Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.06.1953
  • Adres:Nuruosmamye Türbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf;MİLLİYET İstanbul YIL:4 S A Y 1:1126 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 Fİ A Tl 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1953
  • C.H.P.Kurultayı dün gece sona erdi inönü tekrar Genel kanlığa seçildi Gece yarısından sonra neticesi alınan seçimlerde Kasım Gülek 709 reyle Genel Sekreterliğe getirildi Ankara,26 Milliyet)Cf*-P.kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1953
  • I Yunan Bulgar hududundaki hâdiseler Yunan hükümeti her iki taraf temsilcilerinin 10 temmuzda hudutta görüşmelerini teklif etti Nev York,26 APj Yunanistan bugün Bulgarıs tanla hudut meselelerini müzak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1953
  • Sınır dışı edilecek sabıkalılardan bîri Üç sabıkalı hudut dışı ediliyor Firuz.Boris Ivanov ve Pandelli Kardiç adında üç sabıkalı,Vekiller Heyetinin kararile sınır dışı edileceklerdir.Firuz Iran tebaal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1953
  • Mau-Maulann yeni katliamları Nairobi,26 A.A.Dûn gece Nyerinin 10 mil batısında bulunan Bnb.Clarke'a ait bulunan bir çeftliğe taarruz eden Mau Mau tedhişçileri Afrikalı bir çobanı ve 3 çocuğunu boğazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1953
  • İstanbul-Ankara takımları 2-2 berabere kaldı Gazeteciler Cemiyetmin tertiplemiş olduğu futbol turnası karşılaşmalarının ikincili dün Dolmabahçe stadında İstanbul Ankara takımları arasında yapılmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1953
  • Amerika Kore sulhu için yeni plânlar hazırlıyor GOney Kore Başkanı arasındaki görüşmeler Vaşington,26 AA.Başkan Eisenhower,Güney Kore Cunıhurreisinin tehditlerine rağ men,Kore Harbini sona erdirmek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1953
  • TUrkîyeye yapılacak yardım belli oldu Askeri yardım programı dışında memleketimize 50 milyon dolar iktisadî yardım tahsis edildi Washington,26 AP)B,Amerika Kongresi,yabana memleketlere yapacağı yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1953
  • Bugiin şehrimizde havanın sabahleyin hafif sisli sonraları bulutla geçeceği suhratet derecesinde bir değişiklUc olmaya* cağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1953
  • Kurultayın beyannamesi Ankara,26 Anka)Cumhuriyet Halk Partisi 10 uncu Kurultayı kapanışı münasebetiy le Kurultay Nihat Erim ve 170 arkadaşı tarafından yapılan tek lifi de nazara alarak aşağıdaki beyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1953
  • Fransa Başvekil bulabildi 37 gönden beri devam eden buhran sonunda Joseph Lanie!itimat oyu aldı Paris 26 AP)Joseph Laniel bugün Fransa Başvekili olmuştur.Böylece.37 gündür sürüp gitmekte olan kabine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1953
  • Kan gütme yüzünden cinayet işleyenler idam edilecek Meclis,ceza kanununun 450 nci maddesini tâdil ederek idam suçlarını tesbit etti Ankara,26 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün Fikri Apaydının başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1953
  • Celâl Bayar Edirnede zelzele sahasını gezdi Reisicumhur dun uçakla Ankarada» şehrimize gelcH ve otomobile Edirneye gitti Edirne,26 Milliyet)Reisi cumhur Celâl Bayar bugün Ankaradan uçakla lstanbula gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1953
  • GÜZELLİK KRALİÇESİ Türkiye Güzellik Kraliçesi Ayten AkyoL Amerika'ya yapacağı seyahatin hazırlıkların» tamamlamış ve dün pasaportunu almıştır.Diğer taraftan Güzellik Kraliçesi yarın Mithatpaşa Stadınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1953
  • Basın kartı yönetmeliği Gazeteler temsilcileri dün bir toplantı yaparak Devlet Şûrasına müracaata karar verdiler Devlet Şûrasının Basın Kartı Yönetmeliği» ni yürürlükten kaldıran karan istanbul gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1953
  • Batı Avrupa'da müthiş sıcaklar Londra,26 A.A.Batı Av rupanın çoğu yerlerinde müthiş sıcaklar başgöstermiştir.Sıcak' dalgaları hemen her tarafı kap lamaktadır.isveç'in en kuzey J tarafı,1860 dan beri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1953
  • İngiliz Meclis Heyeti şehrimizde Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimizi ziyaret eden Lord Milner Of Leeds'in başkanlığındaki İngiliz Parlâmento Heyeti dün uçakla İzmirden şehrimize gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1953
  • eat ı En titiz tarihf roman tiryakilerinin bile büyük bir merak ve heyecan'a okuyacağı bir eser daha neşrediyor TA&tef&M*» Xi J\1 KEMAL SAMANCIGİL tarafından büyük bir ihtimamla hazırlanan bu eserde O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.06.1953
  • TAKVİMDEN^ YAMAK ingiliz mahkemesinin kararı ULUNAY İngiliz Mahkemesi yedi kadını 7*ğarak öldüren üt «an peklinde canavarın idamına hükmetti.Oh olsun!Fakat bu adam deli inûş.Yine oh olsun!Delileri kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.06.1953
  • KfSA HABERLER İgraü hükümetinin yeni An kara Büyükelçisi Moris Şişen dün saat 11 de Vilâyet makamında Vali ve Belediye Reisi Prof.Gokay'ı ziyaret etmiştir.Şehrimizde bulunan Yunan Iı futbolcularla Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.06.1953
  • POLİSTE i Tarlabaşında Küçük Yazıcı sokağında 3 numarada oturan Mehmet Çatak adında biri.Aysei îpar adındaki metresini,geçimsizlik yüzünden makasla yaralamıştırit Galatada bir inşaatta çalı şan Paşa a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.06.1953
  • Hie 27 Haziron 1953 Rm 15 yvv* 14 Huzir 1*72 Cumartesi 1369 VAK İT VASATİ EZAM Güne f 4.30 8.45 Ogle 12.17 4.32 1 tkind i 16.17 8.33 Aksa m 19.45 12.00 Yatsı 21.48 2.03 i Imsa k 2.10 6.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.06.1953
  • w istanbulini 500.fetih yılına hazırlanıldığı günlerde,2'i Mayısta Ruslar da b.ıgün Leningrad adım taş/T3n.Cbki Peteısburg'un bir aralık Pet logradm)250.nci kuruluş yılını tes'it ediyorlardı.Bundan.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.06.1953
  • GEZİ İT Nişantaşı Ktz Orta Okul Aile Bitliğinin tertip^* vapur gezintisi bugün çaktır.D 8 F t L E ve Selçuk Kız Enstitü^ Çapa Akşamı Kız Sanat OfcU j nun diploma dağıtma töre**1 g nasebetiyle tertiple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.06.1953
  • 14 yaşında bir bu* çocuğu kaçir-rtivi&k istendi Bevkorzda ÇavıH»aşl mevkii»"0 cturan Ahmet pyuaan ada**** gençle,henüz hüviyetleri edliemiyeri iki ariuui'ts*.Vur taş Durukan adında 14 v bir kız çocuğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.06.1953
  • Soğuk hava tssisat*1 vagonlar Son günlerde,et kembU*«W* için getirilen makine ve tesis*" tjn cüriimekte olduğ et ve lık taşımağa mahsus soğuk ha" va tesisaatiı vagonlarııı ise ^j bubat nakline verili'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.06.1953
  • "Peki bu savaştaki mağlûbiyetimizin neticeleri nedir Şövalye Şarl?76 Yollaırnuz ne kadar uzun,kar şımıza çıkacak maniler ne kadar yorucu ve yıpratıc;olursa ülsun!Resulullahın bize tavsiyeleri,Kelâmı K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.06.1953
  • Valinin teftişleri Vali ve Belediye Reisliği nce şehirde iktisadî murakabe tekni ğinde bazı değişikliKier yapıl mışttr.Yeni duruma göre,ilk kontrol denemesi dün,Kadıköy Moda KızUtoprak e Bostancı hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.06.1953
  • İki eroin satıcısı yakalands Mustafa Nurettin Sırdarzade ve Vasil Kanfonas adında iki sa bıkaiı'njn üzerinde yapılan aramada 15 paket eroin e!e geçiri!iniştir.Sabıkalılar hakkında kanuni muameleye baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.06.1953
  • Be I ed iye murakabesi Yiyecek maddelerinin kontrol şekillerine yeni bir veçhe verilecek Belediye müfettişleri ve kon trolları tarafından yapılmakta olan fiat kontrollarına arakksız devam edilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.06.1953
  • Dünya MuallimSer Birliği kongresi Temmuz ayı içinde toplana cak olan on ikinci Dünya Muallimler Birliği Kongresine Türkiye Muallimler EJk'ii^l de davet edlmiştir.Birlik adına Kongreye Halis Özgü iki r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.06.1953
  • Hububat mubayaası hazırlıklar] Toprak Mahsulleri Ofi3İ Trak ya ve Marmara Bölges^ Müdürlüğünden aldığımız malûmata göre,bu bölgede mubayaalara 15 Temmuzdan itibaren başlana çaktır.Toprak MahsuHait Ofi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.06.1953
  • Türkiye İşçi Sendikaları Federasyonu büyük kongresi Türkiye İşçi Sendikaları Kon federasyonu büyük kongresi 8 ağustos 1953 cumartesi günü şehrimizde toplanacaktır.Konfederasyonun icra Hey'eti,raporu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.06.1953
  • Yalova Belediye reisliği seçimi dün yapıldı Açık bulunan Xalo/a Eelediyt Reisliği,iki muavluhk için yapı lan seçim scmunda Mazlum Teci mer başkanlığa seçilmiştir.Maz lum Tecimer C.H.P.namzedi idi Muav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.06.1953
  • Şahir hattı vapur seferlerinden şikâyetler artıyor Şehir hattı vapur seferlerin de tatbik edilen yaz tarifesi hak kında halk tarafından yapılan şikâyeler devam etmektedir.Alâkalılar ise,tarifenin aksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.06.1953
  • Sebzeciler ha mal almak istemiyor Belediye icap ederse meyva ve sebze tanzim satışlarına başlıyacak Meyva ve sebzeci esnafı ile haddi yüzde 30 dur.Esnaf bu Hâl ve iktisat Müdürlüğü arasında son günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.06.1953
  • Kaçak eşya çıkarmak isti yan bir yolcu yakalandı Dün Batı Akdeniz seferinden donen Adana vapurunda kaçakçılık yapmak isteyen bir şalus yakalanmıştır.Sık sık Yunanistan ve îtalyaya seyahat yapan Vasily
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.06.1953
  • Başıbaş kedi vs köpeklerle mücsdele Şehirdeki başı boş kecîi ve köpeklerin itlafı ve mücadelesi işinin daha esaslı bir sekile"?yapılabilmesi için Vilâyet ve Belediye Sağlık Müdürlerinin iştirakile dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.06.1953
  • Peynir piyasası durgun Cehrimizde peynir piyasası durgun geçmektedir.Alakalılar durumun mevsim icabı ûlduğiKHi belirterek bunun geçici olduğunu söylemektedir lerîstihsa!mıntıkalarından ge len haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.06.1953
  • Prof.Mustafa Şskip Tunç emekliye ayındı İstanbul Fakültesi F^debiyat Üniversitesi Psikoloji Profesörü Musafa Sekip Tung emekliye Ayrılmıştır.Türkiyfc Muallimler Birliğininbajşkanı olan Profesörün emek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.06.1953
  • İki kişinin kafili Muşta işlenen cinayetin faili oMuğu tahmin edilen birisi yakalandı Mehmet Emin adında biri,Muşta iki kişiyi öldürmekten sanık olarak dün Emniyet Mü dürlüğüne getirilmiştir.Bundan 3-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.06.1953
  • mm HALKIN SES!Kınalıada helası Bir yıl önce yaptırıldığı halde hâlâ açılmıyan «Kıua lıatla helası» için gelen bir şikâyet mektubunu neşretmiştik.Bu defa Istanbul Be tediyesi Neşriyat ve istatistik Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.06.1953
  • Baklenan akıbete doğru Rusları müttefiklerin gafleti île hiç ümit etmedikleri şekilde Avrupanm göbeğine kadar ilerlemeğe muvaffak oldukları zaman buralarda kolayca Komünizmi tesis edebilecekleri zannı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.06.1953
  • Fransız ar Kamboç'a takviye rrÖnd?riyoHar Saygon,26 A.A.Yetkili bir kaynaktan haber adadığına göre,Fransız Başkumandanlığı dün Fransız birliği kujvetlerinr den bazı birlikler Kamboç'a sev ketmiıştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.06.1953
  • Rusya'da 82 bin Alman esiri varmış Vaşington,"*26 ANKA)Amerikan Kızılhaç kongresinde konuşan Batı Almanya Millî Ki zılhaç Müdürü Dr.Goetz,halen Sovyet Rusyanın elin-Je 82 bin Alman harp esirinin bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.06.1953
  • As?it kabirde kullanılacak mozay'klar Venedik.26 AP)Türk mimarı Nazif Eldem» An karada inşa edilmekte olan Atatürk Anıt Kabri için modern mozayikler seçmek üzere bugün buraya gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.06.1953
  • 8 Amerika i üniversite talebesi Türkîyejre g^Siyor Şikago,26 Anka)Yale Üniversitesine mensup 8 talebe yakında Orta Doğuda bir seyahate çıkacaktır-Milletler arası hâdiseleri daha iyi anlamk için Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.06.1953
  • Bîr macera mektebi açı'ıvor Salisburg,Güney Rodezya)26 ANKA)Tanınmış kâşif Spencer Chapman bir macera mektebi açmak için teşebbüslere geçmiştir.Mr.Chapman,okuiJa,dağla »a tırmanmak ve ormanlarda her h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.06.1953
  • Suriye'de seçimler yapılıyor iki hafta sonra yapılacak I olan seçimlerde halk yeni anayasa hakkında fikirlerini bildirecek ve bîr de Reisicumhur seçecekler Şam,26 Nafen)iki hafta sonra Suriyede seçmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.06.1953
  • ran-italyan ticarî gelişiyor Komaya giden İran Ticaret Reisi,Iranın kalyadan 100 milyon dolar kıymetinde Roma,26 A.A-İran ticaret heyeti başkanı Cihangi Anî.İran Büyükelçiliğinde ter tiplediği bir bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.06.1953
  • Japonya'da uçan daire Bir Japon haberler ajansının bildirdiğine göre.Mana şehri semalarında bu hafta içinde üç defa uçan daire görüldü Tokyo,26 A.A.Kyodo haberler ajansının Ryukyusdan aldığı haberlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.06.1953
  • Amerikanın atom kuvvetf Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı Gordon Dean.Ameri kanın atom kudreti hakkında izahat verdi Washington.26 AP)Atom Enerjisi Komisyonu 'başkanlığından çekilmekte olan Gordon Dean
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.06.1953
  • Sovyet Rutyamn ato** c» uteri Vaşington,26 A.A.Amerika Savunma Bakan*.ğı tetkikler dairesi başkan.Valter Vit rnan bir kongre kont i iyonun gi?li celsesinde beyanatla bulunarak demiştir ki,«3e-sens ka-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.06.1953
  • Filmlerin tutuşması neticesinde çıkan yan gında 14 kişi «Tı'ii Tokyo,26 A.A.Kamo ka sabasının ahşap oku i binasında film gösterilirken çtk/n yangın neticesinde 14 kişi ölmüş,en aşagı 50 kişi de yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.06.1953
  • Kızı)D-»niz^feki İtalyan ilmî heyeti döndü Napoli 26 AP)Kızıl De nizde deniz altı hayvanları üzerinde araştırmalar yapan italyan ilmî heyeti dün buraya dönmüştür.Heyet beraberinde çeşitli inciler ve 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.06.1953
  • Brezilya ticaret geni,leri işçilerinin grsvî sona eriyor Rk de Janerio,26 A.A.On gündenberi grev halinde bulunan Brezilya ticare',gemileri personeli bu sabah vazifelerine dönmüşlerdir.Ücretlerin artt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.06.1953
  • Rosenbsrg'erin çocuk larına bıraktığı miras Nev York,26 A.A.İdam edilen atom casusu Julius ve Ethel Rosenbergler«n avukatı Emmanuel Bloch,mahkûmların idam edildikleri zamda on parasız 'Olduklarını ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.06.1953
  • İbret Aynası Gık dedik Bazı politikacılarımız münakaşaya tutuşurlar» karşılıklı ithamları şudur:Bu suretle komünistlerin ekmeğine yağ süren bu adam.Bazı başmuharrirlerimizin birbirlerine karşı kulland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.06.1953
  • Elbisesini benzinle yıkarken tutuştu Ankara,26 ANKA)Bu sabah şehrimizin iTemkıran ma hailesi Esnaf sokak 81-1 de oturan Adnan isminde bı.vatandaş elbiselerini benzinle yıkamak is terken birdenbire oen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.06.1953
  • Suriyeda afyon kaçı/an bir şebake yakf.'landı Şam.26 Nafen)10 kişi-den müteşekkil uyuşturucu mad de kaçakçısı ile Suriye hudut muhafızları arasında cereyan eden bir buçuk saatliic silâhl] çar pı?ma ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.06.1953
  • tısa harici taoerSat/AMERİKA Hükümetin geçen harp müddetince kurmuş olduğu 28 tane sun'î kauçuk fabrikasının hususî teşebbüse satılmasına fm kân verecek tasan dün Temsilciler Meclisi tarafından kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.06.1953
  • İKTİBAS Prenses M binicilik hocasına aşıkmış!Müteveffa Kral Altıncı George'un bîr zamanlar sevgisini kazanan,sonra gene KraS tarafında saraya ahnan Peter Tow/isand» geçen yılın şortunda eşinden ayrılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.06.1953
  • FIKRA ••tâlilöRttl Bir takım haberler bu İki kelime ile sona erer,daha doğrusu bu iki kelime mcs'idleri bir türlü uyanrnıyan bir derdin doğurduğu yemi bir faciaca mezar olur.Şimdi bunun son örneğini g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.06.1953
  • Hafif uykusunda,muntazam inip kalkan göğâünür.altındaki kalbi bunlardan başka tek bir sır saklamıyoı.Kendisinden başka tek bir mühim mevzuu yok.Yegâne enteresan tarafı Beyhanm ona âşi-k olmasında.Faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.06.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Hüseyin Paşa sadrazamlık mühüriinü bekliyordu,fakat Darüssüade Ağası kendisini yola gelmeğe dâvat eden hattı hümayunu verîncs işi anladı ve askerlarinî bırakıp kaçtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 27.06.1953
  • Güzellik kraliçeliği Californiali sarışın dilber Russe Mayer bir yıl içinde 6 defa güzellik kraliçesi mükâfatı kazanmıştır ¦M Bu yıl başın Tan itibaren Sa* Fransisco'da yapılan NoeT.1 nisanı bahar çiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 27.06.1953
  • IGn.Ridgway 24 haziran go nü NATO Başkomutanlığın dan resmen ayrılmıştır.Bilindiği gibi Ridgvvay'ın yerine Gn.Gruenther tayin edilmiştir.Bu münasebetle Paristeki NATO Karargâhında bir veda toplantısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.06.1953
  • Gazeteciler Cemiyetinin tertip ettiği turnuamn ikinci maçında karmaları kaldılar Nisbeten zayıf tertip edilen İstanbul karması karşısında Ankara muhteliti beraberliği kolayca temin etti Stüd:Dolmabahc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.06.1953
  • Moskovada yapılan 1953 Avrupa basketbol şampiyonasında* bir görünüş.Geçen ay Moskovada yapılan 8 inci Avrupa basketbol şampiyonasını takip eden Fransız gazetecileri,şampiyonanın ea iyi basketbolcuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.06.1953
  • Şimalden yeni spor haberleri İsveç futboluna bir bakış,Gunder Hagg ne eliyor?Atletico Madrid'in maçları Macarlar gejyor Yeni bir yüzme yıldızı ft Bir kaç aydan beri,İsveç futbolunda geniş bir kalkınma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.06.1953
  • Sanatkârlar takımı por yazarları ekipini mahkemeye veriyor »Sanatkârlar Ful bol Takımı Tertip Heyetinden;Gazetelerde» sanatkârlar futbol takımımızla» gazete spor muharrirleri takımı arasında pazar gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.06.1953
  • RÖPORTAJ Radyoda dinleyici istekleri saati nas İstanbul radyosu spikerleri meşhur kırmızı otomabiiie ev ev dolaşarak,halkın çalınmasını arzu ett kîsri paktan öğreniyorlar.ÜMİT DENİZ Kocaman kırmızı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.06.1953
  • TARİHTEKİ "KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden;AZIZ OZBAY Beatriç'in haftalardan beri hastaj Solduğunu bildiren mektup 5 Doktor ona bu gibi hastalıkların çoğu kere bir hafız.hastalığı olan unutma ile birlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.06.1953
  • mm* 'Tasalar,efendiler!Konuşalım,anlaşalım,mi!hakkını millete,devletin hakkını devlete 92 Güneş yükseldikçe de tebriklerini bildirmek için bir çok ulema,mazul ve vüzera saray kapılarında toplanmaktayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.06.1953
  • Bir cevap Baştarafı 2 ncide)Milliyet gazetesinin 9 haziran 1953 tarihli nüshasında.Takvimden bir yaprak sütununda Curcuna devam ediyor)başlıklı ve Ulûnay imzalı yazının bir kısmı tamamen uy durma,yala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.06.1953
  • tfaztrhvan Sadi BORAK 1 11 2 a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5^ 6 7 8 9 10 tî 12 do" dan sağı:1 Arzu;Korkulu rüya,2 Mevcut;Parmağını batır,3 Gece fenerimiz;Gayri mevcut,4 Temiz;Yangın;Şart edatı,5 İkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.06.1953
  • Ne diye omu mıu'deiuirnımî ile yalnız bırakıyor,ondan kaçıyormuş gibi davranıyor du?Fakat Bili Ryan'a dikkatle bakınca,karısının onun talimatı dahilinde hareket ettiğin» anladı.Bu basit tedbir müdrt«?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.06.1953
  • Kan gütme cinayet [Baş tarafı birincide] le,kanunen cezanın şiddetlendirilen sebeplerle faile tahmil edi lemiyeceği yine Ceza Kanununun 52 nci maddesinde tasrih e dümiştir.Bu prensibe dayanılarak Tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.06.1953
  • Basın kartı riîaş tarafı birincide] 1 Devlet Şûrasının san kart yönetmeliğini kaldıran kararı basın mensupları arasında derin hayret ve teessürle karşılanmıştır-2 Basının vazifesini yapmasına yardım e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.06.1953
  • Türkiyeye yapılacak yardım belli oldu [Baş tarafı birincide] dolar tutarındaki direkt askerî yardım tahsislerinin dışındadır.Askerî yardım bu 3 memleket arasında ne şekilde taksim edileceği bir askerî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.06.1953
  • Köşeî^rdsn ateş etîe" v^^i hır tlîek Auckland,Yeni Zelanda.26 A.A)Yeni Zelanda ordusunun istihkâm sınıfında vazife görmüş bulunan Mr.Kelsey isminde bir mühendİ3köselerden her istikâmete ateş edebilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.06.1953
  • Japon yada sellerden 21 kişi boğuldu Tokyo.26 A.A.Güneybatı Japonyadaki seller yüzünden ölenlerin sayısı 21 kişiyi bulmuştur.22 kişi de kayıptır.Yaralıların sayısı 44 tür.Yağmur bugün de bütün hızı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.06.1953
  • Everest fatihleri Londraya dönüyor Heyet başkam Hunt Everestin zirvesinden muhtelif fotoğrafların alındığına söyledi Kalküta,26 A.A.Sher pa Tersing ile bitlikçe Everest dağını fethetmiş odan Sir Ed n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.06.1953
  • Hürriyeti seçen kaptan Ingiltereye sığınan Polonyalı kaptan» memleketinde halkın esaret altında yaşamakta olduğuna söyledi.Londra,26 A.P.Leh ban dıralı lüks yolcu vapuru Batory nin süvarisi iken îngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.06.1953
  • inönü tekrar genel başkanlığa seç [Baş tarafı birincide] tmda basın dâvasiyle birleştirildiğini anlattı.Dört günden beri devam eden Halk Partisi kurultayı bu gün de kulis faaliyetlerine Bahne oldu.Sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.06.1953
  • Kurultayın [Baş tarafı birincide] lınnıası demokrasinin soysuzla^ maya uğramadan devammır başlıca şartlamadandır.2 1950 den beri geçirilmek te olan tecrübeler rejimin hu kuk teminatı bakımından esaslı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.06.1953
  • Genç bir anne 5 aylık çocuğunu öldürdü Paris,26 T.H.A.Burada feci bir cinayet vukuoulmuş ve genç bir anne,5 aylık kız çocuğunu boğmagıa teşaooV ettikten sonra,başmı duv-ra vura rale ezmek suretiyle öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.06.1953
  • Yunan Bulgar hududu fBaş tarafı birincide] Komünist Bulgaristan bu hafta başlarında,Yunaaistanla,iki memleket arasındaki üudut mü nazaalannı görüşmeye hazıı olduğunu Birleşmiş Milletlere bildirmişti.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.06.1953
  • Çin'de açlık teh Iî ke si Londra,26 Nafen)Hong Kong'dan gelen raporlara göre,Çinin gıda maddeleri istihsal eden en büyük vilâyeti olan Hunan,yirmi seneden beri eşine rastlanmadık seller tarafından ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.06.1953
  • Christie dâva&mm «ne/dana çıkardığı hak kat Londra,26 A.AJ Londra Landru'su diye anılan Christie hakkında mahkeme kurarını mü teakip «infaz usullerinin ı.îâhı.İşiyle uğraşan yan resmi Howard Cemiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.06.1953
  • Bir şilebin p^.van esi düştü San Francisco.26 A.A.Sahil muhafaza teşkilâtından bildirildiğine göre San Francisco'nun 720 mil batısında bulunan 7240 tonluk bir şilep» pervanesinin düştüğünü Bîîdirerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.06.1953
  • ingiliz Misır ihtilâfı_ingiltere Dışişleri Vekâleti Pakistan ve Hindistan Başvekillerinin müzakerelerin tekrar başlaması hususunda yeni bir jttfe'ü'te bulunmadıklarını bildirdi Londra,26 A.A.Dışişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.06.1953
  • Dünyanın en tehikeli otomobil varışını kazananlar Dünyanın en tehlikeli ve heyecanlı yarısı oton «Prix Aîendarence» yarışım Teny Rolt ve Duncan Hamilton kazanmışlardır,2540 millik yarışı kazanan müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.06.1953
  • Senatör Wiley,Batılı devletleri ikaz ediyor Senatör,müttefiklerin dolambaçlı yolları bırakarak Rusya'ya açık tekliflerde bulunmalarını istedi Nevyork,26 A.P.Ayan» jik durumun da değişmekte oldu Dış Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.06.1953
  • Fransa Başvekil bulabildi [Bits tarafı birincide] Kuracağı yeni kabineye sa bık Başvekillerden birçoklarını alması beklenilemktedir Laniel'in eski siyasî ve şahsi dostu Paul Reynaud'nur.yeni kabinede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.06.1953
  • İngiliz Meclis heyeti fBaş tarafı birincide] ierine minnet hislerini belirtmiş memleketimize ilk defa geldiklerini,kendileri çin çok istifade li olan bu seyahatten büyük memnuniyet duyduklarım söyle m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.06.1953
  • Celâl Bayar E&nıeye gitti [Baş tarafı birincide] Zelzele bölgesinde tetkikiev yapmak üzere şehrimize gele» Reisicumhura' yol boyunca büyük tezahürat yapılmış ve halkın arzusu üzerine bir çok yerlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.06.1953
  • Batı Avrupa [Baş tarafı birincide] lâraento azalanından bir aağti hastalanmış ve tedavi görmüşler dır.Belçikada hararet gölg-ode 24 dereceye yükselmiş ve Belçikamn bir çok bölgelerinde su baskınları o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.06.1953
  • Amerika Kore sulhu için yeni plânlar hazırlıyor [Baş tarafı birincide I HrIer.Bu takdirde,üç seneden beri bir tecavüzü durdurma* için sarf edilen emek ve servet heba olacak,komünist tehlikesi Japonya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.06.1953
  • Doğu Almanya hükümeti işçilere tavizler veriyor Berlin,26 A.A.Doğu Al manya haberler aj&Aoinm bildir diğine göre,doğu Almanya hükümeti halkın hayal seviyesini yükseltmek için birtakım ted birler almağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.06.1953
  • ÜN IngİIterenin kadın polisleri erke k meslekdaşlarîyte omuz omuza çalışır ken Kadın polisler erkek!muvaffak olu Emniyet teşkilâtının cinayet kısmında çalışan kalın polisler en karışık cinayetlerin fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.06.1953
  • SON HAFTA KOMEDİ TİYATROSUNDA Her akşam 21.30 da Kütün eski usul ve adetleriyle ORTA OYUNU BU HAPTA:30 Hazirana kadar Tabirle Ztkhre Gi#e her gün 10 da çıhr fol;4040*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.06.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassıs* Pazardan başka her gün sa-bah saat JTO.3O-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.istanbul Divan-yoıu No.104 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.06.1953
  • Açık eksiltme ilânı 1st.Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Haydarpaşa Numune Hastahanesi üst kat tavanlarının onarımı açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 22000 liradır.Eksiltme 10/7/953 tarihinde cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.06.1953
  • ERENKÖY KIZ LİSESİNİ BİTİRENLER DERNEĞİNDEN Yılhk genel toplantı 4/7/953 te çoğunluk olmadığı takdirde de 11/7/953 cumartesi günü saat 16 da lisemizde yapılacağından üyelerin teşrifleri rica olunur.Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür;Faruk PEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.06.1953
  • B ELM AN fj YLON MAYOLARI İleri gelen tuhafiye mağazalarından arayınız Toptan satış yeri Yeşildirek Sultan mektebi sokak No.10/2 İşçi sigortaları karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.06.1953
  • Şu garip dünyada neler oluyor?Bu da rekor Örnek talebe Geç olsun temiz olsun Çok lâzım imiş İtfaiye arabalarının rengi Vefalı dostlar Hem ikiz hem d.ğil-Bir kadın yüzünden Bir fi!tekaüt oldu BU DA BİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.06.1953
  • KİNİNLİ SRiPiN başarı ile Kullanılır I i 4'spat ora-'jle jüride 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.06.1953
  • Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi JCskoudes ve esha.n Açılış Kapanı* 784.280.50 0.8Ü 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.90 784 280.30 U.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.06.1953
  • £223—Mm/iTı t r.l ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 Uncii sayfa semt.4 T.L».7 ve 8 bici sayfa »wit.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.06.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği «Pl:13.30 Şarkılar.Okuyan:Perihan Sözeri 14.00 Perker hafif müzik kuarteti 14.15 Gitar kuarteti.Çalan:Coni Buhagiar ve arkadaş lan 14.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.06.1953
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satın alma komisyonu başkanlığından f *mV Muvakkat t II A L E Malzemenin ismi Mıktları teminatı Günü Tarihi Saati Arap zamkı 50 ton 7500 TL.Çarşamba 29/7/953 10 Serezin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.06.1953
  • Deniz Kolejine öğrenci alınacaktır deniz Harp Oku'u ve Koleji Kumandanlığından:Deniz Kolejinin yalnız birinci smıfına öğrenil alına* çaktır-2 Kayıtlar l/Haziran/1953 tarihinden 10/Ağustos/1953 tarihin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.06.1953
  • Adalet Vekâletinden Miktarı Fîatı lotaır Cinsi Adet Lira Kr.Lira Kr.Demir Kasa 200 387 50 77500 00 1 Cinsi ve miktarı yukarıda yazılı ihtiyaç,ihalenin mü teahhide tebliği gününden itibaren 4 ay zarfı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.06.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı mevadm kapalı zarfla ek)eîltmeleri ayrı ayrı olmak üzere İzmir Yurtiçi Kışla As.Sa.Al Ko.da yapılacaktır.Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8