Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.07.1953
  • İrtica ile mücadelede parfilerarası birlik Halk Partisi Genel İdare Kurulu dün cumhuriyet ve inkılâpların müdafaasının partinin ana prensipi olduğunu bir tebliğle bildirdi ı M ıı ir* Demokrat Parti Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1953
  • Belediye mağazaları g Btanbul Belediyesi erkâ-U niyle Ticaret Vekâleti umum müdürlerinden iki «atın şehrimizde,büyük satış,mağazaları açmak suretiyle,hayat pahalılığiyle mücadele imkânlrını tetkik ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1953
  • us liderleri arasında temizlik devam ediyor Ştalin'in kayınbiraderi Kaganoviç ve Mrşl.Buiganin'in de tevkif edildikleri anlaşılıyor Londra,15 Nafen AP)Sovyet Rusyanın iki numaralı adamı addedilen Beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1953
  • Süveyşte durum sakin İngilizler iki Mısır askerini öldürmekle itham ediliyor Kahire,15 AP)Kahiredeki ingiltere Büyükelçiliği askerî sözcfcsü dün verdiği bir beyanatta pazartesi günü biç bir Mısırlının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1953
  • Kal kuta d a nümayişler Yüzden fazla tahrikçi tevkif edildi.Bir çok kişi yaralandı Kalküta,15 AP)Müfrit solcuların halkı umumi bir greve teşviklerini müteakip bugür Kalkütada kanlı hâdiseieı' cere-[De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1953
  • Fuat Arna ve Bayur'un yeniden ifadeleri alındı Mustafa Kentlinin Millet Partisinin kapatıhna kararına yaptığı itiraz mahkemece tetkik ediliyor Ankara,15 Milliyet)Gizli cemiyet kurmak ve irticai teşvik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1953
  • Ucuz atlatılan bir kaza f Dön sttivt 14 de Alemdar'da vukubulan bir kaza sonunda »şoför Bedir Enlenin kallaııdığı Beypazar 29 plâkalı otobüs bir ağaca çarptıktan sonra devrilmiştir.Büyük bir tesadüf e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1953
  • Orman kanununun müzakeresine başlandı Meclisin dünkü toplantısında İstanbul Belediyesinin ^vilâyetten ayrılmasına dair teklif reddedildi Ankara,15 Milliye')Büyük Millet Meclisi» bu sabahki ictimamda m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1953
  • W.U.S-KONGRESİ SONA ERDl Şehrimizde toplanmakta olan Dünya Üniversiteler Servisi Genel Kongresi dün çabşmalannı bitirmiştir.Bu münasebetle Vali ve Belediye Reisi Prof-Gökay,Yıkbzdaki Malta Köşkünde,ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1953
  • i o t Başvekilin *onuŞmasm,n akisleri Menderesin D.P.inkılâplar mevzuunda yaptığı konuşma» tan bir tasviple karşılandı Ankara» 15 Milliyet)Başvekil Adnan Menderes'in dünkü Grup toplantısında yaptığı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1953
  • Demokrat Parti Müfettişlikleri Seyhan* Hatay ve Mersin bölgesi müfettişliğine İzmir mebusu Pertev Arat tayin edildi Ankara,15 Milliyet)Demokrat Parti Genel İdare Kurulu,parti teşkilâtını 10 bölgeye ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1953
  • Dünya güzellik müsabakasına iştirak güzeller Amerika güzeli Jüri,42 güzel arasında kraliçfl seçmekte güçlük çekiyor Long Beach,California)13P A.A.Hakemler,Amerikan güzellik kraliçeliği tacını giye cek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1953
  • Bugün şehrimizde havanın umumiyetle açık ve güneşli geçeceği,sühunet deratesmde de ğişiklik oLmıyııeağı tahmin edil mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1953
  • Kızıllar Güney Kore mevzilerini yardı Mütareke hayetlerinin bugünkü toplantısında mühim kararlar alınacak Birleşmiş Milletler asl^rleri Seoul,15 AP)Kızıl Çinliler bu gece Kore cephesinin Doğu Merkez k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1953
  • Rusya,dört büyükler toplantısına çağırıldı Sonbaharda Molotov'un iştirakiyle yapılacak toplantıda Almanya meselesi görüşülecek Vaşington,13 AP)Ameri ka;İngiltere ve Fransa bugün Rusyaya verdikleri bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1953
  • Kabzımallar müstahsili tehdide başladılar Şehre mal gönderilmemesi için telgraf çeken kabzımallar hakkında Belediye ile kabzımallar arasındaki ihtilaf devam etmektedir.Belediye;halk tarafından büyük r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1953
