Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.05.1953
  • Mecliste dün Turizm Kanunu görüşüldü D link O oturumda kanunun 29 uncu maddeye kadar müzakeresi tamamlandı Ankara,30 Milliyet)Bu-1 tekliflerinin sözlü sorulardan gün Elazığ mebusu M.Şevki önce görüşül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1953
  • G.Bidault Türkiyeye geliyor Fransız Dışişleri Vekili 20 Mayısta Ankara'yı ziyaret edecek Paris,30 ANKA)Fransız Dışişleri Vekili George Bidault 20 mayısta Ankarada olacaktıröğrenildiğine göre,George Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1953
  • Köprülü Bağdat'a gitti Irak Kralının taç giyme törenine iştirak edecek olan heyet dün uçakla Ankaradan hareket etti Ankara 30 Milliyet)Irak Kralı Majeste İkinci Faysalın taç giyme töreninde bulunacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1953
  • Kadınlar Birliği kongresi o-Genel merkez başkanı ve arkadaşları dün mahkemeye başvurarak kongrenin iptalini İstedi Ankara 30 Milliyet)Türk.Kadınlar Birliği ihtilâfı bugün yeni bir safhaya girmiştir.Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1953
  • tki Bulgar eri Edirneye iltica etti Edirne,30 T.H.A.tki Bulgar askeri,üzerlerindeki silâhlarla Türkiyeye iltica etmiştir.Bu iltica hâdisesi,Lalapaşa [Devamı Sa.7 SU.1 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1953
  • BİR GECE HIRSIZI VURUL-DU Zeki Girgin isminde bir hırsız evvelki gece Taksim Faruk Uçmaz sokağında 26 sayılı bir eve girmiştir.Vaziyeti öğrenen ev sahibi Hüseyin Koç kendisine hücum eden hırsızı ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1953
  • Ticaret odası idare heyeti seçimleri yapıldı »aşkanSığa Hayri Gönen ikinci başkanlığa Hasan Derman seçilrfüsr Tioaret Odası Meclisi dün saat 15 de Hayri Gönen'in riyasetinde toplanmış,toplantıda Oda r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1953
  • "Haran,şilepinde isyan çıktı Uazn zamandan beri denizde bulanan tayfalar sefere çıkmak istemiyerek gemiyi terkettileı izmir,30 Milliyet)Bundan bir müddet evvel Danimarka'da tevkif edilen ve bilâhare s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1953
  • 81 denizcimizin hayatına mal olan müessif deniz kazası mı imi mı"—mam».m—inin ıı ı i"1 rn M-ıırrı-n rı ur ıı' W ıı ırı-r-r I O |l »I dün Wmğ faciasının duruşması etti Dünkü duruşmada dinlenen Türk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1953
  • Eisenhower Müttefiklere yapılan yardımı azaltmıyor Başkan,dün verdiği beyanatta uzun vadeli savunma plânlan hazırladığını bildirdi Başkan Eisenhower,diğer taraftan» Amerikanın son zamanlarda,yeni ve y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1953
  • Ust a o ğIu Zafer dâvası O—ı.Dünkü danışmada Zafer gazetesinin avukatı reddi hâkim talebinde bolundu Ankara,30 Milliyet)Şeh rîmiz Toplu Basın Mahkemesinde görülmekte olan Zafer-Ustaoğlu dâvasında Zafe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1953
  • M.Üstündağ vefat etti Eski İstanbul Valisinin cenazesi bugün kaldırılacak Eski İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Muhiddin Üstündağ,Nişantaşındaki evinde evvelki gece geçirdiği bir kalb krizini mütea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1953
  • Müttefikler,Kızılların teklifini kabul etmiyor Kore mütareke görüşmelerinde müttefikler,Asyalı bitaraf devlet teklifini kabul edemiyeceklerini bildirdiler Panmunjom,80 AP)Memleketlerine dönmek istemey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1953
  • YAVRUKURT GÖSTERİLERİ Fatih,Eyüp,Eminönü.Jieyoglu.ttamrköy» ve B^ şiktaf İlçeleri ilk okulları yavrukurtları dün ftfithatpaşa Stadında büyük bir gösteri yapmışlardır.Gösteriler kalabalık bir halk kütl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1953
  • 8tl4t Bugün şehrimizde havanın umumiyetle bulutlu geçeceği ve hava sıcaklığının azalacağı j tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.05.1953
  • TAUVSMKN 8& YAPRAK Türkiyede hâkimler var ULUNAY Dumlupmar faciası malıkemeye intikal eyledi.Efkâr-umumiye 81 bahriyelimizin hayatına,en güzel denizaltıktnnuzdan birinin ziyama sebep olan hâdisenin me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • KISA HABERLER if Halen en eski hekim olmağı itibariyle Operatör Cemil Topuzluya,3 mayısta merasimle Şeyhületibba unvanı verilecektir.İf Yirmi günden beri güney illerimizde tstanbulun sebze ve meyva ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • POLİSTE Küçükmustafapaşada* Mimarçeşmesi sokağında,15 sayılı ev,evvelki gece,evin küçük oğlu Hayrettinin döşemeler üze rine döktüğü gazı kibritle ateşlemesi üzerine tamamen yanmıştır.Zarar ve ziyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • Şehirde sivrisinek ve sıtma mücadelesine başlandı Sıcakların başlaması üzerine Belediye ve Sağlık Müdürlüğü teşkilâtı sivrisineklerle mücalaleye başlamıştır.Belediye Sağlık Müdürlüğü şehrin sur içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • Heybeli Ada cinayetinin dâvası dün neticelendi Bundan bir müddet evvel Hey beliadada bir sandal gezintisi esnadında yanında bulunan Nadire isminde bir kadının sandaldan düşerek boğulmasına sebebiyet v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • Hie.I I Kn.17 May» şaban I 053 visan «72 r.1369 VAKtT VASATİ EZANİ Güneş 4.58 9.53 ö£le 12.11 5.06 İkindi 16.02 8.57 Akşam 19.06 12.00 Yatsı 20.49 1.44 imsak 304 7.59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • 1«tmm rmni.mm» Ff^lMiW' Konservatuvar,Pazar günü Taksim Belediye Gazinosunda 27 nci konserini verdi.Klâsik fasıl olarak Nişaburek)faslı icra edildi.Bu konserde icra heyetine 51 talebe ilâve edilmişti;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • KONFEKANS J Selanik Hukuk Fakü11 Dekanı Prof.Eusthatrades 5 yıs salı günü saat 16 da &11* Fakültesi 8 numaralı sinde cînsan Haklarının lerarası Teminatı» mevzulu konferans verecektir.TOKEN iç İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • Otomobil Fabrikası Şehrimizde kurulacak olan fabrikada aynı zamanda traktör ve kamyon da yapılacak Büyük bir Amerikan firması,şehrimizde bir otomobil,kamyon ve traktör fabrikası kurmak üzere teşebbüsl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • Üç aylık ticarî durumumuzu gösteren istatistikler çıktı ihracat ve ithalâtımızın son üç aylık durumu ile ayrıca mart ayı vaziyetini gösteren istatistik neşredilmiştir.Buna göre mart ayındaki ithalâtım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • Sütlerin muhafazası için belediyenin tavsiyeleri istanbul Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü,havaların ısınma sı münasebetiyle serin ve soğuk yerlerde muhafazası icabeden pastörize sütler hakkında şu aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • Millî Türk Talebe Birliğinin bugünkü top antısı Millî Türk Talebe Birliği 1953 yılı 11 inci Genel Yönetim Kurulu toplantısı Ankara-ve~tzmir tşkilâtından gelen Genel Yönetim Kurulu üyelerinin iştirakiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • U.N.E.S.C.O.nun şehrimizde açacağı üçüncü sergi Dün saat 17 de,İstanbul Teknik Üniversitesinde «Yeni Mal zemeler» adında bir sergi açılmıştır.Sergi,kimyanın laboratuarda elde etmeğe muvaffak olduğu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • İstanbul Erkek Lîsesi talebelerinin tetkik gezisi İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinden 50 kişilik bir grup,başlarında öğretmen Faruk Yurtcanlı olduğu halde,Mudanya Bursa Gemlik Ya lova Kaplıca ve tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • Bel diye seyrüsefer mühendisi Amerikadan döndü Bir yıla yakın bir müddetten beri Amerikada trafik mevzuu üzerinde tetkiklerde bulunan Be lediye seyrüsefer yüksek mühendisi ve Milletlerarası Trafik Teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • Dostunu öldüren 18 yıla mahkûm İki senedir devam eden dava sonunda katilin cinayeti kastan işlediği anlaşıldı Evli ve üç çocuk babası olduğu halde,Feriha Elebaşı isminde yine evli ve iki çocuk anası b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • *m*m HALKIN SESİ İki senedir telofon fbekliyen 2 hamam İsmini ve soyadını okuyamadığınız,fakat sahibi bulunduğu hamamlar dolayısiyle alâkalıların kim olduğunu kolayca aolıyacaklanııı tahmin ettiğimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • 44 Bir çok ve birbirinden güzel kızlar sarayın bu kısmında yaşıyor güzel kraliçelerine refakat ediyordu.Fakat hep sinin içinde Ejilona bir peri gibi,bir ceylan gibi göze çarpıyor.İnsanı düşündürüyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • Gümrükte ka an mal' Sarı yüzünden ziraat' çiler müşkül durumda Ekim mevsiminin yaklaşmak' na ragmen,ziraatçıların ihtiyat olan ve 664 tarife ile 2384 nU' marasma giren pullk üç denitf' leri gümrüklerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • Dört çocuk gangstef mahkûm olcfu Bir müddet önce Ömer adı»** bu şalısın mal ve mülkünü ^asbeden dört çocuk,dün linçi Ağırcezada hüküm giy»7'' lerdir.Bunlardan Bünyamin ÇaWf Hüseyin Pala sekizer ay,M*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • Kasten yangm çıkar* adam mahkûm old" Sigorta bedeline tamaen den yangın çıkarmaktan s*0 olan ve Birinci Agırceza meşinde yargılanmakta buW11 Hasan,dün yapılan dııruşm^ müteakip 4 sene 6 ay 10 hapisle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • Muhtelit bir resim sergisi açılıyor Ressamlar Derneği,çeşitli ekollerin iştirakiyle ve muhtelif sanatkârları tanıtmak gayesiyle bir sergi açmağa karar vermiştir.19 mayısta Beyoğlunda,Ame rikan Haberle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • Konservatuar öğretmenleri konseri Konservatuar tarafından verilmekte olan konserlerin 28hazırlanan güzel bir programla önümüzdeki 3 mayıs pazar sabahı saat 11 de Taksim Belediye Gazinosunda piyanist F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • Deniz hsstahaıtesinin tıbbî miisarrreresi MUH Savunma Vekâleti Deniz Hagtahanesi 15.aylık tıbbî mü sameresi 5 mayıs salı günü saat 13.30 da kütüphane salonunda yapılacaktır.Bu münasebetle;Dr.Atıf Tayk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.05.1953
  • Komünist Taslağı Pasaportsuz olarak dünyayı dolaşan bir amele komünizm propagandası yaparken yakalandı Tophane,Lülecihendek Caddesi 36 numaralı evde oturan Esat Çakır adında otuz yaşlarında bir şahıs,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.05.1953
  • Siyasî İcmal Hindicini hâdisele-rine bir nazar Komünistler,şimdiye kadar Bindicininin Tonkin mmtakasıı»a inhisar ettirdikleri çete harbini,Laosa tecavüzleriyle yeni bir safhaya sokmuşlardır.Komünistle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1953
