Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.07.1953
  • Grupunun aldığı kararlar tasviple karşılandı Dinin politikaya âlet edilmesini menedecek ve vatandaşları biribirine düşürmek gayesi güden hareketleri öniiyecek kanun tasarılarının kısa bir zamanda hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1953
  • Seyhan barajına alt mukavele imzalanırken Seyhan barajının ihalesi dün yanıldı Başvekil,bu baraj nayeslncla Çukur ovada büyük inkişaflar sağlanacağını bildirdi Ankara,17 Milliyet)Seyhan Barajının ihal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1953
  • PETEK TOWNSEND BRÜK-SELDE Prenses Margaretle evleneceği söylenen İngiliz hava yüzbaşısı Townsend Belçikaya gitmiştir.Yüzbaşı Townsend'in ne zaman İngiltereye döneceği bilinmemektedir.Foto:AP)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1953
  • M.P.nin itirazını asliye mahkemesi de reddetti Dosyayı tetkik eden mahkeme Kentli'nin itiraflarını varit görmedi Ankara,17 Milliyet)Millet Partisinin faaliyetten men'lne dair 5 İnci Sulh Ceza Mahkemes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1953
  • LONDRA CANAVARI Yeffl kadım boğmak suretiyle öldüren Londra canavarı evvelki gön idam edilmek suretiyle buçlarının kefaretini Ödemiştir.Resim.Christie'nm idam edüdiği hapishanede,idam hükmünfm infaz e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1953
  • Dumlupınar dâvasına bugün devam edilecek 103 giindan bari mevkuf bulunan sanık kaptan Lorentzon sinir buhranı geçiriyor Çanakkale.17 Hususi surette giö.it arkadaşımız Fahir Ersin bildiriyor)Dumlupınar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1953
  • Kuzey Afrikalıların Parlstek!nümayişi Fransız ihtilâl bayramı münasebetiyle Fransada geçit törenleri ve gösterileri tertip edilmiştir.Bu arada 2000 kadar Kuzey Afrikalı.Bastille meydanında yapılan geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1953
  • Şehirdeki su sıkıntısının sebepleri anlaşıldı Sular İdaresi Müdürü,dün Ernıa'ı bendinde gazetecilere Istanbufun su vazıyeti hakkında geniş izahlarda bulundu istanbul Sular İdaresi Müdürü Cahit Çeçen d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1953
  • FRANSA GÜZELİ Fransıa güzellerinden Sylviane Carpentier'nin Amerikaya gönderilmemiş olması Fransız basını tarafından şiddetle tenkid edilmektedir Sylviane Carpantier,şehrimizde yapılacak Avrupa güzell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1953
  • 1953 dünya güzeli belli olacak ilk elemede Japon,Türk,Fransız,Alman ve Avusturya güzellerine büyük tezahürat yapıldı Taç giyme balosunda bütün güzeli ar hazır bulunacak Long Beach,17 Radyo)26 memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1953
  • D.P.Aydın il kongresi Başvekil'in kongrede yapacağı konuşmaya büyük ehemmiyet atfediliyor İzmir» 17 Milliyet)Aydm Demokrat Parti il kongresi pazar günü saat 10 da ya* pılacaktır.Başvekil Adnan Mendere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1953
  • Nato deniz manevraları Napoli,17 AP)Türkiye» Yunanistan,italya,Fransa,ingiltere ve Birleşik Ame-[Devamı Sa.7 Stt.4 dej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1953
  • İki üstün uçan kale çarpıştı William,hava kuvvetleri üssü Aıibona)17 A.A.Bu radan 300 kilometre güney doğudaki çölün üzerinde iki B-50 üstün uçankale bombardıman uçağı çarpışmıştır.Kimsenin ölüp ölme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1953
  • Muhtar seçimleri bir yıl geri bırakıldı Meclis köy kanununda için seçimlerin 1954 yılı Ankara,17 Milliyet)Büyük Millet Mecü» b» sabah Şev ki Yazman'm reisliğinde toplandı.Birleşim açıklığı zaman,kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1953
  • 45 evlât ve torun sahibi bir kadın öldii Beyrut.17 A.A.Lübnan'la en yaşlı kadını bugün ölmüştür.118 yaşmda olan bu kadının 45 evlâdı ve torunu vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1953
  • Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No:18 İSTANBUL.Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYİ:1147 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FtATI 15 Kuru»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1953
  • Bugün şehrimizde havanın sabahleyin deniz üstü hafif sisli,sonraları az bulutlu geçeceği,sühunet derecesinin biraz düşeceği tahinin edilmektedir.'£r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.07.1953
  • TAKV8MDEN ffa YAPRAK Su dâvasının esası ULUNAY Dün,Sular İdaresi,inşa edilmekte olan Elmalı ihtiyat bendini göstermek üzere bizi Elmalıya kadar götürdü.Evvelâ şurasını açıkça söylemek icap eder kî,su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • P Q L I S T E iç Karagümrükte Muhtar Mı hittin sokağında 28 numarada c turan Mehmet Kılıç adında bir.aynı evde oturan Saime Özde mir adında bir kadını ekmelbıçağı ile muhtelif yerlerinderyaralamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • K I SA HA BERLER İsviçrede vefat eden Prof e-i sefen yapmak üzere limanımı?sor İsmet Alkan'in naşı,dün sa j dan ayrılacaktırat 10 da,uçakla Zürich'ten şen rnnıze getirilmiş ve öğleden son ra defnolunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • Amiral Cassad/22 Temmuzda şehrimize geliyor Birleşik Amerikan Akdeniz 6 ncı filoau komutum.Vice Amiral J.H Cassady kumalısında 17.000 tonluk Salem kurvazölü,17.000 tonluk Qaltiraure kur vazörü 3.300 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • Hie.7 ilka 1372 18 Temmuz 1953 Cumartesi Km 5 Tem 1369 AKİT VASATI EZANİ Güney 4.43 S.05 Öfcie 12.20 4.42 İkiruü ıcos 8.40 Akşam 1938 12.00 Tata 21.34 1.5* İmsak 232 6.54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • ¦mü if—wii ii 11 mm*rim**n urn Stalinin haleflerinden Mare şal Lavrejrti Beria'nın azil ve c tasfiyesinde» Kızılordunun bü yük rol oynadığı kabul edilmektedir.Gerçekten,Kızılordu* aan sonra,belki 3nun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • YEMEKLİ TOPLANTI ¦jf &en Jozef Lisesinden Yetişenler Derneğinin tertip ettiği anânevi Petit Pain'in,19 tem muz pazar günü saat 15 te Sen Jozef Lisesinde yapılacaktır.KONFERANS Şehrimizde misafir bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • Hicaz meselesi yeni Halifenin ilk karşılaştığı muş 98 i Genç kız bu korkunç âkibetJ eskilerden,yaşlılardan teerüba görmüş olanlardan işittikten sen ra kararını vermişti Onu gönderen Halifenin genç ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • Bol kömür geliyor Belediye kömür nakledecek araba ve kamyonlar için bir tarife hazırladı Kömür Tevzi va Satı.j Müessesesi tarafından yapıtaD kök kömürü satışları de^am etmek tedir.Halen müteaddit depo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • Ada na vapuru daima Barselonaya uğrayacak Denizyolları işletmem,ispanyolların devamlı israfların nazarı itibara alarak bunda» sonra en lüks gemilerinden Adana vapurunu Barselonaya da uğratacaktır.Gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • Kadın kaçıran iki zorba yakalandı Bir kadım zoria otomobillerine bindirip kaçıran iki kişi.evvelki gece emniyet ekiplerini uzun müddet «ğraştumıştır.Alâe.cfdin ve Nuran adında iki genç evvelki gece ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • Beylerbeyi sarayı tamir ettiriliyor Beylerbeyi Saraymm baheç duvarları ile saray müştemilatın dan olan eski lun-am binasının tamire muhtaç bir durum arzettikleri görülerek Millî Saraylar Müdürlüğü tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • Yakalanan iki eroinci atîliveya varildi Yenilenirde Gölaaşı sakağında 7 numarada oturan B&rhanettin Tanyeli adında oiri,aljcı hüvi yetine giren bir po!i3 memu.ıı na iki kilo ejrar aa arken suçüstü yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • Bir otomobil ski kişiyi yaraladı Dün Emirgâııcla bir otomobiı;iki kişiyi yaralamış ve bir taksiyi de hasara ugrartmtştjr.Henüz hüviyeti tejbıt edilmiyen bir şoförin idare ettiği taksi,Boyacı köyden Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • Belediye Dâimi Komisyon seçimi için hazırlık Şehir Meclisi önümüzdeki günler içinde fevkalâde bir toplantı yapacak Belediye Daimi & misy.Hi ve tıda bazı mühim mevzular ui komisyonlar seçimleri ı ayiül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • Boğu'ma kazaları devam ediyor Bakırköye bağlı Rs^neli çiftliğinde çalışan Ali Vural.aiıEda bir genç,arkadaşı MehmA Şahin'Ie civardaKt Alâiereye girmişlerdir.Mehmat yüzme bilmediğinden boğulmuştur.Aync
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • Kaçak asit satan ithalâtçıların duruşması Vedon ve Vedat adında iki ithalattı,memle*t£.e 240 bin lira değerin-de kaçak aait sokmaktan sanık Asliye Ceza.Mahkemesinde yargılanmışlardır.Duruşmada mütealâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • Pazarlarda daim?surette ça'ışanlar Belediyeler kanununa göre,şehrimiz pazarlarında daimî surette satış yapan esnafın tesciline başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • Yoni tanzim satışı ysrlerî açılacak Belediyenin Meyva ve Sebze satışlarj devam etme^t'ed'i'.Pahalılığın çok hissedildiği Büyük ada ve Heybeliada'da açılarsatı,ş yerleri büyük rağbet görmektedir.Burala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • Limar»ımğza g ilecek hrrp gemileri Yugoslav O kul gemisi Gaîep pazartesi günü,KmcUstan dfonanm asına mensup 3 oarp gemisi de çarşamba göttü limanı imza gelecektir;Misafir gemicilerin şehrimizde ki gez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • Nahiye ftiüdürisrî arasında dağâşîklik yapıSacak Şehrimiz Nahive Müdürlev arasında geniş mıkyoasta o ;değişiklisini yapılacağı bildirilmekted-r.Hazırlanan listece g'öre hiı kısım Nahiye Müdürleri Anad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • İki kadın bıçakla birbirini yaraladı Küçükçekmecede o-tu-ıu Llttfiye Ceraar ve Hhcnıet Özer a dmda iki kadın,çeçimsizliır yü zünden,sokak ortasınla kavga ya tutuşmuş ve birioirlînni b,çakla yaralamigi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • Lokantaları İktisat Mjdürjiîğü sınıftandıracak Şimdiye kadar lokanxatat-r sınıflandırılması iğinde,L^kan tacılar Cemiyeti Re si f.fe sö;sahibi bulunmakta idi.Bu defa,bu usûl kaldırılmış ve sınıfların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • Üniversite bütçesi Yönetem kurulu 954 yıfı bütçesinin hazırlanması için çalışmalara baş!adı İstanbul Üniversitesinin 954 yılına ait butjajiui hozıriamak için çalışmalara başlanmıştır.Df kanlıklar kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.07.1953
  • HALKIN SESİ Vakaflar idaresinden şikâyet Bayezid'de Okçular'da kunduracı Mahmut özünay isinıli okuyucumuz yazıyor:«Gazetenizin Halkın Sesi başlıklı köşesinde Bayezid Camii Şerifinin bakımsızlığından ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.07.1953
  • Hijıd Yarımadası ve komünistler Komünistler tahriklerini son zamanlarda Hind yarımadasında teksif etmiş gibi görünmektedirler.Bir kaç gün evvel bazı Çin birlikleri Birmanya hududunu geçmiş ve o havali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.07.1953
  • ChurchiU'in sıhhati düzeliyor Kuvvetini yeniden kazandığı bildirilen,ingiltere Başvekili,her gün resmî evrakı tetkik ediyor Lopıdra,17 A.A.Bir müddetten beri istirahata çekilmiş bulunan Başvekil Churc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.07.1953
  • Kabiliyetsiz bir köpsk için açılan dâva Nevyork,17 A.A.Eufemia adında 34 yaşında b' r adara terbiye edilmesi için PutnanVda ki köpek eğitim enst*t.isline gön derdiği Alman çoban köpeğinin enstitüde hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.07.1953
  • Bir mania sahibini parçaladı Balıkesir,17 THA.Kepsut kazasının Tuzak köyünde oturan 15 yaşlarında Ramazan,tarlasında çalışırken,mandası birden bire kudurmuş ve Ramazanı altına alarak boynuzlamağa başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.07.1953
  • Tamir ediSecek ilk okullar özel idare malı olan Fatih Karagümrük,Yavuzselim,Hocahayrettin,AH kuşgu ve akşemsettin flk okullarının Eelediye tarafından tamirine karar verilmiştir.Bu ilkokullara alt tami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.07.1953
  • DÜĞÜN Samsun eşrafından tüccar Hayri Kefeli kerimesi Nahide Kefeli ile İstanbul Üniversitesi eski muhasebe müdürü emekli Hulusi Esendal'ın oğlu İstanbul Barosu avukatlarından Mehmet Esendal'ın düğünle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.07.1953
  • Japonyanın Kyusha adasını yanidan sol bastı Tokyo,17 A.A.Japonya nuı güney adalarından Kyusha,bugün yeni bir sel uğra mıştır.Sel,geçen seferkiaöen.Ü3ha hafif olmakla beraher yollariköprüleri tahrip et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.07.1953
  • Bir Mihrace otomobil kazasında ağır yaralandı İngiltere)17 A.P.İngiliz koşu sahalarında atla n ile tanınan zengin Cooch Bchar mihracesi dün fees vuku bulan bir otomooil kazası neticesinde ağır bir şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.07.1953
  • Tel Avîvde bir tethşçi hapishaneden kaçtı Tel Aviv,17 A.A.Halen askerî mahkeme huzuı'urJa dâvaları görülmekte olan tetikçiler meselesi sanıklarından bin olan eski Stern Grupu azalarından Shimon Behar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.07.1953
  • Hava sürat rekoru ksrıidt Bir Amerikan albayı» saatte 715.7 mil süratle açarak yeni bir dünya sürat rekoru tesis etmeye muvaffak oldu Thermal Kaliforniya)17 AP)Birleşik Amerika hava kuvvetlerinden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.07.1953
  • Müşterek Arap ordusu hazırlıkları ilerliyor Müttefik ordu tek bir komutanlığa tabi ol cak ve her memleket asker verecek Beyrut 17 AP)L'Orient gazetesi bugün Mısır,Ürdün ve Irak'ın 23 veya 24 tümen den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.07.1953
  • Margaret Lort dr ad a Annesiyle birlikte Afrika seyahatinden dönen Prenses» neşeli ve sıhhatli görülüyordu Londra.17 AP)Kraliçe Elizabeth II.nin kızkardeşi Prenses Margaret bugün mütebessim bir çehre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.07.1953
  • Koma halinde yaşıyan bir kadının doğurması bekleniyor Miami,Florida,17 A.A.Geçen ocak ayında geçirdiği bir otomobil kazasından beri koma halinde hastahanede yatan 17 yaşında bir kızja cumarvesi aksamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.07.1953
  • Fransız anayasası taJ)ediliyor Paris,17 A.A.Meclis dün gece anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ki tasarının müzakeresine başlamıştır.Tasarının raportürü,seçim komisyonu ad-na aoz ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.07.1953
  • İbret-Aynası Resmî tebliğ!İkisi de İstanbul'da çıkıyor.Tarikleri de aynı.Biri «tanzim satışları fiyasko ile neticelendi» demiş,öteki muvaffakiyetle devam ediyor» diyo yazmış.Biz,bunları okuyunca.Velie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.07.1953
  • Londra canavarının mumdan heykeli Londra,17 A.A.Cinsi mü nasebette bulunduktan so ıra V kadını boğarak öldürmek sucundan idam edilen Lorad?a Lmdru su John Christies in mumyadan yapılmış heykeli,Londra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.07.1953
  • îngîfüareda dondurulmuş bira satıBacak Londra,17 A.A.İngilterede lokanta ve içkili mahaller şimdiden sonra b?ray;fıçı ile olmayıp tonia sJt'ın alacaktır.Biranın mayi yer.ne doldurulmuş kalıplar hali.ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.07.1953
  • İrlanda'da da bir sinemaya bomba at İdi Baueridge,Kuzey irlanda,17 A.A.Kraliçe E)z 'öcth'in taç giyme merasimıns ait fÜ min gösterileceği bir sinemaya bu sabah meçhul iahıslar tara fından bir bomba at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.07.1953
  • Kısa harici haberler İNGİLTERE fa iyi haber alan kaynaklardan bildirildiğine göre Fransa gelecek 4 ay içinde tngiltereye 300.000 ton kömür göndermeği kabul etmiştir.Gönderilecek kömürün fiat ve kalite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.07.1953
  • İKTİBAS ile ortaya çıkan meseleler Doktorlar tsmmuz sonlarında Churehiirîn hastalığı hakkında tam bir fikir edinrnsk kabil olacağını söylüyorlar r Sir Winston Churchill bir aylık bir istirahat aidi»,«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.07.1953
  • FIKRA Iptidâliğe dâir Tarık BUâf?A Adama damdan düşer gibi,sen iptidaisin demezler.Daha i doğrusu iptidai kelimesinin her hangi bir küfür manasızlığına düşmemesini istiyenler,sea şu,sebepten jptidaîsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.07.1953
  • ¦Murat şoföre durmadan dolaş "Basım,söyledi.Sarnoş kız durmadan konuşuyordu.Adice sesigenç adamm zorla elde edebildiği sihirli dakikayı yıkarak ya-»îndakinin basit oir oar kızı olduğunu hatırlatmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.07.1953
  • RFÇ MLE UADİ5ELER rlMUIi9CLC.il 1 Seyhan Barajının ijışasına ait mukavele dtin Ankarada Başvekil Adnan Menderes'in de hazır bulunduğu bir toplantıda imzalanmıştır.2 Suriye'de Reisicumhur seçimleri geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 18.07.1953
  • ^TiıiMiı—mııı.¦«¦limn ı HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BlR VAK'A alatasaray Mektebinin kuruluşundaki tarihî rivayet Bugünkü lisenin temelini Gü bsba ar fır/naya sebap olmuş ve ilk hocaiığını da bu zat.yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 18.07.1953
  • K4c-Mc-Mc*-K-K-DORtS DAY NİHAYET EVLENDİ Be yaz perdenin aarışm dilberi yine dünya evine girdi.Ay-¦lardan beri cvlenmiyecekler,ikisinin de gönlünde başka birisi varmış,diye Doris Day ve DouglasÇ *Evan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.07.1953
  • Cfenç ve kabiliyetli tenisçilerimizden Nazmi Bari alenç turnuasını S.Gürel kazandı Susan Güre1,Ctaanşirs 6-4,2-6,2,6-2 yenerek şampiyon oldu istanbul Çalenç turnuası te-lık kulübü kortlarında oynanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.07.1953
  • Türkiye tenis birincilikleri tarihi belli oldu Tünîtiye tenis birincilikleri tenunuz ile 2 ağustos,ta-*Uıleri arasında İstanbul Te-*JS' Eskrim ve Dağcılık KulU-kortlarında yapılacaktır.Müsabakalara Is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.07.1953
  • 28 ve 29 Temmuzda şehrimizde 2 gösteri maçı yapacak 23 ve 29 temmuz geceleri iki göstezi maçı yapacak olan Amerikanın meşhur siyahî basketbol ekipi Harlem bu defa şehrimize Amerikanın tanınmış ekipler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.07.1953
  • Kısa Spor Haberleri TÜRKİYE BİSİKLET YOL BİRİNCİLİKLERİ Ankara» 17 A-A.Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünden:Türkiye bisiklet fbSrincSJHKleri 24 ilâ 27 temmuz 953 tarihlerinde Bursada yapılacaktır.Bu yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.07.1953
  • İstanbul enternasyonal Tenis turnuası Bu sene turnuaya birçok beyn:lmileî şöhretli tenisçilerde ka&ıSacak 1953 istanbul enternasyonal tenis turnuası 25 ağustosta sekizinci yılını idrâk edecek Ve 10 gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.07.1953
  • ilk futbol nizamnamesi tarafından 1863 senesinde 6 Bu suretle kötü ruhlar,tem* sil edenler meselâ bir değnek veya bir halatın ucundan tutar lar,diğer ucuna da köy halkı nın diğer kısmı asılır,tabiî ib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.07.1953
  • LEFTERİN G.SARAYA GEÇMESİ MUHTEMEL Gayet yavaş geçmekte olan transfer ayının en mühim hâdiselerinden birisi de Lefter'in durumudur.Son zamanlarda bu kıymetli futbolcumuzun Fanerbahçeye girdiği hakkın*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.07.1953
  • RÖPORTAJ Kaliteli yerli film Yerli sanayie karşı lakayt davran liması hem kaliteli film imaline hem de sanatkârların iş bulmasına mâni oluyor «Sarışın,parlak gözlü,30-35 yaşlarında cin gibi bir adam.Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1953
  • İşimi bit.rdim.Şimdi lütfederseniz sizinle bir bardak Viski içebilirim.Müsaadenzle.Polis şefi karşısında oturdu.Gözlüklerini kutusuna koyduktan sonra cebine y et 'eştirdi.Katili yakaladığımız haberini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1953
  • Hazuiıvan Sadi BOR A İ 1 2945678 9 10 ti n oldan sağa:1 Bir romancımızın soyadı;Adet,2 Hoş;Adalet kapısına müracaat,3 Tersi otelin küçük biraderi;Hasfcal'k;Bir edat,4 Mevcudun üçte ikisi;Büyük taş;Dum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1953
  • Zonguldak Belediyesinden Taahhüdün mevzuu Belediyemizce satın alınan eski Halkevi sinemasında şartnamesine uygun olarak satın alınıp yerine yerleştirilecek sesli sinema projeksiyon makinesi ve teferru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1953
  • Sarıyer Sulh Hukuk Hâkimliğinden:952/419 Davacı Nimet Koşum.Mahmut Ergenç,Necmiye Tanyer.Nezihe Zeytineri* Maide Dener,tarafından dâvâlı Mehmet Hikmet,Despina.Joli.îstefani.hazine.Ali Rıza,Nazif Erler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1953
  • Eminönü 5 İnci Sulh Hukuk Mahkemesinden:952/451 Binnaz Kılkış.Beyazıt Okçu larbaşı No.13 hazine taraf m-dan aleyhinize ikame olunan alacak dâvasınm muhakemesi sonunda» Adresinizin meçhuliyetine binaen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1953
  • PROJE MÜSABAKASI TÜRK TİCÂRET BANKASI Emeklilik Sandığı Müdürlüğünden:A Sandığımızın Adana'da yaptıracağı,içinde Banka löValini ve dükkânları ihtiva edecek iş Ham binası projelerinin tanzimi işi Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1953
  • TARİHTEKİ KÖRKÜNC 3:ŞT'.e,J& Nakledam AZİZ OZBAY Alut karışımda yanına alarak Fransız sınırlarım terketmîşti 5 Fakat Alut Nuh diyor,Pey gamber demiyordu:Maval okuma bana arkadaş,ver kırk bin frangımı:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1953
  • MUttiuet p.a'.r.i;arr~nni ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 80 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memieketle#e iki misildir.[lân şarkları 2 ve 3 üncü sayfa aant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.07.1953
  • [Baş tarafı birincide] Ünaya mal olacak bu inşaat sayesinde Çükurovanm bol ve ucuz •enerjiye kavuşacağım bildirmiş Ve ezcümle demiştir ki:Çukurova'nın taşkın önleme,sulama ve enerji gibi üç mühim mese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.07.1953
  • öl.Shaletter geliyor Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Kumandanı,Ankarada öevlet adamlariyie görüşecek Ankara,17 AA.MilK «avunma Temsil Bürosundan aldığımız malûmata göre,Güjiey Avrupa Müttefik Kuvvett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.07.1953
  • Ye d2k subayların terhisi Ankara,İT CA.A.Millî Savunma Vekâleti Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Son zamanlarda muhtelif gazetelerde 36.dönem yedek subaylarının terhisine dair yayınlanmakta olan haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.07.1953
  • 1953 dünya güzeli bugün belli olacak [Baş tarafı birincide] Acaba jüri İtalya güzeli Rita Stozzi gibi uzun boyluları mı,yoksa İsveç güzeli Ulla Sandklef gibi ufak tefekleM mi tercih etmelidir Şayet he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.07.1953
  • Dumlupınar dâvası [Baş tarafı birincide!n maneviyatını son derece ozûıugtur.Hastabakıcıların söy öî&ine göre,hastahanenin ara bahçesine bakan odasında' 7°reııtaon bütün gününü bir a-»fsi bir yukarı do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.07.1953
  • Muhtar seçimleri [Baş tarafı birincidel dan dolayı seçimi*Tin çeri bira kılmak yoluna gidildiğim ve bö lelikle aynı zamanda bir çok masraflardan kurtulunscağını ifad'e ederek,kanun tasarısının kabulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.07.1953
  • M.P.nin itirazı [Baş tarafı birincide] yayı inceleyen Maûkeme bugün verdiği bir karaıia Jfartinin iti razlarinı reddet niştir.Kararda ezcümle şöyle denilmektedir:«Kanunların Ajıayasaya aykırılığı idd;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.07.1953
  • D.P.Grupunım aldığı kararlar [Baş tarafı birincide] dığı karan tasvipkar bir dille bildirmektedir.Siyasî çevrelerde hâkim olan kanaat Gnıpun bu "kararı sayesinde siyasî partiler arasındaki mücadelenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.07.1953
  • Kızılordu Rusyada idareyi ele alıyor Stalinin işbaşından uzaklaştırdığı birçok askerî lideri are mühim vazifeler veriliyor Londra,17 Naiaa)Rusyadan gelen aon havener Stalin in «gölge vazifeİ3'.sürdüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.07.1953
  • Şehirdeki su sebepleri [Baş tarafı birincide] üzere ceman 79.000 metre küp idiikinci isale hattının servise girmesinden sonra ve alınan diğer tedbirlerle şehre verilen su miktarı Terkosdan 100.000,Çır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.07.1953
  • Nato Deniz manevraları [Baş tavafı birincide!rika deniz birlikleri Yunan sahilleri açıklarında 10 gün sürecek olan mayın dökme ma nevralarına başlamışlardır.Bu manevralardan maksat» Akdenizdeki Nato m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.07.1953
  • Bir baba yan'ış^ekla oğ'ııttıı Paris,17 T.HLA y Burada bir çiftlikte geçen bir aile facia sı neticesinde,bir bıba.Alman-1 yada 4 sene esir kalan oğlunu ı öldürmüştür.Bu dört senelik esaretten ru hen h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.07.1953
  • Avrupa Konseyi Sekreteri öldü Bordeaux» 17 A.A.Avrupa Konseyi Genel Sekreteri M.Jaques Camille bugün bir otomobil kazasında ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.07.1953
  • İstanbul Belediyesinden Beyoğlunda Snrpagopfea yapılmakta olan 300 odalı otelin giriş kısmı tadili Bayındırlık Vekâleti yüksek makamınca tasdik edildiği ilân olunur.10952*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.07.1953
  • Tenbihî beledî 1 Şişli ile Zincirlikıryu,Tamiratı mütemadiye,tstinye.Tarabya ve Yenimahalleyi bağlıyan asfalt ve parke güzergâhı ile Beşiktaş ile Yenimahalle arasındaki sahil yolunda Cumartesi günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.07.1953
  • Amerikalı bir profesörün teklifi Amerikanın Teksa* Üıviveısi tesi çocuk hastalıkları proıesor terinden.Mr.Sidney R.Kaiiski şehrimize gelmiş bulanmakça dır.Kendisiyle görüstiig'inıiiz profesör;seyahati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.07.1953
  • Türkiyede çevrilen filmler_Amerikalılar tararından hükümetimiz hesabına çevrilen turistik filmler» yine Amerikalılar tarafından tenkidi edildi Washington 17 AP)Mebusan Meclisi Tahsisat Komisyonu.«U.S.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.07.1953
  • 10 bin ton yemeklik sarı mısır ithal edilecektir Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Anlaşmalı memleketlerden anlaşma hükümleri dahilinde ve anlaşmamız bulunmıyan memleketlerden dolar veya s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.07.1953
  • Konya Valiliğinden Okul binası yaptırılacak Köyün adı Keşif bedeli Muvakkat teminat Lira Kr.Lira Kr.Gicen köyü 19176.81 1438.26 Kolukısa köyü 17864.08 1339.80 1 Karapınar'ın Gicen ve Kadmhanın Kolukıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.07.1953
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden 1 Belediye sebze ve meyva halinin ıslahı ve tevsii işi 20 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.2 İşin keşif bedeli 21758 lira 06 kuruş ve geçici temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.07.1953
  • Ankara İ i daimî komisyonundan Beypazarı Tekke köy yoliyle Karaşar bucağına kadar olan yolda smai imalât ve tesviyesi ve blokaj ve stablize işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştıra Keşif bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.07.1953
  • Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğünden 1 Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı rasat aletleri kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır,2 Muhammen bedeli 20.870 lira muvakkat teminatı 1.565 lira 25 kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.07.1953
  • Kilimli Belediye Reisliğinden 1 Belediyemiz için bir adet yeni otobüs kapalı zarfla eksiltme ile satın alınacaktır.2 Otobüsün muhammen bedeli 22.000 lira ve muvakkat teminat 1650 liradır.3 Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.07.1953
  • 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dana müziği «Pl» 13.30 Şarkılar.Okuyan:Muallâ Gökçay 14.00 Radyo salon orkestrası konseri.İdare eden:Semih Argeşo 1 R.A.Berene:Neşeli günler,2 J.Karikiopul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.07.1953
  • Bayındırlık Vekâleti Erzincan Su isleri II.I Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konan iş:1 Şubemiz bölgesi dahilde bulunan Rize şehir içi dereleri Be Çayeli deresi İslahı inşaatı olup» muhammen keşif bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.07.1953
  • 1.E.T.T.işletmelerinden:1 11.51X3,12X1,52 ebadmda ve 11.61 gayri »afi tonajda Ayakapı romokörü 20/7/953 günü saat 14 e kadar mektupla teküf verme suretile satılacaktır.2 Römorkör Silâhtarağa Elektrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.07.1953
  • Istanbul Basın Teknisyenleri Sendikası 25 temmuz Cumartesi günü Çifte saraylar Bahçesinde saat 20 den sabaha kadar devam edecek bîr Sünnet Düğünü tertip etmiştir.Üyelerin kayıt için 23 temmuza kadar S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.07.1953
  • Çifteler köy Enstitüsü Müdürlüğünden Eskişehir Mahmudiye Muhammen bedeli İlk teminata İhalenin yapılacağı Cinsi Mıkdarı Lira K.L.K.Tarih gün saat Elbiselik kuma Molina 1350 M.29700.00 2227-50 31/7/953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.07.1953
  • Beden Terbiyesi istanbul Bölgesi Başkanlığından 1 îstanbulda Dolmabahçede Mithatpaşa stadyomu K)tribünü inşası ve Gazhane binasının yıkılması iğleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.07.1953
  • Bafra Karaköy Harası Müdürlüğünden 1 Bafra ilçesinde Karaköy Harasının bir taahhüt mevzuunda olmak üzere değişmez birim fiat esası üzerinden bir adet 60 kişilik işçi yuvası bir adet kesim yeri inşası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.07.1953
  • DENİZCİLİK BANKASİ T.A.0.Denizyolları işletmesinin Pire ucuz halk seferleri için tam konforhı;18 mil süratli S S" ULUDAĞ Her hafta Salı günü îstajıbuldan saat 13 te hareketle Çarşamba günü saat 11 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.07.1953
  • Sulu arazi satılacaktır Cihanbeyli Belediye Başkanlığından 1 Tapulu olarak Belediyemize ait kasabanın Büyük yurt mevkiinde 114800 metrekare sulu çayırlık arazi 24/7/953 günü sata 15 de Belediye daires
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.07.1953
  • izmit Belediye Reisliğinden Belediye hâl binası inşaatı işleri vahidi fiyat esası üzerinden 15/7/953 tarihinden itibaren eksiltmeye konulmuştur.1 Eksiltme kapalı zarf usulü ile 31/7/953 tarihine rasth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.07.1953
  • I il fA illi GENERALS ELECTRIC Bol Işık Fazla Dayanır v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.07.1953
  • wmmmmammaBamamamammw^ I DENİZCİLİK BANKASI T.A.0.HAC SEFERLERİ İstanbul Vapuru Birinci Sefer)27 Temmuzda İstanbul'dan,28 Temmuz'da îzmirden* İzmir vapuru 3 Ağustos'ta istanbul'dan!7 Ağustosta Mersinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.07.1953
  • B EİlM A N 'NY L O N M AY ÖL AR I ileri gelen tuhafiye mağazalarından arayınız Toptan satış yeri Yeşiidirek Sultan mektebi sokak No.10/2 İşçi sigortaları karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.07.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve raıkdarı yazılı mevadın kapalı zarfla ek' siltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde İskenderun As Sa-Al,Ko.da yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.07.1953
  • Yozgat Vilâyeti Daimî Encümenden 1 23430.48 lira keşif bedelli Boğazhyan kazasının Müftü Kışia köyünde yapılacak P.5a tipi okul inşaatı açık eksiltmece konulmuştur.2 Eksiltme 27/7/953 pazartesi günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan