Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.08.1953
  • Sabık Mısır Kralı Faruk ve Kraliçe Nerimanm eşyası General Necip'in emriyle Kahireıle ^tıga çıkanlmtetır.Kesimlerde Mısırlı subayları Faruhun iç çamaşırları sol üstte)ve kravat-sağ üstteiMısırlı genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1953
  • Bir ırz düşmanı,halk tarafından öldürülüyordu 8 yaşında bir çocuğu kirletmek isteyen seyyar şekerciyi,polis güçlükle halkın elinden kurtardı Dün Taşlıtarla'da bâr ırz düşmanı* halk tarafından linç edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1953
  • ihracata prim verilmesi piyasada ferahlık yarattı Alâkalılar!bundan boyla ihraç mallarımıza daha kolay bulunacağını belirtiyorlar Yeni Dış Ticaret Rejiminin ilân edileceği bu günlerde,iiıracata prim v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1953
  • KARATAŞTAKİ ÎZCt KAMPI Karataş yarımadasında» İzci Kurumu tarafından ağılan üçüncü kız ve öğretmenler devresi kampı yarın sona erecektir.Bu münasebette dün kamp ta gösteriler tertip edilmiştir-iterimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1953
  • Şehrimizde yapılacak metro Beyazıt ile Mecidiyeköy arası,m birleştirecek olan Metro mev zuunda bugüne kadar yapürmg olan etüdleri gözden geçirmek U zere dün Valinin riyasetinde bir tonlantı yapılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1953
  • Hudut formaliteleri basitleşiyor Avrupa K mseyi delegeleridön ilk toplantılarını Büyüten adada yaptılar Avrupa Konseyi İstişare Meo* lisi Hukuk Tali Komisyonu,hu* dut formalitelerini basitleştirmek nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1953
  • Doğu illerinde görülen irticaî hareketler Dün şehrimize gelen Millî Eğitim Vekâleti Müsteşarı bu mevzuda izahatta bulundu Millî Eğitim Vekâleti Müsteşa rı Reşat Tardu tetkiklerde bulunmak üzere dün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1953
  • İtalya yeni bir başvekil daha buldu Roma.13 A-A.Giuseppe Pella bugün Devlet Reisi ile bir saatten fazla süren bir görüşmeden sonra yeni kabine yi kurmak vazifesini şimdilik üzerine almıştır-Pella katî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1953
  • MİHRİBAN MİHRİŞAH Eski Osmanlı hanedanına men sup Şehzade Yusuf İzzettin'in kızı Mısır tabuyetli Mihriban Mihrişah'ın Türk vatandaşlığına alınması Vekiller Heyetince I kararlaştırılmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1953
  • Kore birliğimizin ıkına kafilesi yurda dönüyor Esirlerin mübadelesine dün sanılan 9 kahramanınızın Ankara,13 A.A.47 nci Türk Silâhlı Kuvvetleri tarafın dan değiştirilmiş olan Kore'deki Tugayımızın iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1953
  • KÖPRÜDEN UÇAN OTOMOBİL Dun Maltepeye gitmekte olan şoför Faat Öııer'in idaresindeki 454 plâkalı otomobil Köprüden geçtiği sırada şoförün direksiyona hâkim olamaması yüzünden hendeğe yuvarlanmıştır* Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1953
  • Yunan basınının çirkin neşriyatı devam ediyor Fethiye halkından «terbiyesr kıt insanlar» diye bahseden Viına gazetesi hâdisenin müsebbiplerinin cezalandırılmasını istiyor!Atina,13 T.H.A.Fethiye hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1953
  • Eroinciler nefes alamıyor j Dün gece sabaha kargı Emniyet İkinci Şube Kaçakçılık Ma4 sası memurları Tophanede 8 eroinciyi suçüstü yakalıyarak ada" lete teslim etmişlerdir.Devanıı Sa.7,Sü.4 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1953
  • İLK RESİM Zelzele ve zelzeleden sonra çıkan yangmlar neti eesînde büyük felâkete maraz kalan Zanos adasın» fed hali Yunan adalarında zelzele büyük tahribat yaptı ı—ııı ı n,i.i,ı |m w^—^ww t Birçok ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1953
