Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.11.1953
  • Çocuk kitapları haftası Çocuk kitapları haftası münasehctiyle dün.biri Beyoğlu Kız Teknik öğretim Olgunlaşma Enstitüsünde d'ğeri de Eminönü öğrenci lokaünde olmak i'«ere Hd sergi açılmıştır.Res:mde,mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1953
  • YENİ BÎR KAZA Riistom kyol adında hlr şoförün idaresindeki 12647 plâkalı taksi,e velki gece 330 sıralarında,karşı istikametten gelen Ur vas tadr-n kaçmak için fren yapmış ve tekorleklern patinaj yapm-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1953
  • Rusyaya karşı daha sert politika takip edilecek Bermuda konferansında batılı liderler mü terek bir siyaset tesbit edecekler Vaşington*7 AA)Bu-Rus liderleriyle görüşmeler radaki resmî kaynakların ka.iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1953
  • Bir babanın korkunç cinayeti Detroit,17 A.A.22 yaşında Homer Harrison admcla bir kaynakçı,uyumak istemediği için beş yaşındaki oğlunu bıçakla öldürmüştür.Kaatil baba karakolda suçunu itiraf etmiş ve «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1953
  • Kasım Gülek'in Uşak seçimlerine dair beyanatı CHP.Genel Sekreteri secim kanonundan ve vatandaşlara baskı yapılmasından şikâyet etti Ankara,17 Anka)C.H.P.Genel Sekreteri Kasım GüteJc,Uşak İl Genel Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1953
  • m t ki gün şehrimizde havanın ka_1 palı ve sognak halinde yağışlı geçeceği sühunet derecesinin k^ğismiyeceği tahmin edilmiştir.t i Eîfr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1953
  • TürHiyeye yardım azaltılmayacak Stassen.Türîdye ve Yunanistan hariç Avrupa'ya yapılan yardımın kısılacağım uöyledi Filâdelfiya AA.dün gece burada beyanatta bulunan karşılıklı güvenl'k yardım heyet:baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1953
  • İngilfereyi sis fcaplac'ı Londra'da seyrüsefer İnkıtaa nğradı ve ocak seferleri altüst oldo Londra n AA)K-f mevsimimin ilk ehemmiyetli sisleri dün gece ve bu sabah Ingilterenin güneyini hemen hemert t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1953
  • Memurlara borç para verilecek i Bütün memurlar» borç ve rebi&nek için Emekli San-dığında 10 milyon liralık 'fon ayrılacak Ankara ANKA)Inanılır kaynaklardan öğrenil diğine göre,emekli sandığı memurlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1953
  • SUDANDA SEÇİM On beş gün önce Sudanda ilk defa olarak serbest seçimler yapılmaya başlamıştır Kadınların da rey verdiği seçimlerin önümüzdeki ayın sonuna kadar devam edece,ği sanılmaktadır» Buna da se*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1953
  • Musaddık,Şahı devirmiye çalışmakla itham edildi Savcı,sabık başvekilin kendisini reisicumhur ilân etmak istediğini söyledi Tahran H AA)Bugün kü celsede savcı *6 ilâ 18 er ğustos tarihleri arasındaki h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1953
  • D.P.grupu dün mühim bir toplantı yaptı Halk Partisinin haksız iktisaplarının millete iadesi için bir kanun tasarısı hazırlanmasına karar verildi Başvekil Adnan Menderes grupta C.H* P.nin millet partis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1953
  • Almanyada komünist baskısı j Amerikan makamları terör siyasetinin gittikçe şiddetlendiğini bildiriyorlar Berlin 17 AA.Buradaki Amerikan kuvvetleri başkomutanı general Thomas Timberman'ın bildirdiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1953
  • Dön Malmö'de yapı'an karşılaşmadı Güreşçilerimiz 6-2 galip geldi Hüseyin Akbaş* İsmet Atlı* Cemil Sarıbacak ve Adil Atan rakiplerini yendiler Malmö,17 A.A)Bu gün Borosda yapılan serbest güreş karşılaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1953
  • Türkiyede bolşevik oyunu nasıl oynanmaktadır Miîlet Partisi kurultay tasfiyesini yaptıktan sonra atalete mahkûm oluşu bolşevik tahrikçiliğinin Türkiyede yediği en büyük darbe olmuştur [Son iç politika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1953
  • Dulies'in demeci Hariciye Vekili Fransanın Av nıpa anlatmasını 60 gün içinde imzalamadığı takdirde Protesto edileceğini yalanladı Washington,17 A.A.Bu gün haftalık)bas m topa* n t.«m da söz alan Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1953
  • NEBIOOLU MATBAASINDAKl YANGIN Dün Ankara cadd 'le P*mn Nobiogiu t traf ındaa işletilmekte oian matbaada bir yangın çıkmıştır.İtfaiyenin vaktinde müdahalesi sayesinde bina kurtanhmşsa da* matbaa makine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1953
  • Almonyada 200 tonluk bir cephanelik infilâk etti İ.ıfilâk'n fcu'ondıûa tep c henne.ni bir mahzara aldı Civar kasaba ta köjird.kı bütii.ı camlar kırıldı Strasburg,17 A-AJ Bu sabah Strasburg'dan birkaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1953
  • C.H.P.bir gensoru takriri hazırladı Ankara.17 Anka)Haber aldığımıza göre,C.H.P.Meclia gurupu bugünlerde Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir gtn soru önergesi vermek tasavvurunda/dır.Gensorunun Başve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1953
  • Yurdun her tarafında karakış hüküm sürüyor Kocaelinde karın yüksekliği 24 santimi buldu.Demzlerdeki fırtına dun biraz daha arttı Evvelki akşam yağmurla başlayan şiddetli poyraz fırtınası,dün sabah bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1953
  • Dün sabah karaya ota ran «înblsat» vapnro Bir şehir hattı vapuru Boğazda karaya oturdu Kazaya tipi sebep oldu.Korkulu dakikalar geçiren yoScular vasıtalarla karava çıkarıldılar Dün sabah tipi ve fırtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1953
  • ffnunan'a cevap vermeye hazırlanan Mo Carthy Truman ithamlara cevap verdi Sabık Bagkan tahkikata mani I olmamak için Dextar White'** yi koruduğunu bildirdi Kansas City 17 A.A.j Eski cuınhurbaşkanı Tru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.11.1953
  • İfliiffl Istanbul Gazeteciler sendikasından 17/11/1953 sah günü atoediten kongremizde İdare Heyeti ae çimleri için gereken nisap temin edilemediğinden kongrenin 18/11/1953 çarşamba gür\U saat 14 e bır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1953
  • Gaz3t8«J!er Sandukası kongresi Istanbul Gazeteciler Sendi kasının senelik normal &oug resi dün Gazeteciler Cemiyeti merkezinde toplanmıştır.Kongreyi,istanbul MUletvekitl ilasın Aıtıner,Ho.ge Çalışma M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1953
  • Canst V3 K'J'.tUr fâllkâf-tları Yapı ve Kredi Katıklısının kuruluşunun onuncu yıldönümü münasebetiyle tertip ettiği resim,afiş.musiki,senaryo ve kültür mükâfatlarının teslim müddetleri,alâkalıların is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1953
  • üniversite kitapları Rektörlük t~*nzi âtı kitap satış arı hakkında bir tebl.ğ neşretti istanbul Üniversitesi yayınlarının öğrencuere ucuz İjatla temini içun,Rek törlük tarafından bir satış konırol kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1953
  • mm HALKIN SESİ KırrFaı muhasara Bir okuyucumuz bize gönderdiği mektubunda Kapahçarşı'nra Çarşıkapısınm işportacıların sepet ve küfeleri tarafından kuşatıldığını yazmış ve şikâyette bulunmuştu» Gelen c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1953
  • Galvanizli boru fiât-Sarı yükssliyor Piyasada galvanizli ve demir boru stoklan tamamen tükenmiştir.Bir kısım mallar da karaborsacıların eline geç mistir Bu yüzden fiatlar çok yükselmiştir-Halen yarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1953
  • Sahte jilet fabrikası Aksarayda loş jiletleri damgalıyarak p yasaya süren bir imalâthane meydana çi-^rı'dı Emniyet ikinci Şube Bı rinci Kısım memurları,evvel ki gece sabaha karşı sahte ji let imal ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1953
  • £u uctuj3 karşı tedbirler alınıyor Şehrin su isale hatlarmd veya şeoekede bir arıza vuk*unda gereken tamirat yapıln caya kadar şehrin susuz Kaı maması için üidırnekapı Saku ağacı mevkiinde 4ti bin,Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1953
  • TA&V.MDEN %aK YAPRAK Temenni i Palais Royal)naiiu a*-Inula turneler yapan bir tiyatro trupu memleketimize gcl«-rek Saray sinema aaloıııında temsiller vermektedir.Tiyatro müdüriyeti teşekküre değer bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1953
  • KtSA HABERLER if Istanbul Tekel ve Piyango ı ayüeri derneği bir eşya piyan.fosu tertip etmiştir.Piyangonun lasilatı tamamıyle fakir ve yok j ul esnafa tahsis edilecektirit tngilterenin Şam konsolosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1953
  • P n L I S T g Bakırköyde Sakızağacı Set eki sokağında 32 numarada ouran Tomas Tosunyan adında 4 yaşlarında biri,44 sayılı ban iyö treninden düşerek ag.r süette yaralanmış ve Cerrahpaşa astahanesıne ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1953
  • Gücen yazıda Atatürk'ün yük sek garpçılık,yaratıcılık,devrimcilik ve başbugluk vas flanndan bahsetmiş ve onun diğer geçmiş büyük kumandanlarla mukayese edilmesinin ve onlara benzetilmesinin doğru olmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1953
  • Mesul bir do um Son Posta Gazetesi Yazı işleri müdürlerinden arküda şımız Mustafa Yücel ile eşi ismet Yücelin dün bir oğulla j rı dünyaya gelmiş ve yavru ya Necip Furkan adı verilmistir-Mustafa Yücel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1953
  • Mübarek Msviidi K-bzv'ı 19/20 kasım tarihîne ve 1373 senesi I&ebiülevvelinin 11 ve VI sine müsadif perşembe r.'isamı cuma gecesi)Mübarek Nebevi ol duğu,İstanbul Müftülügün,ce ilân olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1953
  • Vali dün Üsküdar ve Bey kozu teftiş etti Köprü V3 yoSterj gözden gaçîrDn dökaj!halkın ve muhtarların dâloki^rîni ciînlscli;Vali ve Belediye Reis' Prof Gökay dün havanın za man zaman çok şiddetli,tipi»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1953
  • Yumurta ihracına ddvam edi ijor Yumurta fiatlarındaki yük seklik devam etmektedir-iri taze malların sandığı halen 1V5 Uradır.Ufak taze maliarm sandığı ise 15° ile 155 lira ara sındadırlnracat ise deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1953
  • Rsncicvu evi yap Jan bir oisî ftapst.dı Randevu evi haline gelcP ği tesbJl ed'len Kefeüköy Palas ay müuûctle kapatılıms ve sahibi hakkında tahkikata ge çilmâştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1953
  • Her halikı mahfuzdur)Yazan:Sadi BORAS 11 Burası kufcî bir evçtir,buraya fahişe giremez,44 Dedi ve kapıyı çekerek so kakta kayboldu-I Döndüm,patron aaıci katta durmuş mum tutuyordu-Merdivenleri yavaş y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1953
  • Ka p sektesinden dîfşüp Odd Katorin Papadupulos adın da yaşlı bir kudm dün Be yogi unda dolaşırken kalp sek tesmden düşmüş ve ölmüş tür.j Ölüyü muayene eden Ada let doktoru,defnine ruhsat venmstir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1953
  • VAKİT VASATt KZANİ Güneş 6.51 2.02 Öğle 11.59 7.10 ikindi 1433 9 44 Akşam 16.48 12.00 18.24 1.35 lam.sak 5.08 12.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.11.1953
  • İKTİBAS Ameliyatla ahlakı değişen kadının başına gelenler Lvvdıca çok dürüst,ağır başlı ve kocasına tamamen sadık olan bir kadın,geçirdiği beyin ameliyatı nsticesinle ö.ıüne çıkan erkeklerle münasebet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1953
  • Tav.z sırası değişiyor Son zpjnanlarda batılı müt tefıklenn Sovyet Kusy^ya karşı çok enerji-k bir siyaset 4akıp etUklerı görülmekledir-Bu diğer bir hukuaı cuınıe siyle şöyle ifade ednebnir:Tl a viz ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1953
  • intikam için arkadaşlarının evini yaktı Çaycuma TP)Aralarında geçen bir hovardalık] âleminde arkadaşlarına ka-ı din yüzünden ınuğuer olan I köyünden Nuri Kuşçuoğlul kazamızın Hacıkadın kilimler ismind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1953
  • Atatürk Derneğinin kitap sergisi Atatürk Derneğinin Kadıköy eski halkevi binasında açtığı Atatürke ait kitap ser gisi bu semtte oturan on bin lerce vatandaş tarafmdan alâ ka ile ziyaret edilmiştir.Der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1953
  • Dört senedir i iamını Oklahoma AA)1946 Tulsah bir polis öldür mekten idama mahkûm ednen Dvolî,id^um kararının infazı nın lö ncı defa durdurulması nı reddettikten bir kaç saat sonra bu gece sabaha doğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1953
  • Yıldan hükümdarına kovboy çizmeleri v^riîscsk Houston,Teksas,*7 AA)Amerıkayı ziyaret etmek te olan Yunan kralı Paul ve kraliçe Frederica,yarın sa bah Teksasda uzun bir seya hate çıkacaklardır.Teksas r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA İt İşçi teşekküllerine verdiği;beyanatta Başkan Eisenhower,işçi dâvaları ile alâkalı olarak hazırlanmış olan Taft Hartley kanununun değiştirilmesi iıçuı kongreye başvuıt-c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1953
  • FIKRA M—«M III—»I Bir vapur yolculuğu Denizc:Iik Bankası'nın Gem I lik isimli vapuruyla dört saat süren bir yolculuk yaptık-I Hani «kız gibi» diye bir tâb'r I vardır ya,Gemlik iste öyij:kıs gibi bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1953
  • İngilterenin Ürdün'e yardımı İngiltere gelecek malî sene içinde Ürdün'e 2:150.000 İngiliz lirası yardımda bulunacak Amman,17 AP)Ürdün hükümetinin bildirdiğine göre,İngiltere 1 nisanda başliyan ma li s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1953
  • Cbeımtarık'tan kesilecek kaya parçası Vaşington 17 A.A Ce belüttarık kayasından kes lo cek 100° kilo ağırlığında bir parça jacksonvuleae inşa edilmekte olan 22 katlı bir şir ket binasına konulacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1953
  • H^mşihriler derneği d 5 vapracak topla tr Atatürkün gençliğe hitabe sine gençüğin cevabını hazır lamak ve açılacak müsabaka mn esaslarını tesbit etmek üzere bugün saat lö de hem.şehriler cemiyeti merk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1953
  • "I arla fareleriyle milcad 3İ a hız)d d rıhyor Ankara TP.Ziraatin makineleşmesinden sonra artan ekim sahaiarına muzır hayvanlardan tarla farelerinin verdikleri zarar yekûnu bir hayli artmıştır-Son ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1953
  • Kendilerine İhlar eden ustayı vurdular Cezayir W AA.Dün Marsada iki kardeş işlerine geç kalmış ve usta başı kendi lerine bunu ihtar edince ta" buncalarını çekip ustabaşıyı vurmuşlardır.Bundan sonra da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1953
  • Yeni t;p bir uçak yapıldı Hançer seklinde imal edilen bu tepkili uçak 80 kilometre irtifada 3200 kilometre süratle uçabilecek New York,17 Nafen)Bir hançer şeklinde olacaJi tepkili bir uçak hazırland g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1953
  • Kanser tedavisinde yeni bir adım Tedavide X şualarının çok daha fazla kullanılabileceği te&bit edildi New York,17 Nafen)Kanserle mücadelede mühim bir adım daha atıldığı bildirilmektedir.Boston'da Lak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1953
  • Hiç bir maksadı olamaz çok çalışkan ve dürüst bir ar küAİaş.Size öyle geliyor-Geçende söz birliği etmişsiniz^ diğer yerdeki işini bitirip tar kırınızın yazıunasını teminen köyümüze gelecekmiş,bana söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1953
  • Pakistan büyük bir ordu teşkil ediyor Kurulacak ordur un i teçhiz edi ip yetiş Washington,17 A.A.Bu ra ia bususi surette haber alındığına göre,Pakistan Asyadu komünizmi engellemeye matuf bir kuvvet ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1953
  • Sfalinin mumyası Dün LcnİııIe birlikte teşhir edilen Stalin'in mumyası cam tabut içinde yatıyor Moskova,17 A.A.Hafif yağan bir kar altında Moskovalılar bugün teşhire başlanan Lenin ve Stalin'in mumyal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1953
  • kid ydij bir urJ.ıa o ti^tji »ti Torento A.A Dün gece burada b*r askerî hava meydanında çift motorlu bir luayan uçağı ile bir kamyon karşılaşarak çarpışmış,kamyon şoförü ölmüş,bir yolcu da ağır surett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1953
  • Sendikacılar valiyi zi ar^t etti Tekstil işçileri send;kası dün vilâyete giderek Vali ve Balediye Reisini ziyaret etmişlerdir-Mahmu+pa.cı isçileri de Va v"i ziyaret ederek kendilerine gosteıılen aiait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.11.1953
  • i!RESİMLE HADİSELER Sahte jîlat amilleri yakalandı Evvelki gece sabana karşı bir sahte Jilet İmalâthanesi basılmış ve dört sahtekâr yakalanmjştır Sanıklar piyasadan topladıktan boş jiletlerin üzerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1953
  • BEüGlN MERAKLİ BİR VAK'A Abdullah Zağil,Endülüs vahşetine kurban gitmişti Gözlerine mil ç:kilen AbtSuiİJh Zajr,hükümdarlık uğruna di!esi.erek sefiJ Lir haUe öliü Gırnatanın feaat kaynağı ol dugu sıral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1953
  • K:^iv i İli I r v-Sî's H3?L MAKİLYN MONROE PLAJCA Marlyn'e «en çok neyi se* Tersiniz?diye sordukları zaman gazetecilere «denişi* diy* cevap vermiştir Bu resimler onun bu sözünde ne kadar Ritmimi olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.11.1953
  • üniversite sporu mevzuunda İzahat veren Talebe Birliği Başkanı Enver Aydın bir törende konuşurken Üniversite gençliğinin 0 yeni bir teşebbüsü liseden sonra saha bulamadığmdan spora veda etmek mec buri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.11.1953
  • e Emniyetle oynuyor Maçın normal neticesi Fenerbahçenin farklı galebesidir Bugün saat 14.30 da Fener,bahçe ve Emniyet takımlar.Dol m&bahçe stadında lig maçları 6hafta karşılaşmalarının ilkini yapacakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.11.1953
  • Bu haftanın profesyonel küme maçlarının hakam'erî Profesyonel küme tertip komitesi bu haftanın hakemlerini ve saatlerini tea pit etmiştir.Müsabakalara saat 14-15 te başlanılacaktır.18 Kasım Çarşamba M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.11.1953
  • Eskılstuna şehrinde yapılan karşılaşmalarda 73 kiloda İsveçli Per Berlin İbrahim Zengini bel kündesiyle aşırmağa çalışıyor.Per Berlin'in ittifakla kazandığı bu güreş greko romen stilinde yapılmıştır C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.11.1953
  • Bu mevsim varolan ve büyük bir çek'ame içersinde cereyan eden Beşiktaş Adalet karşılaşmasında Siyah Beyazlılar Kâ mil vasıtasıyle bir gol kazanırlarken Profesyonel ligde hafta nihayetinde takımlara um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.11.1953
  • BugUı Oku!Spor Yurtları faaliyetlerine başıyor 1953-1954 ders yılı,Okul spor yurtlan ile oyun yuvalarının ça lışma programları haz rl anarak,bu günden itibaren tatbikine baş lanmak üzere faaliyete geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.11.1953
  • KİNİNLİ GRİPİM başarı ile Kullanılır I 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1953
  • Tetkikler Korerıin kısa bir Harb yahut barış zamanın da Kore,gelecek uzun sene ler zarfında da dünya için ö nemii bir mesele teşkil ede çektir-Kore'üe vuku bulan latıaiar,hiç bir zaman unutulmıyacak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1953
  • İstanbul tVAs memurluğundan 953/15 Mahkemece iflasına karar ve rilip tasfiyesi adî şekilde yapılmakta lolan Beyoğlunda Karlman pasajı namı altında çalışan Ferdinando Karlman ve Vitali Ovadia şirketi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1953
  • S s* YAŞAMAK İÇİN L 1*1,0^+CİHAT ÖZHAN Jüliyet elindeki hançeri bir deııöa-e kaıbjae sapladı.Bütün vücudu sarsiKiı-Keneue nen d^erı arasında bir hırıı ti şıuı^yordu.i^g^dı ve yeıde ya um xwmeonun üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1953
  • Tekel Genel MiHürüğ J ilânları Satın a ma Komisyonu BsFkapfığ'nf an 1 Mevcut şartnamelerine göre Adana ve Samsun Tü I tün fabrikaları için iki adet elektrik kaynak makiaası açıl eksiltme suretiyle sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1953
  • Satın arma Komfsyonu Başkanlığından 1 İstanbul Ahırkapı tütün Bakım ve isevi idkelesî inşaatı işi 16/11/953 günkü eksiltmesine talip çıkmadığından tekraren açık eksiltmeye konulmuştur-2 Açık eksiltmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1953
  • Sermayeye iştirak ilânı KAUÇUK SANATİ VK TİCARETİ TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI Eski Gıslaved Lâstik T.A-O-İDARE MECLİSİ RİYASETİNDEN Şirketimiz Hissedaran Umumi Hey'eti 16/Kasım/1953 ta rihinde aktedilen Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1953
  • Ölümünü» takip eden o feci günlerde bu muamma yi çözmek için çok uğraştım ve nihayet şu kanaate vardim ki,Manderson bu-nevi akü hastalığına tutulmuş ve evhamlı zihninde aleyhine çauşugıma inandıracak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1953
  • A^;%İÖ!v:v Hazır.ıyan:Erc'.inıend ÜNVER 234 56769 IO II ¦fTWWWI nâr ı.n çto V ijHHHx v teni m tîl J I 2 3 4 5 6 7 e 9 IO II Soldan Sağa 1 Sonu olmayan.2 Yük sek okul talebesi.3 Gölgeli;Tersi ilâvedir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1953
  • SAH ZİYAFET Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilbeı t Sauvajon Çeviren:Mebrure Alevok Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telafon:402
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1953
  • Düzmece MUSTÂFA Çelebi Mustafa:Biz yolumuzu şaşırmışık,Gelibolüya gidecek yolu gösterin bize,dedi 132 Çelebinin rüyası bozulmuş,hülyaları dağılmış,kendi perişan olmuştu Atını nasıl ve nereye sürdüğünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.11.1953
  • Bir şehir hattı vapuru Boğazda karaya oturdu [Baş tarafı birino'del Kireçburnu önlerinde tipi v fırtınaya tutıumuşLur-Kaptan Hurşıt uınin idi resinde bulunan gemi,TaraL ya ısKelesine yaklaşmak üzere k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri*.Ali Naci KARACAN Yazı işlerini' fiilen idare eden Mes'ıü Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı!yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1953
  • ZAYİ 12461 numaralı taksinin plâkas.m zayi ettim.Yeni sini alacağımdan,eskisinin hük mü yoktur.Rain Berberogta Kabataş,tzzetpaş* yokuşu No:t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1953
  • Türkiyede bolşevik oyunu nasıl oynanmaktadır [Baş tarafı birincide] islam milletler topluluğu şartla nna göre ayarlanmıştır.Bolşevikler Fransa'da,italya' da ve komünist faaliyetlerini meşru sayan bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1953
  • Musaddık itham edildi flîaş tarafı birincide")Savcı devamla o tarihte Tahranda cereyan eden ve so nımda Şahın heykellerinin parçalanmasına sebep olan mitinglerin bütün mesuliyetini Musaddıka yükletmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1953
  • İııgiltereyi sis kapladı [Baş tarafı blrinc'de] Londrada seyrüsefer inkitae uğramış ve başkentin uçak seferleri alt üst olmuştur.Londramn belli başlı ik:hava meydanı Heathrov ve Northohda bu sabah gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1953
  • C.H.P.nin gensoru takriri [Baş tarafı birincide^ zuunda olacağı anlaşılmaktadır C.H.P.liler bilhassa bu nutuklarda geçen ihtilâl kcli-mes Üzerinde titizlikle durmakta,Bağ vekilin iktidara beyaz ihtilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1953
  • Truman ithamlara cevap venli TBaş taralı birincide")casusu olduğunu bildiği hah de mühim devlet işıerindla kullanmıştır-Truman,dün geceki konuş,masında şunları söylemiştir:Ben,siz Amerikan hal kına bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1953
  • Dullesin demeci [Baş tarafı biriıuvde" da sorulan bir suale,Foster Dul les şu cevabı vermiştir:«Bermuda,Sovyet Rusyanın müzakerelere girişmekten imtina ettiği günün mimim meseleleri gözden geçirilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1953
  • D.P.grup bir toplanıl yaptı [Baş tarafı birincide] Başvekilin konuşması grup umumi heyetince um bir tas vıple karşılanmış ve son güıkarın mutum iç politika mest leaerini teşrih etmesi bakı imadan ehem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1953
  • İskoçyada gizli bir tethiş teşkilâtı meydana çıktı Muhlar bir d3vî;t kurma istiysn tdşkilât üyeiari Lütün köprüleri uçurmaya karar vermişler Londra 17 A.A.20 ilâ 30 yatarın arasında dört Iskoçyau bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1953
  • Elâzığ Yollar 8.Bölga Müdürlüğünden:1 Evsafı fenni şartnamesinde yazılı bir adet jeep STATION YVagon kapab zarf usulüyle satın alınacaktır.2 Jeep STATION Wagonun muhammen bedeli iö.OOO on altı bin lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1953
  • Rusyaya karşı daha sert politika takip edi'ecek [Baş tarafı birinc:de] Bermuda konferansında Rusyaya karşı sert bir politika takip edilmesi hususunda karara varılacaktır.Amerikalı resmî şaihsiyet ler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1953
  • Almanyada bir cephanelik havaya uçtu [Baş taralı birincide] like büyüktür-İnfilâklerin devam etmesi n© ticesinde müstahkem mevkiin,kazılmış bulunduğu yamacı kaplayan ormanın da ateş almasından endişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1953
  • Yurdun her tarafında karakış hüküm sürüyor [Baş tarafı birincide!diyle faaliyetini artırarak kö miir tevzii müesseseleriyle,mahrukat depolarına koşmuş tur.Bu sebepten dün,bura* alrda normalin üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1953
  • Memurlara borç para verilecek [Baş tarafı birincide1)hayli kabarıktır-Zira verilen malumata göre,halen emekl sandığından borç para almak için 23 bin memur sıra bek lemektedir.Bu husustaki bü tün hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1953
  • bir babanın korkunç cinayeti [Baş tarafı birincide] lokantada garsonluk ettiği ijçin hâdise csnas.nda evde bulunmu yordu.Bilahare polise verdiği ifadede eve geldigf zaman "kocası m televizyon seyreder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1953
  • Türkiyeye yardım fBaş tarafı birincide*] retl olmuştur ki,bugüne ka dar yardım gören ekseri mera leketlere ekonomik yardımın azaltılması mümkün olacak tır-Bu sene Avrupa için,eko nomi bakımından harpt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1953
  • Kara Ordusuna Sınıf Astsubay Adayı alınacak 1 Kara ordusuna piyade,süvari,topçu,istihkâm,muhabere,tank,uçaksavar,ordonat,ulaştırma,levazım,maliye,kâtip,sıhhiye,hayvan sağlık,nal teknisyeni suni okulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1953
  • 5C0C0 Kg.Demir İdroksitj alınacaktır i.E.T.T.Işfetmelerirrâen 1 Muhammen bedeli I5000f lira olan yukarıda ya zıh iş 2.12-953 çarşamba günü saat i0-15 de pazarlığa v«qp edilecektir* 2 Muvakkat teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1953
  • Kasım Gülek'in Uşak seçimlerine dair beyanatı [Baş tarafı birino'-de] memleketimizde demokrasi gelişmesinde bir ad.m saymak gerektir.Halk idaresi,demokrasi icabı odur ki,bazan 'bir parti,bazan diğeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.11.1953
  • İstanbul 5.inci İcra memurluğundan 951/495(Hissedarları arasında kau li taksim olmamasından dolayı 10minönü 3 UncU Sulh Hukuk Malı k« meşince satılmasına karar ve rilmiş olan aşağ da evsafı yazılı ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1953
  • Hububat satılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Umum l^üdüriüğünden Muhtelif aubarlarımızıa tasfiyesi neticesinde yığın diplerinden çıkan 93 ton b;igday,148 ton arpa ve 1277 ton çavdar ki cem'an 1468 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1953
  • Teke!Umum Müdürlüğünden Tekel Umum Müdürlümü nakliyat şubesinde mevcut örneklerine uygun olarak 202 takım elbise.7 aded palto ve 258 iii tulumu eksiltme suretiyle diktirilecektir.Hepsinin muhammen dik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1953
  • ISTANBUL 12.07 Aç lış ve program 13.00 Haûerler 13.15 Danb müziği Pl.13.30 Şarkılar.Okuyan:Necmi Rıza Ahıskan 14.00 Radyo Salon orkestrası konseri.İüare eden:Semih Argeşo.1 Thurtoan:Americana iSüite)2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1953
  • Devfet Orman işletmesi jresun Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Aksu bölgesine bağlı Aksu sahil deposunda mevcut aşağıda yazılı orman emvali 10 parti halinde açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır» 2 Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1953
  • Devlet Orman işlstmesi Tosya EVlüdüHüçgünden îstif Bölgesi Deposu Adedi M3-M.B:deii 75 teminat Cm No.L Kr.L.Kr.2 Dedenıda^ Papsönü 235 129328 80 00 775 97 Ç,T.rom 3 333 189 787 80 00-1138 72 3 X 7 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1953
  • ISTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU Bu temsile mah sus olmak üzere snat 20.30 da Dram kısmı.YAVRU KARTAL L'AİGLON)Yazan:Edmond Rostand TUrkçesI:Sabrl Esat Siyavuşgil Her çarşamba akşamı talebe gecesid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1953
  • İsta.tul L ivazı a A.ııir iğ n iarı verildi A k irî Kıtaat İlâ ilan 1 Tugay birlikleri ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile 5ö ton patates satın alın.çaktır.2 Tahmin edilen bedeli 19600)liradır-ilk tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1953
  • Mafiye VekâLfincfen:Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti için satm alınacak bir artet Elektrojen grubunu havi sinema kamyonu 2490 sayılı kanunun 31 nci maddesi mucibince kapalı zarf usulile eksiltmeye çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1953
  • Köyceğiz Asliye Hukuk Hâkimliğinden:Esas 053/88 Köyceğizin Bezkese K;de otu rur Osman kızı Osman karısı Dudu Davran tarafından Merzifon kazasının Hacı Hasan Müleşinden 248 hanede kay th Osman davran a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1953
  • •naiiMct ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 2i 60 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere İki mislidirilin şartlar* 2 ve 3 üru-ü snyf a sanl.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sunt.2,50 T.L.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1953
  • Lokman Hekin».Dr.HAFIZ CEM AL Dahiliye Mütehassıs» Pazardan başka her gün sabah saat 10.3O-17.no öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta fcabuJ eder.istanbul Divan* yoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1953
  • Istanbul Beladiyasi Bail m Okul taşa Ettirilecek,İlaç Ve Tıbbî NSaEzeme,Granit Parke Taşı Alınacak 1 İstanbul ğile İlçesinin Sofular köyü ilk okulunun 3111288 lira keşfi çevresinde inşaası.İlk teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1953
  • İstanbul ft,nci icra memurluğundan:953/63 Bir borç için hacizli olup paraya çevrilmesine karar verilen dört bin lira muhammen kıymet li Fraıuuz mamulatı bir piyano 2/12/953 çarşamba günü saat 11-12 *î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1953
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Malzeme Müdürlüğünden Bankamıza ait kadro harici bırakılan Karadeniz.Cumhuriyet ve 2ğe gemilerinin satışları son defa teklif edilen fiatlar kâfi görülmediğinden yeniden tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1953
  • Pazarlıkla gübre satışı İstanbul D^ftardariığındaj s Muhammen Teminatı bedeli L!ra Krş* Lira Krş.450 00 35 75 17/11/953 tarihinde İstanbul Limanına gelecek olan Amerikan bandıralı Colomba Hay ist gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784.784_Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı o.8l 0.8sisviçre Fr,64.03 64.0^ Belçika Fr,5.61 5.60 isveç Kr.64.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1953
  • Zayi 22/6/953 tarih ve 1628 sayı ile tescili Merkez Bankası İzmir Şubesince yapılan ihbar mektubunun imrar nüshası zayi oimuştur-Yeuiöini a]acp?eFkHnin hükmü yoktur.Mak Trak Müessesesi Sedat Sayın '17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8