Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.06.1953
  • savunma Türk,Yunan ve Yugoslav Genel Kurmay Başkanları Atmada görüşmelere başlıyor Türk ve Yunan deniz kuvvetleri bu sabah Ege Denizinde beş gün sürecek manevraya başlıyor Atina,31 AP)Bugün burada bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1953
  • mmmammmammmamMmsmmmmommamBUEm Arap ittihadına âşt~ Son günlerde Arap memleketlerinde büyük bir siya si faaliyet göze çarpmaktadır.Birkaç hafta içinde Hariciye Vekilleri Kahirede,Erkânı Harbiye Reisler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1953
  • Kore'de kızılların Komünistlerin,üst üste yaptığı iki taarruz şiddetli çarpışmalardan sonra defedildi Tokyo,31 A.A.Kore doğu merkez cephesinde 19.000 komünistin giriştiği taarruzu Birleşmiş Milletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1953
  • Ami.Carney Türkiyeye geliyor Nato komutanlığından ayrılan Amiral memleketimizde veda ziyaretlerinde bulunacak Vasington,31 ANKA)Deniz Kuvvetleri Komutanlığına tâyin edilmiş olan Amiral Carney,eski vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1953
  • 50 yıllık Muharrirlerin eserleri Bugün Gağaloğlu Öğrenci Lokalinde açılacak sergide 50 yıllık muharrirlerin eserleri teşhir edilecek Türk Basın,Birliği Derneği tarafından bugün saat 15.30 da Cağaloğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1953
  • ANKARA'DA YAPDLAN DEFİLE Ankara Atatürk Kız Enstitüsünün tatil olması münasebetiyle bir defile tertip edilmiştir.Resim,defiled* en çok alâkayı toplayan elbiseyi tesbit etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1953
  • %ğm W "ÜF Wm t%f& m BM CELAL BAYAR1N KARABURUN VE FOÇAÎDAKİ TEIKİKLERÎ Bir müddetten beri Izmirde bulunan Reisicumhur Celâl Bayar,evvelki gün Karaburun ve Foçaya giderek zelzeleden zarar gören Salkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1953
  • Çocuklara saldıran Evvalki gece suçüstü yakalanan Haç er Çonkai'm bundan evvelki hâdiselerin de faili olup oSmadığı ı r ıştifiîıyor Son günlerde şehirde sık sık» mistir:Ticaret Odasında odacı vukua ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1953
  • Sıcaklar bastıi'Jı Dün hararet gögede 29 dereceye kadar çıktı Şehrimizde gittikçe artan sıcaklar,dün bunaltıcı bir hal al mıştır.Tatil olmasından bilistifade [Devamı Sa.7 Su.5 ûv\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1953
  • Yeni usul bir dolandırıcılık 1500 lira değcrînıîeki bir araba eşya ortadan yok oldu Dün Sirkeci'de cüretkâra ne bir dolandırıcılık hâdisesi olmış,bir arabacı,teslim etmek üzere götürmekte olduğu malla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1953
  • Amerikan Hariciye Vekili Jonh F-Dulles Amerika'nın Orta-Doğu siyaseti Foster Dulles bugün radyoda,yapacağı konuşmada Amerikanın Orta-Dojçuya karşı takip edeceği siyasetin ana hatlarını açıklıyacak Vaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1953
  • Üçlü sulh konferansı Amerika Sovyetlerin durumu belli olmadan dörtlü konferansa taraftar görünmüyor Vaşington,31 A.A.Başkan Eisenhower,İngiliz Başvekili Churchill ve Fran sız Başvekili gelecek ay top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1953
  • I İngiltere Başvekili taç giyme tören provasında nutuk verirken Kraliçe Elizabeth yarın merasimle taç giyecek Fuat Köprülü dün gece yabancı heyetler şerefine Londrada verilen galada hazır bulundu Lond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1953
  • Amerika,Mısıra askerî yardımı artıracak Süveyş görüşmelerinin başlaması için Amerikanın tavassut etmesi bekleniyor Vaşington,31 A.A.Diplomatik makamların belirttiklerine göre,pek yakında Amerika Dışiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1953
  • Sana Döneceğim Bugün başladığımla yeni romanın ismidir Romanın muharriri SUZAN SÖZELİ diyor ki «SANA DÖNECEĞİM» i Milliyet için,uzun ve titiz bir çalışma sonunda hazırladımn o «m Bence şimdiye kadar ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1953
  • MİLLİ EOtTtM VEKİLİ YEŞİLAY» ZİYARET ETTİ Şehrimizde bulunan Mili!Eğitim Vekili Rıfkı Burçak dün Yeşilay merkezini ziyaret ederek cemiyetin çalışmaları hakkında izahat almıştır.Resim Milli Eğitim Veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1953
  • Beşiktaş,F.Bahçeyi 2-1 yendi 500 üncü fetih yılı münasebetiyle tertip edilen maçların ikincisini Beşiktaş ve Fenerbahçe takınılan yapmışlar ve Siyahı beyazlılar 2.1 galip gelmişlerdir.Maçın tafsilâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1953
  • 4fbi*l &MfatWM gggf Bugün şehrimizde havanın umumiyetle bulutlu ve atrasıra yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.06.1953
  • TAKV.MMN YAPRAK Konservatuarda diktatörlük ULUNAY istanbul Belediyesi Konservatuarı Türk Musikisi kısmında devanı etmekte olun kararsızlık ve huzursuzluktan tevellüt eden üuh lana son vermek için Sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.06.1953
  • ıK I SA HABE R L E R iç Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 420,183 lira değerinde çeşitli mal ihraç edilmiştir.Bir Yugoslav firması şehrimiz Ticaret Odasına müracaatla elinde bulunan 30 kadar yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.06.1953
  • POLİSTE j{ Hüsrev adında biri,Beya-2atda Tığcılar sokağında Mercan Hanında yatıp kalkan Şükrü Bektaş admda birini bıçakla bacağından yaralıyarak kaçmıştır.Hüseyin aranmaktadır.Anadoluhisartnda Kızılse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.06.1953
  • Millî Eğitim V.kili Yeşilayı ziyaret eUi Bir k,aç günden beri şehrimiz de bulunan Millî Eğitim Vekili Rıfkı Salim Jjurçak,ûûn Yeşilay Cemiyetini ziyaret ederek Cemiyetin çalışmaları ve gençlik şubesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.06.1953
  • Bir Tapu memuru rüşvet alırken yakalandı Rüşvet almaktan sanık Suat Yüce adında bir memur bugün adliyeye verilecektir.¦akırköy Tapu Dairesi fen memurluğunda çalışan Suat Yü ce,Amerikan Şirin Evler mın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.06.1953
  • Esnaf Dernekleri Birliği kongresine fesat mı karıştarıiınış Geçen hafta,salı günü yapılan İstanbul Esnaf Dernekleri.Birliği kongresine fesat karıştırıldığı iddiasiyle alâkalı makam lara müracaatta bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.06.1953
  • Deniz navlun tarifesi arttı Denizcilik Bankasının yaptığı bu zam yolcuları uçak seyahatine teşvik edici mahiyette görülüyor Denizcilik Bankasınca hazırlanan yeni navlun tarifesi bu sa baht an itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.06.1953
  • m\uniiip—in iiinrunniiiiwuw'tfi ı n mw HALKIN Sıfırla numaralara dair «13 Mayıs 1953 tarihli ga zetenizin «Halkın Sesi» sütununda Gene sıfırlı numaralar)başlığı altmda yayınlanmış yazı üzerine gerekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.06.1953
  • Hai idaresi tarafından kendilerine fatura kesilmesini tali?p ediyorlar Senelerden beri Sebze Hâli da t hilinde satış yerleri mevcut o-j lan ve buralarda toptan sebze j satışı yapan esnaftan bir kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.06.1953
  • Vali Gökay dün Ankaraya gitti Vali ve Belediye Reisi Prof.Fahrettin Kerim Gökay,Sağlık ¦Jürası toplantılarında bulunmak üzere dün sabah uçakla Ankaraya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.06.1953
  • Kızılay pulları için müsabaka açıldı Türkiye Kızılay Cemiyeti TJmunıî merkezince şefkat pulları iç» bir resim müsabakası açılmıştır.Kızılayın gayelerini tebarüz ettirecek vasıfları haiz bulunması icab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.06.1953
  • Demograf Partiden ihraç edilen kimse yok Dünkü bazı gazetelerde D.1\bünyesi idinde hizipçilik yaparak partiyi zayıflatmak istedik leri iddia edilenlerin tasfiyeye tâbi tutulacakları,bu arada İl^ kongr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.06.1953
  • Hububat ve altın piyasası hariç diğerleri durgun geçiyor Son hafta içinde şehrimizde hububat ve altın piyasası hariç diğer piyasalar durgun geçmiştir.Hububat piyasasında serbest buğday fiyatları,hayli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.06.1953
  • Kök kömürü dağıtımı 1954 senesinin kış devresi kömür tevziatına bugünden itibaren başlanıyor.Bütün hazırlıklar tamamlandı istanbul Kömür Satış ve Tev zi müessesesi,halkımızın 1953 54 yılı kömür Uıtiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.06.1953
  • ianmstM/k Ey benim büyük Halifem,muhakkakki görüşleriniz isabetlidir 75 Hasan bunu tahminde yanılmamıştı.Tank da çok acele ediyor,Musa bin Nusayrın peşin den yetişmesinden korkuyordu.Çünkü onunla Hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.06.1953
  • Muallimlerin EtiSJ gezileri İstanbul Muallimler Cemiyetince tertiplenen yaz tatili gezilerine öğretmenler tarafından pek fazla rağbet gösterilmektedir.Yurdumuzun muhtelif mınlakalarma ve Fransa Yugosl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.06.1953
  • DİPLOMA TEVZİİ İç İstanbul Amerikan Koleji Erkek Kısmı diploma tevzii töreni 9 haziran salı günü saat 17 de okul binasinda yapılacaktır.TÖRENLER İç Haydar İlkokulunun açıhŞ töreni 4 haziran perşembe g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.06.1953
  • Kedi,ehli hayvanlar arasında insanlara en yalcın olan ve bir aileyi en çok oyalayan man lüktur.Şirin ve sevimlidir.Ok,sanmaktan pek hoşlandığını ca zib tavırlarla izhar eder.Gemi başlarına süs olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.06.1953
  • Hie.1 Ha tir on 1953 Pazartesi lîıı 19 Kama 1S72 19 Mayıs 1369 1 i VAKİT VASATİ EZANİ 1 Güneş 4.31 8.57 Öfle 12.12 4.38 İkindi 16.11 8^7 Akşam 19.34 12.00 j Tat sı 21.33 1-59 tmsak 2.16 C.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.06.1953
  • Bakırköyde dün yangın çıktı Dün sabah saat 7.30 da Bakırköyde Zeytinlik mahallesinde,eski barut fabrikası muhafız bölüğüne ait iki katlı ahşap binada yangın çıkmış ve büyüme sine meydan verrimeden sön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.06.1953
  • John wayne'cten ayrılan karısı ayda 27 bin lira istiyor Los Angelos,31 ANKA)John Wayne'in Meksikalı karısı Esperanza Baur kocasından ayrılmak için mahkemeye müracaat,etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1953
  • Atom tesiriyle çelikleşen sabun Tokyo,31 Nafen)Hiroşima'da ik Amerikan atom bombası infilâk ettiği zamandan kalma bir sabun bulunmuştur.İlim adamları tarafından ehemmiyetle tetkik edilen bu sabun,o ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1953
  • Maymunlarda insanlar gibi solak oluyorlarmış Londra,31 Nafen)Oksford Üniversitesi ilim adamlarından John Cole ve P.Clees,yapmış oldukları uzun tetkikler sonunda şu neticeye vardıklarını bildirmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1953
  • Siyasî İcmal Kızel arın Kore taarruzu Birkaç günden beri Kore'den beklenmemesi lâzım gelen haberler alınmaktadır.Kızıllar cep henin muhtelif kesimlerinde arka arkaya taarruzu geçiyor,şimdiye kadar tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1953
  • İtalyada seçimiere başlanıyor Başvekil De Gasperi halkı Komünistlere karşı kafi bir zafer kazanmak üzere rey kullanmağa davet etti Palermo.Sieliya)31 A.A.italya Başvekili Alcide De Gasperi dün yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1953
  • zırıanıyo Komünistlerin Rusyanın iştirakiyle bir donanma teşki!ettikleri bildiriliyor Taipeh,31 A.A.Milli-70.000 ton olacaktıryetçi Çin makamlarının bildir diklerine göre,pek yakında Sovyet donanmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1953
  • Roma'yı sel bastı Şehrin birçok mahallesi sular altında kaldı.Seyrüsefer saatlerce kesildi Roma,31 A.A.Italyanın birçok bölgelerinde gayet şiddetli fırtınalar hüküm sürmüş ve bu arada dolu yağmış tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1953
  • Bir evlenme dedikodusu Monako Prensi üçüncü Rainier'in bir artist ile seviştiği ve onunla evleneceği bildiriliyor Paris,31 T.A.H.Monako Prensliğinin akıbeti günün meselesi haline gelmiştir.Bütün gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1953
  • KISA HARİCİ AMERİKA «Memorial Day» m ikinci gününde Birleşik Amerika'da yol kazaları kurbanları artmıştır,109 kişi mhtelif yol kazalarında ölmüştür-Emniyet idaresinin tahminine göre.hafta sonunda Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1953
  • Nikaragua'da şiddetli fırtınalar hüküm sürüyor Managua,31 A.A.Üç!günden beri hüküm süren şid-detli fırtınalar bilhassa Nikaragua'nın Atlantik kıyısı bölgesi-ni kasıp kavurmaktadır.Bu bölgelerde bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1953
  • Windsor Dükü ve karısı Windsor Dükü Avrupa'da Paris'e giden Dük,yeğeninin taç giyme töreninde bulanını yacağmı söyledi Paris,31 ANKA)Wind sor Dükü ve eşi «United States» transatlantiği ile Cherbourg l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1953
  • Bir fi osu memleketimizi ziyaret edecek Yeni Delhi,31 A.A.Resmen bildirildiğine göre,Hint de nız kuvvetlerine mensup Dom?adlı gemi,bu yaz Akdenizde müşterek manevralara katılacaktır.Bu müşterek manevr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1953
  • Kra3 Faruk taç giyme törenine çağrılmamış Londra,31 Nafen)Kahireden gelen bir haberde,esk)Mısır Kralı Faruk'un İngiltere Kraliçesinin taç giyme törenine davet edildiği bildirilmişti,ingiliz hükümet,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1953
  • Habeşîsianda zelzele devanı ediyor Adisababa,31 A.A.Perşembe gününden beri Harar bölgesinde deprem devam etmektedir.Dün gece deprem büyük uğultular içinde devam etmiştir.Harar şehrinde şimdiye kadar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1953
  • Kocasını dini y n kadın biı-ay hapis yaftaca' Columbus Amerika)31 ANKA)Richard McGlinchep isminde birisi,otomobilini hızlı sürdüğünden polis tarafından yakalanarak karakola getirilmiştir.Lâzım gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1953
  • Murat,Dalmabahçede duran arabasının yağmurla ıslanan camlarını siliyordu.Başka zaman olsa idi} sokak lâmbasının ışığı altında,camların üzerinde rengârenk parıltılarla akan su taneciklerini zevkle seyr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1953
  • Murat,l olmabahçede duran arabasının yağmurla ıslanan camlarım siliyordu.Başka zaman olsa idi| sokak lâmbasının ışığı altında,camların üzerinde rengârenk parıltılarla akan su taneciklerini zevkle seyr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1953
  • İKTİBAS nini idare edecek Dr.Fisher kimdir?Kraliçe Elizabeth'e taç giydirecek olan Ganterbury Başpiskoposu Doktor Fisher Doktor Fisher okuna merakına rağmen spoıu da ihmâl etmemiş ve mektepte rugby ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1953
  • Nikaragua'da teki ar dinî nikâh mecburiyeti kondu Managua,31 A.A.Dün Mebusan Meclisi tarafından taa vip olunan bir kararname gereğince medenî nikâh,dini nikâha nazaran tali dereceye düşmektedir.Bu kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1953
  • FIKRA Destanlar içinde Fatih e dergilerimizin fetih sayıları «Destanlar îçnde» büyük insan Fatih 31 ?hmed'i Türk şiirinde vermeğe çalışan bir antolojidir.İsmet Zoki Eyüb-jğ iu tarafından hazırlanmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1953
  • Çekoslovakya'da dükkânlar 3 gün açı meyaeak Viyana,31 AA.A.Prag Radyosunun bildirdiğine göre,para reformu dolayısiyle Çekos lovakyada bütün mağazalaı çarşamba gününe kadar kapalı kalacaktır.fl $fWil B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1953
  • Hapishaneden kurtulan gazeteci sanatoryoma girdi Nevyork,31 T.H.A.Çekoslovakyada komünist hapishanelerinde kalmış olan Amerikalı gazeteci William Oatis,bugün sanatoryoma girmiştir.Komünist hapishanele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.06.1953
  • Iîzmiri ziyaret etmekte olan Reisicumhur Celâl Bayar evvelki gün Karaburun ve Foça zelzele bölgesine giderek halkın dertlerini dinlemiştir.2 Yarın yapılacak taç giyme töreni için Londrada bütün hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1953
  • HERGtiN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A artan cesaret felâket getirir Hımaroğ u Mehmet Ağa Kaptan Fazlı Paşanın makamına göz dikmişti.Ne yazık ki,tam bir sefer yapamadan boynuna ip geçirildi.Verdiği rüşvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1953
  • 0% w.Foto:Sami önemli)i Bu cami 3 cü Selim tavafından yaptırılmıştı.1823 deki büyük yangında tamamen yandığından aynı senede D nçj Mahmut tarafından inşasına başlanmış ve 1826 da ikmâl edilmisi îr.Gay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.06.1953
  • Maçın tenkidi Dün Mithatpaşa Stadında iki güzide kulübümüzün k ir şılaşmasını bir kere daha seyrettik.Bidayette havanın çok sı kıçı olmasına,bilâhare yağan yağmurla sahanın kay gan hale gelmesine ragm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.06.1953
  • Beyoğluspor Vefa karşısında 6-0 lık bir neticeyle yenildi Yeşilbeyazlılar ikinci devrede tam bir hâkimiyet kurarak 5 gol atmaya muvaffak oldu Dûn Vefanın Beyoğlusporu rahatça 6 »ılıyor 0 yendiği maçta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.06.1953
  • İsviçre karşılaşmasının kahramanlarından Buradan ayrılırken bir kaçakçı şebekesi gibi aramaya maruz kaldığımız halde Isviçrede gümrükten kollarımızı sallaya sallaya geçtik cA ve milli takımlarımı zın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.06.1953
  • gtt {ft büyîik maçtan evvel Beşiktaş ve Fenerbahçeyc bu ve ^üv-şampiyonluk kupaları verilmiştir.Kesin t.le Bölge lrü Said S.Ciluuıoğlu ile Fenerbahçe kaptanı M,Ali liasj seramonide görülüyor.Foto:Sami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.06.1953
  • Futbol mevsiminin son karşılaşmasında l«WIII*»»Tl r ı—rar ~ı- r*ıi^ww n* m n m Beşiktaş Feneroançey dün 2-1 mağlûp etti Sarılâcîvertlîler üç as oyuncusundan mahrum olmalarına rağmen iyi bir maç çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.06.1953
  • RÖPORTAJ Polis bu senekî dönemde 138 mezun verdi Bu yıl mezun o an hanım poiisierden bîri,neden bu m esleğe girdiği sualine şu cevabı veriyor:"Aradığım heyecanı başka meslekte bulamadığım için.Polis O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 01.06.1953
  • Çalınan üç bin Ira daha bulunamadı Sirkecide Özden otelinde kalmakta elan Bekj,r Atak adında bir İzmirli tüccardn 3000 lirasının,odasından çalındığını bildir mistik.Öğrendiğimize göre,Bekir Atak,paras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 01.06.1953
  • Fatih ve Rönesans,mevzuunda konferans Istanbulun fethi münasebetiy le bugün saat 17.30 da Çenberli taştaki Muallimler Birliği salo nunda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Lâtince Doçenti Faruk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 01.06.1953
  • mm TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ OZBAY Günün birinde beni aldattığınızı anlarsam sizden intikam alırım 6 Genç adamın bu teklifinde» de pek iyi anlaşılıyordu ki a,bayan Gabriyel'in ötede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 01.06.1953
  • WTRoffA Bileydik bir yer daha yağma ederdik,elknizdekileıin üçte birini Patronaya verince bize ne kalacak6?71 10 SAN'ATLAR ÇÖKÜYOR Her biri bir serseri fırkasının başına geçmiş elan Ali,Muslu,Abdi,Sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 01.06.1953
  • İsrail-Ürdün hudut!rında çarpışmalar devam ediyor.Tel Aviv,31 A.A.ReS;mî bir sözcünün bildirdiğine g° re,bu sabah,tsrail münakale hatlarına Ürdün tavafından taarruzda bulunulmuştur.Bu arada,hudut boyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 01.06.1953
  • Ayni köyde,ayni gün doğan S ikiz çocuk Bangkok,31 A.A.curaya gelen gecikmiş bir habetf göre,bir güney şehirde ayn' köyden 8 kadın,aynı gün bir' kaj saat farkla ikiz çocukla1 dünyaya getirmişlerdir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 01.06.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ C E M A Dahiliye Mütehassıs* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.Istanbul Divanyoiu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 01.06.1953
  • Hazıriivaa Sadi,BORAH 2 34567 59 10 11*2,Bugünkü bulmacamız hediyeîidir £o dan sağa:1 Birinci taahhüdünü yapa madiği takdirde ifa etmeyi deruhte edenin;Ek,2—Âlâ;Siyah.3 Hortumu vardır;Süpürgenin yanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 01.06.1953
  • Öyle ise ne duruyorsunuz.Yalnız ömrünüz olduğu kadar bunun acısını çekeceğinize de emin olun.Tragg'da bugün yorgun bir adam hali vardı,iğini çekerek:Eu bahsi kapatalım.Anlatır mısınız niçin beraber ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.06.1953
  • Başmakaleden devj^da,müttehit bir devlet ha-birleşmesi fikri,böyle bir •*ye en ziyade muarız olanlar JJ^mda bile,yer bulduğu bu "^virdo Arap memleketlerinin jvasî,askerî ve iktisadi bir bir-teşkiline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.06.1953
  • Devlet Demiryolları ilânları Tıbbî ampuller alınacak ^evlet Demiryolları Haydarpaşa Safsnalma Komisyonundan 1 14 kalemden ibaret muhtelif Tıbbî ampul ilâç kapalı usuliyle satm alınacaktır.2 Muhammen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.06.1953
  • Hemşire ve hastabakıcı alınacak ^interbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemizin kreşinde istihdam edilmek üzere Keçiı eı* hemşire okulu mezunu veya çocuk hastahanelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.06.1953
  • *tanbul Şoförler Ve Otomobilciler Cemiyetinden Bün Cemiyetimizin Genel Kurul Toplantısı 22/Mayıs/1953 cuma j ilân edilmiş olup nisap olmadığından ikinci toplantı 10/ibi 'u Şartları haiz üyenin toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.06.1953
  • Konya Valiliğinden hirJ;Konya Vilâyeti Seydişehir kazası ceza evi ve karakol nJ!*1 inşaatı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksilty* Çıkarılmıştır.Î )qq r-Keşif bedeli 115000.00 lira olup geçic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.06.1953
  • Sataş ilânı *t*nbu| 6.RCI fcra Memurluğundan:949/975 Vi)borçtan dolayı hacizli olup paraya çevrilmesine karar u lira değerinde Veritayner marka bir kasa ile 400 fytı ^ymetinde karşılıklı oturulur.Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.06.1953
  • Kartal Belediyesinden °W H.000 lira muhammen bedelli bir adet Cankurtaran Vîte aPan zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır,thale 8/Hıin gönü saat 15 de Kartal Belediye dairesinde faktırjj t^T Geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.06.1953
  • Yugoslav voleybol takım:dün da gaKp geldi Şehrimizde bulunan Yugoslav voleybolcuları üçüncü karşılaşmalarını dün gece Spor ve Sergi Sarayında Belgrad muhteliti adı altında;İstanbul karmasına karşı yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.06.1953
  • Amerika,Mısıra askerî yardımı arttıracak [Baş tarafı birincide!Bildirildiğine göre,20 günlüi seyahati sırasında Kahireye n} rayan Foster Dulles,Genera!Necip ile görüşmüş ve kendus1 ne Süveyş meselesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.06.1953
  • Üçlü sulh konferans;[Baş tarafı birincide] Bazı yüksek Amerikan idarecileri,Moskovada vaai-I yet aydınlanıncaya kadar;1 dörtlü bir konferansa mu-l arızdırlar.Amerikan çevre-t lerinde yakın bir gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.06.1953
  • Çocuklara saldıran canavar EBaş tarafı birincide] Bodrumla Alemdar Sinemasına gitmiştiriki arkadaş,sinemadan çıktıktan sonra,geç vakit evlerine dönerlerken,yanlarına 3 Oyanlarında zayıf,esmer bir adam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.06.1953
  • meros [Bag tarafı birincide!hava alanında Kraliçe adına Kent Dükü,Büyükelçimiz Hüseyin Ragıp Baydur,Kara,Ha va ve Basın Ataşelerimizle mihmandarlıklarına tayin edilen İngiltere Hariciye Vekâleti Umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.06.1953
  • Taşıt işçileri kong resi Muhtelif şehirlerden gelen 34 delege idare heyetini şiddetle tenkit etti Türkiye Taşıt İşçileri Federasyonu Genel Kurul kongresi,dün Beşiktaştaki ^îşci Sendika lan lokalinde»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.06.1953
  • Sıcaklar bastırdı TBaş tarafı birincide] bir çok aileler dün sabahın erken saatlerinden itibaren biraa serinleyebilmek için deniz kenarlarına akın etmiştir.Yeşilköy Meteoroloji İstasyonundan aldığımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.06.1953
  • Korede,Kızılların taarruzu Baş tarafı birincide] arruzun vuku bulduğunu bildirmektedir.Bir başka taarruî da yine Kore birliklerinin başlıca cephe hattına yapılmıştır.Her iki taarruz da iki buçuk saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.06.1953
  • Zonguldak Devlet Hastanesi Baştabibliğinden 1 Hastanemizin 953 malî yılı ihtiyacı için muhammen bedeli 44-577.00 lira muvakkat teminatı 3343 lira 28 kurug olan kuru erzak ile.muhammen bedeli 30-200.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.06.1953
  • Niğde Belediye Reisliğinden Satılık Binalar Cins!Mevkii Muhammen bedeli Hududu Bina Zafer caddesi 2500Ü Doğusu Zafer caddesi,batısı Belediyeye ait ev,güneyi l yol.kuzeyi öğretmen Tevfik bahçesi ile çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.06.1953
  • Doğu Bölgesi yapı işleri Müdürlüğünden Diyerbakır Necdet Ergör Siirt jandarma erat pavyonu inşaatı müteahhidi 1 Teahhüdünüz altında bulunan Siirt jandarma eraf pavyonları kesin hesapları vekâletçe 352
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.06.1953
  • Muhtelif gaz borusu parçaları alınacak Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden Teklif verme suretiyle şartnamesinde yazılı muhtelif ölçü ve mikdarda gaz borusu parçalan pazarlıkla satın alınacaktır.Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.06.1953
  • Puro Sabun Fabrikasının en son imalâtından Kremli PURO,Tuvalet Sabunu cildinizin muhtaç olduğu güzellik müstahzarıdır.Bo!köpüklü Nefis kokulu îstanLulda perakende satış fiatı 1 lira PURO Tuvalet Sabun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.06.1953
  • Yeni usûl bir dolandırıcılık [Baş tarafı birincide] ismail Erseıı'e ait malları.Ad üye caddesindeki 39 numaralı mağazaya götürmek üzere,Mi mar Vedat caddesinden geçerken henüz hüviyeti tesbit edilmiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.06.1953
  • Amerikanın Orta Do|u siyaseti [Baş tarafı birincide] leti sözcüsü beyanatın Amerikan dış siyasetine ait ehemmiyetli noktaları tebarüz ettireceğini bildirmiştir.Yetkili kaynakların bildirdiklerine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.06.1953
  • Balkan Paktının savunma plânları [Baş tarafı birincide] Yine aynı kaynak;bir asker!ittifak imzalanmasına yol açması bakımından bu müzakerelerin ehemmiyetini belirtmiştir.Böyle bir ittifak imzalandığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.06.1953
  • Fetih yıldönümü şeni iklerine devam ediliyor Yarın Ayazağadaki Süvari Okulanda cirit oyana gösterileri yapılacak Lstanbıılun 500 üncü fetih yılı münasebetiyle tertiplenen kut lama programına devam edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.06.1953
  • Akça 6ağ Köy Enstitüsü Müdürlüğünden Otnsl Margarin yağı Un Koyun eti Sadeyağ erimüğ,Bulgur Pirinç Kuru faaulya Nohut Makarna Toz şeker Kırmızı mercimek Şehriye K.üzüm çekirdeksiz)Tuz Tahin helvası Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.06.1953
  • M.S.V.L No.lu.Sa.Al.lorn.Bşk.dan:Ankara Asker!birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları gösterilen sebzeler kapalı zarf usuliy satın alınacaktır,İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.06.1953
  • Muayyen zamanlardaki sancılara 1car$ı RiPIN basan İte kutlanılır ı Bag,dif,«dale,sinir* lumbago,romatizma,siyatik ağn yve saneıla* run derhal teskin edefıpeip ve »oeIc başlangıcında alınmanı ayda* İld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.06.1953
  • Man ili Daimî Komisyonu Bcş? anlığmdan 1 Van Çatak yolunun 19+000-66x000 kilometreleri orasında yoniden yapılacak sinaî imalât işi 15 gün" müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.06.1953
  • Ankara Çocuk Hastahanesi Baş Tabibliğinden 1 Ankara Çocuk Hastahanesinin 1953 yılı ihtiyaeı olan 42 kalem ilâç ve tıbbî müstahzarat kapalı zarf usuiiyle 22/5/953 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.06.1953
  • Kambiyo Kapanı* Sterling Dolu* i Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.îsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoude* e esnam Açılış Kapanif 784_280.50» 0.80 64.03 5.69 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.00 784—28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.06.1953
  • KOMEDİ TİYATROSUNDA Büt'vn eski usul ve adetleriyle ORTA OYUNU 1 hazirandan itibaren her akşam 21.30 da 1 nci HAFTA KAVUKLUYLA HÎLE Gişe her gün 10 da açılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.06.1953
  • r i Aoone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketle»» iki mislidir.İlân şartları 2İve 3 üncü sayfa aant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa Mint.2,60 T.L,İlânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.06.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 4500 ton tahmil,tahliye ve nakliyat kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.İhalesi 17 haziran 953 çarşamba saat 16 da Yassıviran As.Sa-Al.Ko.da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.06.1953
  • Muhtelif cins parça bez pamuk telefi ve üstüpü satışı Sümerbank Bakırköy Pamukla Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemizde mevcut muhtelif cins parça bez pamuk telefi ve üstüpüler 5/6/953 tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.06.1953
  • TANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Küçük öğle kon seri «Pl» John Ireland:«Bir Lon dra uvertürü».Çalan:Malkolm Sargent id.Liverpool Filarmoni orkestrası 13.45 Şarkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.06.1953
  • Yurdumuzu| i Türk ışığına kavuşturan GENERAL» ELECTRIC alındır FISAVft o* y*H» 669476?27976
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.06.1953
  • M.S.V.I.NoluA.AI.Ko.Baş.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları gösterilen maddeler kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır-İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.06.1953
  • Stablize malzemesi nakli işi I Konya Karayo'lan 3.Bölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Konya Karaman yolunun 04 000 9+000 kilometreleri arasına yapılacak stablize malzemesi nakli ve boşaltması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8