Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.06.1953
  • Reisicumhur Ankaraya döndü Ankara,23 A.A.Reisi cumhur Celâl Bayar bu akşam saat 22.30 da beraberlerinde An kara mebusu Mümtaz Faik Fenik olduğu halde Adana'dan gel rimize avdet etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1953
  • Eorede Türk Tugayını tcftîş eden General Rüştü Erdellinn'nn başkanlığındaki heyetimiz Birleşmiş Milletler karargâhı önünde L Güney Kore bazı şartlarla mütarekeyi kabul ediyor Güneyliler kızılların Kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1953
  • CEYLAN 1953 Türkiye güzellik müsabakasında üçüncülüğü kazanan Ceylân Ecenin evinde çekilmiş mayolu bir resmi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1953
  • Güzellik kraliçesi Gazeteciler Cemiyetimde I II*.I 1»!J_J ı^î^S.8?11 5 mde California'da yapılacak dünya güzellik müsabakasına iştirak edecek olan 1953 Türkiye güzellik kraliçesi Ayten Akyol dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1953
  • Ankara Atina karşılaşması Gazeteciler Cemiyetinin tertip ettiği mevsimin son fntbol turnuasına bugün saat 17.3Q da Atina Ankara temsilî takımları arasındaki maçla başlanacaktır.Kesimde,dün sabah Dolma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1953
  • Londra canavarı suçunu itiraf etti Christie,aklî muvazenesinin bozuk olduğunu ispat edebilmek için bir çok cinayetlerin faili olduğunu söylüyor Londra,23 A.A.Londra Landru'su John Christie'nin avukatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1953
  • nnitiyet f En güzel tarihî tefrikalarından birini daha veriyor Şimdiye kadar hiç biryerde neşredilmemiş ve türlü desiselerle,dola olan bu tarihi hadiseyi KE-MAL KAMANCKif L'in akıcı kaleminden okjoyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1953
  • Pinay,Kabineyi kurmaktan vaz geçti Paris 23 AP)Sabık Ba$ bakanlardan Antoine Pinay bv gece,yeni bir kabine Kurmak hususunda sarf ettiği gayretler-[Devamı Sa.7 Sü.1 dej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1953
  • Demir perde açılıyor Rusya içinde yabancıların serbestçe seyahat etmelerine müsaade edildi Moskova,23 A.A.Sovyet hükümetinin batılı devletler dip lomatik temsilcilerine birer mektupla bildirdiği seyah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1953
  • OH-P kurultayının dünkü toplantwwdaii bir görünüş t 1 C.H.P.Kurultayı dünde çalışmalarına devam etti Delegeler genel ediyor Kasım ve Nihat Erim Ankara,23 Milliyet)Cumhuriyet Halk Partisinin 10.Büyük K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1953
  • Bugün gelirimizde havanın sabahleyin bulutlu,sonraları açık geçeceği,hava sıcaklığında bir değişiklik ounıyacağı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1953
  • C.H.P.Kurultay raporuna Ticaret ve Gümrük vekillerinin cevabı Çanakkale D.P.kongresinde» Fethi Çelikbaş hükümetin beş yıl içinde yarım asırda varılacak neticelere erişmek emelinde olduğunu bildirdi Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1953
  • Doğu Almanyada tevkifler Ruslar,şimdiye kadar 16 bin kişiyi tevkif ettfler.Halka ateş açtırmak istemiyen bir komünist belediye reisi idam edildi Berlin,2 3(AP)Mültecilerin bugün haber verdiklerine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1953
  • iç politikada görülen ferahlık Başvekil Adnan Menderes ile muhalefet liderinin son nutukları siyasî çevrelerde geniş bir memnuniyet yarattı Ankara,23 Milliyet)Başvekil Adnan Menderesin Çanakkale îl Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1953
  • Çanakkale D.P.II kongresinde Başvekil,C.H.P.Genel idare Kurulu raporuna cevap verdi İnönünün nutkunu demokrasimiz için bir vesika olarak kabul eden Menderes:"Kurultay raporu inandırıcı değildir dedi B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1953
  • Belçika Prensi Albert geliyor Ankara,23 AJO Mîllî Savunma Vekâleti Temsil Bürosundan bildirildiğine göre.Belçika" Kralı Majeste Baudoin'in kardeşi Prens Albertin haziran ayı içerisinde» Belçika donanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1953
  • 12910 plâka sayıh bir taksi dün Cağaîoğlundan geçerken bir ağaca bin dirıniştir.İki kişinin ölümü ile sona eren otobüs kazası Sirkeci Eyüp yolunda,iki kişinin öltimiyle neticelenen fecî bir otobüs kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.06.1953
  • takvimdin r8a YAPRAK Kısasda hayat vardır ULUNAY Büyük Millet Meclisi.Ceza Kanununun bazı maddelerini müzakere ederken 448 inci maddenin de müzakeresine geçilmiş.Bu madde kasden adam öldürmek fiilinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.06.1953
  • KISA HABERLER Yunan Başvekili Mareşal Papagosla beraber memleketimize gelen 10 kişilik Yunan gazeteciler heyeti,dün sabah şehrimizden ayrılmıştır.Akdenizde,Barselon'a kadar büyük bir turistik seyahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.06.1953
  • PnUST E ¦fa Fenerde,Çukurbostanda 76 numarada oturan Şehabettin Ta lay adında biri,rynı sokakta 37 numarada oturan Lûtfi adında birini,alacak yüzünden,bıçakla muhtelif yerlerinden yaralamıştır.Karagüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.06.1953
  • Hie 24 Haziron 1953 Hu.11 Hazir 12 Sew» 1372 Çarşamba 1369 VAKİT VA8ATÎ EZANİ Güneş 4.29 8.45 öğle 12.16 4.31 tkindi 16.17 8.32 Akşam 19.45 12.00 Yatsı 21.49 2.04 tmsak 2.00 6.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.06.1953
  • le^miş Milletler delegeleriyle kızıllar arasında kararlaman mütareke şartlarına ve b;Inas sa,memleketlerine dönmek iîstemeyen eeirler için kib^I clu nan garip hükümlere itiraz ederek resmen cephe alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.06.1953
  • Mâmurlar Kooperatifi Kooperatif halka da beş taksitte giyim eşyası ve kömür verecek istanbul Memurlar Kooperatifi gördüğü büyük alâka ve rağbet karşısında,iş sahasını genişletmeğe karar vermiştir-Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.06.1953
  • Teknik Üniversite cinayeti Teknik Üniversite profesörlerinden Feyyaz Gürsanı öldüren Mehmet Taşkesen hakkında verilen 20 sene ağır hapis kararının Temyizce bozulduğunu ve dâvaya yeniden Birinci Ağırce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.06.1953
  • O^man Keçeli bîr sene hap e satacak Beş kilo eroini otrvm-rvbilla nalc lederken yakalanan meşhur ero in satıcısı Osman Keçeli hakkın da,verilen karar Temyizce bozulmuştu.Tekrar yargılanan Osman Ke cel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.06.1953
  • Bir cambaz karısına sataşanı ys»ra!adı Rifat Telgezer adında bir cambaz,Bakırköyde karısı Melek Telgezere sataşan Mustafa Ulutaş adında birini sopa ile dövmüş ve agjr surette yaralamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.06.1953
  • inşaat kontrol cdl-îyor Vali ve Belediye Riyaseti tarafından îilınan karar üzerine şehrimizde yapılmakta olan bü tün inşa.at sıkı bir kontrole tabi tutulmaktadır.Seçilmiş elemanlardan müteşekkil bir e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.06.1953
  • B.r taksi ağaca,bîr otobüste d reğe çarptı Mehmet Kaya adında bir şoförün idare ettiği 12910 plâkalı taksi,dün sabah Babıali Caddesinden inerken,yolun kenarındaki ağaca çarpmıştır.Kaza sonunda,Taksini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.06.1953
  • esiz çocu örenle açı Şimdilik 120 çocuğu barındıran yurd ilerde tevsi edilecek Millî Eğitim Vekâleti,Vilâ yet ve Belediyenin aralarında işbirliği yaparak kurdukları Ağaçlıdaki «Kimsesiz ve Başıboş Çoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.06.1953
  • mm» MM1 HALKIN SESİ Marsa balıkların karnında!Aşağıya koyduğum uz cevabisi iadı geçen şikâyetle zerre kadar ilgisi bulunmamaktadır.Cevaptaki nokta lar şikâyette mevcuttu,fakat şikâyetin istinad ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.06.1953
  • İpek,Melek sinemaları Belediye yakında tahliye edilecek olan sinemaları satmak niyetinde Beyoğlundaki İpek ve Melek sinemalarının tahliyesine karar verilmişti.Belediye,bu binaları,tiyatro olarak kulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.06.1953
  • Halife çok defa halvet olduğu zaman camide imamlığını unuturdu 73 Pek mükemmel ud çalıyor,mızrabı tellerin üzerinde ilahi havalar çıka lyordu.Kalem gibi parmal lan.kınalı tırnakları,udun telleri üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.06.1953
  • PİYANGO Devlet DemıT ve Denizyolları Emekli Memurları Derneğinin eşya piyangosu 15 tem* muzda çekilecektir* ÇAY Türkiye Muallimler Birliği ay sonunda birlik mensupları için «büyük bir kır çayı» tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.06.1953
  • Yeni vali muavini vazifeye taşladı Şehrimiz Vali Muavinliğine tâyin edilen OIuç Kaymakamı Mehmet Ali Çeltik,dün vazifesine başlamıştır.Bundan başka,Belediye Reis Muavini Celâl îzginin diğer münhal val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.06.1953
  • E.T.T.Genel Müdürü Amerikadan döndü Bir buçuk aydan beri Ama:kada bulunan EJTJT.genel müdürü Prof.Kâmuran Görgün dün şehrimize dönmüştür.Genel Müdür Ortadoğu petrollerinin nakli mevzuunu incelemek üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.06.1953
  • Yunus ba'ığının nasli kuruyor Ticaret ve Ekonomi Vekâletinin,yunus balığı avcılığının nes linin idameai makaadile haziran,temmuz ve ağustos aylarında menedilmesi hususunda açt'ğı anket neticelenmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.06.1953
  • Siyasî İcmal Mısır Cumhuriyeti Mısırda ihtilâl komitesinin,hükümet işlerine el koyduğu ve kraJı hudut harici ettiği gün-denberi,takip eylediği yolun sonunda Cumhuriyette nihayet bulacağı aşikârdı.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.06.1953
  • Everest fatihlerinin izahatı e-Hillary ve Tensing dün Hint ve Nepal ordusu mensuplarına yüksek irtifada karşılaştıkları zorlukları anlatmışlardır Katmondu,23 AP)Everest tepesine ilk defa çıkmaya muvaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.06.1953
  • YugosSavya Romanyayı protesto etti Belgfad,23 A.A.Bükreş ten Yugoslav Büyükelçiliği tarafından dun Romanyada Dışişleri Vekâletine tevdi edilen biı nota ile Yugoslav hükûmelij Tuna komisyonunun toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.06.1953
  • Bir ı dam ölen köpeği için 2 milyon lira tazminat istiyor Nev York 23 Nafen)Ber nand Mitchel adında bir şahiH köpeği öldüğü için Kaliforniyada bir demiryolu şirketinden 2 milyon Türk lirasından fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.06.1953
  • ingiliz Parlâmento heyetinin tetkikleri Ankara,23^ ANKA)Diln şehrimize gelmiş bulunan İngiliz Parlâmento Hey'eti üyeleri bugün Etimesut'daki zırhlı tugayı ziyaret etmişlerdir.Misafirler,tugayda kendil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.06.1953
  • Am^rikada sıcaklardan 127 kişi öldü Chicago,23 A.A.Hafta sonunda Amerikayı kaplayan sı cak dalgasından en az 127 kişinin öldüğü tahmin edilmektedir.Bunlardan 97 si boğulmak,17 si güneş çarpması,13 ü d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.06.1953
  • Yasak edilen Amerikan romanhn New-York,23 AP)New York Times gazetesininin bildirdiğine göre,40 kadar Amerikalı romancının bir çok eser leri yabancı memleketlerdeki Amerikan Haberler Servisleri kütüpha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.06.1953
  • Kraliçe Elizabeth İskoçyaya gitti L.ondra,23 A.A.Kraliçe Elizabeth,taç gîyme töreni ziyaretini iade etmek maksadiyle dün gece hususî treniyle İskoçyanm merkezi Edinburg'a hareket etmiştir.Büyük bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.06.1953
  • Çin'de doğan beşizler Beheri iki bucak kilo gelen bebeklerin ve annelerinin sıhhati yerindedir Hongkong.23 A.A.«Yeni Çin Ajansı» nın bildirdiğine göre Chekiang eyaletin de bir çiftçinin karısı bir bat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.06.1953
  • Nehru,Gl.Necip ile görüşmelere başladı İki devlet adamının İngiliz-Mısır ihtilâfını müzakere ettikleri bildiriliyor Kahire,32 AP)Hind Baş bakanı Nehru bu sabah Mısır Cumhurbaşkanı Necibi ziyaret etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.06.1953
  • Selanik'te infilâk Bir cephanelik infilâk etli» insanca zayiat olup olmadığı henüz belli değil Atina 23 AP)Dün ge ce yarısından bir saat sonra Selanik çok şiddetli bir infilâkla sarsılmıştır-Civardaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.06.1953
  • Pjyano r kortı kırıldı Bremen.23 AP)54 yaşında Heinz Arntz isminde bir profesyonel piyanist dün durmadan piyano çalmak sahasın da yeni bir rekor kırdığını açıklamıştır.Heinz Arntz 268 saat fasılasız p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.06.1953
  • Japonyada bir Amerikan uçağı kaybo du Tokyo,23 A.A.Amerikanın Uzak Doğu hava kuvvetlerine ait C-119 tipi bir nak,liye uçağı,içinde dört kişilik mürettebat ile bazı paraşütçü erler olduğu halde Kiyusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.06.1953
  • kısa harici haberler AMERİKA Bir Amerikan firması,gayet hafif ve tamamiyle şeffaf borular hazırlamaktadır.Polythene'den imal edilen borular son derece sağlamdır ve fabrikalarda kullanılabilecektir.Böy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.06.1953
  • yürüyarek gid *n adam Kahire,23 A.A.Mekke'ye kadar yürüyerek gidip gelmek üzere Paristen hareket e den Muhammet Baaziz bugün Kalüreye varmıştır.Çadırını Ka hire civarında bir mahalle diken Baaziz,hacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.06.1953
  • İki intihar vak'ası Cerrahpaşa Hastalı anesinde yatmakta olan Sabri Mustafa Hergünaç adında kanserli bir hasta,odasında,kablo teli ile kendisini asmak suretiyle intihar etmiştir.Ayrıca,Perihan Erdoğan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.06.1953
  • Bir İtalyan evi ile birlikte karısını ve çocuklarını sattı Brüksel,23 T.HA.Burada eşine az rastlanır bir hâdise cereyan etmiş ve aslen 1talyan olan bir maden amelesi karısını,3 çocuğunu ve bütün ev eş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.06.1953
  • İbret Aynası Dama dedi Meşhur Reşat Aydınlı Halk Partisi kurultayında Aydın delegesi olarak bulunuyormuş.Her halde hatırlamışsın izdir;Bu zat 1946 seçimlerinde bağımsız olarak D.P* listesinde Meclise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.06.1953
  • İKTİBAS 70000 engerek avlayan,77 defa zehirlenen yılan avcısı İt I I Bundan iki hafta evvel Paris yakınında avlanırken bir kere daha zehirlenen Adrien Mullı'u hastahaneye yırtıcı hayvan terbiyecisi Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.06.1953
  • FIKRA Cevaplara dair İstanbul Belediyesine bağlı bir Neşriyat ve İstatistik Müdürlüğü vardır.Bizim Hal kın Sesi kösesinde çıkan şikâyet ve dileklere cevap bu kanaldan gelir.Cevapların aslı elbette ilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.06.1953
  • FıtâdeSfiya'^a büy-ük bir yangın Filaclelfiya,23 A.A.Dün Filadelfiyanm büyük bir antreposunda çıkan bir yangın sonunda binlerce ton kauçuk yan nııştır.Maddî hasar büyük olmakla beraber insanca bir kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.06.1953
  • Telâşından,giymeğe vakit bu lamadığı paltosu hâlâ k lu;ıda idi.Onu sırtına geçirmeği düşünmeden,evden epey uzaklaştığı halde,hâlâ koşuyordu.Cad deye çıktığı vakit rahat bir nefes aldı.Ter içinde idi,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.06.1953
  • 1-2 Kore Türk Birliği İstirahat hattına çekilmiştir.Subay ve erlerimiz şimdi neşe içinde izinlerini geçirmekte ve memlekette vuku bulan hâdiseleri büyük bir merak la okumaktadırlar.3 Mısırda cumhuriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 24.06.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAR'A Tarihten evvelki devirlerde Benî israil kadınları V Yahudiler kadınları aralarında psk tuhaf taksim etmişlerdi:En güzeli ttMHita„ mabedinde kıbisgâh olur,ikinci derec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 24.06.1953
  • Telefon Güzeller Telefon* artık Romeo-Juliet devri aşkını tarihe karıştırmıştır.Ne denirse densin;telefondaki aşk konuşmaları,siyasî,askerî,ticarî ve bu kabil mükâlemeleriıı en zevklisi ve hoşa gideni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.06.1953
  • Sanatkârlar takımı ile spor muharrirleri futbol ekibi pazar günü karşılaşacaklar Mevsimin en cazip karşılaşmalarından biri muhakkak ki pazar günü oynanacak Atina s İstanbul temsilî maçından evvelki Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.06.1953
  • Dünya disk atma rekoru kırıldı Nev York,23 T.H.A.Amevika Üniversiteleri araSı atle tizm şampiyonası esnasında 952 jOlimpiyad disk atmak şampiyo ııu Sim îness diski 57.3 metre ye savunarak yeni bir dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.06.1953
  • Gazetecjlff Ceı^ tertip edilen turnuvanın ilk maçı Karması bugün Atina muhteliti ile karşılaşıyor Ankara karmasına dahil olan asker oyuncularında bugün uçakla gelip takıma katılmaları bekleniyor Başba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.06.1953
  • Ankara kulüplerine yapılan malî yardım Ankara kulüplerinin muhtelü branşlarda gösterdikleri faaliyet esasına göre Ankara Bölgesince yardıma başlanmıştır.Bölgenin kulüplere tesbit ettiği yardım miktarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.06.1953
  • îsveçte lig maçları sona erdi Bu hafta yapılan maçlarla îsveç ligleri nihayetlenmiş ve Malmö 31 puanla şampiyon olmuştur-Norkoping 27 puanla ikinci ve j Djurgarden 26 puanla ü-j çüncü dereceleri almış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.06.1953
  • Turpin Amerikaya gidiyor "i.Dünya orta sıklet boks şampiyonluğu için Carl Olson ile çarpışacak olan İngiliz boksörü Randolph Turpin bu hafta sonunda Amerikaya gidecektir.Carl Olson Amerika şampiyonudu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.06.1953
  • Vefa Karadeniz turnesine çıktı istanbul profesyonel lig 4 üncüsü Vefa takımı dün saai 10 da en kuvvetli kadrosuyla Karadeniz turnesine çıkmıştır.Yeşil-Beyazlılar ilk olarak Samsunda iki karşılaşma yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.06.1953
  • Karagücü,Türkiye Silahlı iyonu oldu Dün Izmirde yapılan maçlarda Karagücü-Havagücü ile 1-1 berabere kaldı,Denizgücü de Jandarmayı 3-2 yendi İzmir,23 Milliyet)Cumartesi günü başlıyan Türk Silâhlı Kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.06.1953
  • RÖPORTAJ n valiye fark var,var ama sadece Amerika Demokrat Partisin n Cumhurbaşkanı adayı Stâvensona bizim valimiz birbirlerini psk S'vdiSar Stevenson.Tokyo'da Foiıtuca ve idare hayatının i ki kurdu e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1953
  • ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 30 Ecnebi memleketlere iki mislidir.[Efin şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2.5A T.L.İlânlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1953
  • İİMÖLD Yazan:GEORGES S1MKNON 13 İİMÖLD Torna İşlerken bir şey du yulamıyacağı aşikâr.Spencer'le biraz konuşmak tornayı bizzat işletmek| oıiun yaptığı şeyleri birer oirer tetkik etmek,kitaplara bakmak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎF.TAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1953
  • Eazırhvan Sadi BORAS t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan sa$a:1 Benzcf:Pa;Kuru çayır.2 İşaret sıfatı;Yemek;Bir harfin okunuşu.3 Aptal;Ka ııun.4 İdam eden;Ekmeğin yoldaşı.5 Beyaz;Bir edat;Duyurma vasıtas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1953
  • Bir yüksek tahsil ta-{ebesi arkadaşını bıçak Badı Şehzadebaşmda 16 Mart ğe* hitler Caddesindeki Sivas Talebe Yurdunda kalan Yılmaz Er* yüksek tahsil talebesi,eski bı* meseleden,dolayı kavgaya tutuşmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1953
  • Yugoslav eski muharîplor birliği hsyet* gsîde Yugoslav Eski Muharipte* Birliği Federasyon» Başkanı Petroviç başkanlığında dört kişilik bir heyet Israilden ğe^ rimize gelmiştir.Heyet Parke telde misafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1953
  • Şife yolunda bir kemyon devrHdi Mehmet Kartal adında bir Ş° förün idare ettiği Adapazarı 102 plâkalı kamyon,Şilede Ahmetli köyü virajını alırken,fazla sürat yüzünden devrilmişti1"' Yolculardan İbrahim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1953
  • öç kişi tarafımdan bıçakSa yaraSandı Fatihte Ahmediye Aile sokağında 5 numarada oturan Ali Giritlioğlu adında biri8 dün sabah evinden taşınırken araları açık bulunan Cafer Albayrak,Bayram ve Yusuf adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1953
  • Trabzon limanı takviye ecTlîyor Kıyı Emniyeti Müdürlüğünce rin inşasına temmuz ayı içinde başlanacaktır.Diğer taraftan,Denizcilik Bankası,Trabzon liman vasıta larmı üç büyük duba ve «Yeşilköy» römorkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1953
  • İzmir vapuru havuza alınacak Hacca gideceklere tahsis edilen Deniczilik Bankası gemile rinden İzmir vapuru 24 temmiz da İstanbul vapuru da 27 etm muzda limanımızdan Ciddeye ha reket edecektir.İzmir pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1953
  • Patrona hazretleri,bir hamlede kolu kopmuş ve kanadı kırılmış bir kus aibi kalmıştı fi J 89 Zaten bundan sonra yapja cak i,ş kalmamıştı.Ziyaretler,kabuller hep bir tuzağın tabak kukunu temin içindi.Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.06.1953
  • TARİHTİKI KORKUNÇ M CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ OZBAY Genç kadın,artık kocasına dönmemeye karar verdi 2-Fakat bu cîa uzun sürmedi:Günün birinde iş ortaya çıktı ve Smit fcu seter on iki ay ağır hapis' ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.06.1953
  • Doğu Almanyada tevkifler DBaş tarafı birincide} Doğudaki hâdiselerin başlamasından sonra Sovyetlerin örfî idare ilân etmelerinden beri bu suretle 22 nei doğu Alman şahsiyeti öldürülmüş olmaktadır-Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.06.1953
  • Pinay Kabineyi kurmaktan vazgeçti [Baş tarafı birincide] iden vazgeçtiğini söylemiştir.Pinay bu kararını açıkiamazdan evvel iki büyük siyasi parti Hin liderleriyle yaptığı görüşme lerde,bu grupların m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.06.1953
  • Belçika Prensi [Baş tarafı birincide] Istanbula muvasalat edeceği haber alınmıştır.Prens îstanbulda üç gün ka lacak ve deniz kuvvetlerimizle ilgili temaslarda bulunacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.06.1953
  • Güney Kore ["Baş tarafı birincide!ileri sürdüğü şartlar şunlardır:1 Komünist Çin kuvvetlerinin Kore'yi tahliyesi,buna imkân olmadığı takdirde Birleşmiş Milletler ve Komünist Çin kuvvetlerinin biribirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.06.1953
  • Malatyada bir kamyon sular altında kaldı Malatya,23 Miliyet)Bugün şehrimizden 45 yolcu ile Ta hir nahiyesine hareket eden bir kamyon,Herkay köyü yakınlarında şifldelli bir yağmura tutulmuştur.Bu sırad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.06.1953
  • Demir Perde açılıyor [Baş tarafı birincidel terine dahil bulunmaktadır.Volg-a'nın hemen hemen bütün sahili boyunca ve Vladivostok tan Moskovaya uzanan Sibirya ekspres boyunca Asyada ayni tahdit kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.06.1953
  • Londra canavarı cinayetlerini iti raf etti [Baş tarafı birinddel İzafe etmektedir.Bu arada,1949 senesinde oturduğu evde,kocası tarafından öldürüldüğü iddia edilen Evans'ı da Christie'nin öldürdüğü idd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.06.1953
  • CİP Kurultayı çalışmalarına devam etti [Baş tarafı birincide] riştiler.Rapor üzerinde söz alan delegeler,yeni Genel Kurula,eskileri istemediklerini söylediler.Kuliste en çok göze çarpan faaliyet;Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.06.1953
  • iç politikada ferahlık [Baş tarafı birincide] Her iki parti liderinin nutukları,bir müddetten beri partiler arasında hâkim olan sakin havanın ve anlayışlı politikanın temadisi bakımından bir garanti o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.06.1953
  • İki kiş'n'n öH'mü TBaş tarafı birincide!kon,arka kapıdan sarkan Salâhattin Saraç.Necmi Sezgin ve Refet Saka adlı şahıslar.22 numaralı evin çıkıntısı ile araba arasında sıkışarak ağır surette yaralanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.06.1953
  • Hindistanda nümayişler Madras,23 AP)Buradaki Amerikan Konsolosluğu ve ktüphanesi önünde dün Rosenberglerin idamını protesto için "tertip edilen bir komünist gösterisinde 300 kadar talebe Başkan Eisenh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.06.1953
  • Atina'da yapılacak üçlü toplantı Atina,23 T.H.A.Yunan Dışişleri Vekili Stefanopulos,Türk Yunan ve Yugoslav Dışişleri Vekillerinin önümüzdeki temmuz ayının birinci yarısında Atinada toplanacaklarını bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.06.1953
  • Şehrimizdeki Mısırlılar endişede Mısırda kraliyet idaresinin kaldırılarak yerine cumhuriyet hükümetinin geçmesi,şehrimizde bulunan kraliyet ailesine mensup kimseler arasında bazı endişelerin doğmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.06.1953
  • Başvekil,C.H.Praporuna cevap verdi [Baş tarafı birincide!devir gelecek ve o zaman bu saym baylar da anlayacaklar "ki muhalefet,mutlaka tetskid demek değildir.Bugün demokrasi yi Demokrat Partiye öğretm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.06.1953
  • Bayındırda büyük bir yangın çıktı İzmir,23 Milliyet)Bugün Bayındır'da büyük bir yangın çıkmış ve neticede 6 ev tamamen bir çok ev de kısmen yanmıştır Yangın.Belediye Reisinin evinden çıkmış ve kısa bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.06.1953
  • Ticaret ve Gümrük Vekillerinin cevabı [Baş tarafı birincide] Mmet için değil fakat bütün memleket için bir iftihar mevzuu teşkil eden 3 yıllık muvaffak icraatı plânsız ve programsız diye vasıflandırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.06.1953
  • Şu garip dünyada neler oluyor?Kabre içmeyi tavsiye eden ihtiyar Avustralya'da biraya düşkünlük arttı Garip bir ikili bahis İnsan iskeletinin kıymeti arttı Talebelerin yaptıkları hasar KAHVE tÇMEYl TAV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.06.1953
  • Lokman Hekim Or.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mtitîîıassıs* Pazardan başka her gün sabah saat 1030-12.00 öfleden sonra 14.30-17.00 de haata I kabul eder.İstanbul Divan-I f yolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.06.1953
  • KOMEDİ TİYATROSUNDA Her akşam 21.30 da Bütün eski usul ve adetlerivie ORTA OYUNU Bu hafta:23 hazirana kadar CİNLİ YAZICI Gişe her gün 10 da çılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.06.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Karışık hafif müzik «Pl» 13.30 Modern operetlerden düetler.Söyleyenler:Charlotte Hanf saprano)Frederick Back tenor)refakat eden:Piyanist Capocelli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.06.1953
  • ilfer Bankasından Elektrik tesisafı vaptırılacaktır 1 Aşağıda adlan yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennî şartnaemlerindeki esaslar dairesinde satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.06.1953
  • izmir ili Daimi Komisyonundan Memleket hastalı a nesine çeşitli ilâç ve koyun eri alınacak Cinsi Miktarı Muhammen:Muhammen Geçici;eksiltme günü Kalem—kilo Bedeli Tutarı Teminat Lira Kr.Lira Kr.Lira Kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.06.1953
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frtsve£ Kr.Flottn.Liret Drahmi Eskoudes ve esnam Açılı?Kapanış 784—280.50 0.80 64.03 5.S0 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.90 784—280.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.06.1953
  • Yeni Neşriyat PAZARTESİ KONUŞMASİ Fransız klâsiklerinden Saüıte-Beuve'in «Pazartesi Konuş malam ndan bir seçme yapan Millî Eğitim Vekâleti,bu seçmelerin birinci cildini yayımlamış bulunuyor.Fehmi Bald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.06.1953
  • ist.Lv.Amirliğinden Kapalı zarfla Personel Başkanlığı odalarına sabit Dolap yaptırılacaktır.Keşif bedeli 15721.64 lira geçici teminatı 1180 liradır.İhalesi 8/7/953 çarşamba saat 10 da Ankara M.S-V.4 N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.06.1953
  • p i G Â L i NAYLON ÇORAPLARİ İKRAMİYE LİSTESİ 31256 Buz dolabı 07688 Hoover Çamaşır makinesi 02517 Radyo 14314 Düdüklü tencere 30112 Elektrik ütüsü 25930 Elektrik ütüsü 31665 Elektrik ütüsü 28327 Elek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.06.1953
  • Adalet Vekâletinden Miktarı Fiatı Tutarı Cfaısi Adet Lira Kr.Lira Kr.Demir Kasa 200 387 50 77500 00 1 Cinsi ve miktarı yukarıda yazılı ihtiyaç,ihalenin müteahhide tebliği gününden itibaren 4 ay zarfın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.06.1953
  • Kayseri VIII.ci Kor.Hayvan Sa.Al.Ko.dan:Aşağıda yazılı evsaf ve şerait dahilinde 13/Temmuz/953 günü Pınarbaşı ilçesinde başlamak ve 20 gün devam etmek üzere yüz bin liralık hayvan satın alınacaktır,is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8