  • Londra canavarı dün asıldı Son yılların en korkunç cinayetlerini işliyen Christie boğazına tal.ı'an bir imikle can verdi Dün Mam edilen Christie Londra» 15 A.A)Mu" hakemesi neticesin?e en az 6* kadını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.07.1953
  • Turizm masalı Aband Gölünü gezdirmek üzere,gazetecileri Bolu ya götüren Hava Yolları Müdurunun gazeteciler hakkında bir mektubunu gördüm,Meslekdaşlardan haber al ma imkânım kaldırmak için Devlet Şûras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • K f SA HA BERLRR Topkapi Sarayı Müzesi kon forana salonunun tanzim ve tefrişin^ karar verilmiş ve bu iş için gereken tahsisat ayrılmıştır.Pireye giden ve dönüşte izmir ekspres postasını yapan U-Uıdağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • Bu yıl üniversiteye alınacak talebe miktarı Bu yjl "Üniversiteye eitaac&k talebe miktarının tesbiti lıususun la çalışmalara başlanmıştırilgililerin beyanına jjöıo bu sene Fen Fakültesine 360.Hukuk Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • I POLİSTE it Bakırköyde oturan Remziye adında 19 yadlarında gen;bir kız,tentürdiyot içmek suretiyle İntihara teşebbüs etmiş ve tedavi altına alınmıştır.Hava meydanı büfesinde çı r&klık yapan Şahin Yağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • B^r 16 Tem m ur 1953 3 Tem 5 Zilka 1872 Perşembe 1389 VAK İT VA«ATÎ EZANİ Güne ş 4 42 9.02 1 Ogle 12.20 4.39 tkind i 16.19 8.39 ~4\Aksa m 19.39 12.00 I Yatsı 21.36 1.57 |i 1 îmsal t 2.29 Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • Hileli yağ satan firma Zeytinyağı diye çiçekyağı satan maruf bir firma hakkında takibata geçildi Son günlerde şeıuim'ızle bileli zeytinyağı satışları yapıldığı hakkında ilgililere müteaddit İhbarlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • Türkiye Millî Gesrçtik Kotnit^s »nm koncıresi Türkiye Mili!Gençlik Komitesi yıllık kongresi bugün saat 14,30 da Casa d'Italya konferans salonunda çalınmalarına başlayacaktır.Açılışı müteakip saat 16.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • Belediye odun ve kömür stok ediyor Belediye tarafından bu yıl ya pılaeak olan odun ve kömür tan zjm satışlarının hazırljclarj devam etmektedir.Odun ve kömürlerin yerlerinden şehrimize nakil işi dün da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • Öğretmenler bugün Gölcüğe gidecek M 1U Eğitim Müdürlüğü tarafından yurdumuzun niu^teîif yerlerine tertiplenen inceleme gezileri öğretmenler tarafından büyük rağbet görmek!sair.Bu gezilevden üçüncüsü b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • Kısîıartçhk yüzünden nişanlısını baçskladı Tepebaşmda Refİksaydan caddesindeki Marmara apart imanında oturan Abut Hıya't adında bir genç,Emjne Criiner Göze adı da ki nişanlımın,UiKİcaçhk yüzüden bçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • İnşaat yaptırmak için müracaat edenler çoğaldı Son altı ay içinde İmar Müdürlüğünce 17226 vatandaşa inşaat ruhsatiyesi verildi İnşaat malzemesi tıatlarmda-İki devamlı artış karşısında alâkalılar bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • HALKIN SESİ Yeşilköyde sinekten g içilmiyor ¥eğ 11 köy de oturan bir okuyucumuz bize gönderdiği mektupta şunları yazıyor:«Bir sürü mail akıntılara katlanarak insan gibi bir yaz tatili geçirelim diye Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • Bunaltıcı sijcaklqr Son hafta içinde 53 bayı'ma ve 2 Ölüm v ak'ası tesbit edildi 5îir müddetten beri şennmızd» şiddetli sjcalar hüküm cü 'inektedir.Bu boğucu sıcakların b'v iki gün daha devanı edeceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • Hicaza bîr Sağlık Katarı gönderiiâyor Y.akmda Hacca gidecek olaiı vatandaşların,hastalığa tutul malarını önlemek ve icap eden koruyucu tedbirleri almalî maksadiyle Hicaza bir «îağ'UiC katarı gönderilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • Ordu vapuru yakında limanınıza ge'ec^k Bir müddetten oeri Marsilyads/ki Frasız şantiyesinde tamir ed.lmekt.e alan Ordu vapurunun