Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.01.1954
  • ÇieiLÇfPLA^ ÖLDl/JlMA 6CÎ2E SEN V54Vyi.MÜ5TBHi:ENWr5BTVW7 «Af v vX "5 V a o VVv r* w 4 1934 ve KARŞILAYANLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1954
  • H*ö*t&-BİR UÇAK İNFİLAK ETTt Amerikanın Kai-Tak hava alanımda feci bir uçak kazası olmuş ve Neptün marka bir uçak havalanırken infilâk etmiş,içindeki 3 kişi yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1954
  • Yeni yalı nasıl karşıladık Şehrin bir çok yerlerinde mas ü 1954 e bağlayan gecenin eğlencesi dana bir gün evvelinden tesit edilmeye başlandı.Bir çok aileler aralarında 9a mimî toplantılar tertib edere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1954
  • 19 53 ün son ve 1954 Bn İse İlk saatlerini neşe isinde geçireni ar istanbul halkı dün gece sabaha kadar eğlendi 1953 yılının son gecesi her tarafta neş'e içinde geçti.Şehir sabaha kadar canlılığını ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1954
  • Yeni yılı tezgâh b aşında kutlayanlar Yılbaşı piyangosunda kazanan numaralar Bir milyon lira Istanbulda satılan 782792 numaralı bil ate İsabet etti Ankara» 31 MilKyet)J kilişi bugün saat 16 da yapıl-M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1954
  • siliniz KUTLU OLSUff Bugün yeni yılın ilk gününü idrak etmiş bulunuyoruz-aziz r kuyucularma tebriklerini sunaFken,Türk milletinin 1954 senesini de sulh» saadet ve refah içinde ger çirmesini temenni e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1954
  • «¦BMamanaı Başvekil şehrimizde Başvekil Adnan Menderes» beraberinde Başvekâlet Hususî Kalem Müdürü Basri Aktaş olduğu halde dün saat 15-45 te Devlet Hava Yollarının bir yolcu uçağı ile Ankaradgn şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1954
  • Denizcilik Bankası ikramiye veremedi Memur ve müstahdemleri temsil eden bir heyet dün Ulvi Yenal'a müracaat etti Memur ve işçilerin ikrami] ye tevziine dün de devam] olunmuş ve tevziat saat 12 de tama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1954
  • Baş rolü Jane Russel tarafından çevrilen «French Lune» adlı film» Amerikanın sansür heyeti tarafından müstehcen bulunarak yasak edilmiştir-Fakat filmin prodüktörü Howard Hughes,bu yasağı dinlememiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1954
  • Millî Tesanüt Birliğinin mesajı Millî Tesanüt Birliği yeri yû münasebetiyle aşağıda mesajı yayınlamıştım:Aaiz Vatandaşlarımız,Bundan yedi ay önce,milletin *e memleketin bütünlüğünün v« varlıgınm.dayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1954
  • Yeni seneye girerken ece yarısı veda ettiğimiz 1953 senesi arkasında yalnız elem ıstırap ve göz yaşı bırakmaktadır.Bu bir sene zarfında Asya yer yer ateş ve kan içinde kalmış,ihtilâl ve anarşi ise bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1954
  • Kore gazileri dün gelcii Yeşilköyde törenle karşılanan kahramanlar Deniz Hastahanesine nakledildi Kore muharebeleri esna smda muhtelif uzuvlarım kay beden ve bir müddet Birleşik Amerika hastahanelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1954
  • 1954 yılına huzur içinde giriyoruz Bayar ve Koraltan birer mesaj yaymlıyarak Türk milletinin ve Kore birliğimizin yeni yılını kutladılar Bütün dünyada yeni yıl neşe ile karşılandı.Churchill mesajında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1954
  • liugün şehrimizde havanın çok bulutla ve aralıkh yağmur yafT-şü,rüzgârın fırtma halinde esocoği,sühunet derecesinin değişmiyeceği edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.01.1954
  • TAKVaMDf n $a YAPRAK Yılbaşı ve Rizâ Tevfilc Bir şiirinde dediği gibi;Fırtına,tipi.kar soğuk Katil bir soğuk var-Uzaklardan gelen boğuk,çılgın bir ses.ürnci kânunun birinci günüydü-Genç.ihtiyar,orta y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.01.1954
  • a a a a UNUN M LELJ od a a UNUN İMİ LELER yıldan yeni yıla a a a a UNUN İMİ LELJ yıldan yeni 1954 senesi bize daha rahat ve güvenli bir hayat getirmeyi vaad ediyor mu?Buna dair bir emare yoksa da ümit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.01.1954
  • K t SA HA BE R LE R if Dün H«Lonunızdajı u»-taamleketlere 95* üra dege u« ihraç edilmiş tir.Tipi yüzünden Çanakkale ifrüerinde karaya oturan İtalyan şilebinin kurtarılmasına çal.şılmaktadır.Geminin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.01.1954
  • POLİSTE Taksimde Cumihuriyet cad lesinde Dağ" apartmanında otu tan Baleker Yaima adında bir İcadın,İstiklâl caddesinde vitrin leri seyrederken,çantasında bu lunan 650 lirayı yankesicilere ıçarpt.rmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.01.1954
  • Fen Fakültesi Radyosu faaliyete geçiyor Bir müddetten beri tecrübe yayını yapmakta olan İs tanbul Üniversite Fen Fa kültesi radyo istasyonu önümüzdeki Şubat ayından itiba ren faaliyete geçecektir-Bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.01.1954
  • ¦io 25 'Ahır 1573 I 1 Ocak 1954 Cuma 19 Aralık 138» VAJttT VASATİ FJBANÎ Güaeş öğle tkiıuH AJcştum Y&taı tm3ak 7.26 12.17 14.37 16.50 18 28 6.40 2.36 7.27 9.47 12.00 1İ38 12.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.01.1954
  • Yeni zeytin rekoltesi geçen senekinden noksan İstilml bölgesinden gelen tin yağı rekoltesi,geçen yıla nazaran bir miktar düşüktür.Şehrimiz piyasasına ise pek ez mal gelmektedir-Burada dün Ayvalık ve E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.01.1954
  • Beraat eden müteahhit mahkemede bayıldı Dün adliyede ortalığı heye cana düşüren bir hâdise ol muştur-13 bin lirayı gelir vergisi defterine geçirmediği iddia siyle mahkemeye verilen Be jediye yol mütea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.01.1954
  • HALKIN SESİ Tepebaşının arkasındaki yo!Beyazıtta.Soğanağa mahallesinde oturan okuyucumuz Süleyman Erginer yazıyor:ttPera Palas'in.ve Şehir Tiyatrolarının arkasından geçen asfalt yol bir seyrüsefer fel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.01.1954
  • Ege tütün piyasası haftaya acılıyor Türkiye Tütüncüler Birliği Raisi dün bu hususta basına îzahat verdi Yeni yıl tütün,piyasalarının anılması hususundaki hazırluklar devam etmektedir.Bu münasebetle te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.01.1954
  • Kız Üısamn duruşmasına dün başlandı îlk okulda okuyan çocukla n dolandırmaktan sanık sabi kalı Kız ihsanın duruşması na dün 4 üncü Asliye Ceza Mahkemesinde başlanmıştır.Yüz kadar çocuğu dolan dırdığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.01.1954
  • Davutpaşada bir taksi üe bir tramvay çartiştı Muhterem adında bir soföıün idaresindeki 13713 plâ kalı taksi,Davutpaşa Etyemez yolunda,vatman Hacı Birgücanın idaresindeki 69 sayılı tramvayla çarpışmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.01.1954
  • Karaağaç Kurumlarının faaliyeti arttı İstanbul*Belediyesi Karaağaç Kurumları çalışmalarına son hafta zarfında hummalı bir şekilde devam etmiştir-Buz fabrikasında 11,200 kilo buz imâl edilmiştir.Soğukh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.01.1954
  • Şehirler arasında işleyen vasıtalar zincir takacak Karayolları Bölge Müdür lüğü Emniyet Altıncı Şube Müdürlüğüne gönderdiği bir tamimle,yağışlı havalarda şe hirler arasında işleyen vasıta larm suuirsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.01.1954
  • Yapağı piyasası Durgun giden piyasa birdenbire canlandı ve fiatlar yük* selmeye başladı Alhkalılar tarafından beyan edildiğine göre Rusya,son gün Jerde dünya piyasaLar.ndan bu arada Londra ve Avustral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.01.1954
  • ES BÜr Li Mi |J|J|MÜLTECİLERŞ Yazan:John Sherwood Tefrika No-8 Muhtar hiddetle:"Sınıf düşmanı,kapitalist sömürücü,dedi Böyle karar verilmişti.Ne de olsa bu da bir lütuftu-Bunu gün geçtikçe daha iyi an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.01.1954
  • HHSİİjan^Iık yüzünden karisîBP yaraladı Evvelki gece Kocamustaf* paşada kıskançlık yüzünden kanlı bir hâdise olmuş ve bir genç adam karısını muhteli» yerlerinden tehlikeli surettö yaralamıştır.Bu semt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.01.1954
  • Teknik Üniversite Taîebe Yönetmeliği beyenilmedi İstanbul Teknik Ünivers*' tcsi Yeni Öğrenci Yönetme11 ği,talebe tarafından şiddet^ tenkid edilmektedir-Talebe Birliği,yeni yönet' nıeliğin tamamen kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.01.1954
  • Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu,tedris yılının 72 "c yıldönümü münasebetiyle;36 o' caık cumartesi günü,okulun l*011 ferane salonunda bir toplantı tef tip etmigtir.FEVKALÂDE TOPLANTI Üniversitelilere Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.01.1954
  • 195?i yılının son gününde hapse mahkûm edilenler 1953 yılının son kararları dün Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde verilmiştir.Yenikapıda Kemal Akbaş adında birini yaralayan Fet hi Duman,9 ay 10 gün hapse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.01.1954
  • Esrarlı bir hâdise Henüz hüviyeti tesbit edilemeyen bir genç Kartalda kuma halinde u undu Kartal Müddeiumumiliği ve za bıta esrarlı bir hâdiseye el koy muş,tahkikata başlamışlardır.Evvelki gece Kartal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.01.1954
  • Bir işçi yıkılan barakanın altında kaldı Deniz Bankta çalışan Ali Yumurtacı adında bir işçi,Ga latada Karamustafa Paşa cad desinden peçerken molozların muhafazası için yapılmış bir tahta barakanın üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.01.1954
  • Siyasî Icnial Sâyasî Blöf Kabareden bildirildiğine göre dış siyasete yeni bir veçhe vermen için bazı tetkikler yapılmaya başlanmış imiş.Başvekil yardımcısının riyasetinde ordu başkumandanı.Miliî Savun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.01.1954
  • İngiliz erkekleri saçlarını uzatıyorlar Londra.31 A.A-İngiliz erkekleri saç kestirmekte çok ihmalkâr davrandıkları için berberler ücretlerini arttırmışlardı^ İngiliz erkeklerinin saçlarn nı fazla uzat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.01.1954
  • 20 bin dolar haftalık Zsa Zsa Gabor ve bir Macar artisti Las Vegas'ta verdikleri temsiller için 20 bin» dolar haftalık atıyorlar Las Vegas Nevada)31 AP)Ga'bor kardeşler burada bir gece kulübünde temsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.01.1954
  • Endonezya Batı memleketleri ticaret anlaşması Jakarta,31 A.A)Endonezya hükümeti-Batı Almanya.Norveç,İsveç,Fransa,Avustralya,Hindistan.Pakistan,Çekoslovakya-Polonya ve Yu» goslavya ile ticaret anlaşmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.01.1954
  • Yeni bir komünist taktiği Çekoslovak hükümeti Amerikadan gönderilen hediye paketlerine «mikroptan ârîdir» kaydmm konulmasını mecburî tutarak mikrop harbi yapıldığı zaıını uyandırmaya çalışıyor Washing
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.01.1954
  • Yupslavyada atom araştırmaları yapılıyor Yunanistana iltica eden iki Yugoslav maden teknisyeni Sırbistanda bir uranyum madenînin bulunduğunu söyiâdiîer Dün bir beyanat veren Vasi üovich Yugoslav mühen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.01.1954
  • Kanada'dct soğuklar Kutuptan gelen soğuk dalgası bütün Kanadayı dondurdu-Armstrong ta sühunet eksi 50 dereceye düştü Ottawa,31 A.A.Kuzey Kutbu istikametinden gelen bir soğuk dalgası Ontario eyaletin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.01.1954
  • Japonyada refah hissedilir derecede arttı Tokyo.31 A.A)Japon halkı yeni yıla tam bir neşe îçinde girmektedir-1953 yılında Japonyada-hayat şartları hissedilir bir derecede düzelmiş,halkın iştira kabili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.01.1954
  • Israilde solcuların yaptığı nümayişler Telâviv,31 A-A)Çoğu mü'frit sol cenaha mensup olmak üzere bin kadar nümayişçi dün şehrin başlıca sokaklarında toplanarak hükümetin iktisadî siyasetini protesto e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.01.1954
  • Yol kazalarının müsebbibi âlimlermiş Fen adamları,senede yüz binlerce insanı öldürüp yüz binlerce insanı sakat bırakan Frankenştayn yaratmakla itham edildiler Boston,31 A.A.Alimler,senede yüz binlerce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.01.1954
  • FIKRA ı Takvim yapraklarını birer bl rer kâğıt,sepetine attık,yarın olsun dedik,gelecek hafta dedik ve 1953 yılını da bitirdik.Günler birbirlerine hep ayni şekilde ulanıp giderken,31 ara hli ile 1 oea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.01.1954
  • İKTİBAS Yirminci asır Rubirosanın Hem büyük eisçi,hem damat,hem de âşsk Koit taban cası yerine gitara Fazla nezaket ve terbiyenin mahzur tart İâk boşanma ve büyük aşk i Dominique Cumhuriyetinin Paris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.01.1954
  • TÜRKİYE İŞ Yeni Yılın REFAH,UĞUR VE ŞANS GETİRMESİNİ DİLER 1 9 5 4-YİLİ İKRAMİYE PLÂNI Bahçeli 30 Ev Bîr Bucuk Milyon Lira İlk çekiliş:1 Mart:Bahçeli 3 Ev Çeşitli pas a ikremiyeieri-150 l/ralık bir kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.01.1954
  • Kimbilir ki efendim-O günden beri evinin karşısndaki kaldırımdan ayrıl maz oldum.Yetmiş dokuzun cu sokaktan,hiç geçtiniz mi Miıûett?Şükür ki,fazla kalaba lık bir sokak değildir de müte ic-d.yen orada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.01.1954
  • w tim')İstanbul yeni yıla nasıl girdi Dün gece yarısından itibaren 1953 sona ermiş,1954 yılına girmiş bulunuyoruz.k'enİ yıla kimimiz eğlence yerlerinde,kimimiz aile toplantılarında' kimimiz şurada vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 01.01.1954
  • Holly wood'un çok sevilen iki yıldızı 1.Jll 1,1.l ll.I I 111 I I ANNE FRANCIS Kızıl saçlı Anne Francis henüz 22 yaşındadır-Mavi gözlü yıldız vücudunun güzelliğiyle şöhret sahibi olmuştur.Hâlen «A Lion
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 01.01.1954
  • HEIİGİJN TARİHTEN MERAKLI BİR VAR'A Yılbaşı eğlenceleri nasıl âdet oldu ve Noel Baba kimdir Antalya civarındaki eski MÜro şehrinin rahibi o!an Aya NikoSa bugün Noel Saba diye tanılır.Eski bir Ananeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.01.1954
  • Bu haftaki amatör lig ve hususî karşılaşmalar Şeref Stadmda:10.00 Yıldız Şişli 1 Ocak 1954 Cuma günü 12.00 Sultantepe K.M.Paşa 14.00 KaJespor Langa Fenerbahçe Stadında 12,00 Paşabahçe Yenişehir 14.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.01.1954
  • 3.ve 4.küme puan cetvellerinin durumu Bu hafta oynanan üçüncü va dördüncü küme lig maçlarından sonra bu kümelerin puan durumu aşağıdaki şekli almıştır ÜÇÜNCÜ KÜME A)GRUPU PUAN CETVELİ TAKIM M-G.B.M-A-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.01.1954
  • Futbol MİSAFİR DANİMARKA MAÇI PROGRAMI Ankara AA)B.T,Ankara Bölge Başkanlığın dan aldığımız malûmata göre hâlen şehrimizde bulunan Da v marka takımı ile bu hafta yapılacak olan futbol maçian nın progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.01.1954
  • Millî takmunuzm üç as'ı A.ihsan.ATüzdat,M.AH Kısa Spor Haberleri VOLEYBOL TEŞVİK KUPASI MÜSABAKALARI Ankara,A.A.B.Ta B.Basuı bürosundan aldırımız ma lûmata gör*,bu hafta yapılacak olan voleybol teşvik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.01.1954
  • ingilterenin en çok sevilen on sporcusu Londra 31 SHA)Londrada intişar eden Nevs Chro nicle gazetesinin yaptığı bir ankette 1953 senesinin en mu vaffak ve sevilen İngiliz spor cusu olarak meşhur atlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.01.1954
  • Istanbul genç karması çalışmalara başlıyor istanbul 31 SHA)Ni-I genç takımlar muhtelit maçsan ayı içinde Frankfurtta larına katılacak istanbul genç yapılacak olan dünya genç karması çalışmalara başlıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.01.1954
  • Fatih kupası kır koşusu İstanbul 31 SHA)lsba nbul.kısmı atletleri arasında Fatih Atletizm Ajanlığı tarafından ter Kır Koşusu müsaöseikalaıının tip edilen Istanbul Teknik Üni!ikinci yıl karşılaşmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.01.1954
  • 6 Ocakta Madritte 1 panya ile dünya kupasının ijk eleme maçını Millî takımımız dün hareket etti 2 idareci,1 antrenör ve 16 futbolcudan ibaret olan kafilemiz Paristen aktarma yaparak trenle Madrite gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.01.1954
  • ne endik,ne K me sorsanız alacağınız cevap budur ama,gel gelelim inanmak zor.Bu âdet bizde ne zaman kökleşti,onu pek iyi bilmiyoruz.Fakat curası muhakkak ki,frenkler gibi biz de her sene yıl başını,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.01.1954
  • Yalnız okluğunuzu biliyordum,biraz çene çalmaya geldim,dedim-Çok teşekkür ederim-Ro bert vefakârlığınızın yeni bir delilini gösteriyorsunuz-Size uzun müddet refakat edemi ye ceğım için cidden üzülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.01.1954
  • Ağlamak saadeti Ağlamak,bir zevk,bir sar,adet olabilir mi diye hayret etmeyiniz-Bazı yerlerde*ağla mak,ağlayabilmek bir saadet tir-Gözyaşının mustariplere j dertlilere şifa verici ebedi ve ezeli bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.01.1954
  • 953 yılında nefer oldu İç ofaylar OCAK İf 1 ocakta Üsküdar Zeyney Kâmil hastanesinde Meliha adlı bur kadın,bir batında ti?ço-Cuit dünyaya getirdi.İf 4 ocakta Burdurun «Bucat ikadasın!seller bastı 70 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.01.1954
  • Bir çocuk arkadaşım çakı ile yaraladı Ahmet adında 13 yaşında bir seyyar satıcı,Beyazıtta bir.çantacı dükkânında çırak lık yapan Mehmet Tekcan admda diğer bir çocukla alış veriş meselesinden kavgaya t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.01.1954
  • Dıü bir kadın ewettri gece kendisini astı Leventte Müşteki caddesin de 7 numarada oturan Lütfiye Uğurlu adında 45 yaşların da dul bir kadın dün evinin çatısına kendisini iple asmak suretiyle intihar e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.01.1954
  • Trenle çarpışan petrol kamyonu San Miguel Arjantin)31 A.A)Dün bir yolcu treniyle petrol yüklü bir kamyon çarpışmış ve 28 kişi ağır surette yaralanmış veya yanmıştır.Çarpışma esnasında 5000 ga lon gazo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.01.1954
  • Piyasada cam darlığı baş gösterdi Piyasada cam darlığı vardır-Mal azlığı dolayısiyle talepler karşılayamamakta dır.Bu bakımdan fiatlar da bir miktar yükselmiştir-Halen 40 parmaklık camlar 24,50 parmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.01.1954
  • İZLERİN KIZ Tarihi Roman Yazan:Kemal SAMANCIGIL R^sul:"Gidelim,o kızı yalnız bırakmıyalım bize sîîâh arkadaşı yadigârıdır,dedi 3 ÇIKAN KISMIN HÜLASASI Çatladıkapıda «Viran kule» adı verilen gözetleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.01.1954
  • Dsş olaylar Baştarafı 6 ncıda)yangın oldu ve 3 bin ev yandı-45 bin kişi açıkta kaldı-ARALIK 4 Aralıkta Bermuda konferansı toplandı.17 Aralıkta Fransada Reisicumhur seçimi başladı.Ancak bir hafta sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.01.1954
  • 1953 yılında neler oldu İç olaylar Baş tarafı 6 ne id»)pildi»,italya güzeli Elloisa Cİam tai kraliçe seçildi.23 Eylülde Karata Beledi yeye ait gaz deposunda bir yan gm çıktı ve 12 İtişi Ölüp 32 id şj.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.01.1954
  • Yeni seneve w girerken Başmakaleden devam)re yükseltmiştir-Amerikanım dünyanın her hangi bir yerinde tecavüzü durdurmak hususundaki karan bilhassa bu sene de sarih bir şekil almış,Batı Almanyanın silâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.01.1954
  • Amerika'da linç azalıyor Tuskegee 31 A.A Tus kegee enstitüsü üstüste ikin ci sene olmak üzere 1953 de Birleşik Amerikada h i q bir zencinin linç edilmemiş olduğunu bildirmiştir-Enstitü artık linç hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.01.1954
  • Boyarın Amerika seyahati Reisicumhura refakat edecek olan Başvekilin.Vaşington'da resmi temaslarda bulunacağı bildiriliyor Washington,31 ANKA)27 ocakta resmen Amerikayı zl yıaret edecek olan Reisicumh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.01.1954
  • Yeni yılı nasi [Baş tarafı birincide*!Çir diler.Biz aziz okuyucularımıza,her Bene olduğu gibi,953 ile 54 ün dönüm noktasını,mümkün ol-*uğu kadar teferruat ile verebil mek için,akşamın erken saatle lin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.01.1954
  • Yunan Bulgar hudut anlaşması imzalandı Anlaşma,Meriç nehrin* Yunanistana mühim tof Atina,31 A.A)Yuna-1 ttiistan ile Bulgaristan arasında hudut protokolünün dün Selanik'te iki devlet temsilcileri taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.01.1954
  • Millî Tesanüt Birliğinin mesajı [Baş tarafı birincide] şekktilüo yer «Jmasiyle sabit ©lan Millî Tesanüt Birliği,düşün ce v» gıayelerindeki samimiyet ve memleketıçiHgi bütün inanış lan' ile benimsemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.01.1954
  • Kore gazileri dün geldi [Baş tarafı birincide] merikadan Islanbula gelmiştir-İstihkâm binbaşısı Şinasj Sükan başkanlığında ve çavuş Abdullah Arkan,onbaşı İbrahim Küçük,er Hayrı Er yürek,er Abuzer Kork
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.01.1954
  • İKTİBAS Yirminci asır kazanovası Baştaraft 3 üncüde)şöhret sebep oldu,«Bir kere çapkın diye ismi çıkmıştı-Kadınlar garip mahlûklardır-Lâfa inanmazlar Bu şöhretin hakkiyle kazanılmış olup olmadığını öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.01.1954
  • istanbul halkı dün gece sabaha kadar eğlendi [Baş tarafı birincide] tün.eğlence yerleri dolmuş bulunuyordu.Bu yıl,geçen senelere nisbetle eğlence yerleri daha kalabalık ve daha canlıydı-Bunda memur va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.01.1954
  • Samiye Gamol boşandı Bir Teksas mahkemesi.Mısırlı rakkase ile petrol kralının ayrılmalarına karar verdi Kahire 31 T.H.A)Teksastan gelen bir haberden anlaşıldığına göre,mahallî bir eyalet mahkemesi,Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.01.1954
  • Millî takımımız Madrid'de Madrit 31 AA.Dünya futbol şampiyonası rçin 6 O cak günü İspanya ile karşılaşacak olan Türk takımı bu akşam uçakla Madrite gelmiştir-Derhal otellerine giden Türk futbolcuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.01.1954
  • Yılbaşı piyangosunda kazanan numaralar 959569 679936 540775 420483 620785 736779 949387 746352 [Baş tarafı birincide] mistir.Kazanan numaralan bildiriyorum.10 lira kazananlar Son rakamları 9 ve 6 olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.01.1954
  • 1954 yılına huzur içinde giriyoruz [Baş tarafı birincide] ı subay ve erleri adına en derin bağlılıklarımla yem yUı kutlar j saygılarımı arzederim.Reisicumhurumuz Celâl Bay ar j Kone Türk silâhlı kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.01.1954
  • Kore şehitlerinin aileleri menfaatine verüecak konser Ankara,31 USIS)Tanınmış Amerikan piyanisti Mr.Shura Cherkassky Kore Türk senitlerinin ailelerinin menfaatine Ankara'da bir konser verecektir^ 9 Oc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.01.1954
  • Kambiyo ve esnam Rapanıg Acılı?Kapanış Sterling 784 784_Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr 64.03 64.05 Belçika F* 5.6t 5.60 isveç Kr.04.12.50 M.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.01.1954
  • Bir Mütercim Alınacak i Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı emrinde çalışmak ve İcabında yabancı memleketlerde görevlendirilmek üzere çok iyi derecede lngilizceye vâkıf bir mütercim alınacaktır-2 788 sayılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.01.1954
  • Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden Görülen rağbet üzerine her gün yapılmağa başlanan Ankara uçak Beferlerine muntazaman devam olunmaktadır-19819)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini Hilen idare eden Mes'ul Müdür;Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.01.1954
  • Bayındırlık Vekâleti Izmir Su İşleri 3 üncü Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:1 İzmir Su İşleri 3 üncü Suhe Müdürlüğü Bölgesinde »bulunan Kula Yalımlar ovasının taşkından korunması inşaatı olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.01.1954
  • Balıkesir Valiliğinden İlimiz Gönen ilçesi merkezindeki 239-235 lira 28 kuruş keşif bedelli Şehitrahmi ilk okulu binasının inşaatı işi 2490 sayılı kanunun gereğince kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.01.1954
  • İnşaat ilânı Ereğli Kömür'eri İşletmesi Genel Müdürlüğünden î İşletmemizin Zonguldak'ta Kandilli bölgesinde yaptıracağı ilk okul inşaatı kapalı zarf usulü ve vahidi fiat esası ile eksiltmeye konulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.01.1954
  • ZİYAFET Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilbert Sıuıvajon Çeviren:Mebrure Alevok Sahneye koyan:Muhsin Ertuğruî Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Tel af on:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.01.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ RTOftR TİYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı BU AKŞAM SEMERKATTA Yazan:Jaqups Devai Türkçesi:Feihmi Baldaş Her çarşamba akşamı talebe neresidir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.01.1954
  • MUAMMER MAKSİM 4 Bu akşam M Saat 21 de CİBALt i lu V KARAKOLU v^j* Cumartesi,Pazar df matineler 15 te KARACA Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.01.1954
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sanl.4 T.L.I 7 ve 8 İnci sayfa stınt.2,50 T.L.İlânlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.01.1954
  • mt Lokman Hekim Dr.HAFIZ O E M A L Dahiliye MUt3hasjnm Pazardan başka her g-ün sabah saat 10.30-17.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta Kabul eder.İstanbul Divan* ytııu No.104 Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.01.1954
  • Aydın Vakıflar Müdürlüğünde u Aydın Cihanoğlu camiinin 17818.60 lira keşif bedelli omanmı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.Eksiltme 8 Ocak Cuma günü saat 11 de Aydın Vakıflar Müdürlüğü bina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.01.1954
  • Antalya ili daimi komisyonunda:1 Antalya Finike yolunun 21 000—55+000 kilometreleri arasında vahidi fiat esası üzerinden yaptırılacak 125.096.90 liralık sınaî imalât ve çeşitli tesviye işleri kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.01.1954
  • Balıkesir Valiliğinden 1 Balıkesir cezaevinde yeniden yapılacak münferit hücre binası inşaatı 40 bin lirası 953 te,bakiyesi 954 yılında verilmek üzere 99000 lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.01.1954
  • iiler Bankasından İçme su tesisleri yaptırılacaktır 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırr lacaktır.Boru ve di'ğer malzemeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.01.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Fİ.13.30 Şarkılar O kuyanlar;Nhııet Ergüder,Kasım Ünal 14,00 Perker hafif müzik kuarteti Okuyanlar:Ne baha t Yedifoaş,Feriha Tunceli 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.01.1954
  • İstanbul Ltvâzım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlanları As-ihtiyaç için aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek ve yakacak maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla Çorlu As.Sa-A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8