Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • Adres:Ntırnosmaniye Turtoeaar Sokak No:18 İSTANBUL.Telgraf:MİLLİYET İstanbul IIL:4-SAYI:1334 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:2 9 6 14 PİATI 18 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • II II I—III III I HI I l—l III!Wm General* Necip'in beyanatı ısır Cumhurreisi General Necip,gazetecilere verdiği bir beyanatta ingilizlerin tahliyeden sonra Süveyş kanalına hangi şartlar altında döneb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • Bayan/Amerikada iki yüz bin kişi karşılayacak Devlet reisimizin A!ziyaretlere ait kati p «Mauretania» transatlantiği,23 A.A-Reisicumhur Celâl Bayarın Birleşik Amerikaya yolculuğu normal şartlar içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • HALDE YAPILAN KEŞİF istanbul Yaş Meyva ve Sebzeciler Derneğinin.Belediye aleyhine açtığı dâva ile ilgili olarak dün halde bir «satış tatbikatı» yapmıştır-Bilirkişi tarafından bu iıususta hazırlanacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • tahvilleri ta çıkarılıyor 125 milyon lira değerindeki tahvillerin satışı on gün sürecek ve her türlü vergiden muaf tutulacak İstikrazın hasılı 1953 bütçesindeki yatırımlarda kullanılacak Ankara,23 A.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • Atom denizaltisı denize indirildi Ilk atom denizaltısı evvelki gün Amerikada denize indirilmiştir-Bu münasebetle yapılan törende hasır bulunan Bayan Eisenhower-denizaltı ya:«Nautilus» adını vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • Genelevlerin kapatılması Bu hususu tetkik eden komisyon,genelevlerin kapatılmasının doğru olmıyacağını bildirdi Ankara 23 Milliyet)Birleşmiş Milletler Genel Ku rulunda üye bulunan devletlerin-genel ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • IKasımpaşada kanlı hâdise Dün Kasımpaşatfa kıskançlık yüzünden bir yaralama olmuş tur.Nihat Karsöken adında birisi,karısı Cemileyi,aralarında çıkan bir münakaşa sonunda bj «akla iki yerinden yaralamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • D.P.nin dünkü siyasî toplantısı ıra timi "il Kasımpaşa bucağı tarafından tertip edilen toplantıda konuşan hatipler muhalefete cevap verdiler Demokrat Parti Kasımpaga bucağı tarafından tertip edilen si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • Mısırda yeni kaçakçılık dâvaları Beg prenses Türkıyeye para kaçırmak suçu ile mahkemeye verildi Kahire,23 T.H.A.Hane- îan mansuplarmdan 5 prenses hakkında,Türkiyeye döviz kaçırmak suçundan askerî mali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • Cahit Sıtkı Tarancı ağır hasta Ankara 23 Milliyet)Şair Cahit Sıtkı Tarancı,bu gün ani surette rahatsızlan mış ve hastahaneye kaldırılmıştır.Cahit Sıtkınm hastalığının ehemmiyetli olduğu ve hayatının t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • LEVAZIM OKULUNDAKİ DİPLOMA TÖRENİ Eyüp teki Levazım ve Maliye Okulunda tekâmül kursuna tâbi tutulmuş olan 31 subayımızın diplomaları dün sabah merasimle verilmiştir.Merasimde yüksek rütbeli subaylar,o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • Pcralı turist celbi için bir teklif Ankara vapuru süvarisi halk* tan toplanacak üçer lira île transatlantik satın alınmasını düşünüyor Marsilya 23 T.H.A.Romada münteşir Commerciale gazetesi.Amerü*h bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • Tipi yüzünden vapur ve uçak seferleri aksadı Yalova Bursa yolu kapandı.Sühunet 4 dereceye kadar düştü Karakış yurdun her tarafında ı olduğu gibi cehrimizde de bütün giddetiyle hüküm «Örmektedir.Evvelk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • Azaları çift bir çocuk Alınanyada.bir üniversite İdi iliğine getirilen çocuğun aşağ,kısmı normal fakat üst kıs* mmdaki azaları çift Wurzbourg,23 AA ı Vücudu çok garip bir tarzda teşekkül etmiş 3 aylık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • Cebelütarık ihtilâfı yine alevlendi İspanyol gençleri Madritteki İngilU Elçiliği önünde nümayiş yaptılar Madrit 23 AP)Yüzler ce ispanyol talebesi dün Ce belüttarıkın ispanyaya verilmesi için buradaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • Berlin konferansı yarın toplanıyor Dulles,Eden ve Bidault dün bir toplantı yaptı.Molotov Kızıl Çin'in konferansa davet edilmesini istiyor Berlin,23 Dörtler kon n feransma iştirak edecek olan İngiliz,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • KOK EDE 22 BİN ESİR HÜRRİYETE KAVUŞTU Kore'de kızılların safında savaştıktan ve müttefiklere esir düştükten sonra fikir değiştiren 22 bin kıaıl bir jkaıç.igüm önce hürriyete kavuşmuş ve Formozaya götü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • Ucuzluk mütehassısı görüşlerini açıkladı İsviçreli Senatör dün vilâyette yaptığı toplantıda alınacak tedbirleri İzah etti Şehrimizde tetkikler yapmak^ ta olan İsviçreli ucuzluk mütehassısı Senator Dut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • 931 doğumlu eratın terhisi İkinci tertip 931 doğumlu erler Şubatta terhis edilecek Ankara 23 Milliyet)931 doğumlu eratın halen si lâh altında bulunan ikinci tertibi Şubat.ayında terhis edileceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • ZENGİN DİLENCİ Emniyet Müdürlüğü memurları dün kendisine sakat süsü vererek dilenmekte olan Malatyalı Salim Tezgel adında birini yakalamışlardır-Vücudunun her tarafı sapasağlam olan Salimin üstünde 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • Churchill'in çekileceği haberi endişe yarattı Lord Beaverbrook.Başvekili,sıhhati müsaade ettiği müddetçe vazife başında kalmaya davet etti Londra 23 AP)Lord Beaverbrook'un Evening Standard)gazetesi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • ı ,Gl.Necip Ingiltereye çatıyor 1 Kanal bölgesinde ingiliz* lere karşı sistemli bir tet-hLş hareketi başladı Londra,23 Nafen)SU veyş kanal bölgesindeki İngiliz birliklerine kargı,sistemli bir şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1954
  • 4/toMk*i£ ufaım*A Bugün şehrimizde ha\w.un ta,mamen kapah ve aralıklı yağışlı geçeceği,sühunet derecesinin biraz daha düşeceği tahmin edilmiştirmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.01.1954
  • Ucuzluk ve Kraiı:Sonsuz müsabaka:Tatlı bir kayıp Ucuzluk ve Kralı Bizim memleket pahalıdır.Bundan herkes haklı olarak şi„ kâyet ediyor.Belediye bunun için pek çok tedbirler aldı.Fakat pahalılığın umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.01.1954
  • Pamuklu satışl arı Sümerbank mamullerinin karafcosaya intikalini Önlemek için tedbirler alındı Sumerbank mamullerinin karaborsaya intikalini Önlemek ve piyasada istikrarı temin etmek maksadiyle bazı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.01.1954
  • Darülaceze bir dinlenme evi inşa ettirecek Darülaceze Yardım Cemiyeti umumî heyet toplantısı evvelki gün Prof.Gökaym riyasetinde yapılmıştır.Toplantıda Cemiyet Reisi Prof.M.Cankat faaliyet hak kında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.01.1954
  • Belediye Bursadan,lahana getirtmeye başladı Belediye tanzim satışları mahallerinde satılmak üzere dün Bursadan şehrimize 7 ton lahana gelmiştir.3.7-5 kuruştan satılan bu cins lahanaların halde toptan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.01.1954
  • Soğuk hava depolarında bulunan gıda maddeleri Karaağaç Kurumları so ğuk hava depolarında 2372 parça muhtelif gıda maddesi mevcuttur.Bu arada 131 te neke beyaz peynir,1821 sıra 'kaşar peynir ve 351 san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.01.1954
  • Dinlenme evi çocuk prevantoryumu oluyor Bir müddet evvel Acıba demde açılmış,fakat istifade edilememiş olan dinlenme evi)çocuk preventoryumu olarak kullanılmak üzere Sağ lık Vekâletine devredilmiş tir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.01.1954
  • KfSA HA BERLER it Millî Savunma Vekâleti işçileri Genel Sendikası İstanbul Şubesinin kongresi bugün saat 10 da Aksarayda Türk Ocaklan salonunda yapılacaktırit Teknik Üniversite Rektörtlnün riyas2tinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.01.1954
  • H if:24 Ocak 1954 Pozar Ku.19 Cent,evvel 1373 11 Ocak 13(9 VAR!T VASAT» EZANI Güne öğle îkind Aksa Yata İmaa ş 7.19 2.05 12.26 7.11 i 15.00 9.45 m 17.15 12.00 18.49 1.35 İC 5.35 12.21 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.01.1954
  • Bayındırlık Bakanlığının 1954 yılı demiryol yapı programının hazırlandığını,bir müddet evvel gazetede okumuştum.Bu programa göre,Genç Mu» arasındaki 109 km.ük parça 1954 yılında tamamlanacak va demiry
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.01.1954
  • İt Yeşilay Gençlik Şubesinin «Meyvalı tanışma çayı» bugün saat 14 10 arasında Marmara-Lokalinde verilecektir,KONFERANS it Prof.Dr.Hıfzı Timur tarafından 27 ocak çarşamba gÜnil Marmara Lokalinde Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.01.1954
  • Dün geceki aramada kıbç Vfl kasatura bulundu Dün gece Emniyet ikinci Şube memurları tarafından yapılan aramada,sabıkalı ga ce hırsızlarından Şevket Şe ner adında birinin TepebaşJ Kallavj sokak 11 numa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.01.1954
  • Yerli sanayiin inkişafı içîn çalışılıyor Ekonomi ve Ticaret Vekâleti,yerlj sanayiimizi teşvik ve inkişaf m aks adile yeniden bazı kararlar almı^,durumu dün bir tamimle alâkalılara bildirmiştir.Kararla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.01.1954
  • Zifos sıçratan şoförler cezalandırılacak Bazı şoförler,yağmurlu ha valarda su birikintisi olan yerlere dikkat etmeden sürat le geçmekte ve etrafa çamur saçmaktadırlar.Bu yüzden bir çok vatan daş» şofö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.01.1954
  • Dünya Basanından Berlin Konferansını ğı ehemmiyet Almanyanın Avrupa Ordusuna katılması her tiirlü ihtilâfı halledecektir-Itomşulun bir Alman tecavüzünden korkmıyacağı gibi.Alman milleti de kırgmlık ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.01.1954
  • SATİLİK CITROEN 115 beygsHik hususide çok temiz kuKanıimış V Telefon:84242 B-Etien'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.01.1954
  • İthal malı demir fiatlan yükseliyor inşaat mevsiminin geçmiş olmasına rağmen ithal malı demir Hatlarında bir yükselme müşahede olunmakta dir.15 gün evvel 51 kuruşa satılan demirler 60 kurusa kadar çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.01.1954
  • Ilaîka yapılan aşı devam ediyor Geçen ay Belediye bulaşı cı hastalıklarla mücadele ekipleri tarafından 25 han ve otel,416" ev,69 sinema,58 dükkân ve kahve 114 fırın,25 okul kontrol edilmiştir.Diğer ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.01.1954
  • M HALKIN SESİ Övülecek bir şoför Çarşıkapı'da Mîmar Hayreddin mahallesi,Yahyapaşa sokağında oturan okuyucumuz Bedreddin Meşe yaziyor:«20/Ocak/954 çarşamba günü Çarşıkapıdan bindiğimiz Büediyenin Beyaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.01.1954
  • Meyvacılığı teşvik ilimiz dahilindeki köylere parasız olarak 10 bin adet meyva fidanı dağıtılacak Meyvacılığı teşvik gayesiyle Büyükdere Bahçe Kültürleri İstasyonu yeni bir karar vermiştir-Bu karara g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.01.1954
  • P" U S T E *fc Uttka'panı Börekçi fırını,n-n yanında yatıp kalkan ve aeyyar börekçilik yapan Enver Alkan adında biri,Atatürk Bulvarından Aksaraya gitmekte iken,238 plâkah kamyonun sadmesine maruz kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.01.1954
  • randevucuları şiddetle takip ediyor Ahlâk zabıtası memurları dün de dört randevu Gizli fuhuş yuvalan işletenlere karşı açılan mücadeleye hız verilmiştir-Emniyet îkinpi Şube Ahlâk zabıtası memurları,dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.01.1954
  • Şüpheli bir ölüm hâdisesine el kondu Dün Müddeiumumilikçe şüpheli bir ölüm hâdisesine el konularak tahkikata başlanmıştır.Fatih,Ahmediye caddesi 97 numarada oturan Mehmet Bijlci adında biri dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.01.1954
  • Siyasî İcmal Berlin ve sulh ümitleri Aylardan beri beklenen Berlin konferansı nihayet yarın toplanmaktadır.1948 yıkından bu yana böyle bir konferans için yapılan teşebbüsler türlü şekilde baltalanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1954
  • Dr.Janag faaliyetini genişletti İngiliz Güyaıtuun azledilen Başvekili.Mısır Reisicumhuruna* îngiltereye karşı iktisadî boykota girişmeyi teklif edecek Kahire,23 AA,ingiliz Güyanm eski Başvekili Dr Jag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1954
  • Mektep kaçağı talebeler hak kında sıkı tedbîrler almıyor Ankara 23 T.H.A.Mi] lî Eğitim Vekâleti aldığı yerinde bir kararla,mektep kaçağı talebeler hakkında zecri tedbirlere başvurulmasın'] ve bu mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1954
  • Trafik polisiniz rica ediyor:Uanunıî nakil vasıtalarında unutmuş olduğunuz eşya için 41661 ve 42170 telefon numaralarına müracaat ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1954
  • u.n Şey,diye kekeledi,şey.Galiba vakit geç oldu.Acaba ben gitsem mi?Molly buna sahiden üzülmüştü:Bu kadar erken gidecek değiminiz ya?dedi-Fakat Madame Waddington işi uj^tmak niyetinde değildi:Tabiî,ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1954
  • lÜzeyir Avunduk un annesi dün toprağa verildi Evvelki gün vefat eden değerli iş ve ticaret adamlarımızdan İş Bankası Umum Müdür Vekili Üzeyir Avımduk'un annesi Fatma Avunduksun c?nazesi dün törenle ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1954
  • 1 "in 1954 Yılında YAPI ve KREDİ BANKASININ Yeni HîzmeHerf Yüksek tahsillerini bitiren ^eoçiere mesleki faaliyete başlıyabiîmeleri için bugüne kadar verilmekle olan meslek!kredilerden başka 1.TEKNİK S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1954
  • at mubayaası iki milyon tonu buldu Mubayaa karşılığı 519 miiyon 165 bin Ankara,23 T.HA)Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdür Vekili Hulusi Timurverdiği beyanatta geniş izahat ta bulunmuştur-Hulusi Timu;e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1954
  • Dan limanımızdan ihraç edilen mallar Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 1.651.416 1 ra değerinde yaprak tütün,zağırsak,çalpara,tuzlu balık ham afyon,İç fındık;küspe,ve buğday ihraç edilmiştir.Yugo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1954
  • FIKRA Yirminci Londra'da çıkan bir tıp dergisi yeni bir hastalıktım bahse den makaleler neşretmiş.Doklorlar ba hastalığa «yirminci asır hüznür adm'ı takıyor ve se beb olarak modern hayatın süratli te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1954
  • İspanyada kurutacak Amerikan üsleri Vaşington 23 A.A.Amerikan Temsilciler Meclisinin Askerî Komisyonu dün yaptığı gizli toplantıda îspan yada inşa ve tesis edilecek hava üsleri için Müdafaa-Vekâlet^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1954
  • Lübnan hükümetinin istifasi bekleniyor Beyrut 23 AA.Mu-h temel bir kabine buhranı hakkında bir kaç haftadan beri Beyrutta dolaşan söylen tilerin resmen yalanlanmasına rağmen bugün Yaf;kabinesinin isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1954
  • usa haricî haberle* TUr Ayan Dış Münasebetler Komisyonu,Amerika Güney Kore karşıl-klı müdafaa andlaşmasının derhal tasdikini istemiş lardir,İNGİLTERE ingiliz îşçi Partisi m?buslarmdan Leslie Hill verg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1954
  • Yunan kadınları 1956 da rey kullanacaklar Atina 23 ANKA)953 senesinde ilk defa mahallî st çimlerde reylerini kullanan Yunan kadınlarına 1953 sen« sinde millî seçimlerde re^ kullanma hakkı tanınmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1954
  • Japonya n in komünizme karşı savaşı Başvekil Yoshîda» Japon milletini komünizme karşı olan savaşa iştirake davet etti Tokyo» 23 A-A-Başvekil Yoshida,Başkanı bulunduğu Liberal Partinin bu sabahki topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1954
  • Radyo dinleyicisi,sinema ve televizyon seyircisi &~cak en bâsât en aşağılık şeylerden hoşlanıyor.Bu gidişle ortada bsdiî zevk diye bir şey kaSmı^acak Radyomuzdan,radyomuzun spikerlerinden,temsillerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.01.1954
  • ¦ffiîl:m J~-r 'ny^TTIftıİMlI.•Wlillifti' 8Jrrilfır'- '1ı't-*t*»i,ifc Hindistanda Hac mevsimi On milyona yakın Hindu» ruh temizliğine ermek için memleketlerinin mukaddes suyu Ganj nehri kıyısında yıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1954
  • HOLLYWOOD'UN AVLAYAMADlCl KIZ Hollywood film stüdyolarının en cazip ve yüksek tekliflerini reddederek,kendini sinema cazibesine kaptırmayan yegâne kız.«Harikulade kız» diye şöhret yapan Marta,güzellik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1954
  • HEüGiJN târihten meraku bIr vak'a e-ı-muazzama mn yangından sonra tamiri Kabe bugünkü şokliıi alıncaya ka ar bir kaç defa yeniden yap:iı:ıi3şt].En son şeklini vareri bâr kıptı idi Kâbe-i Muazzaraanin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.01.1954
  • İtalya Mısır millî maçı Milano.23 SHA)Dünya kupası eleme maçları serisinden olan İtalya Mısır fut-bol karşılaşması yarın Milâruoda yapılacaktır-Bundan ovvelki karşılaşma Kahirede yapılmış vç 2^—1 î" t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1954
  • 1953 54 Istanbul profcsyonH futbol şampiyonluğunun favorisi:Beşiktaş takınv 2.devre başlarken liglere umumî bir bakış Hazırlık maçlarında tatminkâr olmayan Siyah-Beyazlılar,liglere gereken önemi verme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1954
  • Kısa Spor Haberleri URUGUAY MİLLÎ TAKIMININ KAPTANI SAKATLANDI Montevid30,23 SHA)At yak bileğini inciten Uruguaylı santrhaf OJdulio Varela fedırra» yon idarecilerine,dünya şampiyonasına iştirak edemiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1954
  • Düç Tıb'ı mağlûp eden Hukuk takı mı Us m tehir edildi Dün yapılması icap eden bütün futbol maçları havanın muhalefetinden ve sahaların fazla çamurlu bulunması yüzür.den U%ir edilmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1954
  • Merkez istişare heyetinin kararları Ankara,23 SHA)Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Merkez istişare Heyeti yaptığı toplantıda,gündeminde bulunan maddelerin bir kısmı azorinde müzakerelerde bulunarak aşağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1954
  • BUGÜN YAPILACAK MAÇLAR Fakülteler arası basketbol karşılaşmalarına bugün Eminönü Lokalinde devam edilecektir.17.15 Fen T^,18.15 Hukuk j 19 Serbest atış Tıb)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1954
  • FaMiltelerarası voleybol karşılaşmalarından cüze)bir ensta atane Basketbol lig'inde İstanbul basketbol lig maçla,nna dün Teknik Üniversite spor salonunda devam edilmiştir.Bu gün yapılan maçlarda Yeşil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1954
  • Dün Dolmabahçe Stadını ziyaret eden ve çamur deryası içinde maçların tehirine karar veren Futbol Federasyonu mensupları Dün yapılan fakülte voleybol maçları Çok çekişmeli geçen karşılaşmalarda Eczacı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1954
  • Muhtelif karşılaşmalar yapmak üzere Stockholm's gelofi Rus güreşçileri v* im» meraklısı İsveçli çocuklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.01.1954
  • İR PAZAR Efil Ne bileyim,ingiliz gaze tecileri de buraya sık sık ge lirler.Ralpy Gray dün sabah Londraya telefon,ederek çağırmış-Adamcağız tayyareye atlayarak gelmiş ve arkadaşının Ölüm haberini öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1954
  • Yazan:Hasan YILMA'ER Hoş bir komedi:Rüyamdaki kadın •AELEK'te Filmin ismi:Rüyamdaki ka.Axn Dream VVlfe)Artistleri:Gary Grant,Deborh Kerr,Walter Pidgeon,Bet ta St.Johns.Fejisörü:Sidney Sheldon.Bir Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1954
  • ] ün şdhrimizde i&i yangın başlangıcı oldu Dün şehrimizde iki yangın başlangıcı olmuştur.Kadıköy Söğütlüçeşme caddesi 30 numarada Koço Değ irmene i oğlun a aît züccaciye dükkânı iJe5 Hasköy Ke çeci Pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1954
  • HADİSELER ve İNSANLAR İngilterenin yeni Büyük elçisi eski ve vefalı bir Türk dostudur Ingilterenin Türkiye Bttyük Elçisi olarak Sir Knox Helm'in yerini almakta olan Sir James Eowker,evvelce tanıdığı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1954
  • PURO Sabun Fabrikasının en son imalâtından tOO de 100 saftift
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1954
  • t 2 3 4 5 G 7 8 9 10 ft *2 «iota;»ağa 1 Hoca'nm büyük keşfi.2 Gözlerin şahı;Yükseliş;Diyar.3 Terai para-imâlinde Kullanılacak kadar âdi ve ucuz bir mâdea;Bazan pik iyidir,bazan da o çıkacağına insanin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1954
  • DlNİZLEBÎN KIZ Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGİI Ama bunlar benim olman içindir.Nilüfer buraya bir kere,getirilecek ikinci defa görürsem.26 Tuh,dedi,hakikaten kısmetsizlik5.Ve Aspasyaya sordu:Şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.01.1954
  • İşletmeler Vekili çimento mevzuunda izahat verdi Sıtkı Yırcalı İha esi yapılan 20 fabrika İşletmeye açılınca fiyatların yarıdan fazla ucuzlıyacağım söyledi Ankara,23 Milliyet)Dün akşam ihale3i yapılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.01.1954
  • Ucuzluk mütehassısı görüşlerini Baştarafı birincide)lâkadan çok mütehassis oldugunu ifade etmiştir.Senatör Ankarada Ekonomi ve Ticaret Vekili ile yaptığı mülakatta,gö rüşlerin aym olduğunu memnun lukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.01.1954
  • Paralı turist celbi için bir teklif Baştarafı birincide)etmek üzere büyük bir kampanya açacaklarım haber ver mistir.Gazeteye göre,Türk Band rah Ankara Vapurunun süva risi Şefik Gögen,Türkiyenin bir tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.01.1954
  • Berlin konferansı yarın toplanıyor Baştarafı birincide)nı tesObit ettikleri kaydedilmek,tedır.Umumiyetle,Komünist Çin'in iştiraki ile şimdi beşler konferansı yapılması fikri ka tiyeüe reddedilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.01.1954
  • Malenkov endişe duyuyor Londra,23 Nafen)Sovyet Rusya komünist partisi ileri gelenlerinin.Moskovada sık sık «siyasî toplantılarda» hazır bulunduklarına dair raporlar alınmaktadır Rusya dahilindeki duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.01.1954
  • Boyarı,Âmerikada iki yüz bin kişi karşılayacak Baştarafı birincide)Hoover barajını gezeceklerdir-Reisicumhur Celâl Bayar ziyaretinin ilk günlerinde Amerikan kongresine bir hitabede bulunacaktır-Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.01.1954
  • D.P.nin dünkü siyasî toplantısı Baştarafı birincide)ve CHP.nîn Kasımpaşada büyük bir çöküntü halinde olduğunu bildirmiştir.Diğer taraftan,Kasımpaşa bucağına bağh olrak faaliyete geçen Bedrettin ve Yah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.01.1954
  • ChurchufİR çekileceği haberi endişe yarattı Baştarafı birincide)nin Churchill e son derece bağlı olduğu kaydedilmiştir.Churchill'in istifa edece ği ve Dışişleri Bakanı Eden in Başvekil olacağı yolunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.01.1954
  • Kîziî Çin diktatörü hasta Londra,23 CAP)Demirperde gerisinde istihbarat kaynaklarına sahip olduğunu söyle,yen İngiliz gazetecisi,IntelU g-snse Digest ve Weekly Review dergisinin sahibi Kenneth de Coir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.01.1954
  • Bir uçak daha denize düştü Roma.23 A.A-Dün akşam Kapri adası açıklarında bir Amerikan uçağı denize düş müştür.Kapri limanımda demirli bulunan bir gemi derhal hâdise mahalline gitmiştir.Napohde bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.01.1954
  • Dışarıdan şeker ithal edilnıiyecefc Eskişehir 23 T.H.A.Bu senekj^şeker kampanyası sona ermiş bulunmakta dır.Son tahminlere göre 100 bin ton şeker pancarı işlen mistir ki,böylelikle elde edilen şeker m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.01.1954
  • Pakistanda kadın azlığı var Karaşi 23 ANKA)Ya yınlanan resmî bir istatistiğe göre,halen nüfusu 80 milyona yaklaşan Pakistanda diğer mmtakalar hilâfına,kadın az hğı vardır.Halen Pakistanda erkekler» ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.01.1954
  • Mau Maularla savaş devam ediyor Nairobi 23 A.A.Sam büro kabilesinden 6 kişiyi mızrakla öldüren 30 kadar Mau Maunun saklandığı Ma ralal kesiminde seyyar kuv vetlerle desteklenen polis kuvvetleri harekâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.01.1954
  • Azaları çift bir çocuk Baştarafı birincide)bi 2.fakat midesi 1 tanedir-Doktorlara gör*;anormal bir ikiz teşekkülü mevzuubahstır-Vücudun sol kısmında kalb yetersizliği vardır,fakat bu halt sağ kısımdak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.01.1954
  • General Necip ingiltere ye çatıyor Baştaraf;birincide)Diğer taraftan,Kanal bölge,sinde İngiliz kamyonlarına karşı tecavüzler de artmıştır.Kahire,23 AP)Cumhurbaşkanı Necip bugün verdiği de meçte ingili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.01.1954
  • Tipi yüzünden vapur ve uçak seferleri aksadı Baştarafı birincide)Diğer taraftan;Karo.denizcUn dönmeleri beklenen «Çorum» ve mmıfca gelememişlerdir.Dahili «îzmir» vapurları dün de limaucak seferleri tS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.01.1954
  • Nehru,Asya devletlerini birleşmeye davet etti Kindistanın bitaraf kian ilyen Nehru Paksstcna 1 Kalıani Batı Bengal)23 AP)Hindistan Kongre Partisinin umumî heyet toplantısını bir demeçle açan Başbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.01.1954
  • Yeni bir kurtarma vasıtası Londra,23 Nafen)İngiltere Kraliyet Kurtarma ekipleri başkanı Earl Howe yeni bir «kauçuk yatak* kurtarma ve tahlisiye simidinin tecrübe edilmiş cflduğunu bildirmDktedir.Bu te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.01.1954
  • Cebelüttarık ihtilâfı yine alevlendi Baştarnfı birincide)ğırd?ktan sonra muhafızların müdahalesi üzerine Faşist usulü selâmlar vererek da ğıîmışlardır.Bu sırada Madritin iş mahallelerinden birinde öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.01.1954
  • İç istikraz tahvilleri Baştarafı birincide)kullanılacaktır-Bu hususta son günlerde Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği 6218 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak ittihaz edilen İcra Vekilleri he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • Istanbul 10.57 Açıl:ş ve program J 1.00 Istanbul Belediye Konser vatuan konserinin yayını 13.00 Haberler 13.15 Saz eserle ri Nubar Tekyay ve Feyzi Ars langil)13.30 Dans müziği Pl)14.00 Şarkılar Okuyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde yazan:î arson KANIN Çeviren:Leylâ ERDÎJKAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine aaat tam 17 de Tel af on:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • milliyet Aoono «artları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aybk 4 80 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartlar* 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sıınt.2,50 T.L.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini flilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • Rapanıi} Sterling Dolar Kambiyo ve esnara Açıhş ¦734.280.30 'J.8L 64.03 5.6C 64.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.90 Fr.Frangı İsviçre Fr^ Belçika Fr# İsveç Kr.Florin I4ret Drahmi Eskoudes Kapanı!784—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • Dz.Basımevi Müdürlüğünden Ücretli gece bekçİ3İ ve tipo kâğıt verici alınacaktıristeklilerin e a geç 10 Şubat 954 gününe,kadar Kasımpaşada bulunan Müdürlüğümüze müracaatları ilân olunur-724)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • istanbul Belediyesinden Belediyemiz îtfaiye Teşkilâtına ait Haliç Deniz Motörü makinalarının kumandasında kullanılmak üzere küçük boyda gemi telgrafı alınması düşünülmektedir-İlgililerin hiç bir taahh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • İstanbul Telefon Müdürlüğünden 1 29/1/954 Cuma günü saat 15 te eksiltmesi yapılacağı Dünya gazetesinin 14/1/954 ve Milliyet gazetesinin 18/1/954 tarihli nüshalarında ilân olunan 13941.60)lira muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • İ.T.Ü.Makine Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz İmal Usulleri Laboratuarı için aşağıda isimleri yazılı tezgâh ve cihazlar 4936 sayılı kanunun 59.maddesi gereğince pazarlık suretiyle satın alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • Çiğit satılacak Sümerbank Pamuk Satmalına ve Çırçır Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden Adana 1 Müessesemizin Antalyada çırçırlattığı pamuklardan elde edilen 1953 mahsulü 2500 ton Akala çiğidi pamuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • v Y& tâ& &cr.°b/m ft v '»»on eE^OGLÜ.Haffliue(^Sft KADI*0Yk 3ft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre 15 000 adet boş.çay sandığı pazarlık suretiyle satılacaktır-2 Pazarlığı 1/2/954 Pazartesi günü saat 14 te K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesinde ebat ve miktarları yazılı ceman 100 adet empermeablize branda bezinden mamul örtülük muşamba' pazarlık usulü ile satm alınacaktır.2 Pazarlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • Satınaima Komisyonu Başkanlığından 1 Demirköy Orman İşletmesinin Midye sahil istif yerindeki takriben 48 M3 kavak tomruğunun bulunduğu perden alınarak kara ve deniz vasıtalarıyla nakledilerek Büyükder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • Darülaceze İmalâthaneleri işletmesinden Ambarımızda 10—15 ton kösele.5—10 torn vaketa kırpıntıları mevcut olup 28/1/954 Perşembe günü açık arttırma suretiyle satılacaktır-İstekliler buna ait şaıtnamey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • Denizcilik Bankası T.Â.0.Mafzeme Müdürlüğünden 1 60 ton İngiliz,60 ton rafine,10 ton kaynamış ve 10 ton da ham bezir yağı ve 350 metre ambar muşambahğı en geç 28/1/1954 Perşembo günü akşamına kadar To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • İstanbul Levazım Amir fiğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Pazarlıkla aşağıda cins ve miktarı yazılı 4 kalem sığır eti hizalarında yazılı gün vö saatlerde Davutpaşa As-Sa-Al Ko da satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • Varil ve Tahta Fıçı Satışı SUmerbank Deri ve Kundura Sanayi Müessesesinden 1 Müessesemizde mevcut 700 yedi yüz)adet ağzı palı 400 dört yüz)adet ağzı açık saç varil ile 120 yüz yMÇ" mi)ı adet ağzı açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • Maliye Vekâletinden Adalet Vekâleti.Bursa,Kocaeli,Tekirdağ ve Zonguldak cezaevleri için 4 adet kamyon 2490 sayılı kanunun Sİ inci maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur-1 Muhammen bedeli «88.000» Ur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • inşaat ilânı Ankara Merkez Orman işSetmesl Müdürlüğünden 1 Ayancık Orman İşletmesinin kereste fabrikasında yaptırılacak olan 139610-94 lira keşif bedelli demir kafes kirip li çatı îngaatı açık eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • Trabzon Numune Hastahanesi Baştabibliğinden Cinsi Tutarı G-Teminatı Lira Kr.Lira.Kr.Çamaşır yıkama makinası 5890 00 Ütü makinası 9185 00 Buharla bulaşık yıkama makinası 7940 00 Patates soyma makinası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • Yapı işleri ilânı Rize Bayındırdık Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Fındıklı hükümet konağı î«saati olup keşif bedeli 158023.Ü4 liradır-2 Eksiltme 9 Şubat {154 Salı günü saat 15 te Bayındırlık Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • İ.T.Ü.Makina Fakültesi Dekanlığından Tsı Tekniği Laboratuarı kazan dairesi binasının 12797,61;Ti-muhammen bedelli ısıtma tesisatı iği 4936 sayılı kanuaun 59-maddesi gereğince hazırlanan s-enato esasla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • 8 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden;Esas 53-1021 AiiEttfit Açıkgöz tarafından Topkapı Beyzade mahallesi» Hallaçhasan sokak 47 numarada makim Fatma Açıkgöz aleyhine ikame olunan geçimsizlikten boşanma dâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • Adres değişikliği ruhini Ticaret Limited Yeni adres Cumhuriyet caddesi No,31 İnkılâp apartımanı No-1-TAKSİM İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • 8 Lokman Hekin».Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye MÜt3Vms3iBi Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de haata Kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1954
  • [AMMEM M A K S t M M KAH AC A Bu akşam Saat 21 de O I B A L I KARAKOLU Cumartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8