revizyonu bitmek üzeredir.Yakında limanımıza gelecek olan geminin 3 ağu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • Yüzme bilmi^en bir hımaS boğuldu Beykoz cam fabrikasında ha malhk yapan Mehmet Taş ad;n da 33 yaşlarında biri.rıhtımda soyunarak denize girmiş ve bir daha çıkmamıştır.Mehmedin cesedi aı anmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • 946 senesindenberi memlekette tatbikine girişilen çak partili rejim ve demokrasi sistemi dolayısiyle içtimai hayatımızda büyük değişiklikler olmuştur.Cemiyetin geçirdiği hu tahavvültin fertlerin hayat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • T Ö K E N fr Cihangirde yeniden tanzim edilerek ağaçlandırılan çocuk bahçesinin açılış töreni bugün at 12 de yapılacaktır.KONGRELER Tİf İstanbul Elektrikçiler Derneğinin senelik kongresi 2S temmuz sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • A]manyaya ksvuis vs {karpuz ihraç d lî.c^k Bir Alman firması ıue.aleketı mizden 'bo'l raiktai'da kanın va karpuz alraak için teşebaüse geç miş ve bu hususla o.v anlaşmaya varılmıştır.1 ağustostan iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • YeşiikÖyde dîkkat-BlzUk yüzünden ı/aîîgıı^ çaktı Uçak alanındaki Fransa Hava Yollarına ait malzeme cU poşunda bir yangın çıkmış ve bu yümesjrıe meydan verilmeden itfaiye tarafından söndü 'ulmu tür.Yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • Yeni Şeftir Tiyatroları için hazırlık yspı'.ıyor Belediye,mahkeme kararı ile tahliye edilecek ol.ati Melek ve İpek sinemalarım tiytfcı»» binası haline getirmeğe Karar vezuuştitcab eden tadilâtı tosbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • Kıbrıslı gençler için bîr yır d'kurutacak îstanbulda tahsilde bulunan Kıbrıslı gençler,'kendilerin' ı dağınık yerlerde öfcurdıiıÇiU.'ını be yanla bir Ktbrıs Taıooe Yuulu tesisi için Millî Eğitim Vekâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • Biz,Bizanslılarla eninde sonunda harbetmek zorundayız,96 Halife mülayim ve müş ffik olduğu kadar da sert ve insafsızdı.Devlet ve memleket iş lerinde hiç şakaya gelmiyen bir karakteri vardı.Bu yüzden h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • Dr.Hasan Ertemiz tevkif edilmedi Dün,simsar kullandığı i&diasiyle adliyeye verilen Doktor Ha san Ertemiz'in tevAii edildiğini yazmıştık.Geç vakit aldığımız ve bu yüzden tahkikine imkân bulama * iığımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.07.1953
  • Beşiktaşta b9r evin üst katı yantlı Dün sabah saat 10 da Beşiktaşta tramvay caddesinde Hüsnü Güvener adında pirine ait saat ve radyo dükkanının üst katında yancın çıkmıştır.Elektrik ütüsünün prizinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.07.1953
  • FIKRA Her aileye bir ev Bize Öğrettikleri yanlış insanlar işe «her aileye bir ev» diye başlamışl*r,«sırlarca ve asırlarca sonra işte gene oraya doğru gidiyorlar.Turktyo &em o kadar eski bir mazi değil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.07.1953
  • Kurak bir çöle benzeyen hava meydanı çok erken olduğu halde kalabalıktı.Jalapur*ım ileri gelenlerinden bir grup Şamar Ji'yi karşılama ğa gelmiş bulunuyordu.İstisnasız hepsi çok güzel İngilizce konuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.07.1953
  • HESAPLARI HEM PARANIZI BİRÎKTİRÎR,HEM İKRAMİYE KAZANDIRIR,TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.07.1953
  • İbret Aynası Patlıcan iyidir ama.San'at tan tutunuz da politikaya ve yatak odalanmızdaki hususiyetlerimize varıncaya kadar bütün tenkidlerin ölçüsü Jpa Amerika ya Avrupa.Amerikasız veya Avrupasız iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.07.1953
  • iran Millî Meclisinde ekseriyet kalmadı Musaddik,yeni bîr kanun çıkararak seçimlere gideceğini söyCedi Tahran.15 AA.Bu sabah Abadan ve Ahwaz'da umuraî grev başlamıştır.Bu şehirlerden her birinde on bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.07.1953
  • İki balıkçının macerası Lefkoşe,15 A.A.Meis adasından açılan iki Yunanlı balıkçı altı gün deniz ortasında yiyecek ve içeceksiz kaldıktan sonra dün Kıbrıs'ın batı kıyısında bir limana gelebilmiştir.Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.07.1953
  • Sohtekâr milyoner Londra,15 AA.6 milyon ingiliz liralık servet sahibi olan.Hindli bir mihracenin oğlu» bugün bura mahkemelerinin birinde sahtekârlık suqundan mahkûm olmuştur,i Taç giyme merasimi münas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.07.1953
  • TOberküloz,tekstil işçilerinde meslek hastalığı sayılacak Ankara,15 T.H.A.Tekstil sanayiinde çalışan işçilerden hallaç dairesi gibi fazla tozlu yerlerde çalışanların;havada meşbu halde bulunan pamuk z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.07.1953
  • Kısa haHcl haberler AMERİKA ¦jc Amerika Ayan Meclisi,yabancı memleketlerde bulunan Amerikan askerlerinin,mahalli kanunlar yerine Amerikan mahkemeleri tarafından yargılanması hususunda yapılan teklifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.07.1953
  • Dünyanrn en eski ağ?cı bulundu Lucknow Hindistan!15 Na fen)Rajastan çölünde;araştırmalar yapmak'ta oları bir profesör 250.000 senelik bir palmiye ağacının izlerini bulmaya muvaffak olmuştur.Profesör K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.07.1953
  • Rangon'da bir yolcu treni âsilerin taarruzuna uğradı Rangoon,15 A.A.Rangoon'dan Prome'ye gitmekte olan bir yolcu treni Rangoon'un 60 kilometre uzağında Karen âsilerinin taarruzuna uğramıştır.İlk haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.07.1953
  • Siîveyşte yani tıâ lise 'er Bir İngiliz tayyarecisinin Süveyşte kaybolmasa daha doğrusu bir suikasde kurban gitmesi» İngiltere Mısır münasebetlerini yeniden gergin bir şekle soktu.İngilizler Mısıra bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.07.1953
  • Mısır'da yakalanan komünist talebeler İskenderiye,15 Nafen)General Necip hükümetini devirmekten bahseden ve halkı bu yola teşvik eden komünist beyannameler dağıtan iki Mısırlı talebe;polis tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.07.1953
  • Bîr çocuk "Tarzancılık„ oynarken öldü Lüle,15 T.H.A.11 yaşlarında Daniel Laurent adlı bir çocuk;evlerinin avlusunda «Tar zancılık» oynarken boğularak ölmüştür.Evlerinin damına astığı ipe atlayan Danie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.07.1953
  • Anka'ların definesi aranıyor Lima,15 Nafenf Güney Amerikadaki înkalann dünyaca meşhur efsanevî definelerinin bulunmak üzere olduğuna dair haberler alınmaktadır.Bir Amerikan cemiyeti tarafından gönderi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.07.1953
  • Fran şada Ege adlı bir sigara piyasaya sürülecek Paris,15 T.H.A.Yakında piyasaya yeni harmanlar sürüleceği bildirilmektedir.Bunlar arasında «Ege» vadi verilen ve Türk tütünü ile harman yapılmak sureti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.07.1953
  • ingiliz atom denemeleri Avustralyada yapılacak denemelere 200 ilim adamı katılacak vjeı bir çok atom bombası tecrübe edilecek Londra.15 Nafen)Bir kaç haftaya kadar,tngilterede hazırlanmış en büyük «at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.07.1953
  • Frankfurt'ta fırtına yüzünden bir sirk yıkıldı Frankfurt,15 A.A.Dün gece burada esen şiddetli bir fır tına neticesinde temsiller vermekte olan bir sirkin çadır ve barakalarının yıkılması üzerine 80 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.07.1953
  • 70 yaşında bir kadın tecavüze uğradı Küçükköy basma fabrikasında çalışan Hasan Ci#nci adında 25 yaşlarında bjr genç,Taşlıtarlada oturan Müzeyyen adında 70 yaşında bir kadımn evine gir miş ve zorla iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.07.1953
  • Ofis hububat mubayaasına bugün baş'ıyor Torprak Mahsulleri Ofisi Vra"k ya ve Marmara bölgelinde bu günden itibaren hububat jnüba yaasma başlayacaktır.İlgililer,müstahsilin sıkıntıya düşmemesi için Ofi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.07.1953
  • Bulursan kadın cesedinin hüviyeti tesbit edildi Ülev vapuru yolcuları tarafından görülerek denizden çıkarj lan kadın cesedin:n,Perihan Tunç adında genç bir kıza ait •olduğu anlaşılmıştır.Perihan 22 ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.07.1953
  • Ölümle neticelenen bîr kaza Dün öğleden sonra Tarlabaşm da ölümle neticelenen Di rotom* bil kazası olmuştur.Şükrü Aksal adında bir şah sın idaresindeki hususî 0876 plâka nolu otomobille Tarlaba-Şindan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.07.1953
  • İKTİBAS öroil Prenses Mar ını yapıyor Evlenmesi bütün dünyada dedikodn mevzno olan Margaret Gsnç Prensesi faza üzüntülü bulan ihtiyar Başbakan,onun skandalsız bâr şekilde muradına ermesi için Mecliste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.07.1953
  • 1 Şehrimizde toplanacak o-Jan Birleşmiş Milletler Beden Eğitimi Kongresine iştirak edecek olan İstanbul Kız Enstitüsü talebeleri dün bir prova SVpmışlardır.2 Bir müddetten beri hüküm sürmekte olan sıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 16.07.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Giritte Hanya limanının Türkler tarafından zaptı Kaptanı Derya Yusuf Paşa,askerler arasında cfoJaşıyor ve Şahît düşmek,gazi olmak bugündür,diye teşvik ediyordu bulLan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 16.07.1953
  • m m® i K-fc-tt-fc «J Macar Devlet Tiyatrosu artiatlertnden Mlel Rouje,beş glin Önce Belçikaya iltica etmiştir.Macar artisti komünistlerin son günlerde vuku bulan isyanlar üzerine çok sert tedbirler al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.07.1953
  • 20 sene evvel şampiyonluğu bırakan bir boksörle on sene sonra şampiyon olacak bir boksörün mücadelesi 1942 de Pasifik Adalarına asker götüren bir nakliye gemisin lûe cereyan eden aşağıdaki hâdisede bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.07.1953
  • Amerika Üniversiteleri Basketbol karması büyük bir turneye çıktı Üniversiteler karması 47 C eyalette ve 4 Güney Arae-I rika memleketinde muhtelif mallar yapacak Mektep mevsiminin sona er* mesi münaseb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.07.1953
  • Otokar kazasında bir futbolcu öldü Lima,Peri)11 OPJ^.A.Trujillo yakınlarındaki bir otokar kazasında 23 kişi ölmüştür.Kaza kurbanları arasında,Peru millî futbol takımının kıymetli elemanlarından A.Gons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.07.1953
  • tsugnn dünyanm en sevi len şampiyonlarından birisi olan Rocky Marciano» kıymetli Türk boksörü Necmi Karahan ve eski dünya şampiyonu Jack Dempsey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.07.1953
  • tSTANBULA GELECEK FRANSIZ BASKETBOLCUIiARI 5 ve 7 ekim tarihlerinde Fransa Bulgaristan maçına ve 9 ilâ.18 ekim tarihlerinde lstanbulda tertiplenecek olan turnuaya katılacak 12 Fransız oyuncusunun isim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.07.1953
  • Elli sene içinde Fransa turunda derece alanlar İfarım asırlık mazisi olan bu büyük spor tezahürünün yapıldığı günlerde Fransada bir bayram havası hüküm sürer Fransa bu ay en ihtişamlı günlerini yasama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.07.1953
  • Yazanlar:W.Winterbotton L.flarabliu Türkçesi;N.Seiener Futbolun beşiği olduğunu iddia eden memleketlerden biri de Itaiyadır r4-Oyuncular bir köy veya nahiye meydanında toplandıktan sonra oyunun şartla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.07.1953
  • Davis Kupası maçları Paris» 15 CA.A.Davis Kupası için Fransa ve Danimarka arasında yapılan tek erkekler maçında Kurt Nielsen Danimarka)Paul Remyyi Fransa)12/10.0/6.6/0-6/4 yenmiştir.Danimarka neticede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.07.1953
  • lingilteredeî İ boks buhran I geçiriyor İ Ingilterede boksun bir buh ran geçirmekte olduğu bildirilmektedir.İlgili çevreler,boks sabasında îngilterenirt yeni bir hamle yapmak mec buriyetinde olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.07.1953
  • RÖPORTAJI Güvercinler sayesinde hayatını kazanan insan Eminönü,Beyazıt ve Sultanahmet gibi meydanlarda mısır satan 100 insan,güvercir I zr sayesindj maişetini t ıminediyor Güvercinler bu şehirde yüzle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1953
  • BAŞ AGRIURINA KARŞI mm başarı ile kullanılır.t 4 saat ara ile 'günde 3 adet alınabilir.499999
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1953
  • Yozgat Vilâyeti Daimî Encümenden 1_23430.48 Hra keşif bedelli Boğazlıyan kazasının Müftü Kışla köyünde yapılacak P.5a tipi okul inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur.î 2 Eksiltme 27/7/S53 pazartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ 'CİNAYETLERİ ftakleden:AZİZ OZ3AY Kuyumcunun kapısı önünde çıkan kanlı bir kavga 4 işte ben "bu vasiyeti yerine getirmiş olmak için sizi ziyaret ediyorum.Bir pırlantaya kargılık oidv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1953
  • imece MUSTAFA Kızınf Çelebiye karşı olan gönül zaafı artmış,vücudu titremeye başlamıştı 18 Bir emriniz mi vardı?Diye söylendi,öu,şaşa amak tan gelen bir sözdü.Gizel Hslîi gayet mültefit bir eyilişle Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1953
  • Lazırlıvan Sadi bOUAİ t 9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 0m 8 9 10 11 12 j oldan sağa:1 Şart edatı;Güzel ateşli âlet.2 Sicim;İyi.iki.3 Bir edat;Ri;Kemale er.4 Lâmba şişesinde bulunur;Sin;Nida.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1953
  • İyiyim.Gelip giden oldu mu?Hayır.Büronda mısın?Hayır,hâlâ sofadayım.Ne diye c«»u merale ediyordu?Telefon etmesine memnun olmuştu ama,ne yaptığını bu kadar ısrarla sormasını anlamıyor,bunu lüzumsuz oul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.07.1953
  • irtica ile mücadelede partiler arası birlik [Baş tarafı birincâdel Jfileri bilinmediği iğin bu mevzuda bir fikir söylemeğe imkan görülmemiştir.3 „Bu vesile ile anlaşılmıştır ki;memleket efkârında ve c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.07.1953
  • Rusya dört büyükler toplan tısına çağrıldı [Baş tarafı birincide] Fransız hükümetlerinin cîe kendi başkentlerindeki Rus Elciliklerine aynı mealde birer nota verdikleri öğrenilmiştir.Bu sabah Parisia i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.07.1953
  • Kalkütede nümayişler Baş tarafı birincide] yan etmiştir.Bju hâdiseler yine tramvay ücretlerine yapılan zam dan doğmuştur.Şehirde bugün bütün dükkân ve pazar yerleri,okullar kapanmış tramvay ve tren se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.07.1953
  • Kadınlara güneş banyosu yasak Madrit.15 A.Â.Dûn Madritte en büyük yüzme havu Kunda yalnız erkeklere güneş banyosu yapmak müsaadesi verilmiştir.Bilindiği gibi İspanyanı» yeni gaip örtünme nizamı,kadınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.07.1953
  • Atatürk bulvarında iki taksi çarpıştı Koç© adında bir şoförün idare ettiği 13315 plâkalı taksi.Atatürk Bulvarında Özdenv.r Yalçın kaya idaresindeki 2339 plâkalı taksiyle çarpışmıştır.Kaza esnasında he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.07.1953
  • Yugoslav mektep gemisi geliyor Yugoslav donanmasına mensup 5400 tonluk Galeb okul gemsj,Yarbay Stanislav Abram komutasında 20 ile 23 temmuz tarihleri arasında limanımızı ziyaret edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.07.1953
  • m% 4k DENİZCİLİK BANKASI T.A.0.Denizyolları işletmesinin Pire Ucuz Seferleri için tam konforlu;18 mil süratli S-S "ULUDAĞ,Her hafta Sab günü îstanbuldan saat 13 te hareketle Çarşamba günü saat 11 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.07.1953
  • Amerika güze'i [Baş tarafı birincide] seçmek bir hayli tereddüdü mucip olmuş ve müsabakaya iştirak eden kızlara da sinir ve heyecanlarından tırnaklarını yemek düşmüştür.Hakemler «Amerika güzeli» nin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.07.1953
  • Başvekilin konuşmasının akisleri TBaş tarafı birincide!rakacağmı tahmin etmediğini ifade etmiş olması Halk Partisi çevrelerinde de tasvipla karşılanmakta ve Başvekiliu bu beyanatı teyit edilmektedir S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.07.1953
  • Fuat Ama ve Bayur fBaş tarafı birincide] kan Mustafa Kentlinin yaptığı itirazına henüz bir cevap verilememiştir.Mahkeme,halen bu itirazı tetkik etmekte olup tan kikat dosyasını bugün Savcılıktan alara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.07.1953
  • Rus liderleri arasında temizlik devam ediyor [Baş tarafı birincide] Dekanozov'un azlini bildirmiştir.Bu şahıs;geçenlerde bertaraf edilen gizli polis şefi Lawrenti Beria tarafından 16 nisanda Gürcistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.07.1953
  • Süveyşte durum sakin [Baş tarafı birincide] ile Mısır Millî İstikamet Vekili Binbaşı Salâh Salim'in iddialarına cevap vermektedir.Vekil,gazetecilere verdiği bir beyanatta pazartesi günü iki Mısırlının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.07.1953
  • Belediye mağazaları Bp?Tiakaled«n devam)mesi de yine işin ölümü demektir.Ancak müstakil bir iş evi gibi çalışabildikleri takdirde Belediye satış mağazaları şehir için faydalı olabilirler.Belediye para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.07.1953
  • Orman Kanunu [Baş tarafı birincide] bettiğini,ormanan tal îbLı asa] tılmak yoluna gidıımisi gerektiğini,ormanlık salıklarda keçr Jerîn beslenmemesi IJnım geldiğini,©rmanlarjn büyü* bir kıs ramm köylü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.07.1953
  • tltilsü Müdürlüğünden CİUBİ Kumaş hise kahverengi)Miktarı Flatı Tutarı Lira Krş,Lira Krş.835 takım 05.30 54275.0ü M Teminat EKSİLTMENİN Lira kuruş Şekli gi aü saati 3965.75 Kapalı zarf 7/8/953 cuma 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.07.1953
  • Çifteler köy Enstitüsü Müdürlüğünden Esk şehîr Wl iımudiye Muhammen bedeli İlk teminatı İhalenin yapılacağı Cinsi Mıkdan 1-ira K.K.Tarih gün saat Elbiselik kuma Molina 1350 M.29700.01)2227-50 31/7/953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.07.1953
  • ZAYİ İzmir giriş gümrüğünün 4055 No.h 21/7/^52 tarihli beyannamesi ile gümrükle miş olduğum mallara ait 11.980.37 dolarlık ve 3-4-1952 tarihli gümrükçe tasdikli fatu ra ile sigorta poliçesi zayi olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.07.1953
  • Londra canavarı dün asıldı [Baş tarafı birincide] İdam esnasında yalnız cellâtlarla hapishane memurları ve doktorlar hazır bulunmuştur.Katilin basma beyaz bir başlık geçirilmiş,elleri ve ayakları bağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.07.1953
  • Kabzımallar müstahsili tehdide başladılar [Baş tarafı birincide] dereceklerini beyan etmişlerdir.Aynı zamanda telgTaf çeken kab zımallann isimleri de bildirilmiştir.Bu kabzımallar hakkında kanunî taki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.07.1953
  • İLAN İstanbul Ticaret Borsasından:Borsaya dahil ve Borsada alım ve satımı mecburî olan maddelerle bu maddelerin asgarî miktarları hizalarında gösterilmecburî olduğu ilân olunur.Cinsi Tahmini ton Çuval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.07.1953
  • Ağrı Valiliğinden 1 Vilâyet dahilinde altı köyde inşa ettirilecek olan ilk okul binalarının ayrı ayrı ihaleleri yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur,2 Eksiltmeye çıkarılan bu köy okullarından me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.07.1953
  • Kızıllar Güney Kore mevzilerini yardı [Baş tarafı birincide] Güney Koreli askerler ve ağır toplar sayesinde durdurulmuştu.Düşman,dün gece başlıyan ve sabaha kadar dev^am eden taarruzu sırasında müttef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.07.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler *P1» 13.30 Dans müziği «Pl» 13.45 Şarkılar.Okuyan:Lûtfi Güneri 14.20 öğle kontun «Pl» Zoltan Koday;Oalantadan danslar.Çalan;Victor de Sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.07.1953
  • Izmir Belediyesi Başkanlığından 1 tzmirin en güzel bir yeri olan Atatürk caddesi üzerinden «Kordon boyu» Atatürk ve Cumhuriyet bulvarlarına cephesi öten 1200 ada 5 sayıh parselde 1065 metrekareden iba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.07.1953
  • SAMSUN ASLİYK ÎKlNCt BUKUK HKlMLtGİNDEN 25 Emine Kavrazh tarafından Bilâl aleyhine açılan boşanma dâvasının yapılan muhakemesi sonunda:Dâvâlının,kansın.n infak ve İaşesini temin etmediği sarhoşluğu it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.07.1953
  • Yözünüz çamaşır değildir î Çamaşır ve bulaşığa yarayan beyaz sabun yerine cildiniz için.Kremi?PURO TUVALET SABUNU mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.07.1953
  • Neşriyat İSTATİSTİK YILLIĞI 585 sahife tutarında olup,yayınlanmış bulunan 20.cilt istatistik yıllığı,Türkiyeye ait «A-Tazi,Klimatoloji;Nüfus;Adalet;Millî Eğitim;siyasi seçimler;sağlık ve sosyal;iş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.07.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye MütîhftssiBi Pa;ardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de harta kabul eder.Istanbul Divanyom No.104 iWHWWi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.07.1953
  • izmit Belediye Reisliğinden Belediye hâl binası inşaatı işleri vahidi fiyat esası üzerinden 15/7/953 tarihinden itibaren eksiltmeye konulmuştur.1 Eksiltme kapalı zarf usulü ile 31/7/953 tarihine rastl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.07.1953
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Baş.den:A)Askerî hayvanların ihtiyacı için 150 ton balyalı kuru ot alınacaktır-Muhammen bedeli 22500 liradır.B)Evsaf ve şartnamesi Sivas Sat.Al.Kom da görülebilir,C)îhale 5/A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.07.1953
  • İstanbul Levazım AmirHğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatleıde kapalı zarfla Siirt As-Sa.Al,Ko.da satın alınacaktır.Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.07.1953
  • kin**** Minerva Dikiş Makİnalan uzun senelerin,tecrübe ihtisasr ve gayretlerin neticesidir Minerva dünyanın en mükemmel dikiş JŞftjialar makinalarıdırm** Türkiye Mûnha«w Ifrıofâfçt» MEHMET KAVALA Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.07.1953
  • Hozat j.Safı nal ma undan Cinsî Sığır eti Pirinç Bulgur Makarna Miktarı Muhammen fiat ı Lira Kuruş Kilo 85000 30000 45000 25000 Kuru fasulya 40000 50 20 48 96 53 Muvakkat teminatı Lira Kuruş 7625 00 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.07.1953
  • 10 bin ton yemeklik sarı mısır ithal edilecektir Toprak Mahsulleri Ofisvi Genel RAü gğ iîr £3 ğ ü sı d£ n 1 Anlaşmalı memleketlerden anlaşma hükümleri dahilinde ve anlaşmamız bulunmiyan memleketlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.07.1953
  • İLAN Bursa Valiliğinden îznik kazasında yaptırılacak küçük tip hükümet konağı binası inaşatı 153.882i.19 lira b:rinci keşif bedeli üzerinden ka* palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş olup muvakkat te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.07.1953
  • Kilimli Belediye Reisliğinden 1 Belediyemiz için bir adet yeni otobüs kapalı zarfla eksiltme ile satın alınacaktır-i 2 Otobüsün muhammen bedeli 22.000 lira ve muvakkat teminat 1650 liradır,i 3 Şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.07.1953
  • Sulu arazi satılacaktır Cihanbeyli Belediye Başkanlığından 1 Tapulu olarak Belediyemize ait kasabanın Büyük yurt mevkiinde 114800 metrekare sulu çayırlık arazi 24/7/953 günü sata 15 de Belediye daires
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.07.1953
  • Marmara bölgesi Liman ve denizişleri Müdürlüğünden Müdürlüğümüze ait Kuş.Deniz» Mazot Geçer ve İnci adlı motörlerin tekne ve makine tamirleri açık eksiltmeye konulmuştur.Muhammen bedel 12800 lira 65 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.07.1953
  • Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğünden 1 Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı rasat aletleri kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 20.870 lira muvakkat teminatı 1.565 lira 25 kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.07.1953
  • Aoone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhK 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 30 Ecnebi memleketteara iki mislidir.Elan şartları 2 ve 3 üneü sayfa sant.4 T.L.Xve 8 mei sayi'a s«ınt.2,50 T.L.İlânlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.07.1953
  • Kambiyo Kapanış e eoha Açılış 784—281.50 0.80 64.03 5.00 54.12.5Ü 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.90 ffl Kapanıg 7S4.281.50 İsveç Kr.F'lorin O.tfû 64.03 5.60 51.12.50 73.08.40 0.44,80 93.34 Eskoudes B.Va-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan