Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.07.1953
  • Adres:Nuruosraaniye Turbedar Sokak No:18 İSTANBUL Teigraf:MİLLİYET İstanbul YİL:4 SAYI:1152 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:2 9 614 Fİ ATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1953
  • Sovyet notasının yarattığı akisler Batılı siyasî çevreler protesto notasının Montreux mukavelesinin tadili için zemin hazırlamak maksadını güttüğünü ileri sürüyorlar İngiltere hariciyesi,protestoya ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1953
  • Dün limanımı» gelen dost Amerikan ye Hint filoları Amerikan ve Hint filoları dün sabah limanımıza geldi Her iki misafir filo,limana girerken şehri 21 pare top atışı ile selâmladılar birleşik Amerika'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1953
  • Kayalıbay dâvası Dün* eski Emniyet Müdürü Ahmet Demir şahit olarak dinlendi Teknik Üniversite pansiyon ftmiri Muzaffer Kayalıbay'm öldürülüşü ile alâkalı aâvada yalan şahadette bulunmaktan sanık piga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1953
  • TRAFİĞE MANÎ OLAN HAMAM Afcsarayla Beyazıt arasındaki trafiğe mâni olan Patrona hamamının yıktırılması için Belediye tarafından yapılan teşebbüsler müspet netice vermiştir-Bu hususta fikirlerine mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1953
  • ingiltere hükümetindeki sıhhî buhran sona eriyor Başvekil Churchiü'in iyileştiği,Dışişleri Vekili Eden'in de Löndraya döneceği bildiriliyor Londra,22 AA.Başvekâ deki hafta Chartweil malikânelctten Chu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1953
  • Bir Sovyet generali öldü Moskova,22 AP)Sovyet hava kuvvetleri komutanlarından Orgeneral Tiuofei Khryukin'in öldüğü bugün resmen bildirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1953
  • Millî Tesanüt Birliğinin programı tesbit edildi İrticaa karşı şiddetli bir Mahalle mekteplerine Millî Tesanüt Birliği idare heyeti,geçen cumartesi Prof-Egeli'nin başkanlığında yaptığı oturumda faaliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1953
  • Dün de iki kişi ezilerek öldü Tayfun ve Erhan adında iki çocuk» kamyon altında kalarak ezildiler Dün.ölümle neticelenen iki taşıt kazası olmuştur.Elmadağda Çayır sokağında 45 numarada oturan Tayfun Ul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1953
  • Havalar bozuldu Denizde şiddetli bir fırtına hüküm sürüyor Bir müddetten beri şehrimizde hüküm sürmekte olan bunaltıcı sıcaklar son bir kaç gündür hafiflemiş ve sühunet hissedilir derecede düşmüştür.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1953
  • izinsiz yapılan binalar i I i Meclis,dünkü içtimaımia bina inşaatını teşvik ye j izinsiz yapılan binalar 1 hakkındaki kanun lâyi-hasını müzakere etti Ankara,22 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bu günkü İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1953
  • Korede mütareke yine çıkmaza giriyor Mütarekenin imzalanması beklenirken Güney Korenin muhalefeti hayal sukutu yarattı Dulles,Syngman Rhee'ye mütarekenin imzasından sonra buluşma teklif etti Seoul 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1953
  • Busun şehrimizdehavanın «a-B| bahleyin bulutlu ve pusla nıiite-H akiben az bulutlu geçeceği,sn-1 huımt derecesinde değişiklik M oiınıyacağı tahmin edilmektedir.J Mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1953
  • Kasımpaşadaki yangının sebebi araştırılıyor Emniyet Birincî Şube askerî depolarm kamilen yanmassna sebep olan yangının sabotaj olması ihtimali üzerinde duruyor Evvelki gün sabaha karşı Millî Savunma V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1953
  • PEastras koma hatinde Atina,22 AA.Epek muhalefet partisi reisi eski Başvekillerden Nikolas Plas-tras.son üç gün içinde geçirdiği kalb krizlerinden sonra bugün komaya girmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1953
  • Dün şiddetli bir zelzele oldu Memleketin muhtelif yerlerinde hissedilen zelzeleyi New York rasathanesi dp kaydetti Kandilli Rasathanesinden bildirildiğine göre;dün 17 yi 10 dakika 8 saniye geçe merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1953
  • General Schlatter Ankara'da Ksto Güney Avrupa Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Schlatter dün hususî sçağiyle Izmirden Ankaraya gitmiş ve temaslarına başlamıştır.Schlatter bu arada Millî Savunma Veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.07.1953
  • Elzem lâ ve lazım Istanbulun Anadolu ve Rumeli sahillerini birbirine raptedecek olan asma köprü ile* Garblılann metro)bizim de tünel dediğimiz yer la ti şimendiferinin yapılması isi tahakkuk eylemiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • KfSA HA BERLER ¦jg.Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay,önümüzdeki hafta içinde Sarıyer ve köylerine giderek tetkiklerde bulunacaktır.Şhrin temizliği hususunda belediye tarafından yapılan çalışmalar dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • P A t.I S T Henüz hüviyeti tesbit edilemîyen biri,altın suyuna bar tınlmış gümüş bir mecidiyeyi beşbirlik diye satmak suretiyle,Kasımpaşada ouran Mehmet Kepçe adında birinin 235 lirasını dolandırmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • Tuğ'a harmanlarının kapatılması Halkm sıhhatine zararlı olduğu halde şehir içinde faaliyette bulunan müesseselerin kaldtfil ması veya islâhı içia Belediyece geniş bir program hazırlanmış ve tatbike ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • Hie.23 Temmuz 1953 Rıı 12 ilka 10 Tem 1372 Perşembe 1369 VAK tT VASATI EZANİ 1 Güneg 4 48 9.13 i j ogle 12.20 4.46 i ikindi 16.58 8.43 i Aksar n 19.35 12.00 1 Yatsı 21.29 1.54 î İmsak 2.39 7.03 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • Ml I Bundan bir ay kadar evvel günlük gazetelerde çıkan küçük bir havadis ifade ettiği mânanın şümulü ve kıymeti anlaşılmadan ve hiç* bir reaksiyon doğurmadan unutuidu gitti.4-5 satıra sığan bu kıymet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • Esrarlı bir ölüm vak'ası Üç aydan beri kaybolan bir tacirin cesedi Emirgân korusunda buiundu Evvelki gece Emirgân koruluğundaki dikenler arasında bir ceset bulunmuştur.Yapılan tahkikatta cesetin,Istra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • Yüksek tahsil gençliğinin köycülük çalışmaları Türkiye M;llî Talebe Federas ycnu Köycülük K^nisyonu bu yaz faaliyetlerini Sivas ili vt köylerine tahsis etmiştir.Yozgat köylerinde ge^en sene yapılan ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • Taksim ds bir kumarhane basıldı Haydar Hiçsönmez adında birinin,Taksimde,Sisli sokakta 22 numarada kumar oyrattığı zabıtaca tesbit edilmiş evvelki gece buraya bir balkın yapılmıştır.Ev sahibi Haydar H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • Antakya Patriği Gökayı ziyaret etli Şehrimizde misafir buiunai;Antakya patriği Alek3jr.droI,Trablus,Şam metrapolr.ıi Teedosycs,Hama metrepolidi İfneadası ve Urfa piskoposu Meletyodyo*'tan müteşekkil b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • Bir Kızılay ekibi Hicaza gidiyor Sağhk ve Sosyal yardım Vekâleti bu sene hac yolcularına bir kolaylık olmak Üzere broşürler hazırlayarak dağıtmıştır.Broşürlerde sıcak iklimin hususiyetleri,yaşayış şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • mı avlusunda ö)ü olarak bulundu Kum kapıda Natırfeızj sokağın itfa 14 numarada oturan Ib?aiıim Karagöz adında biri,uyumak üzere Nişanca camii avlu^und*» yatmış ve aradan uzun zaman geçmeline rağmen uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • Konservatuvar orkestrasının konseri Konservatuvar orkestrası cumartesi ve pazar günleri şehrin muhtelif parklarında konserler verecektir* Hazırlanan pragrama göre bu haftaki konser Kadırga,Cihangir,Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • Erenköydeki cinayetin faili dün yakalandı Katil bir arkadaşının kamyonu He Anado-Euya kaçmaya hazırlanırken ele geçîriîii Bundan üç gün önce Eren köyde bir cinayet işlenmiş ve Sabrt Dinçer adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • «Mi rw«»—»m W HALKIN Ça'gsSı ve çalgıs.z tarifeler KadıkÖyünde,Kurbağala da oturan Hakkı Ege adında bir okuyucumuz,semt terindeki bazı gazinolardan daha doğrusu bu gazino ların tarifesinden şikâyet et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • Altın satışı fazlalaştı Piyasanın birdenbire hararetlenmesine rağmen fiatlar normal durumunu muhafaza ediyor Son günlerde şehrimiz altın piyasası bir hayli hararetlen mistir.Halen geniş mikyasta alış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • MWSİâ3AM Fesuphanallah!Bu kız insanı dininden de dünyasından da eder,103 Halife Harunurreşid kumandam îshak bin Ali ile anlaşmıştı Bu sır bir müddet hakikaten aralarında saklanabildi.Diğer taraftan Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • Toprak Ofis mubayaa ka^^anvası Bildirildiğine göre,Toprak Mahsulleri Ofisi,tarihimizin en büyük istihsal senesi elan,1953 hububat mubayaa kampanyasiy le bir de müstahsili tenvir maksadyle,geniş ölçüde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • Bartmda büyük bW akasya fâJanîığı kuruldu Ankara,22 T.H.A.Bu yıl başından itibaren Bartın'da kuııılmuş olan Akasya.Fidanlığı,bu sene ilk ekimlerini yapmış ve 400 bin âdet fidanı,sonba harda ormana dik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • KONGRELER:İstanbul Elektrikçiler Derneğinin yıllık kongresi 2S Tenim»/salı günü saat 14 de Kocamustafapaşada D# P.Loka linde yapılacaktır.istanbul Hemşeriler Cemi yetinin yıllık genel kurul top lantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • Pire sürat postası sefârlarî kaldırıldı Akdenis limanları arasında sefer yapmakta olan,denizcilik bankası gemileri esasen sık sık Pire'ye uğradıklarından,iki haf tadır salı günleri yapılmakta o-]an Pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • Hilton ot&li ortaklarından bin şehrimizde Hilton oteli müessts ve ortak larmdan William J.Fridman otel inşaatını tetkik etmek ve ilgililerle temaslarda bulunmak üzere dün uçakla şehrimize gelmiştir Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • Muhasipler Birliğinin şsref gilvıli Türkiye Eski Muharipler Birliğinin «Şeref Günü* bugün kut lanacaktır.Bu münasebetle saat İt de Taksim Kristal gazinosunda biı toplantı tertip edümİ3*.ir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • Randevuculuk yanan kap'ca yakplaıvdı Beyoğlunda Suterazisi soka ğında 31 numaralı İaokitia apartmanının kapıcılığını yapan Hayrettin adındaki bitinin apart manın alt katında randevuculuk yaptığı tesbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.07.1953
  • Muska yapan bir papaz yakalandı Kurtuluşta Sefa meydanında 42 numarada oturan ve Sirkeci* de Salkımsöğütteki Ayatrapon ayazmasında 20 seneden beri papazlık yapan Papodoplus.üfiiıük çülük ve büyücülük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.07.1953
  • Bir İsrail yolcu uçağı mecburî iniş yaptı Uçak Doğu Afrika'dan Tel Ayolcu tagıyan bir İsrail uçağı Hailimi hava meydanına mecbu ri iniş yapmıştır.Pilot makinede arıza olduğunu söylemektedir.Uçak Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.07.1953
  • Zimmetine para geçiren kasadar âşığıyîa intihar etti Paris,22,T.HA.Ticaret şirketinde kasadarlık ya pan Andre Chambert adında bir Şahıs,zimmeti-nc b 'yük miic tarda para geçirip b"nu ödeyemeyince,sevg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.07.1953
  • Libya,îngîltersye hava ve kara üsleri veriyor Londra,22 T.H.A.Libya ile İngiltere arasında imzalanan bir ticaret anlaşması mucibince,ingiltere,Libyada kara ve hava üsleri kurmakta serbest olacak,buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.07.1953
  • Rus bestekârı Glazunov'un iki eseri bulundu Londra 22,A.P.Moskava radyosunun dün akşam bildirdiğine göre meşhur Rus bestecisi Glazunov'un geçen sene beste kâr Yudin tarafından yapılan tetkikler esnası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.07.1953
  • Hollanda sel felâketinde ölenlerin cesedi bulunamıyor La Haye:22 A.A.Adalet Vekili M_Antoni Dunker,1 Şubat sel felâketinde kaybolmuş bulunan 191 kişinin bütün aramalara ragmen hâlâ bulunmamış olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.07.1953
  • Uludağ Millî Park haline g e t i ri li y o r Ankara.22 T.H.A.Uluda ğm tabiatı koruma prensiplerine uygun bir şekilde amme hizmet lerine açılması ile ilgili ola,rak Tanm Bakanlığının tertip ettiği ve İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.07.1953
  • Devletlerarası ihfi âflat Japonların Çine harp ilân etmeleri Cemiyeti Akvamın fevkalâde bir içtimamda müzakere edilmeye başlandığı zaman Japon murahhası söz almış,Çinliler hakkında bir sürü ithamlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.07.1953
  • Amerika Yugoslavya görüşmeleri Müzakerelerin Yugoslavyaya yapılan Amerikan yardımına dair mu tad görüşmeler olduğu bildiriliyor Washington,22 AP)taiyadaki endişelere rağmen Birleşik Amerika» Yugoslav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.07.1953
  • Arnavutluk'ta İsyan hareketleri genişliyor Atina görüşmelerinde alınan kararlardan sonra mukavemet hareketlerinin arttığı bildiriliyor «Surum mevcut olduğu öğrenilmiştir.Enver Hocanm bir kaç Belgrad,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.07.1953
  • Hürriyeti seçen kız Ailesi tarafından Polonya'ya götürülen bir genç kız.komünist rejimini tahammül ede miyerek firar etti Şikago.22 A.AJ Dört sene müddetle yalnız başına Polonyadan kaçmaya çalışan.Arl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.07.1953
  • Bidault'nun seyahati Fransız Dışişleri Vekili sonbaharda Yugoslavya» Yuna nistan ve Türkiyeyi ziyaret edecek Belgrad,22 TK-A.«Yugo Press» ajansının verdiği oir habere göre,Fransız Dışişleri Vekili Geo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.07.1953
  • Bir Broad w iy yıldızı sa-vgülîsi tarafından 61 Jürili df)New-York 22,T.H A.Kore'de bir sene çarpıştıktan ve büyük yararlıklar gösterdik ten sonra memleketine dönen Lister Johnson adlı bir Ameri kah,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.07.1953
  • Londra'da çok acaîp bir balo varildi Londra,22 T.H.A.Deniz nakliyatçısı Milyoner Lord Malchet,İngiltere'nin en sevilmiş karikatüristlerinden Arthur Fer rier,Ekvator devletinin Londra elçiliği kâtibi S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.07.1953
  • i Muradın derhal yanına gelmesini rica edereK genç adamı bütün gün yanında alıkoydu.Geçirdiği son rahatsızlıktan soma büsbütün çöker ihtiyar maharaca,Muradın kalbinde derin bir merhamet uyandırdı. 3en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.07.1953
  • Kcsa harici haberler AMERİKA:Amerikan polisi,polis müdüriyetinin karşısında bulunan bir dükkânda kaçak makineli tü fek ele geçirmiştir.Bu hususta beyanatta bulun'an polis makam lan silâhların,gangster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.07.1953
  • Karadalga,manevraları Kuzey Yunanistanda yapılan manevralar başarı ile sona erdi Atina,22 T.H-A)Kuzey Yunanistanda yapılan «Karadalga» hava manevraları büyük bir başarı ile sona ermiştir.Türk Yunan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.07.1953
  • Trablus ile Bingazi arasında bir nakliye uçağı düştü Valetta,22 A.A.Trablus garb ile Libya'da Bingazi arasında bir uçağın düşüp parçalan ması üzerine buradan bir uçak sevkedilmjştir.Alâkalı makamlar,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.07.1953
  • Filau EVlau'ların yeni bir cinayeti Nairobi,22 A.A.9 kişi olduKları tahmin edilen bir Mau Maa çetesi geceyansı bir çiftliği basarak orada tek başına yaşamakta olan ve koltuk değneğile yürüyebilmekte o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.07.1953
  • Japonya,Rusyaya,balıkçı gemisi satıyor Tokyo;22.A.A,Japon ya hükümeti,7 bin tona kadar olan teknelerle,30 metre uzunluğuna kadar balıkçı gemileri nin Sovyet Rusyaya satılmasına müsaade ettiğini bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.07.1953
  • İngiiiz atom silâhları Av u straiyada denenecek Kanbera:22.A.A.Avuk tralya İkmâl Vekili Mr.Howard Be ale tarafından dün gece açık landığma göre,pek yakında Avustralyada yeni bir İngiliz atom silâhının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.07.1953
  • FIKRA Oyun Meşhur fair Fransız mütefekkiri,çocuklarımız biz.e pek az borçludur der.Doğru,Fakat asıl mühim olan bizim çocuklarımıza ne kadar borçlu kaldığımızı bilebilmektir.Biz büyükler,çocuklarımızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.07.1953
  • I İKTİBAS Hayvanlarda altıncı his ve zaman mefhumu var mı?Yapı an birçok müşahedeler,bazı hayvanların hattâ yaz saati değiştiği halde,muayyen işleri yaptık arını ve kendilerini yeni saate göra ayarlad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.07.1953
  • 1 Hindistan donanmasına ait Delhi,Ranj it ve Tir harp gemileri dün sabah Tug,Amiral N.V.Dickinson'un komutasında oldukları halde limanımıza gelmiştir.2P,T.T.İdaresi Efes harabe lerini ve Meryem Ana'nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 23.07.1953
  • î Rita Anne Baxter geçimsizliği meşhurdur.Geçenlerde Eita'nın son filmi hakkında Anne Baxter.Betty Button ile dedikodu yaparken oldukça enteresan bir hâdise olmuştur-Betty;Salome filmi hakkmda fikrini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 23.07.1953
  • HERGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A obespiyer,Ben ölüm isterim diye bağırdı,isteği de oldu MBCüiste herkes ondan korkuyordu.Ojıa karsa gelmek,idam edilmekle birdi.Fakat bir gün hiç beklemediği anda büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.07.1953
  • v y Winterbottom L.Gambia Türkçesi;N.Selener Futbol,on yedi ana kaidece göre düzenli bir spordur 10 îngilterede ise,profesyonel kulüpler malî şirketler gibi teş kilâtlanmış birer gelir kaynağı olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.07.1953
  • Fenerli Burhan Sorgun a geçmiyor hazırlıyorduk ki Burhanın telefonla bizi aradığını haber ver diler.Sarı Lacivertlilerin değerli futbolcusu bize aynen şunları söyledi:Galatasaraylılar bana telefonla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.07.1953
  • gay pazartesi günü Fenerbahçeye giriyor Fenerbahçenin Umumî Kaptanı da Turgayın kendisi de dün bu haberi kati ve sarih bir şekilde teyit ettiler i 1953 transfer ayının en mühim hâdisesi olan Turgayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.07.1953
  • Bazı idarecilerin haris hareketleri yüzünden Galatasaray Kulübü tarihinin en buhranlı günlerini yaşıyor Memleketimizin en eski v* Şöhretli spor kulüplerinden biri olan Galatasaray,bu sene,ne yazjk ki,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.07.1953
  • M.Alinin F.Bahçeden ayrılacağı yalan Dünkü gazetelerden birisinde Fenerfcahçenin kıymetli oy uncularından Mehmet Ali Has'ın bir İtalyan kulübünden aldığı teklif üzerine kulübünden ayrılacağı haberi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.07.1953
  • Su şehri Istanbulda susuzluktan kırılıyoruz Asırlardan beri şairlere ilham kaynağı olan İstanbuîun âbı havası artık tarihe karışmıştır.Ö/Saki şimdi temizliğimizi bile damacanasını 300 kuruşa aldığım z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1953
  • Çiçek Bayramında coşanların ma* sı Belediye tarafından Oülhane Parkında tertip edilen Bahar ve Çiçek bayramında vazife gören memurların maaşları bugün Da imî Komisyonca tesö.t olunacak tır.Maaşlar ayb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1953
  • Utttttuet ADone şartlan I*.Kr.Senelik 42 00 AlU aylık 22 50 Üç aylık 12 GO Hir aylık 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 Unetl sayfa sant.4 TL,7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 TX.llanV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1953
  • Pu ijji bir mahalle çocğu yaj madiği muhakkaktı,lir kut»,kattan tedarik etmeği fırça alm&yı,evlerinin civar r.1« bir o tomobii durduğunu duyır.ad ^ar,na feöıe evinden buı xy& kadaı acgı.ga rağmen yaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdör:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1953
  • TÂRİHIEİCİ KÖRKUNg ^CİNAYETLERİ Nakleden:A£U OZBAY Yıkık binanın mahzeninde yapılan acayip pazarlık 9 Alut,Pikodan servetinin yansını istiyordu Piko,karşısındakinin kim o* duğunu anlamıştı Fakat ismin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1953
  • Düzmece MUŞTA 11 Sen söyle bakayım,emektar Paşam,Eflâk Beyinîn beline vurmalı mı?22 Habersizce belinin ortasına vurmak kadar yerinde b\r iş olamaz.Ne dersin?ı—Değer mi?Padişahın cevap ve.meşine vakit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1953
  • Uazırlıvaı £adı OH At 1 2 a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 HH "1 3 51 6 7 8 9 10 11 12 j ^oisai saga:1 Alil;çabuk.2 Koyuver;Merhamet et.3 Beyaz;Masalların dağı.4 Dedemin kurutma kâğıdı;Saray yavru su;Sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1953
  • çai Vi S\Ual beyaz sabun çamaşır içindir Kremlı UR© cildiniz içindir PÜRÖ stei güzeHeştirir I.I.IIU.I—I.Ket Kfşöfc» r Nefis Kokulu tmmû rff!JQO,SSf(h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1953
  • Lokman Hekim D*.HAFIZ CEMAL.Dahiliye Mütehassıs!Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.07.1953
  • Amerikan ve Hint filoları dün limanımıza geldi [Baş tarafı birincide] inişlerdir.Gemiler Kızkulesi önünden geçerken şehri 21 pare top ateşiyle selâmlamışlar,Selimiye kış lasından da' aynı şekıiüe top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.07.1953
  • Sovyet notassnın yarattığı akisler [Baş tarafı birincide] *ûr notada Ruslar,bu gibi ziyaretlerin bir askerî gösteri teş *U ettiğini ileri sürmüşlerdi.SAYADAKİ HADİSELER Londra,22 A.A)Kreminde son dere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.07.1953
  • Cereyana kapılan ffotdör öldü Dön Iskenderunda bîr elektrik montörü elektrik direğine tırmanmış bir vaziyette çalı sırken,cereyana kapılarak öl muştur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.07.1953
  • fsrail'de ycpılan nümayişler Kudüs,22 AP)Binlerce mutekid Yahudi bugün öğleden sonra,kadınlara askerlik mükellefiyeti tahmil eden bir kanun tasarısına karşı gösteriler yapmış ve şehir sokaklarında top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.07.1953
  • Havalar bozu'du [Baş tarafı birincide] Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan verilen malûmata göre.Balkanlarda yerleşen yüksek basınç.Batı Karadeniz ve Marmara bölgesinde kuvvetli poyraz fırtınasına sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.07.1953
  • Dün şiddetli bir zelzele oldu [Baş tarafı birincide] de beş saniye süren şiddetli foîr yer sarsıntısı olmuştur-İVRİNDİ'DE ivrindi,22 A.A.Bugün «aat 17.10 da üç saniye sûren şiddetli bir yer sarsıntısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.07.1953
  • Millî Tesanüt Birliğinin programı [Baş tarafı birincide] beyi vurmak maksadiyle.halk tabakalarına dinin terakkiye mâni olmadığını,lâikliğin,vicdan,hürriyetini koruduğunudinin bilgisiz hocalardan değil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.07.1953
  • Malenkov'un mevkii sarsılıyor Londra,22 NafenV Rus işlerinde ihtisası olan İngiliz müşaihidlere göre Sovyet Yüksek Şurasının toplanmasının 5 ağustosa tehiri Rus Liderleri arasında sezilen gergin ligin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.07.1953
  • Kayalıbay dâvası [Baş tarafı birincide)mk olarak dinlenmiştir.Ahmet Demir,kısaca şuniarı söylemiştir:Haldun Tandogan hâdise günü hana,Muzaffer Kayalıbay in bir otomobil kazası geçirdiğini,kazayı yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.07.1953
  • Korerie mütareke yine çıkmaza giriyor [Baş tarafı birincide] kip etmekte serbest olacağını» söylemiştir,Syngman Rhee'nin bu beyana ta,müttefik ve komünist tem süci heyetlerin Panmunjomda mütareke antl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.07.1953
  • Dünde iki kişi ezilerek öldü [Baş tarafı birincide!adında 16 yaşlarında bîr yoğurtçu çırağı.Bahçelievler yolu üzerinde,agnr surette yaralanmış olarak bulunmuştur.Bir vasıtanın çarpması neticesinde yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.07.1953
  • İngiltere hükümetindeki sıhhî buhran [Baş tarafı birincide] sında harp hatıralannm son cil dine ait birçok fasıllar yazmış ve birçok müsvedde tashih etmiş tir.Diğer taraftan Amerikaöa müihim bir ameli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.07.1953
  • Denizcilik Bankasının hac erî Denizcilik Bankası vapuriarile Hicaza gidecek olun vatan daşlann,tur.karantina ve kana] resimleri,Denjz IToiları tşletmesince ödenmesi kararlaştırılma tır.Buna ait döviz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.07.1953
  • Prenses Margaret evlenebilecek Londra,22 CAP)ingiliz hükümeti bugün Kraliçe Elizafeeth'in» kızkardeşi Prenses Margarete kraliyet hava kuvvetleri subaylarından grup komutanı Peter Townsend ile evlenmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.07.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784_784.Dolar 280 28İ Fr.Frangı OM 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.61 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.44.80 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.07.1953
  • Zo* g-jldolc Valiliğinden 1 Yapılacak iş:Devrek kazasında orta tip hükümet konağı inşaatı olup kapalı zn.rf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 İşin keşif bedeli «204772-05» lira olup geçici teminat ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.07.1953
  • inşaat ilânı Sümerbank Genel Müdürlüğünden:1 Ereğli Konya)Pamuklu Sanayii Müessesesi sosyal binası inşaatt ve kalorifer tesisatı görülen lüzum üzerine ikinci defa birim fiat esasiyle ve kapalı zarf us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.07.1953
  • Kasımpaşadaki yangın [Baş tarafı birincide!vardaki bina ve müesseseler için büyük bir tehlike teşkil etmiştir-Zaman zaman işitilen infilâk sesleri,yalnız Kasımıpaşalıları değil» civar semt lerde otura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.07.1953
  • İzinsiz yapılan binalar [Baş tarafı birincide] dirde arsaları bina.sahiplerine temlik edilecek,olmadığı takdir de bina yıktırılarak enkazı ve inşa bedeli sahiplerine vetilecek tir.Bu kanunun meriyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.07.1953
  • Yeşilköy Tohum islâh istasyonu direktörlüğünden Müessesemiz serasında açık eksiltme usulü ile tadilât yapılacaktır.Tahmin bedeli 2354 lira 52 kuruş teminatı 176 lira 59 kuruştur.Şartnamesi müessesemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.07.1953
  • Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Tür küler Pl.13.30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar.Oku yan:Sabite Tur Gülerman 14.20 Öğle konseri Pl.Franz Schubert,italyan üslûbunda u vertür,Çalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.07.1953
  • başarı ile kullanılır.Yazın terli terli rüzgârda durmaktan mütevellit kırıklık ve baş ağrı* larını Gripin izale eder.Da$,diş,adale ve sinir ağrılarını teskin eder.Bayanların muayyen za* manlardaki san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.07.1953
  • Diyarbakır YoHar 9.Bölge Müdürlüğünden X Yollar 5.Bölge Müdürlüğü sahası dahilinde idare binası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Bu işe ait keşif bedeli «140977.65» yüz kırk bin dokuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.07.1953
  • Kocaeli Valiliğinden «40065.14» lira keşif bedelli İzmit Adliye binasında yaptırılacak kürsü,kâtip masası ve arşiv dolapları vesair doğrama işlerine yapılan tenzilât lâyık hadde görülmediğinden tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.07.1953
  • Emniyet Umum Müdürlüğünden Telsiz malzemesi mubayaa edilecektir Beheri Mikdarı 60 adet 15 700 Şişe 2 adet 1 5 1 2 2 3 1 i Cinsi 12 Volt 170/180 amper saatlik akümülâtör 24 voltluk redresör,yedeklerile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.07.1953
  • KYÜP ICBA MEMURLUĞUN-DAN:953/123 T.Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karaı verilen Eyüp Defterdar Çamuı İskelesinde Temis İş Boyahane sinde 3453 1st.plâkalı 947 mt del Enternasyonal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.07.1953
  • Bafra Karaköy Harası Müdürlüğünden 1 Bafra ilçesinde Karaköy Harasının bir taahhüt mevzuunda o!mak üzere değişmez birim fiat esası üzerinden bir adet 60 kişilik işçi yuvası bir adet kesim yeri inşası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.07.1953
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Adana için 600 ton kum ot l/Ağustos/953 cumartesi saat 11 de Mersin As.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla satın alınacaktır.Bedeli 120.000 lira geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.07.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Yapı İşleri İlânı 1 Eksiltmeye konulan iş:Kastamonu Devlet Hastahanes?kalorifer kazanlarının değiştirilmesi iğidir.Keşif bedeli:«10480.liradır.2 Eksiltme 31/7/1953 cuma günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.07.1953
  • Siirt İli Bayındırlık Müdürlüğünde» 1 Siirte bağlı Baykan ilçesinin 207385.80 lira iki yü* yedi bin üç yüz seksen beş lira seksen kuruş)keşif bedelli hü* kûmet konağı inşaatı 2490 sayılı kanunun hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.07.1953
  • 30 ton İngiliz beziri alınacak DavSet Demiryolları Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonu Reis iğinden 1 30 ton kaynamış ingiliz bezirinin satın alınması ka palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.07.1953
  • TROPIC TAVAN VANTİLATÖRÜ S DEVİRLİ SÜRAT REGÜLATÖRÜ v BÛYÛK KANATLARI ettmUn,SAYESİNDE BANKA.FABRİKA.SÎAĞAZA.lOXAUrA.HASTANE V£ SAİR YERLERDE 4R2U EDİLEN SERİNLİĞİ TEMİN EDER.2 DEPOSU:jAKGRÜNBERG HALE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.07.1953
  • Kalorifer tesisatı yaptırılacak Slimerbank Genel Müdürlüğünden 1 Diyarbakır Yün Yıkama ve Şayak Fabrikası kalorife^ tesisatı birim fiatları talipleri tarafından doldurulmak şartıyla ve kapalı zarf usu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.07.1953
  • Hatay Gümrük Muhafaza Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Hatay Gümrük muhafaza ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile 25000 kilo pirinç satın alınacaktır.Muhammen bedoJi 22000 Hradır.Geçici teminatı 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan