Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.07.1953
  • Uzun seneler Rusyada bulunmuş olan Amerikalı gazeteci William Henry Cihamiberiin dün şehrimize gelmiş ve Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek,Türk meslekdaşlariyle görüşmüştür.Mr-Ohamtoerlin Rusyada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1953
  • ihtilâl bayram» ı Hükümet darbesinin ilk ı yıldönümü büyük bir i tezahüratla kutlandı Kahire,23 A.A.Mısır bugün 23 temmuzda yapılan hükümet darbesinin ilk yıl dönü münü kutlamaktadır.Bu sabah saat iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1953
  • DORDVZLER Yakında 4 yasına basacak olan İzmirli dördü xler Çocuk Hastahaneaİ bahçesinde oynuyorlar.Foto:Ege Ajansı)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1953
  • isyanlar patlak verdi Kütle halinde tevkifler yapılıyor Polonyada iki şehirde örfi idare ilâ/ı edildi Berlin,23 A.P.Doğu Almanyada Sovyetler tarafından isletilen uranium madenlerinde yeni isyanlar pat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1953
  • Misafir bahriyeliler Limanımızda bulunan Amerikan ve Hint filolarına mensup balı» riyelilcr;dün f;bahın erken saatlerinden itibaren şenini* «görülmeye değer yerleri» gezmişlerdir.Resimde* Hint bahriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1953
  • Gcızeîecifer Bayramı Türkiyede sansürün ka-kmasınm yı'dönümü münasebetiyle Gazeteciler Cemiyeti bir beyanname yayınladı.Türkiyede sansürün kalkmalının re Türk basınının hürriyete kavuşmasının yıldönüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1953
  • Bir genç babasını annesini ve beş kardeşini öldürdü I I 1,1» 17 yaşındaki genç korkunç cinayetini gec» yarısı bütün ailesi uyurken bıçakla işledi Acıpayan,23 Milliyet)Kazamızın köyünde korkunç bir cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1953
  • Anadolu yakasının su ihtiyacı Kadıköy ve havalisine dünden itibaren münavebe ile su verilmeye başlandı Son günlerde cehrimizle hüküm süren olağanüstü sıcaklar dolayısiyle,bütün Anadolu yaka smm su iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1953
  • ALMAN TtCAECT HEYETİ GELDİ Dön aftşam saat 20 45 te Heinrich WiHnow,Dr.Theodor Sonneman v« eşi,Hein Dres ve Paul Heinrioh Bergius'ten müteşekkil bir Alman ticaret heyeti uçakla şehrimize gelmiştir.Hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1953
  • ttJlJLARA RACBP7T Bir müddetten beri devam eden bunaltıcı sıcaklar dün biraz hafiflemiştir.Buna rağmen balkın muhtelif sayfiye yerlerindeki plajlara rağbeti azalmamıştır.Son günlerde artan boğulma hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1953
  • Meclisinjjünto jari^ Dini politikaya âlet etmemek kanunu kabul edileli W.ı.ı «m m»—^B*W—ı M M| ı.ı—mj.i-i i i.i im 12 saat süren müzakerelerden sonra "Vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1953
  • NE DÜŞÜNÜYORLAR?Kore eepfoesinde savaşlar devam etmektedir.Bu arada Gün#y Korenin mütareke müzakerelerini sistemli bir şekilde baltalaması iki taraf kuvvetlerini «Bunun sonu ne olacak?diye düşündürmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1953
  • Gölcükteki askerî tesisler Dun basın mensupları Gölcüğe giderek tesisleri gezdiler istanbul matbuatına mensuy 35-40 kişilik tür kafile,dün Gölcük'teki,askeri telislet*ı gezar.i^tir.MjIIî Müdafaa Vekâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1953
  • Bugün şehrimizde havanın sal bahleyin deniz üstü puslu sonraları acık geçeceği,sühunet derecesinin artacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.07.1953
  • I Halicin temizlenmesi Bu başlık her ne kadar bütün «Haliç» in temizlenme si ümidini veren bir haber gibi ise de hakikatte meşhur Kasımpaşa lâğımının tıkanmış olması dolayısiyle bütün cıvan kaplıyan p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.07.1953
  • K i SA HA B E R L E R if Zeynep Kâmil Hastahanesi dahiliye mütehassısı Dr.Necmettin Rıfat Yarar'ın devlet hia metinden ayrılması münasebetiyle dün* akşam hastahanede bir veda töreni yapılmıştır.İf Dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.07.1953
  • ı-1000 ı Altını 1 Kişi Kazanacaktır Diğer talihlilere de Ayrıca 250 Altın 5 AĞUSTOS Akşamına kadar En az 150)Liralık bir Hesap açtırınız.EMNİYET_SANDIĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.07.1953
  • Hie.24 Temmuz Rtı.13 11 ZUka 1953 Tem 1372 Cuma 1369 VAKİT VASATI EZAM Güneş 4.49 9.15 Ogle 12.20 4 46,ikindi 16.17 8.44 j Akşam 19.33 12.00 Yatsı 21.28 153!imsak 2.41 7.07 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.07.1953
  • Stal!nin ölümünden sonra Rusyada vuku buıan hâdiseler bütün dünyada büyük bir ehem miyetle takip edilmektedir.Çünkü müstebit bir hükümet reisinin ortadan kaJkmasiyle bu memlekette inanılmayacak o kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.07.1953
  • üiigEIÂDA^ «¦HMflffAYA Harunurreşit,kız kardeşi i!e Caferin seviştiğini haber almıştı 104 Yalnız gün geçtikçe bütün bu vak'alar Halifede Bermekoğullai'ı aleyhine bir takını hisler ve kanaatler yaşatıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.07.1953
  • Cemiyet KONGRE Ressamlar Derneğinin yıllık kongresi yarın saat 15 te Cağaloğlundaki Muallimler Birliği lokalinde yapılacaktır.TOPLANTILAR İç Harbiyeden 328 yılında me zun olan subayları neşetlerinin 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.07.1953
  • Şahta paso ku'lanan-I Vf* fazlalaştı Sov günlerde sahte paso £al lanmak suretiyle tvamvay,otobüs ve vapurlarda seyahat etme ğ"i kalkışanlar pek çoğalmıştır.Bu ay içinde sahte paso kullananken yakalana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.07.1953
  • Şoförler müşkül durumca,kaldı Altıncı Şube Müdürlüğü tarafından otomobil ve diğer molöl lü nakil vasıtalarına cihet gösteren lâmbaların konulması iÇÛl anj 'olarak alınan karar şchrimi2 şoförlerini müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.07.1953
  • Eski muhariplerin şaref günü kutlandı Türkiye Eski Muharipler şeref günü,dün saat 15 te Taksim Kristal gazinosunda yapılmıştır.Yüzden fazla eski muharibin iştirak ettiği toplantı,çok I samimî bir hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.07.1953
  • Bir hâkimin evi soyuldu Bir çete kuran üç küçük hırsız çaldıkları şeyleri satarken yaka'andı Emniyet Müdürlüğü hırsızlık masası memurları bir şebeke kuran üç küçük hırsızı yakalamıştır.En küçüğü 8-en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.07.1953
  • Mahalle arasında bulunan ahır Çengelköyde,Yeni Mahallede,Apti Paşa soku ^nida oturan okuyucumuz Kemal Sı may gönderdiği inek tupta şunları yazıyor:Mahallemizde,evlerin arasında bir ahır vardır.Semt sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.07.1953
  • Kasımpaşa yangınının t îhkikat-devam ediyor Kasımpaşa da evvelki gün sa baha karşı çıkan yangın uzun çalışmalardan sonra dün tamamen söndürülmüştür.Millî Savunma tik Grup Genel Levazım j ambarlariyle,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.07.1953
  • Yeşilköy ve Kumkapıdaki tren kazaları Yeşilköyde bir tren kazası olmuşta/Bu semtte Gazi Evranos caddesinde 14 numaralı evde oturan Aysel Yavuz admda bir kız,Yeşilköy istasyonunda trenin iyice durmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.07.1953
  • Bir Öğretman grupu rvbrı*"* oitti İstanbul Mualljmler Birliğim mensup öğretmenlerden bir gurup dün vapurla Yunanistan ve Kıbrıs gezisine çıkmı^r Öğret menlerin çezisi 15 gila sürecek tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.07.1953
  • Türk Kadınlar Birliğinin ds iz g?zini+si Türk Kadınlar Birliği Istanbul Merkezi her aene aldu6';bir deniz gezintisi hazırlamıştır.22 ağustos cuma günü akşamından itibaren Paşubahçe vapuru ile Boğaza,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.07.1953
  • Yeni dış ticaret rejimi mevzuundaki çalışmalar İstanbul Tüccarlar Derneği,rejim hakkındaki görüş arzularını Vekâlete bildirdi ferleri derhal yapılması.Bedelleri transfer edilmiş olan ve fakat menşe ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.07.1953
  • İşçi sigortalarından yapıSan şikâyetler Son günlerde ^ehrimizdeki ÎŞ çl Sigortaları müesseselerinin ça lışmaianndan ve bilhassa teşkilâta bağlj dispanserlerde vatan daşlara kötü muaracie yapıldığın da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.07.1953
  • Plajlar da ki boğulmalar Bu mevzuu ele alan Müddeiumumilik bazı p'âj sahipleri hakkında tahkikat açtı Plâjlardaki boğulma vakalarının son zamanlarda fazlalaşması karşısında alâkalılar harekete geçmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.07.1953
  • Bostancıda bir inşaat kazası oldu Bostancıda,iki &me!enin yara lanması ile neticelenen bir kaza olmuştur.Bu semtte Turşucu de resi sokağında Veysel Sönme*,adında birinin injı ettirmekte olduğu binada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.07.1953
  • Bâr sahtekârlık hâdisesine el kofuldu Müddeiumumilik bir sahtekârlık hâdisesine el koymuştur.Sa matyada Valide camii sokağında 17 sayılı evde oturan Ümmügtil adındaki kadnm iddiasına göre,kiracısı Mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.07.1953
  • P n I U T p.Kasımpaşada Küçük Mescit sokağında oturan Belgüzar Çelik adında bir kadınla kızı Ha diye Çelik bîr kavga sonunda aynı evde ikamet eden Muzaffer adındaki kiracıyı dövmüşler;dir.Galatada bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.07.1953
  • KorfuiSıtîst fa ııy t ndd ayrsBık Son gelen telgraflardan komünist Çinin mütareke aktiııe karar verdiği sarahatle anlaşılmaktadır.Senelerce devam eden ve her gün biraz dahi aleyhleri no döıten Anı işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.07.1953
  • Dünya petrol fiatları Amerikanın ham petrol Hatlarına yaptığı zammın yakında Orta Doğu petrol fiatlarma da teşmil edileceği bildiriliyor New-York,23 AP)Geçenlerde B.Amerikada ham petrol fiatlarma yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.07.1953
  • Naga P-abat fatihlerime rişatı veril ii Karaşi,23 A.A.Pakistan Gen%l Valisi Gulman Moham med,dün Nanga Prabat zirvesine çıkmağa mu/af fak * Ian Avusturyalı Hermann BuKi a ve heyet reisi Ascftenbreau-e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.07.1953
  • DiinyatMii en büyük binasının inşasına basandı Nev York,23 A.A Dün bildirildiğine göre,Nev York'un en büyük binasının inşaatına başlanmıştır Şimdiya kadar re kor «Rockfeller Central» ve «Empire Staz B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.07.1953
  • Bir kamyon bir çobanla iki mandayı çîğ ı**di Konya,23 T.H A.Aksaray'a gitmekte olan Tarsus 57 plâka sayılı kamyon,Tacin köyüne yaklaştığı bir sırada kar gısma çıkan Ali Telli adında bir çobanla 6 mand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.07.1953
  • Sinema yıldızlarının işini boyao h'r kar r Vaşingtan,23 A.A.De vamlı olarak on sen2den fazla yabancı memleketlerde kalan Amerikan tebaasını vergiden muaf kılan kanunu ilga eden b;r tasarı dün mümessil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.07.1953
  • Böjföğ u Kıyn^am-*sgi^in tes 'ş ri Beyoğlu Kaymakamlığı sorı 15 günde yaptığı teftişlerde,599 esnaf ve müesseseyi kontrol ethüş,fazla fiatla mal satanlar bıkkında yeniden be.j «kapai karan vermiştir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.07.1953
  • Ti umanın bindiği uç k tehlike es ç di Pittsburg,23 A.A)Şiddetli bir fırtına yüzün Jen eski Amerika cumhurreisi Harry Trumanı hamil bulunan bir yel cu uçağı,hava meydanı üzerinde 15 dakika dolaştıktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.07.1953
  • m 9 SANADONECEd &0%0P\S 51 51 Fakat her şehvet isinden n-*ak bakan gözler k,zm gürellimi karşısında hissiz kalmıyor değildi'.Büyük bir hayranlık içkide idi.O güne kadar gîrdü-£ü bütün Hintli kadınlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.07.1953
  • Iftssa har'lcl haberler AMERİKA Tfc-Nevyork Eyaleti Cumhuriyetçi Partisi,şehir Belediye Reisliği için Posta Müdürü Harold Rigelman'ı namzet göstermiştir.Seçim kasımda yapılacaktır.ALMANYA ¦fa Bonn Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.07.1953
  • Molotov,bir Japon ederek bu me Moskova,23 A.A.Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov dün Japon profesörü Oyama'yı kabul ederek kendisiyle iki memle ke arasındaki münasebetlerin ıslâhı bahsinde bir saat kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.07.1953
  • Hatay'ın kurtuluşu Kurtuluşun 14 üncü yıldönümü coşkun tezahüratla kutlandı Antakya,23 AA.Ha taym 'kurtuluşunun 14 üncü yıldönümü bugün geniş heyecanla kutlanmaktadır Dünden beri baltan başa takızafer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.07.1953
  • İKTİBAS Clark Gable bir Fransız kızı ile evlenmek istiyor Şimdice kadar dört kart değiştiren sinema kralının başından etli kadar aşk macarası geçmiştir.Ciark,artık kadın peşinde koşmaktan yorulmuş,hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.07.1953
  • Denîza düşen uçağın yolcuları kurtarıldı Londra,23 A.A.Dün Trablus sahilleri açığında denize düşen İngiliz hava kuvvetlerine mensup Hastings uçağında bulunan 16 kişinin bir Ameri kan deniz uçağj taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.07.1953
  • G-sn^ral Essenhowerîra kardeş?Brezilyada Rio de Janeiro,23 A.A.Başkan Eisenhcverın kardeşi vs hususî temsilcisi Milton S Eisenhover bugün uçakla boraya gelmiş ve hava meydanında gazetecilere verdiği k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.07.1953
  • 1,1» I—Tetkikler Fransada Fransızlar artık haddinden i fazla içki içmeye başlamışlar-dır.Yapılan incelemeler,bu-I gün Fransada islâhhane.ve şefkat yurtlarında bulunan-ların yüzde altmışının alkolik ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.07.1953
  • 28 Temmuz akşamına kadar açtıracağınız Har 150 Lirahk bir foasab TÜRK TİCARET B/tMKASl HER I SO Li RAYA BİR KU RAN U M AR AS I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.07.1953
  • Amerikan hc^va ordusu New-York,23 Nafen)Dünyanın en kuvvetli hava or duşuna malik olan Amerikan stratejik hava teşekkülü,bu kere 140 ton ağırlığında yeni tip bombardıman uçaklariyle takviye edilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.07.1953
  • Öğretim bursları Nevyork,23 A.A.Bugün bildirildiğine göre,Rockfeller te sisleri,Ankara üniversitesine bir Amerikan edebiyatı ve bir de Amerikan tarihi profesörünün tayin edilmesi için 21.000 do larlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.07.1953
  • İspanyada sıcak dalgesı hîikslm sürüyor Madrit,23 A.A Birkaç gündür güney İspanya'ya çökmüş bulunan sıcak dalgasj bilhassa Sevil ve Kordu bölgelerin de şiddet Kesoe'Tiis,hararet gölgede 40 dereceyi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.07.1953
  • Meşhur İngiSiz muharriri Priestly evlendi Londra,23 A.A.tngiliz muharrirlerinden J.8 Priestley bu sabalı Bn.Jacquetta Hawkes ile evlenmiştir.Bn Hawkes bun dan birkaç hafta önce Profesör Christopher Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.07.1953
  • Beyrut'ta bir eğlence yeri tamamen yandı JJeyrut,23 A.A.Beyrut civarındaki dağlarda Aiey'de kâin bir eğlence yeri dün gece Kamilen yanmıştır.Tamamen tahta olan bina sürate a*eş almış ve az zamanda har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.07.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Devleti hiçe sayıp bütün Anadoluya hükmeden şakiler Avrupa sınırında 15 yıl devam eden harp!sahipsiz bırakmış?bu yüzden da her yeri Dördüncü Sultan Mehmedin »cm senel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 24.07.1953
  • i MAYO'NUN GARİP TARAFLARI Sevimli sinema yıldızının en bariz huşu-J siy ot i hesaba karşı ifrat deredeeefcİ merakıdır.Wirgmia Mayo.sabahleyin uykudan uya* nır uyanmaz elini hesap kitap larına atar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.07.1953
  • Önümüzdeki günlerde gelecek olan Ynnan atletlerinden biri gülle atarken Beynelmilel atletizm karşılaşmasına iştirak edecek Yunan atletleri Şehrimizde yapılacak bu müsabakaya katılmak üzer© atletler 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.07.1953
  • or Ha GALATASARAY BASKETBOLCULARININ MUVAFFAKİYETLERİ Geçen cumartesi gecesi Gratz karmasını 118-38 gibi ezici bir neticeyle mağlûp eden Galatasary basketbol takımı pazar gecesi Viyananın en kuvvetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.07.1953
  • Doğan Şahin Haydarpaşadan adaya yüzecek Bundan bir müdde* evvel Kavaklardan suya girerelt Kızkulesine kadar yüzmek suretiyle Türkiyede ilk defa biı uzun mesafe kateden Doğan Şahin,bu cumartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.07.1953
  • Bisikletçiler dün Bursa ya hareket etti 24 ve 27 temmuz tarihlerinde Bursada yapılacak olan Türkiye mukavemet» sürat ve saate karşı yarışmalarına katılacak olan İstanbul bisikletçileri Fuat Ramazanoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.07.1953
  • Transfer işi yavaş gidiyor transfer mevsimi ge-Vas nelere nispeten cok yatedî ğekiMe devam,etmektrj£* asat olarak Sünde 6 taolr muamele3İ yapılmaktranöf gün içinde vaPllan «tefleri aşağıda veriyoruz:d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.07.1953
  • Fenerbahçe plajınd eğlenen Fener ir konuşm Basri Dirimlili,dün transfer muamelelerini bitirerek Sarı Lâcivert saflarına resmen dahil oldu Bu yılkl transfer ayında en kârlı çıkan kulüplerden biri mu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.07.1953
  • Yazanlar:W.Winterbottom L.Gambia Türkçesi:N.Sefengr Bîr çok memleketlerde ofsayt kaidesi aleyhinde büyük bir cereyan başladı ıı îsboçyalılar,1804 de,müdafaada oyuncuların,kaleci dahil,ikiye indirilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.07.1953
  • ALIN YAZISI Yazan:BAYRAKLI Yalnız haklarında,kitaplar,makaleler yazılan adamların değil,her insanın oir hal tercümesi vardır.Mesela,birinin alamla Canbaz olacak!1Dare.Ji bulunabileceği gibi,diğer bınn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.07.1953
  • Akdenizde yapıSan rincj seferleri Denizyolları îşletmes;nin Bandırma vapuru ile Akdenizdo yap makta oddugu ring seferlerine karşı gösterilen rağbet azalmış tır Buna sebep Mısif hükümeti nin Kıbrısa gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.07.1953
  • Şahir Meclisi D.Pgrurıu^un tcplarctısı Şehir Meclisi Demokrat Parti Grupu önümüzdeki hafta içindt toplanarak bilâhare yapılacak fevkalâde toplantısının esnalar)hakkında kararlar alacaktır j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.07.1953
  • Lavrişof dün ş'hr^mize «j İdî Bir miVJdettenberi Moskovada bulunan Sovyet Rusyanın Ankara Büyükelçisi Lavrişef,dün sabah şehrimize geimiş ve saa* 17.15 te uçakla Ankaraya git mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.07.1953
  • Yaşlı bir adam kalb sektesinden öl ü Henüz hüviyeti tesbit eöilemiyen fakat Rum veya Krmeni ol ıduğu anlaşılan 60 yaşlarında bir adam evvelki gün akşam üze ri Çarşıkapı semtinde birdenbire düşmüş ve ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.07.1953
  • Gazetede çıkan o üç satın kelime kelime tahlile,muharririn bunlara vermek islediği hakiki manayı anlamaya ç*ii£tı.isimleri geçen delikanlıların aileler.Bin otomobillerini alacak gezmelere gittiklerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.07.1953
  • wmn BULMACA Eazırlıvaıı Sadi BORA C 1 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 KBğ2iİ 9 10 11 «i holaan saga:1 Bir mabut;Midesi dolu jki kelime)2 Teganni et;Çoban eski terim)Bir edat,S Bir nota;Soru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.07.1953
  • Düzmece MUSTAFA,YAZAN:Güzel Maria Yuvanoviç zindanda saçları dağınık,rengi uçuk olduğu halde duruyordu 23 Kızınız olduğunu unutuyor musunuz?Demek istedi.Mirce fena halde sinirlenerek:Benim bileceğim i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.07.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idaxe eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.07.1953
  • tarihteki korkunç ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ OZBAY Aluf,eski arkadaşının gözlerini oymakla ise başladı 10 Böylece günler geçiyor ve Alut'un sabrı tükeniyordu.Ni-hayet bir akşam Alut milyoner esirinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.07.1953
  • Dini polifi!etmemek [Baş tarafı birincide] cemiyet mensubinin faaliyetine-cemiyet» Türk Ceaa Kanununun 64 ve 65 inci maddeleri hükümleri dairesinde iştirak etmektedir.Mevzuatımızda cürme iştirak eden.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.07.1953
  • Başvekili [Baş tarafı birincide!lardır.Meselenin mahkemeye in tikal etmiş olduğunu ve ihtiyat tedbirinin mahkemece verilmiş olduğunu tamamiyle unutarak,meseleyi,Demokrat Partinin ra kibi olan bir part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.07.1953
  • Korede mütareke hazırlığa sona erdi [Baş tarafı birincide] rai Samuel Anderson bulunmak tadır.Kolordu komutanlarından ma ada,Korede askerleri çarpışmak ta olan bütün memleketlerin temsilcileri de mera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.07.1953
  • Gazeteciler Bayramı Baş tarafı birincide] 24 temmuz 1952 den bugüne kadar geçen 365 güne topluca göz atarsak inkılâplarımızın ve bütün "hak ve hürriyetlerimizin karşısına dikilen irtica tehlikesine ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.07.1953
  • Kanunun metni [Baş tarafı birincide] veya onun fiilini tasvip eylemediğini yazılı olarak müddeiumumiliğe bildirecektir.Bundan başka cemiyet idare heyetleri mensuplarının birinci maddede yazılı cürmü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.07.1953
  • Gölcükteki askerî tesisler [Baş tarafı J/ırmcMe] tarafından karşja.ıan gaeztecile re,bütün tesisler sezdirilmiş ve fabrikaların kapasııyseri îıa'cKın da geniş malûmat vilmijtir.Çalışmasını nalen İn p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.07.1953
  • Dolu Âlmanyada [Baş tarafı htrinoidc] uranium cevheri istihraç edilmektedir.Diğer taraftan alman haberle re göre.Polonyada Alman hududu civarındaki şehirlerde de toplu halde ayaklanmalar başla mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.07.1953
  • Mısırda ihtilâl [Baş tarafı biriııcidel Saat 9.30 General Necip refa katindeki kordiplomatik ve 200 kadar yabancı gazeteciyle birlik te hürriyet meydanına gelmiş tir.Büyük kalabalık arasından müşkülât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.07.1953
  • Kambiyo e esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784_784_Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.6.6İ 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.07.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Aitı aylık 22 »0 Üç ayhk M 00 Btr aylık 4 30 Ecnebi memleketime iki misildir.Elan şartları 2ve3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 loci sayfa «ant.2,00 T.L.Hanlardan mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.07.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAPIZ CEMAL Dahiliye Mütahassıs* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.Istanbul Divanyoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.07.1953
  • 10 bin ton yemeklik sarı mısır ithal edilecektir Toprak Mahsulleri Ofisi Genef Müdürlüğünden 1 Anlaşmalı memleketlerden anlaşma hükümleri dahilinde ve anlaşmamız bulunmıyan memleketlerden dolar veya s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.07.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddesi kapalı zarf la 5/Ağustos/953 çarşamba saat 16 da Bolu As.Sa.Al Ko.da satın alınacaktır.Şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.07.1953
  • Ankara İli Daimî Komisyonundan Haymana Yenice iltisakı yolu inşaatı kapalı zarf usıt» liyle eksiltmeye çıkarılmıştır.ı a)Keşif bedeli 433-338 lira 63 kuruv olup geçici teminat 21083 Üra 55 kuruşturb)İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.07.1953
  • Bursa Valiliğinden Keşif bedeli 36.615 lira olan Bursa abidelerinin onarımı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş olup muvakkat teminatı 274612 lira-dır.Eksiltme 30/7/953 perşembe günü saat 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.07.1953
  • Zonguldak Belediyesinden Taahhüdün mevzuu Belediyemizce satın alınan es ki Halkevi sinemasında şartnamesine uygun olarak satın alınıp yerine yerleştirilecek sesli sinema projeksiyon makinesi ve teferr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.07.1953
  • lonya Valiliğinden OkwS binası yaptırılacak Köyün adi Keşif hedeli Muvakkat tewwat Lira Kr.Ora Kr.Gicen köyü 19176.81 1438.26 Kolukısa köyü 17864.08 1339.80 1 Karapınar'ın Gicen ve Kadınhamn Kolukısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.07.1953
  • İkinci İlân İstanbul Umum Sigorta ŞİRKETİNDEN istanbul Umu«ı Sigorta Şirketi hissedarlarının vaki ilân üzerine 29 haziran 1953 tarihinde saat 11 de şirketin Galata'da Bankalar Caddesinde Assikuraziort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.07.1953
  • Toprak ve Iskam işleri Genel Müdürlüğünden Toprak ve iskân teşkilâtı için 75 adet portatif çadır satın alınacaktır.Portatif çadırların muhammen bedeli 33.000 liradır.75 adet çadır için geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.07.1953
  • Kırklareli Daimî Komisyonu Başkanlığından 1 Demirköy kazasına bağlı Karanlık köyünde 20519-83 kuruş keşif bedelli bir ilk okul binası açık eksiltme ile yaptırılacaktır.2 Eksiltme 5/ağustos/1953 çarşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.07.1953
  • Kırklareli daimî komisyonu başkanhğından 3 Demirköy kazasına bağlı Kireçnuva köyünde 20515 lirn 58 kuruş,keşif bedelli bir ilkokul binası açık eksiltme usulü ile yaptırılacaktır.2 Eksiltme 5/»gusios/l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.07.1953
  • Odun nakli Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesinden İzmît Bolu,Düzce.Bartın» Devrek.Karabük.Araç;Giresun ve Artvin Devlet Orman işletmelerinden 1953 yılında müessesemize tahsis edilen 13662—M3 ve ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.07.1953
  • vB^EV|^;M A M V NYLON fit A T O U A Rl.ğ litri galen tuhafife na$aiaianp Un mpm laptan ıati| yeri i feçildfreıSiftaftWefc* tab!aoVak No.10 2 iicUigorWfi fcarçta».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.07.1953
  • Şu garip dünyada neler oluyor?KORELİLER SAYININ UĞRUNA İNANIYOR Kore'de şimdiye kadar teşkü edilen tümenlerin en son numarası 21 dir yeni bir Kore birHgi i eş kil edilmeye başlayınca,Koreliler birliğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.07.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 33.00 Haberler 13.15 Türküler PL)13.30 Dans müziği PL)13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Nigâr Uluerer ve Bülent Oral 14.20 Perker hafif müzik kuarteti 14,45 Şarkılar Fİ.15.00 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8