden varmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • Yumurta fiatîan bir miktar ucuzladı Havaların düzelmesi Ü7erine yumurta fiatlarmda mühim miktarda düşme pörül"mektedir.Bir hafta önce 25 kuruşa kadar çıkan yumurta 12.5-15 kuruşa düşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • Halkın tepkisini merak eden artist Qhcago,io lAP)Televizyon Komedyenlerinden JacK £iigen seyircilerin tep kısım oıçmeü,nıaKsaaıle dun televizyonda sarışın iüm yıl" dizi Cıeo ıvıoore u iki daKıka müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • Churchill" heykeli parçalandı Londic,x» K.j Bu sabah Lonüranın meşhur "Madam Tussaud,Müzesine da" lan ve hüviyeti henüz açıklanmayan bir şahıs Başbakan Churchill ile İngiliz kabi nesinin diğer 2 azası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • Orta Doğu çekirge istMawma maruz Londra,18 ANKAı Merkezi burada bulunan IV]U Ifcllerara&ı Çekirge Mücadele Teşkilâtı tarafından hazırlanan bir rapora göre,önümüzdeki mart ayı içinde Orta Doğu memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • Kalküiada kargaşalık devam edivcr Nümayişçilerle polis arasında çakışmalar oldu-Bazı nümayişçiler raylara yatarak trenleri durdurdu Kalküta,18 A.A.Po İLsle nümayişçiler ar.asında yeniden çarpışmalar o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • Japonyada haftada 401)Uis" intihar ediyor Tokyo,18 Nafen)951 senesinden beri Japonya'da her hafta 400 kişi inj,har etmektedir,ikinci Cihan Harbi senelerinde bu rakkam da ha da yüksek bulunmakta idi.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • Kısa harici haberSer AMERtKA İ^ Tarım Vekâletinden bugün açıklandığına göre,Birleşik Amerikada 1953 yılmda 8.435.000 ton şeker istihlâk edilmiştir^ KANADA Düın bildtiriıdiğihe ı göre,İngiltere Ana Kra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • KTiBAS mtÜ arkıcımn Nerimana odusanun içyüzü K,¦¦an Arap şarkıcısı hepsi uydurulmuş şeylerdir-Bu sizin şahsî fikrini/Acaba Neriman ne diyor?Neriman bu mesele ile meşgul bile değildir-Şimdilik hastadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • Lübnan kabinesinin istilası kabul edilmedi Beyrut,18 A.A.Lüb nan Cu-mlıurreisi kabinenin istifasını reddetmiş ve dahilî olduğu kadar haricî sebepler yüzünden Abdullah Yafi ile vekillerinin iktidarda k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • Doktor Jagan Guyana döndü Georgetown,ıs A.A.ingiliz Gü yanın m esk,Başbakanı ve İleri Halkçı Partinin Lideri Dr.Cheddi lagan,eski Millî Eğitim Bakam M L.F.Burnham ile berabor çarşamba akşamı George" t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • çalışanlara mesken teraiw ediliyor İstanbul OLel,Lo&anta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası üyelerine mesken temini için faaliyete geçmiştir.Toplu bir halde ve bir ma halle şeklinde toplanacak o* l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • B4r tren kazasında 72 kişi yaralandı Montreal,13 A.A.Montreal Horonto yolunda dün sabah erken saatlerde bastıran bir tipi yüzünden St.Clet civarında vukua gelen bir tren kazasında bu yolcu ölmüş,14 ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1954
  • FIKRA Fırın kapağı TARIK BUCRA Kvımdc bir ekmek parçası var.Onu yaşadığımız devrin ve şehrin bir hâtırası olarak gelecek nesillere bırakmayı 8 düşünüyorum-Böyle büyük bir fırsat hemen lıer İstanbullun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.02.1954
  • BEBGİİN TARİHTEN MERAKLİ BİR VAK'A Napolyonun cesedi bir tabut içinde menfadan getirildi Üzerinde üniforması,ayaklarmda çizmesi vardı.Yanakları şişmiş,burnu c'iî müş,kaştan dökülmüştü Napolypn Bonapar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1954
  • "n NSI ş:J t gto vfjj A V î v 1 "4 KAÇAMAK ÇEKİLEN FOTOĞRAF Yıukarıda resmini gördüğünüz bu güzel haktan* da siz ne düşünüyorsunuz,bilmiyoruz amma,bizce bilinen şey,kendisini temaşa eden göa* lerden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1954
  • Be? icıım!ınrt!muz.Dallas'ı ziyareti sırasında bir baraj plânını tetkik ediyor Re s cumhurumuzun ziyaretlzri S013 eriyor Amer kay ı ziyaret etmekte olan Reisicumhurumuz Celâl Dayarın ziyaretleri sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.02.1954
  • Pu haftaki ct'etizm müsabakaları Istanbul Atı'etizm Ajanlığı ta rafından tertip edilen Liseler i sonu müsabakalarından 4X1500 nnetre bu pazar günü yapılacak tır.Müsabakalara her okuldan bi j rer takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1954
  • Cesur bir Barbado,18 SHA)Bu rada yapılmakta olan Bevnel milel Kriket müsabakalarına katılan İngiliz millî ekibinden Ken Suttle,bir genç kızı boğulmaktan kurtarmıştır Çok iyi bir yüzücü olan Kent Suttl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1954
  • Genç karmanın üçüncü hazırlık maçı İstanbul genç karması üçüncu nazırlık maçtın 21 su bat pazar günü saat *3 de Fenerbahçe Stadında Fener' bahçe amatör takımına kar şı yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1954
  • ttalyada cezalandırılan kulüpler Milano,17 SHA)Millî Lig Tertip Komitesi bugünkü toplantısında,bu hafta yapılan maçlarda zuhur eden ufak tefek bazı hâdiselerden dolayı bazı kulüplerin tecziyesine kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1954
  • Amerikanın en meşhur yüzücülerinden Marohal Amerikan yüzücüleri yeni rekorlar peşinde Dünya 400 ve 800 mefcre yüzme rekortmeni Japon Furuhachi New.York,18 SHA)Ohio üniversitesinin havuzunda müsa bakaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1954
  • italyan güreşçileri dünya şampiyonasına çalışıyor Roma,18 SHA)İtalya,Tokyo'da yapılacak Dünya güreş şampiyonluklarına büyük ehemmiyet vererek hazırlanmaktadırlaritalyan Güreş Federasyonu,antrenör Gave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1954
  • Bu hafta F.Bahçe B.Sporla karşılaşıyor Lig maçlarının 14 marta yoğluspor takımları pazar gü kadar tehir edilmesi münase nü kendi* aralarında hususî betiyle Fenerbahçe ile Be* bir maç yapacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1954
  • m 4:sJbi&w-Dün bir çamur deryası içinde ikinci antrenman maçlarını Galataya karşı yapan «Juniorlar» kötü sahaya ve sert rakiplere karşı çok güzel bîr oyun çıkardıkları halde 2—1 mağlûp olmuşlardır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1954
  • Avrupa Güney Amerika maçı yapılamıyor mu?Dünya şampiyonası arifesinde yapılacak olan bu karşılaşmaya Brezilya* Uruguay ve Arjantin,oyuncu vereıniyeceklerini bildirdiler Paris,18 SHA)t İFA taralından ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1954
  • i^fc𝔦Rusyaya gitmesi îngilterede bir hâdise olan Arsenal takımı kral kupasını kazandıktan sown İngilizler Arsenalin,Rusya seyyahatine taraftar değil Oyuncuların form düşüklüğü ve son maçlarda takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1954
  • W.SANTEE'NİN 1 MİLDEKİ GÜZEL DERECESİ New-York,iq T.H.A.East Lansing'de üstü kapalı kömür tozlu 200 metrelik bir pistte yapılan müsabakalar esnasında W.Saritee 1 mili 4.4.9/10 gibi güzel bir derece il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1954
  • Türkiye kapalı saion atletizm birincilikleri Türkiye kapalı saılon atletizm birincilikleri bu pazar günü Ankarada Gazi Terbiye Bns.Spor saıonunda yapılacaktır.Bu mü saıbakalara katılacak istanbullu al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1954
  • *4İ m Galata Junior maçında Teoman Gul atanın bir altınını keserken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1954
  • Yugoslav Partizan güreş takımı geldi Şehrimizde üç karşılaşma yapacak olan Yugoslavyanın güreş şampiyonu Partizan ts kimi bu sabah saat 10'30 da Semplon ekspresile şehrimize gelmiştir.15 kişiden müteş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1954
  • BOTtfPEKTİ MADALYA ALDI La Spezria ttalya)1 SHA)ttalya ordusu yüksek komu ta "heyeti,Juventüs ve ordu ta &im:nın en deg-erli oyuncuların dan biri o/an Boniperti'ye altın madalya verilmesini kararlaştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.02.1954
  • Bütçe müzakereleri dün s Rastarafı birincide)tnı im ad an tahakkuk ettirildiği,buna mukabil.1950 den Bonra,ehemmiyetli miktarda vergi indirimleri yapılmış olduğu da hatırlanacak olursa memleket şartla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1954
  • Gray'm eldivenlerini takacına emindim.Bu kadar senedir îtarurjm,bir defa olsun eldivensiz otomobil kullandığını görmemiştim.Cina yet kâfi derecede zekâ ile is lenırse ingiliz mamulâtı o lan tabancanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1954
  • 1 2 3 A 5 6 7 8 O 10 11 12 1 949 kaybettiğimiz a gaç Kasidesi sâım.2 Fakat,K.ı.vınııca"dii Karşılığı wt)nın:c,aiımna'd'i".Nezaıket«ifc hart a Bir harf;Geniş;Dağı ile n ;hî'ı iki kıtayı ayını.4 JslAıu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1954
  • ¦İZLERİM Tarihî Roman Sırp Ali,Kadir Ağayı Nilüferin sonra,kafasındaki korkunç Yazan:Kemal SAMANCIGİL evine gönderdikten plânları tasarladı 52 Bu esnada sokak kapısı ça İmdi,Kadir asanın kalın,akat yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1954
  • Ruslar,"Asya iktisadi konferansı fl hois EySUlda Moskovada toplanacak konferansta Ortadoğu i e Rus ticaret m&i göi'lişülecek Berlin,18 CNafen)Sovyet Rusyanm.Orta 'Doğu ve Asya memleketleri ile ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1954
  • Akıntı Buina geıiişietümesinc karar verildi 'Bebek "Akıntı Burnu,rıh" •timinin genişletilmesi hususundaki tetkikler sona errni3 tir.Verilen malûmata göre;rıhtım için bir proje hazırlanmıştır.Boğazın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.02.1954
  • îtalyada sel felâketi Baştarafı birincide)zlmden tattMkeyfe mâruz kalmış tor Bonamıco «uyunun taşması üzenm bın,ok köyier bc7şait:imış Ur,Bölgede aynı zamanda Catasrszara'tla öeizı oijıaiarın çok tü^t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1954
  • EYLERE SÎGEVAN VILANLAR Brisbane Avustralya.18 A.A.Queensland'tie kabarıp cehri istilâ eden nehrin suıaruv d-sn ka^.an binlerce yılan evlere Biğrrvmıştn:r ün patam öd evde 75 yılan öl durulmuştur.51.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1954
  • Mehmet Kuran haysiyet dîvanına verildi Baştarafı Wrinci&e)kında,daha şimdiden bir cok dâva açılması için teşebbüse geçilmiştir.Mehmet Kuran'ın düştüğü durum,ilgili çevrelerde merakla takip edilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1954
  • Meclisten notlar Baçtarafı birincide)tuttuğu yolu prensip itibariyle tasvip etmesi lehte tezahürata sebep oldu.Barutçu'dan sonra KöyKİ Par tisi Orupu adına konuşan Cezmi Türk utun ve sıkıcı bir hava t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1954
  • Türk Pakistan dostluk paktı Baştarafı birincide)görüşmeler son safhasındadır.Times muhabiri bir "Dostluk ve işbirliği Paktının,imzalanması ile alâkalı resmî beyanatın Ankara ile Karaşi'de aynı zamanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1954
  • Zahidi İran milletini yardıma çağırdı lia^taxaii birincide)Geçen sene bir günlük bir ihtilâl neticesinde XÜ ağus" tuşta Musaddık'ı devirerek memleketin idaresini eline alan Zahidi müieün kalkınması iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1954
  • Bayar,Kuzey Karoünada Baştarafı birincide)Bayar ve kendisine refakat eden resmî heyet şerefine.istas yondaki karşılama törenini mü teakip şehrin bei'ediye sarayın da bâr resmi kabul tertiplenmiş tir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1954
  • H.P.is dün to Baştarafı birincide)miş ve müteakiben bir yıllık faaliyet raporunu okumuştur-Raporda,yabancı sermayeyi teşvik kanunu karşısında Halk Partisinin düşünceleri de şu şekilde izah edilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1954
  • C.H.P.adına bütçeyi Faik Ahmet Barutçu tenkit etti Baştarafı birincide)rutçn,Demokrat Partinin bun fan tasfiye etmek vadi ile işba Sina geldiğini hatırlattı.Devlet radyosunun sâdece ik tidarm siyasî f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1954
  • Bütçe müzakereleri dün başla Baştarafi 6 ndda)780 milyon lira tutmaktadır.Buna mukabil 1950 temmuzundan 1953 haziran sonuna kadar ki üç senelik ihracat gelirleri yekûnu 2 ıaüyajr 908 milyon iİ-*adır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1954
  • Dörtler Kore konferansla karar verdi Baştarafı birincide)Kore müzakerelerine Komünist Çin,Kuzey ve Gu ney Kore hükümetleriyle Ko re harbine fiilen iştirak etmiş olan miittauk devletler kaülacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1954
  • Başvekil İzmirde bekleniyor Ba$tarafı birincide)gayret sarfedeceği ve bilhassa b\ı maksatla İzmir seyahatini yapacağı da Ueri sürülmektedirizmir II idare Kurulunun parti dahilinde yeni bazı değişiklik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.02.1954
  • I* TAF*MH.II 12.67 AçıLg v« program 13.00 Haberler 13,15 Dans müziği PI)13.30 Şarkılar O kuyanlar:Güzin Siper,Nimet Ergüder 14.00 Opera ve ope retlarden şarkw'ar Pl)14.20 Şarkılar Okuyan:Ay ten Ankan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1954
  • ileri Mensucat ve Ticaret T.A.S.den Heri Mensucat ve Ticaret T-AŞ-Hissedarlar Heyeti Üraumıyesi Dahilî Nizamname ve Ticaret Kanunu gereğince,17 Mart 1954 Çarşamba günü saat 14 te SuÜtanhamam Hacıküçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapının» Actlıj Kapanış Sterling 734.784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr,08 «4.03 Belçika Fr!5.81 6.60 İsveç K*.64.12.00 54.12.50 Florin 78.68.49 73.68.40 Liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1954
  • Sahip ve Bagmuharriri:AH Naci KARACAN Taxi islerini Oüea.idare eden Mes'u!Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1954
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 180 ton sığır eti 9 Mart 954 Sah saat 11 de Sarıkamış As-Sa.AL Ko-da satın alınacaktır.Bedeli 279.000 lira,geçici teminatı 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1954
  • Bayındır Devlet Hastahanesinden 1 Bayındır Devlet Hastahanesi ihtiyacı için yağ pompalı ve her istikamete müteharrik müştemilâtıyla "birlikte bir adet ameliyat masası açık eksiltme suretiyle satın alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1954
  • Tekel Umum Müdürlüğü Mensupları Yardım Derneği Yönetim Kurulundan Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Derneğimiz Genel Kurulunun 6 Mart 1954 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 13-30 da Kabataşta Tekel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1954
  • DENİZCİLİK BANKASI Eminönü şube KASIMPAŞA-SARIYER ajanslarının AÇILIŞ İKRAMİYESİ 25.000 Lira Cazip hediyeler Son yatırım yarın am)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1954
  • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden 1 Batman'da kurulmakta olan petrol tasfiyehanesinde istihdam edilmek üzere askerliğini yapmış İngilizce bilen yüksek kimya mühendisi,kimyager» ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1954
  • Kontrplâk alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Saianafma Komisyonundan 1 Miktarları şartnamesinde yazılı muhtelif cins ve ebatta kontrplâk kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır-2 Muhammen bedeli 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ $EHÎR TtYATROSU 21 lo Dram Kısmı HEK ŞEYE EAGMEN Dişimizin Zan)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesı Tevfik Sadullalı Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi akşamlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1954
  • AMME* M A K S t M Bu akşam Saat 21 de O İ B A L t KARAKOLU "îumartesi,Pazar matineler 15 to KARACA Tclofon:43131
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1954
  • ZAYİ İstanbul Emniyet Müdürlüğü 6 ncı Şube Müdürlüğünden almış olduğumuz 11532 sayılı taksi plâkası zayi olmuştur-Yenisini çıkaracağımıadan esikisinin hükmü olmadığı ilân olunur-MOTOR LTD.ğTtv Taksimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1954
  • NS.S.V.1 No.lu Sa.Ai.Ko.Bask,dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile satın alın acak 120 ton nohudun 60 tony Ha teklif edilen fiat amiri itaca pahalı görüldüğünden tekrar 120 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1954
  • Ankara M.S.V.2 No.Sa.Al.Kom.Başkanlığından:Askerî birlik ihtiyacı iğin Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 5212 kilo sülyen ile 5212 kilo miirdesenk kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1954
  • Deniz Eğitim Kumandanlığından t 1 Kumandanlığımız Toros motorunda çalışmak üzeri bir kaptan alınacaktır,2 Alınacak kaptan 3656 sayılı kanun hükümlerine girebileceği derece veya evvelce maaşlı hizmeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1954
  • Sarıyer Sulh Ahmet Balcıoğlu ile Hrisanti Maçis'in şayian mutasarrıf oldukları Boğaziçinde,Yeniköyde Ayanikola,Mollaçelebi.yeni Ayanikola Taşocağı ve Ermeni bostanları mevkiinde eski 39-48-mükerrer,ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1954
  • Teklif alma ilâm IşçB evleri yaptırılacak SUmerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemizce Nazilli fabrikamız sahasında yaptırılacak üç muhtelif tipte 228 adet işçi evi için ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1954
  • flUUkut Acone şartlan Lr.St.Senelik 42 00 Altı aylık 22 00 Üç aylık 12 00 Bir ayWc 4 80 jtıcneb* nıemleKeUere iki İlân şartlar* 2 ve a üncü sayfa saat 4 Ti* 7 ve S ihoi sayfa «aut 2,09 T.Hanlardan mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1954
  • r Kütahya Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğinden:1 Gediz Altındağ yolunun 18 900—23+900 kilometreleri arasında yapılacak tesviye» stablize ve menfez inşaatı bedeli 954 bütçesinden ödenmek suretiyle)kapal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.02.1954
  • OUnkU Çocuk Komedi S Perde Yasan:Garson KANIN Çeviren:Leyla EKDUKAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuga-nl Çarşambadan bagka her akşam saat tam ti de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:402T6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8