Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.08.1953
  • L'ij^ij,'^»Sl^sul &r*Z mnu ft#l,i 1 B Bugün şehrimizde havanın sa-^B MUbL.bahleym deniz üstü,»isli gecece ^tt-^ ğB gi suhonet derecesinde bir de-^B li Atiklik okuyacağı tahinin edil-1 *^tJMİİSI BjKt m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1953
  • ovyetler,Almanyamn birleştirilmesini istiyor Moskovada yapılan müzakerelerde Rusya Almanyadan alacağı tazminattan vazgeçti Batılılar Moskovada imzalanan protokolün doğrudan doğruya Batı Almanya hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1953
  • Avrupa güzellik müsabakası 1953 Avrupa Güzellik müsa bakası eylülün ilk haftasında şehrimizde yapılacaktır Müsabakaya katılacak olan güzellerden Fransa güzeli,önümüzdeki cuma günü şehrimize gelecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1953
  • Korede 8 bin müttefik esiri serbest bırakıldı Kızılların elinde bulunan 31 esirimiz de önümüzdeki günlerde iade edilecek Güney Koreli esirlerden" maada,Panmunjom,23 A.A.AP)C_Komünistler bu sabah bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1953
  • İki kişi Türk tabîyetine kabul edildi Ankara,23 Milliyet)Sakıt Osmanlı hanedanı âzasından Mahmut Refik oğlu Mehmet Ali Refik ve kardeşi Ayşe Hatice Refik Vekiller Heyetince Türk tabiiyetine kabul edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1953
  • Gene Tierney Ali Han ile evleniyor Paris,23 Nafen)Fransız gazetelerine göre,artist Gene Tierney,Ağa Han'ın büyük oğlu Ali Han ile evlenmek niyetinde dir ve hattâ bu aşka sinemayı dahi fedaya hazırlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1953
  • CİNSEL HAYAT Amerikalı meşhur Dr.Alfcrd O.Kinsey solda oturan)«Kadın hayatında cinsî tezahürler» adh yeni bir eser neşretmiştir.Bu Kitabın en mühim kısmını cinsiyet değ^tirme meseleleri teşkil etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1953
  • Manderson Valc'ası Şaheser bir polis romanıdır F.C BENTLEY trafından yazılan ve arkadaşımız FAHRİ NEVRUZOGLU' mm dilimize çevirdiği bu eser herkese tavsiye edilecek büyük bir klasik polis romanı olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1953
  • Rusyada temizlik yeniden başladı Utvanya,Beyaz Rusya riyetlerlnde bir çok Londra,23 A.A.Moskova'dan alman son haberlere göre,Sovyet hükümeti Ruslarla meskûn olmıyan cumhuriyetleri yeni baştan teşkilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1953
  • Nato Akdeniz tatbikatı Ankara 23 Milliyet)Nato Güney doğu Avrupa kuvvetleri önümüzdeki ay içinde Akdenizde müşterek bir manevra yapacak lardır.Ekim ayına kadar devam edecek olan,bu manevralar Nato Akd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1953
  • Anlaşmanın dünyadaki akisleri Vaşington 23 AJL)Bura daki hükümet kaynaklarına)göre Sovyet Rusya Başvekili Malenko vun,önümüzdeki ay seçimlere gı decek olan Batı Almanya balkını Başvekil Dr.Adenauerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1953
  • t Vekiler heyeti toplantısı Bugün Başvekilin riyasetinde toplanacak olan vekiller heyetinin dış ticaret rejimini gözden geçireceği sanılıyor Ankara 23 Milliyet)öğrendiğimize göre Başvekil Adnan Mender
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1953
  • İran Şahı dün verdiği beyanatta memleketinin malî yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti iran elçileri arasında geniş ölçüde tasfiye yapılıyor_Tahran 23 A.A.Bu sabah yayınlanan bir tebliğde bildirildiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1953
  • ATLtlE YUGOSLAVYADAN AYRILDI İngiltere iseî m,gu uç hattal.k ziyaretten sonra Londraya dönmüştür-Resimmuhalefet hderhıi Mrşl.Tito ile görüşürken tesbtt etoıekted£ Foto AP)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1953
  • Bir gaz 3te sahibi dövülerek öldürüldü Charleston,News Virginia,23 A.AJ Charlestomın tanınmış Sosyalist liderlerinden ve Daily Mail gazetesinin sahibi bayan Walter E.Clark'ın dövülerek öldürüldüğü anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1953
  • Fransada Kızıllar sabotaja başladı İşçilerin grevden vazgeçmesini önlem ak için baltalama hareketleri fazlalaştı Paris,23 A.A-Fransız önüne geçildiğini bildirmişler* komünist sendikaları 2 milyon diri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1953
  • Dün bir genç linç ediliyordu Floryada* kendisini sükûnete davet eden bir onbaşıyı bıçakla arkasından yaralıyan suçlu halkın elinden güçlükle alındı-Dün akşam Floryada bir yaralama hâdisesi ceryan etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1953
  • «ORDU ATI» YARIŞLARI SONA ERDİ Üç gündenberi Ayazağada yapılmakta «lan «Ordn Atı» müsabakaları dün nihayetlenmiştir.Müsabakalar sonunda derece alanlara törenle mükâfatları verilmiştir* Resimde müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1953
  • 105 hacı namzedi öldü Cidde,23 T.H A.Kurban Bayramının birinci günü Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan resmî bir tebliğe göre,Hac farizasının ifası sırasında,hacı namzetlerinden 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1953
  • FAS SULTANI ISLAHAT YAPIYOR Yeni Fas Sultanı Muhammet A rafa» saray hayatını değiştirmeğe karar vermiştir.Sultan kendisini ziyarete gelinlerden ayakkabılarını çıkartmamalarını rica etmiştir.Ayrıca Sul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.08.1953
  • Bira buhranı başladı Bazı semtlerde bir şişe bira yüz kanışa satılıyor Şehrimizde yaz başından beri devam eden bira buhranı bayram günlerinde had bir şekil almıştır.Bayramda bira şehrin bir çok semtle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.08.1953
  • Bir amel a toprak altsnda kafdı Haydarpaşa gvarı dahilindeki inşaatta çalışan Hasan Basri Aydogdu adında Giresunlu bir amele,ani olarak çöken toprak duvarın altında kalmış ve muhtelif yerlerinden yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.08.1953
  • İ.E.T.T.idaresi şoför okulu açıyor I.K.T,T,işletmeleri Umum Mü dürlüğii bu yıl şehrimizde bir şoför olculu açmaya karar vermiş ve bu husustaki hazırlıklara başlamıştı p Su okula iik ykul mezunu ve en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.08.1953
  • Yüzme bilmeyen bir genç boğuldu ıÇengeîkÖyde Tahinpaşa mahal leşinde 15 numarada oturan Kadir Zeytinkaya adında bir genç banyo yapmak üzere denize gir miş ve iyi yüzme bilmediği için suların akıntısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.08.1953
  • Dokuma sanayii inkişaf ediyor Bazı tanınmış iş adamları şen rimizde bin tezgâh h b-ır dokuma faibrikası kurmak için faaliyete geçnuş bulunmaktadır.Diğer taraftan alâkalıların belirttiğine ~göre bilhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.08.1953
  • Otomobilde esrar çekerken yakalandılar Mehmet Demir,Cav it KJeyuıu cu,Niyazi Tekdal ve Samsan Ha cıbilgin adında dört kiği Sarıyerde Hamit Tulyar adında bir şoförün idaresindeki 12950 plâkalı taksj iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.08.1953
  • YAPRAK i m Eksiltme Kanunu ve mahzurları Bizde malûm olduğa üzere devlet ve belediye eliyle yapılması gereken âmme menfaatine ait hep şey eksiltme kanunu ile m üt ahi tlere ihale edilir.Bir binayı,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.08.1953
  • KİSA HABERLER İstiklal caddesinin asfaltlanmasına bu sabahtan itibaren başlanacaktır.Asfaltlanma işi bir ay kadar sürecektir.•jt Beyazıt,Süleymaniye ve Ü3küdardaki Şemsipaşa kütüphaneleri Bayındırlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.08.1953
  • POLİS TPir Üaküdarda Selâmi Ali mahallesinde.Selâmet sokağında 30 numarada oturan Yorgi Türk yunus ve Aîiçi Papatopol adında,iki gencin birer altın saatiarîle,bir miktar paraları,Küçüksu plajında çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.08.1953
  • 24 Ağustos 1953 Pazartesi Rn II A£us.1369 VAKİT VASATİ EZAN 1 Oüneş öğle İkmci Akşam Yatsı îmsak 5.19 12İ16 16.02 18İ55 20.35 3.28 10.23 5.20 9.06 12.00 1.38 883
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.08.1953
  • 30 Ağustos Bayramı Alâkalılar programın son şeklini bugün tesbit edecekler 30 ağustos Zafer Bayramını kutlama hazırlıkları devam etmektedir.Alakalılar bugün toplanarak programın son şeklini tesbit ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.08.1953
  • Kısıklıda bir motosiklet kazası o\du Usküdarda Pazarbaşı mahalle stnde Karamanoğlu so-kagında 65 numarada oturan Hüsnü O7 kartal admda bir penç,arkasında arkadaşı Kostantin Kalfaoglu olduğu halde,ehli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.08.1953
  • İntihara kalkıştı Davüfpaşada Çöp iskelesinde 112 numarada oturan Numan Çe kiçler adında biri intihar maksa diyle tentürdiyot içmiş ve Hastahaneye kaldırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.08.1953
  • Kundura işçi sıhhî durumları Ayakkabıcılar Derneği Reisi işçilerin yilz de sekseninin verem i olduğunu söyledi Şehrimizdeki kundura işçileri laryüzde 80 ninin veremli olduğu ve bu hastalığa yakalananl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.08.1953
  • ¦aftM HALKIN Açık sn bulunmuyor Cihangirde Defterdar yo* kuşunda oturan Ahmet Soyer adında bir okuyucumuz yazıyor:«Üzerinde zaman saman durulmasına ragmen bir tür İÜ halledllmiyen bir mesele var:Şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.08.1953
  • Öğretmenlerin kır balosu istanbul Muallimler Cemiye tince 5 eylüJ 1953 tarihinde de niz eğlencelerile süslenecek büyük bir kır balosu tertibi hazır liklarma başlanmıştır.Floryada Harp Akademileri suba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.08.1953
  • Yeni ders yılı için hazırlık yapılıyor istanbul Üniversitesi yeni ders yılı hazırlıkları devam etmektedir.Çalışmalar bu ayın sonunda tamamlanacaktır.Yine 1953-54 ders yılı münasebetiyle Millî Eğitim t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.08.1953
  • Şehir hattı vapur arında reklâm yapılacak Denizcilik Bankası,şehir hat ti vapurlarında reklâm yapacak tır.Reklâmlar tele alınıp çok hafif bir seale çalınacak olan müzik parçaları arasında yapıla çaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.08.1953
  • Kulak ve boğaz hakimlerinin toplantısı Türk,kulak,burun;boğaz he kimlerinin kongreleri ekim ayı nın ilk haftasında şehrimizde toplanacaktır.Kongreye katılacak olan yabancı mütehassıslar yapacakları te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.08.1953
  • 28 Ağustos akşamına kadar açtıracağınız 150 liralık bir hesab sîze TRAKTÖR 100 ALTIN va Muht^if para ikramiyeleri kazandırır Her 150 Liraya bîr kura numarası TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.08.1953
  • Amasra tarihinin hangi devire uzandığı bilinemiyor Yazan SALİM BAYAR 18 Şoseyi takiben gebre girerken,ikmal edilmemiş mermer süveli bir bina görürsünüz,Vaktiyle bahriye mektebi olarak inşasına başlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.08.1953
  • TEMEL ATMA TÖRENÎ Zeynepkâmil hastanesinde yeni inşa edilecek 100 yataklı poliklinik binası ile laboratuar ve hemşire lojmanları w m temeli önümüzdeki çarşamba günü törenle atılacaktır.MALÛL GAZİLER G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.08.1953
  • An insan oğlunun en faydalı dostudur.Mesai hususunda onu taklit edenlere «arı gibi çalışıyor» demek suretiic arıyı örrek hattâ sembol ittihaz eylemekte pek isabet etmişimi?Şu kadar kî arılar «hepimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.08.1953
  • Tunus'a dair I&sHi?Bxnivier isminde bîr Fransız $1952 Tıui'us'u)isîınlj bir propaganda broşürü neşretti.Kitabın soğuk üslûbundun müdafaa ettiği tezden,ihtiva eylediği dokümanlardan muharririn Fransız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1953
  • Tunusta iki siyasî cinayet daha işlendi Tunus 23 A.A.Dün gece iki Tunuslu cinayete kurban git mistir.Cinayetlerin birincisi Gaf şada işlenmiş ve burada bir şeyh öldürülmüştür.Thalada işlenen ikinci ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1953
  • Hindistanda şiddetli yağmur ar yağıyor Yeni Î5elhi 23 A.A.KTnt haberler ajansının bildirdiğine göre,KanpurcLa yağan şiddetli yağmurlar 50 evin yıkılmasına ve altı lSşînin ölmesine sebebiyet vermigtir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1953
  • Mau GAau'iar tesiima davet ediliyor Naircfoi 23 A.A)General E i skine gahsen gelip olma larini mümkün kılacak şartları Mau Maulara bildirmek kararını bugün resmen açıklanmıştır Kikuyuların bulunduklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1953
  • Bir hastanın İntihar teşebbüsü Nev York 23 A.A.firook lynde eski muhariplerin tedavi sine tahsis edilen bir hastan ane de yafrnakta olan hastalardan biri binanın 14 üncü katmı çev releyen korniş üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1953
  • Sudan'da cumhuriyet kuruluyor Sudan İstiklâl Partisi Lideri «İslâm için en uygun rejimin Cumhuriyet» olduğunu söyledi Hartum,23 A.A.Sudan İstiklâl Partisi A1 Umma'mn lideri Seyit Abdurrahman El Mehdî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1953
  • ok sür bir roket icat ettiler İki bin milden daha süratle seyreden bu roketler bombardıman uçaklarına karşı kullanılacak Londra,23 A.A.İngiliz İkmâl Vekili Duncan Sandys'in bildirdiğine göre,İngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1953
  • Yeni Gine'de yamyamlık Yeni Ginenin Güney'inde gezen bir devriyeye göre bazı yerliler insan eti yemekle geçiniyorlar Port Moresby:Yeniğine,23 AA.Burada devriye gezmekte olan C Terrel verdiği beyanatta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1953
  • Kanadalı beş'zler Beşizlerin en zayıf ve çelimsizi olan Maric Dionne rahibe olmaya karar verdi Toranto,Kanada,23 A.A.Geçenlerde rahibe olmıya karar verdiğini bildiren Kanadalı beşizlerden Marie Dionne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1953
  • FATİH AJANSIMIZDA 25 Ağustos Salı akşamına kadar 150 Lirahk hesap açtırınız UMUMÎ İKRAMİYELERDEN BAŞKA 1 Eylülde çekilecek olan FETİH ALTINLARI PARA İKRAMİYELERİNİ KAZANABİLİRSİNİZ HER 150 LİRAYA BİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1953
  • ÇIKAN KISMIN HÜLÂSASI Reşit iki aydan beri Ay *^rte bulunamıyordu-U-*Un ve yağmurlu kış günterinde sevgilisi bir türlü ^e sokağa ne de bahçeye SJkabJUmjj^tâ.Fakat artık 0 kötü günler arkada kalkıştı,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1953
  • Tetkikler Tütünle mücadele Tütün kııllraımakla eiğer kan seri arasında bir alâka olup olmadığı hususimin ingiltere hükümeti taralından' destekle nen geniş mikyasla bîr ineeleinenin buVjAıyacaiı haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1953
  • İKTİBAS Vivien I^eîgh kocası Sir Laurence OHvierle bfr arakla Vivien Leigh,kudretli bir sanatkâr olan kocası Laurence O^iver'in sanat seviyesine ulaşmak için geceli gündüzlü ça'ışmuş ve nihayet şuuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA Stanford Üniversitesinden yayınların bir tebliğe göre,dün yanın en kuvvetli mikroskobu burada yapılmıştır,KANADA İsrail'in ilk Kanada elçisi Michael Saul Comay,pazartesi O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1953
  • Gün jy Kore'de hüva savunma tatbikatı Seoul,23 A.A.Güney Ko rede ilk defa olarak geniş nT^ÎT"yasta bir hava savunma tatbikatı yapılmıştır.Beşinci hava kuvvet leri tarafından yapılan bu tat.bikatm gaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1953
  • Bit* İngiliz gemisi taarruza uğradı Hongkong 23 A.A,Inchulv adlı ingiliz gemisinden alınan bir haberde geminin Guçeu açık larında silâhlı iki conkun taarruzuna uğradığı ve üzerine ateğ açıldığı bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1953
  • Pasifik'in dibindeki denizaltı Singapur açıklarında bulanan denizaltının çıkarılmasıyla Pasifik harbinin sırlarından biri çözülecek Singapur,23 AA.Dalgıçlar tarafından Singapur açıklarında denizin dib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.08.1953
  • r j0P^ MUVAFFAKİYET YOLU Heykel Mit Hitanda ve billur fcîbi bîr sese sahip oîan RosG Mary Clooney."bu vasıflarıyla kendine muvaffakiyet yolunu açtı-Önceleri bir televizyon artisti olan Rose Mary burad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1953
  • icadını bir rüya Genç mucid Elias Hovve o korkunç rüyayı görmaseydSy belki makinesini çalıştıramıyacak,yüzüstü bırakacaktı.Bereket versin yamyamlara!Dikig makinesini ioat eden Elias Howe orta halli bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1953
  • manevrası Harp sonrası hav* manevra lurınut en büyüğünü teşkil eden Coronet» hava tatbikatı geçenlerde Almanya Üzerin de yapılmıştır.«Coronet» bu va tatbikatıııu 1800 uçak iştirak etmiştir.Besim tatbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.08.1953
  • turnuasmı Şanssızlık eseri çift erkeklerde şampiyonluğu kaybeden Fransız çifti-Tek erkekler müsabakaları dün başladı.Tenisçilerimiz yaptıkları bütün maçlarını kaybettiler istanbul enternasyonal tenis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.08.1953
  • istanbul genç atletleri Etnikosu 93-79 yendiler Müsabakaların en iyi derecesini 100 metrede 11.2-10 la Yunanlı Aftosmidis yaptı Istanbul genç ve Dedeağaç Etnikos atletizm takımları arasında yapılan mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.08.1953
  • mağlûp etti Futbol mevsiminin yaklaşması dolayısiyle senenin ilk maçını dün Taksim Beyoğlu spor kulüpleri Şeref stadında yaptılar.Kalabalık bir seyirci kütlesi önünde yapılan bu maça takımlar hakem Eş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.08.1953
  • *i Yeşil beyazlılar yeni yıl idmanlarına neş'e ve büyük bir imanla başladılar.Besimde soldan İtibaren r»Afc,iiadp,Garbi» K.Garbis.Fuat Nihat Orhan görülüyor.Kenarlarda ise Vefanm dört kıymeti solda üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.08.1953
  • Udaha Şehrin şurasına burasına ga*işi güzel asılan ilânlar,cidden bir zevksizlik nümunesidir.ÜsteSik bunların ekserisi,bozuk bir Türkçs;bozuk if ide ve imlâ hataları île doluriur.ÜvîT DENİZ Ur Dünkü g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.08.1953
  • Lokmaii Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Miit îhassıa* Pazardan başka her g-ün sabah saat 10.30-n.no ögîeden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.08.1953
  • ADone şartları lir.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 SO Üç aylık 12 00 Bir ayl* 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.Elan şartları 2 ve 3 üaeU sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inei sayfa sant.2,50 T.Ltilânlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.08.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Alî Naei KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdlir:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.08.1953
  • TÂRİHIEKI KÖİkUNÇ ^CİNAYETLERİ Makleden;AZİZ OZBAY Bu türlü sırları ancak mezar gizli tutabilir 9-Sağladığı fayda işlediği cinayet le bağdaşamıyacak kadar küçüktü.Adeta hiçti.İşte zihinleri kuroahyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.08.1953
  • wiuuiju Hazırlayan Mahmut BOĞA f 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 &0İ3ia tı sağa:1 Yüze gülen iki kelime)2 Bir hayvan;Sık;Baş.3 Çok değil;Hint mihracelerine denir.4 Bir erkek adı;Çatlak.5 îfşa etme;Tavır.6 Ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.08.1953
  • Tapu ve Kadastro Umura Müdüriüpnden 1 40 kalem evrakımatbua kapalı zarf usulü ile bastırılacaktır.2 İhale 3/9/1953 perşembe günü saat 15 de Umum Mü dürîük Satınalma Komisyonunda yapılacaktır.3 iMuhana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.08.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş •1 Erzincan su isleri 11 inci şube müdürlüğü bölgesindö bulunan Çoruh sulamaları 1 inci kısım inşaatında Şavşat "köyleri sulaması inşaatı olup tahmin edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.08.1953
  • Sabri,kızımı seviyordun da niçin söylemiyordun Bu kabahati onun sevgisinden işlemişsin?Seni affediyorum 40 Yine mi oma^al?Efendimiz.Evet.Lâkin er bir masal değildir.LÇffen.Söyle bakalım.crJar gelincey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.08.1953
  • 1 i Kırmızı yüzlü sarbo?Ashby*ye bakıyor,temizlenmek iyin sarfettjği nafile gayret» gülüyordu.Njhayet sabredemedi:Karılarla epey eğlenmiş,sin dostum,dedi.Komiser gelmeden evvel na.»arı dikkati çekmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.08.1953
  • Sovyetler,Âlmanyanın birleştirilmesini istiyor [Bağ tarafı birincide!"olotof'fun Alman demokrat ^mhuriyeti adına da Grote-^ohl'un imzasını taşımaktadır.İfALENKOVUKr ^EMECÎ Londra,23 A-AJ Dün 8ece rady
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • Anlaşmanın dünyadaki akisleri lan [Baş tarafı birincide] kıçtan itibaren takip edilme"1 Bi lâzım gelen bir hareketti.Sovyet teklifini madde madde ^hUl eden,Alman meseleleri uzl^niarı aşağıdaki raülâha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • Dün bir genç linç ediliyordu [Baş tarafı birincide!da oturan Arif Aydın,i'f hmet Saydam ve Ali Gül adında üç kişi yüksek sesle şarkı söy lemeğe başlamışlardır-Bunun üzerine onbaşı,rahatsız olduklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • Inegölde iki futbolcu bacak bıçağa kavga etti Bursa,23 Milliyet)İnegöl de bugün oynanan bir futbol maçında Mustafa Sarışın ve Faik Naneci adındaki futbolcular kav ga etmişlerdir.Kavga sırasında Mustaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • Monroe hapishanesin* deki isyan bastırıldı Monroe Vaşingon)23 A.A,Monroe hapisanesinde perşem be günü isyan eden 150 mahkum dün hücrelerine avdet etmişler dir.Mahkûmlar 2 gün ve 2 gpceyi,tüfeklerle mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • Yıkanmak için kuyuya giren kadın Sanyerde Kaptan aokagında 10 numarada oturan LÂİtfiye Çiçek adında 60 yaşlarında bir kadın,yıkanmak maksadiyle evi nin civarındaki kuyuya girmiş ve çıkamadığım görünce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • "Un 89 işçi evinin temeli atıldı tijf^yfcoz Deri ve Kundura,fafcg ^ı yapı kooperatifi taraf mç:^eySöaHa inşa ettirilecek iş ^vIerüîcTen 89 unun temeli dün de törenle atılmıştır,^pttieli atjian 39 ev,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • D* pfr gazete sahibi St^ [Baş tarafı birincide] ^i tarafından ölü olarak bu *uğtubuf savcı Bryan,59 yaşında y Uri&n Mrs^ Clark'm bir cinat e kurban gittiğini açıklamıg-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • Eşyada temizlik j [Baş tarafı birincide] müteakib,yeni vekillerin ^leri peyderpey açıklanmaktır,^REŞAL ZÜKOV k u*Tada yok ra,23 AP)Dün Male^önd va v tarafından Doğu Almantj ^yeti şerefine Kremlinde te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • Vekiller heyeti toplantısı w [Baş tarafı 1 incide] DIŞ TİCARET Ottıaeattn daha serbest yapıl-ithalâtın meslekten kimlere hasredilmesi ve memlej l kalkınmasına lüzumlu mad-J?lerm daha itinalı bir tahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • Avrupa güzellik müsabakası [Baş tarafı birincide!decekleri bildirilmektedir.Yunanistan,ttaya,İsviçre ve Montekarlo güzelleri de 27 agus tosta Baden ''şehrinde yapılacak müsabakada seçilecek olan A1-ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • Kendisini yakan kadın Guruba hastanesinde ölen kadının iddiaları tahakkuk etmedi Şehremininde îbrahimçavuş mahallesinde oturan Semahat admda genç bir kadın bundan beş gün kadar önce muhtelif yerlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • İngiliz Mısır ihtilâfı GI.Necibin muavini görüşmelere pek yakında başlanacağım bildirdi-Kahire,23 A.A.Cumhurreisi General Necibe vekâlet etmekte olan albay Abdül Nasır bugrün burada verdiği bir demeçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • Musaddık taraftarları mahkemeye verildi SB&ş tarafı birincide] ı e&Ap gazetecilerle kısa bir konuş ma yapan Başvekil general Zahi di ezcümle şunları söylemiştir:Şahın memlekette dönmesin den büyÜK"bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • Fransada kızıllar sabotaja başladı [Baş tarafı birincide] Diğer taraftan Nancy civarında bir büyük transformatör havaya uçurulmuş ve Tou louse şehrine girmekti* Olan bir trenin lokomotifine atılan mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • Gene Thierney Ali Han evleniyor [Baş tarafı birincide] menfi şekilde cevaplandırmış ve beyaz perdeyi Ali Han'a tercih etmiyecegini hissettirmiştir.Fakat her iki taraf da evleneceklerine dair henüz hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • Beri İnde Rus polisi,bir mülteciyi öldürdü Berlin 23 T,H.A.Bsltı Berlin polis dairesinden bildiriL diğine göre.Theodore SchuîU^ adında bir mülteci Sovyet bölge sfhalk polisi tarafından hüviye tinin so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Senti Mahallesi Kapı Sokağı No:Tophane Hacı mimi Lüleci 27 Hendek Cinsi Arsa 2/9 hisse II M2 Aylık kirası 1ar.Kr 1 00 Kasımpaşa Kaptanpaşa Arnavut 1517 Arsa 40/960 h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • Açık arttırma ile çam tomruk satışı Tavşanlı Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 1 Aşağıda yaalı mallar açık arttırma suretiyle satışa konmuştur.Miktarı Fiatı Teminatı Malın cinsi Bulunduğu depo Adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalma Komisyonu Başkanlığından tHALENİN Malzemenin cinsi Miktarı M.Teminatı Tarihi Günü Saati Balıkçı muşanbası 700 Takım 1050 TL.4/9/953 Cuma 14.30 Taktak 3700 Çift
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • Açık Eksiltme usulîle onarım yaptırılacak istanbul Defterdarlığından:Keşif bedeli Teminatı Lira K.Lira K.8351 57 626 37 Beyazıt Maliye Evrak Mahzeni tamiri işi-516—3731 j Yukarıda yazılı onarım işinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • istanbul Vali ve Belediye Riyasetinden:Boğazdan geçen motorlu deniz vaaıtalarınm gürültü yap"ı malarına mani olmak için Genel meclisin 1/6/953 tarihli top* lantısında ittihaz ettiği 953/135 sayılı kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • Afyon vilâyeti daimî encümen Reisliğinden Cinsi Miktarı I_Komple elektrikle çalışır ve benzin ve potorin saati.2 Beşer tonluk tank «komplo 3 Saat ve tankiorm montajı.Fi-atı Lira Kr.4000.00 800 00 Fia&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • Kore'de 8 bin müttefik esiri [Baş tarafı birincide!sabah 5 Molotov kamyoniyle 50 Amerikan esiri daha serbest bırakılmıştır.Bu suretle,komünistlerin ellerimle bulunan Amerikan harp esirlerinin yarısı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.08.1953
  • Tabanca çalan garaj işcl'er!£a*3ıköy iskele garajıda çalışan Hasan Özer ve Afobas Demir adm3a iki kişi,temizlenmek üzere garaja bırakılan Hiaşim Karakulağa ait 2906 plâkalı hususî otomobilden bir brov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.08.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler PL)13.30 Küçük öğle Konseri Pl.13.45 Şarkılar Ok uyanlar;Perihan Kövenç,İsmet Alparslan 14.20 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1953
  • SIZ DE YAVRUNUZU MİS GİBİ BAHAR SÜTLERİ VE NEFİS A R I UNURINDAN YAPACAĞINIZ TABİİ MAMA LAR İLE BESLEYİNİZ.um UNLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1953
  • Cağaloglu Kız Enstitüsü Müdürlüğünden Açık eksiltme ilânı 1 Cağaloglu Kız Enstitüsünde yapılacak olan onarım ağ*k usulle eksiltmeye konmuştur* Keşif bedeli «5000» lira 00 kuruştur.Eksiltme 3/9/1953 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1953
  • Gerede Kaymakamlığından 1 Gerede Hükümet Konağı önü ve meydanı ıslahı kapalı zarf usulü île eksiltmesi yapılacaktır-2 Keşif bedeli 25939 Hra 43 kuruştur.3 Bu işe keşif ve şartnameler Bolu Baymdıriık M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1953
  • Bayındırlık Vekâleti Samsun Su İşleri 8 inci Şube Müdürlüğünden 1 Çorum Mecitözü İkipınar bataklığı kurutulması işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Talimin edilen keşif bedeli birim fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1953
  • Bir adet konkasör satın alınacak Devlet Demiryolları İşletmesinden Bir adet konkasör teklif verme suretiyle satınahnacaktır.Tekliflerin en geç 18 eylül 1953 cuma günü saat 1400 e kadar Ankara'da İşlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1953
  • İLAN Bayındırlık Vekâleti İzmir Su İşleri 3-Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş 1 izmir Su îşleri 3 üncü Şube Müdürlüğü Bölgesinde bu lunan Menemen Sulu Ziraat Deneme istasyonları tesisleri inşaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1953
  • KÖPRÜ YAPIMI Karayolları Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Çankırı vilâyetinde,Çankırı Şabanözü yolunda Şabanözü ve Çankırı Yapraklı yolunda Şeyhosınan köprülerinin betonarme olarak yapımlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1953
  • Asistan Alınacak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Yem Bitkileri Çayır ve Mer'a kürsüsüne J asistan alınacaktır.Yabancı dil imtihanı 14/9/1953 pazartesi gimü yapıla ğından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1953
  • ilân Toprak Mahsûlleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden 25-8.1953 tarihinde ihale edileceği ilân edilen Edirne.lareli.Keşan.Hayrabolu,Malkarada 177271.80 lira keşif K delli hangar inşaatının mukavel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilanları 7/Eylü4/1953 cumartesi saat 17 de Balıkesir Lv.A.Sa-Ah Koda 'kapak zarfla Balıkesir Ağ.Bak.Tam.Fb da erat mutfak,duş,hela ve çamaşırhanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1953
  • Kastamonu Valiliğinden Kastamonu Devrekani Abana yolunun 32 850 JS rf000 kilometreleri arasında yaptırılacak 29930800 lira K yol inşaatı 1954 yılma sari teahhüt esası üzerinden k&P9 zarf usulile eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1953
  • M.S.V.2 no lu sa,al,ko,başk da* Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için 100 M3 köknar kereste y lata satın alınacaktır.Muhammen bedeli 22056 ura olup.ge#* teminatı İÖ55 liradırihalesi 8 eylül 1953 salı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1953
  • MS.V.2 no sa al ko başk dan Ankara Askeri birlik ihtiyacı için 60 M3 m3 küp gürgen dişbudak satın alınacaktır-9 evlül 1953 çarşamba eünü saat 11-30 da Ankra 2 No-lu Komisyonda yapılacaktır.Şartnamele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1953
  • Musiki ile ilgililer Kurumu Genel Başkanlığından 25/8/1953 tarihine tesadÖİ eden salı günü saat 15 de Ta*' sim meydanında Kristal gazi11* su salonunda yapılacak olan ü' nıumî heyet içtimamda ekseri' y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1953
  • Umumi Heyet I jüt»aı ruzırantf* 1 Cemiyetle* kanununun I 19 20 21 22 2S 24 25 26 ve nei maddeleri hükümleri icabl*' rma göre lüzumlu muamele^ 2 t—Y,ufearıda sözü edilen 1 mumi heyet içtimama dernek ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1953
  • Karfiçe çivisi alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Kom.Reisliğinden 1 Karfiçe çivisi s&tmsLkamaaı Ck-apah zarf)usulü ile ek siltmeye konulmuştur.2 Malzemenin mukammefi bedeü 23-320'—ve muvakkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Sındırgı Müdürlüğünden:1 İsletmemizin Aksaz istif yerinde mevcut 14 partide 1778-229)metreküp normal ve bir partide 189.249)metreküp anormal çam tomruğu ile bir partide 50.976)m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1953
  • Kambiyo ve esham Kemanı» Açılış Kapanış Sterling 784_784—Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.6C 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8