Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.09.1953
  • Halk Kredisi Kongresi çalışmalarına başladı 8 memlakete mensup 5O0O bankayı temsilen kongreye 80 delege iştirak etmekte itr Beşinci Milletlerarası Halk Kredisi Kongresi dün saat 11 de Teknik Üniversit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1953
  • ¦ft fc «I Spor ve Sergi Sarayında Güzeller halka takdim edilirlerken-IFoto:8 1953 Avrupa güzeli şeşimi dün başladı Halk,en fazla Atman,Avusturya,italyan ve Fransız güzellerini alkışladı 21 de başlayac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1953
  • Fechteler Ankarada Memleketimize ilk dela olarak gelen Nato Başkomutanı hükümet adamlariyle tanışacak Ankara 2 Milliyet)Nato Güney Avrupa Kuvvetleri Baş kumandanı or,amiral Fechteler bugün saat 12.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1953
  • Lame!Türkiye/e geliyor Fransız Başvekiline bu seyahati sırasında Bidault refakat edecek Paris.2 Radyo)Bugün resmî çevrelerden açıklandığına göre Fransız Başvekili Joseph Laniel 1 Ekimde Türkiyeyi ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1953
  • Dış ticaret rejimi bugün ilân ediliyor Ziraat Bankasında tesis olunan tevzin fonundan bazı mahsullerimize fiat farkı verilecektir Takas listesi rejimden tamamen çıkarıldı Ankara,2 AA-Öğrendiğimize gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1953
  • gehrimizde haewu» ¦iwiiirtjuttu bulutlu seçeceği sutraoet derecesinin artacağı tahmin edOmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1953
  • Mareşal Tito önümüzdeki hafta Triyesteye gidecek Belgrat radyosu,dün de İtalyan askerlerinin faaliyette bulunduklarını bildirdi Triyeste.2 AA)italyan kaynaklarının bugün bildirdiklerine göre» önümüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1953
  • Korede esir mübadelesi sona eriyor Kızıllar» bugün son olarak 300 müttefik esir iade edecekler Panmunjom,2 AA.Komünistler yarın son olarak 300 müttefik esiri daha iade edeceklerini bildirmişlerdir-Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1953
  • D.P.Genel İdare Kurulu toplandı Ankara 2 Milliyet)Demok rat Parti Umumî idare Heyeti Bu akşam saat 17 de Başvekil ve D' Parti Reisi Adnan Menderes' iri riyasetinde toplanmıştır.Umumi idare Heyetinin g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1953
  • Bir Fransız yolcu uçağı parçalandı Uçakta bulunan 42 kişi de öldü Yolcular arasında meşhur kemanist Jacgues Thibaud da bulunuyor Pans 2 Radyo AF)Air-France şirketinin Constellation tipi yolcu uçağı dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1953
  • Eisenhower Irana yardım yapılacağını bildirdi Kati bir açıklama olmamakla beraber yardımın yliz milyonu bulacağı anlaşılıyor Tahran 2 AP)Resmi Iran çevrelerinden belirtildiğine göre,Balkan Eisenhower
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1953
  • Ürdün Kralı dün Valiyi makamında ziyaret etti Kral Hüseyin memleketimizde gördüğü sıcak kabulden duyduğu memnuniyetin Cumhurbaşkanına arzını Validen rica etti m Celâl Bayara arzım Validen rica etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.09.1953
  • K I SA HA BERLEB İstiklâl caddesinin Taksim den Galatasaraya kadar yapılan asfalt kaplama işinin önümüzdeki pazartesi gününe kadar tamamlanmasına çalışılmaktadır.6 ncı şube müdürü Orhan Eyüboğlu bu yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1953
  • POLİSTE Köprüaltında,motor kaptajıhğı yapan İbrahim İnandı adında biri,şapka kanununa aykırı olarak,takke ile dolaşır ken yakalanmıştır.Samatj'ada Demirhane cad desinde Derbi lastik fabrikasında çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1953
  • I liemmmmm Eylül ziu,1953 1372 Perşemb.VAKİT VASATt KZAXl ~Güneş 5.29 10.48 öfle 12.13 5.33 îkiaci 15.53 9.13 Akşam 18.39 12.00 Yatsı 20.16 1.35 İmsak 3.43 9.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1953
  • E3SSÜS1 BALO iç Önümüzdeki hafta seçilecek olan 1953 Avrupa güzeli şe refine 12 eylül cumartesi akşam Taksim Belediye Gazinosunda bir balo verilecektir.TÖREN 1952 1953 ders yılı Tapulama Kursu mezunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1953
  • Jeo Fizik enstitüsünün dilekleri Istanbul Üniversitesi Fen Fa kültesine bağlı olarak ffeçen ders yılında faaliyete geçen Jeo—Fi zik Enstitüsü talebe ve öğretim üyeleri,Üniversite Yönetim kuru luna baz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1953
  • kövt foil© v Yazan SALİM BAYAR 28 Bir tesadüf biz:Söğüt köyünde bir düğüne götiJLUÜ.Osman kalfalara gitmek üzere merkebo eşyalarımızı yükUiyorduk.Uzaklardan bir motor sesi işittik hayret ettik.Allah l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1953
  • Tetkikat yapılıyor!Belediye yeni İktisat İşleri Müdürü «Süt davtısı» nı kal etmek üzere sütçüleri ve mandıra saiblerini davet ederck bir toplantı yapmış.Bu toplantula verilen ka »Ura göre İktisat îlşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1953
  • Yeni fındık rekoltesi Mahsul az olduğu için dış taleplere cevap verilemiyor Yeni sene mahsulü fındığın ilk partisi dün ordudan limanımıza gelmiş ve ayııca Giresun ve diğer limanjardan da fındık yüklen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1953
  • Marcimek ihracına hız verildi Son günlerde yabancı piyasalardan mercimeklerimize karşı talepler gittikçe atamaktadır.G'e'çen ay içinde limjınunızdan muhtelif yabancı memleketlere 287 ton mercimek ihra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1953
  • Yengesini bıçakla yaralayan sarhoş Ayhan Koral adında bir deniz assubayı,sarhoş bir halde Bakır köyde Osmaniyedekj evine gel naiş ve a^evi bir meseleden ötü rü yengesi Mehlika Akdoğanla kavgaya tutuşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1953
  • Parkta yemek yiyor diye kızıp adamı kara* kola kadar kovaladı FatîRte oturan Lütfi Bank a dında bir şahıs sarhoş bir halde Fatih Parkına girmiş ve burada yemek yemekte olan Cemil Alka nı yemek yiyecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1953
  • Bir genç intihara teşebbüs etti Sultanahmette Devlet Matbaasında çalışan Sezai Karakaşlı a dmda bir genÇ intihar maksadiy le tentürdiyot içmiş ve işçi Sigfor taları Hastahanesine kaldırılmış tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1953
  • Dün iki otomobil kazası oldu Kâzım adında bir şoförün ida resindeki TT855 plâkaU hususî otomobil Kâğıthane Şişli asfaltın da,şoför Nazım Aldalın idaresin deki 40889 plâkalı kamyonla çar pişmiştir.Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1953
  • Esnafın öğle tâtîli Dükkânlar 1 ekim tarihinden itibaren bir saat tatil yapacaklar Dün sabah Vilâyette,Vali mu avinleri,Belediye Reis muavinleri,Belediye müşavir»*n ve mü dürlernin iştirakiyle Vali Gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1953
  • HALKIN SESİ Halk,vapurlardaki büfelerden şikâyet ediyor Büyükadada otuma Cemil Başaran yasıyor:Adalara işleyen vapur lardan,daha doğrusu bu vapurlarda çalışan büfelerden şikâyetçiyiz.Müşahede ettiğimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1953
  • Bugün,dünyan.n incisi denen bu güzel tstan^uid;günlük hayatın dıkeılenyle benim gibi her gün biraz daha fazla yaralanan,siz hemsehr.Ierımlo dertleşmek istiyorum Evet biraz hatırlıyorum bir çok ta dinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1953
  • Bir ayda 140 esrarkeş ve eroinci yakalandı hastahanesinde eroincilere tabedilen kısım tamamen doldu ğı islâhhanenin bir an evvel vücude getirilmesi temenni edil' mekteoJr.Ayr* a dün,beiir'i bir ikamet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1953
  • Sandal kazasında ölenlerin cesetleri bulunamadı Bastancıda Maltepe açıklatın da bir sandal kazası neticesinde boğulan Şükriye,Perihan,Ayşe ve Mukime adında dört kadının cesetleri henüz bulunamamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1953
  • Dokuz Yugoslav mebusu şehrimize geliyor Şehrimizi ziyare* etmek ve müteakiben îzm;r enternasvo nal fuarına gitmek üzer,Yugos lav Federal Halk Cumhuı iyeti Millet Vekiliarinden 9 kişilik bir grup 9 eyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1953
  • Yeni İstanbul komutanı vazifssine başladı İstanbul komutanlığına tayin edilen korgeneral Neeati Tacan dün Vilâyete jidar^k Vali ve Belediye Reisini z.yatet etmiş tir.Yeni İstanbul komutanı dün vazifel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.09.1953
  • Yunan Yugoslav görüşmeleri Yugoslav maslahatgüzarı Yunan diplomatları ile Makedonya ihtilâfı mevzuunda müzakerelere başladı Atina.2 AA.Yunan Dışişleri Vekâletinden dün gece bildirildiğine göre,Yugosla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1953
  • Avusturalya'da paranın k ymeti düşür ülmiyecek Canberra,2 A-A.Avustralya Başvekil Robert Menziea paranın düşürüleceğinle dair çıkarılan haberleri yalanlıyarak hükümetin böyle bir tasavvurda olmadığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1953
  • Japonya harb akademi* sini tekrar açıyor Tokyo,2 A.A.Japonya,gelecek ay harp akademisini tekrar açacaktır.Eski akademi binan balen Amerikan kuvvet* lerinin işgalinde olduğundan,Tokyo körfezinin ağzınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1953
  • İtalyan çslik iş-ileri grev ilân ettiler Roma,2 A.A.Termi çelik sanayii müesseselerinde son günlerde iki bin amelenin işten çıkarılmasını protesto maksadı İle cuma günü Termi'de 24 saatlik bir umumi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1953
  • 30 bin Iirahk bir t a b 3 o Meşhur İspanyol ressamı Goya'nın bir tablosu tesadüfen bulundu Viyana.2 AA.Weltpresse gazetesinin bugün bildirdiğine göre,1746 1828 yılları arasında yaşamış olan meşhur isp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1953
  • Sese eşik olan kadın Zengin bir Amerikalı katlın Kapri'de sesine âşık olduğu bir elektrikçi ile evlendi Kapri 2 A.A)Amerikalı turistlerle Kaprililer arasındaki evlenmeler devam etmektedir-En son tatlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1953
  • Hindisfanda süt yağmuru yağdı Hindistan,2 Nafcn)Baroda yakınında Sasada köyüne her cihetten süte benzeyen yağmur yağmıştır.Yağan yağmurun yalnız beyaz değil ayni zamanda süt tadında olduğu da bildiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1953
  • Sayın Doktorlara PETEİN SCHERİNG Taze boğmaca aşısı gelmiş ve Eczanelere tevzi edilmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1953
  • 0* Acele Ediniz 25.000 9 Ura,Emrinizde Bekliyor 200 LİRALIK BİR HESAPLA 3 EKİM KEŞİDESİNİN BÜYÜK tKRAMtYE ŞANSINI KAZANABİLİRSİNİZ.SELAN.K 6ANKÂS ¦P—İlli I I I TB—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1953
  • FIKRA Felâket İnsan tabiat karsismfft âcizdir,fakat yalnız «reglidir.Bunu anlamak için bir fatoketw alıp götürdüklerine tataiıP kal mamak ve felâketten sonrasına Ualtmrak yeter.Şüphesin toprak ayaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1953
  • Alman harp suçluları serbest bırakılacak Bu sayede seçimlerde Adenauer'in kazanma şansının artacağı zannediyor Batılı işgal zanma ihtimallerinin artacağı Bonn,2 AP)devletleri dün gece yaptıkları açıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1953
  • Siyasî İcmal İtalya Yugosiavya düşmanlığı Avusturya Macaristan imparatorluğu küçük Sırbistanöan hiç hoşlanmaz-Selanik yolunu kapıyan.Ege denizine inmesine mâni olan bu krallı ğı her vesile ile ezmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1953
  • Mektep kaPisımn am önünde durarak izahat verene?basla-Piliç gibi kizlar hizmet %o TÜyorlar.Aksamları bir kenara çekilir,bir kas ek atarsın.Hem gönlün,nem çözün eğle-Bjr,Hele senin otelin gazinosu İm b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1953
  • Japonyaya 2 bin ton pamuk satıyoruz Ankara,*2 T.H.A.Ekono mi Ticaret Bakanlığından verilen malûmata göre,yabancı memleketlere yapılmakta olan pamuk ihracı son günlerde art maktadır.Bu meyanda Almanyay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1953
  • Tire'de inşa edilen âbide T i r e' n i n kurtuluşu Şehit ve kahramanlar için 21 metre irtifaında bir âbide inşa edildi Tire Milliyet)Tire 4 Eylülde düşman istilâsından kurtuluşunun 31 inci yıldönümünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1953
  • Kısa harici haberler AMKKİKA İt Ordu tarafından kiralan* mış olan bir yolcu uçağı Kalifor niya'da Monterey hava meydanından kalktıktan sonra Oregon'da Portlan bölgesinde kaybolmuş ve bir daha uçaktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1953
  • j İKTİBAS I Her yıl dünyada 50 milyar iralık kaçak eroin satılıyor Beyaz zehir sanayi ve ticaretinin başında bulunan birkaç esrarengiz maliyeciye kimse el sürememekte ancak ikinci derecede şerirlerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.09.1953
  • RESİMLE HADİSELER VATANA HİTAP Korede «Harp esirlerinin mübadelesi» sona ermektedir-Bu arada Okyoda'ki Amerikan Askerî Hastahanesine nakledilen Türk askerleri Tuğgeneral Vedat Garan ve eği tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1953
  • at yarışları ne zaman ve nerede başladı?O zamanlar arabalı at yarışlarına daha çok ehemmiyet varılırdı.Cokey ile koşan atlar makbul tutuLnazJardı Bütün dünyada olduğu gibibizde de at yarışları yapılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1953
  • *t-tOLEEN GRAY 1922 senesinin 23 Ekim gülü Nebrasko'da doğan Gleen Gray.Rfetro-Goldwyii Mayer Şirketinin artistidir-Balık ctinıle.esmer ve mavi gözlü Grey'in en meşhur ilimleri şudur;«Senin iein ağlıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.09.1953
  • 'i^îfc Karakucak güreşlerine katılan Coram Küreselleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1953
  • Avrupada elde edilen atletizm dereceleri Genç ve enerjik ingiliz mukavemetçisi Prie,5G00 metreyi 14.02.4 de koşarak mevsimin en iyi derecesini elde etti Bu hafta muhtelif memleket' 3 Soukharev 4.20 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1953
  • Atletizm birincilikleri bu hafta başlıyacak 3 ve 4 üncü küme İstanbul At letizm,birincilikleri bu hafta cumartesi ve pazar günleri ya pılacaktır.Bu müsabakaların programı aşağıdadır:5 eylül 195S Curaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1953
  • Karagüoünün geçen mevsim Fenerbahçe Ne yaptığı maçtan iki görünüş Fenerbahçe bugün haragücü takımıyla karşılaşıyor Maç saat 14.30 da Fener stadında yapılacak Yeni futbol mevsiminin başlaması münasebet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1953
  • İngiliz futbolu geriliyor mu?Son zamanlar içinde meşhur İngiliz takımları arka arkaya mağlûbiyetlere uğramaktadırlar Bu sene îngilterenin büyük kulüplerine bir şeyler oldu.Geçen mevsimin lig lideri Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1953
  • Türkiye Avusturya mill!basketbol maçında Sacit sayı yaparken.istanbul enternasyonal basketbo turnuvası hazırlıkları il I 3 bölgeye mensup 50 den ziyade baslcetbolcu,antrenörler nezaretininde bu şampiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.09.1953
  • Düzmece MUSTAFA 11 Acaba benim nişanlımı Dimniden buraya getirmek mümkün olacak mı?lf 59 Yol gösteriri";fteğ'?mi?Gösterirle* a^a;impgrato itfçe kabul eder «m ^ihnem.Her halde ede*',mektufcum var.Tefek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1953
  • ADone şartları Lr.ttr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç aylık 12 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sunt.2,50 T.L.İlanlar dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1953
  • rARI H TEKİ KORK Ul İNAYETLE m Nakledeni A*JZ OZBAY Talya korku içinde sordu:"Beni buraya niçin getirdiniz,4 Bu numarayı hafıza1 ına iyice kazıdıktan sonra tu daha adamlara baktıf Hep^ı renkli insafla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1953
  • İKTİBAS Her yıl dünyada 50 milyar liralık eroin satılıyor Baştarafı 3 üncüde)ton geldiğini natırlar.Aradaki 460 kitoiuk fark nacur?Hamburg serbest,limanında gümrükçüler selahiyetsi-s olduğunu söyliyer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1953
  • Ödünç kerpetenle dişini çekmiş Cushing Oklahama)2 A.A.İyi giyinmiş bir adam madenî eşya satan bir dükkâna girerek kerpeten istemiştir.Ken dişine verilen kerpeteni kısa bir muayeneden sonra da ağzını a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1953
  • Sun'î pirinç imaline muvaffak olundu Bangkok,2 A.A.Tayland Başvekili Songgram bu sa bahki kabine toplantısında,Japonyanm sunî pirinç imalini sağlıyacak bir vasıta bulduğunu haber vermiş ve bundan endi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1953
  • I KUKUKIAJ Bekçi meselesi artık müzmin bir hal almıştır Bekçi deyip geçmemek lâzım.3u mütevazı vatandaşların vazifelerini hakkiyle görebilmeleri için en âz yirmi kanundan kendi branşlarını alâkadar ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1953
  • Mr-Cupples,arkaûaşıntn soüıü kesecek çö düklerini izaha ağladı:Ben cesedi naKİec'ilıioden rvel gördüm.Nazarı dikkati k^cek bir iey bulamadım.Kur »n gözünden rirdiği Çin Çeh-»si borulmanuş^ı.Pek az kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1953
  • Hazırlayan Fuat TAŞKAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 i 8 9 10 11 12 Soüdan sağa:1 Beynelmilel tatlı hakemimiz.2 Yahudilerle doludur;Rabıt;Tam görünen.3 Kanunu hapislerin ekmeğine te reyağ s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1953
  • KOLAY VE PRATİK BİR GÜZELLİK MÜSTAHZARI Kremli PURO Tuvalet Sabunu Cildinizi besler.korur,ı\yumuşatır,tazeleştjrir/ve güzelleştirir.y Bol köpuklU-Nefi» kokulu;mim ^'100 de 100 saftır-K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.09.1953
  • İki kişi düşüP ağır yaralandı Mehmet Koşar adında bir ame le,Tepebaşında Aybastı sokağın da 43 numaralı apartmanın ta miri için kurutan iskeleden düş müş ve ağır surette yaralanmış tır.Yaralı hastahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1953
  • Fechteler Ankarada [Baş tarafı birincide'] yapacağı temaslarda Akdenia ve Balkanların savunması gibi birin ci derecede ehemmiyetli askeri meselelerin bahis mevzuu edUece ği ısrarla söylenmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1953
  • ün başladı [Baş tarafı birincide] çıkıyor.Ondan sonra delegelerin takdimi,daha sonra Gelengül Tayfuroğlunun konuşması,biraz sonra bu konuşmanın fransızcaya tercümesi.Daha sonra beynelmilel komite dele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1953
  • Churchill Iskoçya'ya gidiyor Londra.2 AA)İngiltere Başvekili Sir Winston Churchill,kabinede yapacağı değişiklikler için ileri gelen liderlerle istişarelerine devam etmektedir.Dışişleri Vekili Eden'den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1953
  • Bir Fransız yolcu uçağı parçalandı [Baş taralı birincide] zı Suzanne ve Thibaud'nun piyano-refakatçisi Rene Herbin «te bulunmaktadır.Thibaud ve yanındakiler Tokyoya konser vermeye gitmektey» diler.Sai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1953
  • Aimanyada tevkif edilen kızıllar Bonn.2 A.A,Yetkili bir kaynaktan bildirildiğine göre.Doğu Almanyadan gelen ve Batı Alman polisi tarafından tevkif edilen genç komünistlerin sayısı dün akşam 4500 e var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1953
  • Kral Faruk'un yeni gözdesi Sabık Alışır Kralı,şimdi de 18 yaşına* Amerikalı fcfc balerinle düşüp kalkıyor Roma 2 AF)Ascha Fcılton ismiinde 18 yaşlarında güzel bir su baleti artisti bir müddetten beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1953
  • Sanat muhitini meşgul eden d ava Ankara.2 Milliyet)Sanat muhitleri son günlerde yeni bir dedikodu ile çalkanmak tadır-Ses sanatkârı Mefharet Yıldırım ile bir plâk müessesesi arasında dâva mevzuu olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1953
  • Korede esir mübadelesi sona eriyor [Baş tarafı birincide] Komünistler bugün 29 günden beri devam eden esir mübadelesinin en az sayıda esirini iade etmişlerdir-Kızılların.Müttefiklerin elinde olan 14 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1953
  • Laniel Türkiyeye geliyor [Baş tarafı birincide'} Köprülü'nün Fransa'ya yapmış oldukları ziyareti iade etmiş olacaklardır-Bu ziyaretin Haziran ayında yapılması kararlaştırılmıştı,fakat u* zun süren kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1953
  • Halk kredi kongresi çalışmalarına başladı [Baş tarafı birincide] de halk kredisi mevzuunun diğer memleketlere nazaran geç ele alındığını» halbuki memleketimizde iktisadî bakımdan küçük ve orta ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1953
  • General Sırrı Acar Amerikaya gidiyor Tokyo 2 Radyo)Kore Türk değiştirme birliğinin sabık komutanı general Sırrı Acar Türk hükümetinin müsaadesiyle başkomutan general Marc Clark m davetlisi olarak Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1953
  • Bir film yıldızı soyuldu Hollywood,2 A.A.İngiliz film yıldızı Patrica Medinanın bir,iki dakika içinde otomobilden uzaklaşmasını fırsat bilen hırsızlar,artistin arabada bıraktığı 500 dolar kıymetindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1953
  • Mareşal Tito Triesteye gidecek [Baş tarafı birincide] Triyeste bölgesinde yeraltı faaliyetlerinde bulunan İstria italyan hürriyet komitesi bugün yayınladığı bir tebliğde Mareşal Tito'nun 6 Eylül tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1953
  • Belediye pahalılıkla mücadeleye hız veriyor İki milyonluk tahsisat alınabilirse Amerikada olduğu gibi birçok semtlerde büyük satış mağazaları açılacak Belediye,şehrimizde hayatı bu etleri fiatlar yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1953
  • Eisenhower Irana yardım yapılacağını bildirdi [Baş tarafı birincide] ile dikkat nazarına aldığı hususunda Başbakan Zahıdıye teminat vermiştir Başvekil Zahidiye 26 ağustosta yolladığı *ou mesajında Eis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1953
  • Amerikada'ki sıcak dalgası Doğu bölgelerinde 100 kişi öldü Bir çok kimse sıcaktan işine gidemiyor Şikago,2 AA)Dokuz günden beri Amerikayı kavurmakta olan sıcak dalgası bugün de bütün şiddetiyle devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1953
  • Rusya,dün dörtlü bir konferansa çağırıldı Müttefikler.Rusya'ya verdikleri notada dörtlerin İsviçre'de toplanmasını teklif ettiler Londra.2 AP)3 büyük batılı müttefikler bugün Rusyaya.Almanye ve Avustu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.09.1953
  • İstanbul BeBediyesî filânları Kamyon ve kamyonet alınacak 1 İstanbul Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğü için lüzumu olan çift difransiytlli her türlü arazide hareket edebilecek evsafta 2 adet hizmet kamyone
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.09.1953
  • Burdur V.daimi Ko Başkanlığından 1 Tefenni Hüyük Antalya yolunun 0+000 30-1-000 kim.arasında yapılacak 100000 lira bedeli keşifli ikinci kısım inşaatı 15 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.09.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş 1 Erzincan şu isleri 11 inci şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Çoruh sulamaları 1 inci kısım inşaatında Şavşat köyleri sulaması inşaatı olup tahmin edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.09.1953
  • günlerine az takat öz#wz 'Zfr 0 r-J*- fc 100 gram ekmekte 270 kalori vardır.Halbuki 10 adet yani 100 gram ARI BİSKÜİSİNDE 4 70 kalori olduğunu unutmayın».KALORİ Hayat Sıhhat Enerjidir.BISKUILERI Sirke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.09.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CKMAL Dahiliye Mütehassıs* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabui eder.İstanbul Divanyoiu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.09.1953
  • YENİ NEŞRİYAT TURK ANSİKLOPEDİSİ 46 Millî Eğitim Vekâletince ya yınlanmakta olan Türk Ansik lopedisi)nin bu sefer çıkan 46 ncı fasikülünde B)harfiyle ilgili maddelerin incelenmesine devam olunarak bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.09.1953
  • Bayındırlık Vekâleti Samsun Su İşleri 8 inci Şube Müdürlüğünden 1 Çorum Mecitözü İkipmar bataklığı kurutulması g!kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Tahmin edilen keşif bedeli birim fiat esas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.09.1953
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından 1 Konya iline bağlı Beyşehir kasabası Hîdro elektriK santralında mevcut 130 Ps.lik türbin grupünun yanma yedek olarak aynı takatta ikinci bir grup muba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.09.1953
  • İçme su tesisi için filtre ve klorlama tesisi satın alınacak İller Bankasından:1 Karadeniz Ereğlisi cehrinin içme su tesisatı içtn fennî şartnamesinde yazılı evsafta filtre ve klorlama tesisi satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.09.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.©0 haberler 13.15 Oyun hava Jarj Pl.13.30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar Okuyan:Lûtfi Güneri 14.20 öğle konseri Pl.Gioacchino Rossini:Cezayirde bir İtalyan kua opera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.09.1953
  • Ankaz satılacak 1 Şehzadebaşı Selimpaşa yokuşunda 18 numaralı bina ftnkazınm 1500 lira keşif bedeli üzerinden satılması-İlk teminatı 112-50 liradır-2 Şehzadebaşı Serezli sokağında 31 sayılı bina a ika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.09.1953
  • Eskişehir su iileri 9.cu şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:1 Eskişehir su işleri 9-cu şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Sivrihisar Sakarya bentleri I-ci kısım inşaatı işi oîup tahmin edilen keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.09.1953
  • SUmerbank Bursa Merinos ve Hereke Yünlü ve Halı Dokuma Sanayi Müessesesi Hereke Fabrikası Müdürlüğünden:1 Fabrikamız ihtiyacı için 200 ton odun meşe veya gürgen mubayaa edilecektir-2 Kapalı teklifler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.09.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Asker?Ketaat ilânları Kapalı zarfla Etimesgut garnizonundaki binaların onarımı işi yaptırılacaktır-Keşif bedeli 20891-75 lira» geçici teminatı 1570 liradır.İhales
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.09.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanıg Açılım Kapanış Sterling 784_784_Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.8C 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.6t 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.09.1953
  • Etibank Gene)Müdürlüğünden İnşaat işleri yaptırılacaktır ı Bankamızca İskenderun'da yaptırıacak şube binası inşaatı kapalı teklif alma usulü ile ve sabit birim fiatı esası üzerinden eksiltmeye konmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.09.1953
  • Açık arttırma ile çam tomruk satışı Tavşanlı Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden da yazılı mallar açık arttırma suretiyle satışa konmuştur.Aşağıda yazılı mallar açık arttırma suretiyle satışa konmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8