  • Kıbrıs'ta yapılan tatbikat_Dün sabah 500 İngiliz komandosu Rlorf n'nıın batısında «düşman» bataryalarına taarruz etti Lefkoşe,30 A.A.Bu sabah erken saatlerde 500 İngilia komandosu Morfu'nun şimal batı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1953
  • Japon Veliahdı Churchill ile görüştü Londra 30 A.A.Japon Veliahdı Prens Akihito,bugün Başvekâlette Sir Winston Churchill ile görüşmüştür.Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreni münasebetiyle babasını te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1953
  • Eisenhower ilk büyük cesaretini gösterdi Washington 30 A.A.Dün Beyaz Saray bahçesinde genç kadın grupu arasında resim çektiren Başkan Eisenhower,«Şimdiye kadar hep yaşlı erkekler arasında resim çektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1953
  • ÜÇLÜ İKRAMİYE Adana Şubemiz Müşterilerine mahsus ALTIN KEŞİDESİ Bu keşidedeki 250,100,50 altın İkramiyelerinden ist fade için Adana Şubemizde 150.liralık bir hesap Açtırmak kâfidir.Bu Şubede hesap açt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1953
  • Eden fk!defa ameliyat oldu Londra,30 A.A.Bugün yayınlanan bir sağlık bülteninde Girildiğine göre Dışişleri Vekili Anthony Eden,geceyi rahat geçirmiştir.Eden,12 nisandaki ameliyatın sonra dün ikinci bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1953
  • HESAPLAR İki eli dosyasının yanlarına donmuş masasının başında,sirto biraz kamburca,oturuyor ve doğruca Salâhaddine bakıyor-Pk O yine evvelce oturduğu kol hıktaydı.İlk görüşmelerimden beri e-Peyce zay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1953
  • Kısa harici haberler A M K U İ K A Şiddetli bir kasırga bugün bir mil genişliğinde ve 10 mi)uzunluğunda bir sahayı kasıp kavurmuştur.Altı ev temelden yıkılmış,fır tına esiş sahası boyunca bütün ağaç v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1953
  • İKTİBAS 800 yıl sürecek sıcakların Groenland'ın cenubunda bulunan Umanak köyü bir zamanlar buz çölleriyle kaplı bulunuyordu.Büyük Oseanograf Deniz âlimi Ed.Danois dünyamızın 1850 yılda bir kereye mahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1953
  • FIKRA Edebiyat Daha önce yazılır mıydı bilmiyorum.Fakat şu son aylar «Edebiyat Matinası» ayları oldu.Perde arkası,kulis arası fa aliyetlere pek aklım ermez;bu topkuılıların nasıl hazırlandığı na,terci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1953
  • Hazreti Muhammedo ait olduğu söylenilen resimler toplattırıldı ingapur,30 A.A.Bir Amerikan ansiklopedisinden kopya edilerek Malayada neşredilen ve Hazreti MulıammacTe ait olduğu bildirilen resimler,Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1953
  • AfiarsşaS Bu Jiy^nniye madalya varildi Moskova 30 A.A.Moskova radyosunun bildirdiğine göre,70 yaşma basması münasebe tiyle ve Sovyetler B.irliğine yaptığı «büyükü hizmetler» sebebiyle,Mareşal Büdiyenn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1953
  • JF»-ınMum,İbret o Aynası Rekortmenler dördünüz mü işi?Piyano çalma rekoru yeniden kırılmış.Fıkra muharrirleri ve karikatüristler artık yazmağa başlarlar:Orada piyano çalma rekoru kinidir bizde çene ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1953
  • Arjantin'de hükümet aleyhtarı hareketler Meydana çıkarılan bir teşkilâtın yabancı memleketlerle işbiriîği yaptığı anlaşıldı Buenos Aires,30 AA.Federal polisin bir tebliğine göre,hükümet aleyhtarı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1953
  • Senenin en iyi filmleri Milletlerarası film festivalinde en iyi artist olarak Shirley Booth seçildi Cannes 30 A.A.Milletlerarası film festivalinde,Charles Vanel,en iyi aktör;Shirlejı Booth,en iyi kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1953
  • Berlin'de Rus casusları Batı Berlînde polis.Sovyetler hesabına casusluk yapan bir şebeke meydana çıkarıldı Berlin 30 A.A.Batı Berlin polis müdürlüğünden bildirildiğine göre,s-on dört gün zarfın da,Sov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1953
  • Aso yanardağının fndSfaı devam ediyor Tokyo,30 A.A.Kyushu adasındaki Aso yanardağı bu sa-ı bah yeniden indifa etmiştir.rinden daha şiddetli olduğu söy-Bu seferki infilâkın diğerle-lenmektedir.Hasar yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.05.1953
  • 14 nisan günü Çanakkalede Nâra Burnu açıklarında NATO manevralarından dönen Dumlupınar denizaltımıza çarparak 81 denizcimizin hayatına malolan müessif kazada suçlu görülen tsveç bandıralı Naboland şil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1953
  • Üniversi n-ı—«mm.ww ıw»ı uzeıiı ıçesı Amerikanın Kentucky şehri üniversitesinde kız öğrenciler arasında güzellik kraliçesi seçilmiştir.Bu sayfadaki resimler de güzellik kraliçesi seçilen Ann Temble ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1953
  • 1 unumun»—lumiaws—HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAR'A Harbiye Nazırının Atatürke çektiği yalan telgraf Mustafa Kemal Paşanın Samsundan geri alınmasını İngiliz Kumandanı istemişti.Halbuki Turgut Paşa bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.05.1953
  • Voleybol şampiyonluk maçları bugün başlıyor Bu karşılaşmalar neticesinde Yugoslavlarla yapılacak voleybol karşılaşmasına iştirak edecek oyuncular tesbit olunacak martesi veya pazar günü Ankara istanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.05.1953
  • R.Robinson ring dışında dövüşmeye başladı Nevyork,29 A.A.Eski dünya boks şampiyonlarından Ray Robinson,ring dışı bir yumruklama hâdisesinden ötürü bugün muhakeme edilecektir.Dâvayı ikame eden,Ray Robi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.05.1953
  • Bazı futbolculara pasaport verilmedi Johannesburg,30 AP)As len Hintli olan birtakım Güney Afrikalı futbolcuların maçlar yapmak üzere Hindistana gitmelerine müsaade edilmemiş ve Güney Afrika îçişlsri V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.05.1953
  • Vefa takımı Ankaraya hareket etti İstanbul dördüncüsü Ankarada üç maç yapacak Ankara Futbol Federasyonu Larafından 3 maç yapmak üzere davet edilen İstanbul profesyonel lig 4.sü Vefa takımı dün 25 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.05.1953
  • FENERBAHÇE TAKIMI SURİYE VE LtîBNANDA MAÇ YAPACAK istanbul,30 A.A.Profesyonel lig şampiyonu Fenerbahçe takımı mayıs ayı sonunda Suriye ve Lübnan'da karşılaşmalar yapmak üzere seyahate çıkacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.05.1953
  • TÜEK ATLETLERİ MISITB'A GİDECEK istanbul,30 A.A.Türk ~vc Mısır Atletizm Federasyonları,25 ve 26 nisanda Ankarada yapılan Türkiye Mısır millî maçından sonra,haziranın üçüncü haftasında Türkiye Mısır mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.05.1953
  • Güreşçilerimizin Japonyaya yapacakları seyahat istanbul 30 A.A.Japon serbest millî güreş takımının geçenlerde memleketimize yaptığı ziyareti iade maksadiyle serbest millî takımımızın eylül ayı nihayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.05.1953
  • America Luton Town takımları şehrimizde bir maç yapacaklar önümüzdeki günlerde latan?İngiliz sistemi Ue Brezilyanın bul futbolseverleri çok cazip bil diyagonal tarzlarının karşılıklı futbol karşılaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.05.1953
  • K-K-K*-K-Bu hafta yapılacak j fufbol maçları Mithatpaşa Stadında:2/Mayıs/1953 cumartesi 16.00 America F.C.Fenerbahçe Dr.Tarık Özerengin J Mithatpaşa Stadında;3/Mayıs/1953 Pazar 16.00 America F.C,Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.05.1953
  • Ordularası güreş şampiyonası Mayıs ayı sonlarında şehrimizde yapılması kararlaştırılan dünya ordulararası güreş şampiyonasına katılacak Türk Ordusu güreş takımını seçmek maksadiyle 2 ve 3 Mayıs tarihl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.05.1953
  • Avrupa stadlarında bu hafta yapılan maçlar Ingliterede Preston Arsenalı 2-0 yendi Fransada Nancy ve Lille finale kaldılar İngiltere Hg maçlarında Aston Villa kalecisi Jones'in bir kurtarışı Bu hafta d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.05.1953
  • Atlet M.Donald Baî ey amatörlük vasıflarım kaybetti Dünya 100 metre rekortmenlerinden,Avrupa 100 ve 200 metre şampiyonu tanınmış siyah atlet Mac Donald Bailey,amatörlük vasıflarını ihlal ettiğinden,İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.05.1953
  • Bugün Mısırlılarla Dolmabahçe stadında yarışacak atletlerimiz» bundan evvel 15.Britanya ile yapılan karşılaşmanın merasiminde,istanbul Enternasyonal atletizm müsabakaları bugün yapılıyor Ankarada yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.05.1953
  • Jfi^ty e v\Bir Kaza L İW«J»^i» WWUV WV»A VW /WWW WWMMWHAAA^* M.Piştar «WAA^^MM,J Büyük bir elektrik mağazası nın vitrini kuvvetli bir darbe al tında çökü vermişti.Arkadan vitrinin muhtevası olan avize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.05.1953
  • Kadınlar,erk hamı zek Bu hususta tetkikler yapan bir âlime güre:"Kadınlar her bakımdan erkeklerden üstündür.Kadınların daha zeki ve açıkgöz olduklarını idrak edemeyen erkete;eehaletini göstermiş olur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.05.1953
  • Anne hlssile mi?Otiıç kadına dikkatle baktıktan soma.Sözünüzü dinlememi istiyorsanız bu akşam yemeği beraber yemememizi kabul edin.Ancak bu şartla herifin peşini bırakırım,dedi.Münasebetsiz bir teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.05.1953
  • TARİHTEKİ korkun ^CİNAYETLER/nakleden:AZİZ ÖZBAY 17.asır Fransasmın eşsiz güzeli Markiz dö Ganj ve hazin akıbeti ı Okuyucularıma,bugünden iti baren sunmağa* başladığım cinayet macerasının liste halind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.05.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.05.1953
  • Sultanımız düşünecek vakit bulsun,bizde dışarıda arkadaşlarla müzakere edelim 42 Berikiler ses çıkarmağa cesa rut edememiş gibi sustular.Padişah içini çekerek sözüne devam etti:Ne zevk kaldı,ne bağ ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.05.1953
  • Bu bulmacamız hediyelidir Hazırlıyan:Ercümet ÜNVKİl Soldan sağa:1 Zafer süsü,3 Bir mo torsiklet markası;6 Cereyan et,7 Ziyaretçi;8 Büyük;9 Akça;11 Bir av hayvanı,15 İstanbul Rum Patriği;17 Bir gıda ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.05.1953
  • Eisenhover müttefikler yardımı azaltmıyor [Baş tarafı birincide] «avunmanın teminatı esastır» lemistir.Başkan Eisenhower,Kongrenin yeni kanun kabulüne ihtiyaç kalmadan Savunma Vekâletinde tensikat yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.05.1953
  • Ustaoğlu Zafer dâvası Baş tarafı birincide)t u hususta efkârı umumiyenin mümessili mevkiinde olan Türk matbuatının tarihi vazifesini yaptığını söylemiş ve şahıslardan ziyade,memleket selâmetinin ehemm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.05.1953
  • Kadınlar birliği kongresi [Baş tarafı birincide] çen bu yoldaki takrirde imzası bulunan Lamia Selmen,bilâhare genel başkanlığa seçildikten sonra itirazından vazgeçmiş ve davaya iştirak etmemiştir.Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.05.1953
  • Müttefikler Kızılların teklifini kabul etmiyorlar [Baş tarafı birincide] «Tarafsız memleket hususunda bir anlaşmaya varmadan evvel sizlerin yaptığa ilk teklifler üzerinde bir mütareke elde etmeye imkâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.05.1953
  • İki Bulgar eri [Baş tarafı birincide] hudut mıntakasmda vuku bulmuştur.Bulgaristandan kaçan Bulgar askerleri,komünist rejimin baskısma tahammül edemedikleri için iltica ettiklerini ve bütün halkın Bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.05.1953
  • tsveç konsolosu [Baş tarafı birincide] Bunda da açıklamıştır.Kaptan Lorentzen ne her gün temas ediyorum-Türk makamr lan kendisine kanuni Vecibelerini en insani bir şekilde tatbik etmişlerdir.Türk mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.05.1953
  • Turizm kanunu [Bag tarafı birincide] zakerelere geçilmiş,bu maddenin tay'edilmegi hakkında verilen önergelerin kabulü ile •nadde komisyona verilmiştir.Bundan sonra,13.madde müzakere edilmiş ve söz ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.05.1953
  • Mahrem yerlerine esrar saklıyan mahkûm TXskudar Cezaevinde yatmakta olan katilden sanık Hayrettin Yoigancı isminde bir şahsın üze Wilde,mahkeme dönüşü yapılan damada,mahrem yerlerinde 20 fci'aın esrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.05.1953
  • Haran Şilebi TBaş tarafı birincide] lerde gezdiklerinden Suudî Aı rabistana sefere çıkmak istemiyerek İstanbula dönmek için kaptanı zorlamışlardır.Bu sebeple çıkan isyan neticesinde 15-20 tayfa gemiyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.05.1953
  • DumSupenar faciası duruşması dünde devam etti [Baş tarafı birincide] misi bize çarptı.Seyir sırasında her iki geminin seyir fenerleri tamdı ve hava açıktı.Sız yok denebilecek şekilde açıktı.İfadesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.05.1953
  • 3.Bidault Türkiyeye geliyor [Baş tarafı birincide] müteveccihen Paristen uçakla ayrılacak ve aynı gün Atinada olacaktır.Yunanistanda dört gün kalacak olan Fransız Dışişleri Vekili,Atinadan Ankaraya gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.05.1953
  • Lüleburgaz Kepirtepe Köy Enstitüsü Müdürlüğünden Cinsi Mıkdan Muh.bedel Tutarı Ge.teminat Lira kur sn.Lira kur.Lira kur.İhale şekli ve tarihi Ekmek halk tipi)100.000 klg.34 48 34480 00 2586 00 Kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.05.1953
  • J Denizcilik Bcnlcası T.A.O.I G.I.T.İş9a£mesi Camialtı Tersanesi M'i^ürirğ'inrfen S Tersanemiz sahasında mevcut 25 ton hurda saç,köşebent ve borular 15/5/953 cuma günü saat 15.00 de Camialtı Tersanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.05.1953
  • Deniz Basım Evi Müdürlüğünden Basım evimize çinkograf.mücellit-mürettip ve kontrol ali" nacaktır.İsteklilerin en geç 15 mayıs 953 gününe kadar Kasımpa* şada bulunan Müdürlüğümüze müracaatları ilân olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.05.1953
  • 40 m3 Kereste Alınacak Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünden istanbul 9520.lira muhammen bedelli aşağıda cins ve miktarı yazılı 6 kalem kereste alınması açık eksiltmeye konulmuş olup geçici teminatı 714.l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.05.1953
  • M.Üstünda vefat etti [Baş tarafı birincide!Kızı Günselinin İkinci Cihan Harbi sırasında İtalyada bir bombardıman esnasında vefat etmesi dolayısiyle manen çok sarsılan Muhiddin Üstündağ,1926 da Şehremi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.05.1953
  • Ticaret odası idare heyeti seçimleri yapıldı [Baş tarafı birincide] madan evvel geçen toplantının tutunak özeti ve Odanın bir yıllık faaliyet raporu okunarak tenkitlere geçilmiştir.Tenkitler kısmında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.05.1953
  • Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Kangık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar.Çalanlar:Cevdet Çağla,Şerif içli,Ercüment Batanay 14.20 Dans ve caz müziği «Pl» 14.45 Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1953
  • kininli GRiPiN 4 saat ara^le^gun;âe"3 İdef alınalbilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1953
  • Balıkesir Valiliğinden 1 Bandırmada yeniden inşa edilecek B.Tipi cezaevi «101000.00» lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.2 İhalesi 11 mayıs 953 pazartesi günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1953
  • Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden:951-879 Kadıköy Cevizlik İleri sokak Metin apart.No,1 de ve Üsküdar İnsaniye $erifbey Çeşme sokak 26 No.da iken halen nerede olduğu bilinmeyen Talât Gür lere:İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1953
  • ÇİL İLACI Yüzde çil,lehe,sitilce;Bayanların doğum lekelerini giderir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI TARTÜFFE Yasan:MoliĞre V Türkçesi:Orhan Veli Kanık Ktr çarşamba akşamı t?ebe geçeğidir.Pazartesi akşamları tem sil yoktur.Te'efon:42157 KOME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1953
  • Istanbul Levazım AmirSSğînden ver len Askerî Kıtaat Hânları Müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile bir adet 500 Hp.lik Dizel Elektrojen grubu ve yedek parçaları 11/Mayıs/1953 pazartesi saat 10 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1953
  • Çankırı Bayınd.rl.lc Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:İlgaz ilçesinde yapılacak ceza evi inşaatı.2 Keşif bedeli «40.000» liradır.3 Eksiltme 21/5/953 perşembe günü saat 15 de Çankırı Bayındırlık M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1953
  • Millî Eğitim vekilliğinden 1 36660608 lira keşif bedelli Erzincan Erkek Sanat Enstitüsü inşaatı kapalı zarf usulüyle ve 4470 Bayılı kanun hükümleri dahilinde eksiltmeye çıkarılmıştır.2 îhale 13/5/1953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1953
  • Elektrik Santral Binası Yaptırılacak İller Bankasından 111 ilçesi Yapılacak iş Keşif bed.Geçici tem.Çorum Mecitözü Santral binası 22152.18 1661.41 Yukarıda yapılacağı yer,keşif bedeli ve geçici temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1953
  • Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Umum Müdürlüğünden Kurumumuz teşkillerinde satılmakta olan ziraî saftoz ve konsantre kükürtlerin torba satış fiatlan aşağıda gösterilmiştir.İlgili müstahsillerimizin bilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.05.1953
  • "HERKO,Yün Pamuk Kombine Mensucat Türk Anonim Ortaklığından:Ortaklığımız,Ana Sözleşmesi gereğince aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek Ve karar vezmek üzere 20 Mayıs 1953 çarşamba günü saat 9.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8