  • Bugün şehrimizde havanın sa bahleyin deniz iistti puslu sonraları bınuthı geçeceği sühunet derecesinde değişiklik olmıyaeağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1953
  • Ankarada siyasi faaliyet D.P.Genel İdare Kurulu dünde Başvekilin riyasetin de uzun bir toplantı yaptı Ankara,13 Milliyet)Demokrat Parti Genel 1da* re Kurulu bugün de saat 17 de Başvekil ve Demokrat Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1953
  • Sovyet casusu_Hayati Karasalım hakkındaki idam kararı Askeri Teniyiz tarafından bozukla Ankara,13 Milliyet)Bir müddet evvel Askeri Mabkemede idama mahkûm edilmiş olan So\yet casusu Hayati Karasahm hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1953
  • Grev yüzünden bütün Fransada hayat durdu Dört milyon işçinin greve katılması üzerine hükümet,âcil tedbirlere baş vuracak Fransız Frangında devalüasyon yapılması bekleniyor Paris,13 Radyo)Bugün.^ransad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.08.1953
  • TAKVİMDEN m YAPRAK Yol ve satıh mesahası İktidarın en kuvvetli taraflarından biri yol meselesidir.Yol yapılıyor Bunun için hummalı bir faaliyet var-Bunun ehemmiyetini anlamak» masa basında kulaktan ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.08.1953
  • K SA HABERLER Belediye Temizlik İşleri müdurlüğü Büyükıadaya yeni bir arazöz ile bir çöp kamyonu tahsis etmiştir.¦jt 400 bin liraya malolan yeni su tesisleri sayesinde Maltepedeki evlere ve 16 umumî ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.08.1953
  • POLİSTE •fa Gani îçen adında bir şahıs Kadıköyden vapurla Köprüye gelirken cebindeki 2000 lirasını meçhul bir yankesiciye kaptırmıştır.Gani polise müracaat etmşi,yankesicinin aranmasına başlanmıştır.f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.08.1953
  • Boğazın su ihtiyacı karşılanacak Sular İdaresi,Boğaz ve Levendin su ihtiyacını karşılamak için KâğıthanedenBaltalimanına kadar yeni bir isale hattı yaptırmağa karar vermiştir.Bu ye ni hattın keşif bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.08.1953
  • Hie.14 Ağustos 1953 Cuma liu.1 Ağus.1369 4 Züh.1372 VAKİT VASATt RZANİ Güneş 5.09 9.58 öğle 12.18.5.08 tkindl 16.09 8.59 Akşam 19.10 12.00 Tataı 20.54 1.43 îmaak 3 15 8.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.08.1953
  • Resmî arabalar Son zamanlarda eğlence yerlerinde sık sık tesadüf edilen bu arabalar için tahkikat yapılacak Son günlerde resmî a^a baların bilhassa tatil günlerinde şehrin sayfiye yerlerinde sık 3ik g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.08.1953
  • 16 Mart şehitlerinin kemikleri nakledilecek Millî Müdafaa Vekâleti,İstan bulun işgali sırasında şehit edilen ve her yıl 16 mart günü hatıraları ianılan şehitlerin kemiklerinin Edirneka.pi dışında yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.08.1953
  • KareglimrUkta soyulan bakkal dükkânı Dün Karagümrükte geçe yarısından sonra cüret kerâne bir hırsızlık vakası olmuştur.Atikalide tramvay durağının,tam karşısında Refik Göktürk'e ait 203 sayılı bakkali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.08.1953
  • Terfi »dan öğretmenlerin kadroları geldi Bir müddet evvel terfii ettikleri halde kadroları gelmediğinden maaşlarım alamıyan 25 öğ retmenin yeni kadroları dün Vilâyete gelmiştir Derhal gerekli formalit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.08.1953
  • Yunanlılarla aramızda nahoş hadiseler jçıktıkça:«Aramızı bozmak isteyen,dostluğumuzu çekemiyen komünistlerdir^ dedik Dedik ama hâdiselerin sonu gelmedi.Ne kadar çok komünist varmış bu memlekette.Biz,ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.08.1953
  • Yapılacak ilâve uçak seferleri Kurban Bayramı ve Izmir Pua rının açılışı münasebetiyle ilave uçak seferleri yapılmasına karar verilmiştir^ 19 Ağustosta Ankara İstanbul,20 Ağustosta Ankara İzmir ve İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.08.1953
  • Ortaköyda dünkü kanlı hadis* Ortaköyde dün sabah kanlı bir hâdise olmuştur.Ortaköy,Osmaniye sokak 8 numarada oturan Bahriyeli İftkabiyle tanılan Emin Girgin ara larında eski bir meseleden husumet olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.08.1953
  • Ruhsatsız çalışan bîr imalâthanede infilâk Imaîâtı yasak tabanca mantarı yapan bir fabrikada vuku bulan infilâkta 4 kişî yaralandı Evvelki akşam,Ramide gizli bir tabanca mantarı imalâthane sinde infil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.08.1953
  • Haksız rekabetle mücadele konferansı Haksız rekabetle mücadele ve Sanayi Mülkiyetini Koruma Der neginin toplantısına dün de Tica ret Od-asında devam edilmiştir.Dünkü çalışmalarda milletler arası teşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.08.1953
  • Kahve fiatlarında yan!yliksaimeler kaydedildi Piyasada kahve fiatlarında görülen yükseklik devam etmek tedir Vagon tealimi mallann ki loşu 10 liraya kadar müşteri bul maktadır.Kaîıve ithalâtımızda ise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.08.1953
  • Denîzintoprağatercîh edildiği yer:inebolu Yazan SALİM BAYAR 11 Eğer,Karadenizde bir vapur,seyahati yapıyorsanız,güzelliği ile dikkatinizi çekecek şehirlerden biri de.bütün varlığı ile denize yaslanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.08.1953
  • Bu yılkı fıntisk reko't^si düşük Bu yüki fındık rekoltesinin 4 bin ton civarında olacağı tahmin edilmektedir.Bu miktar ga çen yıla nazaran düşüktür Diğer taraftan 1952 mahsulün den piyasada 500,Fisko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.08.1953
  • Paşabahçedeki fecî kamyon kazası Evvelki gece sabaha karşı Pa şabahçede bir kişinin hayatına maloian feci_bir kamyon kazası olmuştur Kayabaşı sokağında manevra yapmakta olan şoför Hüseyin KeIeşoğ"lu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.08.1953
  • GECE Ses sanatkârı Necini Rıza için tertip edilen gece,29 ağusJ tos cumartesi günü «Açık Haya Ti natr«eu nda yapılacaktır.BALO Anadolu kulübü «Büyükada şubesi» nin tertip ettiği büyü14 «kostümlü balo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.08.1953
  • Esnafın öğle tatili stanbu!milletvekilleri dün bir toplantı yaparak öğle tatil meselesini gözden geçidirler Esnaf teşekküllerinin dükkân larını öğleleri 1.5 saat kapalı bulundurulması hususundaki te ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.08.1953
  • Piyasada çuval buhranı başladı Son günlerde piyasada çuval bulunamaz olmuştur Fiatlarda çok yüksektir.Dün 2,5 librelik çuvallar 249,Cava.menşeliler de 305 kuruştan muamele görmüştür.Alâkalıların söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.08.1953
  • Bir dinamit patladı üç çtjcuk yarala «di Dün Çatalcada,çocukların oy nadığj bir dinamit patlayarak sokaktaki üç çocuğun muhtelif yerlerinden yaralanmasına sebeb olmuştur.Yassıvjran köyünde 10 yaşların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.08.1953
  • Eski brr Amerikalı devlet adamının TQrkiyeye dair sözleri Amerika Devlet Neaareti sabık müsteşarlarından Mr.Donald Carpenter ve refikası,dün vilâyette Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay'ı ziyaret etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.08.1953
  • İM*» HALKIN D.D.Y.işçilerine verilen ikramiye mesafesi İskenderun limanı tahmil tahliye işçileri sendikası başkanı Cemil Üçgözen yazıyor:6186 sayılı kanunla iktisadî Devlet Teşekkülü haline getirilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.08.1953
  • Ağa Han,maaş almaktan vaz geçti Nelıru.parlamentoda verdiği izahatta» Ağa Han'ın her yıl aldığı 12 bin rupilik maaşı artık istemediğini bildirdi Yeni Delhi,13 A.A)Başvekil Nehru bugün parlamentoda be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1953
  • Kayseri Şubemiz de yakmda hizmetinize gir yor SÜMERBANK Sermayesi 200.000.000 TL.12751)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1953
  • m 9 SANÂDONECİGIM 4Afa®#V &Ö4L0*IS 72 Lakin tırmanmaya çalıştığı bu kenarlar bir bir çöktü.Gördüğü gittiği,anlaiığı her şey ona asla yanılmadığmı anlatıyordu.Uşakların afptıBİAft tekrar can lanan dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1953
  • II MIHI II FIKRA I Yedi Yedi tepe dergisinin 42 nci fiajıs» to m bir dost seıâmı gibi geldi.Yirmi gündür postana imsiz,istasyondu» bir yerdeyim,ne bir dergi gürdüm;ne de ye m bir kitap:Yedneue'niu bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1953
  • Altınterim SKRTEL ile Nevzat SERTEL'in Düğünleri Normandiya salonlarında gazide davetlileri huzurunda yapılmıştır.İstanbul 12/Ağustos/1953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1953
  • Şeytana tapa ve yer altın kiliseler Yeraltı giden y©v kilerin,yeter derecede hûşû ila kendilerini ibadete eaceOiklrini farketti.Ertesi güttü mati-'ju» nun altında koca bir kırbdç.'a klişeye geldi ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1953
  • Doğu Alman Komünist Partisinde tasfiyeler Tasfiyelerden sonra yıkılmakta olan partiyi tutabilmek için Rus idarecileri kontrulu bizzat ele aldılar Berlin,13 Nafen)Doğu Almanya komünist partisi d.ı-¦hil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1953
  • Arnavutluk hududunda hâdiseler Arnavutluk hükümeti Yugoslavyaya bir protesto notası vererek iki memleket arasındaki hudut hâdiselerine son verilmelini istedi» Parisı 13 A.A.Arnavutluk telgraf ajansını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1953
  • Japonyada Rus casusları Japon polisi,Sovyetler hesabına casusluk yapan bir şebeke tarafından çalıştırılan bir radyo istasyonunu meydana çıkartmak için araştırmalara başladı Tokyo.13 A.A)Kuzey Japon ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1953
  • o Kava Yo'farı yolculara bedava oğla yemeği verecek Ankara,13 A.A.Devlet Havayollarından bize verilen ma lûmatıa göre,dış uçak seferlerinde olduğu gibi bir kısım iç hatlarda da yemek servisi ihdas edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1953
  • Yeni Mısır Anayasası Yeni anayasaya göre» bundan böyle Mısırda kadınlar da rey hakkına sahip olacak Kahire,13 AP)Bir müd det evvel metni açıklanan yeni anayasa tasrısma göre bundan böyle Mısırda kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1953
  • Rommel'n suratına mürekkep sıkan komünistler Berlin,13 A.A.Batı Berlinin Fransız kesimindeki bir sinemada Rommel in filmi oynandığı sırada,komünist seyirciler perdeye mürekkep şişeleri atmış lardır.Hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1953
  • Kısa haricî haberler FRANSA Tanınmış Amerikan muharriri Ernst Hemingway,Marsilyadan vapurla Kenya'ya hareket etmiştir.Hemingway,Mau Mau harekâtı üzerinde bir kitap yazmak ve Tanganikada bir çiftliği i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1953
  • Gars era' Motors ffabrikalarmdaki yangında iki Eşçi öldü Detroit,13 AP)Buradaki General Motors fabrikalarında dün çıkan büyük bir yangında işçilerden iki kişi ölmüştür Zarar ve ziyanın 35 milyon dolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1953
  • İngiliz polisi bir çocuk katilini arıyor Londra,13 T.H.A.Londra civarında küçük bir kasaba da 7 yağlarında küçük bir erkek çocuğu cesedi bulunmuştur.Ailesinin çocuklarının kaybolduğunu Scotland Yard'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1953
  • Dünyanın en küçük müttecisl Berlin,13 A.A.Doğu blo kundan Batı Berline sığman en küçük mülteci,13 yaşında bir Polonyalıdır.Bu küçük Polonyalı,vatanından kıaçarak Batı Berline kadar ulaşmaya muvaffak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1953
  • Almanyada 33 milyon seçmen oyunu kullanacak Wiessbaden,13 A.A.0 eylülde yapılacak olan Federal Almanya umumi seçimlerinde 33 misyon seçmen oyunu kullanacaktır.Bu rakkam,geçen seçimlere iştirak eden se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1953
  • Yugoslavyanın yeni Türkiye hüvi'k e'çisl Buenos Aires,13 A.A.Türkiye Büyük Elçiliğine tayin ediîen Yugoslav maslahatgüzarı Pavicevic yeni vazifesine haşlamak 'Ş ere cumartesi günü ArjantinJen ayrılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1953
  • Profesör Piccard dün İki defa d^rhe ds'dı i Cbıstellamare Distabia,13 A.A.Profesör Piccard,Baliskaf* ile bugün de bazı tecrübeler yapmıştır.Profesör denizaltısına bu sabah 20 metre derinlikte biri saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1953
  • Türk hava kuşu filosu Sivas'ta Sivas,13 A.AJ Başlarında okul müdürü Cemal Aytaş olduğu halde 9 pilot ve 3 makinistten müteşekkil Türk Hava Kuşu filosu iki günden beri şehrimizde gösteriler yapmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1953
  • Siyasî İcmal Kore müCc*r«sK«3Si hakkında görüşlar Kore mütarekesi senelerce devam eden müzakerelerden sonra imzalandı.Merak» hattâ bazı Avrupa muhitlerinde endişe ile beklenen bu hadise şimdi bir çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.08.1953
  • Kız izciler tatbikat yapıyor Kabataş plajında kız izcilerimiz bir müddetten beri kamp Oturmuşlar ve izci tatbikatları yapmaktadır-Besim,kız izcilerilui/i semafor bayrakla haberleşme)talimi yaparken gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1953
  • HERGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A fiırzs Paşa müflislerden ol-stanbu?da tutunamayan Mirza Paşa kendini Osküdarın Viran hanlarandan birisine atml?daha birkaç mazule sürünmeğe başlamıştı.Lâkin Azrailin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1953
  • JACKIE COOGAN'IN YENÎ KARISI Hollywood'un tanın mış artistlerinden Jackîe Coogan dördüncü defa olarak gizlice evlenmiştir.Dansöz Dodie Bamphere ile evlenen artist» bu izdivacı 'JEvlenme hiç te ortalığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.08.1953
  • ANKARA DEMÎRSPOR ALMANYADA 4 ÜNCÜ MAÇINI DA KAZANDI Gelsen kİrclıeo,Almanya)13 A.A.Bir mii İdettej» beri muhtelif Alman şehirlerinde futbol karşılaşmaları yapan Ankara Demirpsor takımı dördüncü maçım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.08.1953
  • Derinliğe dalma rekoru kırıldı Tulon,12 T.H.A.Tulo» açıklarında yüzbaşı Hovot W mühendis Willm'in idaresindeki bix alet,750 metre 'derinliğe inerek yeni bir dalma rekoru kırmıştır.Her ikisi de pek yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.08.1953
  • İtizar Münderecatımızm çokluğundan bugün «FUT-BOL» isimli tefrikamızı koyamadık-Okuyucularımızdan özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.08.1953
  • DÜNYA ÜNİVERSİTE-LERARASI SPOR K AUŞIL AŞMALARI Dortmund Almanya)10 AP)Bugün burada devam edilen Dünya Üniversitelerarası Spor karşılaşmalarında Arjantin ünl versitesi basketbol takımı Mısır takımını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.08.1953
  • versiteler arası niçin katılmadık?35 memlekete mensup 1000 sporcunun iştirak ettiği bu müsabakalarda çok iyi neticeler alabilirdik thıîversite talebesi olan 3 aduıı olimpiyat şampiyonu Da Silva Dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.08.1953
  • CockeU'in.Mathews'u nakavt ettiği maçtan bir görünü» ckell,Marcianoya okuyor InfiiUz boksörünün,dünya şampiyonuna maydan oîunası bütün dünyayı hayratta bıraktı Boksörlerinin muhakKak su dirî rette kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.08.1953
  • rGeçen sene oynanan Fenerbahçe Beşiktaş maçlarından birisinde Ali İlısnn,Feridunun bir akınını durdururkenmevsimi itibaren başlıyor Fenerbahçe,Galatasaray,Beşiktaş ve Beyoğîuspor futbol takımları ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.08.1953
  • Doğan Şahin bugün A.Kavagmdan Adaya yüzecek Zirganos ve Duygulu Antaç da öniimİIzdahl günlerda Kavak-Ya!ova arasını deneyecekler Deniz mevsimi ilerledikçe yüz)ray yüzücülerinden 1949 yıl me faaliyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.08.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ t CİNAYETLERİ Nakleden;AZiZ Q2BAY Sanık Havr istasyonunda halk tarafından linç ediliyordu 3 Polis Genel Müdürü bu kadar zayıf bir ifadeyi ehemimyetle göz önünde tuttu-fin güvendiği a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1953
  • ı.III I II»} KÖPRÜ YAPIMI Karayolları Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Çankırı vilâyetinde.Çankırı Şabanözü yolunda Şabanözü ve Çankırı Yapraklı yolunda Şeyhosman köprülerinin betonarme ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1953
  • Cazır!ıvan Sadi i i)X A İ t 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 r™ 2 3 4 1;5 ¦r I 6 7 8 i I s I 10| p 1 V 12 1 Ücretli;Tuzak.2 Sırada'dıan evvel gelir;Fakir halısı 3 İstirham eden anlamına bir erkek adı;Bir uzvu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1953
  • Belle'in ölümünden sonra Ryan'a müracaatla ikj müşterisi hakkında ifade verdiğim düşünen Ashby adamın kendilerin)iyi karşılamayacağını,hattâ kim olduklarını anlamak isteyeceğini zannetmişti.Halbuki ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1953
  • Düzmece MUSTAFA Helen,dönüş için vadedilen günlerin geçtiğini görünce azaplara gömülmüştü 43 Diye bir delikanlı girdi içeri.Çelebinin g°fra hizmetçisiydı bu,onun için Tfr şey diyamed;bıyıklarım ısırdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1953
  • KELENİN DKLİUOİ Helen,dönüş için vâdcdjlen günlerin geçtiğini görünce azap lara gömülmüştü.Çelebi Muşta fadan şüphe ettiği gibi,ana ba basının el altından bir fenalık yapmış olacağını da düşünüyordu.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1953
  • RÖPORTAJ Tiyatro davası mühim yara haline gelmişti Sanatkâr var.var ama bu san atkârlardan htyikiyle faydalanacak idareniu has retiııi çekiyoruz-Eğer meseleyi Önce artist mi,bina mı,yoksa seyirci mi ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.08.1953
  • Yunan adalarında zelzele tahribat yaptı [Baş tarafı birincide] Atina rasathanesi dün gecelen sabaha kadar 22 sarsıntı kaydetmiştir-Zelzele bugün de fasılalı bir şekilde devam etmektedir.•Bugün Yunan K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.08.1953
  • Yunan basınının çirkin neşriyatı [Baş tarafı birincide!muşlardır.Her ne tadar bu hakar-etteri halkın kıt terbiyesine versek de,resmî makamların sert hareketlerine hiçbir tevil bu lamamaktayız.Ankara H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.08.1953
  • Rus İran görüşmeleri başladı_Dün tahranda yapılan ve üç saat süren müzakerelerde» hudut ihtiâfiarı,altm meselesi ve 1921 andiaşması görüşüldü Tahran,13 AP)İran ile Rusya arasındaki malî meselelerle hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.08.1953
  • çıkması bekleniyor Mara keş Paşasının hlikûnet darbesi hazırladığı,sultanın yerin a adamlarından birini getireceği b'idirifiyor 13 A.A.Gayri res taraftan Marakeş paşasının bir Rabat mî kaynaklardan al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.08.1953
  • Neriman'ın eşyası geri verilecek KMıire 13 A-A)Elahram gazetesinin bugün yazdığına göre,Mısır hükümeti eski kralın ikamet etmiş olduğu Abidin sarayında kilitli bulundurulan kürk,zatî eşya ve mücevhera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.08.1953
  • Pazar günü bir miting yapılacak Valiyi protesto için yapılacak bir mitinge vilâyet izin verdi Şişli Gecekonducular Cemiyeti önümüzdeki pazar günü için Tak sim meydanında bir miting1 ter tib etmiştir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.08.1953
  • Millî Savunma Vekaletine ya«aı3an ihbar Demokrat Parti ti İdare Kurulu üyelerinden avukat Şembet tin Güneri ile Haysiyet divanı üyelerinden Orhan Fersay*m as ker kaçağı oldukları hususunda Millî Savun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.08.1953
  • Kore birliğimizin ikinci kafilesi [Baş tarafı birincide] Ali Beyenmig;Cemil özçDpur Yusuf Gözübüyük;Necip Koyun;ismail Şafak;Kemal Çan kaya;İsmail Gürses;Sabri Ertf kin;Çavuş Mehmet YasaK,ESİRLERİN MÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.08.1953
  • Eroinciler nefes alamıyor [Baş tarafı birincide] Sabıkalı eroin satıcılarından Şaşı Muzaffer namiyle maruf Muzaffer Versek adında bir eroinmanın Tophanede saat 24 den sonra eroin satışı yaptığı tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.08.1953
  • Şehrimizde yapılacak metro [Baş tarafı birincide] Genel Meclisin geçen bütçe müzakereleri sırasında fi.T.T.îdave sinin 1953 ten 1956 yılma kadar mutasavver işlerine dahil edilmiş olan Metro mevzuunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.08.1953
  • Bir ırz düşmanı [Baş tarafı 1 incide)fından yavru kurtarılmıştır-Bilâhare noktaya götürülen Hüseyin,halk tarafından linç edilirken!tesadüfen oradan ge çen ekip memurları tarafın* dan kanlar içinde ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.08.1953
  • İhracata prim verilmesi [Baş tarafı birincide!edilen mallardan elden ediien dö vizin bir miktannm ihracatçıya bırakılması serbest döviz kurla rrnı resmî kura yaklaştıracak,aynı zamanda hayatın ucuzlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.08.1953
  • Gerede Yeniçaça Bucağı elektrik tesisatı,tesis ve inşasına dair ilândır 1 Projesinin tatbiki Bayındırlık Vekâletince uygun görülen bucağımız dizel grupu ile müteharrik elektrik gebekea yapılacaktır.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.08.1953
  • Bayındırlık Vekâleti Erzincan Su işleri 11.Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:1 31/7/1953 günü yapılan eksiltmesine iştirak eden isteklinin yaptığı tenzilât haddi lâyıkında görülmediğinden yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.08.1953
  • Polonya ordusunda isyan çıktı Viyana,13 T-A.Şimdiki adı ile Bydgoszy'de yani» Bromberg'de büyük bir isyan çıkmıştır-İsyanı bastırmak f zere gönderilen kuvvetler,âsî lere katılmışlardır-elerce Polonya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.08.1953
  • Süveyş görüşmeleri kesilmedi Mısır Başkan Yardımcısı bu hususta çıkan şayiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi Kahire,13 AA.Hükümete yakın bir kaynağın ingiliz Mısır müzakerelerinin kesile ceğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.08.1953
  • Grev yüzünden bütün Fransada hayat durdu [Baş tarafı birincide] GREV SÜRATLE GENİŞLİYOR Fransada grevler o derece büyümüştür ki.birçok evlerde ölüler kalmış,bunları gömmek mümkün olmamıştır-Mezarcılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.08.1953
  • Doğu illerinde görülen irticai hareketler fBaş tarafı birin cidel değildir.Cüppe giymek,sariS sarmak gibi hâdiseler yoktur,Bu kabil münferit hadiselere Lg« taabulda da rastlanmaktadır;Hadise gazeteler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.08.1953
  • hudut formaliteleri basitleşiyor [Baş tarafı birincide] Danimarka Parlâmentomu âza larından M.Lunmımg ile Komis yon sekreteri Mr.Stanley,Alman meb'usu Ebert,irlanda meb'usu Crosbie,Türk meb'usu Osman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.08.1953
  • iSTANBtH.12.57 Açılıg ve program 13,00-Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Konstanlanetz orkestrasından karışık hafif mü zik Pl.13.45 Şarkılar.Oku yanlar:Güzin Siper,Nimet Erffüder 14.20 Dans ve caz müzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.08.1953
  • BÜTÜN AĞRILARA KARŞI Git İPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.08.1953
  • Istanbul Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesinden 1953/308 Süvarisi bulunduğu Napoli limanına bağlı İtalyan baııdrah «Alfonso Pellegrino» gemisi.1170 metre mikâp kereste hamulesiyle 5/9/1952 tarihinde Trie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.08.1953
  • İLAN Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş:1 Samsun Su İşleri 8-Şube Müdürlüğü bölgesinde,bulunan Aptal Irmağı ıslâhı işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimleri esası üzerinden 2-6000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.08.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Çoruh Müdürlüğünden 1 İsletmemiz Borgka kereste fabrikası sahasında mevcut aşağıda müfredatı yazılı keresteler dört parti halinde açık arttırma suretile satışa çı karılmıştır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.08.1953
  • Kastamonu Veliliğinden Kastamonu Devrekani Abana yolunun 32 &5Ö 307 000 kilometreleri arasında yaptırılacak 299308-00 lira keşif li yol inşaatı 1954 yılına sari teahhüt esası üzerinden kapalı zarf usu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.08.1953
  • Samsun Yollar 7.nci Bölge Müdürlüğünden 1 Samsunda Matasyon mevkiinde Yollar 7 nci Bölge Müdürlüğü binası kalorifer tesisatı yapımı açık eksiltmeye konulmuştur-2 Eksiltme 17/8/953 pazratesi günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.08.1953
  • Erzak alınacak Devlet Demiryolları 1 inci İşletme Satınalma Komisyonundan İşletmemiz ihtiyacı için 1953 malî yılı zarfında satın aîr* nacak olan 28)kalem muhtelif eins erzak kapalı zarfla ete* siltmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.08.1953
  • Çorum ili bayındırlık Müdürlüğünden Kapalı zarfla eksiltme ilânı 1 Sungurlu ilçesindeki sağlık merkezi doktor evi ve ga* raj binalarının yapımı işi 25/8/1953 salı günü saat 16 da Ba" yındırhk Müdürlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.08.1953
  • D.Demir Yolları Genel Müdürlüğünden Motor atelyesi inşa ettirilecek Ankara civarında Gazi Güvercin istasyonları arasındaki SŞİ hada motor atelyesi binası ile kuvvet ve kalorifer santralı bi* naşı dökü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.08.1953
  • A do ne şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 10 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memlekettare iki mislidirflân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sa.nt.2,30 T.L.İlânlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.08.1953
  • Lokman Hekirv.Dr.HAFIZ CEMAL Dahilîye Mütehassıs* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyom No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.08.1953
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde kap\lı zarfla Adapazarı As-Sa.Al-Ko-da satın alınacaktır-Şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.08.1953
  • YENİ NEŞRİYAT TERCÜME 55 Millî Eğitim Vekâletine bağlı Tercüme Bürosu tarafından iki ayda bir çıkarılan bu fikir,ede biyat ve sanat dergisinin 55 in ci sayısı da çıkmıştır.Derginin bu sayısında:Klâsik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.08.1953
  • rUtVUfc ça de# ^»w»i ^y u rt beyaz sabun çamaşır içindir Kremli cildiniz içindir PURO sizi güzeiieştirir I Bol Köpüklü Nefis Kokulu PURO Tuvalet 5abunu İOÖ* de 100 ia ft ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.08.1953
  • mm Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frîsyeç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes YÜZDE 5 KapanıS 734.1 230.30 0.80 64.03 5.60' 54.12.50j 73.68İ40!0.44.8» 93.3^ 9.73.9» F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8