Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.04.1953
  • Bütün İsveç duruşmayı takip ediyor Stockholm,29 A.P.İsveç Umumî efkârı Naboland gemisinin süvarisi İsveçli kaptan Oscar Leartson'un bugün Türki-^ede,Çanakkalede bağlayan du ruşmasını muazzam denilebil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1953
  • SUA Bugün şehrimizde,havanın sabahleyin deniz üstü pusla,sonraları bulutlu geçeceği,hava sıcaklığında hafif bir düşüş olacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1953
  • Dumlupmar faciasının duruşmasına ait dün gece getirttiğimiz diğer resimler dördüncü sayfamı zdadır_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1953
  • m& Bayer Artk®raya avdet etti Bir müddetten beri tinney Anadolu vilâyetlerinde tetkiklerde bulanan Reisicumhur Celâl Bayar dün beraberindeki zevatla birlikte Ankara'ya avdet etmiştir.Bayar hava alanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1953
  • anın yapacağı idim tesbit editdî Başkan Eisenhower tarafından tasdik edilen 6 milyar dolarlık yarcfım programı bu hafla içinde Kongreye sunulacak Vaşington,29 A.A.Resmî çevrelerin bildirdiğine göre,Ei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1953
  • 19 MAYIS BAYRAMİ PROVALARI Şehrimizde bu y\yapılacak olan 19 May» Spor vi Gençlik Bayramı hazırlıklarına devam edilmektedir.Bn münasebetle şehrimte lise.orta v6 enstitülerin kız ö£r*wM»ileri tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1953
  • N.Vamut Paris'ten döndü Nato Kurmay Başkanın toplantısına iştirak eden Erkânı Harbiye!Umumiye Reisi dün gece eçakla geldi NATO Kurmay Başkanları toplantısına iştirak etmek üzere,bir müddet önce Parise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1953
  • Musaddık Şah mücadelesinin iç yüzü Iran Başvekili Şahı tahttan indirip yerine oğlunu getirecekmiş Tahran,29 T.H.A.Sara ya yakın çevrelerden bildirildiğine göre,Şahla yakınları B^ış bakan Dr.Musaddık'm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1953
  • Çajıakkale Birinci Ağır ceza Mahkemesinde »in.utu^m—ınııırm»m ı ımmm yi.m mm mmı"—'iı w m» ı—nar dün sabah 81 denizcimizin ölümüne sebep olmaktan suçlu bulunan isveçli kaptan duruşmada:Önümdeki cismin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1953
  • Fikir işçileri Kanununa ait bir teklif Ankara.29 Milliyet)Sinop Mebusu Dr.Muhit Tümerkan gazetecileri yakından alâkadar eden bir kanun teklifinde bulunmuştur.Tümerkan bu teklifi ile basm mesleğinde ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1953
  • Korede dün mütareke ümidi t Dünkü müzakerelerde bir Asya memleketi Panmunjom,29 AP —Birleşmiş Milletler mütareke heyeti baş delegesi General William Harrison bu sabah verdiği demeçte komünistlerin ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1953
  • Galatasaray Fenerbahçeyi 4-3 mağlûp etti İstanbul amatör futbol şampiyonasının birinci final maçı dün saat 16.15 de Dohhabahçe stadında Galatasaray ile Fenerbahçe amatör takımları arasında oynanmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.04.1953
  • Sukut eden hayaller!ULUNAY Ev sahihlerini görmeyin!Kaşlar,çatık,surat bir karış.Canım!deseniz,en neşelisi bile «canın çıksın.diyecek.Sebep?Ma lûm.Kira tasarısı Meclisle,komisyon arasında hayli k'hü|»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • K I SA HA Denizcilik Bankası Genel Müdür yardımcılarından Osman Dardağan,alâkalılarda temaslarda bulunmak üzere dün Ankaraya gitmiştir.Karadeniz iskelelerinde biriken yükleri limanımıza getirmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • POLİSTE Aksaray,Haseki Arapmanav sokak 4 numaralı evin üst katında oturan Leman Özçiftçi ile Beyoğlu Turunç sokak 3 numarada oturan Cemile tlkmenin randevuculuk yaptığı öğrenilerek mezkûr yerlere yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • Aşk uğruna cinayet İşleniyordu Dün Aşir Efendi Caddesinde,kadın yüzünden bir hâdise olmuştur.Fethi Ceyhan adında bir genç,bundan bir müddet evvel Kuhsar adında güzel bir kadınla tanışmıştır.Çok kısa b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • Mart ayı toptan eşya endeksi İstanbul Ticaret Odası tarafından her ay terti pedilen ve î'4 maddeyi ihtiva eden toptan eşya fiatları endeksinin mart ayına alt olanı neşredilmiş bulunmaktadır.Mart ayı e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • Hie.30 Nisan Kıı.16 17 Şuhan 1953 Visan »372 Perşembe 1369 VAKİT VASATİ EZANİ j Güneş 5.00 9.56 i Ogle 12.11 5.68 s ikindi 16.02 e.59 Akşam 19.04 i2.oo Yatsı 20.4 T 143 İmsak 305 8.01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • Hayatta bedbin olmak kadar feci bir ruh haleti olamaz.Ben bedbin bir insan gördüm mü kabahati onda değil,onu bu.ha le sokan muhitinde bulur veı bittabi üzülürüm.İstanbul'un fethinin üzerinden tam 500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • Manevî silâhlanma ıak''inda bir konferans Dünyadaki memleketler zümreler ve sınıflar arasında barış kurmak üzere uğraşan manevî Silâhlanma hareketi hakkında bugün saat 15 de eski Eminönü HaJkevi salon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • Sayfiyede Pahalılık Bu sene sayfiyedeki evler geçen yıllara nazaran daha pahalı Yaz mevsiminin yaklaşması münasebetiyle sayfiyelerdeki hazırlıklar hızlanmıştır.Bazı aileler de şimdiden yazlığa çıkmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • HALKIN SESİ Tarım işçilerinden gelir vergisi alınıyormuş.Dalaman D.Üretme Çift ligi tarım üşçileri adına kay di il» Rüstem GUler'den şu inek inim t İdik:«Bizler tarım idlerinde bil fiil çalınıyoruz.54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • Bir randevu evi basıldı Beyoğlu,Dolapdere Caddesinde oturan Saadet Tanrıverdi adındaki kadının,evinde randevuculuk yaptığı teabit edil mig ve ahlâk zabıtası memurları tarafından yapılan baskın sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • Nâra atan bar artist yakalandı Tartmasında,Keresteci Recep sokağında oturan ve Turan Barda çalışan Nazmiye Demirci adında bir kadın,dün sabaha karşı,körkütük sarhoş bir va ziyette nâra atarken,rahats
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • Türk Film Festival!seçimleri sona er'ii Türk Film Dostları Cemiyeti tarafından Vali ve Belediye Reisinin himayesinde tertip edilmiş olan ve 20 nisandan beri devam eden 1.Türk film festiva li seçmeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • Cüceler rövüsü geldi Dün saat 17.40 da Beyruttan 12 kişilik cüceler rövüsü 7 gün müddetle temsiller vermek üzere uçakla şehrimize gelmiştir.Cüceler rövüsü şehrimizdeki temsillerini müteakip Ankaraya g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • üEftBEfiâP&M Kralın hitabesini duyanlar telâşla işlerinin başına gittiler 43 Etrafındakiler Tarığm cesare tine esasen hayran idiler.O,her şeyi göze alan bir insandı Haki katen ertesi akşamı Berberîler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • İf Gazetecilik Enstitüsü Talebe Derneğinin tertiplediği cHavadis Çayı* 9 mayıs 1953 cumartesi günü saat 15-19 arasında Konak salonlarında verilecektir.KONFERANS if İstanbul Valiliğinin tertiplemiş old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • 18 sabıkası olan bir dolandırıcı yakalandı Emniyet Müdürlüğünce uzun zamandan beri aranmakta olan beynelmilel bir dolandırıcı nihayet dün 18.sabıkasını islerken suçüstü yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • Baksr Şilepinin 2 kamarotu gemiyi terketmek istetil Rotercîamda bulunan Bakır ği lepi mürettebatından iki kamarot anlaşamamazhk neticesinde vazifelerinden istifa etmişlerdir.Ancak,son defa gelen bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • Izmir limanında?yapılan ihracat Alâkalılar tarafından bildirildiğine göre,İzmir limanından 1953 yılı birinci üç ayı içinde 116.339.751 lira değerinde,121 ton 877 kil çeşitli mal ihraç edil iniştir.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • Siynsaî BiSgîlsr Okuiu talebeleri viîâV tte Siyasal Bilgiler Fakültesi talebelerinden 30 kişilik bir Içafile,dün Vilâyete gelerek Vali ve Belediye Reisi Vekili Fuat Alperi ziyaret etmişlerdir.Talebele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • Karakediciîer mahkûm oldu Şehrimizde intişar eden üç dergi yazı işleri müdüıleri dün Toplu Basın Mahkemesinde 1 er ay hapse mahkûm edilmişlerdir.Bunlardan;Karakedi gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ömer Doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • İki kişi bıçaklandı Hadiselerin birisi Kadıköyde diğeri Çarşıkapıda cereyan etti Dün şehrimizde alacak yüzünden iki ağır yaralama hâdisesi olmuştur.Yeldeğirmeninde Ayrılıkçeş me sokağında oturan Naci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • Tütün ihracatçı bazı kararlar alıyor rütüncüler federasyonunun birkaç günden beri yapmakta olduğu toplantı yarın sona eriyor.Kararlar alâkalı makamlara bildirilecek Yunanistanda vuku bulan pa ra deval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • Kıskançlık yüzü den iki kadın birbirine girdi Şehremininde Barutçu Abdi sokağında 8 numarada oturan Melâhat Ertürk adında bir kadın,aynı sokakta 4 numarada oturan Seniye Erdemir ile kıskançlık yüzünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • Metresini bıçakla yaraladı Baiatta,Simitçi Veli soka ğında 24 numarada oturan Perlâ Miiıri adında genç bir kadın,metresi Ahmet Kurtarıcı ile kıskançlık yüzünden kavga etmiştir.Kavga esnasında,Alımet f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • Ordu ve Bursa vapurlarına ait tahkikat Bir müddet önce,Çanakkalede Nâra Burnu önünde bir deniz kazası olmuş,Ordu ve Bursa vapurları çarpışmışlardı.Bu husustaki tahkikat ile meş gul olan uzmanlar heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.04.1953
  • 19 Mayıs Bayramı hazırlıkları ilerliyor 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bay ramı hazırlıklarına devam edilmektedir.Bu münasebetle dün şehrimiz lise,orta ve enstitülerin kız öğrencileri Fenerbahçe ve Beşik ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.04.1953
  • Siyası İcmal Kore mütareke müzakere I s ri Komünistler,geniş bir propaganda mevzuu yaptıkları Ko re mütareke müzakerelerine başlandığı zaman,âdetleri hilâfına samimi davranmışlar,hüsnüniyet ibrazına,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.04.1953
  • Arjantinde diktatörlük kurukyor LDün Sosyalist Partisi genel I sekreteri de tevkif edildi j Buenos-Aires.29 A.A.Arjantinde bugün tevkif edilen 20 kişi arasında Sosyalist Partisi genel sekreteri de bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.04.1953
  • Evereste tırmanan İngiliz dağcıları Kathmandu Nepal)29 A.A.Everest'te tırmanmak üzere Nepal'den yola çıkmış olan İngiliz dağcı heyeti tepeye çıkan yolun batı buzluğunda ilk kamplarını kurmuşlardır.Kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.04.1953
  • Müşteri için çalışmanın en büvutt MÜKÂFATI Sekizinci kuruluş yılı başında 100.000.000 Ura olan mevduat Dokuzuncu kuruluş ortalarında 87 Nisan 1953)200.000.000 Ura Yapı ve Kredi Bankası tamamen hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.04.1953
  • Kızıllar Uzak tecavüzlerini artırdı Kızıl Çinliler Hindi Çinide savaşların şiddetlendiği sırada Siyamı tehdide başladı ar Tokyo,29 Nafen)Komünist Çin resmî çevreleri şimdi de Siyam'ı tehdit etmeye baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.04.1953
  • Yıldırımın sebebiyet vercTğî yalgın Kilgore Teksas)29 A.A Burada bir benzin deposuna isabet eden yıldırım büyük bir infilâka sebebiyet vermiş ve bir ev bloku tutuşmuştur,tik haberlerde 10 kişinin öldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.04.1953
  • MısIr cumhuriyet yolunda ilerliyor Kahire,29 A A.Anayasa tâli komitesinin bug'in lehde rey kullanmasiyle Mısır cumhuriyete doğru bir adım daha atmıştır.Filhakika 15 azadan müteşekkil tâli komite,memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.04.1953
  • Nspal Dünya Sağlık teşkilâtına âza oluyor Cenevre.29 A.A.Nepal hükümeti Dünya Sağlık Teşkilâtı âzalığma kabulü için müracaat etmiştir.Bu talep» 5 ilâ 23 mayıs tarihlerinde Cenevre'de toplanacak olan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.04.1953
  • 0F% m *mmmmmmmm*^âmm0 İbret Aynası Kongre eğ'enemsdi!Kızıllar tam sevinçlerinden göbek i atacaklar ken hükümet kesip attı;Nuri Demirağ tertibi islâm kongresinin toplanmasına müsaade edilmiyeceği bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.04.1953
  • Üste gelmiş,alttaki yaşı kü ügü bir çift sürmeli yeşil Şdzden ibaret kalana kapr kemirmişti.Şimdi artık ya$ ari*tt başlarını almışlardı.Ye gözlü asıl hanım oğlunu ev-^irnıiş,kara gözlü,güzel bil selin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.04.1953
  • Faruk Pariste otel bıkamadı Sabık Kralın Pariste aneali dört gün kalacağı anlaşılıyor Paris,29 A.A.Dün sabah Paris'e gelen eski Kral Faruk Montaigne caddesinde inmeyi düşündüğü lüks otelde yer bulamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.04.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA fa Pakistamn buğday ihtiyacını yerinde tetkik etmek için giden üç kişilik heyetin raporu,Başkan Eisenhowerin şahsî alâkasını çekmiştir.Resmî Amerikan makamları,Pakistamn i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.04.1953
  • İKTİBAS I İtalya'da yaşlı bir papas peygamberlik iddiasında Pedro Piyo'nun oturduğu köye günde 20.000 ziyaretçi akın etmeğe başladı.Adam "Sen sadece Tanrı ile kul sn arasında bir telefonum şeklînde te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.04.1953
  • FIKRA Bir ikfisad meselesi Tarik BUĞ3A İktisat ilmine de,lktısaaa j da pek aklını ermez ama.ki-ı tapçılık dünyamızdaki san hareketler bana bir iktisat meşe leşi olarak görünüyor.Eğer da ı ha önce keşf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.04.1953
  • Dünya piyano çalma rekoru tekrar kmich Havr,29 A.A.Fransız Robert Şergil 256 saat mütemadiyen çalmak suretiyle dünya piyano çalma rekorunu kırmıştır.Piyanistin istirahatle geçirdiği on saatlik müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.04.1953
  • Fransada yabancı sigaraların fiatı arttırrldı Paris.29 A.A.Yabancı menşeli tütün ve sigaraların fiatı bugünden itibaren artırıl mistir.İngiliz.Amerikan ve diğer memleketlerin sigaralarına paket başına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.04.1953
  • 81 denizcimizin şehadetine I sebep olan «Dumlupınar fa ciasının duruşmasına dün Çanakkalede başlanmıştır.îsveg gemisi Naboland'm süvarisi Oscar Leartson,ihmal ve denizcilik kaidelerine aykırı hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 30.04.1953
  • akın edi Cannes şehrinde yapılmakta olan 1953 yılı film festivali bir çok artistlerin Fransanın bu güzel sahil şehrine akın etmesine sebep olmuştur.Bu seneki festivale katılan milletlerin sayısı 16 dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 30.04.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLİ BİR VAK'A Hattat Hasan Paşa istanbul içinde kayıplara karıştı Paşa bîr defa kadın kılığında,ikincisinde üçüncüsünde de kendi dirayetîySe ölü bir kadının cesaretif m den kurtulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.04.1953
