Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • Bir Amerikan uçağının düşürülmesi üzerine Amerika,Sovyetlere sert bir protesto notası verdi Sovyetler de,Amerikan uçağının Rus topraklarına tecavüz ettiğini bildirerek protestoda bulundular Wasington,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • Dulles Koreye j gidiyor Çarşamba günü değiştinı' lecck esirler arasında t birçok Türk de bulunuyor Washington,31 AA.Dış İşleri Vekili Foster Dulles,Kore'ye gitmek üzere 2 ağustos pazar günü Washington
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • Şehr i n elektrik duruma hakkı wig E.T.T.Genel Müdürü izahat verdi Çataîagzı elektrik santralın da vukua gelen Mr av'raa dolayı siyle evvelki gece butttn Anado lu yakası üe Adalar,Eminönü,Cagaloğlu,Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • Mütareke ve sulh ore'de mütareke imzalandıktan sonra beyanatta bulunan devlet ar Öamlarile kumandanlar,muta rekenin sulh demek olmadığını hatırlatmışı hür milletlerin bu parlak neticeyi ancak orduları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • Yeni ve eski Maraş Valileri İstanbul Emniyet Müdürü Ahmet Tekehoğlu'nun Maraş Valiliğine tayin edildiğini yazmıştık.Bu mevzu üzerinde temaslar yapmak üzere Ankaraya gitmiş olan Ahmet Tekelioğlu berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • Bayar,misafir Amiral ile birlikte Bursaya gitti Karacabey Harasını Mountbatten'a iki c Bursa.31 Milliyet)Reisicumhur Celâl Bayar bu sabah beraberinde ingiltere Donanması Akdeniz Filosu Başkomutanı Lor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • ANADOLU Bir iki güne kadar bağlıyacağımız bu röportaj serisinde Anadolunun ruhunu,düşüncelerini,adetlerini velhasıl bütün ihtişam ve benliğini bulacaksınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • Büyük bîr mücevherat hırsızlığı Hechingen,31 A.A.Hohenzollern hanedanına ait bütün mücevherler dün akşam,Fransız bölgesindeki Hohenzollern şa tosundan çalınmıştır.H nedanın,hırsızların eline geçmiyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • Asma köprü Essen,31 A.A.Krupp firması Türkiye hükümetinin teklifi üzerine Bogaziçinde bir asma köprü inşası işini incelemektedir.Köprü aşağı yukarı altmış milyon dolara çıkacaktır.Türkiye uzun zamanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • Amerikan yardımı Icati şeklini aldı Ayan ve Temsilciler Meclisleri yardımı 6-5 milyar olarak tesbit etti Washington,31 AP)Ayan ve TemflHciler Meclisleri müşıo rek kKxnisyonu Aater^flımn dış memleketle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • Doğu Almanyaya yapılan gıda yardımı Kızılların bütün gayretlerine rağmen 700 bin Doğu Almanyalı yardım paketini aldı Bertin,31 A.AO Komünistler bugün de.Amerikadan Doğu Almanya halkına gönde rümekte o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • GERİYE DÖNÜŞ YOK 20 yaşında Leonid Asb.ekhinin adlı bir Rus çavuşu «vvelki gün Doğu Berlinden Batıya kaçmıştır-Çavuş Berlin sokaklarında «Geriye dönüş yok» adlı bir Rus subayının batıya iltica etmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • Batı Avrupa hava tatbikatı sona erdi Tatbikat sırasında 6 havacı öldü» 2 havacı da yaralandı Brugen,31 AA.NATO faaliyetleri programı çerçevesinden olmak üzere cereyan etmekte bulunan «Coronet» hava ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • PARK YAPILMAZ!Bu şehrin en mühim dertlerinden birini de seyrüsefer meselesi teş kil etmektedir-Seyrüsefer Müdürlüğü şehrin trafiğini Bağlıyabilmek için muhtelif tedbirler almakta» işaret kuleleri levh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • Ratip Tahir hakkında tahkikata başlandı M.P.li bazı kimselerin dün de ifade'eri alındı.M.K.P.Nuri Dümirağ hakkında beyanname yayınlandı Yeni Sabah gazete3ind3 yayın ladığı bir karikatürden ötürü Ratip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • Fotoğrafla şantaj Kadıköy ve civarında ev ve apartman pencereleri önünde bekliyerek.kadınların soyunmalarını tesbit eden fotoğraflar çektiği iddia,olunan Ahmet adında biri.dün yakalanmış ve Emniyet Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • POLİSE SİLÂH ÇEKEN SAiHKaLI Ti^ A*İ£ar*da halkı heyecana veren bir hâdise olmuştur-Uzun zamandan beri polis tarafından takip edilmekte olan Halil Öcen adında bîr sabıkalı yankesici dün bir şahsı çarpm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • Eroin imal edenlere ait kanun me r'i yele girdi Eroin,kokain,morfin ve esrar gibi uyuşturucu mıddaleri imal,ithal ve ihraç edenlere bundan böyle idam cezası verilecek Eroin,esrar,morfin ve kokain gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • Ödemiş şilepi Denizcilik Bankasının şileptne Londrada el kondu Denizcilik Bankasına ait 6500 tonluk Ödemiş şilepinin bir ihtl lâf yüzünden Londrada aUkor.ul duğu biliritmektedir.Hâdise şudur:Bir müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • Ankara İstanbul tren hattı dün kapandı Hattın kapanmasına» Erzurnm postasının 4 vagonunun ray* dan çıkması sebep oldu-Seferler bu sabah başlıyacak Ankara,31 A.A.Bugün saat 13.35 de Ankara'dan Haydarpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • Tgffötdü Sabık Cumhnireisi adayının ölümüyle Cumhuriyetçi Parti Ayanda azmLkta kaldı New York,31 A.A.Ame rikan Ayan Meclîsinin en meş hur simalarından biri olan sena tör Robert Taft bugün ölmüştüröon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • *0i':M.Başvekil Adnan Menderes Ankaradan hareket ederken Foto:Milliyet Adnan)Başvekil,dün İzmire gitti Menderesin Denizli mühim bir nutuk sö İzmir,31 Milliyet)Başve kil Adnan Menderes beraberinde bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • Sovyet Generalleri iktidarı ele alıyor ChurchilJe gelen raporlarda Busyanın Mrşl.Jukov,Soko.'ovski ve Vasslevski tarafından idare edildiği bildiriliyor Churchüle gelmiş oMuğunu Londra,31 AA.«Eve ning
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1953
  • Bugün şehrimizde havanın sabahleyin buhütlu müteakiben açık geçeceği,sühunet derecesinde değişiklik olmıyacağı lahaitü edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.08.1953
  • TAKVİMDEN ffo YAPRAK ¦II I Tekel Vekiline hatırlatıyoruz Bundan bir kaç ay evvel Tekel ve Gümrükler Vekili Bay Emin Kalafat İstanbul Gazeteciler Cemi yetinde bir basın toplantısı yapmış;idaresini elin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.08.1953
  • KISA HABERLER Mısır Ajansı Müdürü Hüsnü Khalita şehrimize gelmiştir.Ajans müdürü önümüzdeki pazar tesi günü saat 16 da Gazeteciler Cemiyetinde İstanbul basın men supları ile bir konuşma yapacaktır.Esn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.08.1953
  • POLİSTE Gaiatada,AJipaşa Değirmen sokağında 38 numarada oturan Kemal İçöz adında biri,ayni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.08.1953
  • İşçi sendikaları konfederasyonu Türkiye tşçi Sendikaları Konfederasyonu «Türkiş in ikinci yıldönümü dün kutlanmıştır Bu münasebetle Sultanahmet tşçi Hastahanesinde bir merasim yapılmış ve hastahane b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.08.1953
  • Hie.1 Ağustos 1953 Cumartesi Rıı 19 Tem 1369 21 Zilka 1372 VAKÎT VASATI EZAN!1 j Güneş 4 56 9.30 Ogle 12.20 4.54 ikindi 16.15 8.49 Akçam 19 26 12.00 Yatsı 21.17 1.49 imsak 2,54 7.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.08.1953
  • Sovyetler Birliğini teşkil eden 16 cCuınhuriyetten* 15 i Rus olmayan milletlerden ibaredir Bunlar arasında Azerbaycan,Türkmenistan,Üzbegis tan,Kazakistan.Kırgızistan ve Tacikistan Türk ve Müslümandır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.08.1953
  • Millî piyangonun Sİ temmuz büyük yaz piyangosu,çekilişi dün Ankarada saat 13.30 da ya pılmıştır,İkramiye kazanan nu martıları aşağıda bildiriyoruz:276678 numara 300.000 lira,243980 numara 100.000 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.08.1953
  • HALKIN SESİ P.T.Tsanatoryomn Bostancıda,Içerenköy caddesinde No:57 de oturan okuyucularımızdan Sup hi Örem yazıyor:Semtimizdeki P.T.Tsanatoryumunun durumundan müştekiyiz.Bu müessenin kanalizasyon diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.08.1953
  • Hileli su satanlar Belediye Sağlık Müdürlüğü hileli satış yapan ban sucuları mahkemeye veriyor Şehirde susuzluğun gün geçtikçe artması üzerine hileli su satantar çoğalmış bulunmaktadır# Bazı açıkgözle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.08.1953
  • Gökay bir basın toplantısı yapıyor Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay önümüzdeki pazartesi gü nü saat 13 de Büyükdere fidanlığında bir basm topla ati3.yapa çaktır.Vali,bu toplantıda son altı ay zarfınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.08.1953
  • D.P.Aksaray ocağının siyasî toplantısı D.P.Aksaray ocagmm tertip lediği siyasî toplantı yana saat 16 da ocak lokalinde yapılacaktır.Toplantıya şehrimizde bulunan D.P.Milletvekillerinin iştirak edeceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.08.1953
  • Vsrem Tekâmül ve Ol.Hasma E*slîtl?si« Taksimdeki Milletlerarası Verem Tekâmül ve Olgunlaşma Enstitüsü Merkezi ve İstanbul Verem Savaş Teşkilâtıavn bulun duğu binaya yeni oir kıt ilâve edilecektir.Rina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.08.1953
  • Şehr'mizda yeni bir şoför oku u açılıyor Î.E.TT.İşletmeleri Umum Müdürjüğü bu yıl bfr şoför oku lu açmaya karar vermiştir Bu okula ilkokul mezunu ve en az bir senelik şofvr ehliyeti bulunanlar alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.08.1953
  • Bu sene tamir etfi'ecek ilkokullar Belediye,yeniden Göksu,Ana doluhisan,Kanlıca,Pa^abahçe Ahmet MidThat efendi,Anadolukavağı,Çubuklu ilkoiaüarının tamirine karar vermiştiı*.MezkuT okulların tamir işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.08.1953
  • Cemiyet TOPLANTI P.T,T.Meslek Okulunu Bitirenler Yardımlaşma Derneği mensupları,9 ağustos 1953 pazar günü saat 10 da,eski Eminönü Halkevinde bir toplantı yapacaklardır.JÜBİLE Sanatkâr Sadi Tek'in 40 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.08.1953
  • Hediyelik döşeli evler Âcıbadem'de evlerin temeli atılarak inşaata başlandı Kuruluşunun onuncu yıldönümü dolayısiyle Yapı ve Kredi Bankasının lkramiyeli Aile Cüzdanı sahiplerine 1954 yılında bir çekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.08.1953
  • Eğitim kongresi 29 memleketin katıldığı kongre yarın Miliî Eğitim Vekili tarafından açılacak 2-9 ağustos tarihleri arasında Yıldız'da Şale köşkünde toplanacak olan «Dünya 3.Beden Eğitimi Kongresi» mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.08.1953
  • Boğaziçinde yapılacak asma köprü IJcğazIçinde yapılacak asma köprü hakkında ecnebi ajansla rın verdiği haberlere göre mevzuubahis köprü 60 müyon doiara yani 168 milyon Türk lirasına Krupp fabrikaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.08.1953
  • Nail Özkan yıllık i?nine baş'ads İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumisi Nail öz?kan,bu sabah tan itibaren yıllık izn;ne başlamıştır Nail özkana İstanbul C MükI deiumumiligi baş yardımcısı Hicabi Dinç vekâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.08.1953
  • intihara kalkıştı Şvşlidfe Kodaman cıdflcsJnde 13/1 numarada oturaa A i l an.Alos adında biri,bir sinir bunranı neticesinde,bileklerini jileüe kesmek suretiyle intihara teşeb büs etmiş ve tedavi altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.08.1953
  • «iUMOTAYA 4 Bu herifleri zincire vurunuz ve her gün kırbaçlayınız,112 Memunun ölümü de QOk sukin olmuğ,ve Hilâfeti kardeş.Mutasınla hâdisesiz tevketmişti.Yalnız Memun son gü ı.erinde Müslümanlık âlemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.08.1953
  • FIKRA Burası 130 evlik bir bucaklır.130 evde 362 si kadın,3S9 u erkek 721 insan oturuyor.Dört de kahve var.Kadınlar kahveye çıkmaz,yâni 359 kişiye dört ortatanıasından 90 kişiye bir kahve Çocuklarla i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1953
  • Ban kasa GALATA ŞUBE' 3 Ağustos Pazartesi açılıyor Galata Şubesinde hesap açtıracaklar için hazırlanan hususî ikramiye plânımızda:1 Bahçelievlerde Sn ve elektrik tesisatı mevcut Londra asfaltı üstünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1953
  • Dağa tırmanmak İstirahat etmekmiş Cenevre,31 AA.Everest fatihlerinden Sherpa Tensing bugün memleketîne dönmek üzere buradan ayrılmadan evvel gazetecilere verdiği beyanatta şunları söylemiştir:«Son bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1953
  • Hava yollarının yeni binası bngün açılıyor înşası tamamanan Devlet Ha va Yollan Yeşilköy yeni terminal binası ile diğer tesislerin iş letmeye açılması münasebetiyle bugün saat 11 de bir tören yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1953
  • 80 yaşında bir ihtiyari metresini boğdu Paris,31 T.H.A)Bura-da işlenen fecî bir cinayet ne-ticesinde» Victor Vaciher adın da ve 80 yaşında bir ihtiyar,26 seneden beri beraber yaşa makta ojduğu metresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1953
  • Küba isyanında 80 kişi öldü Havana Küba)31 A.A.Bugün bildirildiğine göreasilerle askerler arasında pazaT günü ve onu takip eden günler zarfında vukubulan çar j pışmalar neticesinde 80 kişi ölmüştür.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1953
  • Eva Paron İçin dikilen flama Buenos Aires» 31 A-A.Dün.buraya gelen haberlere göre.Arjnatinlilerin rehberli ğindeki bir dağcı heyeti batı yarım küresinin en yüksek zir vesi olan 7385 metre irtifaındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1953
  • Çocuklar için esir kampı Ruslar Kuzey Sibiryada kurdukları çocuk kampındaki küçük esirleri günde 12 saat çalıştırıyorlar Londra.31 Nafen)Seleng'de bir Rus kampında uzun müddet bulunduktan son-ra kaçma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1953
  • Ganj rsehri îcsştı Yüzlerce köy tahliye edildi-200 bin kişi evsiz barksız kaldı New Delhi,31 A-P.Buraya gelen haberlere göre doğu Uttar eyaleti bölgesinde Ganj nehrinin taşması üzerine 200000 kadar kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1953
  • Doğu Univers tetkikleri tamamlandı Ankarada yapılacak toplantıda üniversitenin kuruluşuna ait hususlar tesbit edilecek Ankaraı 31 A-A.Doğu-Üniversite profesörlerinin de da kurulacak üniversitenin ku r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1953
  • Vietnam istiklâl istiyor_Paris'e giden Vietnam Devlet Reisi,daha geniş istiklâl tanınması şiirliyle Fransız Birliğine katılacağını söyledi Saygon,31 A.P.Sabık imparator ve Vietnam'ın şim diki Devlet R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1953
  • •yası ıcmo Kızıl Çinin tanınması Kare mütarekesinin imzasın dan sonca Kızıl Çinin tanunnası tekrar 'günün meselesi oldu.Baş laıında İngiltere ve Fransa l u hmauı bazı Avrupa devletleri buna taraftardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1953
  • Kesa harici haberler AAAy»-«SjJ,AMEJRİKA Baş?in Eisenhower dün Theodore Streibert'i denizaşırı memleketler istihbarat servisi şefliğine tâyin etmiştir,Streibert,hastalık yüzünden vazifeden istifa eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1953
  • Prans^s Eşref Canevrede Cenevre,31 A-A-Iran Şahmın kız kardeşi Prenses Eşref bu sabah uçakla Tahran'dan gelmiş ve hava meydanında Iran Konsolosu tarafından karşılanmıştır.Prenses öğleye kadar dinlendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1953
  • KRAL HÜSEYİN MISIR'A GİDİYOR Mısır Reisicumhuru General Necip.Ürdün Kralı Hüseyinl resmî bir zh yaret için KahhVye davet etmiştir-Bu daveti kabul eden Kral Hüseyin Avrnpada yapaj cağı seyahatten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1953
  • Hündl rsssam ve hay-J keBtraşlan ovada Moskova,31 AA.Hin4 distan Güzel Sanatlar Cemiye ti Umumî Kâtibi Barad Ukıf-j in reisliğinde bir Rhıd ressam;ve heykeltraş grupu dün Moa-kovaya gelmiştir» J Sovye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1953
  • SÂNA mm mem 59 E£r kaç gün so ıra Jalapura dönerek oradaki yeni dosüarile vedalaşacak,oradan fa Bombaya,Bombayian da memleketin© döneceKtı.Bir kaç ay evvel büyük bir üzüntü ije terkettiği memleketi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1953
  • İKTİBAS Afrikatfa Mau Mau'lar beyaz Senelerden beri durmacian öiüm saçan bu korku ı ayaklanmanın ete basıları,Adisabeba şehrinde kurdukları teşkilâtla her tarafa emir verroektetiifl Mau-Mau'larm.ArYı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.08.1953
  • ¦AIFA 1 4.1 It Mu M M.Ii T t e gacgg 8 RESİMLE HADİSELER k EĞİTİM KONGRESİ Dünya Beden Eğitim Kongresi KlZ IZCİlCr KSmpa ÇIKSyOrFör yarın şehrimizde toplanacaktır.Bu münasebetle dün Beden Şehrimiz kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1953
  • I WUS1VS MB»?LAMIA CEMAL HOLLYWOOD'A GİDİYOR Son günlerde Mısırda büyük bir muvaffakiyet kazanan dansöz Lamia Cemal Metro Goldwyn Mayer Film Şirketi tarafından Hollywood'» davet edilmiştir.Film şirket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Bugünkü hamamlarımız Bizans hamamlarına benzer Romalılar,hamama Bizanslılar,hiç bir Hamamlarını Orta zamanlarda herden hiç bir memleket Bizans kadar ha yır ve sıhhat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.08.1953
  • IHIIlWlllll|ll II TİllHCESr^EKNl JnCEÜJT lH] Yazanlar:W.Wiaterbottem L.Gambia Tarkçeai:N.Seteaer dalyanlar Çekoslovak takımını yenerek dünya ikinci futbol kupasını aldılar 19 Maç ertesi gün tekrar edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.08.1953
  • Pm URAL «ectl.Bakalım tekrar *sld form™ fmlabllec* ml?LESTER Kl) WKANI ONYADİS Italy» vo masada oynadıktan sonra tekrar tak!yuvasına döndft.SI PHt TJBAX Fenerbahoeden Beyetfnspora «egU.Bakalım «arar l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.08.1953
  • Annesinin aradığı resmini buldu Dik yakalı mavi r ofcunu iyice hatırlıyordu.Daima masanın üzerinde duran pertavsızı eline aldı.Resim küçük Kıtada idi,bakarken de gözlerinin dumanlandığım hissediyordu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1953
  • Abone şartları Lr.Rr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 SO Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnobi memleketle** iki mislidir.İlân şartlan 2 ve 3 üaoü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa «tnt.2,50 T.L.Hânlardan me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1953
  • tarihteki korkunç ^CİNAYETLERİ Nakleden;AZİZ OZBAY Jan Danilof kocasına yeni hamileliğini müjdeliyor Fakat onların sık Sik bulu} maları kolay oimuyo.du.Mühendis bir *a;gun sUren bir misafirlikten sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1953
  • Kazırhvan Sadi BOR Bugünkü bulmacamız hediyeMif f 2 34567 89*10 11j!Oku j ucu iar imiz* Hediyen' bulmaca müsabakamızda bu defa değişiklik yapmış bulunuyoruz.Yukarıdaki bulmacalardan okuyucu ikisinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1953
  • İKTİBAS Afrikada Mau Mau'jarı 'Beyaz„ lar idare ediyor Baştaraiı 3 üncüde)teçhize yeter de artardı b le.Bir kaç gün sonra Kiıiiich'in parçalanmış cesedi otlar arasında bulundu.Ertesi günü odamla rapjv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1953
  • Düzmece MUSTAFÂ Yuvanoviç:"Elinizi sürmeyiniz!Nişanlı bi| kadına dokunmaya hakkınız yoktur fl dedi 31 Seni beklettim karieğira dedi,çünkü Türk ha/*em;Çjk sıkı bir kontrol altında.Hele benim gözümün iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1953
  • Bir ero'n satjcaso mahkûm ©Ida Eroin satmaktan san.k Tevfih Kanık adında birj dün.bir yi] hapis,iki yıl sürsün ve 600 lira ağır para cezasına çarptırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1953
  • "Dö/i gsmici kszaan y ralandv Güzel Akdemir,Süleyman Eı dem,Yusuf Çelik ve İbrahim Akbulut adında dört gemici,Hasköy iskelesine demnii bulunan Hareket m o4örüne indirme!to oldukları sülfrik asit dolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1953
  • Hapishanede işyara ç;ikarssnlarin duruşması Üsküdar Cezaevinde isyan çı karmaktan sanık kırk mahku mun duruşmasına,dün Usküdaı Asliye Ceza Mahkemesinde devam ed lmiştir# Tanıklardan bir kısmının taş r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1953
  • RÖPORTAJ Günden güne çabuk kızan öfkelenen insan oluyoruz O kadar cana yakın ve samimi harekat ediyoruz ki bunun üâilbaHJk olduğunu unutuyoruz.Bu ırkımıza has sevimliliği tehlikeye ^okuyor Çabuk kızma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.08.1953
  • ¦f avrupa hava tatbikatı L ta1*1* birincide] ten beri yapılan hava I Şiarının en büyüğü tet 0Iünan Coronet faaliyetti"' Amerika.İngilterer£ Belçika,Hollanda-I-¦lL^0rtekiz.Yunanistan ve İRf^a devletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • V.71 ve eski Maraş Valileri H^keuv?tatafl birincide] C^e t Emniy«t Müdürlügöndeld makarnanda.Uşak I A}fyİn edllen Cemal Babaçla bir saat kadar görüş-^eva& Gt TekeIİ glu.eski vaadfesiae bir hafta kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • k imal edenler Ltî** tara£l birinculeJ eroin aTak b,inyem^t ^erai kîe Ve benzeri uyuşturucu PtUâsınuı önünü alabile i yet taşmuKtadırbteıa ahtan itibarca tatbikî olan,muaddel P* ün azaran uyuşturucu F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • Dulles Koreye gidiyor [Baş tarafı birincide] bu hususta daha fazla malûmat verilmemektedir.Diğer taraftan batılı devletlerin,Kore hakkındaki siyasî konferansın toplantı yeri olarak şimdi Cenevre'ye da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • E.T.T.Genel Müdürü [Baş tarafı birincide] la görüşen gazetecilere şu beya natr vermiştir:Şehrimizin elektrik ihtiya cı Silâhtarağa fabrikası ile Ça talagzı istasyonu tarafından müştereken karşılanmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • Ödemiş şilebi [Baş tarafı birincide] vel tskenderundan bakir yükle yerek îngiltereye hareket etmiş olan «ödemiş» şilepi Londrada yükünü boşaltırken,bakırları sa tın alan firma,malların muay yen bir be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • Ankara htanbul tren hattı [Baş tarafı birincide!tır.Can kaybı yoktur Bu sebep le saat 19.20 ve 20.5Ö'de ÎBtanbula hareket etmesi gereken trenler yarın sabah saat 6 da tevhiden hareket edeceği öğrenilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • Samsun limanı inşaatı İhale edildi 70 milyon liraya maledileceb bu inşaat tamamlandıktan sonra limana 10 bin tonluk 4 vapur birden bordadan yanaşabilecek Ankara,31 A-A.Hübû metin liman inşaatı Berisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • îftmerikö Sovyetlere }srt bir nota verdi rB*ğ tarafı birincide] l inin düşürülmesile ilgi-"^yi Sovyet hükümeti J e Şiddetle protesto et-ere hükümetimden tali ^mığ bulunuyorum.Dü-uçak Japon suları ü-1'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • Süveyş ihtilâfına ait ilk temaslar başladı delegeleri evvelki ir toplantı yaptılar tadır.Mısır makamları bu teşebbüsü yapamadıkları anlaşılmaktadır.Mısır makamları bu teşebbüsün İngüterece tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • Tariş incir birliğinin kongresi İzmir,31 Milliyet)Tariş İncir Birliğinin bugün yapılan yıllık kongresi çok hararetli geçmiş şiddetli münakaşalar ve tenkidler arasında Jdare Heyeti ibra olunmadan topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • Doğu Almanyaya yapılan gıda yardımı [Baş tarafı birincide] ketleri almalarına mâni olmağa çalışmışlardır.Fakat her şeye rağmen,komünist polisine meydan okuyan 250000 Doğu Berlinli Batı Berlindeki işsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • DOĞU ALMANYADA YENİ TAYİNLER Berlin,31 A.A)Doğu Almanya Güvenlik Bakanı Er nest Woll Weber,içişleri Bakan Yardımcılığına tayin olun muştur_Diğer taraftan,Münakalât ve Ziraî Makine Endüstrisi Btkanı Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • Zeyünburnunda bir zorbalık hâdisesi olda Zeytinburnunda 56 ncı sokakta 17 numarada oturan Ha tice Ekşi adında bir kadın,çocuklarını uyuttuktan sonra ko cas;Mehmedi beklemece başlamıştır.Bu sırada kapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • Yaralı bir hırsız hâstahaneden kaçtı Şakir Ersoy adında înâbolu lu biri.Suadiyedo-Hat boyun da Cevdet Özelli adında birine ait 5/1 numraalı eve hırsızlık maksadile girerken,bahçe iein deki inşaatın şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • Yenikapıda kanlı bîr hâdise olda Bvvelki gece Yenikapı sahiliade,kadın yüzünden kanlı bir hâdise olmuştur.Fenende oturan AJ1 Turan ve Osman Turan adında,iki kardeş yanlarında bir kadın olduğu hal de Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • ilâ fundalıkta yangın çıktı Sanyerde Bilezikçi Çiftliği ormanında yangın çıkmış ve 2000 metre karelik fundalık tamfamile yanmıştır.Yangın,itfaiye ve halkın yardımı ile söndürülmüş.Tahkikata başlanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • Kentlisini apartman beşinci katından attı Beyoğlunda Sakızağacı cadde sinde Tahsin Anılar adında birine ait apartmanda otuıan Na ciye Atlıkan admda bir kadın,kocası Mahmut Atlıkanla yaptığı münakaşada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • Bir kuruş yüzünden KaUcfttft,31 AP)tkinci mevki Biletlere yapılması isteni len 1 kuruş zam yüzünden ko pan şiddetli hâdiseleri ve bii ay süren grev ve boykotları müte akip Kalküta tramvayları bugün ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • Ratıp Tahir hakkında tahkikata başlandı [Baş tarafı birincide] sebetiyle,dün de iki kişi İstan bul Cumhuriyet Müddeiumumin gîne celbedılm»ş vs iiade vermiş tir.Bunlar,Akif Soğuksu ile Ab dullah Oktard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • Sovyet Generaüeri iktidarı ele asıyor FBaş tarafı birincide)Gazeteciye göre bu üç şahsiye tin,kızıl ordu içiıvle pratik se beplerden ötürü batı iie geçin mek taraftarı olan cereyanı tena sil etmeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • Büyük bir mücevherat hırsızlığı [Baş tarafı birincide] ile mareşallik asaları ve imparator libasları da bulunmakta idi.Hırsızların,dün akşamdan şatonun bir yerinde gizlenerek gece pencerelerden birine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • Bayar,misafir Amiral ile birlikte Bursaya gitti [Baş tarafı birincide] «Gemlik körfezi» isimli yağlı boya bir tablosunu hediye etmiştir.Misafir Amiral,gösterilen nezakete teşekkür ederek hediyeden son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • İNGİLİZ DENtZALTILARI İZMİR'DEN AYRILDILAR izmir,31 A.A-Geçen pazar gününden beri limanımızda misafir bulunan Yarbay R-Boyb komutasında Bü yük Britanya Donanmasına mensup üç denizaltı gemisi bu sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • Fotoğrafla şantaj [Baş tarafı birincide] tığı iddia olunan Ahmedin taşımakta olduğu fotoğraf makinesi müsadere edilmiş ve i-Çİndeki filmlerin tetkiki için ilgili laboratuara,gönderilmiş tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • Rober Taft öldü [Baş tarafı birincide] casını hastahanede ziyaret etmiş fakat sonra evine dönmüştür.Kendi hastalığı,koca3imn her dakika ölmek üzere olmasından mütevellit heyecana tah&mmül gösterememiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Vekâletimiz ihtiyacı için 4000 M-13 ve 4000 M.19 m/m tamamı 8000 metre çelik tel halat 19/8/1953 günü saat 15 de Malzeme Müdürlüğünde toplanacak Komisyonda kapalı zarf usuiile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.08.1953
  • Mütareke ve sulh Başmakaleden devam)ye yer yüzünde sulh ve süku nun avdet edeceği gibi bir ümide kapılmak-hayli giYJünç olur.Bu mütareke Hür Millet lerin silâhlarının bir zaferidir.Dünya sulhunu temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.08.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dana müziği Pl.13.30 Şarkılar.Okuyan:Rıza Rit 14.00 Radyo salon orkestrası konseri.1da re eden:Semih Argeşo 1 Haydn:Serenad,2 Winkler:Benim güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.08.1953
  • ADALAR SULH MAHKJ&MESİ BAŞKATİPLİĞİNDEN:953/64 Maliye hazinesi,Luna Brant ve Semiramis Zaloni'nun müştereken mutasarrıf oldukları Büyükada Nizam mahallesi Kamino Kamelya!sokak ada,169 parsel 2,kapı 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.08.1953
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI CRİPİN başarı İla kullanılır.GRiPiN GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.08.1953
  • Antalya Belediye Bask.dan 1 Soğuk hava deposu ve asri mezbaha binası ikinci kısım inşaatı kapalı zarf usulü eksiltme ile yapılacaktır-2 Muhammen bedel 49745 ura 24 kuruştur.3 Teminat akçesi 3730 Hra 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaai iiânJarı Aşağıda cins ve nnkdarı yazılı yiyecek ile yem maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Bornova As.Sa-Al.Ko.da kapalı zarfla satın alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.08.1953
  • İstanbul Şoförler ve Otomobilciler İstihlâk* İstihsal» Satış ve Yardımlaşma Kooperatifinden Kooperatifimizin senelik adi toplantısı 18-8.1953 günü saat 14 de Kooperatif merkezi olan Taksim Talimhane L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.08.1953
  • P.T.T.îş etme Umum Müdürlüğündens Teklif isteme ilânı 1 îdare ihtiyacı için 5000 adet otomatik masa telefon makinesi ve yedekleri 4097 sayılı kanuna göre teklif almak suretiyle pazarlıkla satın alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.08.1953
  • Yapa Eşleri Hânı Çanakkale Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş birim fiatlarına 15 *ilâve suretiyle çan sağlık merkezi doktor evi ve garaj inşaatına ait olup keşif bedeli 137962.75 liradır-2 Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.08.1953
  • f G U B A N 3 AĞUSTOS PAZARTESİ GUNU Kuruluşunun ilk yıldönümüne sizleri davet etmekle bahtiyardır.15 ağusfos cumarfesi öğleye kadar Bütün Şube ve Ajanslarımızda En az 100 Liralık hesap açanlara ve me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.08.1953
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış Kapanış 784_784—281_280.30 0.8t 0.80 64.03 64.03 5.61 5.60 54.12.50 54.12.50 73.68.40 73.68.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.08.1953
  • treyaz $aoun yerine Kremli PURO Kullanınız Kremli PURO Tuvalet Sabunu cildinizin muhtaç olouâu 9 müstahzarı Bol köpüklü Nefis kokulu TuvıUl Sabunu 100 d» 100 ufar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.08.1953
  • Açık eksiltme ilânı İstanbul Emniyet Müdürlüğü SatınaM Komisyonu Reisliğinden 1 Aksaray polis karakolu binası onarımı açık eksilt* ye çıkarılmıştır.Keşif bedeli «2274» lira 50 kuruştur;Eksiltme 10/8/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.08.1953
  • Samsun Yollar 7.nci Bölge Müdürlüğünden 1 Samsunda Matasyon mevkiinde Yollar 7 nci i Müdürlüğü binası kalorifer tesisatı yapımı açık eksijl konulmuştur.2 Eksiltme 17/8/953 pazratesi günü saat 15 de sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.08.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Karabil Müdürlüğünden d 1 İşletmemizin Yenice bölgesi onnaniannaa ö^y tahminen 4000 ton karışık odunun istihsal dekovil yolun* j kil dekovile yükleme Uzunkum istif yerine boşalt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8