Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.08.1953
  • Adres:Nuruosmanlye Turbedar Sokak No:18 I S T A N B U L Telgraf:MİULİYİST İstanbul YIL:4 —SAYI:1177 Fosta Kutusu 4 9 2 TELEFON;29614 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1953
  • Hükümet darbesinin akim kalması üzerine Iran Şahı ve kraliçe memleketi terkefti mm MB m«_r_ı Musaddık,Şahın memleketten ayrılmasından sonra Meclisi feshetti İranda cumhuriyetin ilânı bekleniyor Saraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1953
  • Sovyetler Kartidenîzde yeni üsler kuruyorlar Boğazları hedef tutan bu iislerden radyo ile idare edilen füzeler atılabilecek Vağin gton,16 AP«)lyî den Sibiryaya kadar radyo ile lıaber alan Aviation Age
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1953
  • İŞÇİEVLEBt—Üskitdarda inşası kararlaştırılan işçi evlerinin temeli dün törenle atılmıştır.20 sene vade ile ve rilecek olan bu evler» kısa bir zamanda sahiplerrae teslim edilecektir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1953
  • Şüpheli görülen ölüm hâdisesi Karagümrükte odasında ölü bulunan zengin bir kadının cinayete kurban gitmesinden endişe ediliyor Cumhuriyet müddeiumumiliği şüpheli görülen bir Ölüm hâdisesine el koymuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1953
  • Fas yine karıştı Rabat,16 A-A.Pas Suî tanıSidi Ben Yusuf bu gece» Fransızlar kendisini desteklemediği takdirde sokaklarda masum Fransız ve Arap kanının boş yere akacağını ihtar etmiştir-Bu ihtardan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1953
  • Beyoğlunda seyrüsefer gene değişti Asfaltlanmak üzere tamirine başlanan İstiklâl caddesi İstiklâl caddesindeki bugünkü izdihamı önlemek gayesiyle,Be yoğhı semti trafiğinin venule» değiştirilmesine kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1953
  • Meryem Ananın Efesteki evi merasimle açıldı Dün Bülbül Dağında yapılan dinî törene kalabalık bir hacı grupu katildi izmir 16 A.A.Papa 12.Yeniden tamir edilerek yapıci Pinısun verdiği imtiyazla Pa naya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1953
  • Üniversite tiyatrosu Ankar,16 Milliyet)Ankara'da bir Üniversite tiyatrosu kurulması için yapılan teşebbüs ler tahakkuk safhasına girmek üzeredir.Bu mevsim başında#fa aliyete geçmesi beklenen Üniver si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1953
  • Gecekondu Derneği dün Taksimde miting yaptı Dün İstanbul Gecekondularını Güzelleştirme Derneği» «yeleri tarafından Taksim meydanında saat 13 bir açıkhava mitingi yapılmıştır.Üç saatten fazla süren bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1953
  • AN'ANEVI PİLAV Darüşşafakanın senelik yemeği dün eski mezunların iştiraki ile neş'e içinde mektepte yenmiştir.Bu münasebetle mektebin eski ve yeni mezonları bir araya toplanmışlar» geçmiş hatıralarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1953
  • Ayak bastı parası Haydarpaşa garına girecek-Ierden 10 kuruş duhuliye ah* nacak Haydarpaşa garma girecek halktan ücret alınması hususun da işletmece nihayet bir karar alınmıştır.Gara turnikeler konacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1953
  • Zelzele felâketine maruz kalan Kefakmya adasından bir görünüş Yunan adalarına sükûnet avdetetti Zelzeleye uğrayan daki korku yatıştı Atina,16 AA.Yıınanistanda İonien adalarında şid detini kaybetmiş bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1953
  • Yeni ticaret rejiminin tatbiki na başlanıyor Dış ticaret listelerinde bulunacak maddelerin şayi olduğu hususundaki haberler katî surette yalanlandı Ankara,16 A.A.Bize verilen malûmata göre,1953-54 mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1953
  • Bursa D.Pkongresi sona erdi Kongrede konuşan delegeleı iktidarın üç yıllık icraatının müsfıet neticelerini izah ettiler JBursa 16 Milliyet)Demek Kat Parti II kongresi bu sabah «aat IC^üaiTBŞibaren Tay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1953
  • İran Sahi Bağdatta Bağdat» 16 A-PO Iran Şahı Muhammed Riza Pehlevî ve Kraliçe Süreyya bu sabah erken saatlerde uçakla Bağdata gelmişlerdir.Şah dün ge ce» muhafız alayının bir hükümet darbesi teşebbüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1953
  • 1954 yılı bütçe hazırlığı Bütün vekâletlerin bütçe projeleri Maliye Vekâletine verildi Ankara 16 Milliyet)Bütün Vekâletler ve Devlet bütçesine dahil daîreler ve Genel Müdürlükler bir müddetten beri ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1953
  • Bugün şehrimizde havanın sal bahleym puslu müteakiben az| bulutla geçeceği,sühunet derecesinde bir değişiklik olmıvacaj S i tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.08.1953
  • Pastörize süt Evvelki günkü gazetelerden birinde okuduğumuz bir habere göre sütler pastörize olarak satılacakmış,gıda talimatnamesi böyle ica» ettiriyormuş.Şimdi,pastörize olmayan sütlerin satışı mu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • K f S A HABERLER Çarşamba gününcfenberi lima nımızda bulunan Amerikan Akdeniz donanmasına mensup U.S.S 712)Gyett muhribi;Akdenize müteveccihen bugün limanımızdan ayrılacaktır.Dünya Sağlık Teşkilâtı üy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • POLl ST E •jc Şehremininde oturan Şefik Parlar adında biri,ayni semtte cami sokağında oturan Yaşar Sanok adında bir seyyar balıkçıyı çakı ile kollarından yaralamıştır.Sanık yakalanmıştır.Yenişehirde o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • İki küçük çocuğun kanlı kavgası Şehremininde oturan Erdoğan adında 12 yaşlarında bir çocuk la Kadri îlter admda 7 yaşların «da diğer bir çocuk,Saray meycla nında oynarlarken kavgaya tutuşmuşlardır.Erd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • Hazır elbisecilerin şikâyeti Bazı firmalar bu ay içinde şehrimize Amerika,ve Beyruttan takasla 15 bin müstamel ceket getirtmişlerdir.Ceketlerin beheri piyasada 20-25 liradan satılmakta ve bu itibarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • Takside kafa tütsüleyen esrarkeşler 12727 plâkah taksi arabasının şoförü Hayri Toygom Kl^ülmez ve Mehmet adında iki arkadaşı ile Usküdarda arabanın içinde «srar içerlerken yakalanmışlardır.Sanıkların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • Hie.17 Ağustos Um.4 7 Zilh.1953 Ağ us.1372 Pazartesi 1369 VAKl T VASATİ EZAM GUnej 5.12 10 06 Güne 12.18 512 îkind i 16.07 9.01 Aksa m 19.06 12 00 Yatsı 20/18 1.41 îmsal C 3.1* 812
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • Karabük muazzam bir fabrika şehridir Yazan SALIM BAYAR 14 j£arı,dedi-Camii yapmak bana nasib olmayacak-Köylüler buna mâni olacaklar.Gece görürlerse artık bir daha beni bulamazsın."Eğer eve dönmezsem k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • Eski dostunu bıçak-P*-y^-k**tfın Beyoğlunda bir kadın,eski do3 tunu bıçakla,yaralamıştır Galata.cfa Demirciler sokağında 25/27 numarada otiwan Hüseyin adımla biri,Asmalımescit te Piremeci sokağından g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • CuElC'EIiKK «Yerli Film Yapanlar Cemiyeti» nln tertip ettiği «Film Ge cesi»;kadın ve erkek sinema ar üstlerinin de iştiraki ile,30 ağus tos pazar gecesi «Ajçıkhava Tiyatrosunda» yapılacaktır,Ses sanat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • Limanda meyva dolu bir sandal battı Kaptan Dursun Gerçin idaresindeki 8 numaralı şehir hatları vapuru,köprü dubaama bağlı bulunan meyva cy lu bir sandala çarpmıştır Bilâl Ünlü gıdında birine ait sanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • Randevuculuk eden apartıman kapıcısı Abdullah Tavşan adınca birinin,Tarlaba-şındaki Zümrüt apartımanının kapıcı dairesinde randevuculuk yaptığı tesbit edil miş,ahlâk zabıtası tarafından yapılan baskın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • Havacılık heyetimiz Amerikadan döndü Bir mtitfcletten beri Amerüka nın muhtelif şehitlerini ziyaret ederek mıeslek.tetkiklerde bulu nan,Kars milletvekili Lâtif Aıküzümün riyasetindeki s«kiz kigiük Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • Hastaneden çıkarken ezilen hemşire Necip adında bir şoförün ida resindeki 12558 plâkalı taksi,Cerrahpaşa Hastahanesi önünde,Mükerrem Gündüz adında hastabakıcı bir kadına çarpmış ve ağır surette yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • Azılı eroinciler Yeni kanun yüzünden müşkül duruma düşün eroinciler sağık müdürlüğüm bastılar Cumartesi günü,kalabalık bir eroinci ve esrarkeş topluluğu,Sağlık Müdürlüğüne müracaat edecek,muhtaç vatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • Adaların pisliği Büyükadada Karanfil ma hailesi Karataş sokağı 10 numarada oturan okuyucumuz îrfan Basar yazıyor:«Adalar îstanbulun en mu tena bir sayfiye yeridir Bu sebeble büyük bir titizlik gösteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • Zafer Bayramı Bu yılki 30 Ağustos Bayramının parlak bîr şekilde kutlanması için bütün tedbirler alındı 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlama hazırlıklarına başlan mıştır.Bu yıl bayramın her mankinden İah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • Şehir Tiyatrolarında yapılacak tensikak alan artist,teklere yol verilecBk toplantıda aksettirileceği anlaşıl maktadır.Bu toplantıda takarrür edecek duruma göne Şejhir Tiyatroları kadrolarının yeriTbaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • Nakilleri yapiiacak öğretmenlerin c'urumfarî görüşüldü Dün İstanbul Kız Lisesinde Millî Çğitim Müdüm Muhittin Akdikin başkanlığında,orta öğ retim müfettiş ve müdür mua vinlerinin iştûakiyle bir top to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • Molörlü nakil vasda'arif?a konacak sinyanler Emniyet 6 ncı şube müdürlüğü son defa şu hususları mecburi kılmıştıristanbul Belediyesi hudutları içinde seyrüsefer eden bütün motorlu nakil vasıtalarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • İşçi Sendikalar birliğinin toplantısı istanbul işçi Sendikaları Birlisi dün saat 14 te Taksim Kristal gazinosunda bir toplantı ter tip etmiştir.Bu meyanda söz alan hatipler den Türk iş Konfederasyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • Japonyadan pamuk mukabili kamyon alacağızs Çukıııova Pamuk Tarım Sa tıs Kooperatifi tarafından Japonyaya büyük mikyasta pamuk satışı yapılmıştır.Bu pamuklara mukabil Japon yadan kamyon getirtilecek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • Tarak makinesine kolunu kaptıran kadın işçi Eyüpte Bahariye Çıkvaşvili iplik fabrikası işçilerinden Cemile Kologlu adında bir kadın,çalıştığı tarak makinesine sol kolunu kaptırmıştır^ Bu feci ka za es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • Bugün son gün acele ediniz Bugün akşama kadar Garanti Bankasına 100 lira yatırırsamz 26 ve 30 ağustos keşidelerine iş tirak edebilirsiniz Bu keşidelerde iki apartıman dairesi,iki arsa ve on üç bin lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • Kaybolan kıymatii eşya dolu valiz bulundu Maria Miloviç adında bir kadının,içinde 2500 lira kıymetin de ziynet ve giyim cgyası bulunan bavulunun Devlet Havayol lanna â"ft otobüste kaybolduğu,nu bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.08.1953
  • Et yemek sıhhatte olanlara faydasız,'hastalar için de muzırdır-Bu sütunlarda,etin ve hayvanı menşeli gıdaların mjkr ş yuvası olduklarını,çabu*c bozu lup kokuştuklarını;içindeki bes leyici maddelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.08.1953
  • Prens Akihito sorefine verilecek ziyaf t New-York,16 T.H.A)Ja pon İmparatorunun kardeşi Prens Akihito,17 eylâlde meşhur Wa.tforf Astoria otelinde şerefine verilecek olan ziyafette bazır bulunacaktır,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1953
  • Çok yaşamak için taze sebze yiyin Atlantic City Nevjergey)16 A-ÂV)Dün burada 103 tin eti "aoğum gtinünu kutlayan Filip po Sodaro daha 120 yaşma fcadar yaşıyacagını söylemiştir.Filipps ailesinde uzun ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1953
  • Siyasî İcmal Türk İngiliz ticareti Türklerle İngilizler ilk defa ticaret işleri vesilesile tanışmışlardır.Bu münasebetleri asırlar boyunca devam etmiş,Türkiye İngiltere'nin en sadık müşterile w arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1953
  • 21 miliste mensup çocuk,İtalyada toplandı Roma 16 T.H.A.Dünya milletleri arasındaki düşmanlık fikirlerim ortadan kaldırmak için evvelce birbirlerine düşman olan 21 mîllete mensup askerleain çocukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1953
  • Yugoslavyaya gidecek Mısır askerî heyeti Kahire,16 AP)Cumhurbaşkanlığına yakın çenelerden bugün bildirildiğine göre,bir Mı sır askerî heyeti yakında Yugoslavyayı ıziyaret edecek ve bu arada general Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1953
  • Almanyadâ seçim mücadelesi Başvekil Adenauer» Sosyal Demokrat partisinden bazı üyelerin Ruslar'dan para aldıklarını iddia etti Frankfurt,16 AA)Hıristiyan Demokrat Partisinin dün burada tertip ettiği b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1953
  • Uçak seferlerinde yolcu lehine kolaylık Seyahatten vaz geçen yolcuların bilet bedelleri aynen iade edilecek Ankara,16 A.A.Üleş-j tırma Vekâletince Devlet Havayolları uçakları ile seyahat eden yolcular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1953
  • Okyanusta kasırga Saatte 140 mil süratle esen kasırga komünist Çin sahillerini altüst etti Tokyo,16 A-A.Bugün saatte 140 mil süratle esen bir kasıla komünist Çin sahillerini altüst ettikten sonra Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1953
  • Amerikan tabiiyetine gîrmek isteme' Ç n'sier Hong-Kong,16 THA.Buradaki Amerikan mercilerine,konsoloshanelere müracaat ederek Amerikan tabiiyetine geçmek isteyen Çinlilerin sayısı 1.700 kadardır.Halbuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1953
  • Yeni İtalyan kabinesi teçkîl edildi Roma,16 A.A.Yeni kabineyi »kurmaya muvaffak olan Pella beyanatta bulunarak kabinesinin bilhassa iclrî işlerle meşgıil olacağını ve bu arada evvelâ bütçe\âi geçirmeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1953
  • Hürmet terimle tabi 1*5 ya sık ed İd Berlin,16 AA.Verilen bir emirle,bumdan böyle Sovyet işgal bölgesinde yazıların ve mektupların sonunda «hürmetlerimle» ibaresinin kullanılması yasak edilmiştir.Bu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1953
  • 31 Ağustos 1953 Pazartesi akşamına kadar GALÂTÂ şubemizde Hesab açacak saym müş tenlerimize 200.000—liralık umumî ikramiye plânından faydalanacakları gibi avnı zamanda BEĞE-NİLEN HEDİYELERİMİ-Zİ verme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1953
  • Gi.Necib'in sey a hati Bugün Mekkeye gidecek olan Generali Pakistan Genel Valisiyle görüşmeler yapacak Kahire,16 AP)Mısır Cumhurbaşkanı General Necip Hac farizasını yerine getirmek için yarın uçakla M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1953
  • Rusya tereysg ü.h 8 edivor Londra,16 T.H.A.Sovyet Rusya bütün dünya milletlerinden bilhassa İngiliz dominyon larından külliyetli miktarda yemek yağı ithal etmektedir.So nay içinde Sovyetler;Dani mark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1953
  • Kısa tsarJci haberler AMERİKA Amerika Cumhumbaşkanı Mu avini Mr Nixon,ekim ayı içinde Avustralya'ya beş günlük biı ziyarette bulunacaktır.İNGİLTERE Newcaslle'de bulunan Amerikan Konsoloshanesi mali se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1953
  • Batı Berlin reisi öiümle tahdit edildi Berlin 16 A.A.Batı Beı lijı Belediye Reisi Ern est Reut'2i bu sabah Amerikan yüksek ko miserliğine aid rady.o istasyonun dan yaptığı bir konuşmada sor,günlerde i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1953
  • Japonya'da bir tiemâ-r" yolu kazasında 5 k?şî ö!d Tc&y,o 16 A.A.Kyotonun güneyinde tamir edilmekte alan bi:r "tünelin ağzında vukua ge len bir dinamit infilâkı neticesin de beş ki,şi ölmüş iki kişi de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1953
  • Atlantik Konseyi Toplantısı İtalya ve Frangdaki kabine buhranları yüzünden konsey toplantısı sene so-nuna tehir edildi Paris,16 Nafen)Ku zey Atlantik Paktı Konse yi toplantısının ekim ayın da yapılam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1953
  • M*-İKTİBAS On yedi mi olan bir f?ociilv bütün bir ailenin ümldhUr Çocuğun erkek mi kız mı o2acâğını evvelden tahmin edebilmek mükîim bir massle hafini aSmıştsr,yazı,tura ile iş halledildi ve talih kum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1953
  • FIKRA A «Adab-ı tstanbu!plajlarında» biride bu mevsim bir adamın biri bir kadvii'i'it bikini dertken banyo çamaşırım parçalamıştı.İnsanın böyle bir hâdiseyi derhal «tecavüz»,na-ttft «çirkin jr tecavüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1953
  • OtomoTTITâe oturan bu beyazla «a bürülü yabancı bir bahar ağacı kadar güzeldi.Kendisinden fcok daha güzel bu süslü kadına kalbinin Bütün ümitsizliği ile baktı.Yabancının onu sevdiği erkekten ayırmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.08.1953
  • v-^4?4sEl^ fM.^0-4^ lunan adları harap oldu ^t %8&m':Batı Yunanistanda Kefalonya.ithaca ve Zante analarında bir hafta içinde vukubıılan zelzeleler neticesinde iki bin kişi Ölmüş,dört bin kişi de yaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1953
  • j,jjjUyıw,ın^ııVıftiWi^jyjiw.iiji.ın\ıfmm^yıtiHimmtfi ı 11.W»Wım»ı11i.ij.rwlfi,wııı;ı.ıı ^w^ r)ii^^TWW ıi "it.V ii.i*-^ı*j MW m in^n^nııı^ıı ıimı»u30M wM.vı—mu wm ı,mmjm tşmm 'rm0ıMtmmi mtmu Aslen Gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1953
  • HEltGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Kızkulesi,acaba hangi masal Tarihî rivayetlerin hapsine nazaran bir sevgilinin muhafazası için bina Ev iya Çalsbi de iştirak Kızkulesi.Boğazın öaşlanğıçındaki suları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.08.1953
  • Bu müsabakalarda elde edilen dereceler düşüktür.Sarı Lacivertli atletler şampiyonluğu rahatça kazandılar.İkinciliği BeyoğEuspor üçüncülüğü de Beşiktaş aldr Dün Fenerbahçe stadında de vanı edilen 1953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.08.1953
  • Stockholm.16 Amerikalı atletler grup grup Avrupayı istilâ etmiş vaziyettedirler-Ba arada burada yapılan musaba kalar esnasında Mel Whitfield 1000 metre dünya rekorunu ikiııci defa kırmağa teşebbüs etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.08.1953
  • Talaba fasti vaH spor yarışmaları Dortmund,İ6 AA'.Dün burada yapılan milletlerarası basketbol maçında Lükaemburg trariı 78-56 mağlûp etmiştir.Diğer taraftan kızlar arasında yapılan 80 metre sürat koşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.08.1953
  • istanbul serbest güreş kupa birinciliği dün neticelendi Çok çekişmeli geçen müsabakalar nihayet nde K.Paşa şampiyonluğu kazandı İstanbul Güreş Ajanlığıma 15-16/Ağustos/1953-cumartesi ve pazar günlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.08.1953
  • ngiltere futbol mevsiminde hareket Arttronö I »r takımlarını şampiyon yapmak için cattla başla çalışıyorlar Ingilterede başlamış olan futbol mevsiminin önümüzdeki günlerde birden canlanması beklenmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.08.1953
  • FRANSA YÜZME ŞAMPİYONASI Marseille 16 T.H.A.Dün yüzme şampiyonasının 100 metre serbest finali fevkalâde heyecan lı geçmiştir Dün kandı serisinde 50 saniye ile bft'inci gelen rekortmen Aleka Jany bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.08.1953
  • Uzun mesûfej 1 yüzenler Bu seneki deniz mevsiminde bilhassa uzun mesafelere rağbet göze çarpmaktadır-İlk de fa Doğan Şahin'in çatığı çığır dan sonra Yaşar iki denemesi ni muvffakıyetle neticelendirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.08.1953
  • RÖPORTAJ istanbulluya vaad Hyde Park Taksimde açıldı EJer,her istiyena,her istediği anda bîr meydanlıkta konuşma hakkı verilecekse,sayın Gökay'dan rica edelim onardan ayrıca bir de miting programı tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.08.1953
  • m mm İM OİDURDU mm mm İM OİDUR Bir kadın istiyordu o kadar!Acaba kadınlar arasında bir fark bir kadınlık derecesi var mı idi?Bunu arayan tefrik edebilen erkekler mevcut mu idi?Yine Belle'in annesini h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.08.1953
  • Hazırlayan Aleksaıdros LAGUDAüîS 4 S O 7 8 9 10 11 12 î ti!3B 1 İdarî en büyük vekâlet;2 Doğur;Boru sesi;Futbolda müdafi 3 Bir mabut;tekdir;4 Modern;Sinirli.5 Mev-j simimizde bulunan meyvalardan birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.08.1953
  • Beraberce yürüdüler,Yuvanoviçin edasına girdiler İki kadın birbirlerine sokulmuş titreşiyordu 46 Sultanım dedi,mühim tir işin müzakeresi için imparatoru muz sizi ve lâlâmzj isliyor.Lût fen teşrif buyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.08.1953
  • 1934 doğum Suların askerlik yokiamaiarına başlanıyor 1934 doğumlu ve bunlaıja işleme tabi daha yaşlı mükellefle rin son asfcetrlik yoklamaları ile talebe tescil muamelesine 31 a« gustostan itibaren ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.08.1953
  • İhtar cezası aSan nahiye mîidürJerî Vali ve Belediye Reisi Prof,Gökay dün sabah da ani oîarak bazı teftişler yapmıştır.Bu tef tiş sii&einda Vali Alemdar ve Kumkapı Nahiye Müdürlerine BeTöuiye zabıtası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.08.1953
  • 16 Mart Şshâiloriişin kemikleri yarın nakledilecek Eyüpte yatan 16 Mart şehitlerimizin ve o zamanki fırka kıa mandanı Korgeneral Kemalettin Saminin kemikleri y.an» törenle Edirnekapıdaki Sakızağacı şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.08.1953
  • Edip ve şairlerin ruhu için okutulan meviit Ölmüş bulunan büyük şair ve edebiyatçıların ruklanna ithaf edilmek üzere dün öğle namaza,¦U müteakip Fatih camiinde Türk Edebiyatım Koruma ve Dünyaya Tanıtm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.08.1953
  • Be ediye müessese* lertnin kaprisine kurban olan Kadıköylüier Kadıköyde Mühürdar caddecin de,önce havagazı borusunu tamir etmek,sonata da telefon kab loşunu döşemek mafcadiyle biL yük bir çukur edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.08.1953
  • Öğretmenlerin şehir içinde yaptıkları gezi Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından tertiplenen şehiriçi gezilerinden dün birisi daha yapılmış tır.Öğretmenler dün Dolmabahçe Sarayını,Deniz Müzesini;Resim ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.08.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.08.1953
  • »him TARİHTEKİ KORKU ^CİNAYETLERİ Nakleden:A£U OZBAY 1869 yılının 25 Ağustosunda Bolvillerde buluşmayı kararlaştırdık 6 Fakat cinayetten yedi gön sonra beklenmedik bir tesadüf fa.ciaya yepyeni bir gek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.08.1953
  • iran Şahı ve kraliçe memleketi terk [Baş tarafı birincide] etmiştir.General Zahidinin tebliği şöy le sona ermektedir:«Başbakan benim.Şayet bay Mu şaddık memleketimizin anayasasına ve kanunlara hürmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.08.1953
  • Yunan adalarında sükûnet [Baş tarafı birincide] dalar balkı arasındaki korku tamamen yatışmış ve yerlerini terketmek niyetinde bulunanlar bu fikirlerinden vazgeçmişlerdir-Üç.ada ahalisinden sağ kalanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.08.1953
  • Iran Şahı Eağdatta TBuş tarafı birincide] kil Musddık'ın hayatta en bu yük gayesinin İranda Cumhuriyet ilân etmek olduğunu be lirtmektedir.Musaddık'in îran hanedanını sevmediği herkesçe malûm bir haki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.08.1953
  • Meryem Ananın Efesteki evi [Baş tarafı birincide] Iarın affedileceği ilân olunduğun dan bugünkü merasime kalaba,lık hacı namzetleri iştirak etmiştir.Diğer taraftan Panayakapuladaki hac merasimi memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.08.1953
  • Ayak bastı parası [Bag tarafı birincide!satla Birinci İstetme Müdürlüğü gajfta Sögütlüçeşme kısmından başlayarak 1.5 metre yüksekliğinde bir duvar ördürmektedir.Turnike makinelerinin bir kısım ise get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.08.1953
  • Fas yine karıştı [Baş tarafı birincide] mistir-Müsademe esnasında 1 Fran sız polisi ve üç yerli yaralanmış nümayişçilerden 10 kişi tevkif edilmiştir.Henüz teyid edilmiyen haberlere göre Fas Cezayir hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.08.1953
  • SÖYLEMEZOCLU TEVKİF EDİLDİ Miîlet gazetesi yazı işleri müdürü Hüsnü Söylemezoğlu ewelki gün Ankara Sorgu Hâkimliğinin gösterdiği lüzum üzerine tevkif olunmuştur.Resimde Hüsnü SÖyleme/oglu ve tevkifine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.08.1953
  • Sovvetler Karadenizde üsler kuruyor [Baş tarafı 1 incide] İdare edilen mermilerin hedefi Karadeniz ve Çanakkale Bo gazlarıdır-Macaristandaki üsler ise Yu goslavya ve Adriyatik denizine müteveccihtir-A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.08.1953
  • Şüpheli görülen ölüm hâdisesi fBaş tarafı birincide] morga kaldırılmasına lüzum gös termiştir.Müddeiumumilik,yalnız bir hayat süren Emmenin paralı bir kadın olduğuna dair kom-Sülar tarafından ileri sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.08.1953
  • Beyoğlunda seyrisefer [Baş tarafı birincide] 24 ağustos 1953 tarihinden iti karen İstiklâl caddesinden yaldız Taksim istikametine giden otomobil ve otobüsler geçeceklerdir.Taksimden İstanbul cihetine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.08.1953
  • Seylaııda komünistlerin merkezi basıldı Kolombiya,Seylan)16 A A-Silâhlı polis kuvvetleri "ün Kolombiya komünist partiâi merkezini basarak bir çok ti-^"eyi polis mfuUir!ü*üTie getirmiş aorrrulftrmı var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.08.1953
  • Gölcük Deniz.İkmûl Merkezi udunugundcn 1 Fenni şartnamelerine göre 3 adet aspiratör ile 2 adet deniz tipi benzin n;otörü alınacaktır-2 Fenni şarî:nameleri her gün İstanbul Kasımpaşa Eteîkmal Grp-Âmirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.08.1953
  • Bursa Demokrat Parti kongresi sona erdi [Baş tarafı birincide!Öğleye kadar söz alan delegeler,mufitelif mevzulara temas îa Milletvekilleri adaylarından kendi seçim bölgelerinden kaza aamıya-nlarm Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.08.1953
  • Bursada 4 amele toprak altında kaldı Bursa,16 Milliyet)Pmarbaşmda yeni bulunan Atana suyu havuzunun kolimi sırasında toprak kaymasiyle dört işçi altında kalarak ezilmişlerdir^ Bunla vdan A3?met Aydemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.08.1953
  • Yeni ticaret rejiminin tatbikine [Baş tarafı birincide] Vekâletin görüşünü anıklamış ve bir sene için hazırlanan projenin ana hatlarını izah ederek muhtelif kaynaklardan yapılan tek lif ve temennileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.08.1953
  • 1954 yılı bütçe hazırlığı [Baş tarafı birincide!Yeni bütçelerde,evvelce bildirdiğim gibi muhtelif kanunlarla yapılan zamlar,hizmetlerin inkişafı ve yeni açılan hizmetler dolayısiyle lüzumlu bütün öden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.08.1953
  • İKTİBAS Onyedi milyon dolara mal olan bir doğum hâdisesi Baştarfı 3 üncüde)bir sukutu hayale u tayacaklardı.Oppenheimer ba işti de yazı tura atıyor,işi i aline bırakıyor» du.Lucille BalI'm namileliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.08.1953
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilanları Satmalma Komisyonu Paşlcanlığından 1 Edirne Tekel îdare binası ile tütün bakım ve işleme evinde yapılacak takviye ve inşaat işleri açık eksiltmeye ko* nulmuştur-2 Eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.08.1953
  • Eksiltme ilânı İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:îstanbulda Eminönün'de Yeni cami Akdeniz ciheti minaresinin 1953 yılı hedim işi olup ke* şif bedeli 4177 71-muvakkat teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.08.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Giresun Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Aksu Bölgesi Aksi sahil deposunda 22 istifte mevcut Ladin kalas v*tomruklan 14 parti halinde 17/8/1953 tarihinden ^itibaren 10 gün müddetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.08.1953
  • mp*m %6\tP«^ Irriate O^^f ml *PAH*miç MHA CAZİP YAPA» Çamaşırlara yarayan beyaz sabun yerine cildiniz İçin KREMLİ PURO Tuvalet Sabunu kullanınız Bol köpüklü Nefis kokulu PURO 100 de 100 saftır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.08.1953
  • DemlrcikÖy Gençlik kar-pı dün kapandı Sarıyer Kilyos Demirciköy Gençlik Sağlık kampının sonş ermesi münasebl tiyle dün saat 15 de kamp ma"hallinde bir tören tertip edilmiş ve gösterllei yapılmıştır.Tö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.08.1953
  • STANBUL 12.57 Açılış ve program 13 00 Haberler 13.15 Türküler PL)13.30 Küçük öğle konseri PL)Ludwig Van Beethoven:Prometheus'un yaratılışı bale süitinden kısımlar,Çalan:Paul Van Kempen id.Dresden Fila
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.08.1953
  • Yapı îşieri Hânı Çanakkale Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş birim fiatlarına 15 ilâve suretile Çan kazası orta okul inşaatına ait olup keşif bedeli 142259.67 liradır-2 Eksiltme 23/8/1953 cuma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.08.1953
  • KAPALI EKSİLTME İLÂNI İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden İstanbul Yüksek Denizcilik Okulu onarımı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır,Keğif bedeli 128500)liradır.Eksiltnv 4/9/1953 tarihinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.08.1953
  • Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden 1 İdaremizin Ankaradaki Malzeme Dairesi Reisliğinde Çalıştırılmak üzere bir Fransızca ve bir de Almanca mütercim alınacak t)r-2 Bu müterciml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.08.1953
  • Gerze Sulh Hukuk Hâkimliğinden:Gerze Orman İdaresi tarafından Numaniye köyünde oturan Bulgaristan göçmenlerinden Yusuf oğlu Ahmet Önder,Ahmet karısı Hafize Önder,Ahmet oğulları Ömer Önder,Osman Önder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.08.1953
  • Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemiz için kapalı zarf usulü ile bir talebe lokali binası ve tesisatı yaptırılacaktır.2 Bu isin tahmini keşif bedeli 182 243 lira 06 kuruş olup,geçici teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.08.1953
  • İLAN Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş:1 Samsun Su İşleri 8-Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Aptal Irmağı ıslâhı işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimleri esası üzerinden 2-600
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.08.1953
  • w$wm felioKSJ Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784_784_Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı 0.8i 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.61 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.08.1953
  • t ill 10—utiULWiu—ıijjMııfıflür'iııııııın Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütahassısı Pazardan başka her gtln sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de haata kabul eder.istanbul Divanyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.08.1953
  • ZAYİ 5233 No.lu arabanın 10740 sicil sayüı ehliyetimi,muayene cüzdanımı,çalışma cüzdanımı kaybettim yenisini alaca* ğımdan eskisinin hükmü yok tur.1324 doğumlu Mehmet Tezer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.08.1953
  • eosxi xaxa rrrmxi rtTinr ınuıım #1 inniiiiunn» mm iwiiirm nıifU mimin' fiiimnij Batmnm CEKS SPOOL PDES333CC imnmc THII1II1 Lfii i Jüı Pi i ft «t3 urnronr a maw rvrr coon TEO0E3 iiimw czz QEDDEOOCE mmn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.08.1953
  • Karfiçe çivisi alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Kom.Reisliğinden 1 Karfiçe çivisi satmalmması kapalı zarf)usulü ile ek siltmeye konulmuştur,2 Malzemenin muhammen bedeli 23-320-ve muvakkat te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.08.1953
  • Cağaloğlu Kız Enstitüsü Müdürlüğünden Açık eksiltme ilânı 1 Cağaloğki Kız Enstitüsünde yapılacak olan onarüfc agık usulle eksiltmeye konmuştur-Kesif bedeli «5000» lira 00 kuruştur.Eksiltme 3/9/1953 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.08.1953
  • Açık eksiltme ilânı t stanbul Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlan Müdürlüğünden 1 Cağaloğlu erkek öğrenci yurdunun 6314 lira 91 kuruş keşif bedelli sıhhî tesisat işi eksiltmeye konulmuştur-Eksiltme 24/8/19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri ayrı ayrı hizalarında yazılı gün ve saatlerde Bursa As-Sa-Al-Koda kapalı zarfla satın alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.08.1953
  • M.S.V.2 no lu sa,al,ko,başk datr Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için 100 M3 köknar kereste yd lata satın alınacaktır.Muhammen bedeli 22056 lira olup,geçici teminatı 1655 liradır-İhalesi 8 eylül 1953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.08.1953
  • M.8.V.2 no sa al ko başk dan Ankara Askeri birlik ihtiyacı için 60 M3.m3 küp gürgen dişbudak satın alınacaktır-9 eylül.1953 çarşamba günü saat 11-30 da Ankna 2 No-Ju Komisyonda yapılacaktır.QartnameJe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8