  • İngiliz Luton Town takımı çarşamba günü geliyor Fenerbahçe kulübünün d» vetlisi olarak gelecek olan tağilterenin Luton Town takımı Ç mayısta şehrimide buluna çaktır.Kadrocunda birçok tanınmış futbolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.04.1953
  • Rırkpınar güreşleri başlıyor Edirne,28 TA)Her yıl reşterin son gününde başpoMİ-ilkbaharda Samyie/ı mesiresin-vân seçilecektir.Tertip komitede yapılmakta olan Kırkpınar i,~nJL j ı Jl c I sı-bu y*1 her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.04.1953
  • Davis kupası tenis maçlarının neticesi Davis Kupası,maçlarında A-Parma,milletlerarası tenia vusturya bire karşı dört gali-turnuasında ise Mısırlı Drobny biyetle Mısır'ı elimine etmiştir,final maçların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.04.1953
  • İstanbul Temsil Bürosunun bir tavzihi Muhterem gazetenizin 29 nisan 953 günlü nüshasında;abide kupası maçları hakkında Galatasaray kulübü umum!kaptanı Kadri Dağ*ın beyanatı dolayısiyle aşağıdaki husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.04.1953
  • Türkiye isveç millî güreş karşılaşması Evvelce yapılması kararlaştırılan Türkiye tsveç millî güreş karşılaşmaları 16-İ7 mayıs tarihlerinde Spor ve Sergi Sarayında yapılacaktır.Bu müsabakalara katılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.04.1953
  • Keza iki rakip Galatasaray Fenerbahçenin dünkü maçından heyecanlı bîr an.Galatasaray 2-1 mağlûp durumda İken Fener» tohcenm yaptığı bir akın Turgayın ellerinde sönüyor.Resimde soldan itibaren Feridun*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.04.1953
  • TARİHTEKİ korkunç fCm AYETLERİ Nakledeni AZİZ ÖZBAY Komşu çiftliğin uşağı Roy,canavarın suç ortağı mıydı?17 Dğruca Laport kasa» basına koştu.Kardeşinin esrarengiz bir şekilde gözden kayboluşunu anlata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1953
  • RÖPORTAJ Seyrüsefer Müdürü ile şehirde bir teftişe çıktık Yolumuzu kesen memur:"Müdürüm değil arabanızda vali bile olsa sîzi bu yoldan bırakmam,çıkış yoludur,kazaya sebap olursunuz.r Müdürü Orhan Eyüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1953
  • BULMACA Hazırlıva» Sadi BORAK f 2 34 S 6 7 8 8 10 1112 1 rn 2 3 4 5 6 m üaLJl 9 10 îî SSH-Soldan sağa:I Soy;Ufak parçalar haline getir.2 Bir sosyoloji terimi;Rahne aç.3 Genişlik;Hislerini ve kafasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1953
  • HAUL Patrona,Abdi himaye için bu 41 Ben sipahi değilim,ilmiyedenim.Şeyhülislâm efendi çok selâm etti.Sancağı Şerifi çıkaran Zülâli efendi bir mecburiyet karşısında kalmıştı dedi,size karşı aynı sevgiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1953
  • I »fimnden burada idi.Bizi dışarıda beklemeği tercih etmiş olacak.Stephane bir an cevap vermedi,sonra ciddî bir tavırla.Çok iyi bir adam olduğu muhakkak.Daima beni memnun etmeği düşünüyor.Bu kadar dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.04.1953
  • Bütün İsveç duruşmayı takip ediyor [Baş tarafı birincide] Stockholm'de çıkan bazı gazeteler,Çanakkaledeki duruşmaya dair haberlere,bütün baş sayfa dahil,üç dolu sayfa ayırmış 1 ardır.Af ton Bladet gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.04.1953
  • Berlinde dün yeni hâdiseler çıktı Berlin,29 A.A.Sovyet kesiminde,polis müfettişleri ta rafından desteklenen yirmi kadar halk polisi» Amerikan kesimine 300 metre mesafedeki Baumschulenweg'de Batı Berli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.04.1953
  • IZMIR DE YAKALANAN KAÇAKÇILAR Dön sabnb.İzmir'in Basmahane garmfla Silvanlı Aü Kadem İsminde bir şahıs 6 mavzerle 4 filintayı balya için de Diyarbakır'a kaçırmak isterken yakalanmıştır.Kesimde kaçakçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.04.1953
  • cıasının duruşması dün başladı [Baş tarafı birincide] ffünkli duruşmanın devamı boyunca,asabî ve sinirli hareketlerde bulunmuş,zaman zaman ayak ayak üstüne atmak suretiyle hâkimin ihtarına maruz «almı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.04.1953
  • ınoıçınıye yardımda bulunacak Foster Dulles,Hindicini harbinin sulh sev r mîlletleri tedirgin ettiğini söyledi Washington,29 A.A.Ayan Dış Münasebetler Komis yonunun bugünkü gizli toplantısında iki saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.04.1953
  • Süveyş'in tahliyesi jneselesi Kahirede dün yapılan müzakereler 7 saat sürdü Kahire,29 A.A.İngiliz Mısır görüşmelerine bu sabah 10.15 te Başbakanlık binasında devam edilmiştir.İki buçuk saatlik müzaker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.04.1953
  • Londra canavarının deli olduğu iddia ediliyor Dünkü duruşmada müdafaa avukatları sanığın aklen malûl olduğunu söylediler Londra,29 A.A.Cesetle ri evinde bulunan dört kadım öl dürmekten suçlu John Regi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.04.1953
  • Ca*tnç 3 festivali büyük mükâfatını Fransız filmleri kazandı Cannes 29 A.A.Sinema festivalinin büyük mükâfatı uzun filmlerden Henri Clouzot'un «Salaire de la Peur» adh fil mine,kısa filmlerde ise yine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.04.1953
  • Bir bar artisti hudut harici edildi Ankara,29 T.H.A.Şehrimizin muhtelif eğlence yerlerinde çalışmakta olan Joni Mır ki adında bir Lübnanlı dansöz bir takım şüpheli kimselerle seyahatler yapmış ve şüph
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.04.1953
  • Musaddık Şah mücadelesi [Baş tarafı birincide] Bu çevrelerin sıhhati üzerinde ısrarla durdukları bu projeye göre,Başbakan Dr.Musaddık,İran Şahını tahtından incfi rerek yerine oğlu Gulam Hüseyin Musadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.04.1953
  • Korede mütareke ümidi belirdi [Baş tarafı birincide] Yamadıklarını ilâve etmiştir.General toplantıdan sonra göyle demiştir:«Eğer yanılmıyorsam bu sabahki müzakerelerde bir dereceye kadar terakki kayde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.04.1953
  • UÇAKLA BIK KAPLAN GELDİ Ankara hayvanat bahçesi için Kalküta'dan 1 kap lan yavrusu ile 19 papağan dün uçakla şehrimize getirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.04.1953
  • Ankcsrada bir doktor mî har etti Ankara,29 Milliyet)Bu gün şehrimizde ve üniversite muhitinde teessür uyandıran bir intihar hâdisesi olmuştur.Millî Savunma Vekâleti Bütçe Grup Başkanı Tuğgeneral Hamit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.04.1953
  • Fikir işçileri Kanunu FBaş tarafı birincıdej yet,belediyeler,iktisadî devlet teşekkülleri ve müesseseleriyle sermayesinin yansı bu teşekküllere ait şirketlerde 3656 ve 3659 sayılı barem kanunları ve e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.04.1953
  • yardım tesbif edildi [Baş tarafı birincide)300 milyon dolar arasında bir program beklenilmektedir.Bu nihaî rakamın tesbiti için Yüksek Savunma Dışişleri Vekâletleri ile askerî yardım idare cisi arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.04.1953
  • Seyrüsefer müdürü ile şehirde bir teftişe çıktık Baş tarafı 6 net da)ÇByı iade et.Araba sahibi seni ayrıca memnun da edecek.Çtin ktl başka çare ve o parçanın yenisini bulmaya imkân yoktu.Ne cevap alsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.04.1953
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar.Fr.Franffi isviçre Fr.Belçika Fr,laveç Kr.Florin Liret Drahmi Bskoudes ve echam Açılış Kapanı" 784_784—280.50 280.30 0.80 O.80 64.03 64,03 5.60 5.60 54.12.50 54.12.50 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.04.1953
  • amuyg ADone şartlan *jt.Kr.Senelik 42 00 Jütı aylil 22 50 Üç ayhk 12 00 Kr aylık 4 SO Ecnebi memlekeOeM iki misildirlifin şartları 2 ve 3 UacU sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,80 T.L.i îlftrt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.04.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİIİ TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI TARTÜFFE Yazan:Moli6re Türkçesi:Orhan Veli Kanık Her çarşamba akşamı talebe geçeğidir.Pazartesi akşamlarf tem sil yoktur.Telefon:42157 KOME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.04.1953
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Temizlik Müdürlüğünce yaptırılacak kat yatakhanesi bina tasası işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2.Muhammen bedeli 57.674)lira 60)kuruştur.3 Teminatı 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.04.1953
  • Bayındırlık Vekâletindim Vekâletimiz ihtiyacı için 19 adet kauçuk sandal 18-5-1953 pazartesi günü saat 11 de Malzeme Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf usulü ile satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.04.1953
  • Açık Eksiltme ilânı istanbul Öğrenci Yurtları Viüdürlılğüncen 1 Gümüşsüyü Yurdu elektrik tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur.Keşif bedeli 6460)lira 18)kuruştur.Eksiltme 4/5/1953 tarihinde pazartesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.04.1953
  • Dicle Köy Enstitüsü Müdürlüğünden Ergani 84-86 randımanlı ekmek ve un ve süzülmüş sade yağ alınacaktır Cinsi Miktarı Muhammen Tutarı %7.5 geçici Kilo fiatı teminatı İhale tarihi ve saati kuruş Lira Kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.04.1953
  • P.T.T.İşletmeUmum Müdürlüğünden 1 30 adet 200,25 âdet 100 ve 30 adet 50 lik manyeto1^ santral,ithal müsaadesi idarece temin olunmak üzere;k»Pazarf usuliyie eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Muhammen bedeli F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.04.1953
  • TekeS RflüdurSüğü ilânları Satmalma Komisyonu Başkanlığından 1 İzmir Çamaltı Tuzlası silo inşaatı kapalı zarf usuüy10 eksiltmeye konmuştur.2 Eksiltmesi 18-5-1953 pazartesi günü saat 16 da İstanbul Kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.04.1953
  • ist-Lv.Amlrîiğinden Veri A Askeriyenin ihtiyacı bin ton odun,Kotni istif yerinden Vana naklettirilecektir.Muhammen bedeli 38000 liradır.B Şartnamesi her gün Van As.Sat.Al.Komisyonunda görülebilir.C ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.04.1953
  • Ohhfı W ok lezzetli fût/i bohitmtâ NEHAft DOMATES SUYUNU İÇİMİZ l.arakby.Kemefatyl SUylik Baitkiı Hm Tel:«159*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.04.1953
  • İstanbul Voli ve Belediye Baskanlıömdan ğ 200 lira aylık ücretle çöp top lama servisinde çalıştırılmak tizere şoföre ihtiyaç vardır.Ayrıca yazlık ve kışlık elbise ile postal da verilmektedir.Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.04.1953
  • Paris)BEMUMME tfi Vitamin!25 mg.3 X amp.100 mg 3 X amp 100 mg 25 comp.Ocot&umittS C Vitamini 100 mg x 6 amps 600 mg x 3 amp.100 mg.x 20 comp.Vitad 20.000 U.l A.20.000 Ü.I.02] vitaminleri karisttttf En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.04.1953
  • Hava Kuvvetleri Ast Subay Sınıf Okullarına Öğrenci Alınacak Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 1953,1954 öğretim yılı için Astsubay sınıf okullarına öğrenci alınacaktır.2 Kayıt ve kabul 2 mart 1953 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.04.1953
  • General Electric ampulünün imalindik!teknik Q cihaz General Electric ampulünün ömrünü ölçmeye yarar.Fabrika seri imalâtından muntazaman alınan ampullerin,bt cihazda yakılmak suretiyle ömürleri kontrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.04.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve progTam 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Dans müziği «Pl» 13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Perihan Kövenç,Recep Bir pit.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif İçli,Şükrü Tunar 14.20 öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan